Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

Offerfeest: het varken is nog niet gewassen

ANTWERPEN - Via een persbericht laat de Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Antwerpen weten dat ze bij het nakende Offerfeest de slachtvloeren die de stad Antwerpen bij die gelegenheid inricht en waar verdoving van het dier wordt voorzien, zullen boycotten.
vrijdag 28 oktober 2011

De vereniging vreest dat de stad Antwerpen met het inrichten van slachtvloeren, waar dieren onder verdoving ritueel kunnen worden geslacht, een precedent wil scheppen. Dit zou dan kunnen leiden tot een federale wetgeving gericht op een “eenzijdige, brede toepassing van verdoving bij rituele slachtingen”. De Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Antwerpen acht dit onaanvaardbaar.

Op de dag van het Offerfeest offeren moslims een dier naar analogie met wat Ibrahim deed uit gehoorzaamheid aan de schepper. Dit komt in de praktijk neer op een offerdier per gezin. Voor moslims is de dag van het Offerfeest een dag van vreugde, verzoening, vergeving, gastvrijheid en tolerantie.

Moskeeoverleg

"Helaas", zegt woordvoerder Ibrahimi Jamel, "gaan wij jaar in, jaar uit, het Offerfeest tegemoet met een angstig gevoel en onzekerheid over wat ons te wachten staat. In plaats van een dag van feest en vreugde, ervaren de moslims in Antwerpen deze dag als een dag van onrust."

"De oorzaak is het uitblijven van een duurzame regeling die zich binnen de wettelijke regels situeert en tegelijk ook aanvaardbaar is voor de moslimgemeenschap. De samenwerking tussen de stad Antwerpen en onze vereniging verloopt al vele jaren erg moeizaam."

"Wij zijn niet tevreden met de manier waarop de stad Antwerpen deze samenwerking gestalte geeft binnen het zogenaamde moskeeoverleg. Het moskeeoverleg is voor ons veeleer een instrument van het stadsbestuur en houdt niet voldoende rekening met de inbreng van de Antwerpse moslimgemeenschap. Dit is niet werkbaar. Wij pleiten daarom voor een duurzaam en gelijkwaardig overleg tussen het stadsbestuur en een belangrijk deel van zijn burgers."

Zwart schaap

Schepen voor Sociale Zaken, Monica De Coninck (SP.A), die medeverantwoordelijk is voor het inrichten van de publieke slachtvloeren, voelt zich in deze discussie duidelijk het zwarte schaap. Het stadsbestuur heeft in het verleden immers al onder druk van de moslimgemeenschap een bocht gemaakt bij de organisatie van het Offerfeest.

Terwijl vorig jaar nog schepen van Dierenwelzijn Luc Bungeneers (Open VLD) – een gedreven voorstander van een verbod op het onverdoofd ritueel slachten – optrad als woordvoerder in het dossier, moet zij nu aantreden als woordvoerder van het college.

Gemeenteraadscommissie

Tijdens het felle debat over dit dossier in de gemeenteraadscommissie van 18 oktober werd De Coninck door de commissieleden Karim Bachar (SP.A), Fatma Akbas (SP.A), Sener Ugurlu (SP.A) en Ergun Top (CD&V-N-VA-fractie) al zwaar aangepakt over het installeren van verdoofde slachtlijnen, zoals het schepencollege nog steeds voorziet.

Volgens de commissieleden is de moslimgemeenschap absoluut geen vragende partij voor verdoofd ritueel slachten en gaat het faciliteren van de mogelijkheid tot verdoofd ritueel slachten in tegen het uitdrukkelijke advies van de Moslimexecutieve ter zake.

De Coninck verdedigde zich, nadat ze eerst door Vlaams Belang-fractieleider Filip De Winter, werd uitgescholden voor 'varkenskop', door te stellen dat de stad het ritueel slachten van dieren niet wil verbieden en dat trouwens wettelijk ook niet kan, maar dat het stadsbestuur door het inrichten van enkele slachtvloeren waar dieren met verdoving kunnen worden geofferd, alleen maar de intentie heeft tegemoet te komen aan moslims die hun dieren toch met verdoving willen slachten.

Ze merkte ook op dat de budgetten voor slachtvloeren met verdoving niet werden verhoogd, maar dat de stad door het behoud van deze slachtvloeren tegemoet moet komen aan de verzuchtingen van haar collega-schepen voor Dierenwelzijn, Luc Bungeneers, die geruggensteund door Gaia en andere organisaties voor dierenrechten, een meer fundamentalistische koers vaart in dit dossier.

Strengere controles

De schepen voor Dierenwelzijn, die zijn bevoegdheid als woordvoerder van de stad in dit dossier werd ontnomen, voelde zich buiten spel gezet en kondigde op Werelddierendag aan dat er in ieder geval dit jaar strengere controles zullen komen op het slachten van dieren tijdens het Offerfeest, met of zonder verdoving.

Maar het is duidelijk dat woordvoerder Ibrahimi Jamel van de Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Antwerpen een punt heeft als hij zegt dat er iets spaak loopt in de communicatie tussen de lokale overheid en de moslimgemeenschap.

Actie

Om de eisen van de Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Antwerpen kracht bij te zetten, werden donderdag als protest de door de stad verspreide brochures om de slachtvloer met verdoving te promoten, door vertegenwoordigers van de Moskeeën verzameld en terug afgeleverd aan het stadhuis.

Daar werd meteen ook de moslimgemeenschap opgeroepen om er voor te zorgen dat het Offerfeest conform de wetgeving wordt georganiseerd, waarmede de vereniging uiteraard verwijst naar de godsdienstvrijheid die in dit land een heilig goed is.

Of er tijdens het Offerfeest op zaterdag 5 en zondag 6 november aan de slachtplaatsen voor verdoofd slachten nog andere acties gaan volgen, kon de woordvoerder van de vereniging niet meedelen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

6 reacties

 • door ik op vrijdag 28 oktober 2011

  [...]door vertegenwoordigers van de Moskeeën verzamelt en terug afgeleverd aan het stadhuis.

  => de auteur wou natuurlijk 'verzameld' schrijven.

 • door Timothy op zaterdag 29 oktober 2011

  Zo een heilige daad en toch moet men zich verbergen achter de woorden slachten en offeren: het is vermoorden, niet meer, niet minder. Moorden in een poging om zich een weg in het hiernamaals af te kopen. Als je er geen moreel probleem tegen hebt dan moet je het ook kunnen zeggen zoals het is.

  Heel dit verdoofd/onverdoofd gedoe is louter en alleen een uiting van de strijd tussen twee groepen die strijden om macht in deze maatschappij. Idem met die hoofddoek. Steeds weer moeten de weerlozen lijden voor de hebzucht van een paar. En als iemand het recht heeft om zich de 99% te noemen zijn het toch wel de miljarden dieren die voor de hebzucht van de mens moeten lijden en sterven.

  • door TDW op zaterdag 29 oktober 2011

   U bent een vegetariër, dat kan niets anders als ik uw tekst lees.

   Naar mijn eetgewoonte ben ik een vleeseter. Toch beschouw ik dieren die gedood worden voor hun vlees niet als moord maar eerder als een natuurlijke gang van zaken. Wij mensen zijn nu eenmaal omnivoren. Wat betreft het onverdoofd slachten, als vleeseter sta ik achter het principe dat je een dier zo pijnloos moet slachten. Daarom dat ik onverdoofd slachten afkeur zowel consumptie als religieus gericht. Natuurlijk gaat men pleiten dat er in belgië er een grondwettelijk recht is op godsdienstvrijheid maar deze is niet absoluut. Bepaalde andere rechten en plichten hebben voorrang op godsdienstvrijheid omdat het laatste het recht bepaald dat je de keuze hebt van geloof en dat je dit mag uitten.. Het impliceert niet dat je je geloof vrij mag belijden zoals je het dunkt. Zo is het onze plicht om zo humaan mogelijk te slachten belangerijker dan het recht op onverdoofd slachten.

   • door Timothy op zondag 30 oktober 2011

    Vlees eten gebeurt in de natuur (wel rauw vlees eten dan toch), maar dan is verkrachting, diefstal, moord van mensen,... ook natuurlijk.

    Ik eet inderdaad geen dieren, en ik leef wel degelijk nog steeds, een mens hoeft geen dieren op te eten. waarom eet iemand dieren, ik zou zeggen: persoonlijk plezier, gemakzucht, meeloperij en gewoonte, sadisme en/of gewoon om iemand te hebben die je kunt uitbuiten en onderdrukken zodat je jezelf wat machtiger/minder uitgebuit voelt.

    De huidige slachtmethoden voor gewone consumptie zijn allesbehalve zo pijnloos mogelijk, dit om zoveel mogelijk winst te maken en dan hebben we het nog niet over het 'leven' dat ze ervoor hebben. De islamisten (met uitzondering van degenen die geen schaap vermoorden als offer) zeggen dat ze de dieren laten lijden uit naam van hun god terwijl ze het doen gewoon om zich machtig te voelen: tegenover de onschuldige schapen die een pijnlijke dood krijgen en tegen de westerse maatschappij en de organisaties die er tegen protesteren. Geen enkele groep dat er aan denkt zich eens in de plaats van het dier te stellen.

    Heel dit gedoe van verdoofd/onverdoofd heeft niets met religie te maken. Het is niets meer dan een manier om hun acties goed te praten en de werkelijke redenen te verbergen. Net zoals de consumptie van vlees door u en anderen ook niets met gezondheid, smaak, of het natuurlijk zijn te maken heeft: het is louter en alleen omdat je in deze perverse maatschappij opgevoed bent met het idee dat de consumptie van dieren een statussymbool is. De uitbuiting, onderdrukking, mishandeling en moord van wezens die denken, voelen en pijn kunnen lijden word beschouwd als iets normaal, als iets goed waar naar men moet streven in deze maatschappij. Het is dan ook niet meer dan te verwachten dat dit denkpatroon overvloeit naar de behandeling van de medemens en de wereld rond ons, alles en iedereen word niet meer dan een object dat enkel maar nut heeft voor zover we onze eigen egocentrische verlangens er mee kunnen bevredigen. We zitten te klagen dat de 1 procent ons als objecten (of als dieren) behandelen terwijl wij net hetzelfde doen, zij het met degenen met een andere huidskleur, een andere nationaliteit of zelfs dorp, een andere religie, een ander geslacht, gender of seksuele voorkeur, een ander gezin, een andere persoon als onszelf en uiteraard met elk ander dier dan de mens.

    Eet je geen vlees dan word je als minder aanzien (zeker als man), bekijken mensen je alsof ze net hebben ontdekt dat je een moordenaar bent (ironisch hoor) en word eten, iets wat voor vleeseters in deze maatschappij iets simpel en vanzelfsprekend is, een opdracht (vooral in het begin dan toch). Het is niet natuurlijk dat je vlees eet, het is maatschappelijk dat je vlees eet, het is uit gewoonte en uit angst voor de, vooral sociale, veranderingen die het meebrengt. Ik ben niet geboren als vegan, ik heb me met steun van de maatschappij ook eerst van alles proberen wijs maken hoor, de "het is natuurlijk" zal ik ook wel ooit gezegd hebben. Maar net als mij kunnen jij en elk ander persoon zich ook afzetten van deze geïndoctrineerde houding dat het normaal is leed te veroorzaken om winst te maken, net als mij kunnen jij en anderen stoppen met het bijdragen tot de dagelijkse massamoorden (en dan hebben we het nog niet over de ecologische schade, de uithongering van hele volken,...).

    Maar zoals je zegt: inderdaad geeft godsdienstvrijheid niet het recht om dieren onverdoofd te vermoorden of het recht om iets anders immoreel te doen. Maar godsdienst zal altijd al dan niet bewust misbruikt worden door personen, zij dit een leider of een gewone volgeling. Het is dan ook begrijpelijk dat sommigen liever een verbod op godsdienst zien mits het steeds als excuus zal gebruikt worden voor immorele daden en ze soms zelfs zal aanmoedigen.

    • door Manu op maandag 7 november 2011

     Deze dag van 'feest en vreugde' voor moslims is recht evenredig met de angst, de pijn en het lijden van duizenden schapen die deze dag dag op een uiterst pijnlijke manier worden vermoord om een god te dienen die blijkbaar dierenoffers vraagt, een barbaaars gebruik uit de oertijd, toen mensen nog niet in staat waren om helder te denken...

     • door Manu op maandag 7 november 2011

      Deze dag van 'feest en vreugde' voor moslims is recht evenredig met de angst, de pijn en het lijden van duizenden schapen die deze dag op een uiterst pijnlijke manier worden vermoord om een meedogenloze 'god' te dienen die blijkbaar dierenoffers vraagt, een barbaaars gebruik uit de oertijd, toen mensen nog niet in staat waren om helder te denken...

     Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties