Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu
Opinie

De Grote Meneer Muffin Show

“Als de Muffinman wordt vrijgesproken dreigt een gevaar voor de maatschappij”, meent de advocaat-generaal, de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie. "Niet de versheidsdatum van muffins is het discussiepunt maar wel de houdbaarheidsdatum van deze wereldvreemde magistraten," schrijft gerechtsjournaliste Saskia Van Nieuwenhove.
woensdag 4 januari 2012

foto: Luc Janssens

“Mevrouw de voorzitter, er zijn landen met een Spiderman, er zijn landen met een Superman en wij zijn een land met een Muffinman.”

Het was de openingszin van de advocaat-generaal dinsdagmiddag op het Hof van Beroep te Gent. Daar mocht Steven De Geynst zijn beroep tegen zijn correctionele veroordeling - 'zes maanden gevangenisstraf met uitstel' voor het stelen van twee zakken weggegooide muffins -  deze namiddag komen uitleggen. 

Van een advocaat-generaal verwacht je een portie gebalde retoriek. Maar in de eerste plaats verwacht je van hem ook ontegensprekelijke inbreuken tegen de wet te horen. Een advocaat-generaal is namelijk de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie. Dat is een overheidsorgaan met als taken de wetten te handhaven, strafbare feiten op te sporen en te vervolgen, strafvonnissen ten uitvoer te leggen en de rechter te informeren voor zover de wet dat voorschrijft. U leest het goed: deze mensen zijn bevoegd voor de uitvoering van opgelegde strafvonnissen.

En daar schort wel iets aan. Het is een publiek geheim dat straffen tot drie jaar effectief amper (lees: niet) worden uitgevoerd. Gevangenissen zitten overvol, justitie-assistenten moeten tientallen mensen in voorwaardelijke vrijheid opvolgen, rechters moeten tientallen zaken op één dag behandelen.

Het is een magistratengeheim dat door de overbevolking in de gevangenissen ook voor straffen die hoger liggen steeds minder vaker de onmiddellijke aanhouding volgt. En maar observeren en maar interventieploegen sturen en maar onderzoeksdaden verrichten maar de kans dat na een veroordeling een straf effectief wordt uitgezeten wordt elk jaar kleiner.

Het is een politiegeheim dat politie het parket vaak moet smeken om de strafuitvoering op te volgen. Zes jaar effectief voor gewapende overval bijvoorbeeld. Het klinkt steeds vaker op een recherchebureau ergens in Vlaanderen: “Zeg collega-speurder, hebben ze nu al een gevangenisbevel gestuurd voor die zes jaar effectief van X want nu loopt 'em hier in de buurt nog rond.”

Alsof dat alles nog niet genoeg is blijkt dat mensen die hun job vol overgave doen bij politie en justitie steeds vaker met burn-out kampen.

De toestand is zo dramatisch dat meer en meer zaken worden geseponeerd. Slechts een fractie van het aantal verkrachtingen worden vervolgd, zelden geraakt een zaak van huishoudelijk geweld op de rechtbank en ook winkel- , fiets- en autodiefstallen halen nog zelden een veroordeling. 

Alternatieve straffen worden uitgesproken maar kunnen wegens een wanbeleid en een stiefmoederlijke behandeling van het departement justitie amper of niet worden uitgevoerd. Duizenden uren werkstraf worden op de rechtbanken uitgesproken, slechts enkele tientallen uren worden daadwerkelijk opgevolgd.

Ondertussen blijft het grote geld plakken bij de misdaadwereld. Een half miljoen euro verbeurd verklaard door de rechter bijvoorbeeld. Oeps, foutje van de juridische firmawereld. Het geld zit in Marokko. En ook al heeft een Belgisch rechter dit geld toegewezen aan de Belgische Staatskas, 'we' kunnen er niet aan.

Tja, het is nu éénmaal voor de politieke wereld populairder om een bende criminele Marokkanen via het gesproken en geschreven dagblad stoer terug te willen sturen naar hun thuisland – in één ruk zijn de potloden bij het plebs gescherpt om deze partij te bedanken bij de volgende verkiezingen - dan een écht belangrijk verdrag te sluiten met dit Magrebland waardoor misdaadgeld kan worden gerecupereerd en de misdaad kan worden bestreden daar waar het moet: in hun geldbuidel.

Prioriteiten

Dit is in een notendop de schrijnende situatie bij justitie. Je zou dus verwachten dat er alarm wordt geslagen. Dat er prioriteiten worden gesteld. En wel de juiste prioriteiten.

Maar wat laat de de baas van de federale politie onlangs weten? “Fiscale fraude opsporen is geen prioriteit meer”.

Terwijl deze beerputwalmen van justitie steeds hardnekkiger stinken - en een pak zware kalibers vrijuit gaan, topfraudeurs nu al weten dat ze geen vervolging riskeren want de krakkemikkige wetten zullen er toch voor zorgen dat er ofwel een procedurefout gebeurt, ofwel dat er zoveel tijdrovende onderzoeksdaden moeten worden gesteld dat de 'redelijke termijn overschreden' zal worden ingeroepen en een vervolging uitblijft -, net op dat moment moet Steven De Geynst voor de rechter verschijnen.

En ja, deze notendop van justitie is relevant. Deze zaak werd niet geseponeerd. Deze zaak werd ook geen symbooldossier van een noodzakelijk en relevant debat. Niet alleen over de toestand bij justitie maar ook over de zaak ten gronde. Is er eigenlijk wel een misdrijf gepleegd? Kan weggegooid voedsel überhaupt nog als eigendom worden gezien? Is een vervolging hier überhaupt verantwoord?

De advocaat-generaal zei letterlijk “mevrouw de voorzitter, de vrijspraak van meneer De Geynst zou betekenen dat iedereen ongestraft in containers kan grabbelen en een afvalbeleid niet meer nodig is. Het zou ook betekenen, mevrouw de voorzitter, dat iedereen zomaar bankuittreksels uit de vuilnisbakken kan nemen, weggegooide diskettes en papieren met persoonlijke gegevens kan misbruiken wanneer ze die vinden in een vuilnisbak.

Wel, meneer de advocaat-generaal, is het niet net dat afvalbeleid dat ons – brave burgers - verplicht te recycleren? Dat we daardoor spaarlampen en CO2-zuinige auto's kopen, glas naar de glascontainer brengen en petflessen bij het PMD-afval steken? Als we een yoghurtpotje in de verkeerde vuilniszak steken, krijgen we een sticker van de stad en riskeren we zelfs een boete.

Maar wie controleert het afval van Carrefour? Of mag daar wel organisch voedsel bij een gebroken fles Javel en een gescheurd pakje batterijen in één container?

U leuterde verder over de houdbaarheidsdatum van de muffins alsof daar de veroordeling van afhangt. Als dat in uw pleidooi van zo'n kapitaal belang is waarom werd er dan geen onderzoeksdaad gevraagd? Waarom gaf het openbaar ministerie niet de opdracht de muffins te testen in een labo? Met die toon van belangwekkendheid waarmee u sprak zou een mens dat toch verwachten.

Als de Muffinman vrijgesproken wordt, dreigt er een gevaar voor de maatschappij. Wie is er dan verantwoordelijk voor de verspreiding van producten met gevaren voor de volksgezondheid?”, ging u nog verder.

U sleurde er nog wat milieuwetten bij. Perfect gecounterd door de advocaat van de verdediging: “pure chantage van de advocaat-generaal, meneer De Geynst staat helemaal niet terecht voor een inbreuk op de milieuwetgeving”.

U kon niet anders dan ja-knikken. En toch ging u woordelijk verder: “De Geynst moest worden veroordeeld want anders kon de milieuwetgeving niet correct meer worden toegepast. Dat is van kapitaal maatschappelijk belang”, zei u ook. “Dit is een realistische kijk op de zaak en geen romantische kijk zoals de activisten in de zaal, mevrouw de voorzitter.

Armoede

Tiens, ik zat ook in de zaal. Romantiseren, advocaat-generaal?

Allerminst. Allerminst. Dit is bittere ernst. In een land waar Electrabelbonzen, bankdirecteurs en Dexiabazen genieten van hun met-belastinggeld-betaalde-coctail, in een land waar het zware geschut de pijnpunten van justitie misbruikt om niet vervolgd te worden, in een land waar 1207 geïnterneerden zonder behandeling in de gevangenis zitten, in een land waar de georganiseerde overproductie regelrechte diefstal is van de volgende generaties, de jongeren én onze kinderen, in dit land dus geven we een gevangenisstraf aan iemand die weggegooid eten uit containers haalt.

Een gevaar voor de volksgezondheid, Advocaat-Generaal? In mijn straat woont een alleenstaande moeder die de laatste dagen van de maand een liter melk aanlengt met water om toch nog iets met smaak aan haar peuter te kunnen geven. Schrijnende armoede. Geen eten meer. Deze groep alleenstaande ouders wordt steeds groter.

Zo door het leven gaan, dat is een gevaar voor de volksgezondheid.

Niet Steven De Geynst himself of een vrijspraak – een mens blijft hopen (uitspraak 8 februari om 14u in deze zaak) -  is een gevaar voor de maatschappij, beste advocaat-generaal maar schrijnende armoede, een mank justitiebeleid en een krankzinnig vervolgingsbeleid.

Zo krankzinnig dat uw collega's in Brussel aan de politiezones van B-H-V vandaag via een rondzendbrief lieten weten dat mensen met illegaal wapenbezit, autodiefstalplegers en valsmunterijmuiters niet meer onmiddellijk moeten worden verhoord. Ze riskeren geen onmiddellijke aanhouding meer.

Ik heb deze rondzendbrief even in de praktijk omgezet. Niet geromantiseerd, wees gerust.

U betaalt muffins in de Carrefour met valse geldbriefjes. U wordt betrapt op heterdaad, door de winkeleigenaar of de politie.
De rondzendbrief van parket Brussel is duidelijk. Valsmunterij : niet onmiddellijk verhoren. U mag naar huis.

U neemt een uur later de niet verkochte muffins die door het personeel werden weggegooid in de container op de parking. U riskeert zes maanden gevangenisstraf met uitstel. Zeg dat het openbaar ministerie van Gent het gevorderd heeft.

Niet de houdbaarheidsdatum van de muffins is het discussiepunt maar wel de houdbaarheidsdatum van dit vervolgingsbeleid, van wereldvreemde magistraten - al eens een afvalcontainer van dichtbij gezien advocaat-generaal? - en de vervaldatum van deze veroordeling.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

40 reacties

 • door diFILM op woensdag 4 januari 2012

  Pijnlijke realiteit zeer sterk en duidelijk blootgelegd.

 • door Lutgard Van Doninck op woensdag 4 januari 2012

  Dit is de nagel op de kop! Verstomd over al wat wij daar hoorden , zaten we op onze tanden te bijten en ons best te doen geen om geen "ongepaste" reacties te tonen want dat mag uiteraard niet in de rechtszaal. Het gaat nota bene zelfs niet om muffins die over datum waren maar een beetje misvormd om te kunnen verkopen. En inderdaad de grond van de zaak is toch dat iets wat weggegooid is, niet meer kan gestolen worden! Echt de wereld op zijn kop! Bedankt trouwens Saskia, voor dit uitstekende artikel!

 • door kristiaan op woensdag 4 januari 2012

  Sas, dank je. waarheid troef. dit is Kafka voorbij. ik wens de hoogeschoolde, wereldvreemde, in een ivoren toren residerende advocaat generaal, en nogal veel volk van de Belgische justitite, een jaartje "dumpster diving" als incentive...oh wacht...dat kan niet....die mensen worden betaald met ons belastingsgeld.....die leven bij onze goodwill.... wel, dat ze eens een jaartje als "dumpsterdivers" in de echte wereld moge verrtoeven....eens zien of ze dan nog zulke milieu prietpraat komen verkopen.

 • door avarel Dalton op woensdag 4 januari 2012

  De wet straft iedereen zonder medelij Die nadeel berokkend aan de burgerij Maar wie miljarden steekt in eigen zak Vlieg nooit of te nimmer in den bak

  De wet straft iedereen onmeedogenloos Zelfs wie steelt uit een lege doos Maar de speculant die de gewone mens bedot Vliegt nooit of te nimmer in ’t cachot

  De wet straft iedereen die niet kan betalen of op straat moet slapen door gerechtelijk falen Maar de bankier die smost met uw ontstolen geld Wordt nooit of te nimmer in beschuldiging gesteld

  De wet zwiert iedereen in de cel Voor wie orde en tucht zijn van geen tel Maar de kapitalist die plezier in het uitbuiten heeft. Gaat immer vrijuit zolang hij leeft

  De wet zwiert iedereen in de gevangenis Die vecht tegen wat onrechtvaardig is. Maar de rijke bourgeois die de staat oplicht Wordt geprezen voor zijn burgerplicht

  De wet steekt zich ook voor jou altijd weg Als je arm wordt door brute pech Maar de aandeelhouder die belastingen ontduikt Zal door de wet nimmer worden gefnuikt.

  De wet legt onleefbare voorwaarden op Voor wie 1 euro extra wil bovenop zijn dop Maar wie miljarden verliest en slecht heeft belegd Krijgt van de staat alles terug, zonder voorwaarden opgelegd.

  De wet past zich aan, aan wie het voor het zeggen heeft. Geen recht op geluk voor al wie van zijn arbeid leeft. De hebzucht van de banken zal met jouw zweet worden gevoed. Dromen worden verboden, je verzet gesmoord in bloed.

  Daarom, burgermens, het wordt tijd dat je ontwaakt en je je verzet. Tegen de speculanten en hun handlangers van de wet. Ze brengen een toekomst van bittere ellende Van slavernij en geweld met hun roversbende Dus verzaak aan je plichten, kom op voor je recht Ga mee in verzet, wordt wakker en vecht !

  • door Le grand guignol op donderdag 5 januari 2012

   Mooi!!

 • door Pleimion op woensdag 4 januari 2012

  Een wild in het rond schoppend opiniestuk da tover alles en niets gaat, toogpraat en karamellenversjes in de lezersreacties. 't Is eens wat anders dan wetenschapsfilosofen die vechtend over straat rollen.

  • door Sas op woensdag 4 januari 2012

   dank voor het groots compliment. Eens iets anders dan wat we dagelijks lezen is altijd mijn streefdoel.

  • door Luc Pintens op donderdag 5 januari 2012

   Voedselverspilling is een echte schande. Ik begrijp niet wat je hier doet, m'n beste Pleimion. Blijf rustig in je eigen cirkeltje zitten. Je kan gewoon blijven dromen dat alles in orde is. Niemand vraagt jou om onoverwogen commentaar te spuien over een goed geïnformeerd en doorvoeld stuk dat je duidelijk niet goed gelezen hebt. Ik geloof ook niet klakkeloos wat iemand (op internet) beweert, maar net daarom is het goed om jezelf te informeren en zelf na te denken.

 • door maman Verte op woensdag 4 januari 2012

  AMEN! De pijnlijke waarheid over ons systeem... Schitterend geschreven .... Al mijn steun voor Muffinman!

  • door Griet op woensdag 4 januari 2012

   Maman Verte, ik ben het volledig met je eens!!!!!!!

 • door Eiblin op woensdag 4 januari 2012
 • door Koen Calliauw op woensdag 4 januari 2012

  'Wie de wet niet kent berooft zich van genoegen hem te overtreden'. Een one-liner van de 'Grote Meneer', bajesklant, dief, homo, zwerver, dichter, auteur, politiek activist Jean Genet (1910-1986). De fransman werd dankzij Sartre, Gide en andere intellectuelen uit de cel gehaald nadat hij levenslang kreeg na zijn tiende veroordeling.

  Genet was het schoolvoorbeeld van de 'ervaringsdeskundige' avant la lettre. Deze 'recidivist' schreef provocerende literatuur waarin de bourgeoisie belachelijk gemaakt werd en de pracht van homoseksualiteit en diefstal gevierd.

  Rainer Fassbinder maakte in 1982 de film 'Querelle' op basis van zo'n roman. David Bowie bezong Jean Genet in in het nummer 'Jean Genie' in 1972.

  Toen hij in Nazi-Duitsland verbleef zei hij : 'Dit is een natie van dieven. Wanneer ik hier steel betekend dat niets bijzonders voor de realisatie van mezelf. Ik gehoorzaam slechts de gebruikelijke gang van de dingen. Ik vernietig niets'.

  'Dief' genoemd worden door het establishment dat klassenjustitie hanteert in het belang van de grote dieven die de bevolking beroven, is een eretitel. Steven De Geynst zet in één ruk de schande van de voedsel verspilling én de bewuste criminalisering van de armen, de sociaal uitgeslotenen op de kaart. Hij vernietigd niets, hij creëert. Hij is dus 'een gevaar voor de maatschappij'.

  De media benadrukken gretig dat Steven geen blanco strafblad heeft. Het gaat om kleine feiten van elf jaar geleden. Ze vermelden niet dat hij een gewaardeerd professioneel ervaring deskundig medewerker is van Samenlevingsopbouw Antwerpen-Stad. Hij ontkent zijn roots niet. Dat is moedig en zinvol voor zijn lotgenoten.

  Mijn beste vrienden en vriendinnen hebben een strafblad. Tal van werkelijke gangsters, rijke stinkerds die het in de Vlaamse politiek en bedrijfswereld maken verdienen er een zwaar, maar ontsnappen aan vervolging. Ik kies mijn vrienden.

  En vond ze in wat de goegemeente als de 'onderwereld' van de extreme armoede omschrijft. Op straat, in 'de goot', bij prostituees, daklozen, sans-papiers. Bij mensen als de Pool Piotr Koscik. De 'holbewoner' van de Antwerpse Linkeroever die tijdens de Kerst kalkoen het gespreksonderwerp was. En toen hij 'verdween' - de 'ondankbare' - bij het grof vuil gezet werd. Hij 'zou' een strafblad hebben met minimale feiten.

  Onrechtvaardige wetten en reglementen aan je laars lappen is 'een genoegen' zoals Jean Genet zei. Het is een noodzaak, een deugd. 'Neem en eet...', provoceerde Steven De Geynst. En dan bedoel ik niet Lucas 22:14-20, maar de anarchistische oproep om indien nodig je brood te stelen. Nood breekt wet. Diefstal kan rechtvaardig zijn.

  Steven is inderdaad een 'Grote Meneer', samen met zijn niet weinige bondgenoten in de wereld van de sociale uitsluiting, discriminatie. Hij onthuld, zoals Saskia Van Nieuwenhoven het doet in haar bijdrage, met de daad de perversiteit van dit juridisch systeem, van deze maatschappij.

  Moreel oordeel? Ik weet waar ik sta. Aan de kant van de Jean Genet's van deze tijd. Hij was een geniale, diepmenselijke provocateur die grenzen doorbrak, die de stem werd van veel mensen 'aan de rand van de maatschappij' die trachten stand te houden.

  Jean Genet maakte de indrukwekkende kort film 'Un Chant d'Amour' over dromen in de cel. Klik op onderstaande link. Ga daar onderaan naar 'Trivia', klik 'Un Chant d'Amour' aan. Ga op die site onderaan naar 'Externe links' en klik DownloadenUbuWel aan voor de video. Een omweg die loont...

  Een hulde aan de 'criminelen' en de Jean Genet's van nu.

  Video 'Un Chant d'Amour' www.nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Genet

 • door jimmy op woensdag 4 januari 2012

  geen slecht woord over dumpster-diven of de afkeer van deze consumptie maatschappij maar gezien het verleden van onze muffinman vind ik volgend zinnetje toch wel aan de brute kant: "Slechts een fractie van het aantal verkrachtingen worden vervolgd, zelden geraakt een zaak van huishoudelijk geweld op de rechtbank"

  • door Sas op woensdag 4 januari 2012

   Jimmy,

   Ik zou graag schrijven dat het wat bruut klinkt, helaas is het de verdomde werkelijkheid. En ik wil de goeie zaken niet verbergen : Antwerpen bvb draait een apart beleid rond huishoudelijk geweld. Ik spreek hier echter over een nationaal feit. Parketten functioneren nu éénmaal autonoom. Het geeft trouwens in A'pen jammer genoeg schandalige wachtlijsten van kinderen die door datzelfde geweld - passief/actief - op de lijst staan voor een dringende plaatsing in een residentiële voorziening en/of pleegzorg. Intensieve thuisbegeleiding van deze gezinnen is maar een druppel op een hete plaat.

 • door julia op woensdag 4 januari 2012

  Dit is middeleeuws!!!!

 • door put danny op woensdag 4 januari 2012

  'T is lang geleden dat ik nog zo stil werd van een artikel. Knap gedaan en ik hoop dat er een volksopstand uitbreekt als dit toch uitgevoerd mocht worden.

 • door Johan op woensdag 4 januari 2012

  De enige manier waarop Carrefour (& andere grootwarenhuizen) bewogen kunnen worden om zich op een maatschappelijke manier is door als klant te reageren op deze schande. Dit kan op verschillende manieren: - via de website van Carrefour - via email - in de winkel zelf Enige voorwaarde is wel dat je klant bent van Carrefour, anders zal er waarschijnlijk geen gevolg aan gegeven worden. Deze manier van werken heeft veel meer effect dan een petitie ondertekenen ! Er zijn enkele ngo's die wandaden op die manier aanpakken, met positief gevolg !

 • door Paul Steijnen (NL) op woensdag 4 januari 2012

  Als Steven toch wel veroordeeld wordt zou iedereen goed voedsel uit de containers bij supermarkten kunnen halen, en dat naar het politiebureau brengen: afdeling gevonden voorwerpen. (Wat zullen de "eigenaren" blij zijn wanneer zij hun kostbaarheden terugkrijgen....) Liefst doen met een journalist en fotograaf erbij.

  • door Pleimion op woensdag 4 januari 2012

   Niet iedereen is even mediageil als Steven De Geynst. Overigens staan die containers niet op de openbare weg, maar op privéterrein.

   • door Sas op woensdag 4 januari 2012

    P, Deze commentaar komt regelrecht van de toog van café De Sportvisser. Steven De Geynst is helemaal niet mediageil. Integendeel. Privéterrein? Deal. Dan zal elke (eventuele) inbraak in een wagen van een bezoeker op die parking vanaf nu door de familiale van Carrefour worden betaald en kan ook nergens op die plaatsen nog geld worden gevraagd.

    • door Pleimion op donderdag 5 januari 2012

     Laat me niet lachen. De Geynst heeft blijkbaar meerdere keren aangegeven dat hij met zijn acties door zou gaan tot hij eens tegen de lamp liep. Ik kan me ten andere niet voorstellen dat zijn acties een ander doel zouden hebben. Welke ernstige voedselbank zou een pak muffins aanvaarden dat een of andere zonderling uit een afvalcontainer heeft gevist? Op deze website loopt zijn promocampagne alvast op volle toeren: ettelijke opiniestukken, maar geen woord over zijn strafblad, tenzij om het te vergoeilijken (benieuwd of dat ook zou gebeuren met een veroordeling voor racisme...), een eenzijdige versie van de feiten en irrelevant geleuter over justitie dat ook recht van de toog schijnt te komen ('allemaal met ons belastinggeld!'). Overigens, Sas, ooit al gehoord van exoneratiebeding?

     • door svdl op donderdag 5 januari 2012

      Ik citeer uit wikipedia "trol":

      De trol zaait onrust door mensen waar mogelijk tegen de haren in te strijken. Zo zal een trol op een niet-rokers-forum telkens weer beginnen over hoe prettig roken is. Ook zal een trol een bepaalde beroemdheid afkraken op de fansite van de betreffende persoon, of op een politiek forum een mening geven die conflicteert met de mening van de meerderheid van de gebruikers daar. Materiaal of meningen geven die als schokkend of confronterend ervaren kunnen worden, is ook een veelvoorkomende methode. Ook is een gevolgde methode het uitlokken van reacties of discussies over niet ter zake doende onderwerpen of schijnargumenten te geven, met als enkel doel om gebruikers binnen de gemeenschap opzettelijk en bewust te frustreren. Het komt ook voor dat iemand iets beweert alsof het om een feit gaat, terwijl het in werkelijkheid een mening betreft. Dit is niet per definitie negatief, maar hoe provocerend dit kan zijn blijkt uit een voorbeeld als "AIDS is Gods straf voor homoseksuelen". Ingebracht als slogan zonder verdere nuancering, is het vrij voorspelbaar dat forumdeelnemers zich dan ergeren aan de uitgesponnen "threads" (conversatielijnen) die daarop volgen en de conversatie amper verrijken.

      Trollen worden nog wel eens verward met querulanten; vaak is een trol ook een querulant. Er is echter een belangrijk verschil. De trol gaat te werk met geen ander doel dan verstoren; het trollen kan soms instrumenteel zijn om discussies te domineren en te beïnvloeden, maar voor de trol is dit slechts een bijzaak. De querulant daarentegen handelt altijd met een doel voor ogen terwijl trollen daarbij als middel worden gehanteerd.[2]

      Een trol maakt bij voorkeur gebruik van argumenten die door anderen zijn gebruikt, en effectief zijn gebleken in het zaaien van onrust en onduidelijkheid, en zal daarbij niet vermelden dat in feite een ander (min of meer) geciteerd wordt. Een trol keert zich nooit tegen een hele groep, behalve in een poging zichzelf als slachtoffer van een deel daarvan te presenteren. Door zich namelijk tegen een beperkt aantal personen te richten, tracht een trol die te isoleren en daarmee de aandacht af te leiden. Door tevens controleerbaar juiste uitspraken te doen of handelingen te verrichten, geeft een trol de indruk serieus bezig te zijn, terwijl het werkelijke doel van zijn acties gelegen is in het stoken van onrust en het opzetten van mensen tegen elkaar, kortom: in het zaaien van tweedracht, door middel van leugens en halve waarheden. Trollen houden van discussiëren, ook over trollen zelf, zonder inhoudelijk doel noch einde: daarom is het niet uitzonderlijk wanneer een trol (met de truc van "al wat je zegt, ben je zelf!") anderen van trollen beschuldigt.

     • door catteeuw op dinsdag 10 januari 2012

      Zelfs al was het provocatie, dat maakt het geen misdaad.

      En om in het nemen van muffins uit een vuilbak een provocatie te zien lijkt mij paranoia. Het impliceerd dat MuffinMan kon voorspellen dat hij tegengehouden ging worden door het winkelpersoneel en alles wat daaruit volgde. Dat zou van MuffinMan een of ander geniaal crimineel genie maken. Maar waarschijnlijker is de intelligentie en integriteit van de aanhangers van de MuffinMan provocatie theorie een beslissende factor.

      Hoe wist MuffinMan dat het gerecht geprovoceerd zou worden toen hij die lekkere muffins uit de vuilnis redde?

      Als eten uit een vuilbak criminele provocatie is en gevaarlijk voor de maatschappij, dan weet ik wel een aantal studenten en gepensioneerden die gevangen moeten worden.

      Wat mij betreft mogen ze de OpenBareAanklager in een kotje steken vanwege het misbruiken van zijn ambt voor een persoonlijke vete.

   • door svdl op donderdag 5 januari 2012

    Het "niveau Pleimon" is ene nieuw begrip wat mij betreft: Het lokt tevens uitspraken uit als: "Vort! Terug onder uwe steen! Rare snuiter die Pleimon. Al eens aan het forum van het Laatste nieuwe gedacht voor enige kans tot bijval? :-)

    • door Sas op donderdag 5 januari 2012

     [title]Svdl, Door de laatste zin[/title]Svdl,

     Door de laatste zin weet ik genoeg. Ik kan hem op Facebook blokkeren maar niet hier. Maar pas op, een hele eer : de man heeft zelfs al een haatpagina aan mij gericht. Met andere woorden : fullspeed negeren!

     • door svdl op donderdag 5 januari 2012

      Sorry Sas, te laat :-) Ik had reeds een mooie wiki over hem gevonden. ...

 • door B op donderdag 5 januari 2012

  Bedankt voor dit artikel, Saskia. Goed om te weten dat er nog mensen zijn die niet langer alles willen pikken. Er is iets ernstig mis met onze huidige maatschappij. En jij hebt net de vinger op 1 van de vele wonden gelegd.

 • door Peter G. op donderdag 5 januari 2012

  Voor de boven ons gestelden van de magistratuur is het duidelijk: iemand die eten uit vuilbakken haalt valt buiten de 'normaliteit' en is dus een 'viezen tiest'. Dat het spektakel voor het hof van beroep tot een vrijspraak zal leiden is twijfelachtig, maar wat doet het er eigenlijk nog toe? Het vonnis kan al niet bespottelijker zijn dan dat in eerste aanleg, of gaan ze zich nog eens onsterfelijk belachelijk maken? Met vriendelijke groet aan alle vieze tiesten!

 • door Pieter uit Brugge op donderdag 5 januari 2012

  Dit is hilarisch. Toch niet erg in feite dat er nog zulke uitspraken van rechtse rechters zijn. Zo weten we tenminste dat de logica bij vele vertegenwoordigers bij de overheid niet echt bestaat. Gelukkig dat er ruchtbaarheid aan gegeven is. Het is inderdaad jammer dat we moeten vaststellen dat er ook zo'n groot onrecht bestaat als armoede, in deze zogenaamde vrije samenleving. Kafkaiaans is het beste woord om dit te omschrijven.

  • door Koen Calliauw op donderdag 5 januari 2012

   @ Pleimion, in je reactie 'Laat me niet lachen...' beweer je over Steven : 'Maar geen woord over zijn strafblad, tenzij om het te vergoelijken...'. Ik heb het in ' Un Chant 'd'Amour' grotendeels over de beroemde auteur en na tien veroordelingen tot levenslang gestrafte Fransman Jean Genet. Een geniale 'provocateur', boef en zowel subtiele als keiharde vijand van hypocriete bourgeois als jij. Zoek de leerzame video op die bij die reactie staat. Deze kortfilm van Genet is een homo erotische hulde aan 'criminelen', gevangenen. De schoonheid van 'de Anderen'.

   Zijn leven was een indrukwekkende aanklacht inzake de oorsprong in de kinderjaren en de latere ontwikkeling van 'deviant' gedraag. Een rechter in Dendermonde noemde de journaliste en milieu activiste Anja Hermans aldus bij haar veroordeling wegens het ontmaskereren van de onveilige kerncentrale van Doel. Afwijkend gedrag van de normen en waarden in deze samenleving, die het 'normaal' acht dat tonnen bruikbaar voedsel verspild worden en Electrabel de mensen oplicht. 'Deviant' is een eretitel.

   Steven en Anja zijn 'zonderlingen' in deze maatschappij, daar in heb je gelijk. Weinigen hebben de moed en het intellectuele inzicht om daadwerkelijk de bestaande uitwassen aan te klagen. Met zijn / haar smoel in de media te komen als bijdrage dit op de kaart te zetten. De media hiervoor te gebruiken. Met als risico dat ze jezelf gebruiken. Het signaal dat Steven geeft zal de wereld niet veranderen, maar is een meer belangrijke bijdrage aan het onthullen van het schandaal van de armoede, dan het gezagsgetrouwe koest houden van hun 'doelgroepen' waarvoor het sociale middenveld door de overheden gesubsidieerd wordt.

   Steven De Geynst is als ervaringsdeskundige een buitenbeentje. Hij werkt professioneel voor Samenlevingsopbouw Antwerpen-Stad. Hij blijft zijn roots trouw. Strafblad met kleine feiten van tien jaar geleden of niet. Samenlevingsopbouw steunt hem. Las je dàt ergens? Zoals tal van mijn beste vrienden en vriendinnen is hij waardevol juist om zijn 'verleden'. Ervaring deskundigen 'met een papiertje' door opleiding verkregen, zijn te dikwijls het schaamlapje in organisaties, bij openbare diensten. Steven laat zich niet recupereren.

   Verpoos even met de reactie, het gedicht 'Voor alle Stevens', van Avarel Dalton ' Dus verzaak aan je plichten, kom op voor je rechten'. Laat dàt het moto zijn van een actie van 'Stop Armoede Nu' in Antwerpen. Tot nog toe een braaf ritueel, vrijetijdsbesteding.

   Gebruik maken van het recht op vrije meningsuiting is ook in België gevaarlijk. 'Vrij spreken' is altijd en noodzakelijk een provocatie. Samen met anderen werd ik in Antwerpen in een maand, eind vorig jaar, twee keer door de flikken gewelddadig naar de cel gesleept van uit de gemeenteraad, het stadhuis. Ik sta officieel als 'Extremist-Terrorist' genoteerd op een uitgelekte zwarte lijst van de politie. Ik had geen blanco strafblad, liet het wit maken omdat ik het nodig heb om gevangenen te kunnen bezoeken. Doe dat niet 'om goed te doen', maar uit solidariteit met hen.

   Het zal wel toogpraat zijn, maar de werkelijk grote gangsters, fraudeurs en moordenaars van volkeren lopen vrij rond. Politici, bankiers, 'ondernemers' en aandeelhouders van bijvoorbeeld een harddrug dealer als Inbev (alcohol) met de stinkrijke 'christendemocraat' Jean Luc Dehaene hebben een 'blanco strafregister'. Laat me dus niet lachen, Pleimion...

 • door Rudy Baker op donderdag 5 januari 2012

  Robin Hood ging wel niet het afval van de rijken stelen. Hij ging voor hun goud.

 • door Michel V. op donderdag 5 januari 2012

  Belachelijk artikel vind ik, en ik had beter verwacht van Saskia.

  Benadert het niveau van “waarom zou roken moeten verboden worden op restaurant? EN AL DAT FIJN STOF VAN AUTO’S DAN?” — het is niet omdat justitie mank loopt en verkeerde prioriteiten stelt, dat die vent het recht in eigen handen mag nemen, of dat hij onschuldig zou zijn.

  Noch in juridische, noch in gewoon menselijke zin, trouwens: handen omhoog al wie er geen probleem mee zou hebben dat een wildvreemde uw vuilbakken in uw achtertuin komt leeghalen? Al wie er geen probleem heeft dat mensen eten uit vuilbakken aan voedselbanken geven?

  Het is niet omdat de directeur van de bank fraudeert en ik daardoor al mijn spaargeld kwijt ben, dat ik hem daarom mag doodschieten. Of zelfs maar een blauw oog slaan. Of zelfs maar een muffin stelen. Zelfs als die al verlopen was en in de vuilbak lag.

  • door christophe op donderdag 5 januari 2012

   Excuseer, maar uw vergelijking trekt op niets. In uw voorbeeld gaat het om twee ethische kwesties. Je kan die perfect alle twee aanpakken. Hier gaat het om prioriteiten. U kent dat misschien van in uw gezin. Als u maar een beperkte tijd hebt, gaat u dan eerst uw koper oppoetsen of toch eerst de afwas doen en die dikke laag vuil van uw bad en toilet schrobben. Of nog: gaat u eerst uw postzegelverzameling vervolledigen of toch maar de rekening van Electrabel betalen.

   Om de vergelijkingen door te trekken: als zware criminelen hun gang mogen gaan, ga je dan zoveel middelen besteden aan twee zakken muffins?

   Uw vergelijking met uw eigen vuilnisbakken is ook al zo krom als een nieuwe maan. Daar kunnen persoonlijke dingen inzitten. In een afvalcontainer van een winkel op een vrij toegankelijke parking is dat niet het geval.

   • door Michel Vuijlsteke op vrijdag 6 januari 2012

    Ik heb, voor de duidelijkheid, de reactie hierboven onder "Michel V" niét zelf op De Wereld Morgen gezet.

    Als ik, beste Christophe Callewaert, ergens op het internet een reactie nalaat, verstop ik me niet achter voornamen of initialen. As ik reageer, dan doe ik dat mét naam en toenaam.

    Ik lees, als ik op uw naam klik, dat uw vakgebied "Journalist/redacteur" is, en dat u het heeft over onderwerpen als "Sociaal-economisch nieuws, vakbonden, mediakritiek". Tjaha. Het moet dan zijn dat het hier niet zo nauw steekt met de gedragsregels: bij Gentblogt zou het niét zomaar kunnen, dat een "journalist/redacteur" zich uitgeeft voor iemand anders, om daar dan meteen op te gaan reageren.

    Ik zou dan ook eigenlijk het liefst hebben dat u die "Michel V" boven "mijn" reactie verwijdert, en dat u er uw naam op zet. Wat ik op Gentblogt schreef, als u dat hier absoluut graag wil houden, mag wat mij betreft blijven staan, maar zet er dan iets rond in de zin van "ik las op Gentblogt deze reactie van Michel Vuijlsteke".

    (Bedenk er meteen een betoog bij van hoe dit belachelijk voorvalletje nog maar eens illustreert hoe ten dienste van het eigen gelijk allerlei regels gewoon met voeten mogen getreden worden. Krakers, pseudo-anarchisten, muffinmannen, wildplassers, "journalisten/redacteurs", één strijd.)

    • door Michel Vuijlsteke op vrijdag 6 januari 2012

     Als Christophe hier niet dezelfde mens is als Chris op Gentblogt: dan mag de hele reactie eraf. Als ik een antwoord zou gegeven hebben hier, zou ik het op een andere toon en meer onderbouwd gedaan hebben. Wat hierboven ge-knip-en-plakt werd, is een reactie op één paragraaf die ook al ge-knip-en-plakt werd.

     • door Sas op vrijdag 6 januari 2012

      [title]Michel, dat weet ik niet. Ik[/title]Michel, dat weet ik niet. Ik zie zoals alle lezers enkel de reacties hier. Ben 'slechts' een journalist met 'vrijwillige bijdragen' aan DWM :-). Kan dus niet op de site, wist zelfs niet dat er werd gecopy/paste van andere sites. Maar ik vind jouw reacties echt niet correct. Je reageert alsof ik de straffeloosheid pleit, alsof ik een slag in het gezicht goedpraat omdat een moordenaar vrijuit gaat. Dat staat er nergens. Ik heb geen misdrijven tegen elkaar afgewogen. Je beschuldigt mij van zaken waar ik net in mijn artikels tegen pleit. Ik heb een boodschap willen richten waar het bestuur en een beleid prioriteiten moet leggen. En als openbare ministeries al zoveel moeten seponeren is de vraag of dit met een uitermate zwak pleidooi van een advocaat-generaal en geen enkele harde bewijslast hier dan wel moet leiden tot een rechtszaak. Wel, ik pas en huiver voor een wereld waar op ideologische gronden en meningen iemand tot gevangenisstraf wordt veroordeeld. Want dat is wat het openbaar ministerie heeft "vinden dat het openmaken van vuilniszakken niet kan". For the record : Christophe Callewaert is een uitstekend journalist.

     • door christophe op vrijdag 6 januari 2012

      Ik heb niets te maken met Gentblogt. Ik reageer enkel op de commentaar van ene Michel V. Die liet ook een mailadres achter en daaruit blijkt dat hij een andere naam heeft dan Vuijlsteke. Vertoont zijn commentaar toevallig gelijkenissen met iets dat u elders gepost hebt? Of is het echt een copy/paste?

    • door Sas op vrijdag 6 januari 2012

     [title]Dag Michel, Weet je wat zeer[/title]Dag Michel,

     Weet je wat zeer jammer is? Dat je deze commentaren niet aan mijn adres richt maar het wel op de man speelt. Ik eet niemand op hoor bij kritieken. En ieder zijn mening. Maar zoals Christophe zegt : het gaat om prioriteiten. Jammer dat je door een betoog 'had van Saskia beter verwacht' enz een heel deel van de sterkte verliest. Het is jouw recht te vinden dat ook al loopt justitie pijnlijk mank iemand voor muffins en container-diven moet worden berecht. Al jaren geraken veel dossiers onder het stof waardoor een verkrachte vrouw moet horen dat haar dader niet meer kan worden veroordeeld of een kind dat mishandeld is moet worden beschermd - elders geplaatst - omdat de 'dader' werd vrijgelaten omdat ze geen procesdatum kunnen prikken. Die achterstand nog eens verhogen door dit als een staatsbelangrijk dossier te behandelen was wat mij schokt. De advocaat-generaal had trouwens geen enkel overtuigend argument, geen enkel.

 • door madeleine meersman op vrijdag 6 januari 2012

  Knap goed en duidelijk geschreven stuk!

 • door Chie Sato op donderdag 12 januari 2012

  Gisteren zag ik een zak vol schoenen op de Turnhoutsebaan staan, keek erin en begon een sandaal te zoeken omdat ik het gloednieuw paar wou meenemen, tot plots een auto achter me stopte. Twee mensen in burger stapten uit, lieten een soort pasje zien, vroegen mijn identiteitskaart en zeiden onmiddelijk te stoppen met wat ik aan het doen was. Ik kon mijn pas niet tonen want ik had die niet bij (en mijn vriend die bij me was wou zijn pas niet tonen en hield vol dat hij niets misdaan had en zei dat ze geen geldige reden hadden dit op te eisen en ook de bevoegdheid niet hadden) "Dan moeten we de politie erbij halen", was de reactie. Na een hele discussie, bleek dat ze voor de Stad Antwerpen werkten, ik met iets illegaal bezig was en dat dit strafbaar is met 25€ tot 250€. Na jaren in Spanje te hebben gewoond, was ik hiervan niet op de hoogte. Zij liepen met me mee naar huis opdat ik mijn pas kon tonen. Ik "kan een brief verwachten, met een boete voor diefstal van de Stad Antwerpen en we zullen erbij zeggen dat je het niet wist dat in afval kijken en iets willen recycleren strafbaar is" ... Wordt vervolgd.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties