Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

"Schaliegas verandert machtsverhoudingen in de wereld"

CARACAS — Landen die altijd afhankelijk zijn geweest van de import van olie en gas, kunnen in de nabije toekomst zelfvoorzienend worden op het gebied van aardgas. De olieproducerende landen van de OPEC krijgen daardoor minder invloed.
woensdag 4 januari 2012

Van schaliegas, een gas dat gewonnen kan worden uit gesteente, zouden wel eens veel grotere voorraden op onze planeet kunnen bestaan dan van het conventionele aardgas, zegt de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA).

De EIA stelt ook dat schaliegas rijkelijk aanwezig is op plaatsen die voorheen afhankelijk waren van import. China, de Verenigde Staten en Argentinië voeren de lijst aan, gevolgd door Zuid-Afrika, Australië, Polen, Frankrijk, Chili, Zweden, Paraguay, Pakistan en India. Ook in Nederland wordt momenteel onderzoek gedaan naar de veiligheid van de winning van schaliegas en de mogelijke gevolgen voor het milieu.

Nieuwe allianties

"Het wereldwijde energieschaakbord is aan het veranderen en de markten zullen zich daar opnieuw moet moeten afstemmen", zegt Luis Alberto Terrero, hoofd van de Venezolaanse Vereniging van Gasbewerkers (AVPG). "Landen die nooit eerder zoveel energie ter beschikking hadden, kunnen zelfvoorzienend worden en misschien zelfs exporteren."

Als er meer gas beschikbaar komt, "worden fossiele brandstoffen goedkoper en zal de groei van alternatieve energiebronnen vertragen", zegt Terrero. Hij verwacht de komst van nieuwe allianties, investeringen en handelsnetwerken.

De grootste voorraden van conventioneel gas zijn momenteel te vinden in Rusland, Iran, Qatar, Saoedi-Arabië en Turkmenistan. De grootste voorraden schaliegas zijn volgens de EIA te vinden in China, de Verenigde Staten, Argentinië, Mexico, Zuid-Afrika en Australië.

Milieuvervuilig

"Schaliegas is in deze eeuw tot nu toe de grootste innovatie op energiegebied, qua schaal en impact", zegt analist Daniel Yergin, auteur van een 'The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power'. Een derde van alle gas dat in de VS geproduceerd wordt, komt al uit schaliegasreserves, zegt hij.

Schaliegas wordt gewonnen via een proces waarbij onder hoge druk water, zand en chemicaliën in de bodem worden gepompt, het zogenoemde 'fraccen'. Daarbij wordt veel water gebruikt en er kan ook seismische activiteit ontstaan. Het afvalwater kan mogelijk vervuiling van het grond- en oppervlaktewater veroorzaken.

Het onderzoek naar de winning van niet-conventioneel gas moet daarom samengaan met technologieën die het watergebruik en andere schadelijke effecten kunnen verminderen.

De hoge olieprijzen moedigen bedrijven aan om te zoeken naar niet-conventioneel gas en bijvoorbeeld schalie-olie. "Er komen meer fossiele brandstoffen beschikbaar in de toekomst. Olie en gas maken nu 80 procent uit van de wereldwijde energiemix, en die brandstoffen zullen nog decennialang blijven domineren", zegt Kenneth Ramírez, hoogleraar geopolitiek en energie aan de Centrale Universiteit van Venezuela.

Opkomende landen

Ramírez verwacht grote geopolitieke effecten als gevolg van de ontdekking van schaliegas en andere soorten niet-conventionele fossiele brandstoffen. "Een van de eerste effecten is dat de invloed van de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) op de wereldwijde energiemarkt zal afnemen, omdat de grootste vondsten gedaan zijn buiten de OPEC-landen."

Tegelijkertijd, zegt Ramírez, zal Rusland proberen zijn positie als wereldspeler op het gebied van energie proberen te handhaven. Canada zal een grote oliemacht worden en de Verenigde Staten worden minder afhankelijk van het Midden-Oosten.

Hetzelfde kan gezegd worden van opkomende landen zoals China, India, Zuid-Afrika en Brazilië, die zelf beschikking krijgen over gas.

In Latijns-Amerika worden de productie in Bolivia en Trinidag en Tobago, of de offshore-projecten van Venezuela, op lange termijn minder belangrijk. In de Noord-Mexicaanse staat Coahuila en in de Zuid-Argentijnse provincie Neuquén zijn al succesvolle proefboringen geweest naar schaliegas en -olie.


- - - - - - - -
Auteur: Humberto Márquez

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

11 reacties

 • door Eddie G. op donderdag 5 januari 2012

  Oké, dat is op geologisch niveau. Maar zijn het, op economisch niveau, dan andere spelers van de wereldenergiemarkt die het gas gaan ontginnen?

 • door Tom V. op donderdag 5 januari 2012

  Of fossiele brandstoffen het nu nog 10, 20 of 100 jaar uithouden, het blijft een eindig verhaal. Met de schaliegas-hype blijft men vastzitten in een fosielebrandstof draaiende economisch model dat per definitie gedoemd is uiteindelijk te falen. Enkel een keuze voor hernieuwbare energie zou een werkelijke energierevolutie zijn die echt de globale machtsverhoudingen aangaande energie zouden veranderen.

  • door svdl op donderdag 5 januari 2012

   Volledig akkoord met het eerste deel van je antwoord. Maar de laatste zin helemaal niet. Om het maar kort te houden op omschrijvend niveau: Hernieuwbare energie vergt technologie. Technologie vergt Kapitaal met grote "K" ("call to realism"). Kapitaal ("K") is nu in handen van 1%... Dus.. samen met de nodige energierevolutie ga je ook nog een andere nodig hebben: Zacht uitgedrukt in salonfähige woorden zou ik het "de democratisering van de productie" kunnen benoemen. Snap je hem? ;-)

   • door hans d op vrijdag 6 januari 2012

    svdl, ik ben het absoluut oneens met jou stelling, net hernieuwbare energie is DE kans om decentraal energie op te wekken, weg van electrabrol en consoorten. zonneboilers, PV-panelen, windmolens, WKK, allemaal technieken die op kleinere schaal perfect werken. er zijn ondertussen een hele reeks windcoöperaties aktief in belgie, dat moet jou toch als muziek in de oren klinken? die grote K heb je helemaal niet nodig, wel een beetje gevoel voor realisme. daarbij hebben we zelf de sleutel in handen, sluit je aan bij een van die coöperaties en zeg gedag tegen SPE, electrabel, RWE, EON etc. helaas roept iedereen hard, maar blijft de meerderheid rustig klant bij electrabel. snap jij hem ook?

    • door svdl op zaterdag 7 januari 2012

     Ik begrijp je reactie volledig Hans. Ik begrijp je technisch argument van "de mogelijkheid tot het decentraal opwekken". Ik begrijp ook de kracht en het argument van de coöperatieve. Ik moet echter je argumenten kaderen in de reële werking van ons kapitalistisch systeem. Je argumenten zijn dus deels waar en bieden op korte termijn een mogelijkheid.

     Maar deze aardse bedenkingen moet je je maken:

     Kleine decentrale initiatieven voor eigen of "commune-" gebruik, heb nog steeds een initiele kost ("kleine k")... Doch reeds voor vele werkende is de loondruk en maw hun inkomen onvoldoende om in staat te zijn zulke keuzes te maken. Mensen die huren, mensen die voor de keuze staan voor "brood voor morgen" of de eerste zonnecel op hun dak, mensen die zelf krabben voor de meest elementaire basisbehoeften. Deze groep groeit, en groeit en groeit in omvang. Zulke mensen krijgen ook geen goedkope kredieten oof leningen vast (en pas op ik pleit niet voor de gang van zaken zoals in de US: alles op krediet en bouwen die "bubbel") Je kan zeggen: Er is nog altijd de moeglikheid om je in te schrijven in bestaande coöperatieven. Wederom deels waar. Maar ga je tegelijk dan ook op de baricaden staan om onze koopkracht te behouden, wanneer "het kapitaal met grote K" merkt dat er hierom wederom meer marge is om een werkende bevolking uit te persen door allerhande negatieve voorstellen zoals het afbouwen van index, het relatief duurder maken van diensten en producten voor levensnoodzaak?

     "K" wil eigenaar zijn en blijven van alles. Dat is hun drive. Keyword is "privatisering". Coöperatieven zijn doornen in het oog, want zij in hun ogen eigenlijk een stap in de richting van collectivisering. Zulk initiatief is voor hen concurrentie, marktaandeel, dat ze terug willen. Voor hun moet de coöperatieve kapot! Als ze het niet kunnen gedaan krijgen via een dictatoriale wet via hun stromannetjes en de particartie in ons halfrond, dan gaan ze via economische macht de Coöperatieve aanvallen.

     Wat is econmische macht beste Hans? Wie wint er Hans? Wat zijn de aspecten, eigenschappen en mechanisme, die bepalen wie er wint in tal van concurrentie-casussen in het kapitalisme? Wie -in mensentermen- betaalt eigenlijk relatief de prijs, het gelach? Dit zijn de echte fundamentele vargen en misschien latent een hele uitdaging voor jou.

     Principieel, in regel, heeft in een concurrerende entitteit met het grootste kapitaal in een bepaald marktaandeel, het meeste potentieel om de race te winnen. Diegenen in bedrijven die verliezen zijn telkens loontrekkenden (op wiens mogelijkheid tot consumeren het enige is waarop alles draait). Diegenen met het grootse K, kan ook het meest "rationaliseren", "automatiseren", vernieuwen" om het variabel deel van haar kapitaal te reduceren (loonkosten dus). Diegenen met het grootse kapitaal bezit dus tevens de mogelijkheid om haar prijs het meest te drukken en zelfs even dieper te gaan dan de bodem van haar concurrenten. Als een Coöperatieve eraan moet, dan gaat ze er ook aan! Als Suez beslist om coöperatieven te liquideren kan ze dat doen door prijssetting. Wil ze tegelijk hierbij toch haar rendementen op winst en dito dividenten voor K - aandeelhouders behouden, moet ze (als cash machine zoals ze is) variabel kapitaal drukken, ... aan den toog gezegd: mensen buitengooien. Deze race, concurrentieoorlog, chaos in productie en diensten, geeft op het geheel van het consumerend vermogen (grosso mode allle loontrekkers en armen die noodgedwongen teren op de verdeling van de armoede) een druk die de realtieve gezamelijk koopkracht doet reduceren. Zeker wanneer er, zoals in ondermeer belgïe (en de rest van de EU en de VS) een belastingsstelsel is dat zijn herverdelende werking niet echt waar maakt (zie het stuk over fiscaliteit in belgie --> Venbootschapsbelasting tov personenbelasting, managementsvenootschappen, afschaffing van de belastingschalen boven 45% waarvan 90% van de bevolking toch geen last had, etc...)

     Ik roep toch op om eens na te denken wat dit eigenlijk als effect geeft op gezinsinkomens en hoe dit de vrije keuze tot ecologische, kleinschalige projecten of coöperatieven danig kan beïnvloeden of reduceren tot het punt dat er onder econmische druk voor de gezinnen eigenlijk geen sprake meer is van vrije keuze. De vraag wordt door de druk van K altijd gereduceerd tot "brood morgen op tafel" of "de eerste zonnecel van mijn paneel"...

     Ik ben dus echter wel akkoord met jou dat Coöperatieven of samenaankopen, of indien mogelijk kleine initiatieven zoals zonneboilers en panelen, goede initiatieven zijn. Maar indien ze groeien (deze ontwikkelingen en aantallen) komen ze tot een kritiek punt waarbij "K" zijn "kanonnen boven haalt" en er voor zorgt dat econmische druk mensen hun keuzes ontneemt. (Je weet hopelijk onderhand reeds waarom dat "K" dat volgens de desastreuze logica van het systeem MOET doen...)

     Nu, als je al begint met een overheid die effectief van en door de 99% is kan je een eerste dam opwerpen hiertegen, akkoord... maar dan nog, We weten onderhand ook wel hoe dik verweven "k" en parlement is... maw totaal afgesneden van de bevoking en van haar reële levensstandaard. Enfin, dat is het democratische verhaal of beter het gebrek eraan, wat nog schrijnender is op Europees niveau (van 10 tot 30000 Lobbyisten voor nog geen 750 Europarlementsleden) Ik ga hier geen verdere boom opzetten over heel dit democratische deficit...(beperking van de exposé) maar dat is één van de nodige kaderingen.

 • door Wilfried op donderdag 5 januari 2012

  [title]@Tom V Je drukt zeer[/title]@Tom V Je drukt zeer diplomatisch uit. Het zullen zeker géén "sociale" investeerders zijn die de exploitatie van shalie gas voor hun rekening zullen nemen. De grote "K" zoals je het noemt, zijn dan Goldman Sachs en JP Morgan. Zij hebben deze opties sinds geruime tijd al in "hun" portefeuilles opgenomen. En dan kan de rest van de wereld het schudden. Ook de uitbating van de nog te ontginnen en te ontwikkelen hernieuwbare energiebronnen zijn reeds vastgelegd en verdeeld onder deze "wereldspelers" (lees terroristen) De mensheid hoeft zich niet te verwachten aan ooit "goedkope en voor iedereen beschikbare" energie. De zon, de regen (drinkwater) en zuivere lucht zullen niet lang meer voor iedereen gratis beschikbaar zijn. Dit zijn meedogenloze bankiers die miljarden winsten puren uit natuurrampen, oorlogen, uitbuiting en misdaad via de aloude gewoontes en gebruiken van de "vrije markt". Wie het daar niet mee eens is, kan zich zonder meer aan hightech drones verwachten, die, bestuurd door 19-20 jarige gameboys met joysticks, vanuit hun bunkers in de Nevada woestijn, de dwarsliggers op 10.000km afstand feilloos in het gareel zullen dwingen in een bedwelmende roes van "full blow hits"

 • door hans d op donderdag 5 januari 2012

  << Schaliegas wordt gewonnen via een proces waarbij onder hoge druk water, zand en chemicaliën in de bodem worden gepompt, het zogenoemde 'fraccen'. Daarbij wordt veel water gebruikt en er kan ook seismische activiteit ontstaan. Het afvalwater kan mogelijk vervuiling van het grond- en oppervlaktewater veroorzaken. >> en dat moet onze problemen oplossen? integendeel, dat helpt het laatste beetje zuiver grondwater om zeep. wil je wat meer weten over de problematiek, waar weeral de boeren en de kleine man de klos van zijn: http://www.youtube.com/watch?v=dEB_Wwe-uBM&feature=player_embedded alsook http://www.youtube.com/watch?v=dZe1AeH0Qz8&feature=player_embedded voor de die-hards bestaat ook een vierdelige aflevering, voorgaande is een samenvatting.

 • door ron op donderdag 5 januari 2012

  Direct verbieden die boel. Chemicalien gebruiken in grondwatergebieden is reine zelfmoord in de toekomst. Opgepompt water wordt ondrinkbaar voor altijd. Het zijn enkel geldwolven die uit zijn op direct gewin zonder rekening te houden met de daarboven levende mens.

 • door Agnes K. op vrijdag 2 maart 2012

  Wie denkt dat schaliegas de oplossing voor de toekomst is, moet toch eens verder zoeken en zien wat voor schade deze manier van gaswinning aan de aarde, de mensen en dieren toebrengt. Vorig jaar heb ik hierover een schokkende documentaire gezien waaruit blijkt hoe Halliburton argeloze mensen afkoopt met op het oog leuke bedragen om op hun grond het grote gifspel te spelen. Water uit de kraan dat in brand vliegt als je er een lucifer bij houdt, opborrelend rivierwater dat idem reageert, vee dat ziek wordt en ga zo maar door. Boeren die hun bedrijf (o.a. door dat zieke vee) naar de knoppen zien gaan, van mij hoeft deze troep echt niet! Ik geloof dat de docu werd uitgezonden door KRO Reporter, VARA's Zembla of de VPRO. Schaliegas stinkt en hoort in beschaafde samenlevingen niet thuis, we moeten het gewoon met minder fossiele energie gaan doen, de zon heeft kracht genoeg voor ons allemaal!

  • door Niek op zondag 18 maart 2012

   Agnes, schaliegas is niet gevaarlijk. De samenstelling verschilt weinig van het aardgas dat in Slochteren en andere putten gevonden wordt.

   De ´schokkende´ documentaire die je bedoelt zal de film Gasland zijn. Deze film is een aaneenschakeling van leugens. Het gas dat je uit een kraan zag komen was het natuurlijke methaangas dat volgens de bewoners al decennia uit de kraan komt, maar het kwam de maker van de film, Josh Fox, goed uit in het kader van zijn anti propaganda. Het opborrelende rivierwater is ook niets anders dan natuurlijk gas dat in de modder op de bodem is gevormd. Als je toevallig bij een slootje in de buurt bent moet je maar eens met een stok in de blubber porren. Je ziet dan allemaal gasbellen opstijgen. Steek ze maar eens aan. Ga je nu ok zeggen, nu je deze proef zelf gedaan hebt, dat schaliegas gevaarlijk is...? Schaliegas heeft niets met die natuurlijke gasbellen te maken. Wist je ook dat veel boeren vroeger een eigen gasvoorziening hadden met het gas uit sloten? Niets gevaarlijks aan.

   Uit technisch onderzoek is gebleken dat een boorput voor 100% kan worden afgeschermd om te voorkomen dat zich eventuele resten grondwater met drinkwater kunnen vermengen.

   Wist je trouwens dat er in Brabant bij Waalwijk gewoon naar conventioneel aardgas wordt geboord via het ´fraccen´? Maar daar hoor ik niemand over klagen en er worden ook chemicaliën bij gebruikt. Waarom is het daar zo stil?

   Het is louter en alleen het misleidende filmpje Gasland geweest dat de stemming heeft doen omslaan.

   In de VS wordt op dit moment een nieuwe film gemaakt, FrackNation, die een antwoord zal zijn op alle leugens in de film Gasland. Hoe bewoners al decennia lang op een groot methaanveld wonen en dat het gas wat met het water uit de kraan komt ongevaarlijk is. Het 78 jaar oude dametje vertelt voor haar huis hoe ze onder druk is gezet door de makers van Gasland om leugens te gaan vertellen. De film is in juni klaar en dan moet je die ook maar eens bekijken en dan nogmaals je oordeel over schaliegas geven.

   • door hans d op zondag 18 maart 2012

    niek wat je zegt over methaangas is inderdaad correct, overal waar biomassa een rottingsproces ondergaat wordt CH4 gevormd. tot daar ben ik akkoord. schaliegas op zich is niet gevaarlijk, de winning echter wel. we kunnen niet ongestraft verder allerlei rotzooi in de bodem blijven pompen, zonder dat zich dat ooit zal wreken op ons. als je dat wenst te ontkennen ben je erg naïef.

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties