Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Zaak-Nikki: politie moet identificeerbaar zijn volgens Europees Hof

Naar aanleiding van de zaak-Nikki en de aanpak van politiegeweld vragen de advocaten van Progress Law Network (PLN) aandacht voor een recent arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin staat dat politieagenten altijd identificeerbaar moeten zijn door een zichtbaar nummer te voorzien op de uniformen. De advocaten van PLN zullen de minister vragen dit Europees arrest na te leven.
dinsdag 25 oktober 2011

Volgens de advocaten van PLN wou de agent in burger die de Griekse indignada-activiste, Nikki, gewelddadig aanpakte zich niet identificeren en ook zijn collega's wilden zijn identiteit niet prijsgeven.

“Alhoewel agenten in burger in België een zichtbare armband moeten dragen bij een tussenkomst. Nikki is pas serieus genomen toen er bewijsmateriaal opdook dat snel verspreid werd en voor verontwaardiging zorgde. In de meeste andere gevallen hebben slachtoffers van politiegeweld niet het geluk om dergelijke bewijzen de wereld in te kunnen sturen”, klinkt het.

Daarom vinden de PLN-advocaten een recent arrest van 11 oktober 2011 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg in de zaak-Hristovi enorm belangrijk. Een Bulgaarse man die het slachtoffer werd van ernstige slagen en verwondingen door politieagenten met bivakmuts stapte naar het Europees Hof. Hoewel het Hof stelde dat de feiten niet konden worden bewezen, werd Bulgarije toch veroordeeld voor een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. (1)

Het Hof stelt in zijn arrest dat elke agent, in uniform of in burgerkledij, die in contact komt met de burger, aan de hand van een zichtbaar nummer identificeerbaar zou moeten zijn. (2)

Deze oplossing heeft volgens de advocaten van PLN ook het voordeel dat het privéleven van de agenten gerespecteerd wordt, maar dat er toch mogelijkheid is om een agent later te identificeren als die zich schuldig maakt aan onwettig geweld. “Ook in de Verenigde Staten is identificatie van agenten een verworven recht van de 'civil rights movement'", zeggen de advocaten.

"Indien België niet het risico wil lopen om in de toekomst veroordeeld te worden door het Europees Hof voor schending van artikel 3 van het EVRM dringen zich maatregelen op", stellen de PLN-advocaten. Daarom zullen ze minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom (Open VLD), aanschrijven en vragen om maatregelen te nemen om het arrest van het Europees Hof na te leven.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door Anja Hermans op dinsdag 25 oktober 2011

  Helaas dat er eerst weeral zo'n incident aan moet voorafgaan.

  Wat de gemaskerde agenten betreft, al maanden breek ik mijn hoofd over het in juli in werking getrede zogenaamde 'boerka -verbod'

  Art. 2. In het Strafwetboek wordt een artikel 563bis ingevoegd, luidende : « Art. 563bis. Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn. Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten. »

  Toon mij een arbeidreglement van de lokale/federale politie dat aantoont dat agenten van TPI-peletons een vrijgeleide geeft om compleet gemaskeerd op te treden op vredevolle acties en betogingen. Iemand?

  Tenzij de politie zichzelf een politieverordening toe-eigend om er een feestactiviteit van te maken waarbij op vredevolle manifestanten met grof en bruut geweld inbeuken één onderdeel is, en het andere de zichzelf toegeëigende politieverordening hun (terwijl ze zelf dan in feite wel weten dat hun 'geweld strafbaar is) een deel is om dat dan als excuus te gebruiken om zichzelf te maskeren ( zodat identificatie voor advocaten/Legal Teams) daardoor quasi onmogelijk is.

  Mijn fototoestel en camera blijft alvast binnen handbereik.

  • door TDW op woensdag 26 oktober 2011

   Het antwoordt op je vraag staat in je tekst zelf.

   "behoudens andersluidende wetsbepalingen"

   In bepaalde gevallen mogen politionele en militaire eenheden zich niet-identificeerbaar opstellen omwiile van de persoonlijke veiligheid. Voor het overige is elke agent of militair verplicht voorzien van een identificatieplaatje of indien als burger een identificatiebewijs. Nu indien er geen bewijs van identificatie is maar wel een bewijs van mishandeling zoals recent in brussel dan kan men de overste van de agenten verantwoordelijk stellen.

   • door svdl op woensdag 26 oktober 2011

    En op basis van "welke andersluidende wetsbepaling" (dus niet "krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten") doe je deze uitspraak? maw uw bron? Beweren of aannemen dat er een andersluidende wetsbepaling is door deze in uw woorden weer tegen en de eigenlijke bron "itself" kunnen nog heel wat verschillen. Ik ben dus benieuwd naar het wetsartikel waarop je je baseert.

    • door TDW op woensdag 26 oktober 2011

     Het Belgische politiewezen. Wetgeving - Beleid 9789046532096 (boek). De politie is niet verplicht om een arbeidswetgeving op te stellen en publiek te maken doordat ze vallen onder specifieke wetgeving. In het boek zal je het wel vinden. Wettelijk gezien is het in orde. Om het wat duidelijker te maken, volgens het staatsblad behoort een bivakmuts tot de basisuitrusting van een politieagent.

     http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2006-07-14&numac=2006000413

     • door svdl op woensdag 26 oktober 2011

      zeer intressant boek dus... wat meteen wil zeggen dat alleszinds dit "staatsapparaat" want zo is het in de feiten niet onder algemene wetgeving valt en een eigen wetgeving heeft (niet onderhevig zijnde aan elke andere wet)... Ik wist dit niet , maar het verontrust me. Dit lijkt me een sluipend gevaar voor een democratie. Nu ja, voor macht uit te oefenen heb je in essentie natuurlijk enkel de fysieke, materiele overmacht nodig, daar gaat wetgeving niet aan doen. Lijkt me dat wetgeving enkel de uitschrijving is van machtsverhoudingen in structuren en apparaten en tevens een soort buffer om dit te vertegenwoordigen (for the best or the worst). Hmmm, dessalnietemin, toch opmerkelijk.

 • door radiobyrdman op donderdag 27 oktober 2011

  was er indertijd, in het geval van de rijkswacht niet sprake van een staat binnen de staat? wat TDW ons vertelt doet me eigenlijk denken aan een wettelijke onderbouwing voor iets gelijkaardigs, een bende psycho's die vage wettekstjes achter de hand hebben om hun fascistische spelletjes ten koste van willekeurige burgers te spelen, zogezegd voor de veiligheid van de natie, maar in de praktijk van hun staat binnen onze samenleving, zo komt het alleszins over, toch pour moi, en als je in elkaar wordt geklopt zonder camera in de buurt, ben je nog steeds de pineut

 • door aronjaco op donderdag 27 oktober 2011

  Die beslissing van het Europees Hof zal ongetwijfeld algemeen ingang vinden. Politie heeft inderdaad een recht op gebruik van geweld in welbepaalde - lees wettelijk voorziene - omstandigheden. Dat is geen politie- maar een politieke keuze . Blijkt er niet wettelijk verantwoord geweld te zijn gebruikt en men weigert de " dader's kenbaar te maken, wel dan is hun overste inderdaad de te vervolgen figuur. Pas die regel consequent toe en de onwil tot het toelaten van de rechtsgang zal snel over zijn , geloof me .

 • door sammir op vrijdag 31 augustus 2012

  Wij als brave burgers, moeten alle excessen maar verdragen, van rotte appels, in het politir apparaat, en als je uwe mond open doet, zul je hun AGRESSIE en ZWARE MISHANDELINGEN AAN DE LIJVE VOELEN, ...

  Politie je vriend, wie heeft dit ooit bedacht,...BREEK MIJNE MOND NIET OPEN !!!!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties