Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Wansmakelijke soap rond Palestina

De theatrale woede van de VS en Israël over de Palestijnse demarches om eerst het lidmaatschap aan te vragen van de Verenigde Naties en vervolgens van de UNESCO, de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft ongekende en absurde proporties aangenomen.
donderdag 10 november 2011

Het VN-lidmaatschap is hoe dan ook ijdele hoop, want de VS plaatst in de VN-Veiligheidsraad zeker zijn veto. Maar binnen de UNESCO bestaat er geen vetorecht en haalden de Palestijnen moeiteloos de vereiste tweederdemeerderheid (107 voor, 14 tegen en 52 onthoudingen).

De VS, die Israël nog nooit sanctioneerde voor zijn bezettings- en annexatiepolitiek door bijvoorbeeld de miljarden aan militaire en economische hulp aan het land op te schorten, kondigde onmiddellijk aan dat het zijn UNESCO-bijdrage van 60 miljoen dollar voorzien voor november, niet zou storten.

Volgens de woordvoerder van het Witte Huis was de UNESCO-stemming “prematuur en ondermijnt ze het gedeelde doel van de internationale gemeenschap voor een alomvattend, rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten”. Je moet maar durven. Was het niet net die internationale gemeenschap die voor het Palestijns lidmaatschap van UNESCO heeft gestemd?

Na decennia van bezetting en twintig jaar van vruchteloos onderhandelen, kan je bovendien nog moeilijk spreken over 'prematuur'. Hoe het Palestijns lidmaatschap van een organisatie wiens werk er uit bestaat om waardevolle sites te beschermen, bedreigend zou kunnen zijn voor de duurzame vrede in de regio, gaat zelfs Orwells petje te boven.

In februari sprak de VS al als enige zijn veto uit tegen een resolutie van de VN-Veiligheidsraad die Israël vroeg om onmiddellijk een einde te maken aan alle activiteiten in de nederzettingen op de Palestijnse gebieden. De VS-vertegenwoordigster gebruikte het klassieke argument dat de resolutie vredesonderhandelingen zou verhinderen. "Les excuses sont faits pour s'en servir".

Na de UNESCO-stemming kondigde het Israëlische kernkabinet aan dat het bij wijze van strafmaatregel 2.000 nieuwe wooneenheden, grotendeels in Oost-Jeruzalem, zal bijbouwen. Op een internationale democratische stemming reageert Israël dus met de illegale diefstal van Palestijns grondgebied. Hierop kwam geen enkele verklaring of signaal vanuit Washington dat dit het vredesproces in gevaar zou brengen.

Vorig jaar had president Barack Obama Israël in de Algemene Vergadering van de VN nochtans persoonlijk maar vruchteloos gevraagd om de uitbreiding van de nederzettingen voor enkele maanden langer te bevriezen. Premier Netanyahu, die zich kan verzekeren van de steun van het overgrote deel van de politieke elite in Washington, liet de Amerikaanse president Obama toen plat op zijn buik gaan. “Neen”, zo klonk het afgemeten. De voorbarige Nobelprijswinnaar moest buigen en slikken.

Het hele UNESCO-gedoe maakt deel uit van een wansmakelijke soap. De VS en Israël hangen nu in de gordijnen wegens de officiële toetreding van Palestina tot de UNESCO, maar maakten nooit een probleem over het geld dat de UNESCO jaren geleden al op tafel legde om het Palestijnse erfgoed te inventariseren (dat nu met het lidmaatschap ook beschermd kan worden).

De inventarisering gebeurt via het al jaren functionerende UNESCO-kantoor in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. En er valt wat te beschermen in dit gebied waar je bij wijze van spreken bij elke spadesteek op archeologische schatten stoot. De Palestijnse Autoriteit wil graag een twintigtal sites beschermen waaronder de Geboortekerk (van Jezus) in Bethlehem.

Zou de conservatief-christelijke zionistische lobby in de VS wel beseffen dat de VS-aanval op UNESCO niet erg in de lijn ligt met het christelijke belang dat ze wellicht zelf hechten aan dit populaire pelgrimsoord? Hoe kortzichtig kan je zijn?

Uiteraard kan het Palestijnse streven om lid te worden van de UNESCO niet los worden gezien van de context van de bezetting. Het neerslaan van de intifada (Palestijnse volksopstand) en de Israëlische kolonisatie van Palestijns gebied, gingen gepaard met heel wat destructie van het Palestijns erfgoed.

In Nablus en Hebron werden waardevolle historische gebouwen beschadigd of vernietigd. Ook de Geboortekerk heeft geleden onder de maandenlange belegering tijdens de intifada. Eens erkend zal het Israëlische leger hopelijk tweemaal nadenken vooraleer het zijn tanks over Palestijns werelderfgoed laat rollen.

In hun boek 'De Israël-Lobby' stellen de gerenommeerde academici Mearsheimer en Walt dat de onvoorwaardelijke Amerikaanse economische, militaire en diplomatieke steun aan Israël tot een strategische last is geworden. Ze bemoeilijkt de Amerikaanse verhoudingen met een aantal andere landen in de wereld, wat de VS op kosten jaagt.

De VS-regering dreigt alle capaciteit te verliezen om een buitenlandse politiek te voeren die haar belangen verdedigt in een cruciale geostrategische en olierijke regio. Moesten de Arabische regimes de werkelijke emanatie zijn van de collectieve volkswil, dan zou de VS het wel kunnen vergeten.

De VS drijft zich in het isolement en met zich de landen die het VS-beleid bijna onvoorwaardelijk steunen. Bij de UNESCO-stemming was Europa sterk verdeeld, maar koos België er wijselijk voor om de VS niet te volgen en dus vóór Palestijns lidmaatschap te stemmen. Onze regering heeft er alle belang bij om deze lijn ook in de toekomst aan te houden.

Ludo De Brabander

Ludo De Brabander is woordvoerder van Vrede vzw en lid van de redactieraad van het tijdschrift 'Vrede'. Dit artikel verschijnt ook als redactioneel in het november-december nummer van het Tijdschrift Vrede.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

31 reacties

 • door Likoed Nederland op donderdag 10 november 2011

  Het is een raadsel waarom de auteur achter het opblazen van internationale vredesakkoorden en daarmee het vredesproces staat.

  Immers, in de Oslo-akkoorden hebben de Palestijnen zich verplicht om geen eenzijdige stappen te nemen, maar met Israel te onderhandelen over de toekomstige grenzen tussen Israel en Palestina, en een definitief vredesverdrag. Met bovenstaande eenzijdige stap om lid te worden van Unesco houden de Palestijnen zich nu niet aan die afspraak.

  De president van de Palestijnse Autoriteit, Abbas, die de leiding heeft op de Westbank, gaat met zijn Fatah beweging op deze wijze steeds meer de kant op van de radicaal-islamitische terreurorganisatie Hamas, dat de Oslo-akkoorden al jaren aan zijn laars lapt. Hamas wordt daarom niet als een serieuze vredespartner gezien, niet door Israel, maar ook niet door de VN, de EU, de VS en Rusland.

  Abbas laat door deze eenzijdige stap zien dat voor hem internationale verdragen niets betekenen. Hoe kan Israel nog geloven in een onderhandelingsresultaat over een definitief vredesverdrag, als de Palestijnen ondanks hun handtekeningen onder de Oslo-verdragen, deze met voeten treden? De Palestijnen blazen hiermee dus moedwillig het hele vredesproces definitief op.

  • door froels op donderdag 10 november 2011

   inclusief moorden vanuit de lucht door het officiële IDF, afbraak van Palestijnse woningen, vernieling van akkers, afsluiten van watertoevoer en wegen - het is al eindeloos gedocumenteerd. Nu weer de diefstal van Palestijnse belastingsgelden.

  • door RC op donderdag 10 november 2011

   Likoed reageert opnieuw met desinformatie op een wijze die denigrerend, tergend en uitgesproken rascistisch is. "De Palestijnen" worden impliciet.bestempeld als verraders, onbetrouwbare en handelsonbekwame figuren. We hoeven dit soort van reacties hier eigenlijk niet meer te pikken ! De Oslo-akkoorden voorzagen een zeer beperkte Palestijns zelfbestuur over een zeer klein deel van de westelijke Jordaanoever. In de ogen van zo ongeveer de hele wereld een eerste stap op weg naar een zelfstandige Palestijnse staat die in vrede zou kunnen leven naast het overwegend Joodse Israël. De ontwikkelingen in het onder controle van Israël gebleven grootste deel van de westelijke Jordaanoever (uitbreiding bestaande nederzettingen, nieuwe nederzettingen van exclusief Israêlische aard, sterke toename van het aantal joodse kolonisten en dit alles door het inpikken van Palestijnse gronden ...) tonen echter overduidelijk aan dat Israël (vooral door toedoen van ultra's zoals Likoed) Oslo misbruikt heeft en verder misbruikt om de kansen op een levensvatbare en ordentelijke Palestijnse staat systematisch verder te torpederen. Iedere nieuwe Israëlische nederzetting, iedere nieuwe woning en iedere nieuwe kolonist maakt een vreedzame en onderhandelde oplossing nog ingewikkelder dan ze al was en verzwakt de Palestijnse onderhandelingsbasis. En dan komt Likoed hier even lullen over eenzijdige Palestijnse stappen, opblazen van akkoorden en zelfs van vredesprocessen. De Israëlische nederzetiingenpolitiek kent internationaal geen enkele steun van betekenis meer en dwingt de Palestijnen tot uitbreken uit het verstikkende Oslo-karkan. De Israëlische politiek is niet gericht op vrede maar op het cultiveren van een voortdurende oorlogspsychose in binnen- en buitenland. Dat maakt de regio alleen maar onveiliger en kost onhoudbaar veel geld. Zoals ook Sarkozy ondertussen doorheeft : Israël wordt geleid door een clubje Likoed-leugenaars waarop ondertussen ook in het westen steeds meer mensen compleet uitgekeken zijn. Laat Likoed in Nederland en elders zo verder doen. Het zal de Palestijnen steeds duidelijker worden dat ze moeten gaan voor eenheid. Het zal voor bepaalde Westerse (gewezen) vrienden van Isrtaël steeds moeiliker worden om Hamas af te schilderen als een clubje gevaarlijke terroristen en het zal het de Palestijnen nog gemakkelijker maken om internationaal te scoren. En in de mate een Palestijnse staat zelfs voor de grootste optimist niet meer haalbaar zou blijken, wel dan zal er wellicht steeds meer gekeken worden naar een Joods-Palestijns Israël of Palestina. In zuid-Afrika is water en vuur uiteindelijk ook verzoend geraakt. Alleen reeds de wetten van de demografie zijn van die aard dat men uiteindelijk de Palestijnen iets echt ordentelijks zal moeten gunnen. Likoed, jullie zijn gewaarschuwd ! Het zal niet voor morgen zijn, maar leg de zwemvesten alvast klaar en oefen maar wat in langeafstandstrajecten.

   • door jan peeters op vrijdag 11 november 2011

    De enige eenheid die de Palestijnen kunnen opbrengen is wens voor een Palestijnse staat, wat niet abnormaal is. Maar bij de visie hierop is er al grote onenigheid. Fatah erkent Israel, Hamas wil Israel van de kaart. Israel heeft het helemaal niet moeilijk om Hamas af te schilderen als een terroristenstaat, daar zorgt Hamas zelf wel voor. Ik weet niet wat ge bedoeld met "zwemvesten gereed te leggen en te oefenen in langeafstandstrajekten"? Sympatiseert ge misschien met Hamas, die de Joden in de zee willen drijven? Ik denk dat uiteindelijk alleen aan de onderhandelingstafel resultaten kunnen bereikt worden.

    • door froels op vrijdag 11 november 2011

     Waarom ontkennen dat in de feiten Hamas Israël heeft erkend, - en vice versa. Ze hebben immers onderhandeld over de vrijlating van Shalit en de 1000 Palestijnen. En al meermaals over wapenstilstand, o.m. voor de oorlog tegen Gaza. Natuurlijk geef ik Hama gelijk dat ze niet eindeloos blijven onderhandelen als dat enkel voor gevolg heeft dat er meer joodse kolonies komen, en , vernietigen van huizen, akkers, waterbronnen. Want tijdens de onderhandelingen doet Israël gewoon verder. Tijdens onderhandelingen moeten maatregelen tegen de "vijand" stoppen.

    • door Johan op vrijdag 18 november 2011

     Zeer voorspelbaar: Een opinie, die aan duidelijkheid (qua positie) niets te wensen over laat; reactie van Likoud, en daarop reactie van tutti quanti. Die opmerking van die zwemvesten komt ook elders op de WereldMorgen al voor, zonder enige tegenreactie van gelijkgestemden

  • door LVE op vrijdag 11 november 2011

   Staat dat ook niet in de bijbel dat je het kwade moet uitroeien? Dus .... opruimen die zionistische rotzooi. De joden verdienen beter dan geleid te worden door landbezetters, moordenaars, staatsterroristen, leugenaars, dieven ... Gelukkig lijkt het er meer en meer op dat het aan het keren is...

   • door jan peeters op vrijdag 11 november 2011

    In de bijbel staat dat ge het kwade moet overwinnen door het goede te doen. Zoals Gandi in Indie tegenover de Britten. Door geweldloos handelen kan men meer winnen dan met geweld. Want, "wie het zwaard opneemt zal door het zwaard vergaan" zei ooit een zeer bekende Jood. De Arabieren hebben het ondervonden, ze zijn met hun oorlogen die ze tegen Israel begonnen alleen maar veel kwijt gespeeld. De onderhandelingstafel heeft hen het meeste opgeleverd. Land in ruil voor vrede. Zo kreeg Egypte de Sinai terug na een verloren oorlog tegen Israel.

    • door LVE op vrijdag 11 november 2011

     en de reactie van de zionisten op de aanvaarding van de Palestijnen als lid van de UNESCO, nl. nog meer landroof en diefstal van Palestijns belastingsgeld .... dat is "goed doen"? De Palestijnen stellen een daad die op geen enkele manier bedreigend is voor de zionisten, nl. lid van de UNESCO, een organisatie die het werelderfgoed wil vrijwaren. En wat doen de zionisten? Alles is voor de zionisten goed om verder land van de Palestijnen te kunnen inpalmen en hen het leven ondraaglijk te maken. Jaja ... het goede doen .. daar zeg je zoal iets ...

   • door guidojoris op zaterdag 12 november 2011

    Uw woordgebruik verraadt uw mentaliteit, u zoekt de grenzen op van het toelaatbare omdat het ontoelaatbare zich in u geworteld heeft. Dat is het enige dat dient uitgeroeid te worden

   • door guidojoris op zaterdag 12 november 2011

    @Live Uw woordgebruik verraadt uw mentaliteit, u zoekt de grenzen op van het toelaatbare omdat het ontoelaatbare zich in u geworteld heeft. Dat is het enige dat dient uitgeroeid te worden of dacht dat u soms dat alleen de nazi's smerigie jodenhaterens waren?

    • door LVE op zaterdag 12 november 2011

     ik ben niet tegen de joden, integendeel, één van mijn vriendinnen is een joodse. Prachtige vrouw! Maar het zionisme moet uitgeroeid worden. De joden en de wereld verdienen beter dan een bende religieuze moordenaars, dieven en leugenaars. Gelukkig lijkt het erop dat het stilaan aan het keren is...

    • door LVE op zaterdag 12 november 2011

     en overigens gaat u de hete aardappel uit de weg en spreekt u niet over "het goede" waarmee de zionisten voortdurend de Palestijnen "bejegenen". Is dat bij u domheid of een slecht karakter?

 • door Fran op donderdag 10 november 2011

  Nog goed dat het kleine België zich niet laat rollen door leugens en verdraaien van waarheden. Wat niet kan gezegd worden van de Uri Rosenthal, nederlandse staatssecretaris van minister van buitenlandse zaken Avigdor Lieberman.

 • door Marino Bultinck op vrijdag 11 november 2011

  Als u denkt dat UNESCO niet gestraft mag worden voor de aanvaarding van Palestina als volwaardig lid, dan kan u de organisatie steunen. http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/11/noodfonds-om-unesco-overeind-te-houden

 • door Rudy op vrijdag 11 november 2011

  Hier hebben we een schoolvoorbeeld van informatievervalsing om haat te strooien, iets waar de lui van Vrede niet schuw aan zijn: "Ook de Geboortekerk heeft geleden onder de maandenlange belegering tijdens de intifada." Dat verzwijgt natuurlijk dat de schade aangericht werd door de Palestijnen zelf die zich verschanst hadden. Schade bevestigd door de ondervraagde priesters. Ook de ISM lui hebben daar goed aan meegeholpen en de basilike was vol drek tot op de altaren... maar voor Vrede is het al bij voorbaar beslist: "het is de fout van de Joden"

  • door LVE op vrijdag 11 november 2011

   en gij slimmeke, gij zoudt buiten de kerk gaan kakken zeker als daar buiten de zionistische terroristen met hun geweren en mitrailletten liggen te wachten ...?? Ja, God heeft er van alle soorten geschapen, de een al wat slimmer dan de ander ...

   • door svdl op vrijdag 11 november 2011

    ... Die zit :-)

   • door jan peeters op vrijdag 11 november 2011

    Jaja LVE, Gij praat alles goed van de Palestijnen, zelfs dat ze op het altaar schijten. Nochtans zal daar wel een wc zijn, zoals in alle kerken. Gij zijt waarlijk de slimste van de klas.

    • door Rudy op vrijdag 11 november 2011

     goed gezien Jan Peeters en die zit ook waar hij het niet verwachtte.

     • door LVE op vrijdag 11 november 2011

      join the club jantje peeters ... bij u hebben ze blijkbaar ook vergeten enige fantasie mee te geven om u te kunnen voorstellen wat dat betekent als ge in een kerk vlucht voor een moorddadige bende en daar een aantal dagen opgesloten zit. Naar het schijnt hebben ze het altaar trouwens voor het laatst bewaard, toen de rest volgescheten was.

      • door jan peeters op zaterdag 12 november 2011

       Ik vermoed dat bij u de fantasie op hol is geslagen. Enkele dagen in een kerk verblijven met een bende rebellen zal wel problemen meebrengen betreffende de beperkte faciliteiten die een kerk te bieden heeft. Deze mannen moeten dus een geweldige diaree gehad hebben. Voedsel zal er wel in overvloed geweest zijn in die kerk, ja, dan moet ge véél kakken natuurlijk. En als ge dan overal tot aan uw knieen in de uitwerpselen moet waden, gaat ge het altaar in gebruik nemen. Natuurlijk, wat kunt ge anders doen... Maar ja, het is wel weer de schuld van die moordadige bende Joden zeker.

       • door LVE op zaterdag 12 november 2011

        In elk geval verheugt het me dat ge zoals ik zo bekommerd zijt om het historisch Palestijns erfgoed!

        • door LVE op zaterdag 12 november 2011

         maar misschien heb je gelijk ... misschien hebben ze dat inderdaad wel moedwilig gedaan, vanuit kwaadheid en frustratie om het onrecht dat hen door de zionistische overmacht voortdurend wordt aangedaan, het zijn tenslotte ook maar mensen hé ..

 • door Dhimmitude Watcher op vrijdag 11 november 2011
  • door MM op vrijdag 11 november 2011

   Wat een farce...het pro-zionistisch propagandabladje Joods actueel aanhalen als respectabele bron met bovendien een artikel van de doorwinterde moslimhater Sam van Rooy...Moest het niet zo pijnlijk zijn, zou het nog kunnen doorgaan als een goede grap

 • door froels op vrijdag 11 november 2011
 • door froels op zaterdag 12 november 2011
  • door Werner De Bus op maandag 28 november 2011

   "dat verwijfde type": wat een soort lage argumenten, alsof het uiterlijk van een persoon de waarheid van zijn woorden bepaalt !!!

 • door Jenny Mees op dinsdag 29 november 2011

  Het antisemitisme druipt af van vele reacties... Maar dat wordt natuurlijk ook uitgelokt door de desinformatie van vredes-activisten als Ludo D. De Wereld Morgen is meer en meer een verzamelbak van de goorste jodenhaat. En wordt hier ook aan censuur gedaan? Te zien aan de reacties wel die ogenschijnlijik ontbreken... Censuur die dan waarschijnlijk maar in één richting werkt want de vuilbekkerij ten opzichte van Israel en "de joden" -dat mag wel.

  • door Ludo op dinsdag 29 november 2011

   Jenny Mees, adept van Martien Pennings of vermomming. Doet er niet toe. 1. De redactie van DWM haalt beledigende of denigrerende reacties uit het forum. Dat is het redactiebeleid. 2. Er staat niets in de reacties dat antisemitisch zou zijn. Als er antisemitisme of racisme in het geding is, dan zal dit wel gesignaleerd worden aan de redactie en treedt die op. In dit geval maakt u misbruik van een begrip dat een zeer concrete lading dekt. De pioniers van de organisatie (vrede vzw) waarvoor ik werk hebben tijdens het verzet in WOII (binnen het Onafhankelijkheidsfront) hun leven geriskeerd om joodse mensenlevens te redden. Let dus op uw woorden. Bij deze, als u niet gratuit wilt zijn, vraag ik u om een concrete passage hier aan te duiden die antisemitisch zou zijn. Als u dat niet kan, laat dan dit soort goedkope commentaren achterwege. Indien dat wel zo zou zijn, ben ik de eerste om er op aan te dringen dat die er afgehaald wordt. 3. desinformatie: idem. Toon concreet aan waar ik desinformatie zou plegen. Het is niet omdat het uw zionistische (mythologische) waarheid is, dat dit de universele waarheid zou zijn. Leugens zijn iets anders en presenteren feiten die er niet zijn. Dat er verschillende interpretaties zijn over gebeurtenissen, betekent niet dat dit leugenachtig zou zijn. Als u de vermomming bent van Martien Pennings (of een adept, zoals u wil), dan graag nog het volgende m.b.t. iets dat u tot mij richtte (en waaruit mijn leugenachtigheid zou blijken) en blijkbaar op amsterdampost.nl (een schandalig racistisch site met goor taalgebruik) hebt gekopieerd mbt tot het begrip bezetting (wat blijkbaar in twijfel wordt getrokken). De Palestijnse gebieden zijn Internationaal rechterlijk bezet gebied, wat ook de zionistische mythologie daarover moge beweren. Dat is het meest gezaghebbende criterium waarover ik beschik. Israël is het enige land dat spreekt over 'betwiste' gebieden om de nederzettingenbouw te legitimeren. De VN gebruiken de term Occupied Palestinian Territories (OPT), Oost-Jeruzalem is voor de VN eveneens bezet gebied (VN-VR resolutie 478 (30 juni 1980) die deze annexatie door Israël als van ‘nul en generlei’ waarde bestempelde). Vandaar dat je ook geen ambassades hebt in Jeruzalem, wel in Tel Aviv (zie daarover http://blog.vrede.be/?p=610) 4. Voor het overige heb ik niet de gewoonte om in te gaan op berichten die een beledigend of denigrerend karakter hebben, noch op wat ik beschouw als nonsens of nutteloze postings (uw reactie bv), omdat ze zaken insinueren die er niet zijn. Ik maak bij deze opnieuw een uitzondering, maar heb eigenlijk wel wat beters te doen dan hier mijn tijd in te steken. Deze tien minuten tijdverspilling hebt u dan alvast van me gekregen.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties