Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Aan wie het aanbelangt [Over wetenschap & wetenschap]

"Deze groep filosofen hangen in hun ijver om wetenschap te verdedigen van diezelfde wetenschap een beeld op dat gedateerd is en dat weinig recht doet aan de complexe praktijk van de wetenschappen."
dinsdag 27 december 2011

In de afgelopen jaren, maanden en weken hebben de kwaliteitsmedia meermaals een forum geboden aan een groep van vooral Gentse filosofen. Het gaat hier onder andere om Maarten Boudry, Johan Braeckman, Griet Vandermassen en Etienne Vermeersch, maar ook om anderen die we hier onvermeld laten.

Deze personen, gelieerd aan SKEPP of de “studiekring voor de kritische evaluatie van pseudo-wetenschap en het paranormale”, leveren nuttig werk. Zo beogen ze o.a. de publieke verspreiding van wetenschappelijk aanvaarde concepten als evolutie en waarschuwen ze mensen tegen misbruik van blind geloof in alternatieve therapieën.

Niettemin stellen we ons kritische vragen bij de manier waarop zij in de bres springen voor bonafide wetenschap en tekeer gaan tegen allerlei zogezegd irrationele travestieën. Voorbeelden daarvan zijn de discussies rond o.a. de Field Liberation Movement, Slavoj Žižek en psychoanalyse. Het is hier niet onze bedoeling om het voor één van deze slachtoffers op te nemen.

Deze groep SKEPP filosofen hangen in hun ijver om wetenschap te verdedigen van diezelfde wetenschap een beeld op dat gedateerd is en doet weinig recht aan de complexe praktijk van de wetenschappen. Dit beeld heeft zijn wortels in ideeën van de Wiener Kreis (verificationisme) en Karl Poppers falsificationisme. Deze ideeën waren decennialang heel populair binnen de wetenschapsfilosofie, tot zelfs diep in de jaren ’60. Etienne Vermeersch nuanceert dit ideaalbeeld van wetenschap (De Wereld Morgen 20/12), desondanks blijft zijn visie te ver verwijderd van de wetenschappelijke praktijk en gaat het voorbij aan belangrijk, recenter onderzoek in de wetenschapsfilosofie (o.a. Thomas Kuhn, Bas van Fraassen, Larry Laudan, Imre Lakatos en Helen Longino).

Zie hier onze twee voornaamste zorgen:

Ten eerste richten wij ons op het ideaal van empirische toetsing.

Volgens Maarten Boudry (in DS 13/12) en Griet Vandermassen (in een interview bij Peeters & Pichal op 19/12) moet elk basisconcept uit een wetenschappelijke theorie altijd door waarnemingen bevestigd worden, als het even kan door experimenteel onderzoek. Anders spreken we van een pseudo-wetenschap. Is dit criterium wel zo algemeen en eenvoudig toepasbaar als men laat uitschijnen? Het Higgs boson deeltje bijvoorbeeld, waar de fysici van het CERN vandaag zo naarstig naar op zoek zijn, is volgens de wetten van de kwantummechanica per definitie niet direct empirisch verifieerbaar. Het is enkel waarneembaar door de effecten op andere deeltjes, en er komen flink wat statistiek en theoretische assumpties bij om het bestaan ervan te kunnen ‘afleiden’.

De Darwinistische evolutietheorie is een ander voorbeeld. Het is zeer onwaarschijnlijk om een organisme direct te zien evolueren, maar het is wel mogelijk om bepaalde variaties in diersoorten te bestuderen en daaruit indirect een theorie af te leiden. Ook in de geschiedschrijving is het vaak moeilijk om rechtstreeks empirisch bewijs te vinden. Het beeld dat wij van het verleden hebben, is gebaseerd op afleidingen en veronderstellingen op basis van historische bronnen, vaak onvolledig of onbetrouwbaar. Gerichte speculatie en educated guesses spelen hier een grote rol in, en het empirisch testen van hypotheses is eerder uitzondering dan regel.

Empirie is belangrijk, versta ons niet verkeerd, maar een empirische toetsing zoals Boudry, Vandermassen, Braeckman en Vermeersch eisen, is vaak meer wishful thinking dan wetenschappelijke realiteit.  Constructiever is bijvoorbeeld om enkel van een globale notie van empirische adequaatheid uit te gaan, eerder dan om te eisen dat elke hypothese afzonderlijk empirisch ondersteund wordt. Dit biedt ons enerzijds de mogelijkheid een onderscheid te maken tussen disciplines die deze test doorstaan, zoals de astronomie, en diegene die de test niet doorstaan, zoals de astrologie.

Anderzijds biedt dit ook een plaats aan bijvoorbeeld theoretische fysica en laat het ruimte open voor grijze zones zoals de psychoanalyse en de evolutionaire psychologie. De studie van deze complexe randgevallen is zinvol, aangezien ze ons uitnodigt tot genuanceerde kritiek. Bovendien is niet alles van waarde ook wetenschappelijk. Daarnaast blijken in principe verifieerbare theorieën dat vaak niet in de wetenschappelijke praktijk. Wetenschappers zijn vaak veel creatiever in het herinterpreteren van bewijs dan men op het eerste zicht zou denken.

Bovendien worden theorieën die in tegenspraak zijn met waarnemingsgegevens niet zomaar opgegeven. Vergeet niet dat wetenschap een sociale, maatschappelijk verankerde, feilbare en voortdurend evoluerende activiteit is. Met die maatschappelijke inbedding komt ook maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ten tweede gaan personen als Johan Braeckman (DS 25 juni 2009) en Etienne Vermeersch (DeWereldMorgen 20/12) ervan uit dat er één enkel ideaal van wetenschap is, dat fysica, chemie en evolutionaire biologie hier het meest aan voldoen, en dat alle andere wetenschappen dit ideaal moeten nastreven. 

Het is voorzichtiger te stellen dat wetenschap verschillende doeleinden kan nastreven en dat op die manier verschillende wetenschappen elk hun eigenheid hebben. Zo is correct voorspellen een noemenswaardig doel voor bepaalde wetenschappen (zoals fysica, chemie en populatiebiologie), maar kan het niet geponeerd worden als het enige legitieme doel voor alle wetenschappen. Zo kunnen wetenschappen ook als doel hebben inzicht te verkrijgen in menselijk handelen, een coherent wereldbeeld op te bouwen of dagdagelijkse problemen op te lossen. Niet elke tak van dé wetenschap streeft hetzelfde doel na.

Als (wetenschaps)filosoof kan het niet het doel zijn wetenschappers te bevelen wat ze moeten doen of volledige wetenschappelijke disciplines te beoordelen in absolute termen als goed of slecht. Wat wij, wetenschapsfilosofen, beogen, is vanuit de wetenschappelijke praktijk van een discipline zelf te begrijpen hoe wetenschappers werken en indien mogelijk hun wetenschappelijke praktijk te stroomlijnen. Dit betekent niet dat we zomaar alles aanvaarden: iedere wetenschappelijke theorie of discipline moet zichzelf rechtvaardigen door een bepaalde vorm van bewijs of empirische adequaatheid.

De rigide vorm van rechtvaardiging die Boudry, Braeckman, Vandermassen en Vermeersch in hun opiniestukken naar voor schuiven is onrealistisch: ze stemt niet overeen met hoe wetenschappers te werk gaan en ze veroordeelt bepaalde vormen van wetenschap onnodig door middel van criteria die niet op hen van toepassing zijn. Bij evaluatie van wetenschappelijke disciplines, theorieën, modellen en projecten is het belangrijk om ook hun overeenkomstig doel in het achterhoofd te houden. Die doelen zijn, zoals gesteld, heel heterogeen. Daarom praten we eigenlijk beter over ‘wetenschappen’, in plaats van over dé wetenschap.

Kortom, wij (wetenschaps)filosofen zijn het grondig oneens met deze visies op wetenschap, en wijzen erop dat aan de Gentse universiteit weldegelijk op een andere manier over wetenschappen wordt gefilosofeerd die meer in overeenstemming tracht te zijn met de wetenschappelijke praktijk.

 • drs. Mathieu Beirlaen (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie)
 • drs. Liesbet De Kock (Centrum voor Kritische Filosofie)
 • dr. Jens De Vleminck (Centrum voor Kritische Filosofie)
 • dr. Jan De Vos (Centrum voor Kritische Filosofie)
 • dr. Leen De Vreese (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie)
 • drs. Jan De Winter (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie)
 • drs. Anton Froeyman (Centrum voor Kritische Filosofie)
 • drs. Tjerk Gauderis (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie)
 • drs. Raoul Gervais (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie)
 • drs. Laszlo Kosolosky (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie)
 • drs. Merel Lefevere (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie)
 • dr. Bert Leuridan (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie)
 • drs. Eli Noë (Centrum voor Kritische Filosofie)
 • dr. Giuseppe Primiero (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie,)
 • Prof. dr. Dagmar Provijn (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie)
 • Prof. dr. Eric Schliesser (Onderzoeksgroep Wetenschappen en Filosofie in hun Historisch en Systematische Relatie)
 • dr. Jeroen Van Bouwel (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie)
 • dr. Henk Vandaele (Centrum voor Kritische Filosofie)
 • drs. Elisabeth Vandam (Centrum voor Kritische Filosofie)
 • drs. Frederik Vandeputte (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie)
 • Prof. dr. Erik Weber (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie)
 • drs. Jan Willem Wieland (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie)

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

88 reacties

 • door Liese op dinsdag 27 december 2011

  Vanuit deze visie op wetenschap wordt psychoanalyse toch nog steeds als een pseudowetenschap gekwalificeerd ? (zie cursus Wetenschapsfilosofie I van Prof. Dr. E. Weber , AJ 2008 - 2009)

 • door radoveden op dinsdag 27 december 2011

  Ik heb zo de indruk dat de dames en heren filosofen zich vergissen van tegenstander: SKEPP voert gewoon een strijd tegen charletans die beweren dat hun methode wetenschappelijk verantwoord is, terwijl die er manifest mee in tegenspraak is en dit vooral op medisch vlak. Op medisch vlak zijn immers.de ergste uitwassen van geldklopperij door charletans te vinden. Ik vind het ronduit schandalig dat filosofen van een bepaalde universiteit SKEPP misbruiken (en dit zowel pro als contra). En ja, ik ben lid van SKEPP,. Ik vind ook (in tegenstelling tot sommige filosofen van de andere partij) dat Zizek zinnige dingen zegt en dat Vermeersch soms dingen zegt of doet waar ik het niet mee eens ben (Gravensteengroep, overbevolking,..) So what? Dit heeft niets met de organisate SKEPP te maken. Gelieve uw vermoedelijk belangrijke meningsverschillen uit te vechten op het niveau waar het hoort. Was "ni dieu, ni maitre" geen slogan van studenten van uw universiteit in het verre verleden?

  • door Anton Froeyman op woensdag 28 december 2011

   Wij hebben geen probleem met SKEPP als organisatie, en vinden dat het blootleggen van misbruik waar je naar verwijst wel degelijk een legitieme en belangrijke activiteit. Dat staat ook in de tekst.

 • door han op dinsdag 27 december 2011

  Met verbazing stel ik vast dat sommigen anoniem mensen die deze tekst onderschreven persoonlijk aanvallen.

  Dergelijk oprispingen verdwijnen hier naar prullenmand.

  • door Liese op woensdag 28 december 2011

   [title]@han: Welke reactie bedoel[/title]@han: Welke reactie bedoel je? Of is ze ondertussen verwijderd?

   • door Steven Sterckx op woensdag 28 december 2011

    Han, geen censuur aub ! Bega niet de fout die deze heren maken, en durf een open debat aangaan. Wat geeft u het recht een mening van andere te snoeren en met welk voordeel? Het feit dat er blijkbaar mensen hard reageren toont wel degelijk aan welke schade deze Skeppers aanrichten. Dit artikel is voor mijn een oef-erlebenis. Oef, er is gerechtigheid.

    Ik denk dat er genoeg mensen en verenigingen zijn die deze "verdedigers" van de "moraal" diep in de kerker van hun "wetenschappelijke" abdij wensen. Keer op keer hebben zij professionele mensen belachelijk gemaakt, voor schut gezet, publiek vernederd zonder ook maar enige vorm van respect, ja tot zelfs volledige blogs opgericht met laster en harde insinuaties (rechtse neigingen, beschuldigingen van antisemitisme, staatsterreur en terrorisme, waarbij zij leugens en zelfverzonnen verbanden niet schuwen) en dit op een hautaine en zogezegd goedonderbouwde toon. Lees hun blog Poppenkast op Wordpress maar es. Al wie het durft opnemen tegen de industrie moet er hard aan geloven.

    Toen de burgerbeweging de Belfort-Group uit Gent (niet te verwarren met de VB Belfort Groep) onder leiding van ex-burgemeester Peter Vereecke, in 2009 opstartte met een kring van meer dan 200 burgers die een stem eisten voor de waarheid, het opnam voor een gezondere open berichtgeving en pers, gezondere niet-gechemicaliseerde voeding, verstandiger vaccinatiebeleid, ja, zelfs chemtrails (in hun zienswijze heel overtuigende materie, hetwelke meer en meer openlijk wordt toegegeven dat er minstens aan geo-engineering wordt gedaan) werd vanuit Skepp kringen een uitgebreide anti-blog opgezet, met goed geschreven uitgebreide artikels. Niet een paar, maar je kon er een krant mee vullen, en dit op een paar weken tijd. Het was alsof er een volledig team achter zat, dat klaar zat bij de minste beweging van de Belfort een tegen-offensief te plegen d.m.v. insinuaties en ridiculisering.

    De Skepp-klan heeft tactieken van "ethisch" denken en "gefalsifieerd" wetenschappelijk onderzoek. Deze technieken kan men wereldwijd raadplegen en zelfs bestuderen via hun publicaties en boeken, gezien de organisatie mondiaal aanwezig is, om hetzelfde werk te doen in andere landen waar de waarheid naar boven wil komen, ten nadele van de industrie. Zij stellen de regeltjes en het denkkader op waarbinnen het 'gezond' redeneren is. De safe-zone. Anders ben je ronduit gevaarlijk voor de maatschappij. Via sjieke woorden en ad-hominem tactiek (aanvallen op de man en niet op het onderwerp) wordt het domein afgeschermd. Verbanden en studies worden op hun kop gezet en verwijzingen naar andere skepp auteurs bevestigen hun denkpiste. Tenlaatste vallen ze aan op spelling van woorden, of met het verwijt van complot-fantast of anti-semiet, als er niets meer tegenin te brengen is. Key-words die elk "welopgevoed" mens doet schrikken. U hoort me niet beweren dat in het andere kamp geen onjuistheden worden verteld, maar feit is dat deze onjuistheden niet georganiseerd gebeuren hier. Er zit geen doel achter het vrijdenken. Er is bijvoorbeeld niet zoiets als een anti-vaccinatie-lobby, daar is geen kapitaal voor, integenstelling wel een pro-pharma-lobby, een miljarden business. Op deze manier worden generaties gekweekt op de universiteit. Het heeft ons gebracht tot waar we nu zijn, een enggeestige verziekte wereld, gestuurd door hebzucht.

    Toen de Belfort, 3 maal een symposion organiseerde in het auditorium van de Universiteit van Gent, met meer dan 500 bezoekers, betreffende geo-engineering, codex alimentarius en vaccinatiebeleid (ten tijde van de Mexicaanse griep), gingen de heren zelfs zo ver om op de laatste minuut de rector te trachten overtuigen om het symposion te saboteren. Gelukkig was deze iets nuchterder van kijk. Na jaren komt het steeds meer naar boven wat ons voorgelogen werd. Geo-engineering komt meer en meer openlijk in kranten (want het zou een oplossing zijn voor het "klimaatprobleem"). Het H1N1 vaccin zorgt voor een golf van narcolepsie en andere ernstige symptomen, en de codex alimentarius wetgeving geeft chemicalisering van ons voedsel de vrije loop om gezonde voeding te verbieden, GMO gewassen te legaliseren en een voedselcrisis in de hand te werken. Ten voordele van wie denk u dat dit allemaal is? Niet t.v.v. de burger, zoveel is zeker. De industrie heeft een perfecte kringloop opgezet. De chemische nijverheid met haar verschillende takken, verkoopt het gif en anti-gif. Vanuit de media en universiteiten wordt dit vergif als gezond en noodzakelijk bestempeld. De (latent en permanent) zieken zijn miljardenbusiness, as usual. In Knack verscheen als reactie op de burger beweging een analytisch artikel a.d.h.v. Joël De Ceulaer, hetwelke de burgerbeweging volledig voor schut zette en trachtte te kraken tot op het bot. De heer Vereecke werd niet toegelaten tot een gepubliceerd antwoord op deze ridiculisatie. Via de rechtbank van Gent werd Knack verplicht een uitgebreid recht van antwoord te publiceren. De veldslag ging verder, het terrein uitgebreid...

    Het zijn woelige jaren geweest voor de burgerbeweging. Gezien het feit dat deze maandelijks meer dan 100 mensen trekt van jong tot oud, van ongestudeerd tot professioneel, toont de noodzaak aan van de alternatieve kijk op zaken. Ook op wetenschappelijk vlak is het paradigma aan het verschuiven. De inzichten op quantumgebied worden open getrokken. Labotesten tonen aan wat voor de "moderne" mens als hekserij wordt aanschouwd. Het afgestompte visie van deze tak van de wetenschappelijke kerk verliest hard terein, dankzij het internet en de mogelijkheid van open berichtgeving, door burgers die de waarheid zelf willen zoeken, ondersteund door de wetenschappers die wel vooruit willen en geen banden hebben met de industrie. Het feit dat er bij de Belfort meer en meer wetenschappers, professionelen en dokters toetreden die hun verhaal openbaren wil genoeg zeggen denk ik. Respect dus voor Vereecke en zijn team vrijwilligers. Respect voor hun moed.

    De heren van Skepp hebben een goedgetrainde tactiek en jarenlange ervaring om waarheiden belachelijk te maken en te ondermijnen. En ik bewonder hun er ergens wel voor, mochten ze het gebruiken voor het goede in de maatschappij.

    Ik weet dat er in dit artikel ook nog een paar belangrijke namen ontbreken die de motor zijn achter deze verkettering en kruistocht. Patrick De Witte en Willem Betz, kopstukken van de Skepp vereniging, om er maar een paar te noemen. Heren Braeckman en hun poulains (Cliff Beeckman, Maarten Boudrey, ...), hebben een (verborgen) agenda en werken in functie van universiteiten, die dan in functie van hun sponsors de pharma of andere multinationals werken. Ik herhaal nog even het netwerk: Vanuit Skepp kringen met directe banden in media en universiteiten,... worden mensen naar voor geschoven die het opnemen voor de industrie, pharma en het hele gedachtengoed. Studenten wijsbegeerte maken hun carriëre door hun naam in media te laten circuleren, ondersteund door de ronkende titels van hun begeleiders en professoren. Vorige maand stond er nog een diepgaand artikel in EOS magazine dat aantoont dat de universiteit van Leuven (maar ook Gent) een 100-tal gesponsorde zetels heeft. Zegt genoeg wie in het bedje ziek is...

    Gaan we nu op onze beurt de brandstapel opwarmen voor deze heren (en vrouwen)? Ik dacht het niet. De geesten komen rijp om te zien wat voor schade hun houding en acties hebben aangericht. We gaan ook niet hun kop kaalscheren voor het meeheulen met de vijand. Maar de mensen beginnen de leugens van media, multinationals, politici, bankiers en climatechange believers (in mijn en vele hun overtuiging is climatechange een opgezet spel van de banken die miljarden verdienen door taksen te leggen en Cap-and-trade te verhandelen, dit integenstelling tot de industrie die onze natuur blijft structureel kapot maken) grondig door te hebben. De mensen hun emmertje is aan het overlopen. In deze tijden van verandering vallen er nu eenmaal lijken uit de kasten. Maar zo oubollig wil ik deze heren nu niet bestempelen. Zij weten van niet beter en hebben last van een vergevorderde tunnelvisie ten voordele van hun inkomen en carrière. Behandelen met een vaccinatie zou ik zeggen.

    • door han op woensdag 28 december 2011

     Beste...

     Geen schrik. Een open debat kan zeker. Schelden, laster, ... kunnen echt niet door de beugel. Het internet is echter groot genoeg voor zij die het niet kunnen laten.

     groeten

     han

     • door Steven Sterckx op woensdag 28 december 2011

      Hartelijk dank, Han. Samen bouwen we aan een betere wereld, toch!?

      Er is ruimte genoeg voor ieder zijn mening, zelfs al is die contradictorisch of maatschappelijk gevaarlijk (volgens sommige). De vrijheid van de ene mag de ander zijn vrijheid nooit belemmeren. Immers, wat je een ander aandoet, doe je jezelf aan. We moeten steeds de beweegredenen trachten te onderzoeken, alsook de denkpiste trachtten te vatten van een ander. Dit is belangrijk in onze persoonlijke ontwikkeling. Oordelen is de hedendaagse ziekte. We moeten telkens een mening klaar hebben, anders besta je niet.

      Maar net in deze tijden vallen de ego's, en dat is geen spijtige zaak. Als we als menselijk ras verder willen evolueren, moeten we onze trots luwen en ons respect opwaarderen.

      Ik ben een andere jij, "Inlakesh", zeggen de Maya's. Of je nu in 2012, het einde der beschaving, of niet, gelooft, het is aan het gebeuren en dat zie ik overal rondom mij. Door technologische evolutie en door maatschappelijke noodzaak, meer dan ooit, komen we samen. Van professoren tot dokwerkers (ik zou zelfs bijna durven stellen tot bankiers maar dat heeft nog wat tijd nodig ;-) Onze wereld is zich stilaan aan het herscheppen tot 1 grote stad. Via internet en andere media zijn wij Belgen verbonden met Chinezen. Maar zelfs los daarvan heeft de mensheid een groepsgeest. 7 stappen maximaal zijn we van elkaar verwijderd, iedere mens op aarde. En dat is dan nog maar het fysische aspect. 5 uur voor de impakt op de WTC torens, kon men adhv RNG meters wereldwijd zien dat de menselijke intuïtie fel fluctueerde. http://i1190.photobucket.com/albums/z454/moonbeamdreams/gcdata.jpg

      Het is onstopbaar, deze trend. Zelfs al installeert men de grootste Big Brother machine op nanoschaal, de mensheid is zich aan het losrukken uit het oude paradigma.

      Tot slot een paar quotes van een idool van mij (is altijd dankbaar). U mag raden wie het is.

      * "The only thing that interferes with my learning is my education."

      * "Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one."

      * "A human being is a part of a whole, called by us _universe_, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest... a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty."

      Deze man had wetenschap en spiritualiteit goed doorgrond, zijnde als 1 geheel. En daar is het waar het misloopt in onze maatschappij. Laten we dat indachtig houden.

      Tot daar mijn preek.

    • door peter calluy op woensdag 28 december 2011

     U stelt hier onomwonden : "Heren Braeckman en hun poulains (Cliff Beeckman, Maarten Boudrey, ...), hebben een (verborgen) agenda en werken in functie van universiteiten, die dan in functie van hun sponsors de pharma of andere multinationals werken.". Ik ben geen academicus, noch wetenschapper of iets in die aard. Maar ik ben wel een gewone burger en ik ken weinig, en dan bedoel ik echt weinig mensen die zo eerlijk en oprecht zijn in wat ze doen als Johan Braeckman. Hij zou mij met één van zijn hersencellen kunnen platmeppen. Maar hij is een erg toegankelijke academicus die zonder aanschijns des persoon bijzonder complexe zaken begrijpbaar weet uit te leggen. Nog nooit heb ik gratuite beschuldigingen of zo iets van hem gehoord.

     Zo zegt u ook "Zij stellen de regeltjes en het denkkader op waarbinnen het 'gezond' redeneren is. De safe-zone. ". Van de safe zone heb ik toch een ander beeld dan die ik van " De SKEPP clan" ( wat een uitdrukking toch weer ) ken. Het doodrelativeren van ongemakkelijke 'waarheden' en het anderzijds opblazen van pietluttige goed nieuwsfeiten tot hoeraberichten, dàt lijkt mij eerder een Safe Zone... Zo weet ik uit MIJN leefwereld dat het in debat gaan in de zevende dag (VRT) met iemand als Nordin Taouil in het darwinjaar alvast niet erg Safe was, net zoals Prof Vermeersch dat mocht ondervinden in voorgaande.

     Dit is erg kort door de bocht.

     Een kritische évolue heeft gezegd.

    • door Sebastian op woensdag 28 december 2011

     Skepp-leden verkondigen leugens, argumenteren ad hominem en willen enkel en alleen de industrie verdedigen volgens u. Ik ben het daar niet mee eens, skepp is bijvoorbeeld niet zomaar voor de industrie. Zo hebben ze ook kritiek op de H1N1 paniekzaaierij. Ze zijn ook tegen de (grote) industrie van power balance armbandjes, of homeopathische middelen. (Trouwens, ik geloof dat in EOS stond dat Gent minder dan honderd gesponsorde zetels heeft, maar verbeter me als ik fout ben...). De meeste verwijten die u geeft zijn volgens mij onterecht.

     De, volgens mij meer dan terechte, kritiek van de Gentse filosofen situeert zich ergens anders en is genuanceerder. Merk overigens op dat ze niet tegen skepp op zich zijn, skepp levert volgens hen nuttig werk. Ik denk dat het volgens hen meer te doen is om het feit dat skepp soms zijn boekje te buiten gaat (zo zijn er bij de patattenkwestie bv. een hoop andere legitieme visies, het ging daar niet enkel over wetenschap maar ook over economie, moraal etc..). Verder leveren ze ook kritiek op de hegemonie van een bepaalde visie op wetenschap in de media, terwijl er ook andere, genuanceerdere visies over wetenschap bestaan. Dit alles staat echter ver af van de slechte intenties (in functie van de industrie) en handelingen (ridiculiseren, ad hominem, liegen) die u skepp leden verwijt.

     Overigens, en een beetje naast de kwestie hier, maar de klimaatverandering toeschrijven aan de banken? Meestal schrijft men de klimaatverandering ontkenning toe aan de olie industrie. Hoe het ook zij, lever daar een bewijs van en u bent op slag wereldberoemd, maar in afwachting geloof ik toch liever mijn leerkracht ecologie (die goede argumenten gaf voor de menselijke invloed in klimaatverandering) en de relatieve consensus dat de aarde opwarmt. Kritiek kan zeker terecht zijn, gezien de zeer ingewikkelde aard van 'het klimaat' met onder andere zijn terugkoppelingsmechanismen. Schattingen van wat er gaat gebeuren en hoe snel de aarde gaat opwarmen hebben dan ook een grote onzekerheid. Maar alle bevindingen van het onderzoek naar de klimaatverandering afdoen als onzin, en bovendien toeschrijven aan de banken gaat volgens mij te ver.

     Hoe dan ook, ik kan me helemaal vinden in de kritiek die door de Gentse filosofen wordt gegeven...

     • door Steven Sterckx op woensdag 28 december 2011

      [title]Beste Peter, Beste[/title]Beste Peter, Beste Sebastian, Mijn kritiek vloeit voort uit praktijk ervaring met deze heren. Wat ik hierboven beschrijf zijn letterlijk de feiten zoals ze gebeurd zijn, hoe u er ook tegenover staat. Dat ik gewichtig woordgebruik heb hieromtrent moet u mij vergeven. Mijn mening staat ook los van het initiële artikel.

      Uiteraard heeft SKEPP kritiek gehad op de nep pandemie die de pharma ons opdrong. Wie had dit niet? Men kon niet achterblijven. Enkel Dhr. Van Ranst blijft het verdedigen, zoals hij ook blijft beweren hier geen eurocent winst mee te hebben, maar zijn nederlandse collega's wel paar keer de prijs van de Pharma van een miljoen gewonnen hebben toen.

      Oja, de banken. In samenwerking met olie en andere grootindustrie uiteraard. Denk maar niet dat er andere clubjes zijn, zoveel zijn er niet op dit niveau. Niet Argenta en ook niet Centea, zoek maar es op hoe de Cap and Trade in elkaar zit. De hele handel is opgezet en beheerd door het IMF. Daarnaast wil men met deze draconische wetten 3e wereldlanden hun grondstoffen op een nog makkelijker manier aftroggelen dmv boetes, grondstoffen waaronder idd olie, maar ook uranium e.d. Terloops, de olie industrie werd er bijgesleurd als drogreden. Terwijl iedereen rechts kijkt gebeurd links het echte spel. Verdeel en heers, daar zijn ze heel goed in. Zorg dat het volk blijft discussiëren, op alle vlakken, zodat zij hun spel kunnen spelen en doorvoeren. Dat in werkelijkheid de ijskappen op Mars afsmelten (of gesmolten zijn) en ons hele zonnestelsel grondig planetaire veranderingen meemaken en onze zon, die rare kuren heeft, een immense invloed heeft op ons klimaat, toont hard aan hoe scheef ons denken is geïndoctrineerd. Ondertussen hebben we meer dan ooit wegwerp prullen. Een wagen is versleten op 5 jaar (vroeger 15, behalve roest), een dvd gaat nog 1 a 2 jaar mee (vroeger ook 15). Planned Obscolescense heet dat in een sjieke marketing term. Dus je hoort me zeker niet beweren dat we goed bezig zijn ivm het milieu. Integendeel. We zijn onze planeet kapot aan het maken en we zitten over iets fictiefs als geld te discussiëren. De Titanic zonk en het orchest speelde door... Ondertussen maken de banken en industriëlen meer dan ooit dikke winsten, en deze psychopaten hebben nog meer honger. En of er een antropomorfische invloed is, wie zal het zeggen? Zeker de heren wetenschappers van het IPCC niet. Dat is ook een clubje ons-kent-ons met riant loontje. De 30.000 wetenschappers (ondertussen al pakken meer) die het niet eens zijn met het IPCC worden doodgezwegen, dan weer es aangevallen als heel gevaarlijk denken. Als je de paniek zodanig groot maakt en verspreid dmv media, propaganda docus, artikels in gerenomeerde kranten met ronkende namen, dan is elk anders denken idd gevaarlijk. Dat hebben we ten tijde van de grote H1N1 pandemie onlangs ook gemerkt. Het is telkens het zelfde spel dat gespeeld wordt, maar mensen verkiezen blind en onwetend te zijn voor de waarheid? De waarheid is meestal simpel en dikwijls ligt ze in het midden.

      Maar ik ben er zeker van dat de heren Skepp dit allemaal fijntjes gaan kunnen weerleggen...

      Ook hier, wil ik geen welles-nietes discussie opstarten. On-topic dus terug.

      • door peter calluy op woensdag 28 december 2011

       Beste,

       Zoals gezegd ben ik verre van een academische geleerde of etwas wieso .....

       Maar ik ben daarom verre van een debiel. Ik doe moeite om dus ernstig te denken over bepaalde zaken en lees veel over bepaalde zaken die hier on-topic zijn.

       Zo vertelt de zin " Maar ik ben er zeker van dat de heren Skepp dit allemaal fijntjes gaan kunnen weerleggen..." erg veel zoniet alles over het vooroordeel en het a priori ontkrachten van eventuele sterke tegenargumenten van betrokkenen.

       Ik weet niet hoe zulks in juiste bewoordingen wordt genoemd.

       In mijn wereld noemt men dat 'linke soep' en wordt beantwoord met ' nie zwaanze haee".

   • door Kritische Lezer van beide kanten op woensdag 28 december 2011

    Dag Liese, Ik had de open brief gelezen, en een naam die ik niet kende gegoogled en deze persoon bleek niet enkel lid te zijn van het "Centrum voor Kritische Filosofie", maar tegelijkertijd ook van het "Centrum voor Psychoanalyse en Wijsgerige Antropologie", wat niet vermeld wordt.

    Aangezien het eigenlijke discussiepunt , en de media-heisa, draait rond de wetenschappelijke status van psycho-analyse, acht ik dat voor mijzelf een significant achtergrond-feit waardoor ik deze open brief in een ander daglicht plaats dan eerst het geval was. Indien ikzelf deze brief ondertekend zou hebben, zou ik me hierdoor zelfs lichtelijk misbruikt voelen.

    Deze open brief zwijgt over het eigenlijke discussiepunt. Durven de ondertekenaars deze discussie dan niet te voeren? Bij deze nogmaals een expliciete oproep aan de ondertekenaars: "'Wat is volgens jullie wetenschappelijke status van psycho-analyse?"

  • door Eddie G. op woensdag 28 december 2011

   Proficiat aan de schrijvers van deze open brief. Het is een tegengewicht dat we nodig hebben.

   @Han Soete Persoonlijk vind ik dat er in de reacties wel erg snel gecensureerd word. Ik heb hier, bij dit artikel, al verschillende reacties zien verdwijnen, waar geen half scheldwoord in stond.

 • door froels op dinsdag 27 december 2011

  Hebben wetenschappers nu een boodschap aan bovenstaande theoretische en abstracte discussie? Wetenschappers zijn bezig met een heel concrete en nauwxkeurige vraag, waarvoor ze een bewijs ofwel bewijs van het tegendeel opbouwen. Hun bewijsstuk blijft altijd vatbaar voor fouten en kritiek, maar dat moet door een ander, concreet en nauwkeurig argument aangetoond worden. Ik haal één voorbeeld uit bovenstaande tekst: "Het is zeer onwaarschijnlijk om een organisme direct te zien evolueren" ("Evolutie is dus niet empirisch waarneembaar"). Welnu, ik ben geneigd te zeggen dat zulks fout is, of in elk geval bijna fout. We zien immers virussen in hun oude versie, en tegelijk hun gemuteerde vorm (voorbeeld het griepvirus). Sommige mutuaties zijn erg succesvol, en de nieuwe vorm verspreidt zich snel. Van planten en bacteriën kennen we ook het wilde type, en het gemuteerde, zelfs genetisch gemanipuleerde type. Die nemen we rechtstreeks waar. Zelfs bij mensen kennen we gemuteerde individuen; en tegenwoordig zelfs enkele patiënten die wiens DNA opzettelijk op één punt gecorrigeerd is om hun ziekte te bestrijden. Het klinkt erg pretentieus, wat ik nu ga zeggen; maar zouden wetenschapsfilosofen geen ander beeld krijgen door zelf een tijd aan wetenschap te doen?

 • door Robrecht Vanderbeeken op woensdag 28 december 2011

  Dit is een zeer belangrijk signaal dat niets te vroeg komt. Het toont ook dat De Standaard weldegelijk in de fout ging door Boudry-Buekens-De Cuelaer-Vandermassen steeds opnieuw en bovendien erg eenzijdig het podium te geven.

  Veel te lang heeft een minderheid aan de vakgroep wijsbegeerte van de UGent in de media het podium genomen om er hun persoonlijke ideologische opinies te verkondigen, onder de mantel van het academisch prestige van een ganse vakgroep.

  Jammer dat er heel wat proffen deze oprechte open brief niet ondertekenden, o.a. Prof. Dr. Dirk Batens, Prof. Dr. Joke Meheus, Prof. Dr. Tom Claes, Prof. Dr. Maarten Van Dyck, Prof. Dr. P. Loobuyck, Prof. Dr. Freddy Mortier. Hoewel zij wellicht deze mening delen, willen ze blijkbaar hun collega’s en/of logebroeders niet voor de borst stoten of de vriendjespolitiek aan de UGent niet bruuskeren.

  • door Liese op woensdag 28 december 2011

   Je baseert je argument op een veronderstelling over andermans motieven: " Hoewel zij wellicht deze mening delen, willen ze blijkbaar hun collega’s en/of logebroeders niet voor de borst stoten of de vriendjespolitiek aan de UGent niet bruuskeren."

   Tenslotte, bovenstaand artikel gaat enkel in tegen de definitie van wetenschappelijkheid die Boudry, Vandermassen en Braeckman hanteren, het zegt niets over de aanleiding van het hele debat: het stauut van de psychoanalyse.

   • door Robrecht Vanderbeeken op woensdag 28 december 2011

    De aanleiding van het debat is een stuk van Buekens in DS met scheldproza ter attentie van Slavoj Žižek. Daarna werd er veel moeite gedaan om na die uitschuiver de discussie een andere richting op te sturen, richting 'de klassiekers' in het oppositiedenken van de Skepp sekte. Gelukkig is de discussie nu terug waar ze moet zijn: tussen wetenschapsfilosofen, meer bepaald wetenschapsfilosofen die ook de eigen vooronderstellingen in vraag durven stellen. Nu nog van de publieke media richting vakbladen en we kunnen het terug een filosofisch debat noemen.

  • door Anton Froeyman op woensdag 28 december 2011

   [title]Dag Rob, geen van de mensen[/title]Dag Rob,

   geen van de mensen die je opnoemt heeft expliciet geweigerd te ondertekenen. We hebben om praktische redenen maar een beperkt aantal mensen hun mening gevraagd, je moet daar zeker niet meer over zoeken dan het is.

   groeten Anton

 • door Kasper op woensdag 28 december 2011

  Lijkt me een nogal onfaire reactie te zijn op het werk van deze skepp filosofen. Je kan mensen die zich vooral willen richten op een pubiek dat nauwelijks het niveau van de eindtermen van het secundair onderwijs haalt, niet verwijten dat ze de kennis van een universitaire cursus wetenschapsfilosofie voor gevorderden niet meenemen in hun communicatie. De wetenschapsfilosofische inzichten van deze mensen reduceren tot wat blijkt uit hun populariserende stukken getuigt van kwade wil en wijst meer op profileringsdrang dan op oprechte bezorgdheid om de boodschap die ze verkondigen en het publiek dat ze trachten te bereiken... Ze steken tenminste hun nek uit.

  • door Anton Froeyman op woensdag 28 december 2011

   Net omdat je je richt op een groot publiek zou je extra genuanceerd moeten zijn. Als je voor een dergelijk publiek schrijft heb je de plicht van alle standpunten in een debat te vermelden, en is het deontologisch verkeerd om je eigen mening voor te stellen als een consensus of als simpelweg een feit (wat Vermeersch bijvoorbeeld duidelijk doet in zijn stuk op DeWereldMorgen).

   nog twee dingen:

   1) ik vind het wel straf dat je dit afdoet als profileringsdrang, terwijl je de stukken van degenen die we op het oog hebben. ziet als bonafide popularisering.

   2) Als je al vindt dat dit een cursus wetenschapsfilosofie voor gevorderden is heb je wel een probleem, me dunkt. Impliceren dat het grote publiek te dom is om enige nuance te vatten lijkt me ook nogal demagogisch.

   • door Kasper op woensdag 28 december 2011

    Ad 1. Het spijt me, maar mensen die tegen beter weten in (!) een karikatuur maken van collega's (of geloof je werkelijk dat Vermeersch niet zou weten wat de kritiek van Lakatos op Popper was?)en deze dan aanvallen kan ik moeilijk bonafide noemen. Het getuigt van profileringsdrang om zonder specifieke aanleiding een academische discussie te voeren op een forum met een publiek dat de nuances en diepgang van deze wetenschapsfilosofische inzichten wellicht niet kan inschatten. Ad 2. Als u dat zo dunkt, wil ik graag erkennen dat ik een probleem heb, maar misschien moet u toch eens uit uw ivoren toren afdalen, als je denkt dat Lakatos tot de basiskennis wetenschapsfilosofie behoort van het publiek dat skepp tracht te bereiken.

    Geldt ook voor uw algemeen punt: bepaalde nuances zijn goed en wel voor discussies in de veilige omgeving van academia, maar wil je echt zoals Steve Fuller met je wetenschapsfilosofische nuances in de rechtbank gaan getuigen pro Intelligent Design? Mij goed hoor, maar dergelijke moed zie ik niet in bovenstaande tekst: jullie gaan expliciet niet in op de argumenten voor of tegen psychoanalyse zizek etc. (Niet dat het nog nodig is: uw academische nuances worden sowieso wel gerecupereerd door minder onthechte waansystematici en samenzweerders allerhande (zie comments hierboven), waarmee u zich wellicht nog minder graag associeert dan met de filosofen die u hier zo goedkoop karikatureert en aanvalt.)

    • door Anton Froeyman op woensdag 28 december 2011

     [title]Beste, wij maken van niemand[/title]Beste,

     wij maken van niemand een karikatuur. Al onze beweringen zijn gebaseerd op verschenen opiniestukken en een eerlijke weergave daarvan.

     Wij weigeren ook mee te stappen in het wij-tegen-zij-verhaal dat je hier presenteert, net daarom geven we een genuanceerd beeld. Net daarom spreken we ons ook niet uit voor of tegen Zizek, psychoanalyse of gelijk wat. Wat jij ziet als een gebrek aan moed, zien wij als een verdienste: pleiten voor nuance en voorzichtigheid en ervoor oppassen mensen en disciplines onnodig te veroordelen.

     • door kasper op woensdag 28 december 2011

      [title]... "onnodig" ... Dus toch[/title]... "onnodig" ... Dus toch een opinie. Kom er dan ook voor uit en verstop je niet achter prudentiële argumenten en meta-filosofische discussies om de kern van de zaak uit de weg te gaan.

      Als u uw eigen karikaturen van de werkelijkheid nog niet wil onderscheiden. Opnieuw: gelooft u echt dat Vermeersch, Braeckman en Boudry wetenschapsfilosofische naïviteit over het demarcatieprobleem te verwijten valt?

      Ik laat me alvast niet meer verleiden tot verdere ping pong. Dit gaat duidelijk niet over wetenschapsfilosofie, maar over een ideologisch meningsverschil waar ik me verder niet mee wil (ver)moeien...

     • door Christophe Cop op woensdag 8 februari 2012

      Antoon, Ik denk net dat het niet willen uitspreken voor of tegen (gelijk wat) een zwaktebod is.

      Als je hoort 1+1=3 en iemand zegt "dat is fout!"

      Dan zou jij zeggen: Daar ga ik niet over oordelen.

      Zulk een houding is extreem laakbaar.

   • door joris c op woensdag 28 december 2011

    Iemand zegt: "de wereld is plat" skepp zegt: "de wereld is rond" Dit is volledig legitieme kritiek.

    Groep wetenschapsfilosofen verwijt skepp: "de wereld is niet rond maar wat afgeplat aan de polen" Dit is malafide (alsof skepp dit immers zelf ook niet weet) en getuigt inderdaad van zielige profileringsdrang.

    Enige resultaat van dit opiniestuk is dat de wereld in de ogen van sommige mensen er weer wat platter uit zal zien.

    • door Eddie G. op donderdag 29 december 2011

     [title]quote: Iemand zegt: "de[/title]quote: Iemand zegt: "de wereld is plat" skepp zegt: "de wereld is rond"

     om het over onduidelijke voorbeelden te hebben, dit lijkt mij een verkeerd voorbeeld. Het moet eerder zijn. skepp zegt: "de wereld is plat, want als je door de verrekijker kijkt zie je de horizon." dit is kritiek gebaseerd op verouderde informatie....

    • door Eddie G. op donderdag 29 december 2011

     [title]quote: Iemand zegt: "de[/title]quote: Iemand zegt: "de wereld is plat" skepp zegt: "de wereld is rond"

     om het over onduidelijke voorbeelden te hebben, dit lijkt mij een verkeerd voorbeeld. Het moet eerder zijn. skepp zegt: "de wereld is plat, want als je door de verrekijker kijkt zie je de horizon." dit is kritiek gebaseerd op verouderde informatie....

  • door Steven Sterckx op woensdag 28 december 2011

   Beste Kasper, Ik verschiet een beetje. Het denken dat enkel een selectieve groep hooggestudeerden onze maatschappij bepaald en stuurt is echt niet meer van deze tijd hoor. Vandaag is een goed stielman veel meer waard dan een afgestudeerde. Ik hoor het andere hier ook wel meer zeggen. Papieren tonen: of je mag niet meepraten aan tafel? Zij steken hun nek niet uit, zij maken carrière door andere te ridiculiseren. Ik treed Anton zijn mening volledig bij. Deze discussie heeft zo een breed maatschappelijk draagvlak dat het hoogtijd is dat ze gebeurd.

 • door Robrecht Vanderbeeken op woensdag 28 december 2011

  @Liese zonder achternaam

  Wat voor Boudry en Braeckman van toepassing is, geldt zeker ook voor journalist annex wetenschapsfilosoof De Cuelaer. Die kreeg ‘het laatste woord’ in een afsluitend opiniestuk met nog maar eens een guilty by association (psychoanalyse en Amrani). DS ging dus toch wel uit de bocht. Waarom staat deze open brief trouwens niet in DS? Hij werd er wel aangeboden, vernam ik.

  Batens, Meheus en Mortier hebben jaren het beleid voor en achter de schermen in de vakgroep bepaald. Nu aan de kant blijven staan en de andere kant opkijken, druist wel serieus in tegen het intellectuele of filosofische aura dat ze zich aanmeten. Ze zijn nochtans goed op de hoogte. Loobuyck en Van Dyck: ik hoop dat ik mij vergis, ga er zelfs vanuit, maar ik had dit dan wel graag ergens gelezen. In afwachting van hun reactie bij voorbaat mijn excuses!

  • door Roger op woensdag 28 december 2011

   Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van wat zich hier ontwikkelt. Meestal begeef ik mij niet meer aan het lezen van de reacties die vol staan van scheldpartijen of complot onthullingen en zo. Maar dit is hier in mindere mate aanwezig. Ja hoor, ik vind het een hoogstaande discussie waarbij ik een genuanceerd beeld heb gekregen van de problematiek. Ik wil nog van dat niveau!

 • door Bert De Schepper op woensdag 28 december 2011

  De meeste reacties op dit artikel vind ik redelijk onwetenschappelijk, zeker niet objectief en komen blijkbaar van mensen met grote ego's en lange tenen. Te veel van zulke onwetenschappelijke reacties devalueren het imago van wetenschap wat de pseudo-wetenschap ten goede komt.

 • door Steven Sterckx op woensdag 28 december 2011

  Een dikke pluim voor de gezamelijke auteurs. Dit artikel is met een heel intelligente openheid gepent.

  Eender welk bewijs is nooit empirisch. Dat is nu eenmaal het feit waar een gezonde wetenschapper moet met omgaan. Wetenschap is geen religie. Wetenschap is het steeds opnieuw in vraag stellen van een gegeven om verder te bouwen aan een kennis ten voordele van de mensheid. Niet ten voordele van een kleine elite die het systeem gijzelt.

  Wat vandaag als algemeen rationeel wordt ervaren, is morgen de reinste onzin, door nieuwe inzichten in de wetenschap. Zo moeten we onze visie blijven uitbouwen. Nooit vastpinnen. Als er 1 ding zeker is, is dat er geen constante is. Alles veranderd.

  Wie had durven denken dat de mensheid ooit sneller dan 30 per uur ging overleven (19e eeuwe wetenschappers beweerden dit ten tijde van de 1e trein). Wie had durven denken dat we ooit een computer, ooit zo groot als een fabriek, nu op een stofdeeltje past.

  Wie zal binnenkort durven ontkennen dat we interplanetair kunnen reizen, en alle ziektes genezen door middel van heel eenvoudige technologie of sterker nog, geesteskracht. Het staat er allemaal aan te komen en nog veel meer. Alleen klinkt het nu heel erg ongelooflijk. Daar zijn harde wetenschappelijke bewijzen van. Niet alleen op quantum onderzoek, maar ook in vele praktijk onderzoeken en sociologische aspecten.

  Alleen de erkenning en implicatie wordt hard onderdrukt. Daar zijn vele voorbeelden van.

  En daar het ik geen probleem mee. Het denken ontplooit zich als het er klaar voor is. Een kleur blijft een kleur. Rood zal altijd rood zijn. Alleen de perceptie van wat we zien en ervaren zal binnen een andere context komen te staan. Daarna de toepassing van deze nieuwe inzichten.

 • door Steven Sterckx op woensdag 28 december 2011

  Een dikke pluim voor de gezamelijke auteurs. Dit artikel is met een heel intelligente openheid gepent.

  Eender welk bewijs is nooit empirisch. Dat is nu eenmaal het feit waar een gezonde wetenschapper moet met omgaan. Wetenschap is geen religie. Wetenschap is het steeds opnieuw in vraag stellen van een gegeven om verder te bouwen aan een kennis ten voordele van de mensheid. Niet ten voordele van een kleine elite die het systeem gijzelt.

  Wat vandaag als algemeen rationeel wordt ervaren, is morgen de reinste onzin, door nieuwe inzichten in de wetenschap. Zo moeten we onze visie blijven uitbouwen. Nooit vastpinnen. Als er 1 ding zeker is, is dat er geen constante is. Alles veranderd.

  Wie had durven denken dat de mensheid ooit sneller dan 30 per uur ging overleven (19e eeuwe wetenschappers beweerden dit ten tijde van de 1e trein). Wie had durven denken dat we ooit een computer, ooit zo groot als een fabriek, nu op een stofdeeltje past.

  Wie zal binnenkort durven ontkennen dat we interplanetair kunnen reizen, en alle ziektes genezen door middel van heel eenvoudige technologie of sterker nog, geesteskracht. Het staat er allemaal aan te komen en nog veel meer. Alleen klinkt het nu heel erg ongelooflijk. Daar zijn harde wetenschappelijke bewijzen van. Niet alleen op quantum onderzoek, maar ook in vele praktijk onderzoeken en sociologische aspecten.

  Alleen de erkenning en implicatie wordt hard onderdrukt. Daar zijn vele voorbeelden van.

  En daar het ik geen probleem mee. Het denken ontplooit zich als het er klaar voor is. Een kleur blijft een kleur. Rood zal altijd rood zijn. Alleen de perceptie van wat we zien en ervaren zal binnen een andere context komen te staan. Daarna de toepassing van deze nieuwe inzichten.

  • door Liese op woensdag 28 december 2011

   De stelling dat we ziektes zulles genezen door geesteskracht is door niemand verdedigd: niet door de auterus van dit stuk, zeker niet door de leden van SKEPP en zelfs niet door dhr. Vanderbeeken.

   Maar deze stelling bewijst wel het nut van SKEPP: uitzonderlijke uitspraken, vragen om uitzonderlijke bewijzen.

   Iemand die beweert dat ziektes door geesteskracht kunnen genezen worden, kan volgens mij inderdaad gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld: Borstkanker is één van de meest voorkomende kankers bij vrouwen, maar ook één die succesvol behandeld kan worden als men er op tijd bij is. Chemotherapie is een kuur die helpt, maar die ook roofbouw pleegt op het lichaam. Het gebruik van testosteron, een hormoon, heeft uiteraard ook een invloed op het gemoed, en de energie die patiëten ervaren die eerste dagen na een kuur. De eerste dagen voel je je energiek, maar na een paar dagen, zak je in elkaar. Positief denken zal dus zeker een effect hebben en ook helpen, maar het zal het vermenigvuldigen van kankercellen niet tegenhouden.

   Dergelijke behandelingen zijn nog steeds erg duur. Commercialisering, of de relatie tussen de academische wereld en de industrie hoeft niet steeds in het nadeel van de patiënt te zijn. Het kan bijvoorbeeld de prijs drukken. Uiteraard kan dit alleen maar als de toepassingen van een medicijn niet door patenten worden tegengehouden. Ik denk bijvoorbeeld ook aan anticonceptie-middelen: gelukkig heeft men dat zo snel mogelijk gecommercialiseerd.

   Mvg.

   • door Steven Sterckx op woensdag 28 december 2011

    [title]Beste Liese, Nergens is er[/title]Beste Liese, Nergens is er beweerd dat deze stelling uit het artikel komt...

    Uiteraard mag u dat gevaarlijk vinden. Net zoals er psychopatische dokters bestaan die letterlijk over lijken gaan om de poen binnen te rijven, zijn er ongetwijfeld ook 'kwakzalvers', die dmv geloof mensen de dood injagen.

    Echter is het wetenschappelijk wel al aangetoond dat het mogelijk is. De kracht van intentie. Sterker nog, we passen het dageljiks toe, zonder het te beseffen. Zoek even op Youtube: Greg Braden (The science of miracles), Eric Pearl, of bekijk de docu van de dochter van Paul Verhoeven: "Something unknown is doing we don't know what" - www.suppressedreality.net/media/Something%20Uknown%20Is%20Doing%20We%20Dont%20Know%20What Ik weet dat u hier heel sceptisch zal over staan, maar dit enkel ter verduidelijking dat er een andere waarheid is, dan deze van medische academici.

    Lees ook het boek geschreven door 2 chirurgen over het placebo en het nocebo effect (titel ontgaat me momenteel, staat in mijn boekenkast thuis). Je kan je werkelijk ziek of gezond 'denken' (of eerder voelen). Het placebo effect, geridiculiseerd door de wetenschap, is juist het krachtigste waarover de mens beschikt: de kracht zichzelf te genezen door geesteskracht. Dit zowel uit praktijk ervaringen als experimenteel bewezen. Ook zo met het stokpaardje van de skepptici: Homeopathie. Als homeopathie toegepast wordt op dieren werkt het ook, dus hier kan van placebo geen sprake zijn. Ik heb er geen probleem mee dat u dit belachelijk zou kunnen vinden. Wij zijn immers zo erg vervreemd van de werkelijkheid en ondertussen volledig afhankelijk van de technologie, dat we elk innerlijke kracht verloren zijn. Echter weet de reguliere geneeskunde geen oplossingen met wat zij teweegbrengt: een zieke verkankerde maatschappij. 1 op 2 sterft aan kanker. Onze kinderen hebben van bij geboorte af al verschillende afwijkingen, van astma tot andere nog niet gekende ziektes. We moeten onze kop niet langer in het zand blijven steken.

    Deze parapsychologische fenomenen sluiten meer en meer aan bij quantum fysica. Daar vinden wetenschappers de antwoorden (die trouwens ondertussen een goeie 100 jaar sterk onderdrukt zijn, tvv de wetenschap en haar industrie) Immers onze realiteit, onze geest en ons denken is 1 geheel, wij scheppen die. (vorige week nog een hilarisch "wetenschappelijk" artikel gelezen in KIJK magazine, waar men zich nog steeds afvroeg waar onze geest of het denken situeert. Blijkbaar, wat men in de oudheid al langer wist, hebben deze onderzoekers het nog moeilijk een antwoord te aanvaarden. Gezien het strakke kader waarbinnen zij denken.

    Leest u de boeken van Pim Van Lommel maar es na, hij heeft in zijn carrière als hartchirurg zich toegespitst op de bijna doodservaringen. Deze BDE kunnen niet simpel afgedaan worden als electro-chemisch effect van de synapsen. Er is veel meer aan de hand. De kennis die hier uit voortvloeit is onbetaalbaar, maar door de wetenschappers onthaald op hoongelach, uit onkunde. http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/eindeloos-bewustzijn/1001004006516444/index.html

    Nu is het niet mijn bedoeling hier een welles-nietes discussie te starten, want dat zou een afbreuk zijn aan de goeie intentie die de academici hadden met dit schrijven. Alsook is het off-topic binnen de context.

    Laten we elkaars mening dus respecteren.

    • door Herman Luyckx op donderdag 29 december 2011

     Geloven - op basis van de onzekerheden uit de kwantummechanica (Steven Sterckx, die niet bepaald fan is van correcte spelling, noemt het "quantum fysica", maar dat is bijzaak) - dat de mens ooit interplanetair zal kunnen reizen, dat het ooit zover komt dat alle ziektes genezen kunnen worden "door middel van heel eenvoudige technologie of sterker nog, geesteskracht", dat homeopathie ook dieren kan genezen...

     Ik geef toe, ik heb nooit in Gent gestudeerd, ik ben niet onderlegd in wetenschapsfilosofie, ik ben geen lezer van DS en niet één van de auteurs van bovenstaand artikel is mij van ver of van nabij bekend en (bijgevolg?) de boodschap die of het probleem dat deze auteurs onder de aandacht willen brengen ontgaat mij grotendeels. Maar wel weet ik dat heel wat new age profeten en andere esoterici de kwantummechanica dankbaar hanteren als de ultieme strohalm om het geloof in allerhande transcendentale toestanden overeind te houden. Men noemt hen kwantummystici en ik vermoed dat Steven Sterckx tot hun aanhangers behoort.

     Ofwel schamen de auteurs zich over het feit dat hun mistige opiniestuk (ter verdediging van psychoanalyse als exacte wetenschap? ter bestrijding van ggo-technologisch onderzoek? ter bescherming van de homeopathische traditie?) goedgepraat moet worden met dergelijke obscure argumenten, en dienen ze lieden als Sterckx van antwoord, ofwel geloven ze in dezelfde dingen. Dat ze daar dan openlijk voor uitkomen, aub.

     • door Steven Sterckx op dinsdag 3 januari 2012

      Beste Herman, Laten we niet terug aan non-argumentering en afleiding doen door spelfouten aan te duiden. Reageren op spelfouten is zoveel als stellen dat een ander niet mag argumenteren omdat hij niet intellectueel genoeg is. (spelletje dat Skeppers graag toepassen, omdat zij de discussie willen winnen, moet een ander denken volgens hun regeltjes) Een zeer infantiele reden. Er is geen enkele mens, noch professor die zonder fouten schrijft. Als men op die opmerkingen terugvalt is het uit onmacht, zoveel is zeker. Bij dialoog (of als het echt moet, discussie) moet men de argumenten onderzoeken, niet de schrijfwijze.

      Ook moet een zekere marge blijven bestaan (in mijn visie zelfs speelsheid) om woorden anders te schrijven. Voor mijn geen spellingsfascisme. Ook het groene boekje moet verkocht worden, dat is deels de reden waarom men ieder jaar nieuwe spelling er met de haren bij sleurt. Geen kat die vandaag nog weet wat de schrijfwijze is van bonensoep. Het is ook irrelevant en ondergeschikt aan intellectuele argumentatie.

      U zoekt best de definitie van quantum/kwantum mechanica en fysica op, want deze 2 zijn totaal andere dingen. "Quantum physics" is an umbrella term that refers to any physical theory based on the notion of quantizing some quantity, like energy. Quantum physics begins with quantum mechanics, but proceeds into quantum electrodynamics (the quantum theory of electromagnetism), quantum chromodynamics (the quantum theory of nuclear forces), and quantum geometroydynamics (quantum theories of gravity, such as string theory, which are incomplete and under tremendous active study). - Warren

      Maar eigenlijk maakt het allemaal niet zoveel uit, het stamt af van 1 bron, de kosmos. De mensen willen er kost wat kost een labeltje en vooral, vakdomein op kleven.

      Een beetje jammer dat de auteurs hier niet op reageren. Maar ik verwacht het ook niet. Ik begrijp hun keuze. Men is vrij zijn mening te herzien of minstens te laten bezinken. De ziekte van deze tijd is dat men op alles een antwoord moet klaar hebben, en liefst gefundeerd. Een kant kiezen dus. Als je niet kiest leer je veel meer. Je blijft groeien met een open geest. Een verstandig mens, of het nu een student, professor of werkman is, onderzoekt beide kanten van het verhaal.

      Van "pseudo"wetenschap is ook veel hard bewijs, sinds decennia lang al. Men kan zelfs terug keren naar begin deze eeuw. (laat staan millennia, gezien de ancient knowledge, volkswijsheid zeg maar, maar zover ga ik me hier niet wagen, ik probeer u stap voor stap de argumenten aan te brengen)

      Dus mijn vraag aan u is: Heeft u mijn voorgestelde onderzoeksvelden bekeken, bestudeerd, of reageert u uit pure angst dat iemand dit zou goedkeuren?

      U moet immers weten, tot 3 jaar gelden was ik ook nog een fervent aanhanger van de klassieke wetenschap. Maandelijks mijn EOS, KIJK en andere pulpmagazines. Ik verslond boeken met hopen, en ik sta nu met een boekenkast vol rommel. Kennis uit een vorig tijdperk (als je geïnteresseerd bent, laat gerust weten, dan geef ik lijstje ter aankoop) Ondertussen heb ik niet stilgezeten en heb ik geleerd dat er een veel diepere waarheid is. En ze is beschikbaar ter onderzoek. Een waarheid die de klassieke wetenschap niet wil snappen. Het is niet van kunnen, want eens die oogkleppen wegvallen opent het paradigma zich. De moderne wetenschappers echter hebben de boot naar de nieuwe wetenschapswereld al genomen. Dus grote hilariteit toen men onlangs in een EOS artikel zich nog steeds afvroeg waar de geest schuilt in de hersenen. De oude volkeren wisten dit al heel lang. Is onze wetenschap dan zo hard achteruit gegaan? Ik vrees het.

      • door Steven Sterckx op dinsdag 3 januari 2012

       Het lijkt er idd wel zo op, dat wetenschap gemanipuleerd is naar deze die er belang bij heeft (geld verdient/kostwinning). En dit gedurende eeuwen. Het is in ieder geval een interessante denkpiste die niet mag genegeerd worden. Russel zijn bio is dan ook niet te onderschatten: "Russell was van adellijke afstamming. Hij werd door privéleraren onderwezen en was als adolescent vaak ernstig depressief. Geboren in de hoogtijdagen van de Britse Gemenebest, stierf hij bijna een eeuw later aan influenza, in een tijd waarin het Britse Rijk grotendeels was uiteengevallen. Met zijn dood verloor de wereld één van zijn bekendste intellectuelen en zijn morele autoriteit liet een blijvende indruk na. Als politiek activist was Russell een fervent voorstander van kernwapenontmanteling en een uitgesproken criticus van de Vietnamoorlog. In 1940 ontving hij al de Faraday Medal. In 1950 werd Russell onderscheiden met de Nobelprijs voor literatuur, als erkenning voor zijn gevarieerd schrijven, waarmee hij een significante bijdrage geleverd had aan het menselijk welzijn en het vrijzinnig denken.[1]"

       Scientific dictatorship lijkt me dan ook een aangewezen term. Zoals ik eerder aanhaalde werken mechanismen zoals Skepp in het belang van hun sponsors. De wijde tentakels van Skepp tonen aan tot hoever dit gaat. Skepp > Universiteiten > Professoren > Dokters > wetenschappers > media (tv/kranten/magazines) en bij verlengde politici die adhv deze informatie wetten stemmen. De volledige maatschappij, sterker nog, de mensheid, wordt dus in haar ontplooiing belemmerd door deze club belanghebbenden.

 • door Herman Boel op woensdag 28 december 2011

  Het staat eenieder vrij te bepalen waar hij/zij de scheidingslijn tussen echte wetenschap en pseudowetenschap legt. Maar het staat iedereen ook vrij om het met die scheidingslijn van een ander al dan niet eens te zijn.

  Hoe strikter en meer stringent men de scheidingslijn legt, hoe zeker men ervan is dat enkel de echte wetenschap voor ogen wordt gehouden. Hoe strikter die lijn, hoe groter de kans dat 'andere' echte wetenschap toch wordt verloren en uit het gezichtsveld verdwijnt. Dat is nu eenmaal het risico dat het leggen van een scheidingslijn inhoudt.

  Dit artikel is een discussie over de plaats waar die scheidingslijn moet worden gelegd. Hoewel deze intrinsiek bijzonder interessant kan zijn, is ze nutteloos en verloren energie. Die energie kan beter worden besteed aan de bestrijding van de pseudowetenschappen waarin oplichting en kwakzalverij welig tieren.

  Wetenschappers en annex filosofen mogen het op bepaalde punten dan wel oneens zijn (dat onderscheidt ons van de pseudowetenschappen overigens), het openlijk vertoon van die onenigheid dient louter een verzwakking van de eigen positie. En dat kan toch niet de bedoeling zijn...

  • door Sebastian op woensdag 28 december 2011

   Moet de scheidingslijn niet duidelijk zijn vooraleer je een kant van die lijn kan bestrijden? Daarenboven gaat skepp, of in ieder geval toch enkele leden daarvan, soms zijn boekje te buiten en behandelt men niet louter pseudowetenschap. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de patattenkwestie. Dat ging niet, of toch niet alleen, over het gevaar van ggo's, maar ook over een hoop andere legitieme twijfels op vlak van economie en moraal die ik (nog) niet weerlegd heb gezien. Zo worden ook bepaalde denkers maar al te gauw (impliciet) in het hoekje "onzin" gedreven. Akkoord sommige filosofen kunnen er nog al wat van, maar het is niet omdat iemand iets onzinnigs verteld, dat alles wat die persoon zegt onzinnig is natuurlijk. Verder is er dan weer weinig kritiek op evolutionaire psychologie, in tegendeel zelfs, hoewel er heus wel wat kritiek op te leveren valt. Zouden skeptici niet net het meest kritisch moeten zijn voor de problemen die evolutionaire psychologie kent? Bovendien is er zelfs binnen evolutionaire psychologie veel kritiek op bepaalde 'evolutionaire psychologie pseudowetenschappers, maar ook daar vind ik niet veel van terug bij skepp.

   U zegt dat we de energie beter kunnen besteden aan de bestrijding van kwakzalverij (moesten we dus al eenduidig kunnen uitmaken wat daar onder valt). Ik ben het er, samen met de schrijvers van deze opinie, mee eens dat dit iets nuttig is (hoewel, zijn er dubbel blind experimenten gedaan over de werkzaamheid van skepp tegen pseudowetenschap?). De discussie waar de grens ligt, en dat deze grens niet altijd zo duidelijk te maken is, is volgens mij echter ook van belang. Wat 'onzin' is en wat niet bepaalt mee de levensvisie van mensen. Als er gesteld wordt dat de ggo-activisten een irrationele angst voor ggo's hebben, dan zullen veel mensen geneigd zijn dit te geloven en geen aandacht te hebben voor andere, al dan niet legitieme, redenen voor de actie. Als een filosoof bij voorbaat tot de prullenmand wordt verwezen, dan zullen weinigen de eventueel interessante denkpistes ontdekken. Als evolutionaire psychologie zonder meer aanvaard wordt zonder kritiek, zal de levensvisie van veel mensen zonder twijfel hardnekkig veranderen.

   Ik ben het ook oneens met de bewering dat de openbare vertoon van onenigheid een verzwakking van de eigen positie inhoudt (ha! Volgens uzelf verzwakt nu uw positie!). Onenigheid versterkt net de positie beide posities, in zoverre ze argumenten hebben. Of vindt u dat elk openbaar vertoon van onenigheid tussen skepp en zgn. pseudowetenschappers een verzwakking van de positie van skepp inhoudt?

 • door Alex Slaets op woensdag 28 december 2011

  Een stevig debat - moet kunnen. Maken de auteurs van dit stuk geen vergissing als ze schrijven dat SKEPP iets als pseudowetenschap beschouwd als er geen empirisch bewijs is ? Ik had iets totaal anders begrepen (en heb het nog even nagelezen): het moet zijn als het niet empirisch bewijsBAAR is, dwz dat je voor de theorie onmogelijk een experiment KAN opzetten, waarbij rekening mag gehouden worden met nog niet bestaande technische mogelijkheden bij het definieren van het experiment. Daarom vind ik het voorbeeld van het HIGGS Boson een heel slecht voorbeeld. Er is hele goede theorie over, en op empirisch vlak is het experiment dat nodig is het bestaan ervan aan te tonen of te falsifiëren, heel duidelijke gedefinieerd. Dit is dus, volgens de criteria die SKEPP hanteert duidelijk géén pseudowetenschap. Wat Darwin betreft, idem ditto, de criteria van SKEPP spreken nergens van DIRECT empirisch bewijs, in de simplistische manier waarop dat hier wordt gesuggereerd. Natuurlijk kan je soorten op geologische tijdschaal niet zien evolueren, maar je kan wel een hele hoop andere empirische vaststellingen doen, en die zijn ook gedaan, en net daarom is de essentie van Darwin momenteel als zeer betrouwbare kennis te beschouwen.

  Dient deze manier van voorstellen retorische doeleinden of menen jullie dit nu écht ? Ik kan namelijk zo een paar schoolvoorbeelden van drogredenen uit deze tekst pikken ;-)

  • door Anton Froeyman op woensdag 28 december 2011

   Beste Alex,

   onze karakterisering van de overtiugingen van de mensen die we bekritiseren komt rechtstreeks uit hun eigen opiniestukken. Als je ons niet gelooft, lees die dan gewoon nog eens. Als SKEPP als vereniging andere criteria hanteert is dat heel goed voor SKEPP, maar dat doet hier niet terzake, tenzij misschien om aan te tonen dat er een discrepantie is tussen de "officiële" criteria van SKEPP en de mening die bepaalde leden van SKEPP verkondigen in de media.

   Als je drogredeneringen uit die tekst wil pikken, ga je gang. Door gewoon te zeggen dat er drogredeneringen zijn zonder meer heb je namelijk eigenlijk helemaal niets gezegd.

   • door Alex Slaets op woensdag 28 december 2011

    U hebt gelijk. Ik dacht dat de kritische lezer dit zelf wel zou merken, maar deze veronderstelling had ik niet mogen maken. Zonder volledig te willen zijn, enkele voorbeelden van waar ik vind dat tekst op vlak van logisch en correct redeneren en argumenteren zwaar in de fout gaat, en dat van zulke geleerde mensen!

    1. - reeds aangehaald : het onderscheid verdoezelen tussen empirisch vastgesteld en vaststelbaar 2. - over Slavoj Žižek is op de site van SKEPP quasi niets te vinden, op een halve verwijzing in een comment op een forumbijdrage na. 3. - de "argumenten" die worden gebruikt om hard te maken dat SKEPP "een gedateerd beeld van wetenschap hanteert zijn non-sequitur en ten dele autoriteitsargumenten in combinatie met een argument ad hominem tav karl popper , die verouderd zou zijn. Verder non-sequitur dat 4. - ook reeds aanghaald in mijn eerste reaktie, gebruik van HIGGS en Darwin : reductie, stromanredenering 5. - "Empirie is belangrijk, maar ..." : een mooi vals dilemma 6. - "....wetenschappers TE BEVELEN wat ze moeten doen" , "volledige wetenschappelijke disciplines" : hellendvlakredenering , verkeerde voorstelling, in extremis ad hominem

    Met beleefde groeten.

    • door Anton Froeyman op woensdag 28 december 2011

     1) dat doen we niet, we hebben het over empirisch geverifieerd, en dat is ook het criterium dat de mensen in kwestie gebruiken.

     2) we zeggendan ook niet dat er over Zizek iets te vinden is op de site van SKEPP, of dat er een algemeen standpunt van SKEPP over Zizek bestaat.

     3) we zeggen dat een aantal mensen een beeld dateert dat verouderd is en niet in overeenstemming met recent wetenschapsfilosofisch onderzoek. Punt. Dat is geen autoriteitsargumet, het is een feitelijke vaststelling.

     4) Zoals gezegd, we gebruiken de criteria die de mensen die we bekritiseren zelf gebruiken, en we verijzen naar de plaatsen waar we die halen.

     5) zoek eerst eens op wat een vals dilemma is

     6) Vandermassen en Boudry spreken consequent over dé psychoanalyse als geheel, Vermeersch spreekt over gehele wetenschappelijke disciplines (Fysica, Biologie, Geschiedschrijving,...)

  • door J. Blommaert op woensdag 28 december 2011

   Ik heb geen moeite met SKEPP. De wereld gaat ten onder aan zever. Wanneer ik beursanalysten hoor dan sta ik versteld hoeveel 'waarheid' die mensen weten te debiteren zonder één grein methodologisch deugdelijke onderzoeksbasis. Het is van belang dat schijnwetenschap als zodanig en in zijn geheel ontmaskerd wordt.

   Toch twee opmerkingen.

   1. Er zijn voor de hand liggende doelwitten voor SKEPP: de lepeltjesbuigers, toekomstvoorspellers en gebedsgenezers horen daarbij. Maar het zou goed zijn indien men ook eens naar meer mainstream zaken keek. Er is heel wat geneeskunde die op geen enkele onderzoek gestoeld is, maar wel op ervaringskennis (wie ooit al eens met een gynaecoloog gesproken heeft weet waarover ik het heb). Vanuit die ervaring doen ze gissingen, 'informed guesses', die er dikwijls plat op zijn maar niet door wetenschappelijk onderzoek ondersteund worden. Doen we dit dan ook af als 'pseudo-wetenschap'? Of, zoals gezegd, economen die op basis van een puur asbtract ideaalmodel, waarin bijvoorbeeld markten als volkomen onbeïnvloed en perfect opererend worden gebruikt als uitgangspunt voor mathematische analyses, voorspellingen maken over de échte markten, waarvan we weten dat die nooit aan die ideale criteria voldoen? Het zou goed zijn als we ook over dat soort zaken een debat kregen, maar dat leidt me tot punt 2.

   2. Men kan dat goede werk van algemene wetenschapskritiek niet aanpakken met één maatstaf voor wat 'wetenschap' dan wel allemaal zou zijn. Het noodwendig speculatieve karakter van wetenschap - datgene denken wat nog nooit is gedacht, denk aan E=mc2 - hoort net zo goed bij wetenschap als een rigoureuze testing van hypothesen binnen een experimentele of realistische onderzoeksomgeving. De verschillende stadia van wetenschap beantwoorden aan heel verschillende criteria van wat kan en niet, en dit geldt eveneens voor het laatste stadium ervan: het schrijven, dat voor zowat elke discipline heel andere stijlverwachtingen heeft. Het is onwaarschijnlijk dat wijsgerige aforismen (zoals die van Wittgenstein) ooit in Science zullen verschijnen, wat bij Science legt men een bepaald type van stijlcriteria aan. Men kan bij Science ook fictie kwijt, zolang die fictie beantwoordt aan de stijlverwachtingen (zoals het geval van Diederiik Stapel onlangs aantoonde: deze sociaal psycholoog vond de statistische gegevens in zijn onderzoeken simpelweg uit en raakte overal gepubliceerd, incluis in Science; pure 'Science-Fiction').

   Dat is immers een tweede laag verschillen: naast de verschillende fasen van wetenschappelijk werk zijn er ook de grote onderscheiden tussen wetenschapsdisciplines. Er zijn disciplines waarin individuele observatie centraal staat - denk aan antropologie en bepaalde types van sociologie, psychologie en pedagogie - en er zijn waar waarin men zich op groepen richt - alle onderzoek dat op statistiek betrouwt. De uitgangspunten van de tweede (statistische) groep worden vaak niet ernstig genomen door de eerste, omdat die uitgangspunten op zichzelf empirisch onderzocht moeten worden (uitgangspunten zoals: een positief antwoord op vraag 4 wordt gezien als evidence voor attitude A); terwijl de statistisch georiënteerde onderzoekers de generaliseringen van de eerste (meer hermeneutische) onderzoekers doorgaans afdoen als niet representatief.

   Het woord 'empirisch' betekent bij beide groepen volmaakt het tegendeel. In statistisch georiënteerde wetenschap is een survey 'empirie', terwijl net zo'n survey (of klinisch experiment) onrealistisch is voor de eerste en dus 'on-empirisch' (zeg maar speculatief) is. Beide groepen hebben voor deze contrasterende stellingnamen een hele bibliotheek vol argumenten, dus bepalen wie van de twee nu 'juist' is, is zinloos. De eerste groep stelt dat objectiviteit een bepaald type van subjectiviteit is, en dat 'participant observation' (een individueel onderzoeker die een hele tijd spendeert bij en met z'n doelgroep of -persoon) in dat opzicht niet 'subjectiever' is dan het invullen van een vragenlijst door 1600 mensen - in dat laatste zijn er 1600 momenten van subjectiviteit, en bestaat objectiviteit enkel in de (subjectieve) abstractie die onderzoekers achteraf maken van deze hoop subjectieve uitspraken. De tweede groep gelooft wel in objectiviteit, en ziet het op veldwerk en menselijk begrip gebaseerde methoden-apparaat van de eerste zelfs niet als subjectief, maar als subjectivistisch - dus als iets wat noot tot wetenschap kan leiden. De eerste groep heeft uiteraard dezelfde conclusies over de tweede.

   Nog een verschil: een pedagoog die onderzoek wil doen in een klas moet van elk kind een geschreven en getekende verklaring van ouders of voogd verkrijgen met toestemming om het onderzoek zo-en-zo uit te voeren; de data moeten onherkenbaar worden gemaakt en moeten vaak naderhand vernietigd worden. Een historicus daarentegen mag schrijven wat hij/zij wil over, zeg maar, Rubens of Leopold II - aan beide doden kan men moeilijk toelating vragen om de woorden en geschriften te interpreteren. Daar speelt dus een geheel andere onderzoeks-ethiek, gelden een hele reeks volledig verschillende noties van wat 'legitieme kennis' is, en zo meer.

   Tenzij men wetenschapskritiek gevoelig maakt voor dat soort reële en cruciale onderscheiden in de manieren waarop bepaalde disciplines hun kennis omschrijven - welke data zij beogen, welke methoden daarvoor aangewend worden, welk soort generaliseringen kunnen verworven worden - riskeert wetenschapskritiek telkens weer reductionistisch te zijn en dus irrelevante oordelen te vellen over een hele boel robuust wetenschappelijk werk. Dat is het geval geweest met wat men over Zizek heeft geschreven - ik had soms het gevoel dat ik bij een openbare boekverbranding aanwezig was. Als Zizek nuttige concepten of ideeën aangeeft die door anderen kunnen worden opgepikt en als verhelderende ideeën in nieuw onderzoek kunnen gegoten worden, dan doet Zizek (net zoals Freud eertijds) deugdelijk wetenschappelijk werk.

   Noteer daarbij drie dingen: (a) we gebruiken de ideeën van een hele reeks speculatieve wetenschappers uit het verleden, dus er is een lange traditie waarin we 'ongefundeerde' standpunten opnemen als wetenschapper en ze als basis of doel van ons onderzoek hanteren. Adam Smith's 'Wealth of Nations' was grotendeels speculatief, idem met Darwin (dat is al aangegeven). (b) Zowat elke vorm van generalisering bevat een speculatieve kern. Wanneer we dus na onderzoek zeggen dat 'de NVA geen populistische partij is', dan is de kern van die generalisering speculatief - hier lanceert de onderzoeker een idee of concept dat door anderen als input voor nieuw onderzoek kan gehanteerd worden. (c) Het praktische wetenschappelijke werk zit vol toevalligheden, ongemotiveerde beslissingen (gebaseerd op 'intuïtie' of de ervaringskennis die boven werd vermeld) en sprongen in het ongewisse. Het werk van Bruno Latour en de zijnen is niet zomaar opzij te schuiven; en iedereen die aan wetenschap doet heeft al eens een paper vol belangrijke besluiten geschreven vooraleer die belangrijke besluiten echt rotsvast stonden (ook hierover is er een zeer interessante literatuur).

   Het is daarom duidelijk dat een zeer verouderd en onrealistisch criterium voor 'wetenschappelijkheid' (zoals de criteria van Popper) niet hanteerbaar is. In zoverre het zich baseert op de zogeheten 'harde' wetenschappen, slaat het de speculatieve aard van zeer veel momenten in het onderzoek in die wetenschappen over en baseert men zich op een ideaalbeeld, dat daarenboven slechts opgaat voor die wetenschappen die volgens die beginselen werken (het hanteren van een 'pure' en volkomen eenduidige taal, bijvoorbeeld). SKEPP zou dus, vanuit zijn scepticisme, precies ook een permanent kritische houding moeten aannemen tegenover z'n eigen begrippen en methoden. Doet het dat niet, dan wordt het snel een soort carnaval waarin een doctrine (iets wat als 'axioma', dus als onbewijsbaar element, een hele methodologie aandrijft) wordt gebruikt om de doctrines van anderen te ondermijnen.

 • door willem betz op woensdag 28 december 2011

  Enkele filosofen hebben bezwaren geuit tegen de manier dat skepp volgens hen met wetenschap omgaat. Ze verwijten ons dat we “.tekeer gaan tegen allerlei zogezegd irrationele travestieën. Voorbeelden daarvan zijn de discussies rond o.a. de Field Liberation Movement, Slavoj Žižek en psychoanalyse. Het is hier niet onze bedoeling om het voor één van deze slachtoffers op te nemen.“ Hier worden dus in één adem drie totaal verschillende dingen genoemd: de vernietigers van het aardappelveld, een stand-up-filosoof en een behandeling van mensen met psychische problemen. Let op het woordgebruik: gaat te keer, slachtoffers van SKEPP, zogezegd irrationeel. Dat is niet mals als kritiek en verdient wel een citaat of onderbouw, maar die komt er niet. Dus volgens hen noemen we die dingen ten onrechte irrationeel maar toch zullen ze die niet gaan verdedigen. Waarom niet ? Dat zou pas interessant zijn. Zijn ze dan toch wel rationeel ? Als je er niets over kan of wil zeggen, zwijg er dan over. Dergelijke vage insinuaties en dubbelzinnige stemmingmakerij zonder rechtvaardiging is een „filosoof“ onwaardig. Ze menen ook dat SKEPP een achterhaald beeld van wat wetenschap is, want we steunenen op filosofen die „voorbijgestreefd“ zijn. Volgens hen moeten we nu andere filosofen volgen, zoals Lakatos en vooral Kuhn, de lieveling van alle kwakzalvers, die graag zijn begrip paradigma misbruiken om alle mogelijke nonsens goed te praten. Misschien zijn die ook wel voorbijgestreefd ? Wat onze filosofen heel erg stoort is dat skeptici “steeds een empirische toetsing eisen“ Waarop baseren ze zich om dat te beweren? Niemand bij SKEPP is zo dwaas om altijd en overal empirische verificatie of falsificatie te vragen, dat hebben we nooit beweerd, tenzij in enkele zeer specifieke gebieden. Dat staat duidelijk in onze teksten. Van de zeer genuanceerde uiteenzetting door prof Vermeersch ( http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/20/etienne-vermeersch-over-pseudowetenschappen ) over de gradaties in sterkte van bewijs, over de soorten van bewijs naargelang het gebied en het onderwerp hebben ze blijkbaar niet veel begrepen, of is het selectief geheugen ?. Wie eerlijk en aandachtig die tekst leest zal merken dat ze er een karikatuur of een vogelverschrikker van gemaakt hebben. Twee Gentse filosofen, leden van SKEPP, zouden die dwaze uitspraken over empirie gedaan hebben in een radioprogramma. Hebben de ondertekenaars die uitspraken zelf gehoord of was het van horen zeggen ? Kregen ze die uitspraken op papier, dan is het een kleine moeite om de juiste tekst te citeren. Als het echt zo gezegd werd dan kunnen we een rectificatie opstellen, mocht blijken dat de opsteller van het pamflet de waarheid geweld aangedaan heeft, krijgen we dan excuses en rechtzetting ?. Ik moet wel bekennen dat SKEPP fanatiek dogmatisch is over volgende stelling: „Wie een behandeling verkoopt of aanprijst aan zieke mensen moet kunnen aantonen dat ze werkt“ Uiteraard met heel wat nuances zoals: voor wie, voor wat, kans op baten en op schade, vergelijking met andere behandelingen, enz. Wie dat principe niet aanvaardt, die zet de deur wijd open voor kwakzalvers en oplichters. Daarover gaat het eigenlijk, al de rest zijn afleidingsmaneuvers. De psychoanalisten voelen zich bedreigd omdat het wereldwijd publicaties regent die aantonen dat die keizer geen kleren aan heeft. Daarom zoeken ze nu wanhopig steun bij o.a. de menswetenschappen en de filosofie tegen een gemeenschappelijke „vijand“. De realiteit is dat psychoanalyse nog steeds wordt aangeprezen en verkocht als een behandeling. Het internationale verdict over de efficiëntie ervan is vernietigend: weinig efficient, duur, langdurig, ernstige gevaren, ongunstige balans in vergelijking met andere behandelingen, enz. De tactische trucs die ze nu gebruiken om zich aan die wetenschappelijke beoordeling te onttrekken zijn typerend voor een pseudowetenschap. Mag de waarde van een behandeling niet beoordeeld worden ? Onze filosofen schrijven: Als (wetenschaps)filosoof kan het niet het doel zijn wetenschappers te bevelen wat ze moeten doen of volledige wetenschappelijke disciplines te beoordelen in absolute termen als goed of slecht. Neen, maar als deskundige in bewijsvoering in de geneeskunde heb ik wel het recht en zelfs de plicht om de bevolking te waarschuwen dat er hen een een behandeling wordt aangesmeerd met valse beloften en met verzwegen risico op ernstige nadelen, zoals false memory syndrome en culpabilisatie.

  Wat hebben die aardappeltrekkers te maken met een oordeel over de werkzaamheid van psychoanalyse ? Of het vernielen van wetenschappelijk werk kan verantwoord worden op basis van een geloof is een ethisch-sociale kwestie. Of dat geloof in de schadelijkheid van die patatjes wetenschappelijk verantwoord is, daar werd elders al uitgebreid genuanceerd over bericht. SKEPP meent van niet. Menen deze filosofen dat het wel een verantwoorde actie was ?

  Waarom werd SKEPP vernoemd in verband met de controversiele showman-filosoof Slavoj Žižek ? Voor de enen is hij een clown of een stand-up comedian die zich verkoopt als filosoof, voor anderen is hij het grootste genie van de laatste eeuw. SKEPP heeft hierover geen standpunt gepubliceerd. Waarom die er dan bij gehaald wordt zal wel bij de trucjes horen zeker ?

  Onze critici besluiten met: ... wij (wetenschaps)filosofen zijn het grondig oneens met deze visies op wetenschap, . Wel, dames en heren filosofen, we zijn het roerend eens dat we het oneens zijn met deze visie op wetenschap. De visie waartegen u fulmineert is niet meer dan een stropop en zeker niet een eerlijke weergave van de visie van de vzw SKEPP. Mag ik u de raad geven dergelijke teksten niet te tekenen zonder eerst eens te verifiëren of de inhoud van de „aanklacht“ wel strookt met de werkelijkheid.

  Stromannen neersabelen strookt niet met de waardigheid van iemand die zich (wetenschaps)filosoof wil noemen, zeker niet als die dan nog de ambitie heeft om „de wetenschap te gaan stroomlijnen“

  prof em. Willem betz voorzitter van de vzw SKEPP

  • door Wim Swinnen op woensdag 28 december 2011

   Wat een verademing om de verhelderende en sterk onderbouwde uiteenzetting van professor Betz te lezen na al die staaltjes stemmingmakerij, van de pot gerukte redeneringen en onvervalst geraaskal. Zijn jullie zinnens het wereldrecord 'naast de kwestie argumenteren' te breken, of wat?

   • door peter calluy op woensdag 28 december 2011

    Het spijt mij Mr Swinnen als ik op uw zenuwen heb gewerkt.

    Maar goede vrienden laat ik niet zomaar aanvallen. En dan nog met beschuldigingen die pertinent onwaar zijn en de personen in kwestie beschuldigen van zaken waar ze zelf een bloedhekel aan hebben.

    Deel mij verder maar bij de onzin in.

    Met vriendelijke groeten

    Peter

  • door Thomas Decreus op woensdag 28 december 2011

   Beste Willem,

   Ik denk dat uw reactie de beste illustratie is van wat problematisch is aan het project van SKEPP. Verweesd vraagt u zich af wat een stand-up filosoof (van gekleurd taalgebruik gesproken), een aardappelveld en de discussie omtrent psychoanalyse met elkaar te maken hebben. Welnu, alles. De hevigheid waarmee deze drie debatten gevoerd werden is de sleutel naar hun verband. Ze - die hevigheid dus - wijst erop dat er meer op het spel staat dan louter wetenschapsfilosofie. De drie genoemde debatten zijn in wezen politieke debatten. Wat SKEPP en aanverwanten systematisch ontkennen is de politieke dimensie van het wetenschapsbedrijf of, anders gesteld, dat wetenschap altijd, hoe-dan-ook verbonden is met een bepaalde visie op mens en maatschappij. Dit op een dubbele wijze. 1) De vertrekpunten van ieder wetenschappelijk paradigma zijn noodzakelijkerwijs historische en maatschappelijk gesitueerd. En zelfs al ontken je dit - het ruikt immers wat naar Kuhn - dan kan je niet ontkennen dat 2) een wetenschappelijk paradigma de maatschappij op zich mee helpt vormgeven en dus reële effecten teweegbrengt in de samenleving. Willens nillens neemt de wetenschapper dus een politieke positie in of draagt ze bij tot een versterking dan wel een ondergraven van een bepaalde hegemonie. Dat is onvermijdelijk. Van een wetenschapper verwacht men dan ook niet dat hij géén politieke positie inneemt (want dat is onmogelijk), maar wel dat hij de positie van waaruit hij/zij zelf opereert publiekelijk durft te openbaren en bevragen en dat hij/zij zich bewust is van de maatschappelijke draagwijdte van de wetenschapsbeoefening. Maar net dat is hetgeen o.a. SKEPP niet doet. Integendeel, in wezen politieke discussies (cf. Zizek!, cf. aardappelenveld!) worden verpakt in wetenschapsfilosofische debatten waarvan de politieke dimensie op flagrante wijze wordt ontkend. Ik sluit me dan ook volledig aan bij Jan Blommaert die stelt dat het SKEPP zou sieren indien het zijn eigen vertrekpunten en maatschappelijke rol kritischer zou benaderen.

   • door Wim Swinnen op woensdag 28 december 2011

    "De drie genoemde debatten zijn in wezen politieke debatten." Wat heeft de discussie over psychoanalyse te maken met politiek? Hier gaan we dus weer: dit zijn baarlijke nonsens. Ik verheug me er al op te lezen hoe u zich in alle mogelijke bochten zult wringen om de politieke dimensie van het debat over psychoanalyse te 'bewijzen'.

    • door Thomas Decreus op woensdag 28 december 2011

     [title]Beste Wim, Ik zal je dat[/title]Beste Wim,

     Ik zal je dat plezier niet gunnen. Daarvoor moet je de moeite nemen om even zelf inhoudelijk te argumenteren. Ik hou het bij een "quod erat demonstrandum"

     • door radoveden op woensdag 28 december 2011

      Misschien wil je mij het plezier wel gunnen, zodat ik een standpunt kan innemen.

     • door radoveden op woensdag 28 december 2011

      Misschien wil je mij het plezier wel gunnen, zodat ik een standpunt kan innemen.

      • door Wim Swinnen op woensdag 28 december 2011

       In wezen hebben psychoanalyse en politiek uiteraard volstrekt niets met elkaar te maken. Ook de discussie over het wetenschappelijke gehalte van psychoanalyse is niet politiek gekleurd. Psychoanalyse is gebaseerd op geloof en oncontroleerbare aannames. Het is een bijzonder dure behandeling waarvan de werking tot dusver onbewezen is. Vooraleer een psychoanalyticus psychoanalyse mag toepassen, moet hij/zij eerst zelf psychoanalyse ondergaan. Dit is gewoon lachwekkend. Denkbeelden van psychoanalytici over onder andere autisme zijn ongefundeerd tot ronduit gevaarlijk. Het wordt hoog tijd dat de laatste bolwerken van de psychoanalyse (Gent, Frankrijk) van de aardbodem verdwijnen.

       • door J. Blommaert op donderdag 29 december 2011

        "Het wordt hoog tijd dat de laatste bolwerken van de psychoanalyse (Gent, Frankrijk) van de aardbodem verdwijnen". Allez hop, met dat soort uitspraken stevenen we recht af op een boekverbranding zeker? Doen we dan meteen hetzelfde met alle faculteiten Theologie, met alle departementen Wiskunde en Logica? Want als we jouw criterium aannemen, "gebaseerd op geloof en oncontroleerbare aannames" dan gaat er niet veel wetenschap meer overblijven denk ik. Kan het iets rustiger en redelijker a.u.b.

        • door han op donderdag 29 december 2011

         Beste Jan,... je vergat de Economie Economie boeken ook graag verbannen en verbranden. Als er één pseudowetenschap is die veel schade berokkende is het wel de economie. Weg ermee, verbranden die boel,... Het is nu door de praktij bewezen dat er niets van klopt.

         Hehe dat doet deugd.

  • door Anton Froeyman op woensdag 28 december 2011

   Beste professor Betz,

   1) Zoals duidelijk in de tekst staat, richten wij ons niet op SKEPP als geheel, wel op een aantal individuen die een gemeenschappelijke visie op wetenschap hebben en allemaal (misschien toevallig, misschien ook niet) lid van SKEPP zijn. Als u ons bekritiseert omdat wij een verkeerde visie op SKEPP als geheel hebben, doet u zelf wat u ons verwijt: een stropop aanvallen.

   2) Wat betreft het woord irrationeel, het volgende citaat: “Rabiate tegenstanders van ggo's zijn gedreven door de irrationele overtuiging dat alles wat 'onnatuurlijk' is, des duivels is.” (uit een artikel van Johan Braeckman en Maarten Boudry in De Standaard 03/06/11) In de rest van het artikel wordt duidelijk gezegd dat de mensen van het FLM dergelijke rabiate tegenstanders zijn. Het lijkt me dus al even duidelijk dat Braeckman en Boudry hier een irrationele overtuiging toeschrijven aan hun tegenstanders, een waar die tegenstanders zelf het helemaal niet mee eens zijn. (Zij ontkennen immers dat ze alles wat onnatuurlijk is des duivels vinden. Ze zeggen dat het eerder om een kwestie van verzet tegen het onverantwoorde winstbejag van grote bedrijven gaat).

   -natuurlijk zeggen de mensen die we bekritiseren zelf niet dat ze “te keer gaan” tegen hun “slachtoffers”. Hier een citaat voor eisen lijkt me nogal vreemd. Maar “te keer gaan” lijkt me een passende beschrijving voor bijvoorbeeld het artikel van Buekens en Magiels over Zizek (ze noemen hem een “intellectuele clown”, “hij wordt niet gehinderd door enige kennis van zaken”, “Een cultus van haat en geweld vormt de ondertoon van het discours van deze filosofische charlatan” “De Sloveense stand-upfilosoof houdt van provocerend gebral”)

   -Slachtoffers van SKEPP zijn er vooralsnog niet, maar moest Griet Vandermassen haar zin krijgen (zie haar artikel in De Geus), zouden een heel aantal academici hun job verliezen, wat hen in deze precaire economische tijden toch wel als slachtoffer zou kwalificeren. Misschien was het daarom beter om te spreken van “potentiële slachtoffers”.

   3) Wat wij bekritiseren aan de leden van Skepp die we op het oog hebben, is dat ze wetenschapsfilosofische uitspraken doen zonder behoorlijk op de hoogte te zijn van de wetenschapsfilosofie als discipline. Natuurlijk mag iedereen zich inspireren op wie hij wil (dat is niet de visie van Buekens en Magiels trouwens, die vinden dat iedereen die zich inspireert op Hegel of Lacan sowieso fout bezig is). Wat wij hen verwijten is dat ze hun eigen visie, die indruist tegen de wetenschapsfilosfische ontwikkelingen van de laatste decennia, presenteren als feit of als filosofisch-wetenschappelijke consensus. Vermeersch’ bijvoorbeeld zegt er in zijn stuk niet bij dat zijn visie zeer sterk gebaseerd is op het traditionele logisch empirisme en dat logische empiristen, toch in de strikte zin die hij in dit stuk representeert, tegenwoordig zeer dun gezaaid zijn in de wetenschapsfilosofie. Integendeel, hij kondigt zijn regels gewoon aan alsof het de tien geboden zijn en alsof er niet meer over gediscussieerd kan worden. 4) Uw “argument” tegen Kuhn is een bad-company argument. Darwin is bijvoorbeeld ook een favoriet geweest van sociaal-darwinisten. Dat wil nog niet zeggen dat er iets mis is met de theorie van Darwin zelf. 5) Wij zeggen niet dat twee filosofen een uitspraak hebben gedaan op de radio, wel één (Griet Vandermassen) en we zeggen er ook bij welk interview. Lijkt me toch een voldoende bronverwijzing. Vandermassen zegt er vrij duidelijk dat psychoanalyse pseudowetenschap is omdat haar basisconcepten niet empirisch bevestigd zijn (en dus niet omdat de therapie niet werkt, wat het falsificatiecriterium is dat psychoanalysten zelf formuleren). Dit is een zeer goed voorbeeld van wat we bedoelen met “wetenschappen veroordelen met criteria die niet op hen van toepassing zijn". Als u mij niet gelooft (we hebben hier geen schriftelijke transcriptie van, dus een letterlijk citaat kan ik niet geven), moet u dit maar opvragen bij de VRT, dat is namelijk de bedoeling van een bronverwijzing. 6) Als medicus (niet enkel als medicus zelfs, zou ik zeggen) hebt u natuurlijk het recht om mensen te waarschuwen voor dingen die u zelf gevaarlijk acht. Maar u hebt ook wel de plicht om dat op een eerlijke manier te doen, dat wil zeggen dat u niet zomaar uw mening moet geven, maar dat u die moet staven met argumenten en die argumenten toetsen aan de rest van uw wetenschappelijke gemeenschap. Wat u zeker niet mag doen, is uw eigen persoonlijke mening poneren als een feit. Dat is wat de filosofen die we bekritiseren volgens ons net wel doen. 7) Wat Zizek, het FLM en psychoanalyse met elkaar gemeen hebben? Ze worden allemaal bekritiseerd op basis van dezelfde en volgens ons onjuiste wetenschapsfilosofische gronden, door mensen die elkaar goed kennen, voor een groot deel hetzelfde wereldbeeld hebben, en dat wereldbeeld ook vaak presenteren in de media. En allemaal lid zijn van SKEPP. Dat staat duidelijk in ons artikel. Eigenlijk is dit zelfs het hele punt ervan.

   Tot slot wil ik nog zeggen dat ik dit antwoord ten persoonlijken titel schrijf. Toch geloof ik dat ik het basisargument en de geest van onze tekst op een manier weergeef die de meerderheid van de ondertekenaars wel zouden kunnen onderschrijven.

   Vriendelijke groet Anton Froeyman

  • door Steven Sterckx op donderdag 29 december 2011

   Beste Willem, Uw reactie is typerend hoe en waar het fout loopt. Als een wetenschapper een ontdekking heeft, dan staat u als beste stuurlui aan de wal om te roepen dat het niet bewijsbaar is. U doet maar verder hoor, maar hopelijk leert u er ook ooit nog es iets uit. Uw hobby is nu eenmaal azijnpissen en u heeft het zelfs verheven tot een wetenschappelijke discipline.

   Zwaait u nog wat met uw "prof em." titel. Uw ego is o zo belangrijk. Misschien dat er toch nog mensen zijn die er in trappen, maar in sociale context komt het hem meer en meer neer wat voor mens u hier op aarde bent. Het gene ik van u al heb mogen lezen op forums en in de media is alles behalve een genuanceerd en positief beeld. Probeert u ook es te bouwen aan iets constructiefs i.p.v. luchtkastelen aan te vallen. Immers, u doet dit niet in belang van de wereld, maar in belang van uw gesponsord zitje.

  • door pjvh op donderdag 29 december 2011

   ""De realiteit is dat psychoanalyse nog steeds wordt aangeprezen en verkocht als een behandeling. Het internationale verdict over de efficiëntie ervan is vernietigend: weinig efficient, duur, langdurig, ernstige gevaren, ongunstige balans in vergelijking met andere behandelingen, enz.""

   Welk internationaal verdict? Er moet wel gezegd zijn, dat het onderzoek naar de efficiëntie van die psychoanalyse laat op gang kwam, maar steeds meer krijgt men een ander beeld van die psychoanalyse die u voorhoudt.

   Ter inleiding citeer ik een stukje Vanheule om de term 'langdurig te nuanceren: "Klassiek is psychoanalyse uitgedacht als langdurige behandeling voor mensen met complexe problemen. Sommige psychoanalytische therapieën zijn echter vrij kort, en na dertig sessies kan een probleem opgehelderd zijn. Uit onderzoek weten we dat kortdurende psychoanalytische therapie even effectief is als andere vormen van psychotherapie die evenveel tijd vragen, zoals gedragstherapie. In 2008 bijvoorbeeld toonde een Nederlandse onderzoeksgroep onder leiding van Pim Cuijpers dat aan bij de behandeling van depressie. Terzijde: de therapeutische effecten die psychotherapieën in het algemeen realiseren zijn dubbel zo groot als die van een behandeling die louter op medicatie steunt. Psychoanalytische therapie wordt binnen de prestigieuze Cochrane Library – de belangrijkste databank die evidence based behandelingen in kaart brengt – dan ook beschouwd als een degelijke interventievorm.

   Natuurlijk is er ook langdurige psychoanalytische therapie, die volgens uw niet efficiënt zou zijn. Terug vanheule: "Op een soortgelijke manier werd ook langdurige psychoanalytische therapie aan kritische empirische toetsen onderworpen. Een recente overzichtsstudie die eerder dit jaar in The British Journal of Psychiatry werd gepubliceerd, toont aan dat patiënten die langdurige psychoanalytische therapie kregen, na behandeling merkelijk beter functioneren dan patiënten die een meer kortdurende vorm van psychotherapie kregen (meer details over deze studie staan op mijn blog). Bovendien houden dergelijke verbeteringen stand over de jaren en gaan ze gepaard met verminderde medische consumptie."

   De linken (niet exhaustief natuurlijk) naar enkele studies:

   http://stijnvanheule.psychoanalysis.be/2011/11/28/psychoanalyse-is-een-effectieve-therapievorm-part-1-leichsenring-en-rabung-in-bjp-2011/ http://stijnvanheule.psychoanalysis.be/2011/12/08/psychoanalyse-is-een-effectieve-therapievorm-%E2%80%93-part-2-shedler-in-american-psychologist-2010/ http://stijnvanheule.psychoanalysis.be/2011/12/15/psychoanalyse-is-een-effectieve-therapievorm-part-3-cuijpers-co-in-journal-of-consulting-and-clinical-psychology/

   Om nog maar eens verder te gaan:

   Abbass; Hancock, Henderson en Kisely (2006), The Cochrane Library. Reviewde en analyseerde resultaten van 23 RCT’s, in totaal 1431 patiënten die een psychoanalytische therapie ondergingen. Patiënten met een verscheidenheid aan diagnoses, zoals angst, depressie, eetstoornissen, etc. Algemene effect size was .97; steeg tot 1.51 bij een follow up meting 9 maanden later.

   Leichsenring, Rabung, en Leibing (2004) Archives of General Psychiatry. Review en analyse van17 RCT’s waarin eveneens patiënten met een brede verscheidenheid aan diagnoses onderzocht werden. Algemene geobserveerde effect size was 1.17, stijgend naar 1.57 bij follow up meting 13 maanden na beëindiging van de therapie.

   Leichsenring en Leibing (2003). American Journal of Psychiatry. Review en analyse van RCT’s naar de effectiviteit van psychoanalyse en CBT voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Voor psychoanalyse, met een gemiddelde behandeltermijn van 37 weken, werd een effect size gevonden van 1.46; voor CBT, met een gemiddelde behandeltermijn van 16 weken, werd een gemiddelde effect size van 1.00 gevonden. Geen follow up data beschikbaar.

   de Maat, de Jonghe, Schoevers en Dekker (2009) The Harvard Review of Psychiatry. Voor patiënten met algemene psychiatrische problemen – angst en depressie – werd een effect size gevonden van .78 direct na de behandeling en een effect size van .94 bij follow up 3,2 jaar na de beëindiging van de behandeling. Voor patiënten met persoonlijkheidspathologie werd een effect size gevonden van .94 direct na de behandeling en 1.02 bij follow up 5,2 jaar na de behandeling.

   Wat aldus opvalt in al deze studies is het volgende: Echter!! Terwijl de effecten van kortdurende therapieën afnemen na de therapie, vaak zelfs helemaal tot nul hervallen, blijft het effect van psychoanalytische therapie stijgen. Dit werd op heden consistent in meta-analyses bevestigd en suggereert dat psychoanalyse processen in gang zetten die doorgaan na het beëindigen van de therapie.

   Een leuke tactische truc, die ik hier naar voor breng.

  • door Jelle V. op zaterdag 31 december 2011

   Helaas dat er wel in uw discours een "surplus" verschijnt: de connotatieve adjectieven bij het gebruik van de naam Zizek. Zizek is nu wel iets meer dan een "stand-up" filosoof. Als u dan toch een scherm van neutraliteit wil optrekken, probeer het dan meer zorgvuldig.

 • door Antoine op woensdag 28 december 2011

  Ik hoop dat alle zg wetenschapsfilosofen hier zich wel rekenschap geven dat ze met dit soort gebakken-lucht-debatten geen enkele wetenschapper kunnen interesseren

  • door Lord Byron op woensdag 28 december 2011

   Waw, de eerste reactie die op iets slaat. Wetenschappers hebben eigenlijk totaal geen interesse in dergelijke debatten, ze willen enkel resultaten. Daarom dat deze ganse discussie mij ook meer lijkt op een soort wetenschapsfilofische masturbatiecirkel, wie er aan mee doet zal het wel leuk vinden, de rest staat er een beetje bedrukt op neer te kijken.

   • door Wim Swinnen op donderdag 29 december 2011

    Wetenschappers moeten immers alleen maar rekening houden met het oordeel van andere wetenschappers. Wat de rest ervan vindt, interesseert ze niet. Wetenschappers hoeven aan niemand rekenschap af te leggen behalve aan elkaar. Leken hebben geen enkele reden om zich zorgen te maken, want wetenschappers zullen zichzelf wel corrigeren. Uiteindelijk zijn het alleen de resultaten die tellen, nietwaar Lord? Dat zeggen homeopaten en andere alterneuten ook altijd. Leve de vooruitgang! Leve de wetenschappers in hun ivoren toren! En als u me nu wilt excuseren, ik ga even masturberen. En ik ben niet eens een wetenschapsfilosoof...

    • door Antoine op donderdag 29 december 2011

     O-o, ivoren toren? Ik denk dat zeer veel wetenschappers sterk inzitten met de maatschappelijke relevantie van het onderzoek dat ze doen. Maar denkt u nu echt dat u, zeg maar, een Van Ypersele kan beïndrukken met het soort zweverig gepraat dat ik hier lees. Komt zeker overgewaaid van bij onze Noorderburen.

     • door Eddie G. op donderdag 29 december 2011

      1. Het is niet omdat je inzit met de maatschappelijke relevantie van het onderzoek, dat je onderzoek ook maatschappelijke relevant is. Tot mijn schade en schande heb ik moeten leren dat je zo'n dingen pas weet als je ze van op een afstand kunt bekijken en niet als je met je neus in je onderzoek zit. Op dat moment lijkt alles relevant. 2. De wijze waarop je schrijft over de noorderburen, toon aan dat je in een ivoren toren zit. (Han, wordt dit niet trouwens niet gecensureerd? Gisteren heb ik reacties zien verdwijnen me veel minder beledigingen)

  • door Patrick De Reyck op zondag 1 januari 2012

   Volledig niet mee akkoord als wetenschapper en filosoof in spe. Wetenschappers zouden echt eens moeten leren nadenken i.p.v. vast te roesten in een incestueus, bekrompen denkpatroon. .

 • door John Vos op donderdag 29 december 2011

  Toch één punt van overeenstemming: " iedere wetenschappelijke theorie of discipline moet zichzelf rechtvaardigen door een bepaalde vorm van bewijs of empirische adequaatheid." Wel, dat lijkt me nu net de centrale boodschap van de SKEPP filosofen. Maar in feite heeft dit zelfs niets met filosofie te maken. Het is gewoon de essentie van de wetenschappelijke praktijk. Er is ook niemand van SKEPP die beweert dat een onbewezen theorie enkel om die reden als pseudowetenschap gekwalificeerd moet worden. Samengevat geeft Etienne Vermeersch in het geciteerde artikel vier criteria om iets als pseudowetenschap te kwalificeren: (1) beweringen die flagrant in tegenstrijd zijn met wetenschappelijke inzichten waarvoor een grote hoeveelheid degelijk bewijs bestaat (bijv. het perpetuum mobile, de extreme verdunningen in de homeopathie,…); (2) het halsstarrig weigeren te aanvaarden van tegenbewijzen, en het zichzelf vrijstellen van enige bewijslast om arbitraire redenen – de immunisatie dus (nog eens homeopathie als voorbeeld: heeft geen probleem met de vereiste van dubbelblind placebogecontroleerde onderzoeken voor andere medicijnen, maar vindt die niet nodig voor zichzelf); (3) de afwezigheid van enige vooruitgang in theorievorming en bewijsvoering. In het geval van de psychoanalyse is de parallel veeleer met religies die zich voortdurend opsplitsen in rivaliserende sektes; (4) de simplistische causale schema's (bijv. 'het gelijke met het gelijke bestrijden', 'penis envy').

  Ik zou de auteurs van het artikel willen vragen met welke van die criteria ze precies een probleem hebben (if any). En ik zou hen ook willen vragen welke van de 4 criteria niet van toepassing zijn op de psychoanalyse, en om welke redenen. Mag ik er even aan herinneren dat Freud door tal van historici en wetenschappers ontmaskerd werd als een leugenaar en bedrieger (bijvoorbeeld in een brief sprak hij van een patiëntie die hij 'genezen' had, maar in werkelijkheid had hij ze doorgestuurd naar een psychiatrische kliniek), dat sommige hedendaagse psychoanalisten beweren dat autisme veroorzaakt wordt door een gebrek aan liefde vanwege de moeder, dat incest van vader op dochter eigenlijk niet zo veel kwaad kan, dat het de dochter alleen maar wat 'debiel' maakt (zie reportage Le Mur), de fixatie op het seksuele als uitleg voor bijna alle psychische stoornissen, de verdrongen herinneringen die patiënten plots deed 'herinneren' dat ze als baby misbruikt werden door hun ouders (maar later niet meer?). Om dat in dezelfde grijze zone te plaatsen als een beloftevolle discipline als evolutionaire psychologie getuigt wel van een bijzonder wereldvreemde generositeit. SKEPP ontkent helemaal niet het bestaan van een grijze zone, maar houdt zich vooral bezig met de zwarte zone van manifest aantoonbaar bedrog. Het zou de tegenstanders van SKEPP sieren moesten ze ingaan op de specifieke argumenten die aangehaald worden om deze of gene theorie als pseudowetenschap te bestempelen, in plaats van hun toevlucht te zoeken tot karikaturen en irrelevante stromanargumenten. Een voorbeeld van zo'n stromanargument: de klassieke associatie van verdedigers van de wetenschap met het neopositivisme van o.m. de Wiener Kreis. Het is niet omdat men het principe van verifiëring a.d.h.v. bewijs verdedigt (waar u trouwens ook achter staat), dat men daarom een aanhanger is van het verificationisme. Ik ben geen dokter in de filosofie, maar ik heb altijd gedacht dat het verificationisme inhoudt dat de betekenis van een stelling bepaald wordt door de wijze waarop die stelling geverifieerd kan worden, en dat onverifieerbare stellingen dus betekenisloos zijn. Het bovenstaande heeft daar helemaal niets mee te maken. In de pseudowetenschap gaat het om een totale negatie van (het belang van) empirisch bewijs, of om de spelregels voor bewijsvorming voortdurend aan te passen naargelang het hun theorie goed uitkomt.

  Voor wat de recentere filosofen als Bas Van Fraassen en Larry Laudan betreft. Die hebben heel boeiende teksten geschreven over het filosofisch dispuut tussen realisme en instrumentalisme, een dispuut dat al meer als 100 jaar meegaat, en waarschijnlijk nog eens 100 jaar zal meegaan, tenzij de toekomstige filosofen tot het inzicht komen dat er nog andere interessante filosofische twistpunten zijn die wel een relevantie hebben voor de wetenschappelijke praktijk. Het werk van Thomas Kuhn en Lakatos is omstreden niet alleen binnen de filosofie, maar ook onder wetenschappers. Wat er ook van zij, het lijkt mij getuigen van een roekeloos optimisme om te suggereren (?) dat er misschien ooit een paradigmaverschuiving binnen de psychologie zal optreden die de psychoanalyse terug zal omarmen (om dan binnen 100 jaar opnieuw plaats te maken voor het behaviorisme van Skinner ?)

  Een ander stromanargument is dat van het rechtstreeks of onrechtstreeks bewijs. Niet alleen het Higgs boson kunnen we niet rechtstreeks waarnemen, maar ook meer mondaine deeltjes als elektronen. Maar we hebben inderdaad wel onrechtstreeks bewijs voor hun bestaan. Hebben Maarten Boudry of Griet Vandermassen ooit de geldigheid ontkend van zulk onrechtstreeks bewijs? Waar of wanneer? Hun stelling dat een wetenschappelijke theorie bevestigd moet worden door waarneming is een heel andere uitspraak als de bewering dat elk fysisch object in de theorie rechtstreeks moet waargenomen worden. Van mensen die logica gestudeerd hebben mag men toch verwachten dat ze enige moeite doen om te begrijpen wat iemand zegt, en wat niet. "Bovendien worden theorieën die in tegenspraak zijn met waarnemingsgegevens niet zomaar opgegeven". Helemaal juist, maar weer eens, niet ter zake. Cruciaal is het woordje 'zomaar' in het citaat. SKEPP heeft nooit beweerd dat we bij de minste zweem van tegenbewijs een theorie moeten laten vallen. Maar bij de pseudowetenschappen waarover SKEPP schrijft gaat het niet om twijfelachtige gevallen. Het gaat over een consistent patroon van bedrog, manifeste onwaarheden, interne tegenstrijdigheden, drogargumenten, systematisch ontkennen van tegenbewijzen,… Nogmaals, dat de tegenstanders daar eens eerst een antwoord op bieden i.p.v. er zich af te maken met ad hominem argumenten als alle SKEPP'ers zijnde een stelletje betweters of enggeestige mensen met een blinde minachting voor alles wat niet streng wetenschappelijk bewezen is (niet dat ik de auteurs hierboven daarvan beschuldig). Kortom, de zogenaamde rigide houding van SKEPP of bepaalde boegbeelden van SKEPP is een ongefundeerde beschuldiging. Wat ik wel merk is een lovenswaardige consistentie in de houding t.o.v. pogingen vanuit diverse hoeken om het publiek te bedriegen. Als de ondertekenaars van het artikel erkennen dat de astrologen op nachtelijke TV-uitzendingen bedriegers zijn, dan heb ik graag dat ze mij uitleggen met welke 'shift' in wetenschappelijke of andere normen ze de psychoanalyse wel als mogelijk nuttig beschouwen. Eén maat, één gewicht, dan lijkt me nu eens een nuttige filosofie. Vooraleer men hier weer iets anders van maakt: dit is geen ontkenning van de verscheidenheid van wetenschappen. In sommige disciplines (bijv. macro-economie) kan je moeilijk experimenten opzetten, dan blijven er alleen observaties over. Maar wat wel volgens één maat geëvalueerd kan worden is de ernst van de wetenschapper. Het is weliswaar een subjectieve maat, met een grijze zone. Maar dat neemt niet weg dat er ook een zwarte zone bestaat van lieden die zich ondubbelzinnig buiten de wetenschap opstellen. Daar kan Kuhn noch Lakatos iets aan veranderen. - John Vos (lid van SKEPP maar schrijf dit bericht in eigen naam)

  • door Anton Froeyman op donderdag 29 december 2011

   [title]Beste John, wij hebben niet[/title]Beste John,

   wij hebben niet zozeer problemen met de criteria rond pseudo-wetenschap van Vermeersch en anderen, maar wel met hun beschrijving van wetenschap. Daarom doen we ook geen uitspraken over psychoanalyse bijvoorbeeld, dat doet voor ons hier niet ter zake. Verder vallen we ook geen stromannen aan. Al onze beschrijvingen zijn gebaseerd op opiniestukken en daar een eerlijke weergave van. Als je ons niet gelooft, kan je dat altijd controleren, daar zijn de verwijzingen voor. Het is zeer goed mogelijk (enfin het is echt zo, we weten daarvan) dat andere leden van SKEPP, of de mensen zelf die we bekritiseren, elders dingen hebben gezegd of geschreven die meer genuanceerd zijn. Ook dat doet nu niet ter zake, het enige wat voor ons belangrijk is hier is het beeld van wetenschapsfilosofie en wetenschap dat uit de stukken waar we naar verwijzen.

   vriendelijke groet Anton

  • door Patrick De Reyck op zondag 1 januari 2012

   Ik blijf problemen hebben met betrekking tot het eerste puntje dat een theorie mede als wetenschappelijk kwalificeert aan de hand van bewijsbaarheid ,door u nogal onhandig geformuleerd als "degelijk bewijs", maar misschien is dat symptomatisch voor het concept in kwestie (behalve binnen een zuiver mathematische context). Zelfs binnen een popperiaanse context waarbinnen "degelijk bewijs" refereert aan een door empirische toetsing en observatie betrouwbare theorie blijft het gevaar om de hoek liggen; dat van een theorie die niet aansluit bij de werkelijkheid... en daarbij doel ik niet op de formele, logische onmogelijkheid van bewijsbaarheid of die gevallen waarbinnen een geaccepteerde theorie 'fout' bleek te zijn buiten de ruimere context van een meer omvattende theorie (zoals de klassieke Newtoniaanse fysica binnen relativistische,...), maar werkelijk op de mogelijkheid van regelrechte inconsistentie met de werkelijkheid. stel dat met wat we nu weten de menselijke soort (en ons zonnestelsel) zou ontstaan en evolueren 50 miljard in de toekomst , in een universum dat zodanig is uitgezet dat er van de sterren - buiten onze zon en die van ons melkwegstelsel - niets meer te observeren zou zijn. Ook dan zou waarschijnlijk relativiteit en kwantummechanica ontdekt worden maar falsifieerbare wetenschap zou ons een heelal voorspiegelen dat statisch en leeg zou zijn, zonder notie van een bigbang, kosmische achtergrondstraling, donkere energie, enz.... Toch zou het volgens alle normen van de wetenschap correcte wetenschap zijn. Aan historiciteit, het onreduceerbare historische, ontsnapt ook de wetenschap niet (en dit is maar één piste). Dit constitueert natuurlijk geen achterpoortje voor homeopaten, creationisten,enz..... Maar ze zullen waarschijnlijk zelf niet (willen) begrijpen waarom.

 • door Patrick De Reyck op donderdag 29 december 2011

  Het lijkt me ook dat een meer pragmatische versie van wetenschap aan de orde is, in plaats van een rigide methode die elke hypothese, theoretische entiteit, enz....koppelt aan de eis van verificatie en.of falsificatie (hoewel ik niet weet of dit de werkelijke betrachting is van de 'Gentse school'). Ik ga wel gedeeltelijk mee in het popperiaanse verhaal waarbij elke theorie pas wetenschappelijk kan genoemd worden indien ze een empirische inhoud vertegenwoordigt aan de hand van dewelke de globaliteit van de theorie kan getoetst worden (ten koste van astrologie, homeopathie,...). Maar ik zal me -als wetenschapper (of toch zo opgeleid) - nooit laten verleiden tot het positivistische realisme en haar eisen en verwachtingen. Van zodra wetenschappers uitspraken voorbij het fenomenale formuleren, over een realiteit op zich, pas ik! Zolang het werkt is het ok, maar over wat daarachter schuilt kunnen we beter wijselijk zwijgen (zoals in QED). Het lijkt me daarom ook een onnodige en neurotische bezigheid te trachten elk concept, elke hypothese te verifiëren of falsifiëren; een bezigheid die volgens mij haar voedingsbodem heeft in een ongezond realisme: een pragmatische, nominalistische instelling lijkt me eerlijk gezegd realistischer en gezonder. Trouwens wetenschap wordt ook onvermijdelijk getekend door historiciteit, meer bepaald van (en ten gevolge van) het descriptieve (metafysische) en normatieve kader waarbinnen wetenschap gestalte krijgt. Zo is wetenschap altijd een verklaren binnen een hermeneutisch context: verklaren is alleen maar mogelijk binnen een 'verstehen'. En tenslotte, welke filosoof kan de onvermijdelijke metafysische principes - die de wetenschap overstijgen - als fundament van onze werkelijkheid ontkennen?

 • door Wim Swinnen op donderdag 29 december 2011

  Dus, sommige leden van SKEPP hebben in sommige opiniestukken hun visie op wetenschap uiteengezet en deze visie strookt niet met de visie op wetenschap van hen die bovenstaand stuk hebben ondertekend. Zijn de auteurs van de gewraakte opiniestukken toevallig niet allemaal blond of gaan ze misschien elk jaar op vakantie naar Oostenrijk? Zo ja, zou het ene dan niet verband kunnen houden met het andere? Maar wat is dan de oorzaak en wat het gevolg? Schrijven bepaalde mensen soortgelijke opiniestukken omdat ze lid zijn van SKEPP of heeft hun visie op wetenschap geleid tot hun aansluiting bij SKEPP? Of zou het eventueel mogelijk kunnen zijn dat er helemààl geen oorzakelijk verband bestaat tussen de bewuste opiniestukken en het feit dat de auteurs ervan lid zijn van SKEPP? Zou het niet kunnen dat veel mensen die geen lid zijn van SKEPP, toch de omstreden visie op wetenschap onderschrijven, terwijl bepaalde leden van SKEPP hun bedenkingen hebben bij die visie? En zou het, ten slotte, misschien niet mogelijk kunnen zijn dat het hier helemaal niet gaat om een discussie ten gronde over wetenschap, maar veeleer om een ordinair belangenconflict tussen rivaliserende collega's? Mij niet gelaten. Mogen de besten winnen!

 • door An Ravelingien op donderdag 29 december 2011

  Als collega verbonden aan deze vakgroep volg ik de discussie al sinds het begin. Het verbijstert me dat nog niemand de moeite heeft gedaan om Braeckman & Boudry's recente boek - en meer bepaald hoofdstuk 8 'Wetenschap en pseudowetenschap' (over de scheidingslijn tussen wat wetenschap is en wat niet) - erop na te lezen en inhoudelijk te becommentariëren. Blijkbaar is het meer opportuun om enkele quotes uit de context te rukken en hun visie (alsook die van Etienne Vermeersch overigens) te oversimplificeren. Een gemiste kans. En mag ik er op wijzen dat dergelijke reacties zoals bovenstaande minder fel zijn als er een publicatie als co-auteur met de 'beschuldigen' te rapen valt.

  • door Anton Froeyman op donderdag 29 december 2011

   [title]Dag An, Wij geven geen[/title]Dag An,

   Wij geven geen quotes, zoals je ook hebt kunnen lezen. We verwijzen naar volledige artikels net omdat we rekening houden met de context.

   Daarnaast is onze bedoeling niet om mensen hun overtuiging in hun geheel te bekritiseren, wel de overtuiging die ze onder meer het afgelopen jaar in de media verkondigd hebben. Daarom verwijzen we ook niet naar De Ongelovige Thomas. Ik wil gerust eens discussiëren over dat hoofdstuk (zo is mijn eigen doctoraat volgens de definities in dat hoofdstuk een pleidooi voor slechte geschiedschrijving en doet de meerderheid van onze onderzoeksgroep aan een soort oneigenlijke filosofie, om maar iets te zeggen) maar niet hier, want dat is ons punt niet.

   vriendelijke groeten Anton

  • door Rogier De Langhe op donderdag 29 december 2011

   Als je beste gok is dat de ondertekenaars tekenden om co-auteur te kunnen zijn snap je blijkbaar helemaal niet waarom deze "clash der filosofen" zulke epische proporties aanneemt. Doordat Maarten Boudry zoveel media-aandacht kreeg en uitspraken deed die zo ver gingen als een oproep tot het afschaffen van een ganse vakgroep aan zijn eigen universiteit is hij het beeld gaan bepalen dat mensen buiten de universiteit hebben van het wetenschapsfilosofische onderzoek aan onze vakgroep. En dat terwijl de meeste wetenschapsfilosofen helemaal niet dat soort onderzoek doen en het ook helemaal niet eens zijn met de uitspraken van Maarten. Zelf werd ik ook al meermaals met Maartens uitspraken geassocieerd, wat me ertoe dwong om ook in het debat te stappen en duidelijk te maken waarom ik hem niet volg.

   Het is echt wel belangrijk om de bijdragen in dit licht te zien. Het gaat hier dus helemaal niet om opportunisme, afgunst of een afrekening tussen rivaliserende collega's. Om verdere imagoschade te vermijden hadden ze gewoon geen andere keus dan zich openlijk te distantiëren.

   • door An Ravelingien op vrijdag 30 december 2011

    Beste Rogier, dat bedoelde ik dus niet. Ik wijs er enkel op dat ten minste een van de ondertekenaars co-auteur is van een publicatie binnen dit domein met Maarten Boudry. De tegenkanting is onder bepaalde omstandigheden blijkbaar minder fel... En ik hoop dat je de reactie van Maarten op jullie collectieve opinie grondig leest - het zou wel eens kunnen dat die epische proporties van de clash der filosofen enorm uit proportie wordt getrokken. Over jullie motieven kan ik weinig opmaken, maar over de intellectuele eerlijkheid mbt de manier waarop sommigen onder jullie de gedachten van Boudry en Braeckman weergeven daarentegen...

    • door Rogier De Langhe op vrijdag 30 december 2011

     Waar is Maartens reactie te vinden?

    • door Rogier De Langhe op vrijdag 30 december 2011

     "intellectuele eerlijkheid"... daar gaan we weer.

     Er waren heel wat mensen die zich openlijk vragen stelden bij het optreden van bv. Maarten Boudry. Dat wordt systematisch afgewimpeld als stemmingmakerij, ad hominem, en nu dus ook gebrek aan intellectuele eerlijkheid. Jullie hoeven het helemaal niet eens te zijn met de filosofische posities die als alternatief worden aangeboden, maar het minste dat er toch kan komen is een erkenning van het feit dat hier wel enkele legitieme filosofische vragen worden gesteld. Door die niet serieus te nemen nemen jullie meteen ook heel wat onderzoek dat aan de vakgroep gebeurt (dat zich toevallig precies met deze legitieme vragen bezighoudt) op een heel publieke manier niet serieus. Ik weet wel dat het vanuit jullie eigen perspectief helemaal niet bedoeld was als een provocatie, maar voor iedereen die dat perspectief niet deelt is het dat dus blijkbaar wél. Daarom, uit zelfrespect, kunnen we niet anders dan in de tegenaanval te gaan om te tonen dat ook ons eigen onderzoek bestaansrecht heeft.

     Het is natuurlijk heel dankbaar dat jullie die legitieme filosofische vragen (en de daarmee verbonden argumenten!) die we opwerpen zelfs niet eens lijken te zien. Voor iedereen die niet dezelfde oogkleppen op heeft wordt daarmee meteen heel zichtbaar waar de blinde vlekken zitten in jullie schijnbaar universele positie. Kijk, er is niets mis met oogkleppen en ik geef grif toe dat jullie oogkleppen voor bepaalde thema's heel nuttig zijn. Maar door te doen alsof jullie de enige zijn die geen oogkleppen hebben en van daaruit te pleiten voor het afschaffen van een andere vakgroep zijn jullie je boekje te buiten gegaan. Het zou goed zijn mocht Maarten die claim publiekelijk intrekken of mocht Skepp zich daar openlijk van distantiëren. Zo blijft de schoenmaker bij zijn leest en daar heb ik alvast geen enkel probleem mee. Maar zolang dat niet gebeurt zal men doorgaan met het contesteren van de macht die jullie zich toe-eigenen. Door krampachtig vast te houden aan die macht verliezen jullie net de legitimiteit die die macht fundeert.

     • door Kasper op vrijdag 30 december 2011

      Ach... de tragiek van op-de-tenenlopers die menen zelfrespect te kunnen ontlenen aan dit soort laag bij de grondse beschadigingsacties. Wie wil aantonen dat zijn eigen onderzoek bestaansrecht heeft, zou zich beter met dat onderzoek bezighouden in plaats van andermans werk op triviale webfora als dit te ondermijnen met onterechte en onhoudbare naïviteitsverwijten. De ondertekenaars van dit pamflet hebben mijn respect alvast verloren.

    • door Anton Froeyman op vrijdag 30 december 2011

     [title]An, als je naar Bert[/title]An,

     als je naar Bert Leuridan zit te verwijzen: het is niet omdat je het op een punt oneens bent met iemand (bvb een opiniestuk in de media), dat je het op een ander punt (bvb een academisch artikel) niet eens kunt zijn. Misschien dat dat in de SKEPP-zwart-wit-psychologie van goeien tegen slechten en rationelen tegen irrationelen wel zo is (wat Bert nu ineens een verrader of zo maakt, weet ik het), maar niet iedereen denkt zoals julllie.

     over de "intellectuele oneerlijkheid" is beneden alle peil, ik ga daar verder geen woorden aan vuil maken.

 • door Herman Luyckx op donderdag 29 december 2011

  >De psychoanalisten voelen zich bedreigd omdat het wereldwijd publicaties regent die aantonen dat die keizer geen kleren aan heeft. Daarom zoeken ze nu wanhopig steun bij o.a. de menswetenschappen en de filosofie tegen een gemeenschappelijke „vijand“.< Ik heb een sterk vermoeden dat dit citaat uit een bovenstaande repliek van Willem Betz zeer goed weergeeft waarover de hele discussie hier gaat.

  Ook de sneer van een andere commentator is wellicht verhelderend: >En zou het, ten slotte, misschien niet mogelijk kunnen zijn dat het hier helemaal niet gaat om een discussie ten gronde over wetenschap(sfilosofie), maar veeleer om een ordinair belangenconflict tussen rivaliserende collega's? - Mij niet gelaten. Mogen de besten winnen!

  • door J. Blommaert op donderdag 29 december 2011

   ... heb ik dit debat een tijdje gevolgd en trek me er nu uit terug. Ik word doodziek van de onwaarschijnlijke hoop misprijzen, weigering tot begrip haat en nijd die hier verspreid worden, en waarbij de discussie kant noch wal raakt. Het is een illustratie van twee dingen: (a) dat disciplinegebonden wetenschappers vaak niet in staat zijn om een nuchtere kijk te hebben op het wetenschapsbedrijf in z'n geheel - van zodra ze moeten generaliseren extrapoleren ze de criteria waaraan ze zelf gewend geraakt zijn; (b) dat niet-wetenschappers een verschrikkelijk gestereotypeerd beeld hebben van wetenschap, en dat discussies zoals deze daar uiteraard veel bevestiging voor bieden. Wat hier allemaal gezegd is over Freud, Zizek en anderen is voer voor een goeie sessie met een psychotherapeut (Freudiaan of andere, elkeen kiest naar eigen smaak).

   • door Rogier De Langhe op donderdag 29 december 2011
    • door Rogier De Langhe op vrijdag 30 december 2011

     De huidige discussie als illustratie van de dubbelblinde discussie:

     1) Voor beide kanten gaat de discussie fundamenteel over iets anders (de discussie gaat niet over wat het juiste antwoord op de vraag is maar over wat de vraag zou moeten zijn):

     Beide partijen hebben een fundamenteel verschillend idee van waar de discussie over gaat. Voor Skeppers gaat de discussie over het wetenschappelijk statuut van de psychoanalyse, terwijl wij ons vragen stellen bij het statuut van de positie die ze daarbij innemen. Voor bv. Maarten Boudry is dit laatste "een abstracte meta-discussie", terwijl bvb. Marc De Kesel (Duivelse Dwalingen) en ikzelf (De maatschappelijke rol van de wetenschapsfilosoof) vinden dat een antwoord daarop een noodzakelijke voorwaarde is om als wetenschapsfilosoof uitspraken te kunnen doen over het wetenschappelijk statuut van de psychoanalyse.

     2) Beide kanten ontkennen de legitimiteit van de argumenten van de tegenpartij (de strijd gaat niet tussen argumenten maar over de legitimiteit van die argumenten):

     Voor Skeppers zijn formele kenmerken het nec plus ultra van het "Wetenschappelijk Redeneren". Niet-Skeppers vinden het hooguit irritant dat ze altijd naar je vinger kijken wanneer je ergens naartoe wijst (spelfouten, drogredeneringen,...) Op die manier vermijden ze inhoudelijke discussie en dicteren ze zelf wat kan worden gethematiseerd. Dat verklaart de veelgehoorde klacht over Skeppers dat het onmogelijk discussieren is met hen. Omgekeerd gebruiken critici argumenten die Skepp wijzen op de politieke dimensie van hun denken. Maar voor Skeppers zelf die geloven in het Pure Denken is het vermijden van politiek/ideologie net een kenmerk van helder denken. Wanneer hun ideologie ter sprake komt vatten zij dit op als een persoonlijke belediging ("ad hominem" argument, in Skepp-taal). Op die manier is men letterlijk blind voor het punt van de tegenpartij.

 • door CiNiTriQs op vrijdag 30 december 2011

  Actie... Reactie... Ageren... Reageren...

  En dit terwijl we allen gezamenlijk nog steeds hetzelfde doel hebben... Een sterke basis van ethisch verantwoord/e en onafhankelijk/e "onderzoek/wetenschap" gebaseerd op bepaalde peilers (verificatie/empirisme/...) en dit telkens opnieuw.

  Wat we daarbij niet uit het oog mogen verliezen zijn al de creatieve ideeën, theoriën die in eerste instantie nogal... "hallucinant" lijken... te gek voor woorden...

  Want juist in onze fantasie... onze sci-fi... onze cyberpunk ontstaan filosofiën die op een goede dag wel eens de enige waarheid kunnen zijn.

  wat niet is, is wat nooit was, is er altijd al geweest

  Keep that mind wide open no matter how ridiculous a thought, an idea sounds at first.

  En hopelijk houden zowel SKEPP alsook the "alleseters" er een gezonde mentale huishouding op na door af en toe een stap achteruit te nemen, eventjes uit ons eigen lichaam te stappen. En er eens hartelijk om lachen...

  De ene bevecht de andere omdat ze beiden een goed leven willen leiden. In een wereld die de definitie van "gezond verstand" op regelmatige basis bijschaaft, aanpast aan de progressie en de revolutie van de "zeitgeist".

  Ridiculisering is ridicuul. Een open dialoog met invalshoeken uit 360 graden.

  Tot nu toe, bedankt voor de best grappige uitspattingen. Gegroet en moge het debat (n)ooit eindigen in constructiviteit ipv het ontleden van woorden, even niet beseffende dat de betekenis van woorden op zich veranderd van kleur, van klank, van mening, van impact doorheen de evolutie heen. (zonder doublespeak aan te willen halen ;) )

 • door Jelle V. op zaterdag 31 december 2011

  Waar is Foucault in dit debat? Zijn historicistische werkwijze heeft aangetoond dat wetenschap ook niet ontsnapt aan de wil tot weten als de wil tot macht. De Verlichting heeft tal van disciplinaire discursieve formaties voortgebracht, dus zo onschuldig is de roep naar "harde wetenschap" niet. Maw, waarheid wordt geproduceerd binnen een netwerk van machtsrelaties. Het is juist de verdienste van Lacan om dergelijke onbewuste subjectivaties gepresenteerd als objectieve realiteit te ondermijnen. Lacan is de perverse knager aan het objectivisme van SKEPP, daarom moet hij branden. Terwijl SKEPP net zogoed behoort tot de productie van waarheid als macht, zij bezit geen uitzonderingspositie.

 • Het is niet langer mogelijk om te reageren.

  Lees alle reacties