Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Syrië in breder perspectief

De dagelijkse berichtgeving over Syrië concentreert zich op het aantal nieuwe doden en de mislukte pogingen van de VS en Europa in de VN-Veiligheidsraad voor een rechtstreekse interventie tegen Assad. Maar de gebeurtenissen kunnen ook in een breder kader geplaatst worden waarbij de westerse grootmachten de hand leggen op oliebronnen, op het inkomen en de banken van totnogtoe onafhankelijke landen.
woensdag 15 februari 2012

Olie: vraag zal de productie overschrijden

Iedereen weet dat het olieverbruik in de wereld met duizelingwekkende snelheid toeneemt. Tot voor kort vooral in de rijke regio’s, maar de laatste jaren ook in landen die vroeger 'onderontwikkeld' heetten: China, India, ... De productie kan niet anders dan binnenkort een maximum bereiken. Sommige velden geraken uitgeput, en nieuwe exploitaties worden duurder en veroorzaken meer ongelukken en ecologische bezwaren.

Op het openblik dat het verbruik de maximumproductie inhaalt, begint een periode van schaarste en snel stijgende prijzen. De historicus Daniele Ganzer, hoogleraar aan de universiteit van Basel, kijkt vanuit dat perspectief naar de wereld. Zijn lezing op 14 maart 2008 dateert van voor de Arabische lente. De piek van de productie verwachtte hij toen binnen 5 tot 25 jaar, naargelang de berekeningen.

Waar zitten de grootste oliereserves?

Juist: in het Midden-Oosten. Enkele staten (Saoedi-Arabië, Verenigde Emiraten, Qatar) zijn totnogtoe beste maatjes met de VS en Europa.

Maar Irak, dat over de 3de grootste oliereserves beschikt, moest militair veroverd worden. Mission accomplished: het is nu een satellietstaat van de VS. De rijke staatsbezittingen onder het bewind van Saddam Hoessein zijn verwoest of geprivatiseerd, academici zijn gevlucht of vermoord.

Door Afghanistan loopt een pijplijn die cruciaal is. In dat land is nog werk te doen, vraag het maar aan minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V). Libië met zijn enorme financiële overschotten en goudreserves: mission accomplished.

Syrië is nu aan de beurt. Tussen berichten over het bloedbad door hoorden we ook maatregelen tegen de Syrische centrale bank. Die is een luis in de pels van de westerse landen, want niet afhankelijk van hetIMF en het Baselnetwerk van banken.

Waarschijnlijk had Syrië geen overheidstekort, en dus kunnen de markten er geen intrest rapen. De trojka (IMF, EC en ECB) kan er bijgevolg niet dreigen met een faillissement teneinde de bevolking uit te zuigen, zoals in Griekenland, Spanje enz. Dàt moet dus veranderen.

Dat na Syrië, Iran komt, wordt al openlijk gezegd (2de grootste oliereserves). Zal Israël het startschot geven? Wordt het een massale aanval, of een chirurgische ingreep op de kerncentrales, de militaire commandoposten, regeringsgebouwen? Of lokt een geheime operatie een vals incident uit, met represailles, etc – een klassieke formule die we kennen sedert het gefabriceerde Tonkin-incident van 1964 (nvdr: aanval op 2 augustus 1964 door vijf patrouilleboten van Noord-Vietnam op de Amerikaanse torpedobootjager USS Maddox in de Golf van Tonkin). Voor Washington het voorwendsel om Hanoi te bombarderen.

Echter, nog beter is morele, financiële en materiële steun te leveren aan de oppositie, en sabotagedaden door de door Mossad (nvdr: Israëlische geheime dienst)getrainde ‘ongewapende burgers’. Betogingen, sluipschutters op de daken, een paar bommen die door mensenrechtenorganisaties gevestigd in Londen, Parijs, Caïro en Beiroet aan het regime worden toegeschreven en door de westerse persagentschappen (Reuters, AFP...) en Al-Jazeera (emir van Qatar) overgenomen. Ook sluipmoorden op wetenschappers of topmilitairen die trouw zijn aan de regering (denk aan generaal Schneider in Chili) worden niet geschuwd.

Deze scenario’s kennen we uit de realiteit, en uit de handboeken van de CIA. Op 11 september 1973: Chili, Allende vervangen door Pinochet. Uit Syrië hebben we o.m. het getuigenis van pater Van der Lugt: “Vanaf het begin zijn de protestbewegingen niet louter vreedzaam geweest. Ik heb vanaf het begin gewapende demonstranten in die betogingen zien meelopen, die als eersten op de politie begonnen te schieten. Heel vaak is het geweld van de veiligheidsdiensten een reactie op het wrede geweld van de gewapende opstandelingen” (13/1/2012). Onlangs kwam een oud plan van de VS en het VK aan de oppervlakte om Syrië binnen te vallen.

Waarnemersmissie Arabische Liga

Het verslag van de 160 waarnemers van deArabische Ligais doodgezwegen door de westerse media. Zelfs de leden van de VN-Veiligheidsraad ontvingen niet de volledige tekst. Er staat dat de Syrische regering geen dodelijke repressie heeft georganiseerd tegen vredelievende betogers.

In de plaats zijn obscure gewapende bendes verantwoordelijk voor de dood van honderden burgerdoden en meer dan duizend soldaten van het Syrische regeringsleger. Ze gebruiken technieken zoals het bombarderen van autobussen, van goederentreinen die olie vervoeren, van politiebussen en van bruggen en olieleidingen.

Men leze de Engelse of Franse vertaling (links hieronder), en de analyses in de Asia Times. Ook oud-VRT-journalist Jef Lambrecht, woendag in De Morgen, heeft er gelezen dat de aanslag op de journalisten (11 januari) die het leven kostte aan Gilles Jacquier, het werk was van de rebellen, idem Le Figaro.

Dit model lukt niet altijd: zie Vietnam en Cuba. Maar het moet worden geprobeerd. Vanuit dit perspectief bekeken, zou de geringe kans dat Teheran aan een atoombom raakt, een waar drama zijn: ze zouden zich kunnen verdedigen. Maar daar heeft Tel Aviv ook zijn antwoord op: 200 bommen die klaar staan, is heel wat.

Palestina? U weet toch dat er door British Gas grote aardgasbellen gevonden zijn onder de Middellandse Zee? Wil nu wel het duivelse toeval dat deze voor een groot deel onder de Palestijnse territoriale wateren liggen ...

Stel u voor dat Palestina een zetel verwerft in de VN en daar als natie zijn rechten opeist! Israël is in stilte begonnen met de exploitatie. Onder de grond is niet vast te stellen of het gas Joods of Palestijns is. Met de zoetwaterlagen onder de Westelijke Jordaanoever wordt al jaren die techniek toegepast: het water wordt gewoon van onder de Palestijnen weggepompt. Vermits er een watertekort is, krijgen de Joden voorrang: eigen volk eerst.

Wie verzet zich nog?

Wie kan deze ontwikkelingen tegenhouden? Vergeet niet dat ze door de westerse leiders en hun experts als van levensbelang gezien worden. We kunnen toch niet toelaten dat er een tekort aan energie zou ontstaan, voor onze vliegtuigen, tanks, fabrieken, 4x4’s, en huisverwarming? Ja, wij allen hebben die olie nodig.

Zeker nu de tsunami van Fukushima nieuwe nucleaire investeringen heeft doen uitstellen, en Angela Merkel de Duitse kerncentrales wil sluiten. Obama daarentegen heeft begrepen dat de tijd dringt: de regering gaf toelating voor de bouw van twee nieuwe nucleaire centrales, de eerste sedert 1979 na de kernsmelting op Three Miles Island, Harrisburg.

Ook moet er voldoende vooruitzicht zijn op hogere winsten, want anders laten de markten en beleggers het afweten. De beste belegging is nog altijd de militaire industrie met een nieuwe oorlog in het vooruitzicht. Onze minister van Defensie deelde zopas de Belgische prioritaire bestellingen mee: voor 80 tot 100 miljoen spionagesatellieten, extra pantservoertuigen en nieuwe grond-grondraketten (De Morgen, 12/2, blz. 2, alleen in de gedrukte versie, niet online). Echter, die vindt legerchef generaal Delcour ruim onvoldoende.

De financiële reserves inpalmen van de onafhankelijke landen is daarom heel nuttig. De enorme staatsbezittingen van Noorwegen: daar moeten we nog verder over nadenken. Met één Breivik komen we er niet. De socialisten uit de regering zou al een goede stap zijn. De Venezolaanse olie kan een harde noot worden, maar we weten dat de dagen van Chavez geteld zijn.

Natuurlijk, in de rijke landen zullen allerlei vakbonden en antiglobalisten protesteren als ze moeten inleveren en harder werken. Betogen, staken, ruiten ingooien, molotovcocktails naar de politie, blinde woede ... Er zal streng moeten worden opgetreden. Onze ordehandhavers hebben steeds betere training en wapens.

Trouwens, die protesten bloeden vanzelf dood. Zo is het in het verleden altijd geweest: stakers gaan weer aan het werk, altijd. Er moet brood op de plank komen, de spaarpot is leeg, het huis moet worden afbetaald. De mensen worden moe, ze krijgen honger en dorst, en er vallen gewonden.

Doden zijn nooit goed te keuren, maar vaak weet men toch niet wie geschoten heeft of het wordt geklasseerd als 'wettige zelfverdediging' van de politie. Lastercampagnes tegen linkse kopstukken, een seksschandaal, onbetaalde belastingen: het kan allemaal helpen om de gewone mensen aan hun kinderen te doen denken, en aan hun plichten, in plaats van opruiende praat te geloven.

Collateral damage

De zelfmoordaanslagen, de burgeroorlogen, de chaos, de vernietiging van hospitalen en universiteiten en musea, wegen en energiecentrales: het is jammer, maar dat maken de mensen er zelf van. Kijk maar naar Irak en Libië: de VS en NAVO zijn daar nu weg, en het gaat van kwaad naar erger.

Responsabilisering, dat moeten we ze aanleren. Trouwens, ook in Vlaanderen is dat een broodnodig principe: gedaan met de hangmatten, ieder moet voor zichzelf zorgen, en wij allen samen voor de beurs, de markt. De commerciële journalisten worden betaald om ons uit te leggen dat er geen alternatief is. Of liever: dat het vanzelfsprekend is.

Andere bronnen over Syrië, zoals de Asia Times, Russische reporters en de Canadese site GlobalResearch, zelfs de Israëlische Debka (over Zabadani bijvoorbeeld), vertellen een ander verhaal. Dit toont hoe de publieke opinie en de politici bij ons om de tuin worden geleid teneinde een Amerikaans-Brits-Franse machtsovername van Syrië te rechtvaardigen.

Frank Roels

Frank Roels is emeritus hoogleraar aan de UGent.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

22 reacties

 • door dan op donderdag 16 februari 2012

  loopt door gans de boven en onderstaande tekst. Uit de pen van professor Roels heb ik al heel wat belangwekkende artikels weten vloeien maar inzake de Arabische Lente ligt dit wel even anders. Vermoedelijk wegens trouw aan een ooit lovenswaardig engagement dat decennia teruggaat ziet de professor zich genoodzaakt, met een elan een betere zaak waardig, 2 van de 4 langstdurigste dictaturen uit het Midden Oosten te verdedigen (in de orde van langstdurigheid; Bahrein, Saoedi-Arabië, Lybië en Syrië). Maar het huidige Syrië van Bashar Assad heeft het Syrië dat zichzelf ooit als land ophief om met Egypte op te gaan in de Verenigde Arabische Republiek (V.A.R.) om zo het embryo van een pan Arabische federale staat te vormen, of het Syrië dat ooit als het Maoïstisch China in het Midden Oosten bekend stond, tot ancient history gemaakt.

  Follow the money trail, hier in casu het oliespoor, is op zich zeker geen onzinnige benadering… Alleen moet je er zeker van zijn dat de feiten waarop je steunt accuraat zijn.

  De trend die ik daarbij zie is zeker niet de enige mogelijke benadering, maar volgens mijn informatie is dat helaas thans wel de dominante trend die zich in alle olielanden manifesteert die door professor Roels aangehaald worden.

  Niet geheel onterecht is Asiatimes een bron die Roels nauw aan het hart ligt, vandaar dat ik dat dan ook zoveel mogelijk respecteer.

  En starten we met een uithoek: Afghanistan. Het eerste en enige oliecontract dat er ooit afgesloten werd is met een Chinese oliemultinational. http://www.atimes.com/atimes/China_Business/NB14Cb01.html

  In buurland Irak is het eveneens van “US oil majors; anybody home?” http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/KL16Ak02.html Opnieuw jackpot voor China en Rusland met een troostprijsje voor Exxon/Shell volgens Pepe Escobar…of gebalder: US blood for Chinese oil….

  Als we nu naar Lybië switchen dan moeten we daar opnieuw vaststellen dat China Inc. de eerste rebellenolie opkocht en dit, althans op basis van de fragmentaire cijfers die doorsijpelen, verder blijft doen aan een hoeveelheid die een veelvoud is van de 3 % van de olie export die zij onder Khadaffi opkochten.

  Dan hebben we nog de US laleiken Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten en bij uitbreiding de ganse Gulf Cooperation Council. Hoe leuk is het niet zaken te doen met het land van de Maobriefjes, zeker nu die plots waardevoller blijken te zijn dan die met de kop van Lincoln op! En bij dit alles zal de arme Lincoln letterlijk voetje gelicht worden; handel buiten de USD om namelijk! http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/NA24Ak03.html En alhoewel het hier niet in staat, maar toch ook uit Asiatimes komt(18/1/2012) is Qatar nu al wereldwijd de belangrijkste bron van LNG voor China.

  En als we over de grootste spreken belanden we automatisch bij Saoedi Arabië, waar China de grootste olieklant is en waar SA voor China de grootste olieleverancier is. En globalisatie oblige, China kwijlt er om nog meer opening up! Met gemeenschappelijke investeringen als kers op de taart! http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/NA21Ak03.html Geen wonder dat de SA sjeiks vorig jaar mevrouw Clinton’s smeekbede om Bahrein niet binnen te vallen ijzig aanhoorden om dit de dag nadien, buiten medeweten van de terugvliegende Clinton(!), doodgemoedereerd net wel degelijk te doen. Gedrag van een US lakei? Ex-lakei lijkt mij eerder het juiste woord.

  En eentje om onder je hoofdkussen te bewaren: “By 2025, China will be importing three times more oil from the GCC than the US. No wonder the House of Saud - to put it mildly - is terribly excited about Beijing.”

  En als je er exact dezelfde oliebelangen hebt is het dan ook geen wonder dat de US haar terugvalpositie na de invasie dan ook exact gelijklopend is met deze van China: ”We are calling on the Saudis, the other members of the GCC countries, as well as the Bahraini government, to show restraint; and that we believe that political dialogue is the way to address the unrest that has occurred in the region, in Bahrain and in other countries, and not to in any way suppress it." The situation "needs to be resolved" by Bahrain government and people. "It is precisely to prevent ongoing unrest" that governments must continue dialogue with their people. "Suppression is not an answer in the long run."” Saudi Arabia remains "an important partner" of ours. It is "out of friendship" that U.S. has encouraged Arab nations to pursue conversation with their citizens.

  En dan hebben we nog het arme Iran, dat terzake in de orde van belangrijkheid voor China Inc. net van het podium valt (na de US, Saoedi Arabië en Angola).

  Het zal u niet ongaan zijn dat het land thans heel wat vijanden kent en onder economische sankties is komen te liggen. Ook in Beijing is dat niet onopgemerkt voorbijgegaan: tijd voor China Inc voor een partijtje armworstelen met Iran. Sinds december en tot nu toe schroefde Unipec/Sinopec z’n dagelijkse aankopen, die normaal 550.000 vaten per dag bedroegen, met 285.000 vaten terug. Of een boycott van zo’n 10 % van de totale Iranese olieuitvoer. Dit in het kader van de prijsonderhandelingen over de nog af te sluiten lange termijncontracten. Unipec (grootste olietrader ter wereld) vangt dit op door overal op de wereldmarkt veel duurdere olie aan te kopen ter vervanging (van Rusland al over Vietnam en Lybië maar vooral bij SA). En daarbij speculeert het erop dat dit huidig (tijdelijk?) verlies in het niets zal zinken bij de winst die ze hopen te maken op hun lange termijncontracten. Uiteraard ten nadele van Iran….

  In Syrië zelf lopen China Inc.’s oliebelangen veelal via joint ventures, meestal met Westerse maatschappijen. Als China in die JV’s een meerderheidsbelang heeft of als het om een Westers door China gecontroleerd filiaal gaat dan vallen die onder de sankties…

  En de US? Wel als BP zich niet vergist zal het land tegen 2030 vrijwel zelfbedruipend zijn inzake energie, dank zij teerzandolie en LNG (BP's most recent energy outlook report, Asiatimes 21/1/2012)

  Twee punten tot slot: Hoe belangrijk bovenstande ook is, dit is een sideshow.

  Vooreerst omdat er geen enkele rechtstreekse correlatie bestaat tussen de olie die de Chinese oliemultinationals wereldwijd verwerven en de olie die ze op de Chinese markt brengen.

  Zo wist Reuters op 9 december 2011 te melden dat Zhou Jiping, ondervorzitter van China’s grootste oliebedrijf CNPC, op het World Petroleum Congress in Doha zei dat het inderdaad zo was dat waar China tientallen miljarden USD aan z’n bedrijven gaf om via overnames de oliebevoorrading veilig te stellen, het nu zo is dat de Chinese olieboeren “vrij algemeen” het plan hebben laten varen om deze nieuwe gas en olievoorraden naar het Chinese vasteland te brengen. Ze verschepen nu minder dan 10 % ervan naar China, mogelijks slechts 5 à 6% van de wereldwijd aangekochte olie…. Waarbij de rest op de veel lucratievere wereldmarkt verkocht wordt, met Japan als een belangrijke klant… In het kader van de globalisering ga je toch geen Venezuelaanse olie die je tegen 5 USD per vat aankocht naar China verschepen als je dit voor 67 USD in de US kunt slijten? Of van Irak naar de US als het productie en assemblage werkhuis iets verder in het Oosten ligt?

  Het is eveneens een sideshow omdat hier vrijwel niks gezegd wordt over Syrië zelf. M’n Marxisische professoren (die zich op de Frankfurter Schule beriepen) drukten ons op het hart altijd eerst de interne (klasse)tegenstellingen te bestuderen en dan te zien hoe in functie van de sterkte of zwakte van de partijen, buitenlandse krachten daarop proberen in te spelen. En dit is toepasbaar op elk conflict: van de Guldensporenslag al over de Vietnamese oorlog tot nu in Syrië. Het helpt je alvast niet aan de wrong side of history uit te komen.

  Maar zelfs los daarvan weet je dat er flink stront aan de knikker is als een leger vrijwel een jaar lang dagelijks tegen z’n eigen bevolking moet ingezet worden. De mensen die daarbij doelbewust dagelijks hun leven riskeren verdienen minimaal dat we proberen uit te vissen waarom ze dit zo halsstarrig volhouden…

  • door froels op donderdag 16 februari 2012

   Dan: uw zeer gedocumenteerd commentaar vat ik samen: China heeft nu reeds een groot deel van de internationale oliemarkt ingepalmd, méér dan ze zelf onmiddellijk nodig hebben. Het rijke westen zal dus uit hun hand moeten eten? Slim van Peking, maar toch niet de ideale toestand voor de leiders van het Westen en hun bedrijven (Esso, Chevron, Shell, Total...), vermoed ik. Ook de verbruikers zullen meer moeten betalen. De oorlogen die door het westen gevoerd werden en worden, hebben dus blijkbaar NIET geleid tot meer energie zekerheid voor deze landen; en is het Peking die ervan profiteert? Misschien kort door de bocht, maar de Chinezen zijn dus superintelligent. Dat was toch niet de bedoeling van Washington, Londen en Parijs? Eén puntje betreffende de energievoorziening van de VS: "volgens BP zelfbedruipend tegen 2030, dankzij de teerzand olie". Is dat niet wat vreemd? Teerzand exploitatie is veel duurder en botst op milieuprotesten (BP moet ook de beurskoers ondrsteunen, en de onderwater megalek doen vergeten). Verder is BP Brits, en de UK heeft ook haar behoeftes. Maar hebben de VS dan die oorlogen gevoerd voor niets, vermits BP de energie wel in orde brengt? . Misschien was de olie slechts één argument; en de oorlogsindustrie, en het bestaan van een aantal politiek onafhankelijke landen (met veel geld) belangrijker. NB: ik heb in mijn artikel geen enkel regime verdedigd. Wel wil ik er hier aan toe voegen dat m.i. de meerderheid van de bevolkingen van Irak, Afghanistan en LIbië erop achteruit gegaan is. Maar dat hangt volledig af van de normen en waarden die we aanhangen. Voor mensen die zaken willen doen en het risico erbij nemen, is deze chaotische jungle misschien een paradijs. Tot slot één woord over Syrië: in uw laatste zinnen gaat u opnieuw uit van het beeld dat onze media dagelijks herhalen: een volk in opstand. Er zijn veel bronnen die dat tegenspreken, dat een deel van het geweld en de doden propaganda zijn; en dat veel geweld gepleegd wordt door bewapende groepen die o.m. uit irak komen. Het hangt ook af van terminologie die gebruikt wordt: "leger tegen eigen bevolking". Zoiets zegt men nooit over Afghanistan en Irak, en vroeger Palestina: daar noemt men het terroristen. In Viëtnam waren het 'communisten', niet de bevolking.

 • door froels op donderdag 16 februari 2012
  • door dan op vrijdag 17 februari 2012

   Chomsky: niks op aan te merken lijkt mij (bij een snel overlopen van bovenstaande links)…

   Wat mij wel opvalt is dat analyses over de “onvermijdelijke neergang van de US” bijzonder populair zijn in bepaalde linkse kringen waar mensen hun levenslang engagement voor een socialere wereld (dat weinig resultaten opleverde) nu willen zin geven met de scalp van “het US imperialisme” gesneld door de “Aziatische eeuw” met als drijvende kracht China…

   Vooreerst: de geschiedenis is nu niet bepaald de wetenschap van rechtlijnige en onvermijdelijke evoluties. Voor elk zo’n succesverhaal zijn er tientallen mislukkigen die ons geheugen niet halen. Dit geldt niet alleen voor landen en imperia maar ook voor politieke visies. Waar wij nu bv. de neiging hebben democratie als overmijdelijk te beschouwen zou het goed zijn zich te herinneren dat het minder dan een eeuw geleden meer dan kantje boordje was. Of opnieuw kan worden…

   En nu eventjes beide bovenstaande beschouwingen bijeen:

   al van toen ik m’n politieke luiers aan het ontgroeien was hoorde ik dat de US “in decline” was. Ze verloren de Vietnamoorlog en toen maakte de “dominotheorie” furore, theorie waarbij de val van het ene land “onvermijdelijk” (alweer) ervoor zou zorgen dat ook het andere viel… En inderdaad, of we dit zagen gebeuren!

   Waar op dat ogenblik wereldwijd vrijwel de helft van de landen zich op één of andere vorm van “socialisme” beriep blijven er nu, volgens hoofdvijand US, nog welgeteld 2 marxistisch-leninistische staten over, Cuba en Noord-Korea…

   Waar toen vrijwel elke vorm van strijd in meerdere of mindere mate geïnspireerd was door socialistische of communistische idealen worden deze idealen thans door de meerderheid van de mensen die tegen om het even welke vorm van onrecht strijden zo relevant als een container lood beschouwd… En is er, bij gebrek aan beter, ruimte ontstaan voor allerlei vormen van gepolitiseerde religieuze bewegingen. Onrecht zat, in elk land, maar bij gebrek aan inzicht, vorming en organisatie beperkt dit zich tot een pure defensieve strijd. En daarbij gaan de meest strijdbare elementen er nog dikwijls prat op geen leiding, politiek doel, noch alternatief te hebben…

   In plaats van, mogelijks voortijdig, een afterparty te organiseren op het graf van het US imperialisme, lijkt het mij meer dan aangewezen dat iedereen die een meer sociale wereld een warm hart toedraagt vooreerst eens de hand in eigen boezem steekt om te analyseren waar het mis begon te lopen en wat er juist mis liep… En hoe daaraan nu kan verholpen worden! En dit omvat heel wat meer dan à la Micheal Moore enkel onrecht aan te klagen!

   Maar zoals gezegd, in de geschiedenis is vrijwel niks rechtlijnig of onomkeerbaar en soms kan een vonk volstaan….

   Maar dan zal er wel iemand een alternatief moeten aanbieden dat meer om het lijf heeft dan de “begeesterende” keuze hoe het kapitalisme te besturen (via de Westerse vrije markt of het Aziatische staatsdirigisme)….

 • door froels op vrijdag 17 februari 2012

  Minister Reynders, zopas terug uit LIbanon en Libië, wil dat ons land materiaal levert en trainingen in communicatie geeft aan de Syrische opstandelingen (De Morgen 17/2). Zou Poetin geen "materiaal" kunnen leveren om een onafhankelijk Vlaanderen af te dwingen?

  • door dan op vrijdag 17 februari 2012

   En dan zal ik als eerste uitkijken naar hoeveel Vlamingen er dagelijks met dat "materiaal" op straat komen en hoeveel van die, al dan niet gewapende protestanten, door het Belgisch Leger moeten doodgeschoten worden!

   • door froels op zaterdag 18 februari 2012

    Hoeveel nationale Vlamingen op straat zouden komen indien ze wapens zouden krijgen? Uiteraard zullen de vakbonden daartoe niet oproepen. en Bart De wever ook niet. Maar er staan wel getrainde knokploegen klaar. De bende van Nijvel is één model; dat echter is stilgevallen. Eén aanslag die zogezegd door een "noord-afrikaan" is gepleegd, en er worden razzia's gehouden en brand gesticht in bepaalde wijken. Indien dat een respons uitlokt van "allochtonen" breiden de acties zich uit over meerdere steden, en we zijn vertrokken. Eerst zal de politie te laat komen, en vervolgens willen ze zich niet laten neerknallen met kalashnikovs. De meerderheid van de Vlamingen zal niet weten wat er gebeurt, behalve hoe hun gazet erover schrijft. Die zal de beeldvorming bepalen. NB: Dit is niet meer dan een scenario voor een toneelstuk. In 't verleden zijn er bij betogingen een aantal Belgen doodgeschoten door de toenmalige Rijkswacht: Grâce-Berleur, Zwartberg. Schieten op stakers en betogers is geen uitzondering. Griekenland is daar nu vatbaar voor. Overigens weten we niet hoeveel mensen in Syrië door het leger zijn gedood, en hoeveel door de opstandelingen.

    • door dan op maandag 20 februari 2012

     dat is één ogenblik, een aantal minuten, uren of maximaal één dag.... In België heb ik nog nooit een onrecht gezien dat een jaar lang tot dagelijkse betogingen leidde en waarbij een jaar lang het leger ingezet werd en 7000 doden vielen... Toch is er heel wat geschreven over die feiten. Een meer dan voldoende reden lijkt mij om de oorzaken daarvan in Syrië deftig te analyseren en allerlei complottheorieën, uit de meest obscure hoeken toe, te laten vallen.....

 • door Manu op vrijdag 17 februari 2012

  Inderdaad, wie doorheeft hoe de internationale media tewerk gaan en iets over deze landen weet, ziet gewoon door de nieuwsberichten en de regels heen, dat de (erg subjectieve) berichtgeving absoluut niet klopt. Rudi Vranckx gaat bij wijze van spreken supporteren voor de 'opstandelingen' en verzuimt om aan juiste, objectieve (vanuit alle zijden) berichtgeving te doen (en wellicht mag hij dit ook niet doen van zijn broodheren: onze staatstelevisie).

  In Syrië is er géén sprake van een volksopstand: nooit zagen we beelden van volksopstanden, want die zijn er niet niet. Wat we wel zagen waren juichende massa's voor de Russische minister na het veto tegen een resolutie van de VN. Rusland dat héél terecht stelt dat ook aan de zijde van de opstandelingen eisen moeten worden gesteld. Eigenlijk gaat het om een groep extremisten die een staatsgreep wil plegen en daartoe alle geweld aanwendt, zoals onder meer het geval was in Aleppo waar zelfmoordterroristen bomaanslagen pleegden met bomauto's. In Homs zijn er gevechten tussen het soennieten (die de macht willen grijpen) en het deel van een wijk waar alevieten wonen (die eerder regeringsgezind zijn). Onder de terroristische bendes zijn moslimbroeders en salafisten actief uit Afghanistan, Libië en Jordanië. Deze terroristen willen een burgeroorlog uitlokken en gaan steeds driester tewerk: eerst martelen ze mensen die ze daarna doden en verminken. Ze zijn in het zwart gekleed en gemaskerd, sommigen zijn gedrogeerd en ze lijken op doodseskaders. Deze gruwelen worden dan uitgebreid gefilmd en uitgezonden door Al Jazeera en Al Arabija, die dan het regime valselijk beschuldingen. Deze terroristen ontvangen geld en wapens uit het buitenland. Een lijst van 100 burgers, die volgens de internationale pers zogezegd waren gedood door het Syrische leger, werd onderzocht, maar deze lijst bleek gewoon vals te zijn. Een familie vertelde dat hun zoon werd vermoord, omdat hij weigerde op te stappen in een protestbetoging tegen de regering. In Banias zouden op 13 april 2011 negen soldaten zijn gedood door het leger omdat ze weigerden om op de bevolking te schieten. Uiteindelijk bleek dat de soldaten werden doodgeschoten door terroristen. De leider van deze terroristen is Khaddam Abdil Halim, die van 1984 tot 2005 vice-president van Syrië was. Hij wilde een staatsgreep plegen, maar dit is niet gelukt en hij is gevlucht naar Frankrijk, van waaruit hij wordt gesteund. Op een persconferentie in Parijs in april 2011 lanceerde dezelfde Khaddam Abdil Halim een oproep voor 'democratie' in Syrië. Het is toch maar logisch dat de Syrische regering terug slaat als een bende een staatsgreep wil plegen. Hier in ons eigenste België word je al opgepakt en gearresteerd als je het staatshoofd in het publiek aanvalt ..met woorden, laat staan dat iemand die een staatsgreep wil plegen zijn gangen zou kunnen gaan....

  Syrië is het enige Arabische land dat vluchtelingen uit Irak heeft opgevangen en hen gelijke rechten heeft gegeven, ook de Koerden hebben er burgerrechten (in tegenstelling tot Turkije waar minderheden zwaar worden gediscrimineerd). Er is gratis onderwijs en gezondheidszorg, in de basisbehoeften van iedereen wordt voorzien, reden tot opstand door de gewone bevolking is er allerminst. Het land is zelfvoorzienend, een doorn in het oog van kapitalisten en islamisten.

  Pater Daniël Maes, een Norbertijn die in Syrië woont en werkt, voegt eraan toe dat in alle grote steden gedurig massale volksmanifestaties zijn om president Al Assad en zijn regering te ondersteunen. Pater Maes is momenteel op bezoek in de abdij van Postel. Wie meer wil weten over de toestand in Syrië, kan hem beter contacteren.

 • door froels op zaterdag 18 februari 2012
  • door dan op zondag 19 februari 2012

   Het kan Mr. Roels toch niet ongaan zijn dat Al Qaeda zowat in de halve wereld actief (geweest) is, niet in het minst in Irak en Afghanistan in de strijd tegen de US bezetting. Ofwel is het me ontsnapt, maar nooit leidde dit tot enige zure oprisping bij Mr. Roels.

   Vreemd genoeg doet deze reflux zich echter wel voor zodra bovenvermelden het voortuintje van Bashir Assad of M. Khadaffi waagden te betreden...

   Gegeven dat Al Qaeda bestaat, waar zou je verwachten dat ze actief zijn, in Accapulco of Bhutan? Nu Tora Bora geen optie meer is lijkt Bora Bora me niet meteen een geschikte voedingsbodem voor hun gedachtegoed, of wel?

   • door froels op zondag 19 februari 2012

    Beste Dan, helemaal geen zure oprisping/reflux hoor! Bijna integendeel: de hoogste VS spionnagechef bevestigde eergisteren wat al vroeger in DWM stond: er zijn bewapende en getrainde buitenlanders voeren een guerrilla tegen de regering-Assad en tegen (grote) delen van de bevolking die de president steunt. Dit schrijft ook in andere woorden het rapport van de monitors van de Arabische Liga. Maar de commerciële media zullen verder blijven spreken van een volksopstand en meedogenloze repressie.

    • door dan op zondag 19 februari 2012

     Mijnheer Roels, in elk Arabisch land is Al Qaeda min of meer aanwezig. En ja, het zou best kunnen dat zij achter die bomaanslagen zaten…

     Maar bent U in uw pen gekropen toen zij deze techniek van Afghanistan naar Irak exporteerden? Of in een tiental andere landen gebruikten?

     Enkel als de dictatuur van Khadaffi en Assad door een volksopstand begint te wankelen wordt het U te veel en voert U aan, net zoals Khadaffi dat ooit deed en Bashir al Assad nu impliciet doet, dat Al Qaeda achter deze opstand zit.

     Nee, dit is niet het geval, dat kan zelfs een oen ter zake zoals ik U verzekeren. Al Qaeda is een vrijwel verslagen kracht die nu hopeloos z’n blazoen poogt op te boenen door de Moslims wereldwijd voor te houden dat zij in Syrië een rechtstreeks front tegen Israël willen openen.

     Weinigen zullen er een klare kijk op hebben wie nu het gewapend verzet organiseert en nog minder weet iemand, net zoals dat nu nog evenmin het geval is in alle Arabische landen, wie uiteindelijk erin zal slagen het laken definitief naar zich toe te trekken.

     Zelf vermoed ik dat het de, in het buitenland en in Syrië, thans nog onbekende leiders zullen zijn waarnaar in de drie eerste links hieronder verwezen wordt… Maar ik zou de Moslim Broeders nog niet kisten, en als je in Hama geweest bent na 1982 weet je waarom. Een opstand in één stad met naargelang de bron 10.000 tot 40.000 doden… Ook het werk van Al Qada zeker?

     De laatste link zit erbij om te bewijzen dat er ook op een hoger niveau over Al Qaeda in Syrië kan gediscussieerd worden dan waanzinnige complottheorieën die het spiegelbeeld zijn van de onzin die je hier pakweg 30 à 40 jaar geleden kon horen over Moskou of Beijing infiltratie van elke betoging of links initiatief waarachter per definitie een communistisch complot moest zitten. Dat die steun er (deels) was is ondertussen bewezen, maar wat maakte het uit?

     Apartheid roept anti-apartheidstrijd op Bij uitbreiding roept elk onrecht verzet op en groot onrecht roept hevig verzet op… En het is pas Bashir’s hardhandige militaire reactie op dit verzet dat dag na dag meer mensen naar de wapens deed grijpen om zich te verdedigen waarbij het land nu aan de rand van een burgeroorlog beland is….

     Al Qeada, de US, de Arabische Liga, Israël nog Moskou waren daarvoor overbodig…

     http://www.informationclearinghouse.info/article30512.htm

     http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/02/201221315020166516.html

     http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/02/20122157654659323.html

     http://www.aljazeera.com/programmes/insidesyria/2012/02/20122196123573363.html

  • door froels op maandag 20 februari 2012

   (dubbele post)

  • door froels op maandag 20 februari 2012

   Aleppo bommen: Colonel Arif Hamood van het Vrije Syrische Leger eist 2 aanslagen op: (interview in Arabisch, 3 minuten) France24: http://soundcloud.com/france24/exclusive-free-syrian-army Dit is niet hetzelfde als de VS zegt; maar ook niet tegenstrijdig: getrainde guerilla's uit Irak kunnen nu in dienst staan van deze colonel.

 • door froels op zaterdag 18 februari 2012

  Ofschoon regelmatig het tegendeel wordt beweerd, zitten meerdere westerse journalisten in Syrië: http://www.nytimes.com/2012/02/18/business/media/anthony-shadids-death-puts-focus-on-difficulty-of-covering-syria.html?pagewanted=2&ref=middleeast Minstens 4 buitenlandse reporters kwamen om, waaronder de Franse cameraman Gilles Jacquier die met Syrische regeringstoelating en begeleiding rondtoerde, en het mikpunt werd van een raket- of mortierbeschieting. Daarom is het heel curieus dat de grote media alleen berichten brengen van zogenaamde activisten, amateurfilmpjes en mensenrechtenorganisaties in Londen, Parijs, Beiroet...Blijkbaar kunnen de buitenlandse journalisten geen bewijzen tonen van de bloedbaden die zogezegd door Assad worden aangericht. “Iedereen liegt hier”, zegt er een. Waarom hebben de journalisten geen onderzoek gedaan naar de vele aanslagen en de sluipschutters die op de betogers schieten?

  • door dan op zondag 19 februari 2012

   Alleen al uit het ene artikel dat Mr. Roels aanhaalt kan opgemaakt worden dat professionele oorlogsverslagsgevers erover eens zijn dat Syrië tot nu toe het moeilijkste en gevaarlijkste werkterrein is net omdat Bashar Assad hun het werken onmogelijk wil maken (o.a. net door het voor hen zo levensbedreigend mogelijk te maken).

   Nu net de wereldpers verwijten dat zij niet optimaal verslag uitbrengen is oorzaak en gevolg geen klein beetje verwarren!

   Verder is er bij mijn weten maar één buitenlandse journalist bij deze verslaggeving omgekomen en voor alle omgekomen journalisten geldt dat vrijwel iedereen ervan overtuigd is dat de schuldigen bij de regeringszijde moeten gezocht worden. Voor Jacquier heb ik al beschuldigingen van drie aanwezige medejournalisten gelezen, waaronder van één Belg, maar in mijn ogen doorslaggevend is dat hij de dag voordien met z'n hiërarchische overste in Parijs heeft overlegd of het wel aangewezen was naar Homs te gaan. De Syrische regering stelde hem namelijk voor de dwingende keuze: mee naar Homs of onmiddellijke uitwijzing! De Westerse media zijn zich wel degelijk bewust van de superioriteit van professionele verslaggeving (zie opnieuw link naar NYT bv.) maar wat uit het oog verloren wordt is dat de gevechtszone hermetisch afgesloten zijn. Niks komt erin of eruit. Overleven doet men op basis van regenwater en satteliettelefoon is dan ook de enige verbinding...

   Hier in DWM (en meer bepaald ook Mr. Roels), maar ook door Investig'Action(Michel Collon) wordt een handjevol alternatieve verslaggevers als veel betrouwbaarder naar voor geschoven. Dag na dag kon ik vorig jaar hun totaal failliet meemaken waarvan de hoogtepunten legio zijn... Wat denk je van een mayday boodschap vanuit het Rixos hotel in Tripoli omdat je medejournalisten van CNN je leven bedreigen bv.? Nu zijn enkelen opnieuw actief in Syrië, en inderdaad ik steek er wel wat van op, maar betrouwbaarder dan de officiële wereldpers???????

   • door froels op zondag 19 februari 2012

    Dan: ik wilde aantonen dat er een tegenstrijdigheid is tussen de aanwezigheid van meerdere journalisten, vs hun bewering dat verslaggeving moeilijk is, en vs de mainstream berichten over de bloldebaden van Assad. Uw zin "de gevechtszone hermetisch afgesloten zijn. Niks komt erin of eruit. Overleven doet men op basis van regenwater en satteliettelefoon is dan ook de enige verbinding..." kan niet kloppen want beide kampen laten verslaggevers toe die met een schijn van objectiviteit (of sympatie) willen luisteren. Gisteren zagen we bij Vranckx een lange reportage van de Engelstalige Sofia Amara van het Franse Magnéto Presse, die dagenlang met een groepje rebellen optrok en de hele tijd kon filmen en interviewen. Het was al haar tweede reportage. Wat betreft de inhoud van deze reportage: er blijkt de militaire aanpak van de rebellen, voor hen is het (heilige) oorlog en ze hebben veel munitie waaronder bazooka's. Een wagen met regeringsmunitie wordt in brand geschoten. Van het leger van Assad kregen we niets te zien, laat staan slachtpartijen. Toch spreekt de reporter van 'front', 'revolutie'; en repressie (door Assad). De kinderen en vrouwen die ze filmt staan (uiteraard) allen aan de kant van de rebellen. http://actua.canvas.be/vranckx/vranckx-182-aan-het-front-in-homs/

 • door froels op zondag 19 februari 2012

  'French and British special forces trainers are on the ground, assisting the Syrian rebels while the CIA and U.S. Spec Ops are providing communications equipment and intelligence to assist the rebel cause, enabling the fighters to avoid concentrations of Syrian soldiers', writes the well-informed former CIA officer Phil Giraldi. http://deepjournal.com/p/43/a/en/3049.html

 • door froels op maandag 20 februari 2012
 • door froels op zondag 4 maart 2012
 • door froels op maandag 9 april 2012

  Grenzen aan de groei, & Club van Rome, opnieuw bekeken en berekend, april 2012: http://www.care2.com/causes/human-consumption-will-trigger-global-collapse-by-2030.html http://www.smithsonianmag.com/science-nature/Looking-Back-on-the-Limits-of-Growth.html Wanneer na de huidige crisis de economische groei volop herneemt: Peak oil: Richard Heimberg op15/1/2011 http://www.care2.com/causes/earths-limitations-how-peak-oil-threatens-economic-growth.html

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties