Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Algemene staking in Griekenland minder massaal dan voordien

Op dinsdag 7 februari 2012 hadden de twee grootste Griekse vakbonden, ADEDY (openbare sector) en GSEE (privésector) een algemene staking afgekondigd. De oproep werd relatief goed opgevolgd: ongeveer 25.000 betogers trotseerden de regen en de koude in het centrum van Athene.
woensdag 8 februari 2012

Toch is de opkomst maar een fractie van de massale betogingen en protesten die Griekenland in het voorjaar van 2011 dagenlang in de ban hielden. Toen waren er betogingen waarbij om en bij de 100.000 mensen op straat kwamen.

Dieper de armoede in

Waarom kwamen de Grieken op 7 februari op straat? Griekenland staat nu echt wel op de rand van het bankroet en een nieuwe noodlening is absoluut nodig indien het land zijn schulden wil afbetalen. Om die noodlening te krijgen, zullen er echter zware voorwaarden aan Griekenland worden gesteld, die mede zijn ingegeven door het feit dat de voorwaarden die verbonden waren aan de vorige noodlening door Griekenland nooit zijn nageleefd (zie de minister die de tekst van de leenovereenkomst nooit had gelezen).

In ieder geval zijn de maatregelen die nu van het Griekse volk worden gevraagd, onwaarschijnlijk zwaar. Het minimumloon, dat nu 751 euro bedraagt, zou met 20 procent worden verlaagd. In de praktijk zou een schoolverlater een loon van ongeveer 460 euro netto krijgen. Als je bedenkt dat de levensduurte in Griekenland vergelijkbaar is met die in België, dan is het niet moeilijk om in te zien dat je met een dergelijk loon niet rond komt.

Maar het blijft daar niet bij. De lonen in Griekenland zijn trapsgewijs gebaseerd op dit minimumloon. Dat betekent dat je loon wordt bepaald door: minimumloon + verloning voor anciënniteit + verloning voor opleiding en nog andere verloning die gebaseerd zijn op kwalificaties. In de praktijk komt het er dus op neer dat elke werknemer in de privésector tot 3 maandlonen op jaarbasis zal verliezen.

Een andere aangekondigde maatregel, is dat dit jaar 15.000 ambtenaren moeten worden ontslagen. In een land waar de jobzekerheid voor het leven in de openbare sector in de grondwet staat, klinkt dit natuurlijk erg obsceen.

Wie staakt er?

Vier verschillende optochten waren er dinsdag: die van de openbare en privésector, die van de communistische vakbond PAME, die van de anarchisten, en die van de extreemlinkse partij SYRIZA. Om 11 uur begonnen ze op verschillende plaatsen in de stad om rond 13 uur samen te komen op het centrale Syntagmaplein.

Hoewel de vakbond van de privésector officieel wel staakt, was er nauwelijks een werknemer in die sector die vandaag niet aan het werk was. In de privésector dreigt men al makkelijk met ontslag als je staakt. De rechten van de werknemer zijn flink teruggeschroefd en wegens de hoge werkloosheid staan er voor elke job gemiddeld 800 kandidaten te drummen. Bovendien hebben de vakbonden in Griekenland geen stakingskassen, dus een staking zou sowieso verlies van een dagloon betekenen en in een land met een diepe crisis hebben veel mensen die luxe niet.

25.000 mensen zijn dus op straat gekomen; voornamelijk uit de openbare sector. Dat zijn er eigenlijk best wel weinig, gezien de ernst van de toestand, en zeker als je het vergelijkt met de kreten in de sociale media. Maar de Griek is murw geslagen, gelaten, depressief en vooral wanhopig. Hij gelooft niet dat alweer een andere betoging of staking nog iets uithaalt. Er zijn grotere krachten aan het werk, die je niet meer met een staking kunt omkeren, zo voelt de Griek het aan.

Vrij rustig

Al bij al zijn de vier verschillende optochten zonder al te veel opstootjes verlopen. Even was er commotie op het Syntagmaplein toen een kleine groep betogers het parlementsgebouw wilde bestormen. De oproerpolitie greep in en de toestand was vrij snel onder controle. Op zich dus eigenlijk weing ophefmakend.

Opvallend was wel dat een groep betogers een Duitse vlag en een nazivlag bij zich hadden en die in brand staken. Ondanks het feit dat de Griekse politici volgens de Grieken de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de toestand waarin het land zich bevindt, wordt Duitsland toch ook meer en meer als de grote boeman gezien.

Duitsland dat had voorgesteld om een speciale budgetcontroleur in Griekenland te installeren. Duitsland dat er op aandringt dat Griekenland een wet aanneemt die van het terugbetalen van de leningen een prioriteit maakt, boven het uitbetalen van lonen en pensioenen. Duitsland waar een weekblad de Venus van Milos publiceerde die de middenvinger opsteekt.

Het is een nationalistische reflex van een volk dat zwaar op de proef wordt gesteld, geen begrip vindt bij anderen, en op zichzelf terugplooit.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

5 reacties

 • door Guido Lauwerys op woensdag 8 februari 2012

  Interesten van 6 of 7 of meer %, zijn dat geen woekerintresten ? Wat belet er de Europese politici om het heft eindelijk eens in handen te nemen (primaat van de politiek, of zijn het politieke primaten ?) en een Europese verordening te stemmen die stelt dat het verboden is intresten van meer dan bv. 3% te vragen, in gans Europa ? Meer zelfs, misschien verbieden intresten te vragen die hoger liggen dan het inflatiecijfer ? "Geld "jongt" niet", zegden mijn ouders vroeger. Intresten zijn m.i. zeepbellen, de echte groei wordt slechts bepaald door de reële economie, die rechtstreeks goederen of diensten creëert, niet door een "markt" waar men willekeurig met percentjes goochelt. Ik meen te weten dat er een bepaalde godsdienst is die het vragen van intrest verbiedt. Begint die niet met de letter i ... ? Misschien de moeite om een en ander eens wat nader te bekijken.

  • door Peter Braet op woensdag 8 februari 2012

   Niet alleen 'de godsdienst waarvan de naam begint met een i' verbiedt het vragen van intrest, ook bij de joden en zeker de christenen was het nemen van intrest op leningen en schulden verboden, een halsmisdrijf zelfs waarop de doodstraf stond. Maar ja, vraag het aan een gelovige met de betreffende bijbelteksten in de hand en die gelovige niet-fundamentalist zal u ongetwijfeld zeggen dat het slechts 'symbolisch bedoeld' is. Ook bij verschillende volkeren in de oudheid zoals de oude Grieken en Romeinen stonden er beperkingen op het beloven van rente en het vragen van intrest. Daar zijn historische redenen voor. Blijkbaar hebben de financieel-economische problemen waar we vandaag mee geconfronteerd worden zich al in het klein voorgedaan in het prille begin van de geschiedenis, al van in de oude stadsstaten in het midden-oosten duizenden jaren geleden. Als we binnenkort (hopelijk zonder een nieuwe oorlog) uit deze crisis komen zullen er ook weer wettelijke beperkingen staan op de woekerpraktijken die tenslotte de oorzaak van de crisis zijn. Helaas leren mensen niets uit hun geschiedenis. Als je dit nog maar drie jaar geleden dierf aankaarten heette het dat 'is toch niet meer van deze tijd'. Jawel dus. Hebzucht is schadelijk en woeker mag echt wel verboden worden. Sedert de uitspraak van Ronald Reagan, "gread is good", zaten we op de roetsjbaan richting wereldwijde totale economische collaps.

 • door Neal op woensdag 8 februari 2012

  Uitstekend artikel, toch een vraagje: ben je zeker dat de nazi-vlag naar Duitsland verwijst? En niet naar de Griekse regering waar de fascisten van LAOS in zitten?

  • door Le grand guignol op woensdag 8 februari 2012

   Voor zover ik op de hoogte ben van de gevoelens en denkbeelden die onder de Griekse bevolking leven staat de verbranding van die vlag voor beide: Duitsland en, in mindere mate, extreemrechts in de Griekse regering. Er werden ook Duitse vlaggen verbrand en er werd openlijk de vergelijking gemaakt tussen Hitler en het huidige Duitse 'neokolonialisme'. En, ze hebben gelijk de Grieken, temeer omdat het vooral Duitse banken zijn die geld geleend hebben aan Griekenland met als doel de import van Duitse producten aan te zwengelen. Op dit ogenblik wordt er overigens, door diezelfde banken, nog steeds ontzettend veel geld verdiend aan de miserie van de Grieken. De Griekse bevolking wordt uitgebuit met de steun van de trojka en de rest van de Europese bevolking ligt op apegapen. Weldra is de rest van Europa aan de beurt!

 • door the dominator op donderdag 9 februari 2012

  de kleine opkomst is niet moeilijk te verstaan, nu nog meer besparingen, vernederen,onder de duim houden en je ziet geen kat meer op straat het zal de hogeren een worst wezen want hun strategie werkt ...hebben ze geleerd van de duitsers 70j geleden ..ik zou dit stilaan beginnen denken.... arm en triest voor de mondale grieken ......

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties