Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

De Iraanse stoofpot kookt over

Alle mensen zijn delen van één lichaam uit één essentie voortgekomen, als het lot één lidmaat pijnigt, blijven de andere niet onberoerd... Wie niet lijdt onder het leed van anderen, verdient het niet mens genoemd te worden. [Citaat uit Golestan Sa'di, de 13de eeuwse Perzische poëet ]
zondag 29 januari 2012

De Iraanse stoofpot is aan het sudderen op het vuur wanneer ik op het VRT-journaal hoor dat een groep Iraanse studenten de Britse ambassade heeft bestormd. Ik ren de keuken uit met een onbedwingbare grijns op mijn gezicht, maar ben blij dat er geen menselijke slachtoffers zijn gevallen. Materiële schade kan men compenseren, maar een verspild mensenleven is op zijn zachtst gezegd een zonde. Sommige Iraniërs zijn kwaad op de VS, de Britten en hun bondgenoten, en terecht ook! Het is nog maar recent dat de sancties tegenover Iran op initiatief van de VS, gevolgd door Groot-Brittannië en Canada, nog meer zijn verscherpt. Zoals gewoonlijk, met enige vertraging, volgden de EU-landen deze kromgetrokken redenering en legden een embargo vast op de import van ruwe olie uit Iran.

Deze sancties komen er omwille van de bezorgdheid die het Internationale Atoomenergie Agentschap IAEA onlangs uitte over de mogelijke militaire ambities van het Iraanse nucleaire programma. Elke keer opnieuw als ik dit hoor, kook het diep in mij, net zoals een Iraanse stoofpot. Ik kook van ergernis omdat de landen die deze straf aan de Iraanse bevolking opleggen, zelf in het bezit zijn van vernietigende kernwapens, ze zelfs gebruikt hebben (Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus 1945) en nadien blijven testen zijn (denk maar aan de Franse nucleaire proeven in de Stille Oceaan) en ze staan ze toe aan hun bondgenoten! De belangrijkste kernmachten - VS, Soviet-Unie, Frankrijk en Groot-Britannië - hebben samen zo'n 2.000 kernproeven uitgevoerd sinds WOII.

Het al dan niet hebben van kernwapens is een kwestie van menselijke veiligheid binnen de regio en niet een westers privilege. Of niet soms? Als er één land is dat in het Midden-Oosten de menselijke veiligheid in alle opzichten in gevaar brengt, dan is dat wel de agressieve staat Israël die sinds haar ontstaan een continuüm vormt voor de meeste conflicten binnen de regio. Welk land heeft Iran aangevallen sinds het ontstaan van Israël en zelfs daarvoor? Wie weet niet dat Israël al sinds de jaren zeventig een belangrijke kernmacht is in de regio? En niet zomaar één: Israël tekende, net zoals India en Pakistan, nooit het internationale Non-proliferatieverdrag (NPT), maar bovendien staat zijn nucleaire wapenarsenaal buiten discussie van alle internationale debatten hierover. Toch niet alleen omdat ze het NPT nooit hebben getekend en dus niet onder dezelfde verplichtingen als de ondertekenaars vallen?

Van sancties gesproken. Op dat vlak handelen de VS, the Commonwealth en de EU erg consequent! Wat de Israëlische kernwapens betreft, kan men dus aanhalen dat ze geen internationale verdragen schenden omdat ze het NPT nooit hebben getekend (en Israël lange tijd bevestigd noch ontkend heeft in het bezit te zijn van kernwapens). Maar wat als Israël zijn voeten veegt aan een reeks internationale resoluties en grandioze misdaden schaamteloos begaat tegenover het Palestijnse volk? De internationale gemeenschap is nog nooit zover gekomen om Israël effectief sancties op te leggen. Ik herinner me, net na de Israëlisch aanval op Gaza, hoe druk Hilary Clinton bondgenoten zocht om Iran verder te isoleren en te sanctioneren. Dat terwijl de wereld schreeuwde dat Israël oorlogsmisdaden beging in Gaza. En wie veroordeelt de Amerikaanse soldaten die op de lijken van de dode Talibanstrijders urineren? Hoe abnormaal is het niet dat de moordenaars van de moordpartij op de 24 weerloze Irakeze burgers vrijuit gaan, terwijl de Somalische piraat tot tien jaar cel veroordeeld wordt?

Wat moet ik terugdenken aan de treffende uitspraak van de jonge Syriër die ooit zei dat het grootste verschil tussen democratie en dictatuur is dat je in een democratie mag zeggen wat je wilt en denkt, maar dat niemand luistert. In een dictatuur mag je niets zeggen want iedereen luistert mee!

De Iraanse stoofpot is, net zoals mijzelf, het sudderen en het koken voorbij: hij is aan het uitkoken. Dat komt doordat ik moet denken aan de Iraanse asielzoekers in Turkije, die ik recent bezocht heb. Hoewel ze zich hebben bevrijd uit de onderdrukkende klauwen van het Iraanse regime, leven ze nu in Turkije in erbarmelijk omstandigheden. Niet alleen omdat ze daar geen burgerschap hebben maar ook omdat ze zelfs geen financiële hulp van hun families kunnen ontvangen. Waarom niet? Omdat ze wegens het internationaal embargo tegen Iran via de internationale financiële instellingen geen geld kunnen afhalen.

Ik ben razend als ik een jonge Iraniër hoor klagen dat het jarenlange embargo tegen Iraanse regering de gewone mensen treft. Ik hoor hem nog zeggen: “Als de regering minder inkomsten heeft door dit embargo, dan komt het dit verlies bij ons halen. De subsidies voor de basisbehoeften - elektriciteit, water en brandstof - zijn al opgegeven. Het leven is in Iran ondragelijk duur en onveilig geworden. Als de westerse landen geen onderdelen voor passagiersvliegtuigen aan Iran meer zullen leveren, wie denken ze dan in gevaar te brengen? Het Iraanse regime of de Iraanse bevolking? En wat als onze onderzoekers geen geschikte apparatuur hebben om aan wetenschappelijk onderzoek te doen? Onze regeringshoofden reizen in veilige vliegtuigen terwijl wij bij elke vlucht hopen om levend te landen.”

Zei mijn opa niet dat de ellende van de Iraniërs door de grootmachten wordt georganiseerd? En hij kon het weten. Geboren op de vooravond van de WOI, heeft hij twee wereldoorlogen meegemaakt en twee staatsgrepen: de ene georganiseerd en gesteund door het Russisch-Britse duo, de andere door het Brits-Amerikaanse koppel, de Iraanse revolutie en de oorlog met Irak na de revolutie.

Het zou tot mijn vijfentwintigste duren alvorens ik begon te snappen wat hij toen bedoelde. En pas in België kreeg ik de eerste inzichten waarom we in de scholen riepen ‘Dood aan Amerika’, ‘Dood aan het zionisme’ en ‘Dood aan de verraders’. Dezelfde symbolische doodswensen - voor wie die niet vertrouwd is met beeldspraak wordt dit vaak letterlijk geïnterpreteerd - die de kwade Iraniërs scandeerden toen ze enkele maanden geleden de Britse ambassade in Teheran aanvielen.

Maar hoe misdadig is het niet om de ellende van een volk wel te organiseren maar hen niet te helpen in hun vlucht? Neen, ik neem het niet op voor het Iraans regime. Ik neem het op voor het Iraanse volk en veroordeel deze stompzinnige, blinde en misdadige actie van de westerse regeringen tegen een hele bevolking die een dure prijs zal betalen voor dit embargo. Dat terwijl regeringen ongestraft in Palestina, Irak, Afghanistan en Libië effectief mensen doden en als de bevolking op de vlucht slaat, hen ook nog eens aan hun lot overlaten of er nog straffen bovenop uitdelen. Worden we soms geregeerd door een bende misdadigers en bandieten?

Van Baharak Bashar, verscheen recent het boek Djenghis, democratie en vrouwen. Een Iraanse van Gent naar Caïro.
 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

6 reacties

 • door catteeuw op zondag 29 januari 2012

  De dreiging van Iran is duidelijk een fictie. De sancties zijn het doel, niet het middel. Let erop: men verbied niet Iraanse olie maar men verbied handel met de Iraanse olie bourse. Men wil de westerse dominantie van de internationale olie handel beschermen.

  Iran is een economisch probleem omdat het op kwalitatieve olie reserves zit, een eigen olie bourse heeft opgericht en in de weg zit van een gas pijp. Een gezond en democratisch Iran kan de economische dominantie van de westerse munteenheden breken door de Fed/WallStreet van het Midden Oosten te worden.

  De macht van de USA is de dollar en de macht van de dollar is de olie handel.

  Het economische terrorisme van het westen in de wereld moet de democratisering en financiele onafhankelijkheid van alle economisch strategische regios saboteren.

  Israel is een Amerikaanse militaire basis. Het Zionisme is een afleiding van de ware economische motieven van de NATO landen.

  • door Le grand guignol op maandag 30 januari 2012

   Wat u zegt is deels correct: de sancties kunnen aangewend worden in functie van het creëren van een economische overmacht door soevereine staten op economisch vlak vleugellam te maken. Maar daarmee is het niet gedaan. Meer nog: dat is naar mijn mening niet het eigenlijke doel van de sancties tegen Iran. De economische sancties kaderen, inderdaad als middel, in een politieke strategie om de bevolking op te zetten tegen het Iraanse regime in de hoop dat de bevolking het regime omver werpt. Zoals Baharak Bashar in haar opiniestuk terecht opmerkt is het in de eerste plaats de Iraanse bevolking die het grootste slachtoffer van de desbetreffende sancties wordt. Hierbij wordt, van buitenaf; door middel van economische sancties, getracht om de bevolking te laten revolteren tegen het Iraanse regime. Het rapport van het atoomagentschap is geen oorzaak voor de sancties dan wel een voorwendsel. Het desbetreffende rapport is even onduidelijk over de mogelijke aanwezigheid van een plan om een atoomwapen te ontwikkelen als het bewijsmateriaal dat de VS gebruikt heeft om Irak, vanwege de zo gezegde aanwezigheid van massavernietigingswapens, binnen te vallen. Ondertussen is 'het Westen' ook in Syrië enorm actief om de bevolking volgens een Libië-scenario tegen het Syrische regime op te zetten met behulp van infiltranten (bv. Special Forces), logistieke steun en wapenleveringen aan de 'rebellen' - tot voor kort noemde de media het nog een volksprotest (vgl. met Libië en de brandhaard in Benghazi). Zie bv.: http://www.deepjournal.com/p/43/a/nl/3046.html // http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28675 // http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28922 // http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28841

   Het ganse politiek-militaire scenario kadert inderdaad in een vorm van Westers neokolonialisme en het, al dan niet letterlijk, veroveren van een economische afzet- en investeringsmarkt ten behoeve van supranationale kapitaalaccumulatie.

 • door EP op zondag 29 januari 2012

  Toch interessant dat in dit artikel niet eens de moeite wordt genomen om te ontkennen dat Iran aan kernwapens werkt.

  • door Klaas op maandag 30 januari 2012

   L.S.

   Iran is geen democratie maar een dictatuur. Een dictatuur die haar ideeen wil opleggen aan anderen. Waarom is het westerse model beter? Simpel, er komen veel meer politieke vluchtelingen naar de VS/ Europa vanuit Iran dan omgekeerd.

   Zolang er massaal vluchtelingen naar de VS en Europa komen is het de moeite waard onze vrijheid en systeem tegen dictaturen te beschermen. Een Iran met atoomwapen zal voor ons een grotere bedreiging vormen dan u zich kunt voorstellen. Zie wat Iran zijn eigen volk aandoet.

   Let op als je vrijheid wilt moet je bereid zijn die te verdedigen.

   • door catteeuw op maandag 30 januari 2012

    Waar heb je het over kerel? Vrijheid? Dit klinkt als de USA propaganda tegen de moslims. Jalous of our Freedom. Denk je dat die zever hier werkt?

    De kans dat ik een langzame pijnlijke dood sterf aan longkanker door de economie en de middenstanders in hun groteske terrein wagens is oneindig veel groter dan dat Iran een bom op mij laat vallen. En als ik mocht kiezen, dan kies ik het laatste.

    Waar is mijn vrijheid om in schone lucht te leven? WTF is vrijheid en wat heeft het te maken met de sancties op de Iraanse economie?

    Iran is een creatie van het westen. We zijn dat volk al meer dan 60 jaar aan het pesten. Iran heeft in 200 jaar geen enkel ander land aangevallen. Terwijl de westerse democratieën al +100jaar continue economische oorlog aan het voeren zijn. Het Iraanse volk zijn onze slachtoffers.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Reza_Pahlavi

    • door Shaina op woensdag 15 februari 2012

     Als je voor vreedzaam wil doorgaan is het dus alles behalve intelligent ambassades aan te vallen. Daarmee treed je alle internationale overeenkomsten met de voeten. Op de koop toe komt het als stom en primitief over. Druk terreurgroepen (Hezbollah en Hamas o.m.) bewapenen en steunen is ook niet zo intelligent. Bij gebrek aan beter de auto van de vrouw van een Israelische diplomaat tot ontploffen brengen laat serieus te wensen over. Zeker als je mensen op de koop toe gesnapt worden, een van ze een been bij de onderneming verliest en je er twee neutrale landen bij in verlegenheid brengt. Er is nog meer maar vast wil iemand anders de lijst afmaken?

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties