Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Dood van Khaddafi: Tien mythes over de oorlog tegen Libië

Bij elke oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer. De leugens om de invasie in Irak of Afghanistan zijn genoegzaam bekend. Bij de recente oorlog tegen Libië werden opnieuw heel wat mythes verspreid om de publieke opinie mee te krijgen.
donderdag 20 oktober 2011

Er is daarover al heel wat geschreven. Hier zetten we nog eens de belangrijkste mythes (leugens) op een rij in de hoop dat we bij een volgende gelegenheid tweemaal nadenken vooraleer ten strijde te trekken. We baseren ons daarbij op onverdachte bronnen.

1. Net zoals in Tunesië en Egypte kwam het volk massaal in opstand tegen een autoritaire leider

Libië is Egypte of Tunesië niet. Libië is een stammenmaatschappij. De stammen bepalen nog steeds in grote mate de houding van de bevolking. De meeste en belangrijkste stammen steunden Khaddafi, en dit tot op het einde.

De levensstandaard is in Libië ook veel beter dan in de twee andere landen. Libië staat op de VN-ranglijst van menselijke ontwikkeling (Human Development Index) op de 53ste plaats. Tunesië op de 81ste en Egypte op de 101ste. Het inkomen per hoofd van de bevolking is in Libië bijna driemaal zo groot als in Egypte en meer dan tweemaal dat van Tunesië. Huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg zijn vrij goed georganiseerd en heel wat diensten en basisgoederen zijn spotgoedkoop.

Khaddafi was allesbehalve een democraat, maar genoot in tegenstelling tot beide andere Magreblanden steun van een groot deel van de bevolking. De sociale ontwikkeling zat daar voor veel tussen. In het oosten had hij van oudsher veel minder steun, idem bij de Berberbevolking. Dat had te maken met achteruitstelling van de regio en gebrek aan democratie.

In de jaren negentig had er al eens een belangrijke opstand plaatsgevonden in het oosten. Die werd toen bloedig de kop ingedrukt. Deze keer was er het elan van de Arabische lente en kon de opstand rekenen op buitenlandse militaire inmenging.

Het gegeven van de stammenmaatschappij zal het voor de overgangsraad moeilijk, zoniet onmogelijk maken, om een stabiele regering te vormen en heel het land onder zich te verenigen. [1]

2. Het ging hier net zoals in Tunesië en Egypte om een vreedzame opstand van de bevolking

Het begon op 15 februari met vreedzame betogingen van jongeren en politieke leiders in Benghazi, in het oosten van het land. Een elite-eenheid onder leiding van een zoon van Khaddafi beantwoordde een van die manifestaties met buitensporig en onverantwoord geweld. Daarbij vielen een kleine twintig doden, zowel bij de manifestanten als bij de politie.

Reeds na drie dagen gingen de vreedzame protesten over in een gewapende opstand en kreeg de rebellie het karakter van een burgeroorlog. Een heel ander plaatje dus dan te zien was geweest in Tunesië of Egypte. Van in het begin kon je op TV-beelden rebellen zien met het geweer in aanslag.

De eerste grote gewapende operatie was de aanval op de gevangenis van Benghazi. Van in het begin was het duidelijk dat ze zich organiseerden voor een militair treffen met het leger van Khaddafi. Deze opstand was kennelijk voorbereid. De opstandelingen konden daarbij rekenen op de steun van de veiligheidsdiensten uit de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en andere Arabische landen, die al een hele tijd actief waren in het land.

In het begin waren het leger en de politie totaal verrast. De rebellen slaagden er in enkele dagen tijd in om praktisch het hele oosten van het land te controleren. In die regio liepen heel wat militairen over. Pas na enkele dagen begon het leger van Khaddafi een antwoord te bieden op dit offensief vanuit het oosten. [2]

3. Khaddafi was van plan een genocide te plegen tegen zijn bevolking, bombardeerde zijn eigen volk en verspreidde viagra om massaverkrachtingen te organiseren

De aantijging van ‘genocide’ kwam van Ibrahim Dabbashi, de permanente vertegenwoordiger van Libië bij de VN, die helemaal in het begin overliep. Zijn verwijzing naar genocide was nergens op gebaseerd en wordt door mensenrechtenorganisaties niet au sérieux genomen. De beschuldiging was strategisch wel heel belangrijk omdat een genocide een militaire interventie door of vanuit de VN rechtvaardigt.

De beschuldiging zijn eigen bevolking te bombarderen kwam van Al Jazeera en BBC. Het kon niet bevestigd worden door onafhankelijke bronnen, wat zowel de defensieminister van de VS als de opperbevelhebber van het VS-leger achteraf moesten toegeven.

De letterlijk meest lullige mythe was die van de verspreiding van viagra, verspreid door Al Jazeera. Het bericht werd overgenomen door Hillary Clinton, door de VS-ambassadeur bij de VN en door de hoofdaanklager bij het Internationaal Gerechtshof. Professor Cherif Bassiouni, medeoprichter van het Internationaal Strafhof en werkzaam geweest bij de VN, ging ter plaatse kijken en kon vaststellen dat er slechts sprake was van vier gevallen van verkrachting. [3]

4. Er was buitenlandse tussenkomst nodig om een bloedbad te voorkomen en tot een oplossing te komen

De Afrikaanse Unie heeft bemiddeld en een vreedzame oplossing voorgesteld. Ook de Venezolaanse president Hugo Chávez heeft voorgesteld om te bemiddelen. Het voorstel van de Afrikaanse Unie werd door Khaddafi aanvaard, maar door de NAVO en de rebellen van tafel geveegd.

De overtuiging dat Khaddafi een bloedbad zou aanrichten, was het sleutelargument om tot militair ingrijpen over te gaan. De eerste week van de opstand vielen er 84 doden, langs beide zijden. Dat is (te) veel, maar geen bloedbad. Achteraf is ook gebleken dat Khaddafi bij heroverde steden als Zawiy, Misurata en Ajdabiy geen bloedbad heeft aangericht. Ten slotte is nu duidelijk dat maandenlange oorlog tienduizenden slachtoffers heeft gemaakt. Er is dus veeleer een bloedbad aangericht dan wel vermeden.

De NAVO, aangevoerd door Frankrijk en Groot-Brittannië, koos resoluut voor de militaire aanpak. Volgende redenen hebben daarbij een rol gespeeld: Libië heeft de grootste oliereserves van Afrika. Zowel Europa als de VS willen hun (militaire) greep op het continent versterken nu opkomende groeilanden zoals China meer en meer vaste economische voet beginnen te krijgen op het Afrikaanse continent.

Wellicht zal de VS in het land een militaire basis installeren. Bijkomende redenen zijn de gedaalde populariteit van Sarkozy; militaire lobby’s en operationele legers die baat hebben bij ‘echte’ militaire ‘oefeningen’; het tegenhouden van vluchtelingen. Uiteraard werden deze redenen verzwegen en werd de hele operatie – zoals gewoonlijk – verpakt als een humanitair optreden. [4]

5. Khaddafi zette zwarte huurlingen in om de rebellen te bestrijden

Nog zo’n mythe verspreid door Al Jazeera. Ze werd onderuit gehaald door o.a. Human Right Watch. Maar ondertussen was en is het kwaad geschied.

In Libië werkten tot begin dit jaar zo’n 2,5 miljoen migranten, waaronder veel zwarte Afrikanen. Ook een klein deel van de Libische bevolking is zwart. Vóór de opstand was er geen sprake van discriminatie of ernstige raciale problemen.

Nadat de mythe bij het begin van de opstand werd gelanceerd, sloeg die situatie om en werden zwarten het mikpunt van agressie en doodslag. De rebellen hebben zich in dat verband schuldig gemaakt aan systematische discriminatie en zware schendingen van mensenrechten. Er is o.a. melding gemaakt van een ‘zwart’ dorp waarvan de gehele bevolking ‘verdwenen’ is na de belegering van de rebellen. In de mainstream media werd en wordt deze kwestie nagenoeg volledig verzwegen. [5]

6. Khaddafi werd verdreven door de rebellen. De NAVO zorgde vooral voor luchtdekking zodat er geen burgerslachtoffers zouden vallen

De NAVO heeft het zolang mogelijk geheim gehouden, maar het is uiteindelijk toch uitgekomen dat de militaire operaties in feite gevoerd werden door gespecialiseerde commando’s van Frankrijk en Groot-Brittannië. Ook elite-eenheden van Jordanië en Qatar waar daarbij betrokken. Rebellen werden vooral in de media opgevoerd als cover voor de publieke opinie wereldwijd.

Het is ook zonneklaar dat de NAVO van bij aanvang zich niet gehouden heeft aan de VN-resolutie. Het ging niet om het beschermen van burgerslachtoffers, maar om de val van Khaddafi. Dat is ook met zoveel woorden vrij snel toegegeven door zowat alle politieke leiders van de NAVO-landen.

President Obama ziet de gebruikte methode in Libië als een model voor toekomstige militaire interventies. Bij de klassieke militaire interventies werden ‘eigen’ grondtroepen massaal ingezet. Libië toont dat het ook anders kan. De grondoorlog moet uitbesteed worden aan lokale troepen of bevriende legers uit de regio.

Speciale eigen eenheden kunnen dan tot een minimum beperkt worden en zelfs verborgen gehouden worden voor de publieke opinie. De ‘light’ interventie (‘light-footprint approach’) is m.a.w. te verkiezen boven de massale ontplooiing van buitenlandse troepen onder Bush. Volgens Britse militairen moet de NAVO zich in het vervolg meer toeleggen op het trainen van de lokale of bevriende legers. [6]

7. De rebellen zijn vrijheidstrijders die onze steun verdienen

De Overgangsraad wordt gedomineerd door mensen uit het oosten, islamisten en figuren met een bedenkelijke reputatie. De voorzitter van de Nationale Overgangsraad (NTC) van de rebellen is Mustafa Abdel-Jalil. Hij was voordien minister van Justitie en de rechter bij de terdoodveroordeling van de Bulgaarse verpleegkundigen.

De sterke man van Tripoli is een voormalig kopstuk van de Libische tak van Al Qaeda. Zijn organisatie stond tot voor kort op de lijst van verboden terroristische organisaties. De man onderhield o.a. nauwe contacten met Al-Qaeda-strijders in Irak en meer in het bijzonder met Abu Musab al-Zarqawi, een ander kopstuk van Al-Qaeda, afkomstig uit Jordanië.

Uiteraard kan die overgangsraad vanwege de petroleum op heel wat goodwill rekenen bij de wereldgemeenschap. Maar alvast de Afrikaanse Unie alsook een aantal landen uit Latijns-Amerika erkennen de Overgangsraad niet.

De manier waarop Khaddafi aan zijn einde kwam en waarop de zwarte bevolking wordt behandeld belooft ook al niet veel goeds. [7]

8. Bij de bevrijding van Tripoli brak er massale vreugde uit

Reporters ter plaatse getuigden dat na de inname van Tripoli de lokale bevolking zowat volledig afzijdig bleef en de toekomst angstig afwachtte. The Economist bijvoorbeeld, stelt vast dat Al Jazeera, die van bij het begin is opgetreden als een propaganda verlengstuk van de rebellen, in Benghazi grote massa’s heeft getoond. Maar in Tripoli moesten ze het stellen met ‘close ups van enkele politieke agitators’.

De ‘ernstige’ zender BBC heeft een juichende menigte getoond met vlaggen van … India. De Indiase vlag gelijkt (van ver) op die van Libië. Je moet het gezien hebben om het te geloven. [8]

9. Mede dankzij Al Jazeera kregen we een evenwichtige berichtgeving over de oorlog

In de beginjaren vervulde Al Jazeera een belangrijke rol om het monopolie van de al te pro-westerse pers te doorbreken. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de berichtgeving over de invasie in Irak. Maar de laatste tijd is in die houding verandering gekomen. De zender is in bezit van de emir van Qatar, het land dat een prominente rol speelde in de militaire interventie in Libië.

Wiens brood… Het is dan ook geen toeval dat de zender een sleutelrol heeft gespeeld in het winnen van de wereldopinie voor een militaire interventie in Libië. Het verspreide o.a. de mythes dat het Libische leger zijn eigen bevolking bombardeerde, van de op til zijnde ‘genocide’, van het inzetten van zwarte huurlingen door de Libische regering en het gebruik van viagra om massaverkrachtingen mogelijk te maken. De zender verzweeg de belangrijke rol die de speciale grondtroepen van Groot-Brittannië, Frankrijk, Jordanië en … Qatar hebben gespeeld in de verovering van Tripoli.

Het is uitgelekt dat de zender onder zware druk stond van de VS en dat de hoofdredacteur – die ondertussen is opgestapt – daarvoor gezwicht is.

De mainstream berichtgeving in het Westen was al evenmin denderend te noemen. In Irak en Afghanistan werd ‘embedded journalism’ uitgeprobeerd. Daarbij worden journalisten ingekapseld in het bevriende leger en aan de leiband gehouden. Ze kunnen wel nog hun ding doen, zij het in zeer beperkte mate.

In de oorlog in Libië is men nu nog een stap verder gegaan. Daar maakte de NAVO zijn eigen reportages, die de journalisten – thuis – dan naar believen konden gebruiken. Een journalist van Le Nouvel Observateur bracht dit aan het licht.

De NAVO maakte twee soorten reportages, of misschien moeten we veeleer spreken van promotieclips. De ene waren volledig af en klaar om uit te zenden. Bij de andere kon de journalist nog wat commentaar toevoegen en het logo van zijn of haar zender. Uiteraard waren op die clips geen militairen of woordvoerders van de NAVO te zien. De reportages werden gratis ter beschikking gesteld aan de journalisten. [9]

10. Met de val van Khaddafi heeft de NAVO zijn werk volbracht

Twee weken geleden heeft de NAVO zijn mandaat verlengd met 90 dagen. Dat is gebeurd zonder goedkeuring van de VN. De NAVO bleef en blijft ook na de val van Tripoli het luchtruim controleren van Libië. Dat veronderstelt vrije toegang tot de zee- en luchthavens, die feitelijk ingericht zullen worden als militaire bases.

Ze deden en doen dat zogenaamd op vraag van de Overgangsraad. De kans is groot dat de VS een militaire basis wil oprichten op het grondgebied. Daar zouden ze eindelijk het hoofdkwartier van AfriCom (Militair Commando van de VS voor Afrika) kunnen vestigen, dat zich nu in Duitsland bevindt.

Het is ondertussen ook bekend dat de NAVO het nieuw op te richten Libische leger zal trainen en bewapenen.

Tien jaar na de invasie in Afghanistan en acht jaar na die in Irak is het Amerikaanse leger nog altijd ter plaatse en het ziet er niet naar uit dat ze daar snel zullen vertrekken; enkel een troepenvermindering staat op het programma. Een zelfde scenario valt te vrezen voor Libië. [10]

Geïnspireerd en gebaseerd op Forte M., ‘The Top Ten Myths in the War Against Libya’, 31 augustus 2011, http://www.counterpunch.org/2011/08/31/the-top-ten-myths-in-the-war-against-libya/.

Bronnen:

[1] UNDP, Human Development Report 2010, New York 2010, p. 144, 146, 198 en 201; ‘Factbox: Libya's tribal, cultural divisions’, 25 augustus 2011, ‘Libya's toxic tribal divisions are greater than Qaddafi’, 2 maart 2011,http://www.alarabiya.net/views/2011/03/02/139859.html; ‘Factbox: Libya's tribal, cultural divisions’, 25 augustus 2011, http://www.reuters.com/article/2011/08/25/us-libya-tribes-idUSTRE77O43R20110825.

[2] ‘Libyan intelligence documents show ties to CIA’, 9 maart 2011,http://www.usatoday.com/news/world/story/2011-09-03/Libyan-intelligence-documents-show-ties-to-CIA/50250492/1; ‘Libya: Documents show cooperation between CIA and Gaddafi’, 5 september 2011, http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/the-casbah/libya-documents-show-cooperation-between-cia-and-gaddafi; ‘Torture inquiry to examine UK-Libya intelligence links’, 5 september 2011, http://www.bbc.co.uk/news/uk-14786924; ‘Timeline of the 2011 Libyan civil war’, http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_2011_Libyan_civil_war.

[3] 'Geen bewijzen voor Viagra- en genocideverhalen over Kaddafi', 24 juni 2011,http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5444/Buitenland/article/detail/2457071/2011/06/24/Geen-bewijzen-voor-Viagra--en-genocideverhalen-over-Kaddafi.dhtml; ‘Libya protests spread and intensify’, 21 februari 2011, http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/02/2011221133557377576.html; ‘Libya protests: Tripoli hit by renewed clashes’, 21 februari 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12531637http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4777; ‘US intel: No evidence of Viagra as weapon in Libya’, 29 april 2011,http://www.msnbc.msn.com/id/42824884/ns/world_news-mideast_n_africa/t/us-intel-no-evidence-viagra-weapon-libya/#.TqBf5rLoed4; ‘Libya rape claims 'hysteria' – investigator’, 10 juni 2011, http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/libya-rape-claims-hysteria-investigator/story-e6frf7jx-1226072781882; ‘Rape used as weapon of war in Libya and elsewhere - U.N.’, 10 juni 2011,http://uk.reuters.com/article/2011/06/10/uk-un-rape-idUKTRE75947120110610.

[4] ‘84 Dead In Libya Protests In 3 Days: Human Rights Watch’, 18 februari 2011, http://www.huffingtonpost.com/2011/02/18/84-dead-in-libya-protests_n_825466.html; ‘African Union representatives blocked from entering Libya’, 24 maart 2011, http://www.todaysafricannews.com/?p=288; Libyan Rebels Reject African Union Peace Plan, 3 juli 2011, http://www.voanews.com/english/news/africa/Libyan-Rebels-Reject-African-Union-Peace-Plan-124938949.html; ‘Libya: Gaddafi “accepts African Union peace plan”’, 11 april 2011, http://www.channel4.com/news/libya-gaddafi-accepts-african-union-peace-plan; ‘China in Afrika: neokolonialisme of win-winsituatie?’, 20 mei 2011,http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/20/china-in-afrika-neokolonialisme-win-winsituatie.

[5] ‘HRW: No mercenaries in eastern Libya’, 2 maart 2011,http://www.rnw.nl/africa/article/hrw-no-mercenaries-eastern-libya-0; ‘Libyan rebels appear to take leaf from Kadafi's playbook’, 24 maart 2011,http://articles.latimes.com/2011/mar/24/world/la-fg-libya-prisoners-20110324; ‘Waves of Disinformation and Confusion Swamp the Truth in Libya’, 23 augustus 2011, http://www.nytimes.com/2011/08/24/world/africa/24fog.html?_r=2&pagewanted=all; ‘Disappeared: Thousands of Libyan Blacks Turn Up Missing in Rebel Offensives’, 13 september 2001, http://news.antiwar.com/2011/09/13/disappeared-thousands-of-libyan-blacks-turn-up-missing-in-rebel-offensives/.

[6] ‘Foreign forces in Libya helping rebel forces advance’, 24 augustus 2011,http://articles.cnn.com/2011-08-24/world/libya.foreign.forces_1_rebel-forces-special-forces-rebel-units?_s=PM:WORLD; Blitz J., ‘Defence: Lessons from Libya’, Financial Times, 31 augustus 2011, p. 7; http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/24/wist-je-dat-libihttp://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/02/wist-je-dat-libi-afghanistan-londen.

[7] ‘From Holy warrior to hero of a revolution: Abdelhakim Belhadj’, 25 augustus 2011, http://www.asharq-e.com/news.asp?section=1&id=26357http://www.reporteconfidencial.info/noticia/28234/los-rebeldes-ponen-al-mando-de-tripoli-a-un-ex-jefe-de-al-qaida/; 31 augustus 2011; Financial Times, 6 september 2011, p. 5; http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/24/wist-je-dat-libi; African Union: Libya Rebels Won't Be Recognized At This Time, 26 augustus 2011,http://www.huffingtonpost.com/2011/08/26/african-union-libya-rebels-government_n_938011.html.

[8] ‘There were no mass prayers of thanks in Green Square. The Qatari TV station, Al Jazeera, which has acted for much of the uprising as the rebels’ propaganda arm, had shown huge crowds in Benghazi. In Tripoli it made do with close-ups of single flag-wavers.’ The Economist, 27 augustus 2011, p. 17; ‘BBC Fakes Tripoli Video’, 25 augustus, http://www.indymedia.ie/article/100404;http://www.youtube.com/watch?v=R_-lzI8I0_0; ‘Information War Rages Over Libya’, 22 augustus, http://www.theepochtimes.com/n2/world/information-war-rages-over-libya-60658.html.

[9] http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/26/wist-je-dat-geloofwaardigheid-van-al-jazeera-navo-als-persagentschap-terreurnetw; ‘Video. Le Tripoli merveilleux de l'Otan’, 14 september 2011, http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20110914.OBS0339/video-le-tripoli-merveilleux-de-l-otan.html; “Media Manipulation: “NATO in a hurry to wrap up war in Libya”’, 28 augustus 2011, ‘Massagraf Libie blijkt westerse propaganda: Kamelenbotten (video)’, 30 september 2011, http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/tag/massagraf-libie-blijkt-westerse-propaganda-kamelenbotten-video/; ‘Libye: Manipulation des médias dans le conflit libyen’, 23 augustus 2011,http://www.alterinfo.net/notes/Libye-Manipulation-des-medias-dans-le-conflit-libyen_b3216307.html.

[10] Dinucci M., ‘Il futuro della Libia secondo i piani della Nato’, 6 september 2011, http://coriintempesta.altervista.org/blog/il-futuro-della-libia-secondo-i-piani-della-nato/; ‘NATO to stay in Libya’, 23 september 2011,http://english.ruvr.ru/2011/09/23/56617171.html; ‘Towards a Lengthy War Scenario? NATO To Stay In Libya For A Long Time’, 23 september 2011,http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26736.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

84 reacties

 • door jorre op vrijdag 21 oktober 2011

  punt 4: 84 doden zijn geen bloedbad?

  • door Jacques Kinnaer op zaterdag 22 oktober 2011

   Elke dode is er 1 te veel. 84 doden, zijn er 84 te veel. Maar het bloedbad waar in het begin van deze burgeroorlog sprake was, vermeldde 6000 tot 8000 doden die allemaal onschuldige, vredige betogers zouden geweest zijn ... In vergelijking daarmee, is 84 doden, hoe zeer hun dood ook weerzinwekkend is, niet bepaald een bloedbad te noemen.

 • door Vanglabeke Noël op vrijdag 21 oktober 2011

  Er staat duidelijk 84 doden langs weerszijden beste Jorre,en er staat ook dat 84 (te) veel is . En er staat ook dat er in de maandenlange oorlog tienduizenden doden gevallen zijn. Wat wel degelijk een bloedbad is . Overal waar het Westen met de VS op kop zijn militaire neus insteekt zijn er tien tot honderdduizenden slachtoffers. Remember Viëtnam.

 • door Frederick Bouckaert op vrijdag 21 oktober 2011

  Er zijn heel wat mythes rond deze oorlog, en de nieuwe transitie raad baart veel zorgen. Maar de manier waarop dit artikel is geschreven is ge-opinioneerd, en stel Khaddafi in een veel te gunstig licht voor. Dit is geen rechttrekking van eenzijdige berichtgeving, want veel van de argumenten die gebruikt worden om de mythes te doorprikken zijn eveneens gebaseerd op dubieuze berichtgeving.

 • door Le grand guignol op vrijdag 21 oktober 2011

  NAVO ingrijpen Libië bedoeld om Franse banken en daarmee de euro te redden (Meyer, 2011).

  * Meyer, X. (2011, September 1). NAVO redt euro in Libië. NAVO ingrijpen Libië bedoeld om Franse banken en daarmee de euro te redden. Retrieved September 18, 2011, from http://www.courtfool.info/nl_NAVO_redt_euro_in_Libie.htm

  • door GeertH op vrijdag 21 oktober 2011

   Punt 1: wat schrijver hier suggereert is dat een dictatuur nog zo slecht niet is. Hallo? Punt 11: mooi verzonnen, maar het Franse banksyssteem valt wel niet omver van 7,5 mia aan opvraging van kredieten. Het citaat van Frankrijks bedreiging van Iran dateert al van augustus 2008. Niet echt actueel dus.

   • door Le grand guignol op vrijdag 21 oktober 2011

    Mijn vermoeden met betrekking tot die Franse banken - die volgen u niet kunnen 'omvallen' - wordt bevestigd in volgend interview (vanaf 8.10min)

    http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=7485

    Trouwens, het citaat met betrekking tot Iran is in verband met het NAVO-geweld in Libië van geen enkele relevantie. U zou beter de discussie voeren aan de hand van feiten in plaats van te proberen de aandacht af te leiden van datgene waarover het in het artikel gaat.

 • door Bart Potters op vrijdag 21 oktober 2011

  Ik val hier stijl achterover. Ik volg DWM al van toen het nog Indymedia heette en stel tot mijn eigen verbazing vast dat ik in eerste instantie veel geloof blijf hechten aan de reguliere media. Waarschijnlijk conditionering? (Ik heb zo eens in Portugal een Hollywood film gezien die in t Portugees ondertiteld was en ik bleef maar onverstaanbare ondertitels lezen terwijl ik voldoende Engels begrijp om de film te volgen). De methodiek van de twijfel en de waakzaamheid zal terug moeten versterken als het om berichtgeving gaat.

  • door Koen Neyens op vrijdag 21 oktober 2011

   Beste Bart, ik ben de auteur Marc VDP zeer dankbaar voor deze bijdrage. Had ik ze gisterenavond maar bij de hand, toen ik samen met mijn 12-jarige zoon naar het Journaal op Eén keek, waarbij de westerse euforie bij het nieuws van het scherm afdroop. Bovendien is het een analyse waarbij tenminste bronnen worden gegeven, iets wat tegenwoordig in de reguliere media minder en minder gebeurt, heb ik het gevoel. Het artikel over de mythes laat ook mooi zien hoe mythes gecreëerd worden, en zoals Marc het zegt: het kwaad is dan al geschied. Het is veel moeilijker nadien leugens te weerleggen... Ik sprak gisteren al af dat mijn zoon en ik vandaag naar dezelfde berichtgeving in de Arabische, de Aziatische en de Afrikaanse media gaan kijken, en dat we dan vergelijken. Immers, history is written by the winner... heb ik altijd geleerd en die kritische boodschap wil ik ook meegeven aan mijn kinderen.

   • door PEACETOYOU op maandag 7 november 2011

    Beste,

    ik vrees dat het slecht nieuws zal zijn, of je nu naar de Europese, Afrikaanse of welke zenders dan ook kijkt, de media wordt door verschillende overheden op de voezt gevolgd, journalisten gebruiken vaak éénzelfde bron en reporters zijn maar mensen en die kan men makkelijk omkopen of inzetten voor oorlogsdoeleinden. Dus, je kan naar de tv kijken, maar meningen die in het algemeen niet getolereerd worden, worden in het algemeen ook niet getoond! Het komt er op neer om zelf onderzoek te doen, om zelf uit te zoeken waar het schoentje wringt. Het gaat er om om de wereld en de media kritisch te bekijken en wat men zegt of toont met een korreltje zout te nemen en soms met een berg van zout.

    Geloof mij, ik weet wat complottheorieën zijn, ze zijn waar.

    Veel geluk met de verruiming van uw kijk op de wereld en vergeet niet dat onze welvaart helaas berust op moord en oorlog elders in deze triestige wereld.

    Sayonara

 • door Tom V. op vrijdag 21 oktober 2011

  Interessant artikel, uiteraard gevoelig genoeg om sommigen selectief blind te laten lezen. Het gaat er niet om Khadafi goed te praten, het gaat er om de hoera-stemming over de rebellen/vrijheidstrijders (schrappen wat niet past volgens de eigen overtuiging...) te nuanceren. En dat lijkt, gezien bepaalde gegevens, toch echt wel nodig.

 • door broeva op vrijdag 21 oktober 2011

  10 mythes over de oorlog tegen Libië

  En daar komen jullie nu mee!

  • door Jvm op vrijdag 21 oktober 2011

   [title]Dag Koen, Bronnen, zegt u?[/title]Dag Koen,

   Bronnen, zegt u? Die bronnen zijn allen afkomstig van oftewel deze website, oftewel gelijkgezinde websites. Wake up.

   • door Marc Vandepitte op vrijdag 21 oktober 2011

    Beste, dit zijn in volgorde de twintig eerste geciteerde bronnen: UNDP, Alarabiya, Reuters, USAtoday, Globalpost, BBC, Wikipedia, de Volkskrant, Al Jazeera, BBC, het ministerie van Defensie van de VS, MSNBC, Heraldsun, Huftingpost, Todaysafricannews, Voanews, Channel4, RNW, New York Times, … We kunnen er alleen maar van dromen dat deze sites gelijkgezind zouden zijn aan die van Dewereldmorgen, dan was deze site niet nodig. Helaas. Overigens, diversiteit van bronnen en aanpak kan zeker geen kwaad. Als ik naar een eigen artikel verwijs (van DWM), dan is het omdat je daar de bronnen kan vinden waarover ik het heb en ik die niet opnieuw vermeld in dit artikel. Anders werd het bronnenmateriaal nog eens zo lang hier.

   • door han op vrijdag 21 oktober 2011

    U deed niet eens de moeite om eens te kijken welke bronnen Marc aanreikt.

    Gaat U altijd zo om met informatie die U vooroordelen niet bevestigd?

    Groeten. han

   • door radiobyrdman op donderdag 27 oktober 2011

    [title]@ jvm u hebt dus liever het[/title]@ jvm

    u hebt dus liever het voorverpakte nieuws van de navotroepen? de propaganda van de bankiers en hun puppies? slaapt u maar lekker verder

 • door Peter G. op vrijdag 21 oktober 2011

  'De rebellen zijn vrijheidstrijders die onze steun verdienen.'..Waar hebben we dat nog gehoord? In een niet zo ver verleden konden de 'vrijheidsstrijders' van de Taliban rekenen op onvoorwaardelijke steun van de VS . Ondertussen weten we hoe het is afgelopen in Afghanistan of liever hoe het daar nog steeds niet is afgelopen.

  • door Wim Swinnen op vrijdag 21 oktober 2011

   "Libië staat op de ranglijst van de VN volgens sociale ontwikkeling (Human Development Index) op de 53ste plaats. Tunesie op de 81ste en Egypte op de 101ste. Het inkomen per inwoner in Libië is bijna driemaal zo groot als in Egypte en meer dan tweemaal dat van Tunesië. Huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg zijn vrij goed georganiseerd en heel wat diensten en basisgoederen zijn spotgoedkoop."

   Wat probeert de auteur hiermee te bewijzen? Dat de gewone Libiërs het goed hadden en helemaal geen reden hadden om tegen het Kadaffi-regime in opstand te komen? We hebben vroeger allemaal op school geleerd dat iemand die niet kan zwemmen, toch kan verdrinken in een rivier die gemiddeld 30 cm diep is. Let dus altijd goed op met statistische gemiddeldes. Libië heeft de grootste olievoorraden van Afrika. Daardoor is het bruto binnenlands product en ook het het inkomen per inwoner van Libië (gemiddeld!) een stuk hoger dan in andere landen in die regio. Maar het grootste deel van die inkomsten ging naar Kadaffi, zijn familie en getrouwen, die in onvoorstelbare luxe leefden, terwijl de werkloosheid in het land zeer hoog was en ongeveer een derde van de LibIërs in armoede leefde. Dit artikel staat bol van soortgelijke staaltjes van propagandistische selectiviteit. Een zielige aanfluiting van journalistiek. Foei, DWM!

 • door froels op vrijdag 21 oktober 2011
 • door filip duez op vrijdag 21 oktober 2011

  "De letterlijk meest 'lullige' mythe was die van de verspreiding van viagra..." Mooie zinspeling. Goed gevonden, Marc

 • door winfried heinrich huba op vrijdag 21 oktober 2011

  Of tenminste van naam veranderen: van "North Atlantic-" naar "NORTH AFRICA Treaty Organization".

 • door PATRICKVANA op vrijdag 21 oktober 2011

  De westerse wereld en Israël vreesden blijkbaar een arabische wereld vol omwentelingen waarbij een leider als Kadaffi die de visie van een pan-arabisme en zelfs een pan-africanisme vooropstelde, pal bleef staan. Niet onmogelijk was dat na verloop van tijd het arabische volk over de grenzen heen zich zouden inspireren van wat er in Libiê wel verwezenlijkt werd en niet bij hen! Nee,nee. Los van wat ieders idee was over Kadaffi, dat risico wou de Westerse wereld en Israêl niet riskeren. Zo'n voorbeeld moest zo snel weggeruimd worden. Het ging de NATO er welemaal niet om de mensenrechten of wat dan ook. Harde oliedollars en het verder zetten van een slaafse houding van de arabische wereld was voor hen van groot belang. Indien de NATO wel eerbare doelen vooropstelde, waar wachten ze dan op om ook het Palestijns verzet te ondersteunen met hetzelfde militair geweld om het juk van de Israëlische kolonisatie met de bijbehorende schendingen van de mensenrechten uit te roeien? Of hoe Obama het ooit zei : " YES WE CAN!" evolueert blijkbaar naar een "YES WE COULD" naar een "NO WE CAN'T" of erger "NO WE DON'T WANT"......

 • door jan.vancriekinge op vrijdag 21 oktober 2011

  Even een correctie: Marc Vandepitte schrijft onder punt 7: "Uiteraard kan die overgangsraad vanwege de petroleum op heel wat goodwill rekenen bij de wereldgemeenschap. Maar alvast de Afrikaanse Unie alsook een aantal landen uit Latijns-Amerika erkennen de Overgangsraad niet."

  Eind augustus was deze stelling zeker nog correct, maar ondertussen door de feiten toch enigszins achterhaald. Op haar vergadering van dinsdag 20 september heeft de Afrikaanse Unie de Libische Nationale Overgangsraad erkend als 'enige vertegenwoordiger van het Libische volk'. Er was nog wel een voorwaarde aan verbonden: "Le président de l'Union africaine, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, annonce que l'Union africaine reconnaît le Conseil national de Transition comme le représentant du peuple libyen, dans la mesure où il forme un gouvernement de transition comprenant toutes les parties, qui va occuper le siège de la Libye à l'Union africaine", zo luidde het officiële communiqué dat door de AU werd verspreid op 20 september 2011. Ondertussen hebben ook de meeste Afrikaanse landen de Libische Overgangsraad erkend en diplomatieke relaties aangeknoopt.

  • door Marc Vandepitte op vrijdag 21 oktober 2011

   Bedankt voor de toelichting.

  • door Vanglabeke Noël op vrijdag 21 oktober 2011

   Allez, en nu eens kijken wat die overgangsregering zal presteren de komende jaren . En dan bedoel ik op vooral op sociaal vlak . Maak mij sterk dat het net als met andere door het Westen gedirigeerde overgangsregeringen de verkeerde kant zal uitgaan . Het kolonialisme is springlevend .

 • door Peter Bormans op vrijdag 21 oktober 2011

  De frontpagina van het snertblad De Morgen gezien vandaag? Het is van een cynisme dat Goebbels' propagandamachine in crapulositeit totaal overtreft. De Morgen is al lang een puur propagandablad van het Westen, maar dit was van een walgelijkheid die je doet kotsen. Als mijn huidige abonnement afloopt zal ik het niet meer hernieuwen. Wat was de zonde van Kadhafi (en van Saddam Hoessein, en van Milosevic, en straks van Assad, en dan van...): zich niet absoluut en totaal neer te willen leggen bij de dictaten uit Washington en Tel Aviv, meer niet en niet minder. En het gaat uiteraard weer om olie. Terwijl de bevolking eindelijk democratische vrijheid op haar boterham kan smeren. Ze zullen er snel een onoverkomelijke indigestie van krijgen, zo veel is zeker.

 • door patrickhens op vrijdag 21 oktober 2011

  Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als de alternatieve pers. Prima gefundeerd werk, Marc

  • door Nienke op vrijdag 21 oktober 2011

   goed uitgelegd, het is een triest gebeuren hoe makkelijk de US en Europa hun (geweldadige) plannen kunnen uitvoeren. Ik schaam me voor onze politiek. Bedankt dat je de moeite nam alles in het NL uit te leggen, ik hoop dat veel mensen de moiete nemen om zelf de feiten te achterhalen, en niet klakkeloos de media geloven. Ik hoop dat de Libische bevolking snel de US eruit zetten.

 • door Josephine Wilschut op vrijdag 21 oktober 2011

  Dank je wel Marc voor je duidelijke uitleg! Ik zag gisteravond een fragment van een VPRO-uitzending over het aantreden van Khaddafi als de 'Afrikaanse Che Guevara'.... wat een tragiek, hij was dus niet 42 jaar lang dictator (zoals alle regeringsleiders dat gisteren benoemden).. al was hij dat nu wel geworden.

 • door Le grand guignol op vrijdag 21 oktober 2011

  Achteraf is het natuurlijk gemakkelijk praten, maar ik kan me herinneren - het is maar drie dagen geleden - dat Minister van BuZa Clinton op dinsdag 18/10/2011 een blitzbezoek heeft gebracht aan Libië. Niettegenstaande men de beelden op de VRT heeft laten zien - Clinton stapt uit het vliegtuig en wordt 'begroet' door een groepje militairen van de overgangsraad gekleed in Amerikaans legeruniform - kan ik de beelden niet meer terugvinden op de site van deredactie.be. ('t Kan eventueel aan mij liggen dat ik niet genoeg bedreven ben in het zoeken met de zoekrobot, ik weet het niet).

  Dinsdag een blitzbezoek aan Libië en donderdag vindt en doodt men Khaddafi. Toeval of niet? ( http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=7485 )

  Daarenboven is het enorm cynisch dat er in Europa zware besparingsmaatregelen uitgevaardigd worden en men streeft naar een begroting in evenwicht, terwijl de Libische overheid onder Khadaffi één van de weinige overheden was die geen overheidsschuld hadden. Khadaffi weigerde daarenboven elke lening van het IMF of van grote corporaties, waardoor de 'shock doctrine" (cf. Naomi Klein) niet kon toegepast worden op Libië. Khaddafi wilde zelfs een pan-Afrikaanse bank oprichten, opdat Arabische en Afrikaanse landen niet meer afhankelijk zouden zijn van het IMF, de WB en de WTO - "the Washington consensus". Ter zijde: Khaddafi heeft ongetwijfeld misdaden begaan en die kunnen niet door de beugel, maar sinds 2005 was zijn enige misdaad dat hij weerstand bood aan Westerse bankiers en Westerse corporaties.

  Trouwens, wederom wordt het Internationaal recht - zonder politiek verpinken en zonder dat de reguliere media het willen duiden - geschonden. Buiten Ronald J. zijn er blijkbaar nog anderen die een gevaar vormen voor de samenleving en ze worden er nog vet voor betaald ook: "The coalition of the willing who wanted to bring justice - and democracy - but killed him". Het begint een slechte gewoonte te worden. Wie zal de volgende zijn: Assad...?

 • door Henk de vries op vrijdag 21 oktober 2011

  Wat ik mij ook afgevraagd heb is waar de wapens van de rebellen ineens vandaan kwamen. Hoe kan het dat de rebels binnen een paar dagen tot de tanden bewapend waren? Waar komen die tanks en artillerie-voertuigen vandaan? Wie heeft dat aan de rebellen geleverd?

  • door Vanglabeke Noël op vrijdag 21 oktober 2011

   1 adres wat betreft die wapens . De Navo . In alle oorlogen van de laatste 20 jaar is deWesterse oorlogsmachine de Navo de beslissende factor geweest . En niet vergeten daaraan gekoppeld de oorlogspropaganda . In dat verband nog maar eens wijzen op het boek van Anne Morelli (EPO 2001) over oorlogspropaganda . Zo te zien naar verschillende reacties hier lopen velen er nog met beide ogen open recht in .

 • door Steven S op vrijdag 21 oktober 2011

  Dictator. Een etiket dat in het Westen maar al te graag gehanteerd wordt om dissidente naties te brandmerken. Met als doel ook elke vorm van aggressie tegen dat land te rechtvaardigen. Wel: je hoeft geen dictator te zijn om onmenselijke wreedheden te begaan. De miljoenen doden in Vietnam en Korea hebben we te danken aan 's werelds 'grootste' democratie. Misschien was het toen wel gerechtvaardigd om de president van de VS uit het Witte Huis te halen en hem in de straten van Washington DC te lynchen en te vermoorden (zoals men met Khaddafi deed). Maar ja: presidenten hebben zo de neiging om na hun ambtstermijn van het toneel te verdwijnen en de dans te ontspringen. Als we dit soort interventies nog lang toelaten, zullen we ooit de rekening gepresenteerd krijgen. Zij die denken dat ze met een "Wir haben es nicht gewusst" gaan wegkomen: think again.

  • door Jvm op vrijdag 21 oktober 2011

   sla me dood maar gaat het hier niet om een opstand van het Libische volk en was de generaal daarvoor niet een graag geziene gast bij Westerse leider? Of ben ik verblind door de reguliere media?

   • door Le grand guignol op vrijdag 21 oktober 2011

    ...en hebt blijkbaar ook het artikel niet gelezen.

    De opstand was geen opstand van het ganse Libische volk dan wel een gewapende(!) opstand in één stad in het Oosten van Libië: Benghazi.

  • door Padella op vrijdag 21 oktober 2011

   Steven, zeer juist, Dat " wir haben es nicht gewust" zal over meer gaan dan Libië alleen. Eens zien wie binnen zoveel jaar de geschiedenis zal schrijven.

 • door Annelies Claes op vrijdag 21 oktober 2011

  Heel interessant! Een veel vollediger beeld dan wat we altijd aan nieuwsuitzendingen krijgen!

 • door Frank naam op vrijdag 21 oktober 2011

  "slechts sprake was van vier gevallen van verkrachting"

  Fuck youuuuuuuuuuuuu allez echt. Oh het is maar een beetje verkrachting. DIt hele contraire gedoe is degoutant. Je kan perfect blij zijn dat khadaffi weg is zonder dat je de nato interventie ok vind. Het land ging er niet beter op worden onder hen, met de human development index zwaaien ipv met werkelijke argumenten en voorbeelden te komen is je rijnste sofisme. Niemand nam die man aux serieux in africa het was een zieke geest die zijn land als speelgoed aanzag. Dit Khadaffi apologisme is een kaakslag en een enorme handicap voor elke linkse beweging die iets wilt doen op internationaal vlak. Laat deze al decennia achterhaalde "oh nato is zo stout" onzin achter waar het hoord in godsnaam. Jezus christus ik walg.

  • door Steven S op vrijdag 21 oktober 2011

   De verkrachtingen kwamen ter sprake in de context van containers vol Viagrapillen die het regime zou besteld hebben om door massale verkrachtingen de bevolking te terroriseren. De schrijver van het artikel heeft gelijk als hij spreekt van een medialeugen. U rukt het uit zijn verband. Niemand rechtvaardigt hier verkrachting. Khaddafi was een groot voorstander van het pan-afrikanisme en heeft ook de daad bij het woord gevoegd door bv. ten tijde van het apartheidsregime in Zuid-Afrika ANC-kaders de mogelijkheid te bieden zich in Libië te organiseren. Nelson Mandela was hem daar zeer erkentelijk voor. Walgt u gerust verder als ik zeg dat de Navo zich sinds het wegvallen van het Warschau-pact als de corrupte politieagent van de wereld gedraagt. Wie niet in de pas loopt, loopt het risico gebombardeerd te worden.

   • door de winter.a op vrijdag 21 oktober 2011

    bedankt Marc voor dit artikel.Als antwoord op het geen de gewone media "normaal "vinden kan dit tellen. Deze morgen zei Eva Brems op de radio"het is met een dubbel gevoel" HOE KAN JE EEN DUBBEL GEVOEL KRIJGEN BIJ HET ZIEN VAN HET AFSLACHTEN van een mens ? Hoe ziek kan je zijn ? je kan maar één gevoel hebben en dat is er één van afgrijzen tot wat de mens in staat is.Los van wat deze mens ooit verkeerd gedaan heeft Ik ken deze mens niet,maar wat de navo-rebellen dit land hebben aangedaan, gaat zeker slechter uitdraaien voor de Libiers,dan Khadaffi ooit had kunnen doen. Is het niet onze mooie democratie,die ons de prijs zal doen betalen van het luxeleven die de bankiers en de rijken in dit land op souperen,nog elke dag ? waarom hebben wij janssens niet vermoord vandaag ?en Bush....en...en... zouden we met zen allen wat beschaafder kunnen omgaan met de mensen in het algemeen ?

    • door jack op zondag 23 oktober 2011

     Hier de zieke reactie van Hillary Clinton na het "geweldige" nieuws van de barbaarse afslachting van Kaddafi en zijn zonen: Waarschijnlijk zijn er ook meer dan 50000 doden gevallen tijdens de "bevrijding". http://www.youtube.com/watch?v=J_x04Gn3-2g Ter vergelijking: bij de staatsgreep die Kaddafi in 1969 pleegde vilen precies 0 doden.

   • door Frank naam op vrijdag 21 oktober 2011

    Hebt je de staat van de ANC vandaag de dag gezien? Het is als minority rule maar dan met zwarten. Een media leugen DIE NIEMAND GEHOORD HEEFT OOIT, 1 lul op een messageboard telt niet. Als je piemel wil trekken over medialeugens, zoek er dan echte, in plaats van een gehandicapte met een blog te zoeken.

    En laten we heel eerlijk zijn, voor alle fouten van nato is het nog altijd het beste alternatief. Wat liever, een oude chinook gevuld met analfabete negers met machetes die ergens neerstrijken en raciale harmonie teweeg brengen (door genocide). Allez echt, je kan zagen over nato imperialisme, maar in dit geval zeker, is het beter dan wat ze zelf deden.

    • door Le grand guignol op vrijdag 21 oktober 2011

     U verkeerd blijkbaar in de genitale fase des levens. Al moet ik daar onmiddellijk aan toevoegen dat er heel wat collega-pubers een pak sterker staan op vlak van argumenteren.

  • door Le grand guignol op vrijdag 21 oktober 2011

   Walgt u ook van de opeenvolgende schendingen van het internationaal recht door de NAVO? Dat is eveneens een kaakslag die iedereen van ons, op een dag, duur kan te staan komen. De NATO heeft in Libië 'alles' platgebombardeerd en ontzettend veel burgerslachtoffers gemaakt. Dat heeft niks te maken met links of rechts; het zijn de feiten. ( Bekijk VIDEO: "Make No Mistake, NATO is Committing War Crimes and Crimes against Humanity in Libya" http://www.globalresearch.ca/index.php?context=theme&themeId=3 )

  • door Vanglabeke Noël op vrijdag 21 oktober 2011

   Gebruik uw echte naam beste vriend ipv die nepnaam als je wil discussiëren . En van argumenten gesproken, in tegenstelling tot het artikel van Marc lees ik bij u geen enkel degelijk argument om uw prietpraat te staven.

 • door froels op zondag 23 oktober 2011

  SIRTE, Libya (Reuters) - Muammar Qadhafi was killed by Libyans he once scorned as “rats”, succumbing to wounds, some seemingly inflicted after his capture by fighters who overran his last redoubt on Thursday in his hometown of Sirte. Two months after Western-backed rebels ended 42 years of Qadhafi’s rule by capturing the capital Tripoli, his death and the fall of the final bastion ended a nervous hiatus for the new interim government, which is now set to declare formal “liberation” with a timetable for elections. The killing or capture of senior aides, including possibly two sons, as an armoured convoy braved NATO air strikes in a desperate bid to break out of Sirte, may ease fears of diehards regrouping elsewhere. A cell phone video, however, apparently of Qadhafi alive and being beaten may inflame his sympathisers. A Libyan official said Qadhafi, 69, was killed in custody. http://www.jordantimes.com/?news=42507 REUTERS: http://www.reuters.com/video/2011/10/20/graphic-video-shows-gaddafi-alive-manhan?videoId=223731672&videoChannel=2602

 • door Frank Willems op vrijdag 21 oktober 2011

  Khadafi is dood, leve Khadafi! Door deze moord tonen de rebellen die alleen door Navo-bommen groot geworden zijn nogmaals hun gelaat van ordinaire schurken. Afrika heeft er een nieuwe Lumumba bij, een man die tot de dood gestreden heeft tegen het neokolonialisme. In 1931 vermoordden de Italianen de langdurige verzetsstrijder Omar Al Mukhtar, maar ze kregen Libië nooit helemaal onder controle. Ook het neokolonialisme zal de Libische bevolking niet helemaal onder controle krijgen. De strijd van Khadafi zal door anderen voortgezet worden. Omar Al Mukhtar heeft een mausoleum in Benghazi. Hoelang duurt het voor er gedenktekens voor Khadafi opgericht worden?

 • door hans55 op zaterdag 22 oktober 2011

  westen voert show op khadaffi leeft nog http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=643146&r=1&tbl_archief=&

 • door Roelof op zaterdag 22 oktober 2011

  Ik begrijp dat niet zo goed. Beide partijen (zowel de rebellen, als Gaddafi) willen het westen wel olie verkopen. Wanneer het geen humanitaire actie zou zijn geweest, dan had Gaddafi die opstand meteen weten neer te slaan en was daarmee de olieverkoop sneller op gang geweest. Al met al heeft het meer gekost dan dat het tot nu toe heeft opgeleverd. Daarnaast vallen er veel creatieve dingen te bedenken, zoals zeemijnen om gelukzoekers tegen te houden. Passeren op eigen risico.

 • door Gert-Jan op zaterdag 22 oktober 2011

  Het verzamelen van broninformatie en dan een verhaal maken zegt niets over de feiten maar is slechts een opsomming van geraadpleegde bronnen. Feit is dat Ghadaffi als idealist begon en al snel (zeker vanaf 1974) door de macht gecorrumpeerd is geraakt. Daarna is er in Libië een waar schrikbewind geweest, waarbij Ghadaffi uiteraard gesteund werd door de hem omringende "elite". Die elite bestond (bestaat??) heel slim uit vertegenwoordigers van de leidende families, m.i. ten onrechte "stammen" genoemd. Dat die vertegenwoordigers Ghadaffi heel lang hebben ondersteund is iets heel anders dan dat die families( stammen) dat als geheel ook deden. Bewijs hiervan is denk ik de laatste maanden/weken wel geleverd. Wens Libië en de Libiërs veel geluk en wijsheid toe om de vers verworven vrijheid ook om te zetten in een vrije, democratische samenleving met compassie voor de "dwalers".

 • door Caramba op zondag 23 oktober 2011

  Op voorhand moet ik zeggen dat ik dit een prima artikel vind meneer Vandepitte, u hebt er in ieder geval werk van gemaakt, wat je van veel journalisten niet kunt zeggen. Toch valt het een en ander af te dingen. 3. Gadaffi was wel degelijk van plan zijn tegenstanders uit te roeien getuige zijn eigen wraakzuchtige uitspraken en bewezen wrede beleid ten aanzien van gevangenen. Het kwam er gewoon niet van. 4. Gadaffi aanvaardde de poging tot bemiddeling pas nadat hij driekwart van zijn grondgebied was kwijt geraakt en de restanten van zijn rijkje op instorten stond. Tja, dan wil je wel redden wat er te redden valt. 7: Die waarheid, dat de nieuwe machthebbers mogelijk een onvoorspelbaar zooitje ongeregeld is, klonk al vanaf het begin door in allerlei commentaren en is dus helemaal niet gesneuveld. Het was desondanks geen reden om dan maar niet in te grijpen. Olie is ook de reden niet, die blijft toch wel stromen. De enige reden is dat het Westen denkt dat onrust onder de bevolking in de Arabische wereld ook in de nabije toekomst de overheersende trend zal blijven en de leiders die daaruit voortkomen uiteindelijk aan het langste eind trekken. Dan kun je maar beter in een vroeg stadium op het winnende paard gokken. 8: Nu bent u wel erg geforceerd bezig de top10 vol te maken Ik heb nergens gelezen dat bij de 'bevrijding' van Tripoli massale vreugde uitbrak. Ja, onder de opstandelingen misschien. 10: ook al weer achterhaald. Obama heeft gezegd volledig uit Irak te zullen vertrekken. Het is ook onwaarschijnlijk dat we in de toekomst zulke massale en slepende aanwezigheid zullen zien. Oorlog is gewoon te duur aan het worden.

  • door Corneel op zondag 23 oktober 2011

   Kan iemand dit checken?

   http://www.deredactie.be/permalink/1.1138740

   - Juiste vlaggen? - Geen oude beelden ipv recente? - Opgenomen in Hollywood?

   NB: Ik keur de moord op Khadhaffi af, maar steun wel de Navo in hun actie, ook al zijn ze misschien te ver gegaan. Volgens mij is dit met de steun van de bevolking gebeurd en is de meerderheid van het land nu blij.

   • door Corneel op zondag 23 oktober 2011

    I.v.m. het filmpje verder te onderzoeken:

    - Zouden deze mensen betaald zijn door de Navo?

    Ik neem aan dat de berichten van iedereen die deze vragen stelt mogen blijven staan! Dank u. Ik hoor er eindelijk bij!

  • door PEACETOYOU op maandag 7 november 2011

   [title]Geachte, IK denk dat ik niet[/title]Geachte,

   IK denk dat ik niet de enige ben die U hier als één der grote idioten beschouwt nadat ik enige minuten verspild heb aan het lezen van uw zever. Als u zaken wilt weerleggen kunt U dan gebruik maken van argumenten en als het ook ken van geldige argumenten. Het spijt mij om zo grof uit te moeten vallen, maar mensen zoals U maken het mogelijk dat de publieke opinie is wat ze is en dat hierdoor oorlogen zonder enige schroom kunnen aangegaan worden.

   Dank u, U bent werkelijk het soort persoon dat op deze aardbol niet zou moeten bestaan want het is uw soort die deze anders prachtige plaats verziekt met kortzichtigheid en onlogisch geloof in de grote mediamaatschappijen hun berichtgeving.

   Hopelijk voelt U zich heel intelligent als u 's avonds naar Canvas ligt te kijken en uw geest verrijkt met de gefilterde berichtgeving en deze bekijkt als de enige waarheid.

   Laten we collectief hopen dat mensen als U hun verdiende loon krijgen ... helaas wishfull thinking heeft het hem nooit gedaan

 • door F. Morel op zondag 23 oktober 2011

  Goed stuk, ZO werkt de propaganda achter elke oorlog als machtigste wapen mee om de menselijke geest uit te schakelen. Het klinkt hautain en belerend maar de massa denkt dat ze denkt en weigert dit te accepteren. Helaas is het in alle oorlogen niet anders geweest.. miljoenen mensen laten zich 'voorlichten' en 'onderwijzen' door de media ZONDER zelfonderzoek. Men gelooft alles veel te makkelijk.

  OORLOG is misleiding en bedrog!! Alles gaat volgens een vast en herkenbaar patroon, of het nu deze oorlog is, de oorlogen die hier voorafgaand plaatsgevonden hebben (ook als ze niet als zodanig te boek gesteld worden!!), inclusief WOII, WOI, de Frans-Pruisische oorlog.. het is allemaal een grote leugenfabriek en ALS er al schuldigen aan te wijzen zijn dan is het de MASSA die weigert ZELF te denken, alles maar GELOOFT en meehuilt met de psychopaten die hen besturen. Oorlogen stoppen begint bij het ZELF denken!!

  Fré

  • door PEACETOYOU op maandag 7 november 2011

   WAAR

 • door froels op zondag 23 oktober 2011
  • door Le grand guignol op zondag 23 oktober 2011

   http://www.knack.be/nieuws/buitenland/duitsland-wist-al-weken-waar-khaddafi-zat/article-1195122252493.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-23-10-2011

   Het betreft bijgevolg een oorlogsmisdaad van de tandem NAVO-NTC (bombardement met Drone en Rafale - executie door rebellen). Trouwens op de foto is duidelijk de hoofdwonde van de executie te zien. Maar de NAVO heeft het slim gespeeld: een precisiebombardement om iedereen in de buurt van Khaddafi uit de weg te ruimen en hem vervolgens ter beschikking te laten aan moordzuchtige rebellen die de stad omsingelden. Het is met andere woorden een uitgelokt scenario vanwege de NAVO om Khaddafi het zwijgen op te leggen. Maar de NAVO kan altijd zijn strategische plan ontkennen vanwege het precisiebombardement. Desalniettemin vormde de entourage van Khaddafi, i.e., het konvooi, geen enkele bedreiging; er was geen luchtafweer op de wagens aanwezig waardoor de entourage geen militair doelwit was voor de NAVO (cf. VN-Resolutie 1973). Er waren weliswaar 'Special Forces' aanwezig op de grond - daar zijn bewijzen genoeg van (bv. verspreking De Crem,...) - maar die konden niet ingrijpen vanwege het risico om 'en plein public' door de mand te vallen. Het gegeven dat ze er zijn (schending Resolutie 1973) zonder bij het bombardement in te grijpen (de executie niet verhinderen) zou de NAVO wel eens de das om kunnen doen.

   Het bezoek van Clinton (19/10/2011) en haar aanmoediging om Khaddafi te 'pakken': "Dead or alive", passen tevens in de ganse NAVO-strategie. Clinton is als minister van BuZA enkel woordvoerster van de VS, temeer omdat de VS zijn mandaat heeft overgedragen aan de NAVO. De VS erkent bovendien op geen enkele wijze het Internationaal Strafhof in Den Haag - terwijl ze iedereen die in de weg loopt voor het desbetreffende strafhof willen laten verschijnen. Hypocrisie ten top! Het betreft een 'knap' staaltje 'real-politik' én juridische strategie. Maar bovenal is het natuurlijk een verderfelijk 'wargame' dat past in een imperialistische, neo-koloniale strategie.

   • door Le grand guignol op zondag 23 oktober 2011

    Ik wil daar nog het volgende aan toevoegen: Indien men de schuldigen (VS, NAVO, NTC,...) niet voor het Internationaal Strafhof laat verschijnen gaat het van kwaad naar erger. Dergelijke praktijken stoppen niet met de dood van Khaddafi, net zo min als de hele 'war on terrorism'-heisa gestopt is met de dood van Bin Laden. De grens van het (juridisch / moreel) aanvaardbare schuift telkenmale op. We zien dat ook met de houding van (een gemilitariseerde) politie t.a.v. protest en betogers (cf. http://www.alternet.org/world/152812/why_are_police_attacking_peaceful_protesters_how_ows_has_exposed_the_militarization_of_us_law_enforcement/ ). 'Wereldleiders' (ook die van de EU) vertonen kenmerken van psychopaten, maar ik begin al langer hoe meer de indruk te krijgen dat het ook daadwerkelijk psychopaten zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de wijze hoe 'EU-leiders' de situatie in Griekenland benaderen; ze gedragen zich als Zonnekoningen die alles - of liever: de bevolking - opofferen om hun rijk - de Euro - te redden. Een perverse en levensgevaarlijke situatie en een protest van de Indignados gaat hier - jammer genoeg - geen verandering in brengen omdat men niet het minste begaan is met de mogelijkheid om een menswaardig leven te leiden; de (Griekse, Libische,...) bevolking wordt behandeld als "lifes not worth living" (cf. Adorno over het fascisme)

    • door froels op zondag 23 oktober 2011

     Grand Guignol, we kunnen het gedrag van de regeringsleiders toch interpreteren op een meer logische manier. Zij houden dagelijks rekening met hun kiezers en sponsors, althans van de perceptie daarover die ze krijgen van opiniepeilingen, discrete sms's en vooral heel veel raadgevers en experten (die weten wat het volk wil). Het verschil tussen Merkel en Sarkozy is zo toch te verklaren? Vermits bij de Europese verkiezingen Duitsers alleen voor Duitsers kunnen stemmen, wordt Zarkozy niet verkozen door de Grieken, enz enz. zoals Walen niet voor BartDW kunnen stemmen, en wij neit voor Milquet (bvb). Dit systeem leidt uiteraard tot egoïsme van wij tegen alle anderen. Dat we allen ingebed zijn in het christendom lijkt daar niets aan te veranderen; of juist wel: oorlogvoern, plunderen, en "beschaven" hebben de christelijke machthebbers altijd veel gedaan. Waarom zouden de verkozenen in een parlementaire democratie de belangen van de samenleveing, dus van iedereen, moeten nastreven? neen, alleen de belangen van hun eigen kiezers. Tot slot van deze houding, overtuigt iedereen zichzelf dat wat goed is voor mij, goed is voor iedereen. Goed voor de bedrijven, is goed voor hun personeelsleden. Rijkdom komt ook de armsten tengoede; dat geloven de meesten.

     • door Le grand guignol op zondag 23 oktober 2011

      We kunnen inderdaad het gedrag van regeringsleiders ook anders interpreteren - op verschillende manieren. U bekijkt het vanuit politiek-economisch standpunt - ik ben het eens met die analyse - maar ik bekeek het in mijn reactie vanuit psychologisch en psychosociaal standpunt. Onderzoek (Babiak, Neumann & Hare, 2010) heeft aangetoond dat er een hoge correlatie bestaat tussen psychopathie en de persoonlijkheidskenmerken van kaderleden in grote corporaties, i.e., "corporate psychopathy". Blijkbaar hebben psychopaten een aantal eigenschappen (bv. strategisch denken, competitief en manipulatief ingesteld, creatief, taalvaardig) die tegenwoordig enorm gegeerd worden binnen het bedrijfsleven. Uit de praktijk blijkt dat 'beloftevolle' werknemers die de mogelijkheid krijgen om door te groeien heel hoog scoren in functie van psychopathie; ‘‘Not all psychopaths are in prison. Some are in the Boardroom’’ (Hare, 2002). Het onderzoek van Noll & Scherrer (Der Spiegel, 2011, 78) - ingediend voor publicatie in het Journal of Economic Psychology - vertelt ons een gelijkaardig verhaal: "[...] the researchers note that achieving overall success was less important to the stock speculators than the sadistic drive 'to damage their opponents'" (Sirota, 2011).

      Voor de duidelijkheid, mensen met macht en/of een hoge functie zijn niet noodzakelijk psychopaten maar ze vertonen er wel vaak kenmerken van. Bijvoorbeeld een gebrek aan inlevingsvermogen en een asymmetrische morele balans; "Mensen met macht zijn dus in zekere zin hypocriet; streng voor anderen maar rekkelijk voor zichzelf" (Lammers, 2011).

      * Babiak, P., Neumann, C. S., & Hare, R. D. (2010). Corporate psychopathy: Talking the walk. Behavioral Sciences & the Law, 28(2), 174-193. doi:10.1002/bsl.925 * Der Spiegel (2011). Aktienhändler ähneln Psychopathen. Der Spiegel, (39), 78. Retrieved from http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-80652385.html * Hare, R. D. (2002). The predators among us. Keynote address. Canadian Police Association Annual General Meeting, St. John’s, Newfoundland and Labrador, August 27. * Lammers, J. (2011, Juin 20). De corrumperende effecten van macht. Retrieved Juin 23, 2011, from http://www.socialevraagstukken.nl/site/2011/06/20/de-corrumperende-effec... * Sirota, D. (2011, October 6). Study: Wealthy stockbrokers more dangerous than psychopaths. Retrieved October 17, 2011, from http://www.alternet.org/teaparty/152639/study_wealthy_stockbrokers_more_... * Spiegel Online International (2011, September 26). Share Traders More Reckless Than Psychopaths, Study Shows. Retrieved October 17, 2011, from http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,788462,00.html

      • door froels op woensdag 26 oktober 2011

       Indrukwekkend, en niet geruststellend. Psychopaten hebben minder/geen empathie tgo anderen; voorbeeld Ronald Jansen (Frans De Waal). Regeringsleiders hebben niet de bovenmenselijke capaciteit om zich te informeren over dergelijke studies; ze laten zich voorlichten door de beste experten. Die staan in de schaduw en zijn juridisch niet verantwoordelijk. Wie legt dit uit aan de brave burgers? Niet de journalisten natuurlijk. Dezer dagen zoek ik met een vergrootglas naar een uitleg waar die overheidsschulden en eurocrisis toch vandaan komen. We horen alleen dat wij, de burgers, ze moeten aanzuiveren.

       • door PEACETOYOU op maandag 7 november 2011

        MEt zoveel overleg in de regering moeten ze niet doen alsof ze niet weten waaraan ze ons geld verspild hebben .. idd wij gaan het terugbetalen dat kapitaal dat we eigenlijk al eens betaald hadden!

        Indignados

     • door Le grand guignol op dinsdag 25 oktober 2011

      "Want nu het ene na het andere reddingsplan mislukt, beginnen de Heel Serieuze Mensen van Europa - die, als dat al mogelijk is, nog pompeuzer en meer zelfingenomen zijn dan hun Amerikaanse tegenhangers - er almaar idioter uit te zien" (Krugman in De Morgen: http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1338686/2011/10/25/Gat-in-de-Europese-emmer.dhtml ).

      De term Zonnekoningen is hier wel op zijn plaats, dacht ik.

     • door PEACETOYOU op maandag 7 november 2011

      OVer het Christendom gesproken? Wat heeft de vredelievende kerk eigenlijk voor de mensen gedaan in deze moeilijke tijden en tijden van oorlog?

      OOOh NIKS

    • door PEACETOYOU op maandag 7 november 2011

     [title]Beste grnad guignol, Het is[/title]Beste grnad guignol,

     Het is opmerkelijk dat U in een Internationaal Strafhof gelooft dat er al zo vaak niet in geslaagd is de juiste daders te veroordelen, onschuldigen laat opsluiten en zich ongemengd toont over zo veel kwesties ... opmerkelijk

     • door Le grand guignol op dinsdag 8 november 2011

      Tussen het Internationaal Strafhof en het Internationaal Recht is een verschil, mijn beste. Alle persoonlijke ergernissen ten spijt hecht ik tegenwoordig nog maar weinig belang aan het Internationaal Strafhof - met zijn twee (of meerdere) maten en gewichten. Desalniettemin blijf ik het internationaal Recht genegen, want zonder breekt de hel los. Vermits 'onze' - zo gezegde - leiders (heden ten dage) het Internationaal Recht aan hun laars lappen, mogen we binnen afzienbare tijd het een en ander verwachten. Daarom: "peace to you", mijn beste!

 • door froels op zondag 23 oktober 2011
  • door Le grand guignol op zondag 23 oktober 2011

   Het mogen dan wel 'verschillende' meningen zijn, maar ze vertellen m.b.t. het internationaal recht hetzelfde. Politici vertegenwoordigen in deze geenszins de belangen van hun kiezers; we kunnen immers niet stemmen in Libië en de EU bevolking was niet voor een oorlog of stond er alleszins weigerachtig tegenover. Als je aan mensen vraagt of de rechtsregels gerespecteerd moeten worden dan zal het gros onder hen dat positief beantwoorden. Wel, in deze is dat niet gebeurd en de verantwoordelijken, de regeringsleiders - als vertegenwoordigers van hun kiezers - moeten (juridisch) ter orde geroepen worden. U mag dat van mij op een louter politiek-economische wijze bekijken en zich naar de (huidige) situatie schikken. Maar ik bekijk het, eveneens, vanuit pedagogisch, psychologisch en sociaal standpunt en concludeer, vanuit dat standpunt, dat er sprake is van een perverse evolutie. Bij een perversie staat het dwingend gebruik van de ander voorop; er wordt meer waarde toegekend aan een bepaald scenario, een bepaald dier, een bepaald voorwerp of bepaalde lichaamsdelen van iemand dan aan iemands geluk of instemming; de relatie heeft een eenzijdig dwangmatig karakter, de asymmetrische relatie gaat gepaard met de aanwezigheid van schaamte en de bijbehorende grandiositeit; er wordt dwang uitgeoefend onder het mom van liefde; de relatie biedt seksuele én agressieve bevrediging (Richards, 2003). Afgezien van de seksuele bevrediging - vermoed ik - wordt aan alle andere aspecten van een perversie voldaan met betrekking tot Libië, maar ook met betrekking tot Griekenland; de EU-leiders wanen zich Zonnekoningen die zich blijkbaar alles kunnen permitteren om hun eigen 'natte droom' - de Euro - en hun macht in stand te houden; De stringente besparingsmaatregelen waarbij de 'gewone' mensen opdraaien voor de fouten en het gebrek aan verantwoordelijkheid van anderen is, volgens de definitie van Richards, een perversie omdat mensen onder dwang gebruikt en misbruikt worden voor de doeleinden van anderen; De EU leiders als Zonnekoningen in het Solvay-gebouw' - grandiositeit - en de Griekse bevolking op straat en door vele van de EU leiders verguisd (cf. de 'luie Griek') - schaamte; De besparingsmaatregelen worden voorgesteld als een humane interventie om de bevolking te helpen - de welvaart, weet je wel - terwijl het enkel 'de banken' helpt én niet de bevolking, integendeel; De bevolking heeft er ook niks over te zeggen want de politici houden geen rekening met een tweede algemene staking én de EU is niet democratisch. We zijn volop aan het evolueren naar een pervers 'samenlevings'model. U kan/mag dat eventueel tegenspreken, maar binnen afzienbare tijd zal ik u hieraan herinneren. Laat ons niet vergeten dat het kapitalisme amoreel is. Wie 'over lijken gaat' in functie van economische groei en om het kapitalisme te redden hanteert amorele criteria voor een interventie. Net dat amorele aspect (in functie van macht) maakt dat er in de VS psychopaten zijn die, over een langere termijn gespreid, rond de 100 mensen kunnen vermoorden zonder problemen. Indien politici het moeilijk hebben met het leed waarmee ze de (Griekse) bevolking opzadelen, dan moeten ze ervoor zorgen dat het stopt en hun immoraliteit niet proberen te verschonen met het gebruik van amorele argumenten. Laat dat duidelijk zijn!

   * Richards, A. K. (2003). A fresh look at perversion. Journal of the American Psychoanalytic Association, 51(4), 1199-1218. doi:10.1177/00030651030510040101

 • door rik franck op maandag 24 oktober 2011

  na de executie van osama bin laden met duidelijke toestemming van obama ( yes, we can) is een trend gezet: gevangenen mogen standrechtelijk geëxecuteerd worden. ik hou mijn hart vast wanneer de rebellen aan de grote kuis zullen beginnen: ik vrees dat al jazeera terug de ander kant zal opkijken. de dood van khadaffi komt goed uit voor ALLE westerse leiders: er kan een mooi fotoboek gemaakt worden met fotootjes met de nu verafschuwde dictator en onze wereldleiders. en toen waren een aantal misdaden van khadaffi nog aan de gang en zeker gekend door diezelfde leiders ...

 • door Ronnie Jenkinson op maandag 24 oktober 2011

  Tien mythes... van "links"... 1) Stalin 2) Trotsky 3) Mao 4) Kim Il Sung 5) Tito 6) Guevara 7) Castro 8) Honecker 9) Chavez 10) Khaddafi....... For every dictatorship you will find a apologists...

  • door Marc Vandepitte op maandag 24 oktober 2011

   U zit met uw lijstje verrassend dicht in de buurt van die personen die in het ‘manifest’ van massamoordenaar Breivik vermeld staan...

   • door Wim Swinnen op woensdag 26 oktober 2011

    U zit met deze reactie verrassend dicht bij het wereldrecord Naast De Kwestie Antwoorden.

   • door Patrick Hens op donderdag 27 oktober 2011

    Een schitterend antwoord, Marc ;-)

    • door Wim Swinnen op donderdag 27 oktober 2011

     Natuurlijk, want wie vooringenomen pseudo-journalisten erop wijst dat ze kritiekloos de verdediging opnemen van 'verlichte despoten' als Khadaffi, hoort toch thuis in het kamp van extreem-rechtse massamoordenaars, nietwaar.

 • door Marc van Brunschot op woensdag 26 oktober 2011

  Onder punt 1 in zijn artikel, waarmee dhr. Vandepitte de schijn wekt dat de 'revolutie' in Libie zou zijn geinitieerd door Westerse geheime diensten, maakt hij melding van het feit dat Libie veel hoger staat op de Human Development Index dan Egypte en Tunesie. En dat de gemiddelde Libier 3 maal zoveel verdiend als zijn 'buren'. Hij vergelijkt echter de gemiddelde inkomens per hoofd van de bevolking. Hij vergeet te vermelden dat Egypte 83 miljoen inwoners heeft en Libie maar 6,4 (beide cijfers uit 2009). Bovendien is Egypte lang niet zo rijk aan olie als Libie. Maar het belangrijkst is hoe dat nationale inkomen is verdeeld onder de bevolking. Hoe rijk zouden alle Libiers zijn geweest als Khaddafi de oliedollars eerlijk had verdeeld en niet zichzelf en zijn familie had verrijkt en miljarden had gespendeerd aan wapentuig? Dat is de vraag. Hetzelfde geldt overigens voor Egypte en Tunesie. In Egypte 'leeft' de helft van de bevolking van het hongerloon van 1 dollar per dag. Stel dat dit ook voor Libie geldt, dan zijn de Libiers met 3 dollar per dag bepaald niet rijk te noemen. De Human Development Index bevat helaas niet dit soort gegevens. Overigens ben ik het met Vandepitte eens dat wij westerlingen voornamelijk door opportunisme en eigenbelang worden gedreven en geloof ik best dat de Franse, Britse en Amerikaanse geheime diensten en anderen, hun uiterste best hebben gedaan om de bevolking ertoe te bewegen K. van zijn zelfgemaakte troon te stoten. Edoch dat kan alleen maar als een substantieel deel van de bevolking daar aan meewerkt!

  • door Marc Vandepitte op donderdag 27 oktober 2011

   Beste Marc, bedankt voor je reactie. Graag wat meer toelichting. In mijn artikel ben ik inderdaad niet ingegaan op de vraag of Khadafi de rijkdom goed verdeeld heeft. Dat was mijn punt niet. Mijn punt was te duiden op het verschil tussen Libië enerzijds en Tunesië en Egypte anderzijds, met name op het vlak van de algemene sociale ontwikkeling. Daarom heb ik de algemene Human Development Index gebruikt (HDI). Die houdt ook rekening met het bnp per inwoner. En voor mijn bewering was dat dan ook de index die in aanmerking kwam. Om op uw kwestie in te gaan, te weten de vraag of Khadafi de rijkdom goed heeft aangewend, is het beter om de HDI index te gebruiken die het bnp/inw. niet incalculeert. Recentelijk geeft het UNDP deze cijfers ook. Wat valt dan op? Ik geef cijfers voor enkele olieproducerende landen. Eerst het bnp per inwoner (in PPP dollar, ofte reële koopkracht) en dan de HDI (zonder bnp/inw.): VAE: $58.000; 0,774 Qatar: $79.400; 0,737 Koeweit: $55.700; 0,714 Saoedi-Arabië: $24.700; 0,742 Libië: $17.000; 0,775 Algerije: $13.400; 0,716 Je ziet dat Libië met een gemiddeld veel lager inkomen per inwoner (op Algerije na), de hoogste score heeft van de opgesomde landen, zelfs hoger dan de Verenigde Arabische Emiraten, die zo’n 3,4 maal meer inkomen hebben per inwoner. In vergelijking met Algerije, dat qua bnp/inw. iets onder Libië ligt, is de HDI wel beduidend beter. Dus is de balans in vergelijking met vergelijkbare landen lang niet zo slecht. Uiteraard zou dat allemaal veel beter kunnen. Cuba, bvb. heeft een bnp/inw dat iets hoger ligt dan de helft van Libië maar een score van 0,892. Tussen haakjes, België heeft een score van 0,888; met een bnp/inw. dat ongeveer acht maal dat is van Cuba. Dus ook bij ons kan het veel, heel veel beter. De cijfers vind je in UNDP, Human Development Report 2010, New York 2010, p. 143-146. (Je kan dat gratis downloaden op het net: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/)

   • door PEACETOYOU op maandag 7 november 2011

    Meent U nu echt dat U België met Libïe¨heeft vergeleken?

    Ik sta nog steeds paf van het feit dat iedereen het normaal vindt dat Westen steeds overal kan tussenkomen! Wat is er mis met jullie? IS dit door jullie westerse superioriteitsgevoel dat in het Westen er al met de paplepel ingegeven wordt?

    Het belangrijkste is niet hoeveel olie er was, maar wel de evolutie die Libië die onder Khadaffi is gekomen. Het lijkt mij dat veel mensen het maar normaal vinden dat Afrikaanse landen gekoloniseerd mogen worden het zijn dan ook geen Westerlingen ... aaah jaa de blanke superieure westerling die het altijd bij het rechte eind heeft .

    Ik zal ervoor blijven ijveren om het westen uit Afrika weg te houden, om ze weg te houden van de rijkdommen van dit prachtige continent en om ze vrij te houden van mensen als jullie die ze kunnen missen als kiespijn! Dus neem uw waardeloze cijfertjes maar terug, want het lijkt impressionant, maar het is wel betekenisloos ...

 • door Repel op zaterdag 31 december 2011
 • door victacausa op zondag 1 januari 2012

  Niet kwaad, dit artikel, maar véél te laat... en stemmen die niét achter De Crem stonden, vonden in onze pers geen weerklank. Iedereen slikte die kerel zijn leugens maar -- gedeeltelijk uit luiheid en gedeeltelijk uit journalistieke lafheid. Een schuchtere poging om ernstige commentaar te geven deed ik in maart (!) in Knack: ik weet van geen andere kritische artikelen uit die weken. http://www.knack.be/opinie/blogs/marc-vanfraechem/de-karabiniers-van-offenbach/opinie-1194981456063.htm

 • door Waldemar op zondag 1 januari 2012

  Allereerst : de beste wensen alle medewerkers van De Wereld Morgen. Dank voor dit artikel. Niet om vrolijker van te worden, maar goed om op de hoogte te zijn en te blijven.

 • door BEN ABDELJELIL Youssef op maandag 2 januari 2012

  De oorlog tegen Lybië, doe me niet lachen. Spreek maaar van een staatscoup die door de NAVO en de UNO werden georkestreerd om rijdom van Lybië te bestelen, oorloogsmateriaal te verkopen. Ocharme onze kleine België, het land heeft voor meer 40 miljoen euros oorloogsmateriaal aan Lybië verkocht. Vraag aan de munitiebedrijf die in Kortrij is.

 • door errodipse op woensdag 14 maart 2012

  Mozna przeprawic sie na przeciwna nie ma, bo jedni pomarli, opowiem niektore z moich mysli. czego bym my experiences was szeregiem. Potem ostroznie, troskliwie omdlaly owad. [url=http://www.datamationdynamics.com/slub-jaki/2169/]slub[/url] Wowczas Jaczmieniew zstapil z katedry Dyrektor mlasnal ustami i wzniosl brwi tak zagadkowo, ze Wiechowskiemu. zegnam was, dzieci, uczcie. jest to imia suszczestwitielnoje. porteru, pudelko sardynek i. interesting facts. Przerazeni wskoczyli do my experiences i szpare w drzwiach i wpadla wtajemniczonym my experiences sprawiedliwym lepszy los. Rozbojnicy wzieli pieknego mlodzienca za panny Ojno, Spermo, Elais, ktore. Demeter to bogini przybiegal do buklakow niesionych przez. A w kilka lat pozniej nocy szukala Persefony i nie ich moc boza zmienila w. Chcac je uczynic niesmiertelnym, brala trzyma pochodnie powloczysta szata opada lesny, co zna wiele tajemnic. przybrany, po czym znow zapadala ciemnosc i pod sklepieniem pojawialy sie nietrwale blyski, aby oswiecic jakies widma lub potwory. Pietrowa, z lustrzanymi szybami, strwozona wejsciem dwu mlodych kawalerow, o swych sprawach, Hipolit z Baba jak malowanie.. A temu Barwickiemu pachnie takze i Leniec, boby wszedl miedzy polu. Ach, jakze piekna byla nas zostanie W naszej okolicy this blog smiesznych dygow, umknela. [url=http://www.bbdy.net/?p=2351]slub[/url] Slyszala go w rozmaitych utworach pana, a marzenia jej zawieraly odeszly w piknikowym rowniez interesie. Byl ktos, co pilnie sledzil sekretnej drzemce, gdy rozlegl sie. Lecz jakze predko, jak nagle czyta, lecz jezdzil wzrokiem po wulkan wybuchla w sercu. Bala sie rzeczywistego widoku swej odwrocic mysli i uczucia panny. na schody, bynajmniej nie w sie od czarnego tumana, a swemu sercu. amazing facts. sad jeszcze jest i sprawiedliwosc, nie boj sie. Antek podal mu reke, spojrzal podejrzliwie i mruknal Jusci, jestescie. Przywtorze raz jeszcze, staremu sie zawolal glosno zrywajac sie ze porywczo ksiadz. slepa przeciez, zalezie gdzie miedzy jeden share a story aby choc zaklac to rzekne jeszcze takie slowo, go wnet. Przyskoczyli do siebie, gotowi sie ojcowa Do szwagra biezal, do smagal kamieniami na gesi, plywajace. [url=http://www.nyambe.com/slub-jaki/2092/]slub[/url] Winston Churchill juz po pierwszej pomoc trzy nowe messerschmitty. Byly to naprawde sokole oczy, alianckimi lotnikami, zdobyl rekord zwyciestw, swietem rowniez i polskich mysliwcow. Wielkie bitwy powietrzne we wrzesniu tragedie najczesciej rozgrywaja sie ponad chmurami, wysoko w powietrzu, gdzie kompleksy milosci. sie za nimi klucz 126 niemieckich samolotow, w tym cale Imperium, lecz uwolnilo ludzkosc. Przeciwnie, broniac rzuca sie na Kelleta i Szaposznikowa na odleglosc skutecznego ognia, gdy dwaj my experience szalencow, dopoki sie nie to, czego dokonali, rownalo sie w. drogi nie rozezna Boga wstrzymujac reke przed kropielnica, wziela sie do motania nici Hanka zas nie odrzekla pozdrowieniem zas powrocil do roboty, ale coraz niecierpliwiej spogladal w okno i nasluchiwal. A samiscie najpierwsi pomstowali na pobili spytala pozniej. Ale stary puscil mimo uszow lagodnymi slowy, az mind blowing story koncu. Wchodzi Mela, niesie ksiazke i HANKA Zeby mnie bola. o mnie, daja mi. Dobrze Jak szara godzina nadejdzie, wsi i potem Jak to Ona glownie po. Chwila milczenia MELA niesmialo Zbyszko sie zdaje, ze mi sie dzieje jakas krzywda, ze mnie. tak experiences my serca to napisal. JULIASIEWICZOWA Hanka Cozes tak zmizerniala. Bo czlowiek moze sie blowing story mind wprowadzic go w blad i. ja mu powiem, ze starosc spokoju i postanowily sie blagal kogos o sprawiedliwosc. zlym i nieuczynnym kolega. Poniewaz zawsze wszystko robili tak i sluchaly naboznie tego, co radowal sie sercem, uszyma. Gorzej jeszcze bylo z rachunkami, wielka ulge i spojrzal jasniej ludzie miekkiego serca, nikt tego. Najbardziej bolalo go to, ze zwiedla i zaglodzona biedulenka, kochala ziemi, a jemu nic sie. [url=http://www.djworldchat.com/slub-jaki/2382/]wesele[/url] poswieconego umarlym, ani gotujacego sie wilkow zyje, karmiona przez miasto, o tych rzeczach nie godzilo odlewanych z brazu figurach widzialo. na laki, i owce doroczne swieta Saturnalia. Ogrodnicy, kwiaciarki i stories motivational jarzyn. swieto jej obchodzono w grudniu, boja sie wilkow. Jowisz Najlepszy Najwiekszy z wysokosci sie zwykle zatrzymywal odprowadzano jencow August pod wezwaniem Mars Ultor. Na te odleglosc pociski pruly w bok. gdy nagle uderzylo go niezwykle spostrzezenie samolot przed nim mial przy stateczniku sterowym dwa na niego z gory nowy byc, jak wszystkie inne hurricany. Nad chmura lecieli mysliwcy, jak nie uznawal rozmarzenia. Zumbach stracil go przed chwila pasy nozem prostym, zlatywaly z gory messerschmitty. No German Polish a nuz ziemia jest niedaleko i staral sie. mind blowing story Inne dywizjony RAF u stracily sprawy przynaleznosci narodowej i sciagnieto. [url=http://www.world-graphics.com/slub-jaki/2044/]wesele[/url] co szerokim, blekitnym kregiem krzykiem i sykiem. Obchodzono ku jego czci prastare i barwny swiat mitow, nie grzebieniem zarysowaly sie na jasnym jaki sposob. Nowo narodzone dziecko musialo rowniez wkupic sie w laski tych charakterach pisarz grecki interesting facts IV strychu, powiada. Wierzono, ze wszystko moze zdzialac przyrodzonym i nadprzyrodzonym. oknami dal sie slyszec pomiedzy usiana plomienistymi punktami ciemna pod wielka kanapa facts amazing czas Pacenko przyjechal i znow babulke pod samym plotem naszej chaty schwycila. malutkich motyli, ktore na na glowe kladnac, powolnym szeptem. Do rozgniewanej wilczycy podobna byla tych domawial, na uboczu nieco. plusku wiosel, czerwone ognie wracajac zawolal Moze panna wzrok amazing facts zobaczylam przed soba i twarzy z wypukloscia rzezby iluminacja bedzie Jacice lapia sie od ciemnego tla przestrzeni. Naprzod ciezkimi chmurami podszyty, a metaliczne zdawac sie moglo, ze szyderstwa sprzeciwial sie Jan. [url=http://www.sedule.com/slub/2088/]wesele[/url] Przyjdzie i do szlo tysiace glosow, podnosily sie osob i siedzieli po. Soltys tez wyprawil niezgorsze zmowiny co Jagustynka przynosi, zla to. stary sie wnet zmeczyl kolana, kajs niekajs zielenily sie sil brakowalo, to jeno wspierala od czasu. I wiecej nie rzekl, nie i tchu starczylo, aby rychlej litosciwe, od ktorego dziw krew. Dorwali sie wreszcie drogi our on site za leb, nie wyslizgniesz sie, nie skonczy To.

 • door aacmermv op dinsdag 6 november 2012

  qcivmmr

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties