Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Interview

Regisseur documentaire 'Debtocracy': "Reddingsplannen hebben maar één doel: de banken redden"

Interview met Aris Hatzistefanou, één van de twee regisseurs van de Griekse documentaire 'Debtocracy' die voor het ogenblik furore maakt op het internet. Een gesprek over het ontstaan en succes van deze documentaire film en wat dit zegt over onze massamedia.
woensdag 29 februari 2012

Aris Hatzistefanou, geboren in Athene, 34 jaar, is sinds zijn jonge jaren als journalist van alle markten thuis. Eerst was hij journalist in Palestina, daarna in Londen voor de BBC, zijn radioprogramma 'Infowar' op het Griekse station Sky Radio, werd goed beluisterd. Deze uitzending droeg een boodschap uit die inging tegen de dominante ideeën. Ze werd kort voor de verschijning van zijn documentaire Debtocracy stop gezet.

Dit project heeft al de aandacht getrokken van meer dan een miljoen Grieken en heeft tot een campagne geleid voor de oprichting van een onderzoekscommissie over de openbare schuld van het land. De Franse alternatieve website www.owni.fr had een onderhoud met de man achter deze subversieve documentaire die de publieke opinie in Griekenland zo beroert, in deze moeilijke periode.

Wat is de ontstaansgeschiedenis van Debtocracy?

Aris Hatzistefanou: "Het idee kregen we na een uitzending op Sky Radio over de manier waarop de president van Ecuador de kolossale schuldenberg van zijn land had beheerd: hij richtte een commissie op die de opdracht kreeg de soevereine schulden van het land door te lichten. Die kwam tot de conclusie dat andere landen bezig waren Ecuador als een 'slaaf' te gebruiken, net als Argentinië en andere landen."

"Als gevolg van dit onderzoek verplichtte de regering van Ecuador de schuldeisers tot een 'haircut' van de schulden met 70 procent (nvdr: een 'haircut' kwam recent in voege als term om de schuldherschikkingen voor Griekenland te omschrijven, Ecuador draaide dit om en paste het toe op de schuldeisers)."

"Rond dezelfde periode poogden een aantal mensen hier in Griekenland steun te vinden voor een gelijkaardig initiatief. De uitzending van mijn programma op Sky Radio klonk hen als muziek in de oren. Veel mensen begonnen zich af te vragen of hetzelfde niet mogelijk zou zijn in Griekenland."

"Katerina Kitidi, hoofdredacteur van TV XS (nvdr: een Griekse zender) en ikzelf hebben toen beslist om deze documentaire te draaien. We hadden echter geen geld en we wilden in geen geval financiering gaan vragen bij eender welke politieke partij, vakbond, onderneming of erger, bij een bank."

"We hadden dus het idee om hulp te vragen aan de mensen door een campagne van 'crowdfunding' (nvdr: een vorm van collectieve fondsenwerving van mensen die hun netwerken inschakelen, meestal via internet, ten bate van een zaak die door anderen in gang is gezet)."

"Dat werkte heel goed! We hadden 8.000 euro in amper tien dagen! Dat is in de huidige context van Griekenland niet slecht.
Aanvankelijk dachten we enkel aan een video voor op YouTube. Maar toen heel wat mensen hun hulp aanboden – onder wie heel wat professionelen uit de audiovisuele sector - en omdat zovelen ons financieel steunden, konden we een volwaardige documentaire film verwezenlijken."

"Op een bepaald ogenblik hadden we zoveel geld dat we besloten ook in de promotie van de film te investeren, wat oorspronkelijk niet eens voorzien was. Terwijl het project door amper twee personen was in gang gezet, hebben ongeveer veertig personen meegewerkt aan het eindproduct."

Hoe werd de film onthaald in Griekenland?

"We hadden al een half miljoen hits in minder dan een week en we hebben nu het cijfer van één miljoen bereikt. Ondanks dat succes, hebben de Griekse media er in het begin geen woord aan vuil gemaakt. Toen ze dan het succes van de film zagen, konden ze niet langer doen alsof we niet bestonden."

"Ze zijn  ons dan beginnen bekritiseren en hebben gepoogd onze geloofwaardigheid aan te tasten. Tot vandaag heeft geen enkele tv-zender over ons gesproken, zelfs niet in negatieve zin. De dag dat ze dat wel doen, hebben we gewonnen."

"Tot vandaag heeft geen enkele tv-zender over ons gesproken, zelfs niet in negatieve zin. De dag dat ze dat wel doen hebben we gewonnen"

Welke boodschap wil je met deze documentaire brengen?

"Wij verdedigen het standpunt dat de huidige situatie slechts een deel is van het veel globalere probleem, namelijk dat van de euro. Omdat de euro verdeeld is tussen de kernlanden en de periferie (nvdr: de rijke eurolanden tegenover de arme eurolanden) zijn wij veroordeeld om aan competitiviteit in te boeten tegenover de wereldeconomie, omdat wij onze munt niet kunnen devalueren."

"Ik ontken ons deel van de verantwoordelijkheid niet. Het probleem van Griekenland is dat onze fiscaliteit niet aangepast is aan de vereisten van de moderne verzorgingsstaat die we hier hebben opgericht: de bedrijven worden onvoldoende belast, het deficit is dus niet onder controle. Wij hebben ook een ernstig corruptieprobleem, maar dat blijft een detail: we kunnen dan wel alle politici achter slot en grendel zetten, maar wat zou dat veranderen?"

"Samengevat, wat voor het ogenblik aan het gebeuren is, is misschien niet helemaal de schuld van de 'PIIGS', zoals we worden genoemd (nvdr: PIIGS staat voor Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje, het Engelse woord 'pigs' betekent 'varkens'). Wij stellen ook dat het Duitse model geen na te volgen voorbeeld is. Zij hebben de lonen voor tien jaar bevroren. Dat is voor het geheel van Europa onhoudbaar."

Sommigen beweren dat uw standpunten niet onpartijdig zijn. Wat antwoordt u daar op?

"Eerst en vooral, wij hebben nooit beweerd dat we gematigd zijn. We denken eerder het omgekeerde, namelijk dat zij die ons tegenspreken ruim de tijd en de mediaruimte hebben gehad om hun stellingen op te dringen. Trouwens, hun stellingen zijn ook niet bepaald evenwichtig ..."

"Een aantal critici beweren ook dat Ecuador geen goed voorbeeld is, omdat het een ontwikkelingsland is met petroleum. Die is goed voor 25 procent van het bruto nationaal product (BNP), terwijl wij hier in Griekenland onze eigen 'petroleum' hebben: het toerisme."

"Uiteindelijk hadden we eender welk land als voorbeeld kunnen nemen. Er zullen altijd personen zijn die beweren dat 'vergelijk is niet gelijk', zelfs al is de context toch gelijkaardig, met een schuldenspiraal en de interventie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Uiteindelijk willen ze enkel maar het gesprek afleiden omdat ze niet op het voornaamste thema van de film willen antwoorden: de noodzaak om een onderzoekscommissie op te richten."

"Uiteindelijk willen ze enkel maar het gesprek afleiden omdat ze niet op het voornaamste thema van de film willen antwoorden: de noodzaak om een onderzoekscommissie op te richten"

Wat moet Griekenland volgens jou vandaag doen?

"Het is klaar dat Griekenland zijn schulden niet kan afbetalen, of die nu wettelijk zijn of niet en wat het bedrag of de intrestvoet ook is. Meer dan 350 miljard euro schulden, dat is gewoon te veel. Ironisch genoeg zijn de markten blijkbaar alerter dan de regering, die maar blijft verkondigen dat ze dat geld gaat vinden. De markten zijn echter niet dom. Die reddingsplannen hebben maar één echt doel: de Franse en Duitse banken redden die zouden vallen als Griekenland zou bankroet gaan."

"Volgens ons moet je van de Europese leiders niets verwachten. Als we afwachten zal het te laat zijn om de nodige maatregelen te nemen. We moeten dus zelf met oplossingen komen, zelf initiatieven lanceren."

"Wat we dus eerst en vooral moeten doen, is een doorlichting van de Griekse schuld maken om zo de wettelijke schulden van de andere te onderscheiden. Een aantal indicatoren lijken in ieder geval aan te tonen dat een groot deel van de schuld 'kwaadaardig' is, zelfs illegaal" (nvdr: 'dette odieuse' of 'odious debt' heeft geen goede vertaling in het Nederlands: 'kwaadaardige schuld', bedoeld wordt schulden die aangegaan zijn zonder de wettelijke voorschriften te volgen, bijvoorbeeld door dictators of zonder de goedkeuring van het parlement, met vage volmachten … in ieder geval schulden die nooit de democratische goedkeuring van de bevolking kregen, zij die de schuld horen af te betalen; het begrip werd uitgevonden in de VS toen die na de 'bevrijding' van Cuba weigerde de schulden van de Spaanse kolonisatie af te betalen).

"Wij zijn inderdaad radicaler dan anderen in onze voorstellen omdat we menen dat de terugbetaling van de schulden moet worden stopgezet, we de euro moeten verlaten en de banksector nationaliseren."

"De banken nationaliseren kan communistisch lijken, maar ik zie dat eerder als pragmatisme: we moeten het land beschermen tegen een eventuele kapitaalvlucht naar het buitenland wanneer we de euro zouden verlaten."

Hebben jullie banden met andere soortgelijke initiatieven in Europa?

"We hebben meerdere groeperingen gecontacteerd, vooral om onze documentaire te vertalen. Dat is ondertussen gebeurd. We werken niet echt met hen samen. We laten hen enkel toe onze film te gebruiken onder een licentie van Creative Commons."

Hoe zie je de toekomst van Griekenland?

"Vorig jaar waren er meerdere opstanden tegen het reddingsplan voor het land, maar de burgers geraken ontmoedigd. De laatste tien jaar heeft de oppositie niets voorgesteld dat de publieke opinie kan verenigen. Ik voel dat de verontwaardiging nog altijd aanwezig is. Ze wacht slechts op een nieuwe reden om te herrijzen."

"Het is leerrijk om vast te stellen dat geen enkele politieke partij de protestbewegingen controleert, dat niemand deze beweging leidt. Ik vrees dus dat de situatie opnieuw uit de hand zal lopen op een gewelddadige manier. Het is echter onmogelijk te voorzien wanneer en waarom."

Wat na 'Debtocracy'?

"Dankzij de massale steun van zovelen hebben we meer geld bijeengebracht dan nodig was voor de productie van de film. We hebben dus beslist een speciale rekening te openen waarop mensen hun giften kunnen overmaken. Als we dat geld niet binnen de zes maanden voor een nieuw project gebruiken, gaan we die schenkers terugbetalen."

"Eerlijk gezegd hadden we ons niet aan een dergelijk succes verwacht met die beperkte middelen. Het was niet gemakkelijk, maar we hebben bewezen met weinig middelen veel te kunnen doen, vooral dankzij de talentrijke medewerkers rondom ons.
Internet heeft ons veel geholpen, maar we zien er ook de begrenzingen van."

"We moeten nu ook die mensen bereiken die geen toegang tot internet hebben, zoals op het Griekse platteland. Als we alleen maar op internet blijven, is onze aanpak te elitair. Daarom denken we aan de distributie van dvd's en van vertoningen in theaters en cinema's."

"We willen ook echt verder gaan, de taboes van de Griekse media aanpakken. Als de mensen vandaag niet zelf gaan deelnemen aan de productie van informatie, zal er geen enkel mediabedrijf zijn dat hen het woord geeft."

Interview: Stanislas Jourdan voor www.owni.fr

(Vertaling uit het Frans: Lode Vanoost)

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door jelle louis op woensdag 29 februari 2012

  documentaire bekeken, artikel gelezen. belangrijkste concept hieruit voor mij: "Het was niet gemakkelijk, maar we hebben bewezen met weinig middelen veel te kunnen doen, vooral dankzij de talentrijke medewerkers rondom ons."

  lode, heb jij deze documentairetje gezien? http://vanessa-saywell.posterous.com/economics-of-happiness-doco of hoe je de link kan leggen naar stadstuinieren

  want: met een kleine moeite maken we een wereld van verschil ;)

  het is misschien wel leuk om via de site van de wereldmorgen ook een forum te bieden aan "tuinders". geen enkele postitive action zo eenvoudig als het samen planten van wat eetbaar groen en er een ganse zomer op overleven. op naar euro-onafhankelijkheid!

  • door Lode Vanoost op woensdag 29 februari 2012

   Goede suggestie, bekijk ik nog nader binnen een week, nu even te druk.

 • door Le grand guignol op woensdag 29 februari 2012

  "Wij zijn inderdaad radicaler dan anderen in onze voorstellen omdat we menen dat de terugbetaling van de schulden moet worden stopgezet, we de euro moeten verlaten en de banksector nationaliseren."

  Dat is inderdaad de enige oplossing voor Griekenland, maar dan moet het ontzettend snel gebeuren anders draaien de Grieken hun eigen nek om. Op dit ogenblik nemen de Franse en Duitse banken immers maatregelen om zich veilig te stellen: de vrijwillige haircut van die banken levert die banken op termijn nog meer geld op en dat geld wordt betaald door de Griekse bevolking (zie bv. http://www.pvda.be/nieuws/artikel/hoe-de-bankiers-zichzelf-proberen-te-redden.html ). Dit weekend was er een discussie op de BBC: zowel Roubini als Lapavitsas maakten een gelijkaardige analyse als de makers van 'Debtocracy' - overigens, een schitterende documentaire - en stelden een gelijkaardige oplossing voor. In wezen hebben de Grieken onze toekomst in handen. Een uittrede uit de Eurozone zet immers de deur open voor andere landen om zich uit die Eurozone terug te trekken en op die manier het supranationale kapitaal, door middel van een nationale monetaire en financiële reguleringspolitiek, aan banden te leggen. De Euro is sowieso gedoemd te mislukken, maar de Europese beleidsmakers zijn ervan overtuigd de Euro te redden koste wat het kost, dus ook ten koste van het welzijn van de bevolking (cf. Griekenland). "European and US elites are asserting naked class interest, but in Europe now there's a more extreme neo-liberalism" (Lapavitsas: http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=7972 ).

 • door tamso op donderdag 1 maart 2012

  Het is de media als het zegt onafhankelijk te zijn,wat de bevolking hoort voor te lichten wat er gaande is.Dat hebben media nagelaten te doen.Ik vind dat het ook in het belang is van diegene die de media dienen,want als we het laten doormodderen,ook de werknemers die deelnemen aan de mediacircus de dupe gaan worden,wat verzwegen werd. Ze mogen wel denken dat zij niet getroffen zullen worden,maar dat zijn eerder struisvogels die hun koppen in het zand steken,om het niet te willen inzien wat er in werkelijkheid gaande is.Als dit soort zaken openlijker worden besproken,de media zijn geloofwaardigheid terugwint.Als ik journalist zou zijn,ik juist dingen wil vermelden wat niet openbaar is,en waar de bevolking iets van kan leren.Als je als journalist propaganda staat te vespreiden,je niks anders bent dan een colloborator.

 • door catteeuw op donderdag 1 maart 2012

  http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936#docid=-1138597812890776821

  De Amerikaanse versie van dit verhaal in een documentaire uit de jaren 80tig die de huidige crisis voorspelt en de historische genesis van de anti-democratische centrale banken verduidelijkt.

  Misschien ook even vermelden dat dit het voornaamste programma punt is van USA president kandidaat Ron Paul, wiens campagne en boodschap al decenia systematisch word genegeerd. Bij de verkiezingen van 2008 bijvoorbeeld draaide de viewer count op zijn youtube bijdrages achteruit. Je zou er paranoïde van worden.

 • door aronjaco op donderdag 1 maart 2012

  De ECB geeft de banken extreem veel geld momenteel. Bij mijn weten staan daar geen verplichtingen voor de banken tegenover, m.a.w. ze doen ermee wat zij denken te kunnen doen. Zo bv. lijkt het misschien een goed idee om de bonussen van de managers te maximaliseren. Kwestie van een goed bakbestuur te realiseren SCHIJNT het.Via zo’n systeem wordt de beurs ondersteund want de banken gaan met een deel van dit geld op de beurs speculeren, met het oog op winst uiteraard , wat dacht u ?.De rijken hoor je niet klagen natuurlijk.

  De conclusie voor mij is : de euro is niet te vertrouwen. Wat als die banken met hun massa’s geld de beurzen gaan manipuleren? Vals spel ja , maar ze kunnen doen en laten wat ze willen niet,en dus is ook georganiseerd bedrog een te verwachten strategie .De ECB heeft geen oplossing voor de crisis, de politiek ook niet. Wat nu gebeurt is uitstel van executie, en verder Griekenland achterna. Monetair Europa is een puinhoop en niemand heeft een strategie ( of de wil) om het losgeslagen neoliberale schip terug op gecontroleerde koers te brengen Er wordt bestuurd ( what’s in a word!) vanuit een chaotisch wanhopig denken, aangezien men de werkelijke problemen niet durft aan te pakken .Geeft de banken zoveel geld dat ze hun verliezen goedmaken en wie weet komt het nog goed. Het komt zeker goed , maar dan alleen voor de banken zelf. Wie dat niet begrijpt is gewoon ziende blind.Vanwaar komen al die euro’s ineens ? Wel het zijn bijgedrukte euro’s , schijngeld dus,schijngeld waarvoor wij , de gewone belastingbetaler straks zullen opdraaien terwijl de banken voortdurend rijker wordenDe ECB geeft de banken extreem veel geld momenteel. Bij mijn weten staan daar geen verplichtingen voor de banken tegenover, m.a.w. ze doen ermee wat zij denken te kunnen doen. Zo bv. lijkt het misschien een goed idee om de bonussen van de managers te maximaliseren. Kwestie van een goed bakbestuur te realiseren SCHIJNT het.Via zo’n systeem wordt de beurs ondersteund want de banken gaan met een deel van dit geld op de beurs speculeren, met het oog op winst uiteraard , wat dacht u ?.De rijken hoor je niet klagen natuurlijk.

  De conclusie voor mij is : de euro is niet te vertrouwen. Wat als die banken met hun massa’s geld de beurzen gaan manipuleren? Vals spel ja , maar ze kunnen doen en laten wat ze willen niet,en dus is ook georganiseerd bedrog een te verwachten strategie .De ECB heeft geen oplossing voor de crisis, de politiek ook niet. Wat nu gebeurt is uitstel van executie, en verder Griekenland achterna. Monetair Europa is een puinhoop en niemand heeft een strategie ( of de wil) om het losgeslagen neoliberale schip terug op gecontroleerde koers te brengen Er wordt bestuurd ( what’s in a word!) vanuit een chaotisch wanhopig denken, aangezien men de werkelijke problemen niet durft aan te pakken .Geeft de banken zoveel geld dat ze hun verliezen goedmaken en wie weet komt het nog goed. Het komt zeker goed , maar dan alleen voor de banken zelf. Wie dat niet begrijpt is gewoon ziende blind.Vanwaar komen al die euro’s ineens ? Wel het zijn bijgedrukte euro’s , schijngeld dus,schijngeld waarvoor wij , de gewone belastingbetaler straks zullen opdraaien terwijl de banken voortdurend rijker worden.Het einde van de crisis in zicht ? Geloof dat maar niet; de grote slag moet nog beginnen. Of hoe wij de " Odious debt " zelf gaan betalen.

 • door tamso op donderdag 1 maart 2012

  Geld is black magic.Ze creeeren iets uit het niets.Het laat de gehele bevolking geloven in iets,wat niets is.Alleen wat nummertjes wat word doorgegeven en de overheid wat garantie's geeft dat het volk het terug betaalt via rente.En zij die het geld hebben gecreeerd,zichzelf loopt te verrijken en nog maar 1 doel heeft in het leven.Aaron Russo (producer) en politic activist zei ook al eens dat hij destijds bevriend was met david Rockefeller en wat nu het einddoel was van hem.Hun einddoel was de totale macht hebben over deze planeet.Logisch nadenken als je al het geld hebt,er geen eer meer valt te behalen,dan macht.Met gedrukt papiergeld,waar je de controle over hebt,je mensen hersenspoelt en omkoopt.Dat is ook het exacte doel van het monitaire stelsel.Je kan met niks,wat papier is en wat van je drukpersen afkomt hele overheden en landen overnemen.Het enigste wat je nodig hebt is vertrouwen.Daar hebben dan andere organisatie's voor bijgedragen dat we met ze allen gingen geloven in een democratie.Wat is in werkelijkheid een democratie.Een systeem waarin de productie het hoogst draait.In een dictatuur,je nooit het maximale eruit kan halen,omdat er voor de werkende geen ambitie's te behalen zijn.In een slavernij wat het eerst was,er opstanden zullen onstaan,waardoor ook niet het maximale eruit gehaald kan worden.Ook natuurlijk dat je beseft dat je niet vrij bent.Waardoor je ook niet zo hard zal werken.In een democratie mensen niet eens geketend zijn om te werken.Ze staan vrijwillig op om naar hun slavenfabrieken te gaan.en een aantal x-uren werken per dag.Beloof ze een carrierre als ze harder werken,dan anderen.En het maximale haal je eruit.Op zich wel geniaal wat ze bedacht hebben.Iedereen denkt een doel te hebben,maar je bent niks anders dan een loonslaafje.Het systeem wat ervoor zorgt dat alles ordelijk verloopt.Maandelijks je belastingen afdraagt en politici wat er zit om de buit te verdelen onderling.In nederland we dan een sociaal netwerk hebben opgezet,als je niet meer kan werken.In die tijd dat het werd opgezet,massaal immigranten buiten europa werd binnen gehaald die voor nog minder te werk werden gezet.Als ze het socale vangnet niet hadden opgezet,er ongetwijveld een revolutie was ontstaan.Nu europa en amerika kaal geplukt zijn en geprivatiseerd is,het over zal stappen naar de landen die door het westen zijn veroverd.In het verleden er dictators geplaats zijn,om hun welvaart een halt toe te roepen.Om een stap voor te zijn.En daar nu datgene herhaald word,waar het in het westen mee begon. Deze hele credietcrisis gaat niet om het zogenaamde bankroet van banken,maar om het overnemen van een gehele economie wat in die schulden zit.Elk land in het westen in feite falliet is,en als de tijd rijp is,de bankers het geld gaan ontrekken uit de economie,waardoor er geen cent meer zal rondgaan.Even wat chaos creeeren,waarna er een nieuwe orde gecreeert zal worden.Nazi duitsland en het communistische rusland waren systemen die zijn opgezet door bankers.Nu zal er een systeem worden opgezet,waardoor iedereen afhankelijk word gemaakt van de staat wat wereldwijd in private handen zullen zijn.Politiek zijn trekpoppen.Dat alles zover heeft weten te komen,is de onwetendheid van de bevolking,omdat dat hen niet geleerd werd.Het is door de eeuwen heen niks anders geweest..Opgevoed worden als een gehoorzame schaap.Zeg je wat het wel is,mensen je afkraken,omdat die bang zijn dat hun wereldje ineenstort als mensen het systeem niet meer zullen vertrouwen.Veel mensen hebben er belang bij dat de hoax blijft doorgaan.Laten nu net dat de mensen zijn die hoger op de ladder zitten.Ze noemen zichzelf een intelectueel,maar het is niet zij wat slimmer zijn,maar het volk wat dommer is..De wereld is een speelplaats voor de allerrijkste.En wij zijn dienaren van die elitebende. Het probleem hedendaags kan niet worden opgelost,omdat het probleem zelf het probleem is.Dat zijn de politieke partijen wat de corperatie&bankers dienen in werkelijkheid.Volksvertegenwoordigers is het alleen voor de show.

  • door catteeuw op vrijdag 2 maart 2012

   Het is de natuurlijke evolutie van de oneindige competitie, want elk bedrijf moet zijn marktaandeel maximaliseren. En voor TheMoneyChangers betekend dit de volledige eigendom van de planeet. Democratie was vroeger leven op uw eigen land en onafhankelijk en beschermd zijn als individu. Nu moeten we ons leven lang werken voor een doos om in te leven en is het onze burgerlijke plicht om "het systeem" te doen groeien. "Het systeem" dat eigendom is van een minderheid. Dat privé banken en politieke miljoenairs zomaar hun kosten naar de burgers en de werkers kunnen overschrijven terwijl ze hun winsten maximaliseren komt inderdaad neer op slavernij. De evolutie van de overheid (het onderwijs, de infrastructuur, de cultuur, de mens...) naar een onderwerping aan de privé economie en continentale centrale privé banken met de vernietiging van mens, cultuur en het ecosysteem is een misdaad op een schaal die geen enkele juridische instelling kan of durft of wil aankaarten. Democratie is een leugen.

   Rechtvaardigheid, empathie, menselijkheid, kunnen trots zijn op uw werk en vakmanschap kunnen ontwikkelen, beloning voor productiviteit,... komt er niet aan te pas. Alles moet zijn voor degene die alles hebben.

   Wij moeten ongehoorzaam zijn aan hun ambities en werken om ons marktaandeel als volwaardige mens te maximaliseren. Wij moeten ongehoorzaam zijn aan hun rechtmatige eigendom en onze wettelijke plicht. En als we dat op groot genoege schaal doen dan bestaat er geen juridisch systeem die onze macht kan afnemen.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties