Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Joods Actueel zuigt beschuldigingen van antisemitisme uit de duim

Joods Actueel trekt ten strijde tegen iedereen die een kritisch geluid durft te laten horen over Israël. Nu DeWereldMorgen.be zelf in het vizier komt van Joods Actueel, merken wij dat de redactie van Joods Actueel er daarbij niet voor terugschrikt om een verhaal volledig bij elkaar te verzinnen in een poging om hun beschuldigingen van antisemitisme hard te maken.
maandag 20 februari 2012

“De term ‘antisemitisme’ naar ieders hoofd slingeren is nergens voor nodig”, suste Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel onlangs toen hem en zijn collega's verweten werd alle kritiek op Israël gelijk te stellen met antisemitisme.

Mooi principe, alleen blijft Joods Actueel er consequent tegen zondigen. En in een poging de beschuldigingen van antisemitisme hard te maken, wordt er al eens een loopje genomen met de waarheid. Op 14 februari nam Joods Actueel DeWereldMorgen.be in het vizier.

In een artikel wordt beweerd dat de redactie van DeWereldMorgen.be “ongehinderd anti-Joodse commentaren toelaat”. Er werd klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, maar daar schoten ze – aldus Joods Actueel – pas in actie toen minister Joke Schauvliege er zich half januari ging mee moeien.

Het Centrum zou toen besloten hebben dat één bepaalde commentaar niet door de beugel kon. De redactie zou daar toen van op de hoogte gebracht zijn, waarna de commentaar verwijderd werd. Joods Actueel baseert zich naar eigen zeggen op mailverkeer tussen het Centrum en het kabinet.

Het klinkt overtuigend, alleen heeft Joods Actueel het verhaal uit de duim gezogen. Zo blijkt toch nadat we alle betrokken partijen aan de telefoon kregen.

Er werd inderdaad klacht ingediend bij het Centrum voor een commentaartje onder een artikel met de zinsnede: “Wat de Joden doen met het Pelestijnse volk is nog 1000 keer erger dan de holocoust!” (sic).

Die bewuste commentaar werd op 5 september 2011 op de website geplaatst. Het Centrum stelt enkele dagen na de klacht (rond half september dus) vast dat de redactie van DeWereldMorgen.be de bewuste commentaar uit eigen beweging al had verwijderd. Het Centrum besluit daarop om geen contact op te nemen met de redactie.

Het Centrum behandelde de klacht dus wel degelijk al in september, maar gaf er verder geen gevolg aan omdat DeWereldMorgen.be de commentaar zelf al gewist had omdat hij indruiste tegen de regels van de website.

Dat het Centrum pas in beweging kwam na aandringen van het kabinet Schauvliege en dat de commentaar half januari nog online stond, is volledig verzonnen door de redacteur van Joods Actueel.

Ook Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen heeft ondertussen in een mail bevestigd (die eveneens aan Joods Actueel gericht was) dat er "geen contact was tussen het Centrum en GetBasic vzw (de vzw achter DeWereldMorgen.be, nvdr) met betrekking tot de klacht". "Het Centrum heeft GetBasic met andere woorden niet aangemaand om de betreffende tekstinhouden te verwijderen van De Wereld Morgen. De organisatie GetBasic deed dit uit eigen initiatief", aldus het Agentschap.

Wat de redactie van Joods Actueel niet belette om te volharden in de boosheid. "Na onderzoek is de redactie van mening dat het oorspronkelijk artikel gebaseerd was op concrete informatie en derhalve correcte informatie verschafte", aldus Joods Actueel na de mail van het Agentschap.

Schade toebrengen

Een beschuldiging van antisemitisme vinden wij een zwaarwichtige zaak. Dat Joods Actueel een verhaal bijeen verzint om die beschuldiging hard te maken, is onaanvaardbaar en brengt de strijd tegen antisemitisme schade toe.

Wat de beweegredenen zijn van Joods Actueel wordt duidelijk in een mail van Joods Actueel-medewerker Rudi Roth aan “het Kabinet Schauvliege, de kabinetschef van de Minister-President, andere ministers van de Vlaamse regering en Vlaamse parlementsleden”.

Rudi Roth verstuurde de mail op 14 februari. Hij schrijft daarin:

“Op deze pagina http://www.dewereldmorgen.be/blogs/eric-hulsens/2012/02/13/het-venijn-van-ayaan-hirsi-ali-ontdekt-de-christianofobie wordt Ayaan aangevallen door een zekere Eric Hulsens Deze persoon is bevriend met Abou Jahjah en Luk Vervaet, beide Hezbollah aanhangers en verbonden met een door Iraanse, Soedaneze en Hezbollah parlementariers opgerichte NGO (zie hier hun vorige exploiten: http://lvb.net/item/6873 en http://lvb.net/item/6880)”

Roth gaat verder:

“De site van De Wereld Morgen is het eigendom van een VZW, Get Basic, die door ministre Joke Schauvlieg van de Vlaamse regering elk jaar gesubsidieerd wordt voor een 160.000 euro van het sociaal-cultureel fonds De Wereld Morgen, waar de moderatoren alle commentaren lezen en degene die hen politiek niet aanstaan of met argumenten komen waaretegen geen verweer is gewoonweg censureren op een staliniistische wijze, werd reeds verscheidene keren betrapt om antisemtische teksten niet te verwijderen.” (sic)

Roth vindt het niet nodig om in te gaan op de inhoud van het blogartikel van Eric Hulsens, maar begint meteen over vermeende vriendschapsbanden met bepaalde personen. Roth vindt het niet kunnen dat er ergens kritiek verschijnt op “Ayaan” en doet daarom meteen een persoonlijke aanval op de auteur.

Het gaat Roth en Joods Actueel dus niet om antisemitisme (anders zou Roth wel ingaan op de inhoud van het artikel). Het gaat er in dit geval om nieuwssites en organisaties die soms al eens een mening verspreiden waar Joods Actueel het niet mee eens is, schade toe te brengen.

Dat blijkt trouwens ook uit het feit dat Joods Actueel nooit contact met ons opnam. Als JA zou vinden dat onze aanpak van de commentaarfunctie problemen oplevert, dan hadden ze dat ook met ons kunnen bespreken. Wij hebben daar nooit enig signaal over ontvangen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

88 reacties

 • door Killerremanjaro op maandag 20 februari 2012

  Je zou al bijna niet meer durven reageren, calimero Freilich zou eens moeten meelezen... Zijn fabeltjeskrant, Joods Actueel, zou zich eens diep moeten bezinnen. Ze versterken alleen nog maar het anti-Israel gevoel door hun kortzichtige, ondoordachte reacties. Het komt allemaal heel wereldvreemd over (zeker als je het in de bredere context bekijkt wat voor schandalen Israel de Palestijnen aandoet).

  Groeten, Een overtuigd anti-zionist (en voor de duidelijkheid: dat is nog iets HEEL ANDERS dan antisemiet)

 • door Neal op maandag 20 februari 2012

  Vorig jaar richtte de zionistische lobby van Joods Actueel haar pijlen op de door studentenvrijwilligers georganiseerde Israel Apartheid Week op de VUB. Ze slaagden erin via lobbying bij politici van N-VA, Vlaams Belang en VLD van de VUB-rector af te dwingen dat een zionist werd toegevoegd aan het panel van een conferentie over de BDS-campagne.

  • door irW op maandag 20 februari 2012

   Laten we samen gaan. Laten we Barroso Begraven met de naam! He, he, Deloitte politie, Deloitte samoderzhavye Europa!

   Gisteren leidde hij Een wagen vuilnis, Vandaag werd hij Een kapitaal. He, he, Deloitte politie, Deloitte samoderzhavye Europa!

   • door JefVG op maandag 20 februari 2012

    mss is het wel Hebreeuws of Aramees? Wordt allemaal met dezelfde letters geschreven. Wil de vertaler van dienst het nog eens over doen?

    Ik verwacht sowieso niet veel goeds. Blijkbaar een rijmpje van een israelische rechtse zak die zelfs Barrose te links vind!

    • door geert vh op dinsdag 21 februari 2012

     Een rechtse zak, grappig en daarmee is mijn test geslaagd. Over vooroordelen gesproken, als er hier iets over joden verschijnt is het meestal negatief. Deze linkse krant mag wel eens wat aandacht besteden aan de cultuur en de geschiedenis van revolutionair verzet in de Jiddische gemeenschap. Bovenstaande tekst is een vrije interpretatie van een jiddisch anarchistisch (de Bund zong het ook) lied tegen de tsaar en tegen de flikken ten tijde van de revolutie. (Nicolai vervangen door Baroso en Rusland door Europa.) http://www.youtube.com/watch?v=1ft9iuZu0AI

     • door Le grand guignol op dinsdag 21 februari 2012

      U bent dus één van die types die zich achter de Joodse lobby schaart en tracht om op DWM doelbewust antisemitische reacties uit te lokken om vervolgens DWM te discrediteren. Dat lukt uiteraard niet en op dat ogenblik is het minste politiek statement - in dit geval een links-rechts tegenstelling - voldoende om DWM als anti-Joods te bestempelen. Dat is in wezen niets anders dan datgene wat de Joodse lobby met haar verzonnen verhaal tracht te bereiken. Op DWM moet er helemaal geen aandacht zijn voor de Jiddische gemeenschap want daar hebben we Joods Actueel voor.

      • door geert vh op dinsdag 21 februari 2012

       Oei, me achter de Joodse lobby scharen. Daar was ik me niet van bewust, maar het moet haast wel. Als er iemand iets positief over joden zegt zitten daar meteen, liefst internationale, machinaties van een lobby achter. Ik tracht niemand of niets te discrediteren. Ik wou enkel vooringenomenheid aan het licht brengen. Daarin ben ik geslaagd. Als dagelijkse lezer van DWM wil ik een genuanceerd beeld, met aandacht voor de jiddische gemeenschap, een minderheid in dit land.

       • door Le grand guignol op dinsdag 21 februari 2012

        U hebt niets bevestigd. Het enige wat u gedaan hebt is in de ene reactie zelf een bepaald conflict, dat er in wezen niet is, gecreëerd. Dat schijnbare conflict berust op vooronderstellingen en insinuaties van uwentwege. Vervolgens, in uw volgende reactie, zegt u dat de reacties op DWM uw geïnduceerd conflict bevestigen. U creëert een 'self fulfilling prophecy' die u vervolgens zelf gaat bevestigen. Het enige wat u daarmee aan het licht brengt is uw vooringenomenheid die u vervolgens projecteert op anderen. Dat is een verwerpelijke daad en kan zelfs in die mate ontaarden dat het psychopathologisch wordt, vergelijkbaar met pathologisch liegen en mythomanie. Zoals ik al zei: voor een 'genuanceerd' beeld over de jiddische gemeenschap kan u terecht bij Joods Actueel. Weliswaar hanteren zij een nogal aparte invulling van het werkwoord nuanceren. Als er opzienbarend nieuws te melden valt over de jiddische gemeenschap in dit land dan zal DWM dat ongetwijfeld berichten. Daarnaast kan u altijd zelf een blog op DWM creëren met betrekking tot nieuws over de jiddische gemeenschap. Op die manier zorgt u zelf voor het genuanceerde beeld dankzij het forum van DWM. Probleem opgelost!

       • door J. Blommaert op dinsdag 21 februari 2012

        @Geert vh. Ik denk dat er hier weinig mensen zijn die standpunten uiten i.v.m. 'Joden', wel i.v.m. een bepaald soort Zionisme en m.b.t. de politiek van de staat Israel onder Sharon en zijn volgelingen.

        Om dit onderscheid duidelijk te maken kan je even een kijkje nemen op http://www.masada2000.org/shit-list.html, een link die ik hier al enkele malen heb gelegd. Je vindt daar zowat 7000 namen van Joodse mensen die door andere Joodse mensen op een 'SHIT list' geplaatst zijn omdat ze kritisch staan ten opzichte van het beleid van de staat Israel. Ik zie daarin een nogal krachtig bewijs dat de discussie niet over 'Joden' gaat maar over die andere zaken - over specifieke politieke posities en standpunten van een getransformeerd soort ultra-zionisme dat zich uit in de vorm van een wereldwijd extreem-rechts 'anti-Jihadistisch' netwerk. Israel wordt daarin bejubeld omdat het de frontlijn van het anti-Jihadisme zou zijn.

        Dat laatste netwerk is veel ruimer dan enkel Joodse mensen. Amerikaanse neoconservatieven zijn er bijzonder actief (en genereus) in, Geert Wilders is er een coryfee van, Ayaan Hirsi Ali eveneens, en in het Antwerpse voert Sam Van Rooy daarvan het debat aan.

        Wat Joodse kritiek op Israel betreft: er staan heel wat Joden aan de zijde van degenen die zich hier kritisch uitlaten over Israel en het ultra-zionisme. De SHIT list geeft er zo'n 7000, en ik ben verheugd en vereerd me in mijn kritiek in het gezelschap te bevinden van mensen zoals Eric Hobsbawm, Zeev Sternhell, Noam Chomsky en zovele anderen. Ik vind dat goed gezelschap. Ik neem aan dat deze kritische Joden er evenmin bezwaar tegen hebben wanneer mensen zoals ik en andere niet-Joden hen steunen in hun verzet tegen extreem-rechts in Israel.

        Vorig jaar bezocht Netanyahu België. In een gesprek met Leterme (breed uitgemeten in Joods Actueel) vroeg hij of de Belgische regering iets kon doen aan haar steun aan Joods-Israelische organisaties die de vrede in het Midden-Oosten bepleiten, en daardoor dus de facto kritisch zijn tegenover het beleid van Netanyahu's regering. Alweer Joods verzet tegen Israelische politieke posities dus.

        Kritiek op Israel komt dus van alle kanten, in zeer aanzienlijke mate van Joden zelf. Wie al deze kritiek dan onder de paraplu van antizionisme wil plaatsen laadt zichzelf meteen op met de verplichting uit te leggen waarom er zo vele Joden deze kritiek delen. Wanneer je ultrazionisten met deze vraag confronteert laten ze het verwijt van antisemitisme varen en vervangen ze het door 'links'. De Joden op de SHIT list zijn links, net zoals die niet-Joden die kritiek hebben op Israel.

        De ultrazionisten trekken dus zelf een heel andere lijn in het zand: links tegenover rechts. Zij zijn extreem-rechts en ze hebben dus een groot probleem met links. Dat is de échte scheidslijn.

        Toen de Joodse filosofe Hannah Arendt in 'Eichmann in Jerusalem' het beleid van de zionistische regering van Ben Gurion op de korrel nam, werd zij zeer hard aangepakt door Joodse critici die haar, naast vele andere zonden, een gebrek aan loyauteit tegenover Israel aanwreven alsook Joods racisme tegenover andere Joden, de zgn 'Ostjuden' die de onafhankelijke staat Israel domineerden. Arendts reactie daarop was dat zij voor de waarheid vocht, en als die waarheid geweld wordt aangedaan dan moet die leugen aangeklaagd worden, ongeacht wie hem heeft vervaardigd.

        Ik denk dat dit nog altijd een nuttig motto is in discussies zoals deze.

        • door geert vh op dinsdag 21 februari 2012

         Beste J, de context die je hier schets maken de interne tegenstellingen binnen de gemeenschap duidelijk. Verwijten als rechtse Israëlische zak zijn misschien grappig gezien mijn politieke overtuiging, verwijzingen naar zoiets als een Joodse lobby zijn generaliserend, gaan voorbij aan de interne tegenstellingen en zijn kwetsend. De suggestie van "le grand guignol" dat standpunten van linkse joden binnen de jiddische gemeenschap niet vertegenwoordigd moeten worden op DWM is de appartheid die anderen wordt verweten.

         • door Le grand guignol op dinsdag 21 februari 2012

          Kijk, nu doet u het opnieuw. Ik heb gezegd dat DWM belangrijke zaken - als ze zich voordoen - binnen de jiddische gemeenschap waarschijnlijk wel zal weergeven. Voorts heb ik gezegd dat indien u nieuws over de jiddische gemeenschap een forum wil geven, dat u dan zelf een blog kan opstarten. Ik heb dus niet gezegd dat standpunten van de jiddische gemeenschap geen forum mogen krijgen op DWM. Maar blijkbaar leest u daar zeer selectief over, want dan kan hebt u alsnog een reden om te kunnen blijven schimpen.

          • door geert vh op dinsdag 21 februari 2012

           Over uw tweede repliek had ik inderdaad overgelezen. Dank u voor het forum dat u me aanbied. Uw generalisatie ivm. het bestaan van zoiets als een joodse lobby neemt u niet terug.

           • door Le grand guignol op dinsdag 21 februari 2012

            Naar mijn mening bestaat er wel degelijk zoiets als een Joodse lobby (cf. artikel op DWM: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/21/enige-duiding-bij-de-aanval-op-dewereldmorgenbe-door-joods-actueel ). Ik zeg, voor alle duidelijkheid, niet dat u daar deel van uitmaakt. Ik betwijfel overigens of de ganse jiddische gemeenschap bij dat soort lobbying gebaat is.

           • door J. Blommaert op dinsdag 21 februari 2012

            Ik denk, Geert vh, dat je wat hardere bewijzen op tafel zal moeten gooien om het bestaan van een Joodse lobby te ontkrachten (overigens spreken we beter van een 'Israel lobby', want Wilders is geen Jood bijvoorbeeld). Je zal de feiten die zijn opgelijst in het boekje van Lucas Catherine over dit thema moeten weerleggen, alsook die uit een ruime literatuur die (interessant genoeg) deels door kritische Joodse mensen is geschreven. Good luck. Tot dan ben ik van oordeel dat Guignol niets moet terugnemen. De bewijslast ligt bij U, en de actie van JA tegen DWM vult het plaatje verder aan.

            • door geert vh op dinsdag 21 februari 2012

             Inderdaad J, voortaan gebruik je best de term Israel lobby. Je geeft zelf aan waarom Joodse lobby niet bestaat, Wilders is geen Jood. Er kunnen ook meerdere Joodse lobby's zijn. Net zoals jij deel uitmaakt van één van de vele Vlaamse lobby's, een van vele socialistische lobby's etc. Eén is er echter niet.

             • door geert vh op dinsdag 21 februari 2012

              Heeft er iemand een vertaling van "Conclusions on the National Question in Light of Marxism-Leninism (1954)" van Moshe Sneh? Misschien kunnen we beter het oordeel van de lokale communisten volgen.

             • door Goyim en Shiksa koppel op woensdag 22 februari 2012

              Bent u hiermee zo boud te beweren dat het Forum der Joodse Organisaties VZW niet optreden zou als lobby, belangengroep dus, om de vermeende en werkelijke billijke belangen van hun bevolkingssegment te behartigen,wat hun democratisch recht is ? Heeft de ethnische meerderheid dan ook zo'n Indo-Europees Forum om op te komen voor hun vermeende en werkelijke billijke belangen ? Natuurlijk niet want DAT zou door het C.G.K.R. ONTERECHT als....."racistisch"(sic) gequalificeerd worden !

            • door Jan Bel op dinsdag 21 februari 2012

             Ik zie met lede ogen aan hoe allerlei mensen met een mening maar zonder enige kennis van zaken een plaats beginnen opeisen in dit debat over antisemitisme. Voor ze zich hier verder hopeloos belachelijk maken toch even opmerken dat er in de VS een - zoniet dé - belangrijke lobbygroep van pro-Israëlische voorvechters bestaat met de afkorting AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee), die door voor- en tegenstanders kortweg 'the Jewish Lobby' wordt genoemd. Kwetsend is deze titel enkel in een Europese context waar het werken met lobbygroepen - rechtvaardigheid is je gelijk halen - gelukkig nog niet zo goed ingeburgerd is. http://nl.wikipedia.org/wiki/American_Israel_Public_Affairs_Committee

             Het is inderdaad beter om te spreken over de 'pro-Israël lobby' (http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/lobby.html), die overigens vaak wordt versterkt door protestanten in de hoop dat ze door hun godvruchtig leven en hun dienstbetoon aan dezelfde God zo eenzelfde hemel kunnen verdienen. Dat verklaart meteen ook waarom er in calvinistisch Nederland zoveel kritiekloze verdedigers van de Israëlische belangen te vinden zijn.

             Gelukkig is er daar ook de stichting Een Ander Joods Geluid (http://eajg.nl/), die het publiek debat en de kritische meningsvorming rond de 'Joodse staat' Israël probeert te bevorderen.

  • door Eric D. op maandag 20 februari 2012

   Kan de redactie van " De WM " deze tekst controleren .... ?? ... Zoniet , onmiddelijk verwijderen wegens onleesbaar. Indien wel , graag een vertaling .

   • door Eric D. op maandag 20 februari 2012

    haha ... lol ... telaat de " vertaling " gelezen . Ik blijf na het lezen van de vertaling echter wel bij m'n eerste reactie .. Totaal onverstaanbaar . 8-)

 • door Polri op maandag 20 februari 2012

  Zolang noch de Wereld Morgen, noch Joods Actueel die mails publiek maakt, blijft het een welles-nietes discussie. (dezelfde opmerking ook naar Joods Actueel gemaild)

  • door Willem op maandag 20 februari 2012

   Inderdaad, dit is de enige manier op het over en weer geroep te laten stoppen.

 • door Le grand guignol op maandag 20 februari 2012

  Wat mij, sinds een aantal weken, opgevallen is bij een aantal reacties die op DWM werden geplaatst is het gegeven dat bepaalde personen doelbewust antisemitische reacties willen uitlokken of zelfs willen insinueren. Ik verwijs hierbij naar een reactie van ene 'ekimov' die zijn reactie, als een antwoord op mijn reactie, afsluit met het volgende: "Overigens is het helaas waar dat anti-semitisme vaak een achterliggend motief is om de Angelsaksen als zondebok voor alles aan te merken. Ik zou niet durven beweren dat dat ook uw bedoeling is of was" (cf. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/10/peter-mertens-in-griekenland-botsen-twee-werelden-met-elkaar#comment-33624 ). Nergens in mijn voorgaande reactie had ik het over "Angelsaksen", noch over "antisemitisme" gehad. De uitlating van 'ekimov' had op inhoudelijk vlak niets met mijn reactie, noch met de inhoud van het artikel iets te maken.

  Wat ik hierboven aanhaal is geen eenmalig feit. Geregeld duiken er commentaren op die DWM alsook de reacties op artikels willen afschilderen als anti-Joods, antisemitisch, Stalinistisch, gecensureerd door extreemlinks,... Men kan die verwijten echter nooit hardmaken en bijgevolg probeert men, aan de hand van reacties, om het debat een antisemitisch tintje te geven.

  Blijkbaar komt DWM in het vizier van enkele grote belangengroepen (bv. Joods Actueel), waarbij die belangengroepen DWM willen discrediteren en mogelijk het zwijgen willen opleggen. In wezen wil dat zeggen dat DWM goed werk verricht en erin slaagt om over de keerzijde van de reguliere mediamedaille te berichten.

  • door Robrecht Vanderbeeken op maandag 20 februari 2012

   Dat is inderdaad opmerkelijk Le Grand Guignol. Er zou eens een sociologische studie gemaakt moeten worden van het (anonieme) reply-verkeer, en de strategieën erachter.

   Vreemd en vooral heel jammer dat JA zo gepikeerd reageert op DWM. Als zij zich persé aan het ander uiterste van het politieke spectrum willen situeren, dan komt dat hun geloofspunten toch niet echt ten goede, vrees ik.

   Soit, misschien kan wat Joodse humor de spanning verzachten?: "If you're not catching flak, you're not over the target." - U.S. Air Force

   • door Le grand guignol op dinsdag 21 februari 2012

    Mogelijk bestaan er reeds een aantal onderzoeken die inzichten trachten te verwerven op dat vlak? Zo niet, dan is dat beslist een interessant thema om verder te onderzoeken.

   • door Jeff Vda op dinsdag 21 februari 2012

    "Dat is inderdaad opmerkelijk Le Grand Guignol. Er zou eens een sociologische studie gemaakt moeten worden van het (anonieme) reply-verkeer, en de strategieën erachter."

    Daar zijn we mee bezig! :-)

    • door Le grand guignol op dinsdag 21 februari 2012

     Fijn dat te horen. U komt, zoals gewoonlijk, als geroepen! ;-)

 • door froels op maandag 20 februari 2012

  Ja, het wordt soms benauwelijk. Gelukkig hebben we genoeg joodse vrienden. hier bijvoorbeeld prof Israel Shahak. Grote stukken van zijn boek - maar een aantal blz zijn weggelaten - kan men lezen op googlebooks. Kijk wat de klassieke rabbi's schreven over liegen door niet-joden (blz 88): http://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=avh6dkSop0EC&oi=fnd&pg=PR6&dq=israel+shahak&ots=Lv9bfyfkVn&sig=JxRBNRTIJMdauPJcZ1VyTb6X7_g#v=onepage&q=israel%20shahak&f=false http://books.google.be/books?lr=&hl=nl&id=avh6dkSop0EC&dq=israel+shahak&q=Gentiles+lie#v=snippet&q=Gentiles%20lie&f=false Over joden die liegen (blz 29): http://books.google.be/books?lr=&hl=nl&id=avh6dkSop0EC&dq=israel+shahak&q=Gentiles+lie#v=snippet&q=jews%20lie&f=false

  • door Leo Germeys op woensdag 22 februari 2012

   Ook bladzijde 87 is ( zo mogelijk) erg interessant. We leren daaruit dat er geen wezenlijk verschil is tussen de religie van de taliban en de mensen die Israel Shahak beschrijft, behalve misschien dat die laatsten de niet-geloofsgenoten letterlijk gelijkstellen met dieren. Geen enkel zinnig mens kan zich vinden in de religie van de taliban noch in de religie zoals geschetst in het boek van Israël Shahak. Moeten we in volle ernst aannemen dat het boek van Israël Shahak de gemeenschap van Orthodoxe Joden beschrijft? Het feit is dat in veel aspecten van de bezetting van Palestina door Israël de "voorschriften" zoals te lezen op die paar bladzijden 87 en 88 zeer goed lijken op de destructiviteit van die bezetting en dit zowel op gebied van de individuele misdaden van leden van dit bezettingsleger ( die in de regel géén orthodoxe Joden zijn) als op gebied van de manier waarop de Israëlische justitie en de militaire overheid omgaan met de aanklachten en getuigenissen van Palestijnen over het gedrag van de bezetter. Net zoals ze evengoed op het lijf hadden kunnen geschreven worden van diverse bezettingen uit de recente geschiedenis (Bosnië-Servië, Rwanda, de naziperiode...). Het punt dat ik hier wens te maken is dat het historisch fout is om Israël te verklaren vanuit de Joodse othodoxie. Integendeel moet men de opleving van de Joodse orthodoxie verklaren vanuit het beleid van Israël. Daartegenover begrijp ik dan ook het boek van Israël Shahak als een "linkse" reactie op de dreigende overheersing van de ultra-rechtse Joodse Orthodoxie binnen Israël met alle bijhorend verlies van mensenrechten voor de niet-orthodoxe Joden. Een reactie die qua demonisering goed te vergelijken is met de lastercampagnes van de Israëlische staat tegen de Palestijnen. Het eigenaardige is dat de "linkse" Israëli's ( niet onterecht ) massaal op straat komen tegen de inkrimping van hun rechten, daar waar zij ( wel onterecht ) decennia lang gezwegen hebben over wat de Palestijnen moesten ondergaan. U zult wellicht de wenkbrauwen fronsen wanneer ik het woord demonisering gebruik bij de reactie van professor Israël Shahak: het argument dat ik hierbij naar voor schuif is dat de weldenkende "linkse " Israëli zelf bijgedragen heeft tot de "verrechtsing". Dit ultra rechts linken aan de "klassieke rabbi's" zet oorzaak en gevolg op zijn kop. En dat verhindert dat men doet wat "links" wel zou moeten doen, namelijk de hand in eigen boezem steken. Want dat een land dat een onmenselijke bezetting in stand houdt ook inwendig ontmenselijkt spreekt vanzelf. Dit proces is eventueel al te ver gevorderd en het is misschien al te laat. Dan kunnen wij in de toekomst een massale uittocht beleven van de "linkse" Israëli's naar veiliger oorden; waarna de Joodse Orthodoxie hun Eretz Israël (Groot Israël ) plannen zullen vormgeven door eerst de staat Israël een orthodoxe "grondwet" te geven, dan ofwel de genocide op de Palestijnen pogen te vervolledigen ofwel hen definitief van de Westbank te verjagen, en tenslotte meer oostwaarts de olievelden te naasten tot aan de boorden van Indië.

   Dit alles heeft natuurlijk geen jota met godsdienst te maken - terloops gezegd is mij opgevallen dat enkele reacties hier monotheïsme associëren met een vorm van beschaving daar waar de associatie met massale onderwerping vermoedelijk veel dichter de waarheid benadert - maar veeleer met een overlevingsstrategie van een deel van het militair-industriëel complex dat zowel monopolie van kernwapens als van energie nastreeft, en waaraan de Joodse Lobby vlijtig hand- en spandiensten verleent tegen een bescheiden vergoeding. Dit is natuurlijk allemaal speculatief maar er vermoedelijk niet mijlenver naast. Ondanks alle beweringen over snode plannen bestaan er immers meestal geen vaste plannen, enkel mogelijkheden tot overleven en of hierbij plaats is voor andere mensen of niet doet blijkbaar weinig ter zake voor een groot aantal erg bemiddelde personen. Dat Israël een beleid volgt dat dergelijke overleving mogelijk maakt is een gevolg van de precaire economische toestand van volledige afhankelijkheid van Israël: want alhoewel zij veel tamtam maken over grote successen op gebied van landbouw en industrie blijkt toch telkens opnieuw dat zij dit succes moeten toeschrijven aan de onteigening van wat voorheen van Palestijnen was of aan massale steun vanuit andere landen. Zo is het gegaan met het "terugdringen" van de woestijn die er tot hiertoe enkel toe geleid heeft dat de Westbank verdort omdat de watervoorraden er weggeroofd worden, en zo is het ook aan het lopen met de Intel-chip fabrieken waarbij voor het eerst in de lange geschiedenis van Intel hardware bewust cpu-chips gemaakt worden die een verkorte levensduur hebben en dit na overdracht van technologie en machines vanuit USA maar onder beheer van mensen die het lange-termijn-denken van Intel blijkbaar niet in zich dragen. Ook de diamantindustrie - voor een groot deel afkomstig uit het Antwerpse - is hiervan een voorbeeld. Ook de plannen om omgekeerde osmose te gebruiken voor drinkwaterwinning zijn in hetzelfde draaiboek opgeborgen: wellicht is het goedkoper het water te roven dan het te winnen uit zeewater. Dit alles kan nauwelijks iets te maken hebben met de Israëlische mensen zelf, maar veeleer met de afhankelijkheid van een financiële wereld waarin grote prognoses belangrijker zijn dan te steunen op eigen krachten. De werkelijke godsdienst die wij hier aan het werk zien is de aanbidding van het eigen kapitaal, de rest is niet meer dan het wekken van een indruk. Zo ook de "Joodse" Agentschappen en hun diverse gelijkgestemden - in nagenoeg elk land minstens één - die in koor bij de minste bedenking rond Israël verwijzen naar antisemitisme. Dit dient om de geldstroom ontwikkelingshulp of steun naar Israël op te krikken en om de aandacht af te leiden van de werkelijke agenda. Dat DWM nu ook het slachtoffer van een aantijging geworden is vanwege JA in België is vooral een politieke afrekening omdat wat in de DWM verschijnt over Israël niet altijd even lovend is. Wij zien in andere landen ook pogingen van "hun" JA om alle kritiek op Israël te smoren. Want in het verlengde van de kritiek groeit ook het inzicht van het publiek in de werkelijke agenda. En dit gebrek aan zicht beschadigt vooral de Israëli's zelf. Zodoende dient het JA alllesbehalve de Joodse belangen.

   • door froels op woensdag 22 februari 2012

    Zeer korte reactie: u identificeert prof Israel Shahak met "links", en leidt daaruit meerdere conclusies af. Als wetenschapper vergelijkt Shahak de oude joodse teksten met wat vandaag gezegd wordt, en vooral hoe het beleid van de Isr regeringen zich hierop inspireert. Misschien moet u zelf vooral zijn laatste hoofdstuk lezen (staat niet op google!); de laatste uitgave is nog te krijgen. Ik denk dat Shahak wel akkoord zou gaan met uw laatste conclusie, nl dat het Isr beleid (en JA) veel kwaad doet aan het joodse volk; Shahak heeft een heel andere ethische visie dan die regeringen..

 • door Frank De Block-Burij op maandag 20 februari 2012

  het is voor mij al lang duidelijk dat "the powers that be" het erg moeilijk hebben met onafhankelijke nieuwsgaring en verspreiding "nie pleuje", zeggen ze in Gent

 • door SAMIR op maandag 20 februari 2012

  De joodse lobby in belgie en nederland is zeer groot, en wordt gedeeltelijk gefinancierd, door de zionistiche staat,om hun racistisch beleid te verantwoorden in het buitenland, ons wel gekend, zolang men zionisme vermengt met anti-semitisme, zal er nooit een serieus debat,komen, en vooral haalbare oplossing komen ,voor de toestand in bezet gebied, de enige oplossing een 2 staten-politiek.Sommige Isrealitische kranten gaan verder, u wel gekend.De joodse lobby in belgie, en nederland, zijn ijzersterk, een voorbeeld voor andere gemeenschappen, een voorbeeld om jaloers op te zijn. Respect voor jewsagainstzionisme, rabbijn Teitelbaum,Satmar-beweging en Joodse mensen die vechten tegen onrecht en uitsluiting, in Belgie ,Nederland, en Israel.Respect voor de Joodse medemens, die de Arabieren, in Israel ( bijna 30 % van de Isrealitische bevolking) als mensen ziet , NIET als 2de rangsburgers,in het dagelijks leven, en vooral op justitiel gebied, want het staat er letterlijk in in de grondwet. Respect voor de Joodse medemens, die de Palestijnen als medemensen, beschouwt en hun menselijk leed onderschrijft.

  Laten we tenminste in Belgie, en Nederland, de verschillende entiteiten, die naast elkaar moeten leven, in vrede leven , elkaars verschillen,als meerwaarde zien en dat de persvrijheid een gemeen goed is. shalom

  • door Gie op dinsdag 21 februari 2012

   Respect voor de Joodse medemens, die de Arabieren, in Israel ( bijna 30 % van de Isrealitische bevolking) als mensen ziet , NIET als 2de rangsburgers,in het dagelijks leven, en vooral op justitiel gebied, want het staat er letterlijk in in de grondwet. Dit is zo'n schitterende zin, en voorbeeld van desinformatie gebaseerd op 1 enkel feit de grondwet. Maar die grondwet is niet voldoende. Andere wetten maken het wel degelijk mogelijk om Israëlische Arabieren te beschouwen als tweederangs burgers. Zij mogen geen legerdienst vervullen (Lijkt me ook link voor een Arabier) en omdat ze geen legerdienst hebben gevolgd worden ze geweerd uit tal van posities en wordt hen het leven onmogelijk gemaakt. Samir hou op met dit soort desinformatie. Is niemand van gediend!

   • door sammir op donderdag 30 augustus 2012

    @Gie

    FREE PALESTINA

    ZIONISM= hate , racism, war against muslims

    RMM; RE BORN MUSLIM MOVEMENT

    The president

 • door Jan Bel op maandag 20 februari 2012

  Begin dit jaar werd er een bijwijlen heftige discussie gevoerd op deze website over het verschil tussen antizionisme en antisemitisme, naar aanleiding van een bijdrage die Lucas Catherine kort voor Nieuwjaar had gepubliceerd (http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/29/over-het-misbruik-van-de-term-antisemitisme?page=2). Ook toen werd door een aantal commentators regelmatig het verwijt bovengehaald dat antizionisten altijd verkapte antisemieten zijn. Onder de voorstanders van deze visie werden vaste (Guido Joris) en losse (Sam van Rooy) medewerkers van Joods Actueel geteld en uiteraard een aantal anonieme pleitbezorgers die niet de moed kunnen opbrengen om in eigen naam verantwoordelijkheid te dragen voor de krasse uitspraken die ze doen. Diezelfde commentators laten ook verstaan dat Joods Actueel critici van Israël nooit beschuldigt van antisemitisme (!).

  In een van de commentaren op pagina 1 werd door Jan Blommaert opgemerkt dat JA veelvuldig gebruik maakt van de beproefde retorische truc die bekend staat als ‘jezuïtisme’: gevoelige of gechargeerde zaken laten zeggen door derden en als men er dan op aangesproken wordt, verwijzen naar die andere partij. Daar zijn in het betrokken blad talloze voorbeelden van te vinden. Van het tegendeel – antisemitische uitspraken die door De Wereld Morgen gedoogd worden – is de bewijslast dan weer erg pover. Als antisemitische meningen op de site van DWM verschijnen worden ze zo snel mogelijk verwijderd, want dit is inderdaad ontoelaatbaar en strijdig met de voorschriften van dit open forum. Met haar jezuïetenstreken ontloopt JA alleszins elke verantwoordelijkheid voor de kromme redeneringen die anderen ontwikkelen – maar waarvan het wel nodig wordt gevonden om ze telkens opnieuw te laten verschijnen –, moeten ze geen ‘recht van antwoord’ publiceren indien er al eens een bewering wordt betwist en hoeft men zelf geen verdere uitleg te geven bij bepaalde standpunten, ook niet dat ze bijvoorbeeld door de eigen redactie NIET worden onderschreven.

  Ondertussen wordt er voortdurend met scherp in het rond geschoten op alle moslims, die kwaadaardigheid klaarblijkelijk als een erfelijke belasting met zich meetorsen en wordt de linkse meute van medeplichtigheid beschuldigd in termen die woordelijk kunnen teruggevonden worden in het repertorium van de weldenkende vrijheidstrijder Anders Breivik. Wie de inconsistentie, de schijnheiligheid en de compulsieve eenzijdigheid van deze fanatici in twijfel durft trekken wordt steevast getrakteerd op het verwijt een totalitaire jihadi te zijn die actief het recht op de vrijheid van meningsuiting bestrijdt (het favoriete argument van Geert Wilders en zijn acolieten).

  En als alle bekende ‘argumenten’ wegens het hoge futiliteitsgehalte zijn verdampt worden er nieuwe guerilla-tacktieken uit het arsenaal opgediept, waarmee de ‘sluipschutters’ critici alsnog de mond proberen te snoeren.

  In de thread op bladzijde 3 van bovengenoemd artikel schrijft Sam van Rooy letterlijk, nadat bekend is geraakt dat hij op zijn persoonlijke facebook-pagina medestanders rekruteert om via lobbywerk bij de minister de subsidies aan De Wereld Morgen droog te leggen: “Maar ik ben blij: geef me nog wat meer aandacht en laat die print screens maar komen. Immers, ik wil uiteraard inderdaad niet dat met mijn belastinggeld bepaalde antiwesterse weg-met-ons-initiatieven worden gefinancierd”.

  Toevallig, niet?

 • door Rudi op maandag 20 februari 2012

  en stond er ook niet expliciet in die email "De organisatie Get Basic had vroeger de site www;indymedia.be waar antisemitisme en zelfs negationistische teksten van Radio Islam geposte werden door de leden van de organisatie. Tot op de dag van vandaag staat er nog deze antisemitische cartoon op; http://archive.indymedia.be/news/2003/01/46730.html " maar dat wordt liever verzwegen doro Get basic!

  • door dirk1965 op dinsdag 21 februari 2012

   Wat is er antisemitisch aan die cartoon? Het woord jood wordt er zelfs niet in gebruikt. Snap jij echt het verschil niet tussen antizionisme en antisemitisme? (en hier gaat het zelfs eerder om antimilitarisme)

   • door Polri op woensdag 22 februari 2012

    In die cartoon wordt een duidelijke causale link gelegd tussen de joodse religie van de soldaat en het feit dat hij graag Palestijnse kinderen zou willen doodschieten. Het woord 'jood' wordt niet expliciet gebruikt, maar de nationaliteit van de soldaat en zijn baard en pijpekrullen maken voldoende duidelijk waar het over gaat.

 • door J. Blommaert op maandag 20 februari 2012

  Wie eens terugloopt naar een discussie van 30/12/2011 hier, n.a.v. van het stuk 'misbruik van de term antisemitisme' van Lucas Catherine, zal daar interessante dingen zien. Diep in de discussie merk ik daar op, aan het adres van Sam Van Rooy, dat hij tijdens de discussie bezig is op Facebook met o.a. dhr Roth, over hoe men de subsidiekraan voor De Wereld Morgen kan dicht krijgen. Daarmee geconfronteerd antwoordt Van Rooy dat hij inderdaad zijn belastingsdollars niet naar een (scheldwoorden) wil zien gaan.

  Ontkennen had overigens geen zin: ik had (en heb) de bewijzen zwart op wit in handen. Roth gaat daarin meteen op zoek naar alle mogelijke gegevens inzake DWM, GetBasic, de jaarrekeningen en subsidiebedragen. Deze ex-kabinettard heeft duidelijk allerhande kanalen ter beschikking, zowel van informatie als van beïnvloeding.

  Dat is dus hoe Joods Actueel tewerk gaat. Zet meteen de raderen in werking om stoute kritische mensen droog te leggen. 'Defund the Left': het is een welbekende strategie van de Neoconservatieven in de VS, en is via Wilders tot bij Joods Actueel geraakt.

  Ziedaar de democraten. Als je hen geen gelijk geeft leggen ze je hardhandig het zwijgen op. Welkom bij Extreem-Rechts dat zichzelf democratisch noemt - dat is meer accuraat.

  Ik kan me moeilijk inbeelden dat de hele Joodse gemeenschap achter deze lijn van Joods Actueel staat. Ik weet met zekerheid dat deze lijn hun belangen niet dient. Het is een rioolblad dat best zou ophouden zichzelf voor te stellen als de spreekbuis van de Joden in dit land.

  Link: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/29/over-het-misbruik-van-de-term-antisemitisme

  De bewuste passages bevinden zich naar het einde van de discussie (die overigens het lezen echt wel waard is - de Vlaamse Wilders-clan geeft zich daar helemaal bloot)

  • door Guido Joris op dinsdag 21 februari 2012

   'Defund the Left': het is een welbekende strategie van de Neoconservatieven in de VS, en is via Wilders tot bij Joods Actueel geraakt" . Vooruit Blommaert lever eens het bewijs van deze uitspraak: waar, hoe, wanneer, en wie?

   • door J. Blommaert op dinsdag 21 februari 2012

    Joods Actueel heeft het antwoord al gegeven, nietwaar meneer Joris? Ging het artikel daar niet over? Hoe zit het met UW journalistieke deontologie, by the way?

  • door Johan op dinsdag 21 februari 2012

   De discussie rond nieuwjaar op DWM was, in mijn ogen, van een beschamend laag niveau, aan beide zijden. Aan beide zijden van het spectrum leest men enkel wat men wil lezen, en verwijst men naar de boeken of bronnen die het eigen gelijk / oordelen / vooringenomenheid bevestigen.

   Omdat het hier toch over DWM gaat en verwezen wordt naar de discussie naar aanleiding van het artikel van Lucas Catherine, toch deze positieve (ironie!) noot: De vervanging van "Voor en Na Christus / AD of BC" door "(Before) Common Era" zou als positief effect kunnen hebben dat antisemitisme wel ouder is dan gedacht. Derde zin uit artikel van Catherine: "Dit soort jodenhaat bestaat al sedert het ontstaan van het christendom............. en evolueerde van een op godsdienst gestoelde haat naar een vorm van racisme die we nu antisemitisme noemen".

  • door Karel Popper op dinsdag 21 februari 2012

   Vindt Blommaert de woorden "bepaalde antiwesterse weg-met-ons-initiatieven" echt scheldwoorden? Hij is nog verder heen dan ik dacht. Waarschijnlijk heeft de waterpijp zijn hersenen aangetast. Of durft hij de woorden niet opnieuw te schrijven wegens te dicht bij de waarheid? Want ze dekken natuurlijk perfect de lading van deze antiwesterse weg-met-ons-website van de Linkse Kerk (oh ja, die bestaat wel degelijk!).

   Verder lijkt Blommaert wel een Arabier, met zijn paranoïde complotdenken over "defunding-strategieën" van Joods Actueel, en goochelt hij met grote en gratuite aantijgingen zoals "raderen in werking zetten om stoute kritische mensen droog te leggen". Tegelijkertijd is deze cryptocommunist de eerste om meningen die hem niet bevallen juridisch te willen bevechten. Grapjas!

   Tot slot geef ik gaarne nog een lectuurtip aan de als antizionisten vermomde antisemieten van deze website, de top-tien mythes over Israël ontkracht: http://www.wall-of-truth.org/myths/

   That's all folks! :-)

   • door irW op dinsdag 21 februari 2012

    Dit is bijzonder interessant. Een lijst van 10 mythen ontkracht. Hoe zal de kritische lezer zich afvragen? Door 10 x te zeggen dat het allemaal geen waar is. Daar zaten we echt op te wachten!

   • door Johan op dinsdag 21 februari 2012

    En dat gaat maar door, en dat gaat maar door. Intriest.

   • door J. Blommaert op dinsdag 21 februari 2012

    ... is een nieuwe maar niet onverwachte naam op dit forum. Je vindt hem uitgebreid in de debatfora van de Wilders-geallieerde website AmsterdamPost. Ik schreef elders op deze pagina dat de ultrazionisten een ruimere extreem-rechtse beweging vormen met onder andere Wilders in een tenorenrol. Telkens wanneer het hier over Israel gaat krijgen we mensen van die hoek over de vloer. Ze schelden wat (zie 'cryptocommunist' en zo meer in z'n berichtje), maken zichzelf onsterfelijk belachelijk en worden dan afgelost door een andere troll.

    't Is maar dat je weet uit welke hoek dit verheven proza komt. En waarom ze meteen aanvallen wanneer ik hier mijn hand opsteek om iets te zeggen, al was het maar 'goede morgen beste vrienden'. Ik sta immers samen met nogal wat anderen getagd in hun zoekmachine.

   • door dirk1965 op dinsdag 21 februari 2012

    Wat een belachelijke lijst.

 • door Palestina-fiel op dinsdag 21 februari 2012

  Anti-joods racisme ("antisemietisme" genoemd ZELFS indien gepleegd door andere Semietische volkeren die Semietische talen spreken) is NIET erger maar wel even erg dan om het even welk racisme, zoals o.a. het racisme tegenover telgen der ethnische meerderheid alhier dat kennelijk noch door de Parketten noch door het C.G.K.R. serieus genomen lijkt te mogen worden en daarom kennelijk nooit enigerlei jurisprudentie lijkt te mogen krijgen. In aug 2011 verklaarde de Chef van het C.G.K.R. in Knack ; "er is niks waar wij meer aandacht aan besteden als aan antisemietisme" . Ik heb ook die indruk , uiteraard subjectief want perceptie. "Alle Belgen gelijk voor de wet" of positieve DISCRIMINATIE vanwege het C.G.K.R ????? Al te vaak wordt anti-Zionistische kritiek op de ene noch bestaande Apartheidsstaat ONTERECHT uit opportunisme als vermeend "antisemietisme"(sic) voorgesteld. Volledigheidshalve er is geen enkele wettelijke verplichting tot filosemietisme. Jodenhaat zou fel verminderen indien sommige binnen dit bevolkingssegment niet zo vaak blijk zouden geven van kilometerlange tenen waarop beweerdelijk intentioneel getrapt zou worden om kennelijk zo te proberen een gepriviligieerde behandeling, zeg maar positieve DISCRIMINATIE af te troggelen van politiek-HYPERcorrecten.

  • door Berouwvolle zetduivel op dinsdag 21 februari 2012

   ...op die ene NOG bestaande..."

 • door His Torisch op dinsdag 21 februari 2012

  Dus ook het feit dat - bijna 27 mio Sovjet onderdanen de dood vonden en het beleg van St Petersburg mensen liet verhongeren, langzame dagenlange doodstrijd - mensen levend werden gekookt en verdampten door Amerikaanse A-bommen op 2 Japanse steden - de Engelsen fosforbommen gooiden op burgerdoelen in Dresden ZONDER enigerlei militaire noodzaak - "friendly fire" bommen op Mortsel o.a. schoolkinderen doodde - Duitse V1 en V2 tal van burgers doodden- - Nazi-"doctors" gruwelijke experimenten uitvoerden op gevangenen - Nazi's politieke gevangen, Joden, holebi's, Roma-zigeuners op grote schaal ombrachten of ook lieten verkommeren, wat o.a. als "Shoa" overbekend werd in de media door voortdurende herhaling van dit ene gruwelijke aspect van de TOTALE gruwel die W.O. II aan beide zijden aanrichtte. HOOGSTE TIJD OM NA 70 JAAR DIE DONKERE BLADZIJDE OM TE DRAAIEN HET LEVEN GAAT DOOR !

 • door Karel op dinsdag 21 februari 2012

  Een belachelijke aanklacht. Harde kritiek op Israël mag nooit gelijk worden gesteld met antisemitisme. Zelfs de cartoon die hierboven is aangehaald is in dat opzicht nog niet antisemitisch. Verwijzen naar één of twee halfslachtige reacties toont aan hoe zwak je aanklacht onderbouwd is.

  Het is juist dat een deel van zowel de zionistische als de anti-zionistische beweging naar racisme neigt. Clichés over moslims die de wereld demografisch willen veroveren of over Joden die de financiële wereld controleren zijn bijzonder kwalijk. Dergelijke reacties mogen en moeten verwijderd worden (wat blijkbaar ook gebeurd).

  Toch is een dergelijke 'poisoning the well'-tactiek niet beperkt tot verwijten van antisemitisme. Het is al te gemakkelijk om ideologische tegenstanders stickers op te plakken: op die manier hoef je niet meer na te denken over zijn argumenten. We moeten meer over de inhoud praten, en minder schreeuwen dat iemand antisemiet, racist, fascist, negationist, neoliberaal, fundamentalist, communist of wat ook mag zijn.

  • door Karel op dinsdag 21 februari 2012

   Met excuses voor de dt-fout.

   • door Onder Wijzer naar boven wijzer op dinsdag 21 februari 2012

    "DTrek heDT u niet aan maar houDT de DT-regel in beraaDT"(oei oei oei) : 'hij drinkt T (thee) als hij tegenwoordig is. Ik ben 63 en als wij als broekventjes een DT-fout maakten sloegen de onderwijzers hard met de lat op de binnenkant van onze hand of met een ijzeren lineaal op onze knokkels. "Kindermishandeling" ? NEEN een ouderwetse EFFICIENTE onderwijsmethode om de DT-regel erin te rammen zelfs indien prof Alzheimer op ongewenst bezoek komt logeren.

    • door steven Maes op woensdag 22 februari 2012

     Geachte mijnheer de onderwijzer.

     Met een paar zinnen gefundeerde meningsuiting kunt u er misschien mee helpen dat de Israëlisch iets voorzichtiger omgaan met de Palestijnen/Syriërs/ Irani's.(super kleine kans, maar toch het proberen waard) Laat dus uw Israëlisch aandoende lijfstraffen voor wat ze zijn, laat de dt voor wat ze is, daar gaat het hier niet om.

     MVG

     Steven

     • door Wouter Vanhove op donderdag 23 februari 2012

      Daar gaat het niet om, maar meneer heeft een punt. Dit forum staat bol van de dt-fouten; mensen toch, lees toch eens een tekst na voor je op 'Opslaan' drukt... zucht...

 • door Anna Tomie op dinsdag 21 februari 2012

  Weet iemand hoe lang die is in lichtjaren uitgedrukt, uit praktische overwegingen aub ? Anatomie is niet mijn sterkste punt al weet ik wel dat mijn "malleolus lateralis" aan mijn voeten zit en de "buis van Moustache-ius en die van Eustachius" in mijn oren....

  • door Anna Tomie op dinsdag 21 februari 2012

   Miljaardevlammededju ! De zetduivel doet niet liever dan mij telkens weer proberen een kloot af te trekken, gelukkig groeien ze telkens terug aan zoals de staart van een dikkop kikkervisje.... Zou die zetduivel uitgestuurd worden door de sterkste en rijkste lobby des lands ? Indien zo, dan zal ik er eens met een varkensgebraad naar gooien....

  • door geert vh op dinsdag 21 februari 2012
  • door geert vh op dinsdag 21 februari 2012
 • door Lezersbrief op dinsdag 21 februari 2012

  J.A. lijkt wel een reclameblad, bol staande van "oratio pro domo". Waarom wordt er dan geld voor gevraagd ? Reclamebladen zijn toch gratis !

 • door johan sanctorum op dinsdag 21 februari 2012

  Beste vrienden, welcome to the club, zou ik zeggen. Sinds ruim twee jaar word ik door Freilich en C°, maar ook door Mossad-agenten zoals Benno Barnard, publiek als "antisemiet" verketterd, omdat ik sympathiseer met de Palestijnse bevrijdingsbeweging en de Israëlische annexatiepolitiek aan de kaak stel. Daarbij blijft het niet. Ook persoonlijke beledigingen en achterklap zijn sindsdien de regel. U bent verwittigd.

  JS

 • door johan sanctorum op dinsdag 21 februari 2012

  Beste vrienden, welcome to the club, zou ik zeggen. Sinds ruim twee jaar word ik door Freilich en C°, maar ook door Mossad-agenten zoals Benno Barnard, publiek als "antisemiet" verketterd, omdat ik sympathiseer met de Palestijnse bevrijdingsbeweging en de Israëlische annexatiepolitiek aan de kaak stel. Daarbij blijft het niet. Ook persoonlijke beledigingen en achterklap zijn sindsdien de regel. U bent verwittigd.

  JS

  • door Latinus op dinsdag 21 februari 2012

   In saecula saeculorum, salve Johan Sanctorum !

 • door OBJECTIEF-CORRECT op dinsdag 21 februari 2012

  geeft objectief-correcte dus geen polititiek-correcte pro-Zionistische- filosemietische propaganda over de enige Apartheidsstaat die overeind blijft

  • door Polri op dinsdag 21 februari 2012

   Ter info Ik zie dat Joods Actueel de betrokken mail ondertussen op haar website heeft gepubliceerd. http://joodsactueel.be/2012/02/21/publicatie-van-e-mail-communicatie-van-vlaamse-regering-in-zaak-dewereldmorgen/

   Als ik die mail naast het betrokken artikel leg, kom ik tot de conclusie dat de redactie van Joods Actueel inderdaad weinig te verwijten valt, ze hebben niets 'uit hun duim gezogen'.

   Misschien moet de Wereld Morgen hetzelfde doen en eveneens de bronnen op tafel gooien?

   Mijn vermoeden is dat er gewoon een miscommunicatie is gebeurd tussen het CGKR en het kabinet Schauwvliege, en dat zowel de Wereld Morgen als Joods Actueel, elk vanuit de eigen gevoeligheden, een mug hebben opgeblazen tot een olfant.

   • door J. Blommaert op dinsdag 21 februari 2012

    Een zeer goed voorbereide miscommunicatie dan toch. Het plan om DWM via Schauwvliege aan te vallen bestond al sinds december vorig jaar en het is uitgevoerd door een professional in dit soort (mis)communicatie: dhr Roth. Zie de bijdrage van Lucas Catherine elders op DWM over Roth.

    • door J. Blommaert op dinsdag 21 februari 2012

     En als je het bericht op Joods Actueel even leest zie je dat ze deze zaak vlug-vlug dichtklappen. De saus pakte niet deze keer. Ze zullen het nog wel eens proberen. Wij geven hen namelijk zelden gelijk.

     • door Karel Popper op dinsdag 21 februari 2012

      Joods Actueel klapt niets vlug-vlug dicht, maar heeft droogjes het bewijs op tafel gelegd: http://joodsactueel.be/2012/02/21/publicatie-van-e-mail-communicatie-van-vlaamse-regering-in-zaak-dewereldmorgen/

      Dewereldmorgen valt wederom serieus door de mand.

      • door J. Blommaert op dinsdag 21 februari 2012

       ... om ons te trollen. Het zal hem niet lukken. In Nederland hebben mensen minder ervaring met extreem rechts gelul en gebrul. Daar lukt dat voorlopig nog beter dan bij ons Popper. Wat Joods Actueel heeft 'aangetoond' is dat ze geen poot hadden om op te staan en met een droog briefje afgepoeierd zijn, ondanks maandenlange voorbereiding van een 'move' tegen DWM. Wat effectief is 'aangetoond' is een fiasco in hun destructief lobbywerk, want het zijn prutsers. Inmiddels kent iedereen hun methodologie en het personeel dat ze uitvoert, en daalt hun geloofwaardigheid - ooit, onder vader Davids, huizenhoog - tot een triest nulpunt.

       De Wilders-tactieken werken overigens niet zo vlot in België als in Nederland. Popper snapt dat niet goed. Dat komt nog wel als hij hier even blijft rondhangen. Ook in Nederland keert het tij. De houdbaarheidsdatum van Wilders is bijna verstreken.

       Wie de teneur van Poppers standpunten op voorhand wil leren kennen surft best even naar AmsterdamPost, één van de schaduw-websites van Wilders. Popper is er uitgebreid aan het woord, lekker de schlagers van Wilders meejankend. Zie http://www.amsterdampost.nl/

       • door Polri op dinsdag 21 februari 2012

        Wat Joods Actueel heeft aangetoond is dat hun artikel een correcte weergaven van de feiten was, en niet 'uit de duim gezogen' was, zoals de Wereld Morgen beweerde.

        Lucas Catherine probeert een case op te bouwen dat Joods Actueel bezig was met een complot tegen de Wereld Morgen. Ik vind zijn argumenten heel vaag, je moet zijn stelling al a priori geloven om een samenzwering te zien tussen de verschillende losse feiten die hij aanhaalt.

        Het is trouwens niet verboden om als persoon met pro-Israëlische standpunten reëel antisemitisme aan te klagen. Net zoals het niet a priori verdacht is wanneer iemand tegelijk opkomt voor de Palestijnen én racisme tegen moslims in België bestrijdt.

        • door J. Blommaert op dinsdag 21 februari 2012

         Pori, je herinnert je de discussie van eind december nog wel, toen ook al naar aanleiding van een stuk van Lucas Catherine. In die discussie geven de Wilders-en-Joods-Actueel boys zelf toe dat ze aan het complotteren zijn. Ook dat is dus niet uit de duim gezogen, nietwaar. Ik kan U per email fragmenten uit de Facebook-conversatie toesturen waarin Van Rooy, Roth en anderen aan het graven zijn naar hoe ze DWM via een démarche bij Schauvliege kunnen pakken.

         Welnu, ze hebben er naast gepakt, want het zijn zoals gezegd prutsers. Dat is de feitelijke toestand na hun poging tot 'defenestratie' van DWM: ze hebben niets in handen om DWM aan te pakken, hun manipulatieve strategie ligt voor iedereen te kijk en iedereen kan daarop nu z'n politieke en morele oordelen baseren. Op hen, en niet op DWM, ligt nu de verdenking dat ze foefelaars zijn, antidemocraten die via allerlei discrete kanalen proberen hun tegenstanders monddood te maken en te vernietigen, eerder dan ze te verslaan in een volwassen politieke discussie. Voor dat soort strategieën bestaan allerhande woorden - totalitair is er één van. "Democratisch" is er echter niet op van toepassing.

         Freilich en zijn groupuscule hebben geweldig werk gedaan. Op enkele jaren tijd is het respectabele en door velen gelezen en gewaardeerde Joods Actueel van Louis Davids naar de kloten geholpen. Het is nu een stuk riooljournalistiek, nauwelijks te onderscheiden van andere Wilders-genegen media. Ordinair gezeik over links en over allochtonen-Moslims, geroddel en gekef over al wie hen tegenstaat, platte beledigingen aan critici, geflirt met de nieuwe garde van het Vlaams Belang omdat mensen zoals Tanguy Feys zich tot de Wilders (dus pro-Israel) benadering wenden, banaal en ongeloofwaardig jezuïtistisch geneuzel wanneer ze iets fout hebben gedaan - het is gewoon rechtse prut geworden.

         Ik zie JA dus al geruime tijd niet meer als de spreekbuis van de Joodse gemeenschap - dat is gewoon nu het schaamlapje geworden waar achter JA voluit gaat voor Wilders-propaganda in België. Het is daarnaast een instrument waarmee ze om de haverklap een blik antisemitisme-aanklachten kunnen opentrekken tegen linkse critici. De Joodse gemeenschap is pluralistischer en omvat veel meer democraten en critici van Israel dan men uit JA zou opmaken. Ook in dat opzicht is het dank zij de goede zorgen van Freilich en Co een volstrekt marginaal medium geworden. Dat ze maar voortdoen. Ze worden stilaan gewoon pathetisch.

         • door Polri op dinsdag 21 februari 2012

          @ Jan Blommaert

          Op die discussie in december kwam vanaf halfweg blz 2 een hele meute 'marginaal volk' af. Ook zonder die screenshots geloof ik best dat ze op facebook hebben zitten overleggen over een klacht tegen de Wereld Morgen.

          Ik heb toen al gevraagd: zijn deze nietsnutten nu die 'zionistische lobby' aan wie in linkse kringen zoveel macht wodt toegeschreven? Ik ben blij dat u nu zelf ook toegeeft dat het slechts om marginale 'prutsers' gaat.

          Ik hoop dan ook dat 'links' in het vervolg gaat ophouden met de macht van die 'zionistische lobby' buitenproportioneel op te blazen. ;)

          Ik noteer nog steeds dat het artikel in Joods Actueel volledig op feiten gebaseerd was en dus in tegenstelling tot wat hier wordt beweerd niet 'uit de duim gezogen' was, en dat Roth en Sam Van Rooy slechts los verbonden zijn met Joods Actueel, zoals er op deze website in de blogs e.d. ook wel wat figuren rondlopen die veel extremer zijn dan de redactie.

      • door dirk1965 op dinsdag 21 februari 2012

       Blijkbaar kent zelfs joods actueel het verschil niet tussen antisemitisme en antizionisme. Getuige het in een zin door elkaar halen van anti joods en pro israelisch...

 • door dzirzinsky op dinsdag 21 februari 2012

  Dat joods actueel de vrije meningsuiting niet in het hart draagt weten we al langer. Iedereen die kritiek durft te geven op het extreem rechtse beleid van de staat Israël komt in hun vizier. Ze misbruiken de holocaust al jaren om tegenstanders van antisemitisme te kunnen beschuldigen. Daarmee bewijzen ze wat mij betreft in het geheel geen dienst aan de miljoenen die omgekomen zijn tijdens de holocaust maar dat zal Joods Actueel worst wezen. Dit laatste wordt bewezen doordat Joods Actueel stelt dat DWM anti-joodse commentaren toelaat. Wel wel, ik dacht dat anti-joodse, anti-Amerikaanse of anti-weet-ik-veel commentaren niet bij wet verboden waren. Maar daar is het Joods-Actueel niet om te doen. Intimidatie om alle kritiek in de kiem te smoren is hun methode om kritiek de kop in te drukken. Hopelijk geven mensen daar niet aan toe.

 • door froels op woensdag 22 februari 2012

  Wie op JA de mail leest van Sarah Beernaert van het Vlaams Agentschap voor Sociaal-cultureel werk, die zelf verwijst naar Michiel Bonte van het Centrum, concludeert dat GetBasic de fameuze zin verwijderde NA tussenkomst bij GetBasic: er staat: "vervolgens". Later is blijkbaar die volgorde der gebeurtenissen gewijzigd, door het Centrum. De zin was reeds eerder verwijderd door de redactie. Is er dus een foutje (leugen) verteld door iemand (Bonte) van het Centrum of van het Agentschap (Beernaert) ? Deze laatste voegt eraan toe: "GetBasic is nu gewaarschuwd". Dit soort subtiele haarklieverijen wordt veroorzaakt door de behoefte van de diverse spelers om een pluim op hun hoed te steken. Telkens is de pluim de strijd tegen het antisemitisme. Daardoor verliezen we uit het oog 1) dat DWM nu bij sommigen te boek staat als antisemiet, uiterst links, e.d. 2) een beperking is ingevoerd van vrije meningsuiting in het openbaar domein: de fameuze zin is "verboden" ("rechtspraak"). Wie zei alweer: 'ik ben het volkomen met hem oneens, maar vecht voor zijn recht om die mening uit te spreken' ? Dat de fameuze zin handelde over de misdrijven gepleegd tegen de Palestijnen is helemaal vergeten. Dat is dus een succes voor de Israël-lobby. Ook de vele joodse vredes- en mensenrechtenorganisaties kunnen hier niet om lachen. De concrete feiten op het terrein, die mensonterend zijn, komen niet meer aan bod. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/29/de-isra-lis-stelen-branden-en-vernielen-waterbronnen http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/16/jonge-ex-militairen-doorbreken-de-stilte http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/22/palestinian-children-detained-jail-israel?INTCMP=SRCH http://addameer.org/index.php http://www.amnesty.org/en/news/israel-must-release-or-charge-palestinian-detainee-prolonged-hunger-strike-2012-02-06 http://theonlydemocracy.org/2012/01/support-a-palestinian-family-fighting-to-stay-together-under-israels-citizenship-law/ http://theonlydemocracy.org/2012/02/a-plea-to-the-world-from-the-principal-of-a-palestinian-school-about-to-be-demolished/ Nog een ander gevaar lijkt mij nu reëel: gelijk welke slimme provocateur zet anonieme commentaren van 'verboden' inhoud op DWM; wanneer die niet snel verwijderd worden door de redactie heeft DWM een proces aan zijn broek. Tijd om paal en perk te stellen aan anonieme posts? Kan de redactie de ware identiteiten bekend maken aan een onderzoeksrechter, in geval van klacht? http://joodsactueel.be/2012/02/21/publicatie-van-e-mail-communicatie-van-vlaamse-regering-in-zaak-dewereldmorgen/

  • door Polri op woensdag 22 februari 2012

   @ Frank Roels

   Racisme en negationisme zijn België al lang verboden. De verwijderde commentaar was geen 'kritiek op Israel', maar een staaltje negationisme, ik citeer: "Wat de Joden doen met het Palestijnse volk is nog duizend keer erger dan de Holocaust!”. (m.a.w.: volgens de auteur was de holocaust een gebeurtenis waarin een tiental joden zijn omgekomen bij gevechten met de Duitsers)

   Ik denk dat hier ook bij de redactie van de Wereld Morgen geen twijfel over bestaat, aangezien ze beweren dat ze die reactie zélf te hebben verwijderd.

   • door froels op woensdag 22 februari 2012

    ja Polri dat weet ik wel. Maar waar begint het antisemitisme en racisme, dat is natuurlijk de grote vraag. Overigens schrijft u toch wel een zware lapsus met uw "een tiental Palestijnen". Maar ja, dàt is niet strafbaar, hé?

    • door Polri op woensdag 22 februari 2012

     @ Frank Roels De holocaust minimaliseren naar een gebeurtenis met 10 doden lijkt me wel degelijk te vallen onder het criterium negationisme.

     Kan u me uitleggen welke zware lapsus ik maak met mijn "tiental Palestijnen"?

     De auteur zegt dat wat Israel de Palestijnen aandoet "duizendmaal erger is" dan de holocaust. Ik heb gewoon het aantal Palestijnse dodelijke slachtoffers van de voorbije intifada's gedeeld door duizend en toen kwam ik op ongeveer 10 "holocaustslachtoffers". Afhankelijk van welke oorlogen je al dan niet meetelt kan dat getal schommelen tussen pakweg 5 en 30, maar het blijft even negationistisch ;)

     Maar nu ik erover doordenk hebt u misschien gelijk: het kan zijn dat die auteur niet de holocaust minimaliseerde, maar het aantal Palestijnse dodelijke slachtoffers op 6 miljard schat (holocaust x 1000).

     • door froels op woensdag 22 februari 2012

      Polri, denkt u dat de commentator dat mathematisch uitgerekend heeft, zoals u doet? Hij/zij zal toch ook wel weten dat het aantal slachtoffers van de nazivervolgingen zowat 6 miljoen is. Hij moet dus andere criteria genomen hebben; niet het aantal doden. Zo bijvoorbeeld zijn de nazis daadwerkelijk veroordeeld, terechtgesteld, en door grote delen van de vorige en huidige generaties moreel afgewezen. De Israëlische beleid tegenover de Palestijnen daarentegen gaat al 63 jaar crescendo, en wordt financieel en politiek gesteund door de regeringen van de VS en de Europese landen, ondanks de voortdurende protesten door de Israëlische mensenrechten- en vredesorganisaties, en dito joodse organisaties in de VS en Europa. "Duizend maal" is een literaire uitdrukking, die overdrijving uitdraagt. De media staan vol van termen die men moet interpreteren, bijvoorbeeld "terrorist" of "militant", meestal iemand die doodgeschoten is, of in de gevangenis zit, zonder proces. Kent u het leuke liedje: "24000 baci" ? Die overdrijving is positief bedoeld! http://www.youtube.com/watch?v=Zm3Lk1u6NnI

      • door Polri op woensdag 22 februari 2012

       @ Frank Roels

       Het is niet mijn taak om literaire interpretaties te maken van wat die persoon zegt. Ik stel gewoon vast dat hij het heeft over 'joden', niet over 'de Israelische regereing' en dat hij beweert dat wat die 'joden' doen met de Palestijnen 'duizend maal' erger is dan de holocaust.

       Dat is negationisme in de betekenis van het minimaliseren van de holocaust. Ik begrijp niet waarom u het opeens nodig vindt advocaat van die persoon te gaan spelen. Volgens mij ging de polemiek immers niet over het problematische karakter van die zin - daarover zijn Joods Actueel en de Wereld Morgen het eens - maar over de vraag of de Wereld Morgen die post zelf heeft verwijderd, of pas nadat ze werden aangemaand door het CGKR.

       Uit de informatie die tot nu toe werd vrijgegeven, leid ik af dat de Wereld Morgen die negationistische post uit eigen beweging heeft verwijderd, en dat een medewerkster van het kabinet Schauwvlieghe verkeerdelijk aan Joods Actueel doorgaf dat het CGKR had bevestigd dat die post er slechts na hun aanmaning was afgehaald. Waarna Joods Actueel hiermee uitpakte op haar website en De Wereld Morgen vervolgens repliceerde dat Joods Actueel feiten 'uit haar duim' zoog.

       Een interessante wending is dat Christophe Callewaert nu in de reacties onder het stuk van Lucas Catherine beweert dat er nog een tweede mail is, waarin het kabinet Schauvlieghe aangeeft dat die eerste mail foutieve informatie bevatte.

       Ik hoop dat iemand een screenshot van die tweede mail - inclusief verzenddatum - online gaat zetten, zodat we er eindelijk het fijne van zullen weten.

 • door Jochem Teule op donderdag 23 februari 2012

  Israël, terrorisme, anti-semitisme en anti-zionisme zijn hot topics. Misschien is het tijd om op te houden met beschuldigingen en beledigingen naar elkaar te sturen, en de hand in eigen boezem te steken. Dit geldt voor Joden, Palestijnen, Europeanen, Amerikanen, kortom iedereen. Naar mijn gevoel is de wereld immers nooit geholpen geweest door de problemen van anderen als vuile was buiten te hangen, zonder oog te hebben voor de eigen gebreken. Als iedereen wat meer moeite deed om zijn eigen omgeving te verbeteren, zonder hierbij onderscheid te maken tussen de eigen groep en anderen, zou er tenminste iets kunnen worden gerealiseerd. Om het met een mooi citaat uit de bijbel te stellen: 'Hij die zonder zonde is, mag de eerste steen werpen." (Joh, 8:7) Met deze uitspraken wil ik de verschrikkingen die overal plaatsvinden niet verdoezelen, goedpraten of dergelijke, teveel mensen wordt immers onrecht aangedaan. Het enige wat ik probeer aan te kaarten is het gebrek aan actie, wat men probeert te compenseren met een overdaad aan tot niets leidende woorden.

  Shalom Aleichem, Salam Aleikum, Vrede zij met U!

 • door Le grand guignol op donderdag 1 maart 2012
 • door Jan De Janneman op dinsdag 6 maart 2012

  Joods Actueel, zijn dat niet die schrijvelaartjes die destijds veel ophef maakten over vermeend antisemitisme tegen een vermeende Joodse professor? Daar in een café op de Markt van Brugge? Eerst veel poeha en keet schoppen en daarna schoorvoetend moeten toegeven dat het om verzinsels ging...

 • door Jan De Janneman op dinsdag 6 maart 2012

  Joods Actueel, zijn dat niet die schrijvelaartjes die destijds veel ophef maakten over vermeend antisemitisme tegen een vermeende Joodse professor? Daar in een café op de Markt van Brugge? Eerst veel poeha en keet schoppen en daarna schoorvoetend moeten toegeven dat het om verzinsels ging...

  • door andrea de jong op dinsdag 22 mei 2012

   Schoorvoetend of niet, als het maar toegegeven werd!

   adj brussel

 • door dzirzinsky op dinsdag 22 mei 2012

  Het is al jaren de tactiek van JA om mensen die er niet het extreem rechtse gedachtengoed op nahouden dat ze zelf aanhouden , met alle mogelijke middelen in een slecht daglicht te plaatsen. De holocaust wordt door hen op een schandalige manier misbruikt om medelijden af te dwingen en ze slagen daar bijzonder goed in. Of toch niet. Ik vind dat JA het antisemitisme juist aanwakkert i.p.v. het te bestrijden.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties