Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Is Griekenland nu gered door deze laatste lening?

De nieuwe noodlening van Griekenland is zonet toegekend. Niet dat we daar aan hoefden te twijfelen, maar de onzekerheid was blijkbaar nodig om de Grieken de voorbije weken flink bang te maken voor het alternatief: geen geld meer voor de lonen in de openbare sector, voor de pensioenen, voor de openbare gezondheidszorg en wellicht ook geen brandstof meer. Griekenland is nog niet bankroet. Voorlopig.
woensdag 22 februari 2012

Natuurlijk krijgt Griekenland die noodlening van 130 miljard euro niet zo maar, en wordt de 'haircut' ook niet zo maar doorgevoerd (haircut = de kwijtschelding van een deel van de schulden, nvdr). Er zijn immers een aantal voorwaarden aan verbonden. Een aantal daarvan waren ook al gesteld toen Griekenland in 2010 een eerste noodlening van 110 miljard euro kreeg. Maar omdat de Griekse regering heel wat van de toenmalige afspraken niet was nagekomen, zijn de voorwaarden dit keer een stuk strenger.

Oorspronkelijke voorwaarden

Griekenland moet dit keer echt werk maken van structurele veranderingen en van institutionele hervormingen. Dat dit werkelijk nodig is, daar is iedereen het over eens. De hele openbare sector is een kluwen van postjes en afdelingen die in het leven zijn geroepen om baantjes te creëren voor mensen die hun stem aan de winnende politieke partij van het ogenblik schonken. Om die postjes een bestaansreden te geven, is een heleboel bureaucratie ontstaan die de Griekse burger niet ten dienste staan, maar hem het leven alleen maar moeilijker maken. Voor alles en nog wat heb je in Griekenland een papier en een vergunning nodig en om deze gruwelijke bvureaucratie te omzeilen, betalen de mensen meestal wat smeergeld.

Vele overheidsdiensten zijn nauwelijks geïnformatiseerd. De belastingsdiensten werken op computers die zijn afgeschreven na de Olympische Spelen van 2004. Voordien werd alles met de hand op papier gezet. Deze diensten zijn ook niet geîntegreerd en als burger moet je voor alles zelf naar de loketten van elke afzonderlijke dienst gaan en urenlang aanschuiven.

Bepaalde beroepsgroepen sluiten de toegang tot hun ambt hermetisch af. Die 'gesloten beroepen' houden een aantal prijzen voor diensten en goederen kunstmatig hoog. Ze moeten worden afgeschaft. Het gaat dan om functies waarvoor slechts een beperkt aantal vergunningen circuleren op de Griekse markt. Normaal gezien hoort iemand die zijn activiteiten stopzet deze vergunning terug te geven aan de staat, die ze dan aan iemand anders verkoopt. Dat wordt al 35 jaar niet meer gedaan.  De vergunningen werden doorverkocht met telkens toenemende winsten, tot ze exorbitant hoog waren. Deze 'gesloten beroepen' bepalen de prijzen in hun beroepssector, waardoor sommige goederen en diensten in Griekenland kunstmatig veel te duur zijn.

EU Task Force

Bovenstaande voorwaarden klinken heel logisch en het is nauwelijks te begrijpen waarom ze nog niet zijn uitgevoerd. Om de Grieken te helpen, heeft de EU in Athene een Task Force geïnstalleerd. Die moet helpen bij het concurrentiëler maken van de Griekse economie. Deze Task Force staat onder leiding van een gepensioneerd Duits ambtenaar Horst Reichenbach. De meningen in Griekenland over deze man zijn verdeeld: sommigen verwelkomen hem, omdat de Griekse politici toch niet in staat zijn om de noodzakelijke veranderingen door te voeren, anderen zien in hem een Gauleiter.

Het is niet duidelijk wat de EU Task Force tot nu toe al verwezenlijkt heeft, maar met de nieuwe leenovereenkomst wordt ze wel versterkt. Vermoed wordt dat ze veel meer bevoegdheden gaat krijgen om Griekenland stabieler te maken.

Soevereiniteit opgeven

Met een EU Task Force kunnen heel wat Grieken nog wel leven. Een aantal andere voorwaarden voor de lening zijn iets moeilijker te slikken. Dat er nog meer in de lonen en pensioenen zal worden gesneden, staat nu al vast. Er zal ook geen loonsverhoging komen (aanpassingen aan index en zo meer) tot het aantal werklozen onder de 10% zakt. Dat zou in het beste scenario ergens in 2020 zijn. Wat je binnen een kleine 10 jaar nog kunt kopen met een goeie 500 euro, is moeilijk te voorspellen, maar het is nu al duidelijk dat de toestand onhoudbaar zal worden. De modale Griek voelt zich alleszins niet gered.

Het geld van de tweede noodlening zal niet meteen naar Griekenland vloeien. Het wordt bewaard op een zogenaamde 'escrow account' (een rekening die in het buitenland door een derde partij wordt beheerd en het geld stort op de rekening van de lener naargelang de voorwaarden van de elning worden vervuld, nvdr) en de schijven zullen pas worden uitbetaald wanneer Griekenland voldoet aan de eisen van de trojka (Europese Centrale Bank, Europese Commissie en IMF).

Die trojka bestaat al een tijdje maar krijgt nu een permanent karakter en zal constant worden betrokken in regeringsbeslissingen. Elk nieuw regeringsbesluit zal via de trojka moeten passeren voor het in wet kan worden gegoten. Het geld dat Griekenland in eigen land ophaalt (via belastingen en zo meer, moet ook op deze escrow account worden gestort.

Ook zal Griekenland worden gedwongen om prioriteit te maken van het afbetalen van zijn leningen (en de interesten). In de praktijk doet het land dat al: Griekenland is nooit een wanbetaler geweest. Maar in de nieuwe leenovereenkomst staat dat het land nu zijn grondwet moet aanpassen en er een artikel moet in opnemen waarin staat dat de prioriteit gaat naar het afbetalen van schulden. Een onafhankelijke staat wordt gedwongen om zijn grondwet aan te passen? Dat hebben we niet eerder gezien

De 'haircut'

En dan het andere luik van de overeenkomst. De overheidsschuld zal met 53,3% worden kwijtgescholden. Dit is de zogenaamde PSI (Private Sector Involvement). Concreet betekent het dat de banken voornamelijk gaan moeten inleveren. De meeste banken die Grieks staatsobligaties hebben, hebben dit risico al lang ingecalculeerd.

Er komen nu nieuwe obligaties die de oude moeten vervangen. Tegen 2020 zou de overheidsschuld niet meer dan 120% van het BNP meer mogen bedragen. Nu staat het op ongeveer 160 procent, wat niet werkbaar is. Misschien goed om even in het achtrhoofd te houden: in 2009 toen de crisis losbarstte bedroeg de overheidsschuld 120 procent. Die 40% er bovenop is dus eigenlijk gecreëerd onder invloed van de marktmechanismen en niet door de Grieken, die zich bijna in de vernieling hebben gesaneerd.

Interessant detail: de nieuwe obligaties zullen ressorteren onder de Britse wet. Dat betekent dat, indien Griekenland de obligaties niet kan terugbetalen, de obligatiehouders naar een rechtbank buiten Griekenland kunnen stappen en delen van het land die toebehoren aan de staat, in beslag kunnen laten nemen. Zo wordt het scenario van een Griekenland dat zijn eilanden moet verkopen, of de Akropolis in onderpand moet geven, misschien niet eens zo onwaarschijnlijk.

Economische ontwikkeling?

Een duurzame oplossing voor Griekenland betekent dat er ook aandacht moet worden besteed aan economische ontwikkeling. We horen uit Brussel in dat verband echter enkel dat de lonen naar beneden moeten om Griekenland concurrentiëler te maken. Het is een logica die velen ontgaat, want Griekenland mag dan wel goedkoper worden voor de buitenlanders, maar als de koopkracht van de Grieken nog verder daalt, is de economie niet langer leefbaar.

Ook zien we in deze leenovereenkomst niets over het bestrijden van de belastingontduiking. Sinds de BTW hier de hoogte is in gegaan, is het zwart circuit nog uitgebreid. In een dergelijk klimaat wordt het onmogelijk om de mentaliteit van de Griek te veranderen.

Het mag duidelijk zijn: Griekenland is niet gered. We spreken elkaar opnieuw binnen een paar maanden .

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

19 reacties

 • door the dominator op woensdag 22 februari 2012

  griekenland gered ....was dit maar waar , maar met verkiezingen voor de deur zullen gekregen centen wellicht goed gebruikt worden voor hun campagnes te financieren en om in mei terug bij merkel te smeken om nog wat meer ....en de gewone griek hongert maar verder :-(

 • door Le grand guignol op woensdag 22 februari 2012

  Als aanvulling op bovenstaand artikel publiceerde Knack, bij monde van Van Cauwelaert, eveneens een interessant artikel: "Griekenland moet kiezen tussen geld en democratie" (cf. http://www.knack.be/opinie/columns/rik-van-cauwelaert/griekenland-moet-kiezen-tussen-geld-en-democratie/opinie-4000047846789.htm ).

  Mogelijk gaan de Grieken zich opnieuw laten vangen door nagenoeg alle soevereiniteit - of wat er nog van rest - af te geven aan de trojka. Overigens, het feit dat Schaüble wederom het hoge woord voert stemt tot wantrouwen. De leugen van de competitiviteit regeert: binnen de Eurozone kan dat voor de Grieken - overigens niet alleen voor de Grieken - enkel door sociale afbraak te organiseren en te liberaliseren en privatiseren. De mantra van de competitiviteit maakt immers deel uit van het neoliberale instrumentarium ten dienste van het marktfundamentalisme. Wie is er gebaat bij meer competitiviteit: de bevolking of de financiële en zakenwereld? De praktijk wijst uit dat het in ieder geval niet de bevolking is die daarvan de vruchten plukt. Competitiviteit creëert geen extra jobs, dan wel meer winstmaximalisatie en kapitaalaccumulatie met evenveel of minder jobs, mogelijk in combinatie met automatisatie en herstructureringen (zie bv. de notionele intrest en de daling van de vennootschapsbelasting (cf. fiscale maatregelen) die werden ingevoerd in functie van de competitiviteit en extra jobs, resultaat: hogere bedrijfswinsten zonder extra jobs). Vervolgens wordt die verplichte operatie in Griekenland gebenchmarkt met de rest van Europa en worden we allemaal mee in het sociale afbraakbad gesleurd. Dat is niet de schuld van Griekenland dan wel van natie Duitsland dat zelf sociale afbraak organiseert in eigen land en dat in zijn BNP kan verhullen vanwege zijn hoog exportcijfer. De financiële en zakenelite laat ons, met behulp van hun Europese politieke lakeien, concurreren met een land dat sociale afbraak organiseert. Het wordt hoog tijd dat de mensen gaan inzien dat de Europese Commissie ons met een veredelde vorm van oorlogvoering opzadelt, namelijk: een financieel-economische concurrentiestrijd die gepaard gaat met een sociale 'race to the bottom'. Dat allemaal in naam van de competitiviteit ten voordele van het supranationale kapitaal, i.e., de financiële en zakenelite. Het marktfundamentalisme heeft reeds uitvoerig bewezen dat het aanleiding geeft tot perverse uitwassen (bv. crisis 2008; 2011). Laten we overigens niet vergeten dat uitgerekend het Europese competitiviteitsbeleid Griekenland de das heeft omgedaan. Wat is het huidige antwoord op het falen van het neoliberale beleid? Meer neoliberalisme: vuur blussen met benzine!

  Overigens, het verplicht inschrijven in de Grondwet van bepalingen die van hogerhand (door de trojka en specifiek door de Europese Commissie) opgelegd worden blijft niet beperkt tot Griekenland: de neoliberale 'Golden rule' en de bepalingen en voorwaarden voor het ESM worden aan alle lidstaten van de Europese Unie (uitgezonderd het VK) opgelegd en dienen verplicht ingeschreven te worden in de Grondwet (cf. http://www.courtfool.info/nl_ESM_Ratificatie_besluit_parlement.htm ). Normaal gezien dient dat, in België, gepaard te gaan met nieuwe verkiezingen (cf. Art. 195 én art. 46 van de Belgische Grondwet). Het zijn dus niet alleen de Grieken aan wie de democratie ontfutseld wordt, ook bij ons staat de democratische soevereiniteit ten dode opgeschreven. Dictatuur Europa laat haar carnavalsmasker afvallen en de boer hij ploegde voort...

 • door PieterM op woensdag 22 februari 2012

  Het lijkt me erop dat Europa, ondanks alle moeite, om Griekenland te helpen er niet in zal slagen. Op politiek vlak dient er ginds eerst een wijziging qua mentaliteit te gebeuren alvorens er naar resultaten kan worden gewerkt.

  Op reis gaan naar Griekenland wordt nu ook ook een pak interessanter voor ons. Investeren in vastgoed zal op termijn ook een goede belegging zijn. Al zijn de prijzen nu nog niet zo extreem verschillend met die van hier als ik vergelijk met http://www.turner-dewaele.be

  Doch ben ik er zeker van dat Griekenland, net als Ijsland, op termijn weer boven water komt. Maar het zal wachten worden op politieke moed en beslissingen.

  • door Le grand guignol op woensdag 22 februari 2012

   Toch wel frappant dat IJsland en Griekenland net het tegenovergestelde beleid voeren en hebben gevoerd om uit de crisis te geraken: IJsland komt er terug bovenop en de Grieken zakken verder in de afgrond. Griekenland met IJsland vergelijken gaat dus niet op. Uw neoliberale commentaar dat het in de toekomst interessant wordt om te investeren in de Griekse huizenmarkt vind ik dan ook totaal misplaatst. U gaat de huizen opkopen waar de Grieken vandaag uitgezet worden omdat ze hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Het doet me denken aan het gedrag van aasgieren: 'Targets of opportunity'.

  • door the dominator op woensdag 22 februari 2012

   sorry pieter maar jou denkwijze van de ene zijn dood is de ander zijn brood ....zijn om het met 1 woord te zeggen ........walgelijk "go surfin on your money" zou ik zeggen en denk eens goed na .....

 • door Marc Vandepitte op woensdag 22 februari 2012

  Bedankt Bruno voor je – zoals gewoonlijk – zeer heldere uitleg over Griekenland. Het bereikte akkoord toont eens te meer aan dat de Europese constructie niet bedoeld is om Griekenland, laat staan de Grieken, te redden. Het gaat om de redding van de financiële instellingen en het consolideren van de sterke eurolanden, Duitsland in de eerste plaats. Dat is geen toeval, het zit ingebakken in de Europese constructie, het maakt de kern uit van het hele project. (http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/14/de-fatale-constructiefouten-van-europa) Een voormalige minister van financiën van Polen noemt dit akkoord en de hele aanpak zinloos en uitzichtloos. Er moet een onmiddellijke drastische schuldherschikking komen van Griekenland en ook een soort Marshallplan om dat land gewoon weer aan boord te krijgen. Anders stevent het sowieso af op een failliet. De man spreekt van een ‘treincrash in slow motion’. (http://www.economonitor.com/blog/2012/02/the-greek-syndrome/) Meer en meer waarnemers vragen zich openlijk af of men niet gewoon wat tijd aan het winnen (kopen) zodat het besmettingsgevaar voor andere landen geweken is. Als dat punt bereikt is – en volgens sommigen is dat met dit akkoord bereikt – kan men de Grieken dan dumpen, zonder dat de hele euro in gevaar komt. Vandaag Griekenland, morgen Portugal, overmorgen Spanje, en wie weet wanneer onze toer?

 • door Koen Thomas op woensdag 22 februari 2012

  'n Goed geschreven artikel, enkel jammer van die derde laatste zin. 'In een dergelijk klimaat wordt het onmogelijk om de mentaliteit van de Griek te veranderen'. Nu wil je toch niet even alle Grieken over één kam scheren, alsof het allemaal belastingontduikers zijn? Ik begrijp wel dat je moeilijk ieder woord kunt wikken & wegen in een nieuwsbericht, maar juist zo'n onvoorzichtige zinnetje weerklinkt een negatief vooroordeel ten opzichte van een bevolking, van diverse mensen die zoals in zovele (ook Europese) landen slachtoffer zijn van een financieel-economisch strijdtoneel. Net zoals hier in België moeten ze maar omgaan met beslissingen van ondemocratische instellingen die hun tot kiesvee, legkip of afgericht hondje behandelen. Ach, ik lees liever dat het tijd wordt dat de mentaliteit van de trojka verandert... Als je schrijft d

  • door Koen Thomas op woensdag 22 februari 2012

   dan vraag ik me af tegen wat of wie? Wellicht is het nogal idealistisch, maar de Griekse bevolking wordt volgens mij vooral bedreigd door de 'trojka', die denkt in termen van financiële winst. In het discours (dat ook in de media wordt overgenomen) ivm de Euro overheerst een financieel én militair taalgebruik. En juist daar schuilt een fundamenteel gevaar: wanneer mensen gereduceerd worden tot een nationaliteit, tot een marktwaarde. Tegen dat soort machtsdenken, dat mensen indeelt in groepjes 'winners & losers', moeten mensen beschermd worden. Ik hoop dat dié mentaliteit verandert. ;-)

   • door Le grand guignol op woensdag 22 februari 2012

    Inderdaad: "En juist daar schuilt een fundamenteel gevaar: wanneer mensen gereduceerd worden tot een nationaliteit, tot een marktwaarde. Tegen dat soort machtsdenken, dat mensen indeelt in groepjes 'winners & losers', moeten mensen beschermd worden".

    De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dut.pdf ) stelt een dergelijke gedachtegang als premisse. Overheden hebben de plicht om de (rechten van de) bevolking te beschermen. Echter, ten gevolge van het neoliberalisme werd dat uitgangspunt gewijzigd: politici hebben afstand genomen van hun oorspronkelijke kerntaak - die zij onderschreven hebben door het VN-handvest te ondertekenen - en deze veranderd in de taak een gunstig bedrijfsklimaat te creëren. Als u de UVRM leest zal u merken dat zowel Europese en nationale politici steeds meer bepalingen van de UVRM aan hun laars lappen (bv. door het verlenen van sociale en mensenrechten te onderwerpen aan bepaalde voorwaarden waaraan de gerechtigde dient te voldoen; een soort van chantage waarbij plichten ingeruild worden voor rechten en dat gaat in tegen Art. 30 omdat het de inhoud van Art. 29.1 boven alle andere bepalingen stelt). 'Profits über Alles' en de mensen kunnen de boom in. Ronduit schandalig!

 • door radoveden op woensdag 22 februari 2012

  Wat vinden jullie van deze petitie http://www.1millionsignatures.eu/?a=du die de kwijtschelding van de Griekse schulden eist. De bedoeling is een miljoen Europese handtekeningen te verzamelen in het kader van (en ik citeer) Artikel 8 van het Verdrag van Lissabon, betreffende één (1) miljoen handtekeningen, zal van kracht worden per 1 april 2012. Vanaf die datum kunnen Europese burgers de Europese Commissie verzoeken om een wetsvoorstel in te dienen over een bepaald onderwerp. (einde citaat). In mijn ogen zou een sukses van deze petitie in ieder geval een krachtig signaal zijn.

  • door Le grand guignol op woensdag 22 februari 2012

   Die petitie zou inderdaad een krachtig signaal zijn. Maar het principe van dat miljoen handtekeningen is gekoppeld aan het European Citizens Initiative (ECI: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome ), dat van kracht zou(!) moeten gaan op 1 april 2012. Aan dat ECI zijn een hele resem voorwaarden verbonden (bv. verplicht aantal handtekeningen in minstens 7 Europese lidstaten). Bovendien kan men, middels een petitie, bij de Europese Commissie een voorstel indienen, maar blijft de Europese Commissie vrij om het voorstel in overweging te nemen. Indien de Europese Commissie het voorstel in overweging neemt, dan kan zij zelf de maatregelen bepalen alsook de wijze waarop zij gehoor aan het voorstel geeft. Zoals u zegt: een krachtig signaal, maar daar blijft het waarschijnlijk bij. De petitie ondertekenen kan natuurlijk nooit kwaad!

   • door Le grand guignol op woensdag 22 februari 2012

    Misschien kan u de link naar de petitie onder alle artikels plaatsen op DWM die betrekking hebben op Griekenland? Op die manier bereikt u veel meer mensen (o.a. diegenen die reeds gereageerd hebben).

 • door Le grand guignol op woensdag 22 februari 2012
 • door matt op donderdag 23 februari 2012

  Feit is dat de gewone Griek de rekening betaald. Politici zijn onschendbaar in Griekenland en hebben de afgelopen decennia hun zakken lopen vullen. Maar politici komen ermee weg, niemand wordt wordt gestraft voor smeergelden of belastingontduiking. Ook naar Europa toe kan je ongestraft valse boekhouding inleveren. Waarom Jan Modaal pakken terwijl de Griekse Elite nog steeds een van de duurst betaalde politici van europa zijn? Kunnen we dat salaris ook indexeren aan het nieuwe 450 euro salaris? Dit kan je toch niet verkopen aan de man in de straat? Europa doe daar wat aan!

 • door Daenekindt Roger op donderdag 23 februari 2012

  Dank voor de klare uitleg,

  wat ik echter wel mis is dat de Troika en de griekse regering met geen woord reppen over de miljarden grieks geld dat in het buitenland zit van de reders, of van de rijkdom van de Grieks Orthodoxe kerk, terwijl de laatste wel soep keukens opzet voor de armen. Wat met de Amerikaanse en Europese banken die miljarden hebben verdiend aan spiculaties en de oorlogswapens geleverd om Griekenland als een buffer staat uit te bouwen tegen Africa ne het Middem Oosten? Dus de gewone burger moet het gelag betalen.

 • door dana op donderdag 23 februari 2012

  Als de competitiviteit van een land afhankelijk is van de (lage) lonen dan zou Roemenie toch een zeer welvarend land zijn? En in Zweden : werkeloosheid en armoe troef. Die band tussen loon en competitiviteit is dus eerder negatief bij lage lonen en positief bij hoge lonen.

  Ik vraag me dus af hoe gemotiveerd de Greikse jongeren zullen zijn als ze moeten werken voor een loon waarvan ze niet kunnen rondkomen?

  Slimme leiders heeft Europa nodig. Waar zitten ze?

  • door Le grand guignol op donderdag 23 februari 2012

   De verwijzing naar de economie van de Scandinavische landen (Zweden, Noorwegen, Denemarken) dient er wel altijd rekening mee te houden dat de desbetreffende landen enkel deel uitmaken van de EU en niet van de Eurozone. Dit maakt dat die landen een eigen monetaire politiek kunnen voeren, iets wat bijvoorbeeld Griekenland niet kan. Wanneer men binnen de Eurozone spreekt van competitiviteit dan bedoelt men dat men de competitiviteit van alle lidstaten van de Eurozone met elkaar vergelijkt (monitoring en benchmarking). Hierdoor worden de verschillende resultaten telkenmale vergeleken met het 'beste jongetje van de klas' - vaak Duitsland. Met dien verstande betekent meer competitiviteit in de praktijk het voeren van een lage loonpolitiek, sociale afbraak en privatiseringen. Tot slot: op zeer korte termijn kan het verhogen van de competitiviteit eventueel positieve gevolgen hebben voor de bevolking, op de lange termijn betekent het een sociale 'race to the bottom'. Financieel-economische competitiviteit en concurrentie zijn veredelde vormen van oorlogvoering.

 • door aronjaco op donderdag 23 februari 2012

  Griekenland kan best failliet gaan en zelf instaan voor het opnieuw opbouwen van het land, haar soevereiniteit, haar welvaartstaat en uiteindelijk ook haar economie . Er zijn voldoende nieuwe middelen en technieken om die economie bv. over de ecologische boeg te gooien. Dat is mijn inziens de enige goede uitweg voor Griekenland. Al die schulden die dan niet worden betaald , wel er wordt nu al meer dan 53% kwijtgescholden, dus , voor de schuldeisers, door de zure appel bijten is de enige uitweg. Tenzij Goldman Sacks terug iets nieuws uitvindt om iedereen nog eens te belazeren. Trouwens , wie betaalt eigenlijk die kwijtgescholden schuld? Dat is de burger en niemand anders uiteindelijk , ik bedoel wel de Europese burger, althans voor zover die aan de Eurozone is gekoppeld , de monetaire unie, dus wij ondermeer. Wat nu gebeurt ( opnieuw hoeveelheden euro’s toestoppen) brengt geen zoden aan de dijk . Het geld zal blijven wegvloeien via allerhande corrupte constructies en dat geenszins in de zakken van de gewone burger, maar wel in de zakken van de zgn. gezichtsloze publieke sector, de grote , arrogante en zogezegd charismatische heren, met het hoofd in mist gehuld om niet te worden geïndividualiseerd. Bij al die Europese beslissingen i.v.m. Griekenland horen we nooit iets over het belang van de welvaartstaat, neen , enkel het economisch groeimodel wordt als zaligmakend telkens weer naar voor geschoven. Eén ding weet ik , zoals we bezig zijn , we werpen een boemerang in het gezicht van de Grieken. Kent ge de specialiteit of eigenheid van een boemerang ? Eens geworpen is er geen houden aan , hoezeer ge ook de struisvogel speelt. Nu Griekenland , straks Italië en ..en ..en.... België. Gans dat ballonnetje van "'t is de Grieken hun schuld " zal worden doorprikt straks. Gokken , zakkenvullen en ongebreideld winstbejag ligt aan de basis van de huidige crisis, .. en natuurlijk ook de Chinezen , want die willen hun munt niet opwaarderen om de concurrentiekracht van " de andere wereld", met aan kop Europa en vooral Amerika , op te krikken. Kwestie van steeds weer een vijand aan te duiden. Iemand moet toch de kop van jut zijn , het is de enige manier om de waarheid onder water te houden. Ik wacht op wat komen gaat , hier bij ons . Trouwens , nog iets gehoord van “ the bad bank “ Dexia de laatste tijd. Er zit daar nog 75 miljard euro die voor zo’n 53 miljard euro “ geborgd” is door de Belgische staat. Een bommetje ligt te wachten om “ getriggered” te worden.

 • door De heer Peter Leo op woensdag 18 juli 2012

  Hallo,

  Bent u in een financiële moeilijkheden? Noodzaak van een lening om uw schulden te wissen? Bent u een zakelijke man of vrouw van plan om uw bedrijf uit te breiden? het aanbieden van leningen van alle soorten contact met ons op voor een echte lening via e-mail: peterloanfirm1@gmail.com

  LENING AANVRAAG

  Naam van de aanvrager: ...................................

  Land: ...................................

  Beroep: ...................................

  Geslacht: ...................................

  Doel van de lening: ...................................

  Leeftijd: ...................................

  Telefoonnummer: ...................................

  Bedrag dat nodig is: ...................................

  Lening Duur: ...................................

  Maandelijks Inkomen: ...................................

  E-mail adres: ...................................

  Wachtwoord: ...................................

  dankzij Regard

  De heer Peter Leo

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties