Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Duitsland nachtmerrie voor Europa

Het Duitse economische beleid en vooral dan de dalende lonen van het jongste decennium hebben de Europese crisis veroorzaakt. Dat is een van de markante vaststellingen uit het jaarlijkse rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de globale werkgelegenheidstrends.
dinsdag 24 januari 2012

Eind vorige eeuw was de Duitse economie op de sukkel. Het land zocht en vond een uitweg om vanaf de nieuwe eeuw de bedrijvigheid en vooral de exportmotor opnieuw in vuur en vlam te steken. De concurrentiekracht van de bedrijven werd hersteld en voortgeduwd door stevig in de loonkosten te hakken. Vooral de starterslonen van de al minder betaalde jobs waren merkelijk lager.

Het resultaat was een groeiend onevenwicht tussen Duitsland en de andere Europese landen. Want de verhouding in de arbeidsproductiviteit tussen deze beide bleef min of meer gelijk terwijl de Duitse lonen er in vergelijking met de andere Europese landen relatief sterk op achteruitgingen.

Dat tastte in Duitsland de consumptiebestedingen aan en vergrootte de inkomensongelijkheid sneller dan zelfs in de tijd van de hereniging van Oost- en West-Duitsland.

Erger nog was dat het leidde tot economische malaise in de rest van Europa. Want met die verhoudingsgewijs sterk gedaalde loonkost groeide de concurrentiekracht van de Duitse exportbedrijven explosief en net daardoor geraakten de economieën van de andere Europese landen in de problemen. Hun groei stokte onder de Duitse druk. Als gevolg daarvan kwamen ook hun overheidsfinanciën zwaar in de rode cijfers terecht.

Voor de IAO hoeven we wellicht niet verder te zoeken. Het staat meer en meer vast dat die groeiende Duitse concurrentiekracht – op basis van effectief dalende lonen – de structurele oorzaak is van de huidige economische crisis in euroland.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

19 reacties

 • door Marc Vandepitte op dinsdag 24 januari 2012

  Het artikel geeft zeer goed aan dat Duitsland een neerwaartse spiraal op gang heeft gebracht qua loonpolitiek. Men beseft misschien noch te weinig, maar Duitsland is in zeker opzichten een laagloonland geworden is: één op zes werknemers in Duitsland verdient slechts 4 tot 6 euro per uur. Dat is het gevolg van de zogenaamde Hartz hervormingen. (http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/26/wist-je-dat-duitsland-een-lageloonland-geworden) Door de moordende concurrentie zet dat een enorme druk op de andere in de regio. Maar er is meer. Die verbeterde concurrentiepositie is ook het gevolg van twee andere factoren: de invoering van de euro was gunstig voor de Duitse export omdat de nieuwe munt (de euro) zwakker was dan de oude (de Mark); bovendien heeft de Duitse overheid heel massaal veel overheidssteun verleend aan ‘zijn’ bedrijven. Omgekeerd was de invoering van de euro nadelig voor de concurrentiepositie van vooral de landen in het zuiden van Europa. (http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/14/de-fatale-constructiefouten-van-europa) Zij die Duitsland als voorbeeld stellen weten niet goed waar ze mee bezig zijn, of misschien juist wel…

  • door jan peeters op dinsdag 24 januari 2012

   De lonen in Duitsland zijn mogelijk achtergebleven tov andere landen in Europa. Maar vergeet niet dat Duitsland bij de eenmaking eind vorige eeuw het achtergebleven en onrendabele Oost-Duitsland moest opvangen. De euro heeft hiermee weinig te maken en heeft mijn inziens geen invloed op de welstand van de afzonderlijke landen. Wie slecht presteert zal verarmen, met of zonder euro. (Het mekanisme hiertoe is alleen een beetje anders, maar de munt op zich draagt daarvoor niet de schuld. Men zal in dat geval een eigen munt afwaarderen of opwaarderen, wat evengoed een stap achteruit of vooruit is) En dan nog, waarom hebben Belgie en ander West-Europese landen geen probleem met de Duitse konkurentie? Omdat we inzake produktiviteit goed presteren. We voeren zelfs nog veel uit naar Duitsland. De vraag is dus vooral wat er schort aan de Zuid-Europese landen en niet alleen wat er mis is aan Duitsland.

  • door raf verbeke op woensdag 25 januari 2012

   Sta mij toe hier opnieuw in de zelfde lijn tussen te komen als op eerder artikel van Marc: het sociaal dumpingverhaal van exportkampioen Duitsland is maar de helft van het verhaal. De andere helft gaat over de euro-turbo die in wezen niets meer of minder is dan de politieke controle van de Duitse financiën over de euro die in wezen een POLITIEK project is. Zowel het Verdrag van Maastricht ( euro) als het Verdrag van Amsterdam ( stabiliteitspact) dragen de volledige stempel van de Duitse financiële politiek (met als bekroning de onafhankelijke ECB) die onmogelijk zou geweest zijn zonder de val van de muur. Die val van de muur betekent niet alleen de eenmaking van Duitsland op zich en de herwinning van de volledige soevereiniteit van het land binnen de grenzen van de jaren '30 , maar betekent tegelijk het eind van de DM en dus het opgeven soevereiniteit die nu de kern is van het debat over de euro. Alle landen hebben gewerkt aan hun competiviteit op de exportmarkten, alle landen hebben sociale dumping bedreven. Ze hebben dat allemaal gedaan op aansturen van de EU, maar ook binnen welbepaalde politieke en sociale regimes die relatief los staan van de regeringscoalities.In Duitsland gaat de dualisering gepaard met mittbestimmung die op bepaalde punten betere scherming en staatstussenkomst geven dan in andere landen voor de kernbedrijven. Wat aanzien wordt als Duits model (Harz IV van de rood-groene regering e.a.) wordt overal al toegepast, in verschillende gradaties, op verschillende beleidspunten,in functie van bepaalde tradities. Zij die daarnaar verwijzen doen gewoon maar wat aan propaganda of surfen voor het zelfde geld naar het Sandinavische model. Je zou kunne stellen dat dat zogenaamde Duitse model gewoon het resultaat is van een opeenvolging van onderwerping van de vakbeweging als gevolg van sociale dumping: sociale zekerheid onder Bismarck ging gepaard met Socialitsenwetten. Het Wirtschafstwunder van de jaren ' 60 is maar mogelijk gemaakt door het fascisme en de gruwelijke slavernij waar de arbeidesklasse in terecht gekomen worden. De prestaties van Standort Deutschland vandaag werden mogelijkgemaakt door de binnenlandse kolonisering van de ex-DDR. Als een arbeidersbeweging dit allemaal neemt of niet vecht, tja dan zijn wij allemaal de sigaar. Als er sprake is van een debat over het Duitse model dan gaat het over de controle van het Duitse financiekapitaal op een euro als politiek project. En dat omdat het een politiek project is dat enkel maar kan werken onder een werkelijke politieke Unie met verregaande soevereiniteit over schulden, begroting en nog veel meer. Die is er niet en dat versmacht de Unie en leidt tot recessie .

 • door dana op woensdag 25 januari 2012

  One mans nightmare is just another mans dream!

  Degenen die er dik aan verdienen hebben geen nachtmerrie.

 • door bernard marc op woensdag 25 januari 2012

  5 euro

  Een op de 6 verdienen 5 euro per uur,dat is een loon uit de derde wereld !

  • door Peter Geets, Mombasa op woensdag 25 januari 2012

   Bernard, ik woon en werk in Kenya, 5 Euro per uur ... dat verdient meer dan 50 % van de bevolking hier niet eens in een dag!!!!

   • door bernard marc op woensdag 25 januari 2012

    Je kan Kenya niet vergelijken met Duitsland he!

  • door Vanglabeke Noël op woensdag 25 januari 2012

   Heel goed vastgesteld dat maar dat lijkt meneer Peeters ni te snappen, .Die leeft in een schijnwereld zonder sociale miserie en armoede . Of mischien vind hij 1,5 miljoen mensen in België onder de armoedegrens en 126 miljoen armen in de E.U helemaal niet erg .By the way Oost-Duitsland stond bij mijn weten bij de top tien op economisch vlak ,Ik weet ook dat in mijn streek er grote en kleine bedrijven waren die o.a met Oost-Duitse machines werkten . Machines van heel goede kwaliteit. De miserie voor de Oost-Duitsers is er gekomen na de opslorping door West-Duitsland .

 • door luuk Zonneveld op woensdag 25 januari 2012

  De lage lonen in Duitsland zouden de Europese crisis veroorzaakt hebben? Zelden zo'n onzin gelezen. De aanleiding voor de crisis is financieel, de reden is dat Europese landen en banken jarenlang geld uitgaven dat ze niet hadden.

  • door Cema op woensdag 25 januari 2012

   aanleidingen zijn niet gelijk aan oorzaken...

 • door erik123 op woensdag 25 januari 2012

  Opgelost! Het is de moffen hun fout. Voilà de simpelste verklaringen blijven het best plakken. mooi staaltje moddergooien... en genuanceerd!

  • door Pieter A op woensdag 25 januari 2012

   Lees het volledige ILO rapport, het gaat om meer dan de moffen

   • door raf verbeke op woensdag 25 januari 2012

    inderdaad nuancering vereist: http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2012/01/2012019_GS1.png

    MEt dank aan Kevin De Laet: Bekijk dit grafiekje eens, vergelijk Duitsland eens met de rest. Het gaat vooral om het aandeel "social benefits" in de overheidsuitgaven. Voor Duitsland is dat 59 procent volgens deze statistieken. Hoger dan het Europees gemiddelde.Het is dus heel gek dat men hier het Duitse model ophemelt en tegelijkertijd wil besparen op die social benefits.

   • door raf verbeke op woensdag 25 januari 2012

    inderdaad nuancering vereist: http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2012/01/2012019_GS1.png

    MEt dank aan Kevin De Laet: Bekijk dit grafiekje eens, vergelijk Duitsland eens met de rest. Het gaat vooral om het aandeel "social benefits" in de overheidsuitgaven. Voor Duitsland is dat 59 procent volgens deze statistieken. Hoger dan het Europees gemiddelde.Het is dus heel gek dat men hier het Duitse model ophemelt en tegelijkertijd wil besparen op die social benefits.

 • door dan op woensdag 25 januari 2012

  Nu Angela Merkel naar Beijing gaat zal de vergelijking dikwijls gemaakt worden. Waar China op wereldvlak een exportgerichte mercantile economische politiek voert doet Duitsland dat kleinschaliger over op Europees niveau. Of hoe je je problemen (tijdelijk) kan exporteren. Voor beide landen zullen de oplossingen eveneens gelijklopen: herbalanceren naar binnenlandse groei, maar dit gaat in beide landen in tegen heel wat gevestigde belangen…

  • door svdl op woensdag 25 januari 2012

   Of het nu over China gaat of niet, Het is precies wel een splinter in uw dikke teen hé? Welk onderwerp dan ook --> Hop hop china.... "Devil, devil" Niet dat ik niet akkoord ben -of eerder kan inkomen- met sommige bezorgdheden die je hebt over china... maar om daar een fetish van te maken, zodanig dat elke thread goed is te vergelijken met China?...hmmmm...

 • door Filip Verheyden op donderdag 26 januari 2012

  Twee opmerkingen die de ondergang van Belgie illustreren: Belgie heeft geen exportproducten + de belastingdruk is een van de hoogste in de wereld. Te laat om nu het sociaal-economisch systeem dat dagelijks verkracht wordt door vakbonden en langdurig werklozen te herstructureren. Wat verder vergeten wordt: Duitsland is de grootste "voorschieter" om Griekenland - en dus ook de andere lidstaten en Europese banken met Griekse papieren - te redden. Aan Jan Peeters: wat voert Belgie uit naar Duitsland???

  • door raf verbeke op donderdag 26 januari 2012

   Beste Filip, Duitsland is de grootste garant inderdaad van de eurofondsen die instaan voor de terugbetalingsbetalingscapacteit van de eurolanden via kredietverlening aan landen als Griekenland en aan banken al dan niet met herstructurering van hun schuld aan die banken. Duitsland, net als België e.a. dienen daarmee hun eigen belang door het stutten va hun eigen banken. Los van het vraagstuk van de economische structuur van de landen en wat er moet gebeuren inzake hun arbeidsmarkten, belastingen en positie op de exportmarkten is het risico van de schuldencrisis voor de economie en de burgers buiten proportie tgr het reele verlies dat de financiers van de schuld leiden ingeval van het failliet van Griekenland of een schuldherschikking. DAt een klein land als Griekenland dat geen devaluatie meer kan doorvoeren om zijn competitiviteit te beschermen zo'n gevaar creert heeft nu net te maken met de fragiliteit van het banksysteem dat nu net door landen alsBelgië (!) enDuitsland inde hand gewerkt is. De fiancniële omkransing van reeel economie door vrijmaking van de financiële markten waaraan de invoering van de euro gekoppeld werd heeft de ongelijkheid tussen landen doen toenemen. Indien Duitsland bij de oprcihting van de euro haar strengmonetair systeem heeft weten opleggen na de val van de muur dan heeft de exportkampioenDuitsland 20 jaar later het lot inhanden van landens als Griekenland. en deze landen kunne er neit bovenopkomen zonderr kwijtschelding van de schuld en gecontroleerd failisement van banken. Elke soberheidspolitiek die daar niet op aanstuurd is tot mislukken gedoemd. Waarmee ik niet wil zeggen dat het openzetten van de drukpersen op zich dé oplossing is. Maar de onvetting dient te beginnen in de fiancniële omkransing van de reele econmie. Je zou kunne zeggen dat Duitsland daar ook mee bezig door te eisen dat de banken korten op hun uitstaande schuld en dat is juist. Maar als je natuurlijk zoveel reserve hebt is dat neit moeilijk. Landen alsBelgië hebben zelfs die reserve niet meer. De positie vanDuitsland vandaag via het euro monetair fonds en via het bezuinigingsverdrag dat maandag op de EU-top ter bespreking staat lijkt dus te getuigenv an degelijk bestuur, maar is voor het geheel van de eurozone nefast. Zonder enige togifte aan nationalisme,noch van econmische, politieke of idelogische aard staat er os niets anders te doen dan de soevereniteit van onze overheid, van onze instellingen en van het volk terug te herwinnen en los van de fianciële markten zelfs de geldschepping door krediet aan landen als Geikenalnd in handen te nemen via onze naintlae bank. Of voormijn part via de ECB, maar die geeft nu 500 miljard euro aanprivate banken aan 1% op 3 jaar tijddie dat geld dorlenen aan 3% aan andere financiëel instellingen. Het beoogde doel om dat geld te gebruiken voor he investeren in staatsschuld waardoor de leenkost van landen alsGriekenalnd omlaag gaat relaiseert zich. De politiek zou van de staking moeten gebruik maken om dit eurpees of bilateriaal beleid in te voeren. Want op de keper beschouwd zijn het de bankeirs die vandaag in staking zijn door de econmie en deoverheid niet de nodige financiële dienten te verlenen en zijn u en ik als belastingbetaler diegenen die opdraaien via de overheid van de minimum dienstverledning met ons geld.

  • door jan peeters op woensdag 1 februari 2012

   Zijt ge een snul Filip??? De koploper inzake uitvoer van Belgische produkten is Duitsland met 19 % , voor Frankrijk 16%, en Nederland. Ik heb trouwens jarenlang gewerkt in een sektor die bijna voor 100 % naar het buitenland ging. Wat voor onzin kraamt ge toch uit, alleen al de havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn goed voor een groot deel in en uitvoer. Tienduizenden verdienen er de kost mee.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties