Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

De volksopstand tegen de speciale belasting

De Grieken moeten zwaar in de geldbuidel tasten om de speciale belastingen en verhoogde taksen te kunnen betalen die hen worden opgelegd. Velen moeten dat bovendien doen met een inkomen waarin drastisch is gesneden. Eén speciale taks wordt geheven via de elektriciteitsrekening. Kun je de taks niet betalen, dan wordt je stroom afgesneden.
zondag 11 december 2011

Taksen via de elektriciteitsrekening innen, is op zich niet geheel ongewoon in Griekenland. Tot voor twee jaar geleden was er maar één elektriciteitsprovider in het land: de openbare stroomleverancier DEI. Via de elektriciteitsrekening worden de gemeentelijke taksen geïnd en ook het kijk- en luistergeld voor de openbare zender ERT moet via de elektriciteitsrekening worden betaald.

Toen de regering Papandreou een paar maanden geleden gedwongen werd om extra inkomsten te vinden, koos ze de weg van extra belastingen. De Grieken lachten er eens mee, want de Griekse overheid slaagt er nauwelijks in om belastingen op een normale manier te innen. Om de een of andere reden slagen heel wat (rijke) Grieken er in om geen belastingen te betalen. Dus met die nieuwe belastingen zou het wel los gaan lopen.

Een taks van een vreemde overheerser

Tot duidelijk werd hoe één van de speciale taksen zou gaan worden geïnd. Er is gekozen om de taks op onroerend goed te innen via de elektriciteitsrekening, net omdat het zo moeilijk is (wegens de vele stakingen om maar één reden te noemen) om op een normale manier belastingen op te halen. Iedereen moet de taks betalen, zowel op de eerste woonst, als de tweede woonst (vaak nog een huisje in het dorp waar de grootouders woonden). Openbare gebouwen en onroerend goed van de Kerk zijn vrijgesteld van de belasting.

De maatregel is bijzonder bruut: als je de belasting niet betaalt (maar je stroom wel), dan wordt je elektriciteit afgesloten. Dit schokte de publieke opinie, die al gauw een speciale naam gaf aan deze belasting: 'charatsi'. Het woord komt uit het Turks en dateert van de Ottomaanse overheersing van Griekenland.

Charatsi was de naam voor de belasting die de Turken aan de christenen oplegden zodat die het recht kregen om hun god te eren. Elke christen moest vanaf zijn 12de tot het einde van zijn leven jaarlijks die belasting betalen. Bij de betaling kreeg hij een papier dat 'charats' werd genoemd. Als een christen betrapt werd op het eren van zijn god, zonder dat hij een 'charatsi' had, dan ging zijn kop er af. Door de belasting zo te noemen, wordt onderhuids aangegeven dat het een taks is die wordt opgelegd door een vreemde overheerser, in dit geval de trojka (nvdr: de Europese Commissie, het IMF en de Europese Centrale Bank).

Het bedrag van de speciale belasting is niet niks. Het wordt berekend op basis van het aantal vierkante meter van je woonst en wordt dan vermenigvuldigd met een coëfficiënt voor de buurt waar je woont en voor de leeftijd van het gebouw. Volgens minister van Financiën Venizelos is dit een faire belasting omdat iedereen wordt belast op het onroerend goed dat hij bezit. Maar klopt dat wel?

De waarde van een onroerend goed

Voor de rijke voorsteden van Athene klopt het plaatje natuurlijk wel. Gloednieuwe ruime huizen, met een Porsche Cayenne voor de deur: daar kun je zeker geld vinden dat je op een andere manier minder makkelijk vindt. Maar het ligt lang niet overal even makkelijk.

Ten eerste hebben alle Grieken meer dan één huis. Stelt u daar nu niet meteen al te veel van voor. Een huis is bv. een flatje van 50 vierkante meter. En de Griek vindt het belangrijk om er voor te zorgen dat zijn zonen en dochters onder de pannen zitten. Griekenland is een land geweest waar een gewaarborgd inkomen niet zeker was. De enige zeker investering voor een Griek was goud of onroerend goed. Goud kun je makkelijk verplaatsen, onroerend goed niet. Het feit dat iemand 3 of 4 'huizen' heeft, betekent niet noodzakelijk dat die persoon rijk is.

Ten tweede is het mogelijk dat een arm, oud koppeltje in een dorpje ver weg van de grootstad de voorbije jaren heel wat rijken huizen heeft zien bouwen in dat dorp. Met als gevolg dat de grondprijzen enorm gestegen zijn en dat het koppeltje nu evenveel moet betalen als de rijke eigenaar naast hen. Met een beperkt pensioentje van 300 tot 500 euro rooi je het dan niet.

Algemeen kun je stellen dat de charatsi van ongeveer 250 euro per woning kan oplopen tot 5000 euro of zelfs meer. Als je meerdere huizen hebt, dan ben je flink wat geld kwijt.

Verzet

Meteen is er verzet gerezen tegen deze nieuwe taks. Voor velen is de manier waarop ze wordt geînd ongrondwettelijk. Elektriciteit is namelijk een openbaar goed dat gegarandeerd moet blijven, zelfs wanneer je je belastingen niet kunt betalen. Hoe moeten mensen zich gaan verwarmen, hoe kunnen ze koken en warm water krijgen en nog erger: hoe kunnen chronisch zieken overleven als ze afhankelijk zijn van apparaten die elektriciteit verbruiken?

Het verzet begon in een deelgemeente van Athene, in Nea Ionia. Burgemeester Iraklis Gkotsis licht toe: 'de bewoners in onze gemeente zijn vooral arbeiders die het niet al te breed hebben. Velen onder hen zijn het voorbije jaar trouwens ook werkloos geworden. Ze kunnen deze charatsi niet betalen. De gemeente heeft daarom voorgesteld om de inwoners bij te staan, zowel praktisch als juridisch.

We raden mensen aan om hun elektriciteitsverbruik te betalen, maar niet de speciale taks. Als de elektriciteitsmaatschappij hun stroom komt afsluiten, dan hebben we een lijst van elektriciens die zich als vrijwilliger hebben gemeld om de stroom weer aan te sluiten. De gemeente gaat ook alle rechtszaken bij elkaar brengen en we gaan gezamenlijk naar de rechtbank - de gemeente neemt de kosten daarvoor op zich. We laten niemand alleen aan zijn lot over.' 

De actie van Gkotsis krijgt hoe langer hoe meer navolging. Ook andere burgemeesters verzetten zich tegen de manier waarop deze speciale taks wordt geïnd. Het gaat al lang niet meer om burgemeesters uit de oppositie, maar ook om burgervaders die uit de schoot van de regerende partijen komen. Meer en meer mensen organiseren zich en onderzoeken hoe ze de speciale taks kunnen ontlopen. Op YouTube circuleren filmpjes die je uitleggen hoe je de stroom weer kunt aansluiten.

De orde van advocaten heeft de grondwettelijkheid van de maatregel in vraag gesteld en is er mee naar de Raad van State gestapt, gevolgd door de ombudsman voor de burger. Die buigt zich sinds 2 december over de kwestie, maar heeft al aangegeven dat een uitspraak nog wel een tijdje op zich kan laten wachten. De regering heeft al aangekondigd dat de speciale taks volgend jaar nog eens zal moeten worden betaald, maar dat die dan vermoedelijk niet meer via de elektriciteitsrekening zal worden geïnd, om op die manier de kwestie van de grondwettelijkheid uit de weg te gaan.

De acties kunnen uiteraard op de steun rekenen van de beweging 'Ik betaal niet'. Deze is eerder dit jaar opgericht toen de tol op de Griekse wegen nog maar eens de hoogte in ging.

Wie moet betalen?

Je zou verwachten dat bepaalde zwakke sociale groepen een speciale vrijstelling zou krijgen. We spreken dan over gepensioneerden die het moeten doen met een pensioentje van 300 euro per maand, of over kroostrijke gezinnen die met 3 of meer kinderen het bijzonder moeilijk krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen.

Maar voorlopig zijn er nauwelijks uitzonderingen: zo goed als iedereen moet betalen. Er zijn mensen die getroffen zijn door de aardbeving van 1995 in de buurt van Ioannina, hun huizen niet meer in konden en sindsdien in een container wonen die door de overheid ter beschikking is gesteld. Je kunt je natuurlijk vragen stellen waarom men er nog steeds niet in geslaagd is om de woningen na 16 jaar weer bewoonbaar te maken, maar deze mensen hebben dus ook een 'charatsi' in de bus gekregen berekend op de oppervlakte van hun container.

Kersvers premier Papadimos heeft wel al aangegeven dat langdurig werklozen, kroostrijke gezinnen met een laag inkomen en mensen met een handicap van 80 procent of meer, van de belastingen zullen worden vrijgesteld. Hoe die criteria zullen worden berekend, is niet duidelijk.

Vakbondsactie

De vakbond van de elektriciteitsmaatschappij staat ook niet achter de maatregel. Zij vindt dat DEI niet de hefboom mag worden om taks te heffen. Als reactie op de maatregel hebben vakbonden de voorbije weken een aantal ministeries een tijd zonder stroom gezet, omdat die nog voor enorme bedragen in het krijt stonden bij de elektriciteitsmaatschappij. Inderdaad, de ministeries hebben hun stroomverbruik niet betaald. Van een overheid zou je toch verwachten dat zij tenminste haar verplichtingen nakomt.

Natuurlijk speelt er bij de vakbondleden ook een andere kwestie: alle werknemers van DEI zullen flink moeten inleveren (tot 40 procent van hun loon) en velen zullen in een arbeidsreserve worden geplaatst. Als er binnen het jaar geen job voor hen wordt gevonden, dan worden ze de laan uit gestuurd.

Fouten

Ondertussen zijn de eerste elektriciteitsrekeningen met de charatsi in de Griekse brievenbussen gevallen. En is het meteen ook duidelijk geworden dat ongeveer 30 procent van de rekeningen fout zijn. Het aantal vierkante meter is meestal wel juist, maar de coëfficient met de prijs per vierkante meter is dikwijls verkeerd. Altijd ten nadele van de belastingbetaler, uiteraard. Die moet honderden, zoniet duizenden euros te veel betalen.

Voorlopig kun je als burger niet protesteren en een rechtzetting eisen, want het is niet duidelijk waar je naartoe kunt in geval van een verkeerde berekening. De elektriciteitsmaatschappij zegt dat je naar de gemeente moet, de gemeente zegt dat je naar de elektriciteitsmaatschappij moet.

Het ministerie van Financiën heeft laten weten dat je het foute bedrag eerst zult moeten ophoesten en dat je nadien een aanvraag moet indienen om het te veel betaalde bedrag teruggestort te krijgen. Het is duidelijk dat heel weinig Grieken daar vertrouwen in stellen en dus beslissen om te taks voorlopig niet te betalen.

Op de vingers getikt

Het Europees Parlement heeft het naar verluidt moeilijk met deze speciale taks. Grieks Europarlementslid Nikos Choundis stelde een vraag aan eurocommissaris voor Energie Günther Oettinger over de wettelijkheid van een maatregel waarbij de elektriciteit wordt afgesloten wanneer iemand zijn speciale taksen niet betaalt.

De reactie van Goettinger was dat regeringen zich moeten houden aan de verordening 2009/72/EC die zegt dat kwetsbare groepen beschermd moeten worden en dat elektriciteit een goed is. Zolang iemand zijn stroom betaalt, kan die niet worden afgesloten. Verder dan dit antwoord is het niet gekomen, en de speciale taks zal dan ook niet worden opgeheven, althans niet tot de Raad van State zich uitspreekt over de wettelijkheid van de maatregel. Het wordt een magere kerst voor heel wat Griekse gezinnen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

22 reacties

 • door jan de Kort op zondag 11 december 2011

  Bij ons in Nederland heet dit in een mooie taal een:" détournement de pouvoir". Juridisch aanvechtbaar dus.

  • door Karel op dinsdag 13 december 2011

   Geen idee hoe het in Griekenland zit, maar een "machtsafwending" geldt in principe enkel voor de uitvoerende macht.

 • door Eddie G. op maandag 12 december 2011

  De tijdmachine is uitgevonden: deze belasting zal vele grieken terug flitsen naar de 18e eeuw ...

 • door Rogier Van Mierlo op maandag 12 december 2011

  Bij al die landen maak ik de opmerking die men in Slowakije maakte, wij zijn armer dan de Grieken waarom moeten wij mee betalen. In steden als Barcelona betaal je meer dan bij ons, er is daar dus wel degelijk geld in omloop en zo te zien meer dan hier. Wat is er toch met die landen, goedkoop is het er niet, ik denk nog steeds aan die 3 Euro voor een klein kopje chocolade melk vijf jaar geleden in een vrij gewoon cafeetje in Athene. Als niemand daar geld heeft waarom kost dan alles daar zo duur.

 • door Kevin op maandag 12 december 2011

  En dit is de voorbode voor wat de rest van europa te wachten staat. kijk maar eens naar belgie en nederland daar zijn ze ook al bezig dit soort gekkigheid in te voeren

  • door hans d op maandag 12 december 2011

   laat ons eerlijk zijn, de grieken zijn ons ver vooruit wat belastingen ontduiken betreft. en dus zoekt de regering een manier om dat "ontwijkgedrag" te verhinderen. spijtige is natuurlijk dat ook de arme sukkelaar - zoals steeds - ook weer de klos is. maar de grieken hebben het toch voor een groot deel aan zichzelf te danken. want het zijn echt niet alleen de rijke grieken die " vergeten" belastingen te betalen. ik vind dat dus geen gekkigheid, maar een begrijpelijke manier van doen. en ja, 't is natuurlijk niet helemaal eerlijk, zoals steeds met zulke noodzakelijke maatregelen. want laat ons niet vergeten, er is een noodzaak, en dat niet alleen vanwege de europese banken of anderen.

  • door hans d op maandag 12 december 2011

   laat ons eerlijk zijn, de grieken zijn ons ver vooruit wat belastingen ontduiken betreft. en dus zoekt de regering een manier om dat "ontwijkgedrag" te verhinderen. spijtige is natuurlijk dat ook de arme sukkelaar - zoals steeds - ook weer de klos is. maar de grieken hebben het toch voor een groot deel aan zichzelf te danken. want het zijn echt niet alleen de rijke grieken die " vergeten" belastingen te betalen. ik vind dat dus geen gekkigheid, maar een begrijpelijke manier van doen. en ja, 't is natuurlijk niet helemaal eerlijk, zoals steeds met zulke noodzakelijke maatregelen. want laat ons niet vergeten, er is een noodzaak, en dat niet alleen vanwege de europese banken of anderen.

   • door de winter joris op maandag 12 december 2011

    Wie ontwijk wie? Noodzaak voor wie?niet voor de staat die de banken met miljarden gered heeft! De staat waar wij zo weinig inspraak in hebben! Democratisch bestuursgehalte? Wie vergeet er "eerlijke" belastingen te betalen? De werknemers mét hun gekend inkomen of de werkgevers(vnl.MNO) die wettelijk 36% zouden moeten betalen,maar slechts gemiddeld 5% betalen?Laten we elkaar niet voor de gek houden, de economische machtsverhoudingen bepalen wie wàt ontwijkt én zich verrijkt op kap van wie! Ogen open een géén victim blaming aub.

    • door a op maandag 12 december 2011

     Zijn die grieken niet gaan stemmen, dan? Zij hebben de mensen gekozen die jarenlang hun systeem van schuldenwelvaart hebben gerund. Wij doen dat nog altijd. Of toch nog even.

     • door bernard marc op woensdag 14 december 2011

      Er staat een "klein"foutje de Grieken hebben net als de Belgen 19e eeuwse kiesplicht.Dus zijn gaan niet stemmen nee ze moeten Kiesplicht de kanker van de democratie!

      • door hans d op woensdag 14 december 2011

       bernard misschien moeten we wel blij zijn met de kiesplicht. als enkel de fanatici gaan stemmen, krijg je hier straks een VB regering, denk je dat dat een verbetering is? je krijgt dan mogelijk een democratie die bestuurd wordt door de verkozenen van 10% van de belgen. ik zou daar dus toch nog maar eens over nadenken. let wel, ik ben zelf geen voorstander van kiesplicht, maar zie dat eerder als enige uitweg.

       • door bernard marc op donderdag 15 december 2011

        Dus volgens u gaan enkel fanatici stemmen in een land zonder kiesplicht.......raar als je weet dat er in meer dan 95%van de wereld GEEN kiesplicht is. Wat ik wel weet is dat b.v. het Vlaams belang als de dood is voor de afschaffing van de kiesplicht

        • door hans d op vrijdag 16 december 2011

         nee, dat beweer ik niet, maar dat is een mogelijkheid die ik niet a priori zou uitsluiten. al heb ik geen cijfers, het klopt allicht dat er in de overgrote meerderheid van de landen geen kiesplicht is, zelfs geen kiesrecht. of toch kiesrecht, zoals rusland of congo. nee, geef mij dan maar die kiesplicht.

         • door bernard marc op dinsdag 20 december 2011

          Hans als je weet dat ongeveer 40 %van de bugers geen intresse heeft voor politiek(dat is hun goed recht) en er maar wat komen opkladden omdat het moet dan is kiesplicht WAANZIN! Het kan ook geen toeval zijn dat de gr.politieke partijen voorstander zijn van kiesvee in plaats van burgers die komen stemmen.Hans eerlijke politici hebben geen kiesplicht nodig,die gaan met open vizier naar de kiezer.

      • door hans d op woensdag 14 december 2011

       bernard misschien moeten we wel blij zijn met de kiesplicht. als enkel de fanatici gaan stemmen, krijg je hier straks een VB regering, denk je dat dat een verbetering is? je krijgt dan mogelijk een democratie die bestuurd wordt door de verkozenen van 10% van de belgen. ik zou daar dus toch nog maar eens over nadenken. let wel, ik ben zelf geen voorstander van kiesplicht, maar zie dat eerder als enige uitweg.

    • door hans d op dinsdag 13 december 2011

     joris om te beginnen ging het over de grieken, niet de belgen, al zijn wij een beetje in hetzelfde bedje ziek. maar gelukkig niet zo erg als de grieken. en ik weet ook niet of de griekse staat miljarden in de griekse banken heeft gepompt, toch niets van gehoord in elk geval. het is een gekend gegeven dat de grieken weinig belastingen betalen, het systeem zit zo ineen, veel informele economie, kortom, een zuiderse stijl van leven. zo kennen ze bv geen kadaster en weten ze dus niet wie er al dan niet een huis of huizen bezit. daar is op zich niks op tegen, zolang ze niet in de EU zaten. de grote fout ligt natuurlijk in de eerste plaats bij de EU die wisten wat voor vlees ze in de kuip hadden, en ook wisten dat de grieken hun cijfers mooi opgepoetst hadden, ze hadden griekenland er nooit bij mogen nemen. maar aangezien je de belgische situatie er bij betrekt, ga ik daar ook graag even op voort. jij wauwelt die typische vakbondspraatjes na, de meeste bedrijven (KMO's) betalen - en dat is ook toegegeven onlangs tijdens de links-rechts debatten onlangs in het toneelhuis - 22% belastingen tegenover 25% voor de werknemers, en dat was voor 2009 nog iets meer (ik meen me te herinneren dat het toen 24% was), maar de crisis in 2009 heeft heel wat KMO's in moeilijkheden gebracht, die kritiek is dus onterecht. maar met gemiddeldes kan je natuurlijk alles bewijzen. je telt dan die paar heel grote multinationals (electrabel, interbrew, ...) mee die quasi of helemaal niks betalen waardoor het gemiddelde natuurlijk helemaal ineen stuikt en de bedrijven worden voorgesteld alsof het allemaal sjoemelaars zijn. daarbij klopt die 36% helemaal niet, vele kleine KMO's vallen dikwijls onder de 25% regeling, dat als het loon van de zaakvoerder een bepaald bedrag niet overschrijdt. en ja, laten we elkaar niet voor de gek houden, elke tweede klant vraagt ons of er ook wat in het zwart kan, en onze klanten zijn toch meestal werknemers. en geloof me vrij, wij zijn geen vragende partij, want met zwart geld kan je als bedrijf niks doen, bedrijven proberen te groeien en te investeren, en daarvoor heb je wit geld nodig. en dus moet je ook geen schuldigen maken van de bedrijven. als er al schuldigen zijn (en dat laat ik liever in het midden), zijn het de politici die wetten maken die het de grote multinationals mogelijk maakt miljarden te verdienen zonder één cent belastingen te betalen. ons financiëel "genie" reynders - tot voor kort minister van financiën - heeft zo bv een regeling getroffen met ik dacht petrofina, dat ze 6 jaar lang al hun olie mogen invoeren zonder 1 cent belastingen te betalen. en ja, ze hebben daar geen nee op gezegd, wat had je gedacht.

 • door aronjaco op maandag 12 december 2011

  Ik lees hier een ondertoon van " eigen schuld , dikke bult" of nog , " die zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten". Ewel , we gaan eens zien hoe die mensen spreken eens hun portemonnaie wordt geplunderd. Calimero zal in al zijn grootheid van zich laten horen. Maar ongelijk nu , en later , neen dat hebben dergelijke figuren niet , want... zo hadden ze het niet bedoeld , en .. hadden ze dat geweten dan hadden ze .... Jammer , dat tegen dan het kalf verdronken zal zijn , samen met al diegenen die nu prediken " eigen schuld, dikke bult". ..

  • door jan peeters op maandag 12 december 2011

   Een kettingroker moet niet bleten als longkanker opduikt. Wie roekeloos rijdt speelt met zijn leven, en dat van onschuldigen. Wie zich bezondigd aan frauderen, sjoemelen en bedriegen moet niet verontwaardigd zijn als hij voor de rechter moet verschijnen en boeten opgelegd krijgt. De Grieken worden nu met de neus op de feiten gedrukt. Belgie moet ook op zijn tellen passen. De schuld terugdringen en geen zotte kuren verkopen, zoals Fortis en Dexia hebben gedaan. Met de gevolgen die we nu al enkele jaren kunnen aanschouwen.

   • door Richard op dinsdag 13 december 2011

    Ah ja, want al die belastingsfraudeurs hier in België worden toch oh zo daadkrachtig aangepakt.... . Als België zijn schuld zal terugdringen zal dat op de kap van de gewone loontrekkende zijn. Tenzij u tot de gegoede 1% behoort zal u het dubbel en dik voelen in uw portefeuille. Leuk toch dat u zo staat te springen om de privé schulden van de banken en multinationals af te betalen. Ikstel voor dat u zich maar verder laat brainwashen door de 'experten' in de kranten en het nieuws.

    • door jan peeters op donderdag 15 december 2011

     Ik werk Richard, dus ik betaal (veel) belasting. In ruil verwacht ik van de staat dat ze het geld nuttig besteed en geen schulden put maakt. Geen Griekse toestanden dus, waar de staat geen of nauwelijks vat had op de in- en uitgaven door haar onbekwaamheid en krimineel gesjoemel. Ik hoop dat onze nieuwe regering de nering en de tering in evenwicht houdt en niet verder springt dan haar stok lang is. Bezuinigingen en belastingen zijn daarbij haar hefbomen. Ik weet niet wat volgens u hierbij mis is. Zijn of waren de Grieken wel goed bezig soms???

    • door hans d op vrijdag 16 december 2011

     richard inderdaad, ze worden niet krachtdadig aangepakt. en weet je waarom? omdat de politieker die dat aandurft het met de volgende verkiezing beslist kan vergeten. 50% van de werknemers zijn er als eerste bij om te vragen of het niet in het zwart kan, dat kan ik je verzekeren, dat soort vragen krijgen wij dagelijks. misschien ben jij een van die eerlijke belgen die dat nooit vragen, kan best, want wijn hebben ook klanten die dat nooit vragen en braaf hun btw betalen. al ben ik niet gelovig, ooit heeft iemand eens de gevleugelde woorden uitgesproken, "wie zonder zonde is werpe de eerste steen". maar goed, ik zal ook wel gebrainwashed zijn door de rechtse pers zeker?

 • door bernard marc op woensdag 14 december 2011

  21%

  Wij hebben zulke belasting al,wij betalen nu al 21% btw op elektricitiet .In Belgie is licht en warmte een luxe!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties