Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu
Opinie

"Het Nucleair Forum, kraamt dat ook onzin uit?"

Vorige week lanceerde het Nucleair Forum een nieuwe campagne om de burger te informeren rond de voor- en nadelen van kernenergie. In realiteit niets meer dan een pro-nucleaire campagne vol clichés en onjuistheden, vindt Animo.
dinsdag 24 januari 2012

Met de slogan ‘Stoten kerncentrales CO2 uit?’ pakt het Nucleair Forum uit met een nagelnieuwe campagne. Net zoals de voorbije jaren is er haast niet naast te kijken: billboards, metrostations, bushokjes, reclamespotjes en ga zo maar door. Maar waarom haalt het Nucleair Forum telkens weer de grote middelen boven? Naar eigen zeggen om de burger vanuit de nucleaire sector op een correcte manier te informeren over de voor- en nadelen van kernenergie.

Tijdens een radiointerview met één van de medewerkers naar aanleiding van de nieuwe campagne werd de doelstelling van het Nucleair Forum als volgt geformuleerd: "Het Forum heeft zich als taak gesteld een informatie- en expertisecentrum te zijn in samenwerking met de sector. Het is niet aan ons om een uitgesproken pro-oordeel te vellen."

"Klinkt als een nobel doel, maar niets is minder waar. De voorbije jaren heeft het Nucleair Forum zich ontpopt tot een - door belastinggeld gefinancierde - lobby voor kernenergie", zegt Animo, "via ongenuanceerde clichés en gigantische reclamecampagnes verspreidt het een onjuist beeld over de uitdagingen op vlak van energie. Dat komt het publieke debat over het voortbestaan van kernenergie en de verdere ontwikkeling van duurzame alternatieven niet ten goede."

Daarom richt Animo het Duurzaam Forum op. "Met deze ludieke variant op het reeds bestaande Nucleair Forum willen we de bevolking op een eerlijke manier informeren over de échte alternatieven op vlak van energie", legt Animo-voorzitter Maite Morren uit. "Via onze website kernvragen.eu kan iedereen zijn/haar vraag over kernenergie en duurzame energie stellen. Eén voor één krijgen zij van ons een echt genuanceerd antwoord."

Dat de uitdagingen op vlak van energieproductie en energiebeleid steeds opnieuw worden gereduceerd tot een Belgisch verhaal vindt Animo onverantwoord. “De Europese Unie zal in de toekomst een belangrijke rol spelen op vlak van klimaat, energie en duurzame ontwikkeling. Dat dit - in het verhaal dat door het Nucleair Forum wordt gebracht - steeds opnieuw wordt verzwegen, is op z’n minst verwonderlijk. En dan verwacht men zich aan een eerlijk energiedebat?"

Bovendien heeft de federale regering reeds in 2004 besloten te starten met een kernuitstap vanaf 2015. Die plannen blijven voorlopig ongewijzigd op tafel liggen.

"Jammer genoeg komt dit niet overeen met wat er in praktijk gaande is. De voorbije jaren werd er onvoldoende geïnvesteerd in duurzame alternatieven. De start van de kernuitstap in 2015 hangt daardoor aan een zijden draadje", vinden de jongeren. "Als de overheid wil dat er een draagvlak wordt gecreëerd voor duurzame alternatieven, dan zal men meer moeten doen dan alleen maar hoog van de toren blazen. Tijd om aan het werk te gaan!"

Maite Morren

Maite Morren is voorzitter van Animo.  Animo startte een website waar je meer kan te weten komen over kernenergie, de kernuitstap of de duurzame alternatieven: www.kernvragen.eu

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

18 reacties

 • door kvdk op dinsdag 24 januari 2012

  Veel uitleg staat er niet op kernvragen.eu. Ja, je kan er een vraag stellen via email, maar als het antwoord niet openbaar wordt gemaakt, hoe kunnen we dan debat voeren of nog maar de neutraliteit beoordelen?

  Ik ben vóór kernenergie omdat de huidige generatie van reactoren echt wel een pak veiliger is, en het blijft energie die geen CO2-uitstoot veroorzaakt. Wat betreft het radioactief afval zijn oplossingen onderweg (zie http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080922100148.htm ).

  Volgens mij zou een snelle investering in méér kernenergie onze CO2-uitstoot geweldig kunnen verminderen. Ik ben groot voorstander van duurzame, groene energie, maar we raken nooit op tijd aan genoeg productie. PLUS: groene energie is heel volatiel: de productie verandert elke seconde met het weer, wat een een extra belasting veroorzaakt voor het netwerk. Tekorten moeten bovendien worden opgevangen met centrales die snel aan- en uit kunnen worden gezet (lees: gas).

  Nog een afsluiter: vele organisaties vinden dat we vooral moeten focussen op energiebesparing. Dat is allemaal goed en wel, maar wat elektriciteitsproductie betreft, zou ik desalniettemin liefst een verhoging zien: dit zou tot gevolg hebben dat we allemaal met elektrische wagens en bussen zouden kunnen gaan rijden, wat ook weer CO2 bespaart (indien die elektriciteit CO2-vrij wordt opgewekt).

  Kortom, de focus moet liggen op het redden van ons klimaat, een zeer dringend probleem, en niet op gezever over radioactief afval, een tweede probleem waar nog tijd genoeg voor is wanneer we het eerste hebben opgelost.

  • door dwars bekeken op dinsdag 24 januari 2012

   oplossingen onderweg? u zegt? wij betoogden veertig jaar geleden al tegen kernenergie en dan was het antwoord óók "de oplossingen zijn onderweg. voor wanneer dan wel? er is nog altijd geen spoor te vinden van een VEILIGE oplossing

  • door Wim Vandewijngaerde op dinsdag 24 januari 2012

   Het redden van ons klimaat. Ik vind dat altijd zo een verkeerd gekozen uitspraak.

 • door Jurgen Claes op dinsdag 24 januari 2012

  Animo durft te schrijven en ik quote volgens het artikel "In realiteit niets meer dan een pro-nucleaire campagne vol clichés en onjuistheden...".

  Animo zou beter bij zijn leest blijven en opinies geven over topics en materie die het beheerst en niet het petje te boven gaan.

  Hun quote op de site "kan de wereld zonder kernenergie? Absoluut. Alleen zal onze energie dan op een veel diversere manier worden geproduceerd..." volledig naast de bal en een leugen. Het echte antwoord is: "voorlopig niet en dat zal nog lange tijd zo zijn.. Alle duurzame natuurlijke energiebronnen dienen aangewent te worden, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa... maar dit zal wellicht nooit volstaan. De energiebehoefte stijgt jaar na jaar, wind en zon zijn bovendien discontinue energieleveranciers; geen wind, geen electriciteit, geen zon, ook niets. Berichten als "dit 10-tal windmolens levert electriciteit voor 100.000 gezinnen...". Wat men vergeet te melden is dat een complex als Bayer of BASF dagelijks energie verbruikt ter equivalent van 400 a 500.000 gezinnen.

  Correcte maar vooral volledige antwoorden zijn nodig: ja, duurzame energie, zoveel mogelijk, maar nee, we kunnen niet zonder kernenergie in de wereld en dit voor lange lange tijd nog. Nieuwe kerncentrales moeten klaarstaan om de oude te vervangen, zij zijn performanter, veiliger, en minder aval. Dat is ook duurzaamheid en stootten ook geen CO2 uit.

  Wat Animo vergeet is ook dat electrische auto's inderdaad misschien wel duurzaam zijn wegens geen CO2 uitstoot of fijn stof maar als we morgen allen met een electrische auto gaan rijden, hoe gaan we dan nog "tanken"? Of denk je dat men er dan met de windmolens en zonnecellen genoeg heeft om ook heel het wagenpark van Belgie op te laden? Als we heel Belgie - in een grid van 250 x 250 meter - volbouwen met molens; ja, misschien kunnen we dan ook wel voldoende energie leveren... Het metaallandschap ipv bomen nemen we er dan wel bij. En dan terrreur: windstilte.......

  Mvg, Jurgen

  • door dwars bekeken op dinsdag 24 januari 2012

   uw stelling dat we voorlopig niet op duurzame energie kunnen draaien (en kernenergie is NIET duurzaam, dat weet u ook wel) gaat in de huidige omstandigheden misschien wel op: de grote energieproducenten weigeren al veertig jaar ernstig te investeren in onderzoek naar die duurzame bronnen. als zelfs maar een fractie van de investeringen in kernenergie waren gebeurd in duurzame opwekking en opslag, dan hadden we nu al jaren verder gestaan. en dan was uw sombere "voorspelling" zonder enige grond. om iets te bereiken moet je wel willen. alleen zal dan de productie niet noodzakelijk meer gecentraliseerd blijven: ook kleinere kapitalen kunnen zonnecellen en windmolens aan. maar dat is precies wat Electrabel cs. al die tijd al niet willen

   • door irW op dinsdag 24 januari 2012

    Uranium is niet de enig mogelijk splijtstof. Ik weet niet meer vanbuiten welke isotoop van Thorium quasi onuitputtelijk is, maar hij bestaat in elk geval en in voldoende mate om ons duizenden jaren te voorzien.

  • door froels op dinsdag 24 januari 2012

   Ik lees in de kommentaren dat kernenergie CO2 vrij of schoon is. Man, hoeveel CO2 wordt geproduceerd vooraleer zo'n installaties gebouwd en werkzaam zijn! en om het uranium te extrheren en te zuiveren. en om de afval te verwerken, vervoeren, veilig op te bergen...De opslag in kleilagen moet permanent tot in de oneindigheid (vervaltijd van de afbraakproducten) gekoeld worden; er wordt nl nog steeds warmte afgegeven (cfr Fukushima). Stel u voor dat binnen 10, 100, 1000 jaar die koeling uitvalt...En de veilige afbraak van een oude centrale: geen CO2 uitstoot?! Denk er ook aan dat de bedrijven die eigenaar zijn van kerncentrales, weigeren en ook niet in staat zijn, de kosten te dragen van een groot ongeval. Daarom gaan er nu stemmen op om TEPCO (Fukushima) te nationaliseren! Alle kosten voor de bevolking.

   • door Wim Vandewijngaerde op dinsdag 24 januari 2012

    Dat is bij alle energieproducerende installaties zo hoor :-)

    • door froels op dinsdag 24 januari 2012

     Sorry, maar "ook zo", doen alsof er geen verschil is, is een onnauwkeurigheid. De brandstof, de grote veiligheidsrisico's voor tijdens en na, en de stapeling van de afval zijn kenmerken van nucleaire energie. De massale gebouwen, de reactoren...

 • door Willem Van den Panhuysen op dinsdag 24 januari 2012

  Het is nogal cynisch dat nadat beslist werd om uit kernenergie te stappen, en na grote rampen als in Tsjernobyl en Fukushima, dat het Nucleair Forum onder het mom van een debat met het publiek te willen voeren, de twijfelende bevolking via een grootschalige propagandaslag tracht te bekeren tot de nucleaire droom. Wie wat dieper graaft zal ontdekken dat veel van de argumenten van het Nucleair Forum geen steek houden. 1 Zo beweert het Nucleair Forum dat er altijd kernreactoren nodig zullen zijn om stralingsisotopen te produceren voor de medische sector. Dat klopt niet, want deze productie kan ook verwezenlijkt worden met gebruikmaking van deeltjesversnellers, een veel veiligere techniek. 2 Een uitbreiding van het aantal kerncentrales om de klimaatverandering te doen stoppen, komt hopeloos té laat. De bouw en het operationeel worden van kerncentrales neemt tientallen jaren in beslag. 3 Wereldwijd bevindt de kernenergiesector zich in een crisis, waardoor er wordt bespaard op de nodige veiligheidsevaluaties, controlemaatregelen en op personeel (cfr. situatie in Frankrijk). 4 Als er al een oplossing voor het nucleair afval in zicht zou zijn, dan komt ook dit té laat, en bestaat er het gevaar dat het huidige nucleair afval wordt gedumpt in landen met een minder strenge milieuwetgeving. 5 De productie van verrijkt uranium voor de productie van kernbrandstof en van atoombommen, doet als bijproduct het verarmd uranium ontstaan; 'verarmd' betekent 'minder splijtbaar materiaal bevattend'. Dit verarmd uranium dient normaal veilig en gecontroleerd in speciale containers te worden bewaard. Terwijl volgens internationale wetgeving elke bijkomende straling boven de achtergrondstraling moet vermeden worden, wordt verarmd uranium door de kernenergiesector gratis aan wapenbedrijven geleverd om er een pijlvormige staaf van te maken voor gebruik in anti-tankwapens. Bij elke oorlog met deze wapens ontstaan er hot-spots van chemisch en stralingsactief (alfa, bèta en gamma) vervuilde plaatsen die enkel nog mogen worden betreden door gespecialiseerd personeel. Ingevolge oorlogen zijn plekken in de Balkan, in Irak en Koeweit voor altijd besmet. Hetzelfde geldt voor plaatsen waar uraniumwapens worden getest op nauwkeurigheid. 6 Interne besmetting met stoffen die alfa-deeltjes uitzenden, is in 2009 geklasseerd als een Groep 1 kankerverwekker bij de mens. (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek). 7 Uit onderzoek in Duitsland en Frankrijk blijkt dat in de buurt van kerncentrales leukemie bij kinderen meer voorkomt dan op verderaf gelegen plaatsen. Het verband is wellicht nog niet helemaal onomstotelijk aangetoond, en vergt waarschijnlijk nog meer onderzoek, maar er schijnt in ieder geval een sterke indicatie te zijn voor een mogelijk verband. Dat er meer straling is de nabijheid van een kerncentrale is een feit. 8 Wanneer over enkele tientallen jaren de wereldvoorraad aan uranium zal opgebruikt zijn, en wanneer er op dat moment onvoldoende hernieuwbare energiebronnen aangewend worden, dan gaat voor veel mensen de lamp uit. Kerncentrales gebruiken uranium als brandstof voor electricitieitsopwekking.

  Kernenergie zorgt voor veel meer problemen dan het oplost. De stofdeeltjes van uraniumoxiden die in de lucht vrijkomen tijdens een oorlog kunnen niet opgeruimd worden. Door het radioactief verval, verandert verarmd uranium na duizenden jaren in stoffen die hoger radioactief zijn. Onze volgende generaties wacht dus nog een stralende toekomst.

  Laat u dus niet inpakken en brainwashen door het Nucleair Forum.

 • door Dirk VG op dinsdag 24 januari 2012

  Op een bepaalde manier is de anti-nucleaire lobby toch vrij imperialistisch / egoïstisch. Ik verklaar mij nader. Volgens schattingen (WHO) zullen door Tsjernobyl 9.000 mensen vervroegd sterven. Greenpeace houdt het op 200.000. Zelfs als Greenpeace gelijk heeft, dan nog blijft de vraag: hoeveel mensen zijn er ondertussen gestorven door de vervuiling van de olie-industrie? Hoeveel olietankers hebben de natuur ergens naar de vaantjes geholpen? Hoeveel doden zijn er gevallen in al de oliegerelateerde conflicten? Hoeveel dictators hebben hun volk kunnen onderdrukken omdat ze toch voldoende inkomsten hadden?

  Als de doden veraf vallen (in pakweg Irak) of onzichtbaar zijn (kanker door vervuiling) is alles ok. Maar een kerncentrale in onze achtertuin die eventueel wel eens zou kunnen leiden tot een ramp? Ah neen, dat risico, dat is voor de anderen, ver van hier en weinig zichtbaar.

  • door Eddie G. op woensdag 25 januari 2012

   Het gaat er niet om hoeveel er in Tsjernobyl of Fukushima gestorven zijn of gaan sterven. Waar het wel om gaat, dat is als er in een dichtbevolkt gebied als België iets gebeurd, hoe klein de kans ook is, dan gaat het niet over 10.000 tot 20.000, maar onmiddellijk over 2.000.000 mensenlevens. Daar zit het risico.

 • door johan op dinsdag 24 januari 2012

  Het probleem bij uitstek bij kernenergie blijft de dumping van het radioactief afval. Het is gewoon ethisch niet uit te leggen dat één generatie honderden nakomende generaties met ronduit levensgevaarlijk afval belast. Ik schaam me als ouder en als mens.

 • door Eddie G. op woensdag 25 januari 2012
 • door boioktoy op woensdag 25 januari 2012

  EBooks hier! http://bookgrill.com/?geteq.html Download hier gratis boeken

 • door Wouter Braeckman op woensdag 25 januari 2012

  Allereerst moet ik de dienst communicatie van de nucleaire lobby proficiat wensen. Een mooie site, ordelijk opgebouwd, en wat er wordt gezegd kan nauwelijks bediscussieerd worden. Als dit moet dienen om het nucleaire verhaal enigszins weer aanvaardbaar te maken, als charmeoffensief, is dit zeker een niet te ontbreken schakel. Er is inderdaad een steeds toenemende vraag naar elektriciteit, en dat er voor osmose serieus wat energie nodig is ga ik ook niet tegenspreken. Dus, we hebben die elektriciteit nodig, of een fundamentele mentaliteitsverandering. Die mentaliteitsverandering moet er zeker komen. Al is het maar omdat het onmogelijk wordt te blijven voldoen aan de steeds stijgende vraag. Niet alleen omdat de ontginning van de nog voorradige stoffen steeds maar complexer en risicovoller wordt, en dus duurder (Vraag en Aanbod), maar vooral omdat we ecosystemen aan het aantasten zijn die de natuur nodig heeft. Nemen we die “steunpilaren” weg, dan valt simpelweg heel de toren in elkaar. En je moet allerminst een natuurdeskundige zijn om dit te beseffen. Er zijn al rapporten met hopen geschreven die simulaties laten zien bij zo een scenario, maar aan de uitkomsten van de topmeetingen te zien worden die schijnbaar één voor één genegeerd als er industriële belangen op het spel staan. Maar dat die mentaliteitswijziging nog even op zich gaat laten wachten, daarvoor moet je allerminst een groot licht zijn. Dus zoals reeds gezegd, die energietoename is een feit. De energieproductie moet blijven, en liefst zo goedkoop mogelijk. Niet in het minst omdat in de concurrentieslag met het buitenland de energieprijzen acceptabel moeten blijven. En in dit licht is de nucleaire technologie keuze nummer één. Veel energie, relatief goedkoop, technologie is ruimschoots voor handen, bij het opwekken CO2-neutraal. Maar tot daar het goeie nieuws. De nadelen dan. Het onderhouden van zo een centrale is een huzarenstukje, dit ten eerste. Ik heb een neef die heeft meegeholpen aan het verven van Doel(dus onderhoud in de kritieke zone). En ik twijfel er niet aan dat hij het verhaal serieus wat heeft aangedikt, 't moet immers sappig blijven, maar als maar een kwart juist is, is alleen dit serieus bedenkelijk. En hier gaat het dus enkel om verven, ik zwijg nog maar over de rest!! Ten tweede dan, de verzekering. Algemeen is geweten dat alle centrales onderverzekerd zijn. Om het simpel feit, bij een eventuele ramp is de menselijke en economische schade gigantisch, en de verzekeringsmaatschappijen trekken daar hun handen af (hoe zou je zelf zijn?). Ten derde, ook uranium is een fossiele brandstof. En een fossiele brandstof is uitputbaar. Dus wat zijn we aan het doen. We zijn onze beschikbare middelen aan het investeren in iets dat op termijn gedoemd is om te verdwijnen. Beschikbare middelen die echt niet zomaar weg te geven zijn, Europa kreunt immers onder de financiële crisis. Sommigen beseffen het nog niet goed, maar het is echt wel crisis! Tijd dus om wakker te worden!! Dan is er nog de kwestie dat dit plutonium moet worden verrijkt. En verrijkt plutonium is een potentieel gevaar voor de wereld (nucleaire bom). Dus wat we nu doen is geld uitgeven om gevaar dat we zelf hebben veroorzaakt, om dit te vermijden (meest recent Iran). Vergelijk het met de Arabische lentes. Eerst worden hopen geld gespendeerd om een dictatoriaal regime dat Europees gezind is in het zadel te houden (Libië), en daarna sturen we vliegers om het kapot te bombarderen En dan hebben we het nog niet gehad over de afval. Dit is eigenlijk de beste manier om aan ons nageslacht te tonen tot wat ondoordachte beslissingen kunnen leiden. Maar ik moet toegeven, als er achter dit een educatieve boodschap schuilt, is het helemaal niet slecht gedacht!

  Conclusie, we kunnen de beschikbare middelen dus inzetten voor het conserveren van iets dat toch gedoemd is om te verdwijnen, omdat je die Plutonium nodig hebt, en die is nu eenmaal niet eindig. We kunnen ook die middelen spenderen in het Plutonium van de toekomst, Thorium, en daar nog duizend jaar mee doorgaan. Het heeft een mooie toekomst, en we moeten geen pionier gaan spelen. De opkomende economien zijn volop bezig met experimenten. Fantastisch toch! Alleen dat dit ook een eindige grondstof is. En dat je ook met dat afval zit. De activiteit daalt wel sneller, en is minder gevaarlijk, maar je blijft er met zitten. En, en dit is heel belangrijk, hiermee onttrekt je dan ook middelen aan investeringen in hernieuwbare energie. Dus moraal van 't verhaal, ook dit is een (zij het wel veel beter dan Plutonium) doodlopend alternatief. Dus hou het gewoon bij hernieuwbare energiebronnen en blijf van het nucleaire weg (in de volksmond noemen ze dat gezond boerenverstand, moet de nucleaire lobby dringend eens proberen!). Als een energieintensief land als Duitsland resoluut deze kaart trekt, wil dat wel al heel wat zeggen over de mogelijkheden!

 • door winfried heinrich huba op donderdag 26 januari 2012

  Reken op enorme subsidies en op grote winst op kosten van de gemeenschap. De gevaren worden geminimaliseerd door 3 pertinente leugens: A. het risico op een ongeluk Dit is evenals bij de raketbouw (bv. 2 van de 5 funktionele spaceshuttels zijn ontploft) onpeilbaar: het is gebleken, dat de verschillende onderdelen op een zeer ingewikkelde en onvoorspelbare manier onderling afhankelijk zijn. Dat is ook de reden, waarom je een kernreactor niet kunt verzekeren. B. het gevaar van de straling steeds weer worden gamma- of röntgenstralen als maatstaf of vergelijking gebruikt voor de schadelijkheid van vrijgekomen radioactiviteit. Er wordt in alle talen (recent dus ook in het Japans) gezwegen over beta- en alfa-straling (100 resp. 10.000 keer schadelijker dan de gammastralen); evenals over het feit, dat het om stralende stoffen gaat, die zich wereldwijd verspreiden met late ziekte en dood als gevolg: Bv. Fukushima: "vandaag is de straling in de buurt van de reactor zo groot als die van een CT-scan" vertelde Tepco eind maart 2011. Terwijl die dag milijoenen liters radioactief water de zee inliep en zich met hun ziekmakende vracht verspreiden. C. de oplossing voor het afvalprobleem die zal er zeer binnenkort zeker toch wel gerealiseerd geworden kunnen zijn. helaas: ze is er niet! Mijn conclusie: Nucleaire technologie is onhoudbaar voor het voortbestaan van de mensheid.

 • door Herman Damveld op donderdag 26 januari 2012

  Misschien is het de moeite waard om ondestaande artiklen te lezen, die specifiek ingaan op kernenergie en CO2. http://www.co2ntramine.nl/nuclear-energy-not-co2-free/ http://www.co2ntramine.nl/ook-daarom-geen-kernenergie/

  Met vriendelijke groet, Herman Damveld hdamveld@xs4all.nl

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties