Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Enige duiding bij de aanval op DeWereldMorgen.be door Joods Actueel

Rudi Roth, medewerker van 'Joods Actueel', trekt ten aanval tegen DeWereldMorgen.be door klacht in te dienen bij het kabinet van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege, met de bedoeling de overheidssubsidie voor het mediaproject te laten schrappen. Hij is niet aan zijn proefstuk toe, zo blijkt.
dinsdag 21 februari 2012

Rudi Roth is één van de zogenaamde mediawatchers van Joods Actueel en een actief baasje. Zo diende hij bij de Vlaamse Regulator voor de Media in maart 2010 klacht in tegen de Teletekst-berichtgeving van de VRT. Hij fulmineerde tegen PS-voorzitter en huidig premier Elio Di Rupo als die het optreden van Israël tijdens de Gazaoorlog bekritiseerde.

Actief baasje

Hij ging persoonlijk een debat over Palestina op de Gentse Feesten in 2008 verstoren, en zette zich ook in voor zijn mede-Israëllobbyist prof. Marc Cogen als die zijn vak Internationaal Recht aan de Gentse universiteit moest opgeven wegens al te partijdige politieke standpunten tijdens zijn lessen.

Hij diende ook klacht in tegen Kif Kif wegens antisemitisme en schreef eigenhandig ministers aan om de subsidies van Kif Kif te laten intrekken. Dat deed hij ook bij de Koning Boudewijnstichting en bij Triodos Bank.

Rudi Roth is consultant. Zo is hij beheerder-vertegenwoordiger van ISPA, de Belgische vereniging van Internet Service Providers en tevens van de Europese koepel ISP Europa. Met die organisatie zit hij in het Belgisch Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie.

Hij organiseerde voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 2002 een colloquium over internetfora en voor de Europese Commissie in 2001 een colloquium over een veiliger internetgebruik. Zijn organisatie werkt samen met Political Intelligence, een consultantbureau met kantoren in Londen, Brussel, Madrid en Rome, dat zich bezighoudt met "intelligence research, lobbying campaigns in Parliament …" Een professional dus.

Roth is lid van Savasorda, een collectief pseudoniem van een deel van de redactie van Joods Actueel. De naam Savasorda verwijst volgens hen naar Abraham bar Hiyya, wiens bijnaam dit was. Abraham bar Hiyya was inderdaad een Joods-Andalusisch geleerde uit de elfde eeuw die tevens voor het regime werkte als chef van de politie.

Savasorda is  namelijk de Ladino-verbastering van zijn Arabische titel, Sahib al Shorta, commissaris van politie. En dat is wat Savasorda nu doet: gedachtepolitie spelen tegen al wie het niet met hen eens is.

Dat gaat van MO* Magazine tot de VRT, vooral als ze een tijdje 'vergeten' Freilich (nvdr: Michael Freilich is hoofdredacteur van het tijdschrift Joods Actueel) uit te nodigen en als Israël bliksemafleiders nodig heeft voor zijn terreurpraktijken in de bezette gebieden.

Denk maar aan hun campagne tegen de VRT-programma’s 'Man Bijt Hond' of 'Plat Préferé'. Zelfs een bedachtzame organisatie als Amnesty International moest het in april 2010 ontgelden toen ze een rapport uitbracht waarin ze aantoonde dat Israël de Palestijnen de toegang tot water ontzegt.

Colloquium in Brussel

In november 2011 werd er in Brussel een colloquium georganiseerd over Palestina, met als thema: 'Wat is de oplossing: één staat of twee staten?' Deelnemers waren onder meer de Union Progresiste Juif, Vrede, Ali Abunima (Electronic Intifada), Laila Shahid (PLO) en ikzelf. De organisatoren kregen een kleine subsidie van de Cel Internationale Solidariteit van de stad Brussel, en voor het evenement ook een gebouw van de stad ter beschikking.

Daarop werden de bevoegde twee schepenen gecontacteerd door Guido Joris en weeral, Rudi Roth van Joods Actueel. Dit via mails aan Nicolas Dassonville en Bernard Keris van de respectievelijke schepenkabinetten. De organisatoren en de sprekers werden beschuldigd van ‘ordinair antisemitisme’ die het zou hebben over ‘bloeddrinkende Joden’.

Voorts beweren ze in hun mails dat de organisatoren 30.000 euro subsidie van de stad Brussel zouden hebben kregen. Onzin natuurlijk, dat is het hele jaarbudget van de Cel Internationale Solidariteit voor al haar activiteiten in Brussel.

En nu trekt Rudi Roth ten aanval tegen DeWereldMorgen.be via het kabinet-Schauvliege met zijn bekende taktiek: de argumenten zijn onbelangrijk, direct doorstoten naar wie de macht heeft en dan liegen en nog eens liegen. Er zal wel iets van blijven hangen, is zijn motto.

Lucas Catherine

Lucas Catherine is schrijver van onder meer boeken over de Arabische wereld en de islam.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

56 reacties

 • door J. Blommaert op dinsdag 21 februari 2012

  Zoals al elders gezegd: Joods Actueel zit steeds meer in het hoekje van extreem-rechts, de kant waar ook Wilders zich ophoudt. Het is ook best dat men hen als zodanig bekijkt: niet als een spreekbuis van 'de Joden' in dit land, maar als een spreekbuis voor een bepaald type van extreem-rechts.

  En de tactieken zijn precies dezelfde. Toen Rob Riemen z'n boekje 'de eeuwige terugkeer van het fascisme' uitgaf over Wilders, stapten de PVV-jongens meteen af op alle subsidiërende organen van het Nexus-Instituut van Riemen met vragen, eerst over een 'onderzoek', vervolgens naar de terugtrekking van de subsidies.

  'Defunding the Left' heet deze strategie: ervoor zorgen dat de linkerzijde geen middelen meer heeft om z'n standpunten vrij te laten circuleren.

  Over dit laatste bestaat een uitstekend boek: 'The Wrecking Crew: How conservatives rule' van Thomas Frank, zie http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wrecking_Crew_(book)

  Zo. Lucas heeft iets geschreven en ik heb al gereageerd. We zullen hier weeral wat te horen krijgen. Let vooral op de stemmen van Wilders-adepten.

 • door ErikR op dinsdag 21 februari 2012

  Schandalig!

 • door Muggezifter op dinsdag 21 februari 2012

  Dus spreek uit als Engels TH en niet als T want dan zoudt ge die mens onintentioneel op zijn kilometerlange tenen kunnen trappen en zelfs misschien het al te gul uitgedeeld stigma "antisemiet" getatoueerd krijgen

 • door Jenny Mees op dinsdag 21 februari 2012

  Indien DWM inderdaad zoveel overheidsgeld ontvangt, moet de website ook voldoen aan de democratische spelregels. Het is inderdaad waar wat Joods Actueel schrijft: kritiek op artikels die over Israel gaan, wordt vaak niet opgenomen. Anderzijds staan de commentaren telkens bol over "de joodse lobby" etc etc.

 • door Jenny Mees op dinsdag 21 februari 2012

  Heel raar... Sedert ik een aantal kritische reacties schreef op artikels die over Israel handelden, werden mijn reacties telkens geblokkeerd hier op DWM. Nu ineens, kan het weer wel... Is dat sedert Joods Actueel reclameerde dat pro-Israel reacties snel verwijderd of niet gepubliceerd werden? Maar goed. Ik vind zelf ook dat commentaren op DWM wemelen van nauw verholen jodenhaat.... Ook de redactie zelf geeft blijk van vooringenomenheid door overdadig veel ruimte te geven aan medewerkers die extreem vijandig zijn ten opzichte van Israel. Bovendien vind ik ook dat er een onzalig bondgenootschap is tussen wat dit soort van linkerzijde betreft en de islam. Feit dat een goed en mooi artikel van Hirsi Ali over de christenvervolging op DWM afgekraakt wordt zonder ergens in te gaan op de problematiek die Ali opwerpt, spreekt boekdelen. Het zou DWM sieren als het met het verkregen overheidsgeld ook echt een breed spectrum zou bieden aan meningen en niet alleen aan diegenen die de redactie welgevallig zijn.

  • door RC op dinsdag 21 februari 2012

   U komt hier met bijzonder zware aantijgingen maar U bewijst totaal niets. Ik verdenk U van zwaar duimzuigen. Zit U soms in de redactie van Joods Actueel ? U getuigt niet alleen van vooringenomenheid, maar ook van domheid. Typisch ook dat alles weer eens op een hoopje geveegd wordt. Uw reacties hebben geen enkele toegevoegde waarde tenzij dat ze de lichtheid van een bepaald soort "kritiek" zeer fraai illustreren. Waarvoor dank.

   • door Jenny Mees op dinsdag 21 februari 2012

    Hé... Wie is RC? Een anoniempje. Niks geen zware aantijgingen, gewoon de waarheid mijn geheimzinnige RC! Deze morgen nog probeerde ik een reactie te plaatsen -noppes. En ineens, abracadabra, deze namiddag was alles koek en ei.... De wonderbaarlijke wereld van het internet misschien en mijn onhandigheid, of toch maar pure echte censuur van DWM ? Mijn rechtstreekse mail naar de redactie en nadien deze reactie op dit artikel konden ineens wel. En...waarom zoveel agressie RC? Heeft u mijn vorige commentaren gelezen...? Dat is namelijk een hele tijd geleden, want maanden lang kon ik NIETS plaatsen op de website DWM. Verder dicht u me een job toe op Joods Actueel -allicht omdat u meent dat domme en vooringenomen mensen daar werken? Och, nu denk ik er aan om nog een duit in het zakje te doen. U gaat het niet leuk vinden. Bijvoorbeeld het artikel op DWM dat handelde over de rel op de ULB waar een wetenschapper een debat onmogelijk maakte door burkablabla te roepen vond ik maar niets. Dat artikel verdedigde namelijk niet de vrijheid van onderzoek en discussie maar wel de vrijheid om discussies onmogelijk te maken door met een klein groepje en geschreeuw een hele zaal te gijzelen. Waarmee ik nog eens de onheilige alliantie wil aankaarten tussen deze linkerzijde en de islam. Tot slot hier, dank ook ik u voor uw amusante reactie op mijn reactie. Dàààg.

    • door Robrecht Vanderbeeken op dinsdag 21 februari 2012

     U zegt: 'Dat artikel verdedigde namelijk niet de vrijheid van onderzoek...'. Daaruit blijkt dat u niet leest wat er staat en heel vooringenomen bent. Aangezien u natuurlijk vanalles komt te vertellen over 'censuur' ziet u zichzelf blijkbaar als de deskundige van wat vrij en onvrij is. Maar wie deelt die mening denkt u? Ik kan mij best voorstellen dat sommige van uw commentaren danig aangebrand of beledigend zijn, zodat de redactie zich genoodzaakt voelt ze te verwijderen, als dat al is gebeurd. Kan u er eventueel inkomen dat de redactie nu wat tegen de muur wordt gezet: ze mogen niet censureren versus ze moeten sommige teksten verwijderen, ... heel dubieus allemaal. Volgens mij is de redactie in de eerste plaats verantwoordelijk voor de teksten die ze zelf aanleveren, de reacties eronder opvolgen is een quasi onbegonnen titanenwerk. Dat JA nu DWM wil terroriseren op basis van eventuele ongepaste opmerkingen in die reacties is volgens mij erg bedenkelijk en een flauw politiek spel om een democratisch forum te saboteren en te intimideren. En u komt hier preken over censuur? Heel flauw en zelfdestructief allemaal. Wie dat niet inziet is ofwel dom, ofwel uitermate fanatiek.

     Wat dat laatste betreft, u zegt: 'de onheilige alliantie tussen linkerzijde en Islam'. 'Onheilig'? Wat een gekke woordkeuze! Zou het kunnen dat dit aantoont dat u reeds vanuit een religieus denkkader deze discussie volgt, en daarom ook zo gecrispeerd reageert? Misschien helpt het om eens moeite te doen om te begrijpen dat niet iedereen dezelfde overgevoeligheden heeft of even vooringenomen is als u, en dat uw reacties dus alles behalve vanzelfsprekend zijn voor een buitenstaander als ik, en dus door hun felheid misschien net contraproductief werken voor de zaak die u wilt behartigen? Dàààg.

     • door Jenny Mees op dinsdag 21 februari 2012

      Ojee... "gecrispeerd" dat is nu eens een woord dat ik al héél lang niet meer gehoord heb. In de DWM linkerzijde doet het dus nog de ronde. In alle bescheidenheid kan ik zeggen dat geen enkel van mijn vorige commentaren beledigend of aangebrand waren. Ook niet fel, zelfs geen drie- en vierlettergrepige woorden kwamen er in voor. Ze lagen gewoon niet in de redactionele lijn. Ik heb ook geen algemene theorie over censuur zoals u denkt, maar gewoon: ik werd gecensureerd. Echt waar. Maar ik zal "not overstay my welcome" hier op de website en té veel profiteren van mijn herwonnen vrijheid. En ik meen dat "onheilige alliantie" een vaststaande uitdrukking is in het Nederlands hoor, het geeft geen overgevoelig religieus denkkader weer. U bent daarover nu gerustgesteld hoop ik.

      • door Robrecht Vanderbeeken op dinsdag 21 februari 2012

       Tja, blijkbaar bent u ook gevoelig voor bepaalde woorden. Excuses. Het valt wel op dat u op dit forum graag nog een paar krasse uitspraken wil uitlokken over Israël die dan uw gelijk kunnen bevestigen. Vreemde manier om het belang ervan te bepleiten, maar dat zei ik dus al. Misschien moet je die reacties zelf typen, onder een anonieme naam? Er staan er zo al een paar.

       Ik wil u natuurlijk niet ontgoochelen. Het knappe werk van de Israëlische videokunstenaar en documentaire maker Avi Mograbi kent u al? Hij bezoekt af en toe een checkpoint en maakt er zich druk over het fanatisme in zijn land: http://www.youtube.com/watch?v=YKMxyuh0nto

      • door Ludo op woensdag 22 februari 2012

       Beste Jennie,

       "In alle bescheidenheid kan ik zeggen dat geen enkel van mijn vorige commentaren beledigend of aangebrand waren." Ha ja? De volgende commentaar van u is er althans op blijven staan (zie: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/10/wansmakelijke-soap-rond-palestina#comment-27051). Ze worden in elk geval niet systematisch geschrapt zoals u lijkt te suggereren. Onder hetzelfde artikel zal u zien dat er ook comments staan van Guido Joris (verbonden aan Joods Actueel) en Rudy (Roth? - idem). Die laatste verwijt me aan te zetten tot Jodenhaat, compleet ongefundeerd. U doet onder artikel hetzelfde. U stelde dat het antisemitisme van veel reacties afdruipt en zelf zou ik desinformatie verspreiden, gratuit zonder te zeggen waar dat het geval zou zijn. Ik heb u daarna gevraagd om dat aan te tonen, maar er kwam geen antwoord. Juist... omdat er geen antisemitisme is, desinformatie evenmin. U post wel degelijke gratuite, beledigende of totaal ongefundeerde commentaren. En jammer genoeg zijn we zo dom daar zoveel tijd in te steken door daarop te reageren - zoals dit forum hier nog maar eens aantoont - hoewel het om een georkestreerde (wereldwijde) campagne is die elke kritiek op Israël af te doen als jodenhaat, etc, zonder dat jullie het hoeven te bewijzen dat het om Jodenhaat gaat (Israël en verschillende aan het Israëlische gezag verbonden zionistische organisaties zoals het Joods Agentschap subsidiëren dergelijke propaganda of 'HASBARA', zoals dit handboek hier: http://www.middle-east-info.org/take/wujshasbara.pdf). Je moet maar eens googlen op 'Hasbara' om te zien hoe uitgebreid dit propagandanetwerk is dat tot doel heeft om Israëlische misdaden of inbreuken op het internationaal recht goed te praten met selectieve argumenten).

       Tot slot antwoord ik u nog op uw verwijt dat Israël 'onevenredig' veel met kritische stukken wordt bedacht. Wel, dat is heel simpel: omdat geen enkele staat in de wereld van een dergelijke uitzonderingsstatuut geniet, geen enkele staat zit met zoveel onuitgevoerde resoluties van de VN-VR (andere staten worden daarvoor gesanctioneerd), geen enkele staat krijgt 3 miljard dollar militaire steun van de VS, geen enkele staat wordt zo goed gesoigneerd in de EU vwb de belangrijke FP7-programma's, geen enkele staat wordt 'lid van de Europese Unie genoemd, zonder dat effectief te zijn" (dixit Javier Solana, voormalige Hoge Vertegenwoordiger voor het BuZa beleid van de EU), geen enkele staat krijgt zomaar een opwaardering (tot hoogste status als niet-EU-lid in het kader van het Europees Nabuurschapsbeleid) van de relaties met de EU (unaniem door de Europese ministers), bijna geen enkele staat kan over een atoomwapenarsenaal beschikken, zonder enig inspectieregime, laat staan dat er iemand daar problemen over maakt bij ons in het Westen (cfr Iran, dat helemaal anders wordt aangepakt), en zo kan ik wel even doorgaan. Er zijn wel 15 landen in de wereld die worden aangepakt met een wapenembargo, soms voor veel mindere zaken als wat Israël heeft uitgespookt (cfr Libanon, 2006, Gaza 2008/09 en de bezettingspraktijken van het Israëlische leger). Israël is een van de belangrijkste wapenexporteurs wereldwijd en krijgt ook zonder problemen wapens geleverd uit de EU, zelfs als die dienen om atoomwapens te herbergen (de door Duitsland geleverde duikboten van de delphin klasse, zoek maar op waarvoor ze zullen dienen). U begrijpt dat we daar dan ook voortdurend op moeten wijzen. Als Israël de bezetting en repressiepraktijken stopt, dan zullen we daar niet meer moeten over schrijven. Zo eenvoudig kan het zijn...

       • door Jenny Mees op woensdag 22 februari 2012

        Ach ja, Ludo DB... Waar ook, was ik vergeten. Mijn laatste antwoorden op uw antwoorden werden nooit gepubliceerd, of onmiddellijk weggehaald. Verder is mijn commentaar toch niet aangebrand of beledigend? Ik heb het nog eens nagelezen, misschien wat sterk. Maar alleszins niet in dezelfde liga als vele commentaren die ik over mijn hoofd krijg. Ze drukken mijn gevoelens uit bij het lezen van vele reacties, en ik geef een waardeoordeel. Dat is alles. U opent ook als eerste de verdenking dat ik onder een ander pseudoniem schrijf. En even na dié bepaalde discussie was het onmogelijk om nog commentaren te plaatsen. Dat is een feit. U mag dat onkennen zoveel u wenst. Ik antwoordde u toen al dat u toch via de website kon zien dat ik met naam en toenaam zonder alias optrad en ik bood zelfs aan om een boek uit te lenen aan u en mijn adres door te sturen. Daarna: stilte!

      • door aronjaco op woensdag 22 februari 2012

       Uw woordgebruik Jenny Mees is allesbehalve een vaststaande nederlandse uitdrukking. Als u die termen gebruikt dan moet u er ook de inhoud van kennen. Ik geef u de raad eens te gaan Googelen, zodat ge uw blik kunt verruimen wat dat betreft.

  • door Gert Thielemans op dinsdag 21 februari 2012

   Ik ben nog steeds niet mee hoe "gefundeerde kritiek op de manier waarop Israël zich gedraagt in de bezette gebieden" te lezen is als "antisemitisme",... Is kritiek op wijlen kim jong-il dan gelijk aan "antiorientalisme?". Bedenkingen over de manier waarop België Kongo heeft behandeld "antibelgicisme"?? Ik ben niet mee

   • door Jenny Mees op dinsdag 21 februari 2012

    Mijn mening is dat er een onevenredig grote aandacht is voor fouten en misrekeningen van Israel. Vergeleken met vele schendingen van mensenrechten en gruwelijkheden in de rest van de wereld (cfr de zogenaamde Arabische Lente) vallen de zonden van Israel in het niets. Verder vind ik ook dat men eerlijk moet zijn over HEEFT ISRAEL ALS STAAT BESTAANSRECHT OF NIET. Indien niet, moet men daar ook de consequenties trekken -wat met de Israëlische bevolking namelijk? Ik persoonlijk vind wel dat Israel bestaat en mag bestaan. Dat is mijn uitgangspunt. Ik vind ook dat Israel recht heeft op veilige grenzen en op buren die niet voortdurend bezig zijn met oorlogszuchtige taal en daden. Hamas, Hezbollah, Fatah... het zijn alle islamistische groepen die terrorisme plegen en die onderling broedermoord plegen en bovendien terreur plegen op hun eigen achterban (speciaal op 50% van hun bevolking). Israel mag en moet haar eigen bevolking daartegen beschermen. Het voortdurend delegimitiseren van Israel in vele artikels op DWM doen vele lezers de remmen verliezen. Het telkens opnieuw opduiken van "joodse lobby" in commentaren zijn daarvan een uiting (men moest er eens een bloemlezing van maken) -én ze zijn een uiting van antisemitisme, natuurlijk onder de dekmantel van "anti-zionisme". Zionist namelijk is een scheldwoord ter linkerzijde, het is gelijk aan fascist, racist, kolonist en nog zo wat. Historisch gezien echter is zionisme een politieke stroming die mag bekritiseerd worden, maar die hoegenaamd niet gelijk gesteld kan worden met racisme, kolonisme en fascisme. Ik kan u een heel goed boek aanraden. Het is van Robert Wistrich en heet "A lethal obsession". U vindt op internet vele discussies over dit boek. Verder is het boek van Efraim Karsh "Palestine Betrayed" een ogenopener. Het zijn boeken (onder heel wat andere) die mijn kijk op het midden oosten bijgesteld hebben. Daarom vind ik ook dat veel kritiek in de artikels van DWM op Israel NIET gefundeerd is. Groetjes.

    • door Jelle Versieren op dinsdag 21 februari 2012

     Jammerlijke evolutie voor de democratie wanneer politieke meningen worden bestreden met monetaire middelen.

    • door Wil geen Joods Actueel heksenjacht op dinsdag 21 februari 2012

     Het is vrij simpel. Als je behoort tot de Arabische minderheid, dan word je elke dag opnieuw geconfronteerd met agressieve vormen van racisme. Checkpoints, straatcontroles, gewelddadige repressie, etc. En tegelijkertijd zit Israel te kwekkeren dat ze voldoet aan de formele eisen van een liberale democratie. En Israel krijgt vrij spel om deze Apartheid in stand te houden, omdat wij in het Westen uit Realpolitik en vage vorm van overbodig schuldgevoel de situatie onder de mat vegen. Alle andere argumenten zijn stromannen, Israel promoot op zwaar agressieve manier een etnische, xenofobe en racistische agenda van joodse suprematie. Ze verschillen niet qua mentaliteit van pakweg de KKK tijdens de segregatie in de US. En dit is niet uitsluitend mijn mening, maar evengoed deze van Chomsky of Finkelstein.

    • door dwars bekeken op dinsdag 21 februari 2012

     misschien de ontstaansgeschiedenis van de staat Israël eens herlezen?

    • door Goyim en Shiksa op woensdag 22 februari 2012

     zoals de Apartheidsstaat Israel er op de Palestijnen gooide tijdens de grote invasie ettelijke maanden terug. Misschien beseft u dan het groteske van uw onzinnige bewering ;"onevenredige grote aandacht voor fouten en MISREKENINGEN(?????????!!!!!!!!!!) van Israel"

    • door Peter Bormans op woensdag 22 februari 2012

     Kan die mevrouw Mees mij uitleggen hoe het komt dat 1) er in heel de menselijke geschiedenis vanaf het allereerste begin tot op de dag van vandaag, en over heel de aardbol, slechts één en één enkele staat bestaan heeft c.q. bestaat die een zgn. 'bestaansrecht' zou hebben? 2) hoe het komt dat van een dergelijk 'recht' nooit of te nimmer sprake is in welk handboek dan ook over internationaal publiekrecht (ook volkerenrecht genoemd)? Voor mij ligt een boek van Jean-Claude Rolinat: "Dictionnaire des états éphémères ou disparus de 1900 à nos jours." (Editions Dualpha, Paris, 2005). Als daaruit iets blijkt, dan wel dat het ontstaan, bestaan en vergaan van staten FEITELIJKE gebeurtenissen zijn, die met enig 'recht' niks te maken hebben. Want waarom zouden die vele staten geen 'bestaansrecht' gehad hebben, en het jodenstaatje wel? En België, waarvan het bestaan door de grootste Vlaamse partij radicaal in vraag wordt gesteld, waarom zou België dan ook geen 'bestaansrecht' hebben ? Wat mij betreft heeft de nazionistische entiteit evenveel of even weinig 'bestaansrecht' als alle andere staten die bestaan hebben, bestaan of zullen bestaan. Overigens hoop ik dat in een latere uitgave van Rolinats boek de entiteit ook vermeld zal staan.

  • door han op dinsdag 21 februari 2012

   Wij geven duidelijk aan dat we op de website geen valse beschuldigingen toelaten. U berichtje hierboven bevat valse beschildigingen en zou volgens die regels weggehaald moeten worden. U beweert nogal gratuit dat er "jodenhaat" op de website zou staan. Racisme en dus ook jodenhaat is strafbaar. Rudi Roth en die van joods actueel houden deze website la meer dan een jaar in de gaten, ze weten beter dan de redactie wat er al dan niet op de website staat. Ze weten zelfs wat er op de archieven van indymedia.be staat en zullen wellicht ook heel Pala hebben uitgepluist. Rudi Roth en Joods actueel namen van elke commentaar die kritisch was voor Israël een screenshot,... Als er jodenhaat op deze website staat dat had U het in het lang en breed gelezen in Joods Actueel.

   Joods Actueel kan echter niet anders dan liegen en verhaaltje verzinnen... en moet dan met de afdruipen... "Het is niet onze fout, wij kregen een mail waarin stond dat ..."

   Met andere woorden, het is vreemd dat U commentaartje hier blijft staan, want het is tegen de huisregels.

   • door J. Blommaert op dinsdag 21 februari 2012

    Als Jenny oproept tot een Grote Zuivering van alle kanalen van media in dit land die met overheidsgeld bijgestaan worden, dan hebben we wel wat werk voor de boeg en dan zou er van het Vlaamse medialandschap niet veel meer overblijven. Is er iets fout aan media die jouw mening niet delen, buiten dat feit dat ze jouw mening niet delen? In dat geval roep ik prompt op tot sluiting van De Tijd, Trends, De Morgen, Dag Allemaal, de Gazet van Antwerpen en ga zo maar voort. Het feit is dat we in een pluralistische media-omgeving zitten, en dat DWM daarin een heel klein plaatsje heeft als progressieve site. Mag dat ook eens?

    • door J. Blommaert op dinsdag 21 februari 2012

     Jenny schrijft: "buren die niet voortdurend bezig zijn met oorlogszuchtige taal en daden. Hamas, Hezbollah, Fatah... het zijn alle islamistische groepen die terrorisme plegen en die onderling broedermoord plegen en bovendien terreur plegen op hun eigen achterban (speciaal op 50% van hun bevolking). Israel mag en moet haar eigen bevolking daartegen beschermen". Als ik hetzelfde zou schrijven over israel dan zou ik voor haar zonder de minste twijfel een Jodenhater of erger zijn.

     het begint en eindigt allemaal bij zin voor de realiteit en de zoektocht naar de waarheid, niet naar het Gelijk.

     • door jan peeters op dinsdag 21 februari 2012

      De waarheid is dat in alle mensen goed en kwaad schuilt. Dat Israel zijn eigen bevolking wil beschermen is normaal. Ze hebben in het verleden veel geleden in alle windstreken en onder de vele verdrukkers die hen diskrimineerden of gewoon afmaakten als vee. Nog steeds hebben zij tegenkanting van de meeste landen in het Midden-Oosten, en is meerdere keren geprobeerd om het kleine staatje Israel van de kaart te vegen. Dat Israel soms zijn boekje te buiten gaat zal ik niet ontkennen. Maar hun tegenstanders moeten er niet voor onder doen en zijn veelweg een stuk wreder. De regimes van Hamas, Syrie of Iran vermoorden hun eigen burgers, zelfs hun eigen kinderen. Tv beelden uit die landen laten gruwel zien op de eigen bevolking. Dat heb ik in Israel toch nog niet gezien.

      • door Noël Vanglabeke op woensdag 22 februari 2012

       Mevrouw Mees komt hier 5x aan bod,niet mis voor iemand die beweerd van weggecensureerd te worden . En ook de onvermijdelijke Jan Peeters komt nog een piepen om zijn omomwonden steun aan de gestolen staat Israël te betonen . Dat piepkleine oerbrave landje weet je wel omringt door een heleboel schurkenstaten . Kortom het overbekende verhaaltje van het meest vredelievende volk ter wereld door iedereen verdrukt .Ik zou er waarempel kunnen om lachen mocht de situatie van de Palestijnen niet zo dramatisch en uitzichtloos zijn . Ben wel verheugd dat Palestina kenner Lucas ons weer wat degelijke informatie bezorgd .

       • door jan peeters op woensdag 22 februari 2012

        Ja Noel, ge houdt er blijkbaar van om alles extreem te benaderen en te kaderen. Ge hebt zo te merken een uitgesproken zwart/wit visie. Ik heb nochtans niet gezegd of geschreven dat Israel een oerbraaf en het meest vredelievenbe volk is. Ik heb gesteld dat in éénieder kwaad en goed potentieel aanwezig zijn. Op de politiek van Israel kunnen en mogen ook aanmerkingen gemaakt worden. Voor u is de eeuwenlange verdrukking van Joden een "verhaaltje", maar dat is het voor Joden zeer zeker niet. Zomin als het lijden van de Palestijnen een 'verhaaltje' is. Maar door terorisme en geweld van beide zijden is het fout blijven lopen. Extremisme en zwart/wit denken zijn niet gezond Noël. Vrede sluiten in deze regio is echter wel mogelijk, zie maar naar de vredesakkoorden tussen Israel en Egypte en Israel met Jordanie, ook al hadden zij in het verleden meerdere oorlogen uitgevochten.

 • door svdl op dinsdag 21 februari 2012

  Jenny Mees (of Martien Pennings... of adept) is weer alive and kicking. Als je zulke problemen hebt met DWM en het concept. Wat zit je jezelf dan toch in hemelsnaam aan te doen telkens weer opnieuw te komen posten op DWM, de site te bezoeken? Iemand die zich stoot en roept "auw", gaat de volgen de maal gewoon rond de steen heen lopen... Heb je soms een compulsieve dwang tot intellectueel masochisme? Of misschien toch kruistochtje voeren? Nee, Jenny "liegen" en "tendentieuze" taal verkopen staat hier echt niet netjes. Daar zijn andere meer mainstream fora voor te vinden. Een echte aanrader!

 • door cindyV op woensdag 22 februari 2012

  Zoals hier al gezegd : kritiek op de staat Israël wordt veel te gemakkelijk bekeken als antisemitisme. Feit is en blijft dat Israël een meedogenloze politiek voert. Dat er veel onschuldige slachtoffers vallen, vooral aan Palestijnse zijde. Ik weet niet wat het doel is van al die aanvallen op de media : het imago van Israël of van Joden verbeteren? Ik vrees dat men met zulke overgevoeligheidsreacties, in combinatie met de gruwelijkheden in Palestina, het tegenovergestelde gaat bereiken. Ook in Israël groeit het verzet tegen de manier waarop men Palestijnen behandelt.Zijn die Israëli's dan ook antisemieten, loopt er tegen hen dan ook een klacht?

 • door Gilbert Desmet op woensdag 22 februari 2012

  Wie is Jenny Mees eigenlijk? Moet ik die ergens van kennen?

  • door serge thirion op woensdag 22 februari 2012

   Allez, wie kent er Kosjere Jenny nu niet ? De almachtige vrouw die stukken grond een paspoort geeft op basis van een sprookjesboek van 2000 jaar geleden... die haar rechtvaardigheids zwaard laat klieven op diegenen die niet willen buigen voor de machtigste lobby ter wereld. En een onwaarschijnlijk zware stem heeft als ze eens live zou gaan... ik gok op nonkel Michael in box 1 ! t'Is ook zooo doorzichtig hé mensen... alleen de EU buigt nog voor die schuldgevoelzever... ik ga binnenkort in Spanje gaan klagen over de wandaden van de hertog van Alba...

   • door Gilbert Desmet op woensdag 22 februari 2012

    Een sprookjesboek van 2000 jaar geleden? Dat sprookjesboek is niet van 2000 jaar geleden, dat sprookjesboek is begonnen rond 2700 voor onze tijdrekening toen ene koning Josias van Judea zijn kans schoon zag om het naburige land Israel, dat toen de god Baäl aanbadt, in te lijven toen het Assyrische rijk aan het afzwakken was. Die Josias ging toen een alliantie aan met Babylon om te proberen zijn machtshonger te bevredigen. Josias werd door de toenmalige Egyptische farao Necho II in de pan gehakt bij de stad Megiddo (vandaar dat ziekelijk gezwets over het Armageddon). Die Judaërs papten toen aan met Babylon (u weet wel die van Nabuckadnesar et al, en gingen in wat ze in hun sprookjesboek de Babylonische gevangenschap, noemen. Neen ze gingen gewoon naar Babylon omdat dat toendertijd the place to be was waar je rijkdom en roem kon verwerven. Toen de Perzen kwamen, verzonnen ze het sprookje van "gevangenschap". Daar was namelijk meer aan te verdienen! De rest van hun sprooljesboek is gewoon een samenraapsel van mythes, feiten en gebeurtenissen uit het toenmalige Nabije Oosten die ze om puur militaristische en machtsgeilheid bij mekaar gesprokkeld (gestolen) hebben uit andere "echte geschiedenis". Zie Isreal Finkelstein en vele anderen. Dat Eretz Israel, noch hun David, noch hun Salomon, noch Moses heeft ooit bestaan! Ik stop hier maar, want ik kan er een boek over volschrijven! Hun historische claims op het land van Kanaän: bullshit!

    • door Gilbert Desmet op woensdag 22 februari 2012

     Iets vergeten! Omdat koning Josias machtsambities had creërde hij "profeten, Amos bv" dwz dorpsgekken die zijn hielen likten om een godsverhaal te schrijven die hem en hen goed uitkwamen. Amos trouwens vernielde alle "altaren" die aan de Vrouw herinnerden. Toen werd in de Abrabamistische godsdienten nog al weer een extra duwtje gegeven om de Vrouw in de hoek te duwen, te vernederen, de Moedergodin moest verdwijnen! De gevolgen zijn tot in onze tijd voelbaar! Hoera, Jenny!

 • door De Witte Bernard op woensdag 22 februari 2012

  Beste mensen, er is een hemelsbreed verschil tussen antisemitisme en antizionisme - het eerste is tegen àlle joden, het tweede richt zich op de wrede politiek van een staat die andere mensen op hun grondgebied én daarrond als untermenschen behandelt. Ik heb de cijfers niet bij de hand, maar het aantal Palestijnse burgers dat door het Israëlisch leger gedood is, is minstens drie à viermaal zo groot als het aantal onschuldige Israëlische burgers (die hebben wel degelijk recht op vrede). Dat wil ook de vredesbeweging in Israël zelf, maar dan wel in harmonie met de Palestijnse bevolking. Is die vredesbeweging dan ook antisemitisch? Een beetje nuancering aub...

 • door Guido Joris op woensdag 22 februari 2012

  Catherine lust Roth rauw nadat deze laatste aan het licht bracht dat Caterine nazibronnen citeerde om zijn boeken te stofferen. Mvg Guido Joris PS van het antisemitische voorval met "bloeddrinkende Joden" in Brussel bestaan video-opnamen.

  • door Robrecht Vanderbeeken op woensdag 22 februari 2012

   Voorbeelden ter staving van uw insinuaties? Is een verwijzing naar een nazi-bron dan per definitie nazistisch? Ik citeer soms Hitler zijn aanstootgevende uitspraken over kunst om aan te geven dat een vrije samenleving snel op de helling kan worden gezet als gedachtepolitie met vlaggetjes staan te zwaaien...

  • door christophe op woensdag 22 februari 2012

   Dat verhaaltje over de nazibronnen van Catherine is een mooi staaltje van de leugenmachine van Joods Actueel.

   De feiten:

   In februari 2007 bestudeerde een groep medewerkers van het tijdschrift Joods Actueel het standaardwerk “Palestina, de laatste kolonie” van Lucas Cathérine. In het vuistdikke boek vonden zij één (1) cijfer over het Britse bewind in Palestina (namelijk dat er 20.000 Palestijnen in 35 kampen werden opgesloten) dat ook vermeld wordt in een boek uit 1939 van de voor de rest onbekende auteur Gert Winsch. Dat boek prijkt ook op een lijst van boeken die door de nazi's gebruikt zijn in hun oorlogspropaganda tegen de Britten.

   Voor Joods Actueel is dat genoeg om nu in alle discussies te gaan beweren dat Catherine zijn boeken met nazibronnen stoffeert. Net zoals ze nu ook overal gaan rondbazuinen dat DeWereldMorgen.be antisemitische commentaren door de vingers ziet. Terwijl ze een mail gekregen hebben van de administratie waarin dat ontkend hebt. "Het Centrum heeft GetBasic met andere woorden niet aangemaand om de betreffende tekstinhouden te verwijderen van De Wereld Morgen. De organisatie GetBasic deed dit uit eigen initiatief", zo staat in die mail.

   De administratie heeft daarin toe zich vergist te hebben in een eerste mail. Toch publiceert Joods Actueel enkel die eerste mail. Dat is gewoon leugenachtig en dient blijkbaar enkel om politieke tegenstanders te schaden. Met de strijd tegen antisemitisme heeft dat niets te maken.

   • door Polri op woensdag 22 februari 2012

    @ Christophe Callwaert Dat van die "tweede mail" is relevante informatie. Hebt u daar een screenshot van? Is die "tweede mail" opgestuurd voor of na dat het eerste artikel van Joods Actueel werd gepubliceerd? Indien het kabinet die tweede mail had gestuurd voor dat artikel werd gepubliceerd, klopt jullie aantijging dat Joods Actueel bewust heeft gedesinformeerd.

    Indien niet, dan hebben zowel jullie als Joods Actueel een miscommunicatie tussen het kabinet Schauwvlieghe en het CGKR opgeklopt, elk vanuit het eigen wereldbeeld.

    • door Guido Joris op woensdag 22 februari 2012

     De eerste email van Beernaert is duidelijk. Ze schrijft niet alleen dat de wereldmorgen.be door het CGKR werd aangemaand om de tekst te verwijderen maar gedetailleerd hoe, waarom en door wie en om welke reden dat gebeurde. Je moet er dus maar eens bij stilstaan dat er dus nog een derde mogelijkheid is waarom Beernaert plotseling een email stuurde NA de publicatie van het Joods Actueelartikel. Daarover wellicht later meer...

   • door Guido Joris op woensdag 22 februari 2012

    "Details over de nazi-bronnen van Lucas Catherine. Calllewaert tracht tevergeefs Lucas Vereertbrugghen aka Lucas Catherine uit de wind te zetten ivm de nazi-bronnen omdat hij niet beter weet! Catherine heeft in ander boeken ook foto's uit naziboeken gebruikt en de naam van de bron vervalst. Ook hebben we vernomen we dat de eerste keer toen hij met die vraag geconfronteerd werd door een vriend hij daar met een bron van een onbestaand boek op antwoordde. En Catherine heeft dat artikel met aangetekend schrijven toegekregen meer dan 1 week VOOR de publicatie zodat hij kon reageren; iets wat hij NOOIT doet want hij begint gewoon met modder te gooien en onwaarheden, zoals hierboven te schrijven zonder de informatie - stomweg gegoogeld - wat deftig te controleren. In ieder geval had geen enkel argument tegen dat artikel en het bleef zeer stillekens vanwege Catherine nadat hij het artikel had gekregen. Wat vooral ook opviel is dat voor de andere bronnen hij een referentie gaf en natuurlijk NIET voor die nazibronnen en hij wist dat maar al te goed waarom! Zoals de valse referenties van de fotos"

    Verder maak ik geen woorden meer vuil aan de wereldmorgen.be want per slot van rekening kan ik mij niet moe maken aan een website die evenveel lezers heeft als de pvda stemmen haalt. Kijk naar het verkiezingsresultaat van Ludo De Brabander.

    • door Robrecht Vanderbeeken op woensdag 22 februari 2012

     Dat is dan goed nieuws voor de PVDA, want er zit onnoemelijk veel volk DWM te lezen... Bent u een fan van PVDA? Het is nooit duidelijk wanneer u iets voor de grap zegt en wanneer niet.

    • door Ludo op woensdag 22 februari 2012

     Beste Guido, dat verhaal van Gert Winsch en Lucas Catherine gaat nu al vijf jaar mee. Een cijfer in een heel boek waarin de kliek van Joods Actueel wanhopig discrediterende informatie moest vinden, zodat het hele boek naar de prullenmand kan worden geschreven. Vervolgens wordt het opgeblazen: L. Catherine gebruikt Nazi-bronnen (meervoud) van een 'bekende' Nazi-auteur. Voila, met zo'n etiket kan Lucas Caterhine kan dan meteen ook als autoriteit ophoepelen. Vervolgens moet je dat voldoende herhalen, zodat de opgeblazen ballon in ieders hersenen blijft plakken. Gert Winsch schreef een boekje in 1939, bestemd voor joden trouwens (om ze te overtuigen dat de Britten nog erger waren dan de Duitsers) dat hij aan de straatstenen niet kwijt kon, en nu als curiosa voor 75 $ op het internet te koop staat. BronNEN van BEKENDE Nazi-auteurs (ik plak er de s alvast maar aan). Nu Heeft Joris het over foto's. Leg dat eens beter uit aub? Interesseert me heftig. Welke foto's uit welke Nazi-boeken? Kan je dat eens wat beter omschrijven? Heeft u die informatie even deftig gecontroleerd als mijn 'verkiezingsresultaat'? Mijnheer Joris de onderzoeksjournalist: ik vrees dat je 'stomweg gegoogeld' een foutje hebt gemaakt. Ik heb nooit op een pvda-lijst gestaan en kan voor die partij dan ook geen kiesresultaten voorleggen. Ik zeg het u nu maar alvast, want de volgende keer wordt het dat ik de lijst heb getrokken en woordvoerder ben van die partij. Kwestie van u tegen zichzelf te beschermen. Check je bronnen misschien en kom dan met een gedocumenteerd verhaal, beter dan wat u net hierboven heeft gepleegd.

     • door Guido Joris op donderdag 23 februari 2012

      Op welke lijst dan wel? En meer dan driehonderd stemmen?

 • door Peter Braet op woensdag 22 februari 2012

  Als er nu een Palestijnse staat zou zijn met volledige bevoegdheden en verantwoordelijkheden dan konden we daarvan verlangen al hun burgers onder controle te houden, op te treden tegen onderdanen die gewelddadig worden tegen de buren. Vooralsnog is er enkel een soort 'authoriteit' in een versnipperd gebiedje dat ooit misschien eens een staat zou kunnen worden. Hoe dit probleem kan opgelost worden weet ik niet, tenzij Israël de terugkeer van alle vluchtelingen, of hun nakomelingen, die verjaagd werden in 1947-48 en 1967 aanvaardt. Israël zou er dan mee moeten leren leven een joodse minderheid in Palestina te zijn in plaats van een joodse staat. Dat zal wellicht nooit gebeuren dus vrees ik dat het Nabije Oosten zal eindigen in een catastrofe die zo erg kan zijn dat de halve wereld er in meegesleept wordt. Het is ook nauwelijks nog mogelijk hierover een mening te uiten zonder in het ene of het andere kamp gezet te worden. Dat is een jammerlijke situatie. Alleen al het feit dat ik hier het vluchtelingenprobleem aanhaal, zal bij mensen zoals Jenny een argumentatie over de 'Arabieren' uitlokken, die de vluchtelingen als wapen gebruiken, en aldus word je dan in de antizionistische hoek gezet. Een dovemansgesprek wordt het steevast, ook met mensen die Palestina welgezind zijn, die beschuldigen me ervan pro-Israël te zijn. Ik denk alleen aan de mensen die daar moeten leven, wat hun afkomst ook is, en had ik zelf het ongeluk daar in de streek geboren en woonachtig te zijn, van welke afkomst dan ook, ik zou asap emigreren, want het loopt daar toch slecht af. Zelfs als Israël er in slaagt om in de toekomst sterk uit te breiden, jeweetwel 'Eretz Israël', wat te verwachten is als ze weer eens aangevallen worden. Ik ben een Europeaan, een Goi zoals de joden dat noemen, dus een buitenstaander. We moeten enkel zorgen niet meegesleept te worden in de ondergang als het daar echt helemaal uit de hand zou lopen want het probleem is onoplosbaar. Als buitenstaander vind ik dat Israël nucleair ontwapend moet worden, tot dan is Israël een veiligheidsrisico voor ons, Europeanen en voor de hele wereld. Net zoals Iran zeker geen atoomwapens mag verwerven. Die ondingen moeten trouwens overal de wereld uit. En, Jenny, postings verwijderen doet Dewereldmorgen toch niet snel, want ik heb er ook al reacties achtergelaten met meningen die op deze site zeker niet mainstream zijn en ze staan er nog allemaal op, behalve één die hier zeker aanvaard zal worden, maar daar lijkt het hele artikel verdwenen met alle reacties eronder. Wat meneer Roth betreft, hij kan misschien eens gaan kijken op komplottheorie-websites waar er nog uit de Protocollen van de Oudere Wijzen van Zion geciteerd wordt zoals op Zonnewind.be. Daar zitten de echte antisemieten, en niet hier op Dewereldmorgen. Wellicht daarom dat hij bot vangt bij het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding.

  • door Guido Joris op woensdag 22 februari 2012

   Dat de wereldmorgen.be reacties verwijderde is aantoonbaar en te bewijzen. De website zonnewind.be is inderdaad antisemitisch maar is geregistreerd door een Nederlander.

   • door WIllem op woensdag 22 februari 2012

    En waarom dan wel? Omdat ze anti-Israël zijn?

    Zonnewind.be is een van de weinige sites die zonder veel zever zegt waar het op staat. Dat zouden ze in alle media wat meer moeten doen.

    • door Guido Joris op donderdag 23 februari 2012

     neen

    • door andrea de jong op dinsdag 22 mei 2012

     Zoals al elders gezegd: Joods Actueel zit steeds meer in het hoekje van extreem-rechts, de kant waar ook Wilders zich ophoudt. Het is ook best dat men hen als zodanig bekijkt: niet als een spreekbuis van 'de Joden' in dit land, maar als een spreekbuis voor een bepaald type van extreem-rechts. Zo lees ik op een vorig bericht Juist, dat zouden ze allemaal moeten doen, eens goed nadenken in plaats van klakkeloos berichten over te nemen of minstens de twee versies aanbieden als er dan toch een keuze moet gemaakt worden. Voorgaande zin is typerend, een spreekbuis van..noem maar op! Laat mensen een spreekbuis zijn voor wie ze zelf willen en plak er geen etiket op, want in beide verhalen ligt altijd een stukje waarheid en veel propaganda. Het probleem is te menselijk om een keuze te maken, de overtredingen waarvan sprake kunnen waar zijn, ze kunnen gelogen zijn, en ze kunnen een reactie zijn. Het gewone volk moet toch maar doen wat enkele zwaarhoofden zeggen. Vergeet dat nooit. Hierin zijn Palestijnen en Joden precies gelijk, ze worden gebruikt. In elk geval is eerlijke berichtgeving noodzakelijk om een opinie te vormen en hierin worden alle partijen gehoord en men geeft alle verklaringen door zoals ze zijn opgenomen, noch min noch meer. Anders is men bevooroordeeld. De meeste oorlogen worden ontketend door persoonlijke veetes of ruzies tussen stammen en volken.

     Mogen we hopen dat we die periode zijn ontgroeid?

     adj brussel

 • door Karel Popper op donderdag 23 februari 2012

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3197566/2012/02/23/VPRO-speelt-gevaarlijk-spel-met-ontmenselijking-van-Joden.dhtml

  VK OPINIE De VPRO laat in haar uitzendingen antisemitische typeringen toe, en ontmenselijkt Joden. De politiek en Henk Hagoort zouden de VPRO op hun verantwoordelijkheden moeten wijzen, betoogt Tom Struick van Bemmelen.

  Screenshot van een spel op weblogs.vpro.nl, De kolonisten van de westelijke jordaanoever, waarin wordt gesproken over 'Joodse gierigheid' De standaard antisemitische typeringen zijn terug, soms in een nieuw jasje, bijvoorbeeld door Joden indirect te benoemen

  Historici en psychologen onderzoeken hoe het kan dat mensen tot massamoord overgaan. Een van de redenen hiervoor is dat door beeldvorming een ontmenselijking van de toekomstige slachtoffers wordt gecreëerd. Zo werden Joden en zigeuners door de nazi's via beeldvorming ontmenselijkt: het waren slechts 'Untermenschen'. Dat werd in het geval van de Joden onderbouwd met antisemitische stereotyperingen, zoals over hun vermeende geldzucht, hun wreedheid tegen niet-Joden en hun complot om de hele wereld te domineren.

  Recent is bovenstaande redenering bevestigd in een groot Amerikaans wetenschappelijk psychologisch onderzoek, dat in december 2011 in het vakblad Journal of Psychology stond. Bij bijna alle proefpersonen die foto's zagen van 'walgelijke' mensen bleek dat in de MRI-scanner een sterk verminderde activiteit in de cortex cingularis-anterio zichtbaar was. Dit is het deel van de hersenen dat de omgang met andere mensen reguleert. Tevens reguleert het pijnprikkels. Als die 'walgelijke' mensen door de proefpersonen wel als mensen gezien zouden zijn, dan zou pijn zijn gevoeld en medelijden. Maar dat gebeurt dus niet bij mensen die door medemensen als 'walgelijk' - als onmenselijk - worden beschouwd.

  Joodse gierigheid Het is dan ook zeer zorgwekkend dat de ontmenselijking van Joden opnieuw de kop op steekt. De standaard antisemitische typeringen zijn terug, soms in een nieuw jasje, bijvoorbeeld door Joden indirect te benoemen. Dan lees je' ik heb niets tegen Joden, alleen iets tegen zionisten'. Aangezien circa 95% van de Joden voor het zelfbeschikkingsrecht van Joden is - en dus als zionist kan worden beschouwd - is het onderscheid uiterst kunstmatig.

  Maar het gaat ook al veel openlijker. De door belastingbeleid gefinancierde publieke omroep VPRO heeft het op haar eigen website weer over de 'Joodse gierigheid'. En diezelfde VPRO verhaalt weer over Joden die duister, kwaadaardig samenzweren om landen tegen hun eigenbelang te laten handelen.

  De VPRO Tegenlicht-uitzending In de ban van Israël van 17 oktober 2011 laat wat dat betreft aan duidelijkheid niets te wensen over. De aankondiging opent met: 'VPRO Tegenlicht onderzoekt hoe in Nederland het denken over Israël wordt gemanipuleerd door een machtig samenspel van politiek, geloof en propaganda.'

  Ridicuul Bovenstaande stelling is overigens volkomen ridicuul, als men bedenkt hoe juist vooral pro-Palestijnen aan het woord komen op de Nederlandse televisie, zoals Bertus Hendriks (die zeven jaar voorzitter was van het extreem-linkse Palestina Komitee Nederland) en Dries van Agt.

  Bovendien wordt ook de door nazi's betoogde 'ongekende wreedheid van de Joden' door de VPRO nieuw leven ingeblazen, zoals in de 'documentaire' Homeland (uitgezonden 17 juli 2011). Dat wordt 'bewezen' met behulp van citaten waarvan vastgesteld is dat ze door antisemieten verzonnen zijn, bijvoorbeeld:'Ik ben bereid om zo veel Palestijnen te vermoorden als nodig is.' (zogenaamd van de socialistische premier van Israël David ben Goerion) of 'Ik beloof u dat ik elk Palestijns kind dat geboren wordt, zal verbranden' (zogenaamd van Ariel Sharon).

  Een andere 'documentaire' die de VPRO uitzond, The Ultra Zionists (22 oktober 2011), handelde over 'de radicale subcultuur van ultranationalistische Joodse kolonisten die koste wat kost willen wonen in de door Israël sinds 1967 illegaal bezette Palestijnse gebieden.'

  Niet zeuren Door het gebruik van de vele negatieve woorden zoals 'ultranationalist' en 'kolonist' worden de Joden die op de Westbank wonen ontmenselijkt, walgelijk gemaakt. Waardoor het ook niet erg is als ze met messen worden afgeslacht, zoals maart 2011 gebeurde met de familie Fogel. Thomas von den Dunk, die in Tegenlicht-uitzending In de ban van Israël als 'deskundige' wordt opgevoerd, betoogde in zijn Volkskrant-column van 4 april 2011 dan ook dat een Jood die op de Westbank woont 'niet moet zeuren als hij dat met de dood bekoopt'.

  Moord op burgers om politieke motieven is per definitie een (oorlogs)misdaad. Maar als je burgers afschildert als walgelijk, hoef je dat niet meer te overwegen, laat staan medelijden te hebben.

  Bovenstaande komt bovendien ook tegemoet aan de behoefte bij sommige Nederlanders om zich niet meer schuldig te hoeven voelen over wat er met de Nederlandse Joden in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat lukt als je de Joden net zo slecht voorstelt als de nazi's. Zoals Von der Dunk het omschrijft: de Joden zijn veranderd 'van slachtoffervolk in dadervolk'. Geen medelijden dus.

  De VPRO, die wij met ons allen betalen, is bezig met een gevaarlijk spel. Het is bezig Joodse mannen, vrouwen en kinderen wederom te ontmenselijken. Het verleden zou een les moeten zijn wat daar van kan komen. Het zou dan ook te prijzen zijn als de politiek en Henk Hangoort, de voorzitter van de Publieke Omroep, de VPRO eens op haar verantwoordelijkheid zou wijzen.

  Tom Struick van Bemmelen is voorzitter van Likoed Nederland en oud-lid van de Eerste Kamer voor de VVD.

  Dit is natuurlijk ook van toepassing op de media en zeker op Dewereldmorgen.

  • door B op donderdag 23 februari 2012

   Die tactiek om kritkasters het zwijgen op te leggen via bewust foute verbanden te leggen en groteske insinuaties. Om vervolgens minstens te insinueren dat de subsidie zou moeten worden ingetrokken indien de informatie niet naar (zionistische) wens wordt. Als Likoed Nederland werkelijk het antisemitsme wil bestrijden moeten ze maar eens afstand nemen van de dagelijkse schendingen van de Palestijnse mensenrechten. Nu zouden slechte verstaanders wel eens kunnen misbegrijpen dat alle Joden dergelijke extremisten zijn.

   • door Karel Popper op donderdag 23 februari 2012

    ... omdat u geen goede argumenten heeft.

    Maar wat u zegt is duidelijk: vanaf nu mag men dagelijks racisme spuien over moslims/Arabieren zolang islamitische landen mensenrechten schenden. Dank voor deze opheldering.

    • door B op donderdag 23 februari 2012

     het moet erg donker zijn in uw hoofd om tot een dergelijke scheve redenering te komen. Karel Popper is duidelijk geen Karl Popper. Het is bij D.W.M. e.a. dat mensen nog genuanceerd reageren en continu wijzen op het verschil tussen Joden, zionisten en Israël. Regelmatig vindt je hier ook kritische artikels over wat er verder in het midden oosten gebeurd. Wat ik mis in al die reacties van wat ik gemakshalve de zionistische lobby noem is elke zin voor zelfkritiek. Hooguit kan men daar een algemene en verder vrijblijvende uitspraak vinden in de zin "deze maatregel van de regering was niet constructief". J.A. is daar nogal goed in maar verder reikt die kritiek niet. Likoed Nederland is niet meer dan een Nederlandse cheerleadersclub voor Israël. Ongeacht welk beleid daar gevoerd wordt, het wordt met enthousiasme toegejuicht en elke kritiek tracht men de kop in te drukken. Wat ik mis bij de lobby is een minimum aan zelfkritiek. Nu asscocieren ze zich met ongeveer alles wat de Israëlische regering en de kolonisten uitvreten. En daarmee bewijzen ze denk ik de Joden in het algemeen een slechte dienst. Persoonlijk vind ik dat dus domme strategie, maar ik kan jullie niet tegen houden met te doen wat jullie willen doen. Dat is, uitgezonderd erop wijzen dat echt niet alle Joden zijn zoals jullie.

  • door serge thirion op zaterdag 25 februari 2012

   Over niet zeuren gesproken... u kan warempel in een schrijnwerkerij gaan werken, zooo zagen kameraad ! Toch vertrouw ik erop dat de mensen heden ten dage alsmaar minder in uw goedkope trukjes lopen. Dat van die "ontmenselijking" en "nazi hier, nazi daar" in de hoop dat iedereen zichzelf weer de mond snoert uit onnodige schuldgevoelens tehgenover het "meest lijdende volk ter wereld". Schaam u, indoctrinator !

  • door Karel Poepper op dinsdag 28 februari 2012

   komt grotesk en daarom volkomen ongeloofwaardig over...We kunnen rden welke hype- rijke en oppermachtige Lobby uw sponsor is !

  • door Goyim & Shiksa op vrijdag 2 maart 2012

   ook in Holland niet, tot spijt van elke filosemietische pro-Zionist zoals u die het benijdt !

 • door Le grand guignol op donderdag 1 maart 2012
 • door Werner De Bus op maandag 2 april 2012

  Rudi Roth is inderdaad niet aan zijn eerste pro-Israëlische proefstuk toe. Op radio Judaïca kondigde hij ooit fier aan dat hij de minister van Buitenlandse Zaken had gelobbyd om de subsidies voor de ngo Intal te laten intrekken omdat deze ngo zich heel kritisch tegen Israël opstelt.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties