Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Europees begrotingsverdrag: doodsteek voor de overheden

25 eerste ministers, onder wie Di Rupo, hebben vrijdag hun handtekening gezet onder een bindend Europees verdrag genaamd begrotingspact of nog schuldenrem. De Tijd spreekt van het 'Merkel-pact'. Het beperkt de financiële middelen van de overheden, en niet-naleving kan door het Europees Hof van Justitie worden beboet. Wellicht de meest ingrijpende beslissing die in Europa ooit genomen is.
zaterdag 3 maart 2012

Twee landen van de Unie weigerden te ondertekenen: Groot-Brittannië en Tsjechië; die hebben ook hun eigen munt en dus een eigen nationale bank die geld kan voorschieten aan de regeringen. Ierland gaat het in een referendum voorleggen aan de bevolking, zodat de goedkeuring onzeker is; bij afwijzing kan het land geen financiële steun meer ontvangen. Die beloopt nu 85 miljard euro; het begrotingstekort is nu 8,6 procent. Spanje zal de eisen van het verdrag moeilijk op tijd kunnen inwilligen, het had in 2011 een begrotingstekort van 8,5 procent. Maar het kreeg geen uitzondering en riskeert een boete van 2,1 miljard euro. Ook Nederland zit in 2013 met een grotere dan verwacht tekort: 4,5 procent; pijnlijk voor Rutte die zo fier was op zijn zuinig beleid.

Het nieuwe verdrag eist dat alle staten in hun grondwet inschrijven dat ze streven naar een overheidsbegroting met een tekort van maximaal 0,5 procent van het bruto nationaal product. Nu zit België nog boven de 3 procent, de miljarden besparingen-Di Rupo dienen om daaronder te geraken.

Lenen is normaal

Geld lenen is de normale gang van zaken in het bedrijfsleven. Daarmee kunnen ze investeren, zodat de winst groeit, en soms ook de werkgelegenheid (die twee gaan niet noodzakelijk samen, zie https://biblio.ugent.be/input/record/605793 ). Economisten en bedrijfsleiders herhalen hoe levensreddend de beschikbaarheid is van vers geld. Tegenwoordig zijn er klachten dat de banken te weinig willen lenen (“kredietschaarste”, “kredietinfarct”), al wordt dat tegengesproken door Febelfin en de cijfers. De ECB heeft trouwens bijna 1000 miljard euro te beschikking gesteld van de banken, tegen de minieme intrest van minder dan 1 procent. Daarmee versterken de banken hun eigen kapitaal, maar kunnen ze ook beleggingen doen (op de beurs bijvoorbeeld) en klanten helpen, tegen een veel hogere intrest. Winst verzekerd.

Het is dus normaal dat gezonde bedrijven miljarden schulden hebben (één voorbeeld: AB Inbev jaarrekening 2010: leningen 44,88 miljard dollar, dat is méér dan de totale opbrensten: 36,3 miljard). De intresten worden afgetrokken, zodat men minder belastingen verschuldigd is. Dankzij de groei van de omzet kunnen de leningen worden terugbetaald, maar meestal vervangen door nieuwe indien het bedrijf verdere expansie plant.

Gezinnen doen hetzelfde als bedrijven: hoeveel zouden er aan een  eigen huis geraken zonder een lening? Of het moest een aankoop zijn op het ogenblik van de pensionering, na 40 jaar te hebben gespaard –en dan niet in Fortis- of Dexia-aandelen.

Overheden hebben ook geld nodig

Zoals het bedrijfsleven gebruiken overheden geleend geld om grote investeringen te doen, zoals scholenbouw, autostrades en spoorwegen, openbare ziekenhuizen, schouwburgen, musea, concertzalen en opera’s, parken en bossen, drinkwater. Dit genereert zowel werkgelegenheid als winsten in de privésector, en vertegenwoordigt talrijke sociale voorzieningen voor het hele bevolking. Eveneens dankzij geleend overheidsgeld werden talrijke banken gered, in ons land, maar ook in het UK, de VS... General Motors, het legendarische automerk, ging failliet en werd opgekocht door de Amerikaanse regering. Nu maakt het opnieuw miljarden winst. In België ontvangen de bedrijven voor miljarden steun, o.m. door vermindering van de sociale bijdragen.

Doordat het BNP geleidelijk groeit, mede dankzij de overheidsinvesteringen, en zo ook de belastingsopbrengsten, kunnen de overheden hun leningen terugbetalen. Dat laatste komt in het gedrang tijdens een stilstand van de economie, zoals we nu beleven. Maar vooral door de uitzonderlijk grote bedragen die nodig waren, eerste om de banken te redden, vervolgens om leningen op te halen op de financiële markt: de speculanten eisten steeds hogere intrest, finaal onbetaalbaar voor bijvoorbeeld Griekenland. De VS hebben een overheidsschuld die onbevattelijk groot is, maar dat lijkt nauwelijks te storen; behalve dan de Republikeinen die bijvoorbeeld geen nationale ziekteverzekering willen. In andere landen hebben de overheden grote inkomsten uit staatsbedrijven, zodat ze minder of niet moeten lenen: China, Brazilië, Noorwegen, Rusland, Venezuela, Libië, Syrië, Iran (dankzij de olie inkomsten).

Overheden zonder geld

Tengevolge van het nieuwe verdrag wordt aan Europese regeringen verboden nog grote sommen te lenen. De Maastrichtnorm voor het begrotingstekort was 3 procent van het BNP; nu wordt het 0,5 procent. De overheden zullen dus voortaan niet meer over de middelen beschikken die zo onontbeerlijk zijn gebleken de vier voorbije jaren. Hoe zouden Europa en de VS eruit zien indien de regeringen niet hadden ingegrepen met ontelbare miljarden, eerst in de krediet- of bankencrisis, vervolgens in de economische crisis? We kunnen het ons niet voorstellen wat in de nabije toekomst allemaal niet meer mogelijk zal zijn, omdat de overheden dankzij het verdrag zonder geld zullen zitten. De soberheid die we nu zien beginnen in België (en reeds dramatisch is in Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland...) zal verder blijven toenemen omdat ze betonneerd zit in het nieuwe verdrag. Nog nooit in de geschiedenis (denk ik) is zoiets gebeurd: een verbod voor overheden om geld te lenen.

Waarom deze beslissing?

Paul De Grauwe schrijft:“Er is geen enkel goed economisch argument om de overheidsschuldratio naar nul te laten tenderen. De overheid investeert in infrastructuur, in onderwijs, in orde en veiligheid. Deze zijn cruciaal voor de productiviteit en voor de economische welvaart van een land. Er is geen goede economische reden te bedenken waarom dergelijke investeringen niet door de uitgifte van obligaties gefinancierd zouden kunnen worden. Zoals er ook geen goede economische argumenten bestaan om ondernemingen te verbieden schuld aan te gaan om productieve investeringen te doen."

“De onderliggende theorie in de ijzeren regel is dat de overheid geen productieve bijdrage levert aan de economie, en dat wat ze doet verspilling is. Wie zo een theorie aanhangt, komt automatisch tot de idee dat elke overheidsschuld slecht is. De ijzeren regel wordt dan het instrument om op termijn de overheidsschuld uit te schakelen. Het is een cynische theorie die ons honderd jaar terug doet gaan in de economische geschiedenis”. (De Morgen 5/9/2011).

“...de Europese Commissie ook slachtoffer is geworden van het eigen getallenfetisjisme. Het getal 3 is sinds het Verdrag van Maastricht verheven tot een wezen met goddelijke kracht. Als het budgettaire tekort boven 3 uitstijgt dan kunnen er vreselijke dingen gebeuren. Het budgettaire tekort moet dan zo snel mogelijk onder de 3 geduwd worden, dan zijn we veilig. Het is moeilijk te begrijpen hoe verstandige mensen zichzelf onderwerpen aan zoveel bijgeloof” (De Morgen 14/11/2011).

Nobelprijswinnaar Paul Krugman spreekt in dezelfde zin, wanneer hij herhaaldelijk verwijt aan president Obama dat deze te weinig miljarden federale hulp heeft uitgetrokken. In plaats van 450 miljard had het 900 moeten zijn... Dan hadden tenminste de lokale besturen hun onderwijzers en leraars terug in dienst kunnen nemen, die nu ontslagen zijn (ja, zo is dat vandaag in het rijke Amerika).

Waarom hebben dan de (meeste) regeringsleiders hun eigen handen afgesneden door de ‘schuldenrem’ goed te keuren? François Hollande, Frans socialistisch presidentskandidaat, heeft laten weten het verdrag te zullen her-onderhandelen indien hij verkozen wordt. Blijkbaar begrijpt hij iets dat anderen niet zien. Ook de conservatieve Cameron heeft het begrepen; maar hij heeft ook zijn eigen nationale bank; die heeft al meer dan 100 miljard pond in circulatie gebracht, het omgekeerde dus van soberheid. Ik vermoed dat vele andere regeringen zijn voorgelicht door experten die uit de bankwereld komen, die eindeloos dezelfde dogma’s herhaald hebben.

Zowat hetzelfde dogma zit ingebakken in de statuten van de ECB: die mag niet lenen aan regeringen (zie http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/12/dogmatici-rijden-economie-in-de-vernieling-deel-1). Toen Trichet toch obligaties opkocht van Griekenland en Italië, nam de Duitser Stark woedend ontslag. Maar zijn visie blijft wijd verspreid. De ECB is er om banken te helpen, niet overheden. Paul De Grauwe spreekt over dogma’s en mythen, en wijst op de morele, ideologische achtergrond van vooral het Duitse standpunt: wie teveel heeft uitgegeven moet gestraft worden. “Moral hasard” is een uitdrukking die gebruikt wordt in de argumentatie tegen leningen aan regeringen. Het woord “schuld” zelf heeft deze dubbele betekenis. Herman Van Rompuy, zelf economist van opleiding en tevens een man van normen en waarden: “het verdrag zal een herhaling van de schuldencrisis voorkomen”. Zo wordt ook de geschiedenis herschreven, en wordt de boodschap verspreid dat de overheden oorzaak zijn geweest van de crisissen; niet de banken, waarvan er een aantal nog bestaan dankzij de overheden die daarom grote schulden hebben aangegaan.

Een verwante opvatting is dat overheidsbedrijven moeten geprivatiseerd worden. Dat is op grote schaal gebeurd, in de meeste Europese landen. Hier en daar hebben we nog een Belgacom dat voor de helft van de staat is; maar Quick heeft vroeger al gezegd dat zulks ongezond is. Voortdurende kritiek op Didier Bellens en zijn beleid is één van de middelen om een privatisering voor te bereiden. Het is dezelfde kritiek van de EC op Hongarije waar nog heel wat overheidsbedrijven uit de communistische periode overblijven. Overheden moeten zo weinig mogelijk met geld spelen, dat gaat veel beter naar de privé sector en de rijke burgers.

Overheidsgeld brengt niet op aan de beleggers

Wat is de reden of verklaring voor deze visie en de beslissing van de 25 premiers? Het is een hold-up van de private sector op het geld dat de overheden nodig hebben. Dat geld zal door het verdrag ter beschikking komen van het bedrijfsleven en de financiële sector. Daardoor kunnen de winsten sneller omhoog gaan, of behouden blijven. Immers, op de geldmarkten zijn overheidsobligaties concurrenten van de winstgevende sectoren. Bovendien kunnen regeringen nu nog een herverdelende rol spelen, d.i. geld en voorzieningen verdelen naar lagere en midden inkomens (onderwijs, gezondheidszorg...). Dat ziet de financiële wereld als een verliespost: met al die miljarden sociale voorzieningen zouden grote winsten kunnen gemaakt worden op de beurzen en met grondspeculatie (mijnen en landbouwgronden in Afrika...).

De parlementen moeten het verdrag nog goedkeuren. Daar zal een laatste strijd geleverd worden, eerst van voorlichting, dan van moed en zelfverloochening om tegen de eigen regering te stemmen. Echter, de sanctie die zou volgen op het verwerpen van het verdrag, is opnieuw: minder geld. Hangen of wurgen dus.

Een andere oplossing is de winsten van de bedrijven zwaar te belasten, en een miljonairstaks. Maar dat zal sterk worden afgeraden door dezelfde experten die het verdrag hebben voorbereid.

Frank Roels

Frank Roels is emeritus hoogleraar aan de UGent.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

24 reacties

 • door Frank Roels op donderdag 17 juli 2014

  Stand van zaken op 17 juli 2014: de inlevering door de overheden is groter geworden: http://www.lef-online.be/index.php?option=com_content&view=article&id=9911&Itemid=999

 • door Frank Roels op vrijdag 12 september 2014

  Sept 2014: Nu het te laat is, worden de regeringen gewaar dat overheidsinvesteringen geblokkeerd worden. Geert Bourgeois: Europa maakt grote investeringen onmogelijk. Jaja, hadden ze maar geluisterd! http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_vlaanderen/Bourgeois_Europa_maakt_grote_investeringen_onmogelijk.9543831-3137.art?itm_campaign=newsteaser En het wordt nog veel erger, want de uitstaande overheidsschulden moeten ook versneld worden terugbetaald. Criminele dogma's, schreef Stiglitz al lang geleden.

 • door Tom V. op maandag 5 maart 2012

  Met dit verdrag en deze bepalingen worden de Europese lidstaten - tenzij met fiscaal extra inkomsten vindt - gedwongen nog verder te besparen. Het resultaat daarvan wordt ongetwijfeld een overheid die weinig meer is dan een dienstenloket voor het grootkapitaal en dus enkel nog zal voorzien in law and order (politionele dienstverlening), human resources (door focus op marktgeorienteerd onderwijs, arbeidsbemiddelling) in het binnenland en naar de oude 19de eeuwse wijze defensie van de economische belangen in het buitenland (bvb. bescherming handelsvloot tegen piraterij, opening nieuwe markten,...) Het laatste greintje sociaal-democratie wordt zo uit het Europees project weggesaneerd ten bate van de economische elites. Nooit meer kon de EU werkelijk het project van de elite genoemd worden.

 • door froels op maandag 5 maart 2012

  Washington stevent af over het lopende boekjaar - dat tot 30 september loopt - op een begrotingstekort van 1.100 miljard dollar, of 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is weliswaar minder dan het gat van 1.300 miljard dollar vorig begrotingsjaar, maar wel de vierde keer op rij dat het tekort meer dan 1.000 miljard beloopt (indien het Europees verdrag hier geldig zou zijn....!).

 • door Karel op maandag 5 maart 2012

  Graag juiste informatie: het begrotingsverdrag legt een streefcijfer op, maar zegt er meteen bij dat in het geval van economische moeilijkheden meer schulden mogen worden gemaakt.

  • door froels op maandag 5 maart 2012

   De uitzondering die u vermeldt is een valse verleider. Wie beslist wat "economische moeilijkheden" zijn? Duitsland heeft geen moeilijkheden, dus zeggen ze dat niemand er moet hebben; dan hebben ze dat aan zichzelf te wijten. In mijn tekst staan al voorbeelden dat die uitzonderingen niet aanvaard worden door de dogmatici: Spanje, Nederland, Ierland. Ze moeten onder de 3%, het magisch goddelijk getal zoals De Grauwe zegt. Griekenland kwam zelfs niet ter sprake. Trouwens de regering-DiRupo werd al op de vingers getikt toen de begroting nauwelijks was opgesteld: onvoldoende geloofwaardig! Bij uitzonderingen komen de EC ambtenaren zeggen hoe de begroting moet opgemaakt worden: door overheidsuitgaven te schrappen en publieke eigendommen te verkopen.

  • door catteeuw op dinsdag 6 maart 2012

   De centrale (privé) banken hebben de schulden vd privé sector aan de centrale banken verschoven naar het publiek.

   Maar dit zit eigenlijk in het systeem gebakken. Alles is geleent. Al het geld is krediet waarop telkens interest moet worden betaald. Het is een piramide structuur met de centrale banken bovenaan. En dit zijn privé instellingen die niet aan de overheid moeten antwoorden. De overheid leent aan de banken en moet met dat geld arbeiders kweken die meer opbrengen dan ze gekost hebben om de afbetalingen te doen aan de hoger op gelegen individuen in de piramide.

   Als de overheid cash nodig heeft dan moet het dat aan het systeem vragen, nadat iedereen zijn aandeel neemt komt het toe bij de centrale bank, die duwt op de 'on' knop van zijn drukmachine, en dan heeft de overheid een schuld aan de centrale bank die naargelang de rentevoet altijd groter is dan het initiële bedrag (1% voor Duitsland, 6% voor de Grieken). Voor banken - speculanten, kredietverleners - bedrijven hetzelfde. Het aandeel van het banksysteem bestaat uit een verwatering van het geld (inflatie) en dus het algemene waardeverlies van het geld van iedereen (index, stijgende prijzen) en dus een verplichting om oneindig meer waarde te creëeren voor "de markt". Het is niet dat dingen duur worden, het is de waarde vh geld dat telkens verminderd bij de creatie van meer geld dat geen fysische eigendom/waarde vertegenwoordigd. Als iedereen straks een miljoenair is, hoeveel is uw huis dan waard? Hoeveel betaal je uw kuisvrouw?

   De centrale bank heeft de macht en verantwoordelijkheid om slechte investeringen te weren en goeie goed te keuren. De staat heeft schulden gemaakt aan de systeem banken aan de centrale bank (NNB) aan de Europese Centrale bank (ECB) om de schulden aan de centrale bank van systeem banken te betalen vanwege gekochte schulden van Amerikaanse armen aan amerkaanse investerings/krediet banken aan de federal reserve privé bank van Amerika die via een bijna olie-beurs monopolie geld kan drukken in ruil voor de olie die de energie levert voor de economie. De vlieg in de boter is de Olie Bourse van de natie Iran die liever niet met zijn historische onderdrukker ruilt voor groen papier. Een land tevens ook in de weg zit van een gaspijp naar het westen die ook door Afghanistan loopt. But I digress...

   Het probleem is, wie zijn de eigenaren en werknemers vd centrale banken? Het is een stoelendans tussen de banken, de bedrijven en de overheid. In Amerika is dat zo, in Europa en in België. Waarom betalen wij met onze welvaart, onze cultuur, onze gezondheid, onze tijd, de tijd met onze kinderen en kleinkinderen en de publieke eigendom voor een gat aan fictieve schuld vanwege een clubje bankiers, politici en aristocraten? Waarom zitten we vast in een eeuwige monitaire competitie met elkaar, met andere naties, met inflatie? Wat zijn we precies aan het bouwen? Wat is het plan van de groei? Toon mij eens wat er precies moet groeien. De berg afval, de verzuring van de oceaan, de wereldbevolking,...?

   Wat voor maatschappij heeft dit gemaakt? Wat is er met de planeet gebeurt? Met de democratie? Waarom aanvaarden wij dit?

   Wie zijn die mensen die het geld bezitten? Waarom moet ik gehoorzaam zijn aan hun ambities en hun schulden aan het geld dat ze zelf maken? Heb ik een of ander contract getekent toen ik geboren was? Hebben ze mij goed geïnformeert vooraleer ik mijn eerste handtekening zette? Met hoeveel schuld ben ik begonnen?

   De schuld is een fictie. Ik heb nergens voor getekend. Ik moet niemand zijn interest betalen aan zijn contacten in de piramide. De relatieve monitaire waarde die ze voor zichzelf creëeren is omgekeerd relatief aan hun leiderschap en gezond verstand.

   http://www.dewereldmorgen.be/blogs/catteeuw/2012/02/05/dsv-3i-de-belgische-staat-de-grootste-treinroof-ooit

 • door raf verbeke op woensdag 7 maart 2012

  Voor de Europese top waar Di Rupo het ontwerp-verdrag getekend heeft hebben alle deelregeringen de tekst mede ondertekend en werden mee in het bad getrokken tot de aan gang zijnde federale saneringsoperatie.Dit gegeven werd nergens in de pers vermeld en is nochtans cruciaal want het zet de facto de financieringswet waarover 540 dagen is gepalaverd in vraag voor hij al is uitgewerkt. De 8 partijen die de staatshervorming hebben onderhandeld maakten ons wijs " dat iedereen er bij ging winnen", te beginnen met Brussel. Via Europa en dit Verdrag wordt dit alles al vooraf op de heling gezet.

  Binnen de vakbond zet deze slinkse operatie van alle in de Belgische regeringen vertegenwoordigde partijen ( de octopuspartijen plus NVA) kwaad bloed: https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150591464081275

  Op 25 maart gaat een volksvergadering met volksraadpleging dor in de ULB over dit verdrag alsook over het ESM-verdrag dat er aan gekoppeld is: https://www.facebook.com/events/231492910267555/

  Het is de combinatie van het soberheidsverdrag met het ESM die maakt dat dit verdrag niet alleen een aanslag is op het geld dat de overheid nodig heeft nadat private schulden tot overheidsschulden werden omgezet door het redden van de banken. Het ESM is het permanent noodfonds van de 17 eurolanden. Een soort euro monetair fonds waar België minimaal 35 miljard euro kapitaal en 2,8 miljard vers kapitaal in moet stoppen wellicht nog dit jaar ! Dit zogezegd om solidaire te zijn met landen als Griekenland, maar in werkelijkheid om de bankiers die geleend hebben aan die landen te stutten.

  Waar dit verdrag ook toe leidt door zijn band met het ESM dat is dat net zoals met de garantieregeling voor Dexia overheidsmiddelen, belastingsgeld actief wordt ingezet op de financiële markten. Want het zijn niet de landen die ander landen die andere landen helpen. Het zijn de eurolanden die kapitaal en garanties leveren waarmee het ESM en het IMF op de kapitaalmarkt geld ophaalt, ttz bij de zelfde banken die op Griekse en andere schuld gespeculeerd hebben en en waarvan er velen onlangs goedkoop geld gekregen hebben van de ECB aan 1%.

  Het is de bedoeling dit intergoevernementeel verdrag onder de 25 te doen inkantelen in de communautaire EU wetgeving van de 27 en er dus een volwaardig EU-Verdrag van te maken als basis van het nieuwe beleid dat sinds de eurocrisis twee jaar geleden wordt toegepast compleet tegen alle voorgaande verdragen en beleidsopties in die tussenkomst van de overheden de financiële markten verboden. Bedoeld om een sociaal europa tegen te gaan. Vandaag verkracht om de financiële markten te plezieren.

  Dit Verdrag is een louter politiek signaal dat de lidstaten moeten geven om de Merkel in staat te stellen stilaan af te stappen van haar onwerkbaar beleid zonder de toekomst haar eigen banksector in het gedrang te brengen.

  In Duitsland koppelt SPD en Groen een financiële taks aan de goedkeuring van het Soberheidsverdrag. In Frankrijk vraagt Hollande inderdaad heronderhandeling ,maar enkel om wille van zijn band met het ESM en omwille van het feit dat individuele landen aar de rechter kunne stappen als andere landen het Verdrag schenden. Dat laatste punt is de ultieme knieval die Sarkozy heeft moeten doen op de top voor Merkel. Het is uitkijken naar Spanje waarvan de premier voor het eerst in de geschiedenis van de EU formeel en openlijk is ingegaan tegen de EU-begrotingsnormen en vooral naar Ierland waar een referendum zal doorgaan over het soberheidsverdrag, maar niet over het ESM. Gezien Ierland zijn banken stut met geld uit de europese fondsen is er een sterke beweging om ook het ESM te betrekken bij het referendum.

  De voornaamste vaststelling is dat een kat zijn jongen niet meer terugvindt in dit onwerkbaar, tegenstrijdig en eigenlijk absurd beleid dat tot uiting komt in een tekst als dit verdrag. Dit verdrag aanvaarden in combinatie met het ESM is onszelf veroordelen tot permanente soberheidspolitiek gekoppeld aan schuldslavernij.

  De zaak is om alles in het werk te stellen dat het volk geinformeerd is en zijn zeg heeft over dit soort fundamentele wetteksten die de basisregels van dit land en van de democratie wijzigen " à la tête du client".En dat ten dienst van één bepaald soort beleid, zonder andere mogelijkheden. Een beleid dat bewezen heeft gefaald te hebben en dat nu in een andere vorm wordt opgelegd aan het volk.

  ALLE partijen in dit land van links tot rechts in noord en zuid lenen zich tot deze stille staatsgreep en zijn van plan het verdrag goed te keuren. ECOLO dient een voorstel tot resolutie in om over te gaan tot een volksraadpleging in Wallonië.

  Voor het eerst krijgt u de kans te stemmen over een Europees verdrag ! Welkom op 25 maart !

 • door froels op maandag 19 maart 2012
 • door froels op donderdag 15 maart 2012

  De grote groep Franse economisten die "ontzet" zijn over het beleid in Europa: http://www.atterres.org/article/mes-où-est-la-bourde-historique

 • door froels op donderdag 15 maart 2012
 • door froels op maandag 19 maart 2012

  Peter Van rompuy (CD&V) heeft de ondertekening van 2/3 niet afgewacht en reeds de grondwetswijziging en federale wet ingediend. Van slimme organisatie gesproken. Neen, dat is geen complot, gewoon hetzelfde doel nastreven als Herman en de Europese soberheidseconomisten. http://www.politico-shock.be/peter/2012/wetsvoorstel-schuldenrem.html Let hier goed op hoe de "uitzonderlijke omstandigheden" worden uitgespeeld, die rechtvaardigen dat een regering nog een begrotingstekort heeft - tijdelijk wel te verstaan. Wat is uitzonderlijk? Wat buiten de macht ligt van een staat; maar NIET een sociaal beleid, investeringen voor groei...Telt de nationalisatie van een bank, of garantie aan de bad bank Dexia? Een tekort bij het RIZIV zeker niet; dat moet "structureel" aangepakt worden, dus knippen in de terugbetalingen e.d. 3 b) les "circonstances exceptionnelles" font référence à des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou à des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabililité budgétaire à moyen terme".

 • door froels op maandag 19 maart 2012
  • door raf verbeke op maandag 19 maart 2012

   en volksvergadering op 25 maart in de ULB over de komende europese verdragen: iedereen welkom !

   www.constituante.be

 • door froels op zaterdag 15 september 2012

  Franse vrouwen tegen het verdrag: http://cadtm.org/Appel-de-feministes-contre-le

 • door froels op zondag 21 oktober 2012

  http://www.lef-online.be/index.php/7803-motie-abvv-zegt-samen-met-het-evv-resoluut-neen-aan-het-fiscal-compact-en-het-two-pack

  Ratifier le Traité budgétaire : une grave menace pour la Belgique http://www.fgtb-wallonne.be/sites/default/files/imagecache/large220/images/actualites/carte_blanche_illu.png Vendredi, 19 octobre, 2012 - 17:14 Dans les prochaines semaines, tous les Parlements belges seront amenés à se prononcer sur la transposition du Traité budgétaire européen (TSCG). Ce "passeport pour l'austérité" représente une menace grave pour l'Etat et les entités fédérées : tant à cause de son inefficacité économique que par la casse sociale qu'il engendre. Thierry Bodson, Secrétaire général de la FGTB, s'est exprimé à ce sujet au travers d'une Carte blanche publiée dans le journal l'Echo du 13 octobre dernier. Malgré la vague de protestations qui se répand partout en Europe, les gouvernements européens ratifient les uns après les autres le fameux TSCG (Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance), également appelé Traité budgétaire. Il entrera bientôt en vigueur puisque la France vient d’apporter le quota décisif en devenant le 12ème Etat membre de l’Union à l’avoir ratifié. Cependant, contrairement à ce que laisse penser le discours dominant, ce Traité ne s’appliquera pas à ceux qui refusent de le ratifier. La Belgique peut donc encore décider, de manière souveraine, et au nom de l’intérêt général de sa population, de ne pas se soumettre à sa logique mortifère. Et c’est ce qu’il convient de faire, car ce Traité représente une grande menace, tant sur le plan socio-économique que démocratique. vervolg: http://www.fgtb-wallonne.be/actualites/2012/10/19/ratifier-le-traite-budgetaire-une-grave-menace-pour-la-belgique Europees vakverbond: http://www.etuc.org/a/9591

 • door froels op maandag 31 december 2012

  Interviewer: De nieuwe Franse president Hollande weigert een schuldenrem in de Franse grondwet te verankeren zoals Merkel met Sarkozy had afgesproken. Antwoord van prof Paul De Grauwe, op 2 aug 2012: “Dat is een probleem ja, maar op een bepaald moment moet je daar uit geraken. Ik vind het echter geen goed idee om dat idee in grondwet te schrijven. Er is geen reden waarom een overheid geen schuld mag uitgeven. Soms is het goed dat een overheid schuld kan uitgeven.” “Veronderstel even dat na de crash van 2008 de overheden geen schuld mochten uitgeven dan zouden de banken in elkaar storten. Daarna zou het volledige systeem in elkaar storten. Zo eenvoudig is het. Moet de overheid toekijken en niets doen? Ze geven schulden uit om de schulden van banken te verminderen. Soms wordt dit gedaan door nationaliseren of kapitaalinjecties. Ik vind het wel spijtig dat we dit moeten doen met bankiers want ze verdienen het niet. We hadden een aantal in de gevangenis moeten steken. Maar goed, het ging niet anders. Anders kwamen we terecht in situaties van de jaren 30.” “Gelukkig heeft België in 2008 beslist om schuld te doen stijgen. Eigenlijk moeten we Belgische overheid feliciteren! Stel je voor dat we onze staatsschuld op tachtig procent hadden gehouden. Dan hadden een aantal banken het niet overleefd. Wat had dit betekend voor het economisch leven? Het is de taak van de overheid om economie te doen draaien. Het kapitalisme zit vol bewegingen, booms, ineenstortingen. Had men zoals in de goede oude tijd de economie zomaar moeten laten instorten? Dan hadden we massale werkloosheid van dertig tot veertig procent gehad.” “Tijdens een boomperiode is er te veel schuld in de privé-sector. Op het moment van een crash moet men de schuld in de privé naar beneden brengen. Dat gaat enkel door de schuld van de overheid te verhogen. Dat is een oud inzicht van Irving Fisher uit de jaren 30. Men noemt dat deleveraging. Als iedereen dat tegelijk doet, lukt het niet. Want je gaat je schuld verminderen door activa te verkopen. Dan daalt de prijs. Dat heeft wel tot gevolg dat anderen die wel een goede balans hebben, moeten vaststellen dat waarde van hun activa gedaald is. Ze hebben dan op hun beurt een solvabiliteitsprobleem en moeten dan ook verkopen. Dat is een vicieuze cirkel tenzij de overheid bereid is om schuld op te drijven.” http://www.apache.be/2012/08/02/de-grauwe-europa-moet-kiezen-met-euro-verder-of-niet/

  • door raf verbeke op dinsdag 1 januari 2013

   De situatie is nu als volgt: Door de ratificatie door het Fins parlement op 20/12 kan het soberheidsverdrag in voege gaan. 12 landen hebben immers de ratificatie rond. De toetreding van landen die nog niet geratificeerd hebben zoals België kan dus ook na 1/1/13, maar.... indien die ratificatie niet rond is tegen eind maart dan vervalt ook de toetreding van dat land tot het ESM-verdrag. Voor mijn part een goeie zaak, maar zoals gebleken bij het referendum over de soberheidsverdrag in Ierland werkt de koppeling van ESM en Soberheidsverdrag chanterend: geen besparingsbeleid, geen geld uit de noodfondsen als op de staatsschuld het land in kwestie gespeculeerd wordt zoals we gezien hebben bij de regeringsvorming. Het zijn de financiële markten en niet de schaamte van de bevolking die de Belgische politiek tot de vorming van een regering aangezet heeft. Zoals bekend heeft de regering Di Rupo beslist het soberheidsverdrag niet in te schrijven in de grondwet maar in de bijzondere wet van de staatshervorming om hiermee de deelstaten in het bad te trekken van het begrotingspad dat hij heeft ingediend bij de EU en dat de EU-comissie heeft goedgekeurd voor het aan het federale parlement voor te leggen. Di Rupo heeft dus een feitelijke, politieke en juridische band gesmeed tussen enerzijds de grondwettelijke greep van de EU op onze staatsfinanciën en anderzijds de 6° staatshervorming die in de steigers staat en die naast BHV vooral ook mbt de financierswet grondwetswijzigingen veronderstelt. Maar....het is net tegen deze inkanteling van de verandering van de grondwettelijke orde van dit land door de EU dat de regeringen van de beide grootste deelstaten protest aan tekenen door hun gezamelijke bijdrage aan het Euorpees begrotingspad ( 4 miljard euro) te weigeren. De Waalse en de Vlaamse regering weigeren die inspanning. De Waalse onder druk van het FGTB dat het soberheidsverdrag heeft verworpen. De Vlaamse onderdruk van de NVA die aan de ratificatie van het soberheidsverdrag de Vlaame ratificatie van het ESM heeft gekoppeld. Het hangt nu af van de volksbeweging in dit land om deze unieke situatie ten gunste te benutten en de politiek manoeuvers bloot te leggen opdat het volk zijn zeg heeft . Meer info: www.constituante.be https://www.facebook.com/notes/raf-verbeke/leve-het-duits-model-/10150940001371275

 • door froels op donderdag 21 februari 2013

  In okt 2012 schreven de twee grootste vakbonden een gezamenlijke brief aan de parlementsleden, om een hoorzitting te bekomen over het Europees begrotingsverdrag. Ze wilden daar o.m. Paul De Grauwe en Philippe Maystadt ondervragen. Voor zover we weten kregen de vakbonden geen positief antwoord. Hier de tekst van de brief: http://www.lef-online.be/index.php/8200-budgetair-pact-vakbonden-vragen-al-lang-hoorzitting-in-parlement

 • door froels op zondag 21 april 2013

  17 april 2013 brief aan BE parlementsleden

  Op 17/4/13 kregen allen Belgische parlementairen een korte brief waarin de gevolgen van het budgetair verdrag worden samengevat. Het is nuttig die bondige details te lezen, want er wordt vrijwel nergens over bericht en gesproken. De brief stelt de vraag of de parlementairen wel de tijd hebben om de verdragtekst te lezen, en begrijpen wat ze voor de nabije en verre toekomst juridisch verankeren. De eerdere eis van de 3 vakbonden om een parlementair debat werd in de wind geslagen. http://www.lef-online.be/index.php/8355-begrotingsbeleid-en-democratie-alle-hens-aan-dek

 • door froels op zaterdag 25 mei 2013

  "Indien de staatsschuld 60% van het BPP overtreft, moet dit overschot met een twintigste per jaar afgebouwd worden. (art. 4) Afgerond bedragen staatschuld en BPP momenteel allebei 360 miljard.en dverhouding tussen beide ongeveer 100%.. De 40% exces bedraagt 144 miljard. De vereiste schuldafbouw van 1/20 ste 7,2 miljard. Wat het in volgende jaren zou worden hangt onder andere af van de evolutie van het BPP. Indien dit zou afnemen wordt het af te lossen bedrag hoger. M.a.w.:hoe zieker de patiënt, hoe meer bloeden. Zowel de Europese Commissie als verdragsluitende landen die van oordeel zijn dat een land de bepalingen van artikel 3.2 niet naleeft kunnen een klacht indienen bij het Europees Hof van Justitie en vragen dat er financiële sancties opgelegd worden". http://www.lef-online.be/index.php/8355-begrotingsbeleid-en-democratie-alle-hens-aan-dek Uitleg door economiste Olivier Bonfond, over de gevolgen van het begrotingsverdrag: http://www.fgtb-wallonne.be/actualites/2013/03/25/video-voici-pourquoi-il-faut-rejeter-le-traite-budgetaire-europeen Brief van de twee grote vakbonden van Brussel en Wallonië, FGTB en CSC, tegen de goedkeuring van het begrotingsverdrag: http://www.fgtb-wallonne.be/sites/default/files/fichiers/13-c.063-aux_parlementaires_-_tscg-pour_quelles_raisons_exactement_-_parue_ds_echo_du_08-03.docx_.pdf Actie op 29 mei 2013, van het Waalse ABVV-FGTB, aan het Waals parlement: http://www.fgtb-wallonne.be/actualites/2013/05/24/non-au-traite-budgetaire-europeen-non-a-l-austerite-a-vie-tous-a-namur-le-29

 • door froels op vrijdag 21 juni 2013

  Blijkbaar doet het ABVV een laatste poging om de stemming in het parlement tegen te houden: http://www.abvv.be/web/guest/actions-nl/-/action/1576618/&p_l_id=10188 http://fgtbdebruxelles.wufoo.com/forms/r7x2z1/

 • door froels op dinsdag 10 december 2013
Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties