Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

Waarom het geen goed idee is dat Obama 100 soldaten naar Centraal-Afrika stuurt om Kony uit te schakelen

Vrijdag maakte de Amerikaanse president Barack Obama bekend dat de VS een honderdtal soldaten naar Oeganda stuurt om daar mee strijd te gaan leveren tegen het Lord's Resistance Army (LRA), een rebellengroepering onder leiding van Joseph Kony, die verantwoordelijk is voor ontelbare misdaden tegen de menselijkheid. Maar is dit wel een goed idee?
maandag 17 oktober 2011


Alsof VS-militairen nog niet bij genoeg gewapende conflicten wereldwijd betrokken zijn, stuurt Obama nu ook troepen naar Oeganda. Vorige woensdag vertrok het eerste team speciale gevechtstroepen naar Kampala, zo maakte de president vrijdag zelf bekend in een brief aan de voorzitters van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

De president geeft daarmee uitvoering aan de vorig jaar in mei al unaniem door beide kamers van het Amerikaanse parlement goedgekeurde Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act.

"Optreden als adviseurs van de lokale strijdkrachten"

Het zou niet de bedoeling zijn dat de Amerikaanse speciale troepen zelf op het terrein de jacht gaan openen op de gevreesde rebellenleider Joseph Kony. De Amerikaanse soldaten zouden in de eerste plaats "optreden als adviseurs van de lokale strijdkrachten" en "zullen zelf niet actief deelnemen aan de gevechten, tenzij uit zelfverdediging", zo meldt de president.

Op termijn zou zo'n 100-tal Amerikaanse soldaten actief zijn bij deze operatie die als uiteindelijk doel heeft "to remove from the battlefield Joseph Kony", met andere woorden Kony gevangen nemen of waarschijnlijker nog hem tijdens een gevecht doden.

Vergelijkbaar met wat Navy Seals op 1 mei deden met Osama bin Laden in zijn schuiloord in Pakistan? Of wordt het veeleer een operatie zoals zich op 22 februari 2002 afspeelde in de Angolese provincie Moxico bij de uitschakeling van UNITA-leider Jonas Savimbi, wiens exacte positie in de Angolese burgeroorlog door Amerikaanse militaire satellieten was doorgegeven aan zijn aartsvijanden van het Angolese regeringsleger?

Internationaal aanhoudingsmandaat tegen Joseph Kony

Tegen Joseph Kony, al meer dan twintig jaar de leider van het Lord's Resistance Army (LRA), loopt al sinds 6 oktober 2005 een internationaal aanhoudingsmandaat van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag wegens grootschalige schending van mensenrechten en misdaden tegen de menselijkheid.

Talrijke mensenrechtenorganisaties over de hele wereld vragen al lang dat de rebellenleider zou worden opgepakt en berecht omdat zijn aanhangers blijven terreur zaaien in grote delen van Centraal-Afrika, niet alleen in Oeganda, waar de organisatie ontstond en tot bloei kwam, maar ook in Zuid-Soedan, het noordoosten van Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Het is trouwens ook de bedoeling van Obama dat de speciale troepen ook in die landen actief gaan worden. De VS zou daartoe de toestemming hebben gekregen van de vier betrokken Afrikaanse regeringen. De Amerikaanse regering stelt dat de troepen van Kony al twee decennia lang moorden, verkrachten en kinderen ontvoeren.

Kony's troepen zouden 66.000 kinderen hebben ontvoerd, velen van hen werden als slaaf (seksueel) misbruikt en duizenden mensen zijn door het LRA omgebracht. Door hun toedoen zijn ten minste 300.000 Afrikanen op de vlucht geslagen, zeggen ook rapporten van mensenrechtenorganisaties.

Steun van Guy Verhofstadt

Een opvallen positieve reactie op Obama's besluit kwam er zondag 16 oktober van de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt (Open VLD). Volgens Verhofstadt is Kony "verantwoordelijk voor een van de grootste tragedies van deze tijd, door tienduizenden kindsoldaten te rekruteren en te misbruiken voor zijn rebellengroepering". Verhofstadt betreurt dat niemand totnogtoe een serieuze inspanning heeft gedaan om Kony te vatten, ondanks het internationaal aanhoudingsmandaat.

Verhofstadt wijst erop dat hij zelf tijdens een speciale vergadering van de VN-Veiligheidsraad op 25 september 2007 over Afrika heeft aan gedrongen dat er dringend 'iets' zou worden gedaan tegen deze "vreselijke misdaad tegen de mensheid". George W. Bush beloofde Verhofstadt toentertijd de jacht op Kony te zullen aangaan, maar kwam die belofte niet na. Verhofstadt hoopt daarom dat Obama met de nu in Oeganda ontplooide VS-soldaten snel zal slagen in zijn opdracht.

VS-militairen om af te rekenen met Kony in Oeganda?

Kinderen en geweld en zeker de problematiek van de kindsoldaten in Afrikaanse conflictgebieden laten niemand onberoerd. Gelukkig maar. Toch is het allemaal niet zo zwart-wit als het op het eerste gezicht lijkt.

De rol van de Oegandese overheid en dan vooral van het regeringsleger in het conflict met de rebellen van Kony's LRA blijft erg vaag. Het hele opzet valt met de goodwill van het Oegandese leger en dus van president Yoweri Museveni himself. Voor Museveni komt dat natuurlijk allemaal goed uit: hij kan de wereld nogmaals aantonen wat voor een barbaarse 'vijand' hij in het LRA tegenover zich heeft. Dus moet hij een sterk leger hebben.

Obama heeft de laatste drie jaar trouwens voor 33 miljoen dollar militaire steun verleend aan het Oegandese regeringsleger. Daarbij wordt natuurlijk zedig gezwegen dat ook Museveni massaal gebruik heeft gemaakt van kindsoldaten in zijn lange en bloedige strijd om de macht in Oeganda.

Er bestaan talloze rapporten van mensenrechtenorganisaties die Museveni's National Resistance Army (NRA) beschuldigen van wreedheden tegen de burgerbevolking. Vooral in het noordelijke Gulu-district, waar precies de beweging van Kony het eerst de kop heeft opgestoken. Of gelden voor iemand die afrekende met nog bloediger regimes, zoals die van Idi Amin en Milton Obote, andere normen?

Museveni zet 'orde op zaken' bij de buren

Bovendien heeft Museveni nadat hij de macht in Oeganda stevig in handen had (zo rond 1990), niet nagelaten ook bij de buren 'orde' op zaken te gaan stellen. Zo kon het Rwandees Patriottisch Front (RPF) in oktober 1990 vanuit Oeganda en met militaire steun van Museveni gewapenderhand binnenvallen in Rwanda. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de ondergang van het corrupte Habyarimana-regime, maar ook tot de genocide en de massamoorden van 1994 in Rwanda.

Als vertrouweling van Museveni heeft de Rwandese sterke man (en huidige president) Paul Kagame niet nagelaten een soortgelijk autoritair bestuur in te stellen waarbij oppositiepartijen bijzonder weinig ademruimte krijgen.

De Rwandese en Oegandese presidenten waren ook van bij het begin nauw betrokken bij het conflict in Congo. Eerst steunden ze beiden Laurent-Désiré Kabila om gewapenderhand (en met het massale gebruik van kindsoldaten!) af te rekenen met het totaal vermolmde Mobutu-regime.

Nadat Kabila zich onvoldoende als stroman liet manipuleren, probeerden ze vanaf augustus 1998 directer greep te krijgen op de onmetelijke rijkdommen in het oosten van Congo. Onder het mom van bescherming van de eigen grenzen gingen Museveni en Kagame massaal troepen sturen om de van hen afhankelijke Congolese rebellengroepen te steunen.

Heel het noordoosten van Congo kwam daardoor onder controle van Oegandese militairen. Hoge officieren van het Oegandese regeringsleger, zakenlieden en rebellenleiders vormden er een intens netwerk dat dankzij de illegale exploitatie van de grondstoffen (goud, kobalt, coltan, diamant, tropische houtsoorten) snel rijk kon worden.

Plundering van Congolese rijkdommen

Generaal Salim Saleh, een halfbroer van Museveni, handelde onder de dekmantel van de onderneming Victoria Group in diamanten, goud en koffie. Het VN-rapport over de plundering van de Congolese rijkdommen vermeldt dat het Oegandese elitenetwerk in het oosten van Congo berustte op drie pijlers: militaire intimidatie, de dekmantel van een Congolees rebellenbestuur en de manipulatie van geldstromen.

Toch kwamen er geen internationale sancties tegen figuren als Salim Saleh ... Bovendien heeft de aanwezigheid van Oegandese troepen in de noordoostelijke Ituri-regio de smeulende conflicten tussen de Hema en de Lendu nog aangewakkerd met alle dramatische gevolgen van dien voor de burgerbevolking. In en rond Kisangani raakten Rwandese en Oegandese troepen in 2000 met elkaar in de clinch over de verdeling van de Congolese diamantrijkdommen, wat aanleiding gaf tot nieuwe spanningen en wapenleveringen.

Wie dit allemaal even overweegt, kan toch niet anders dan de rol van het Oegandese regeringsleger in de strijd tegen het LRA en zijn vroegere Soedanese broodheren met andere ogen te bekijken. In de verontwaardiging over de wreedheden van het LRA tegenover de kindsoldaten en de onuitgesproken 'sympathie' voor de beschermende taak van het Oegandese leger, ontbreken de economische belangen die hier allemaal achter zitten.

De goudsmokkel, de coltanroof, de illegale wapenhandel, de totale ontreddering in het oosten van Congo, ook dat zijn 'realisaties' van Museveni's leger, dat al jarenlang buitenlandse militaire steun krijgt.

Oeganda 'opengesteld' voor buitenlandse investeerders

De officiële defensie-uitgaven van Oeganda zijn ongetwijfeld veel lager dan wat in werkelijkheid naar het leger vloeit. Dankzij de jarenlange plunderingen in het oosten van Congo kan een extraatje er altijd wel van af. Precies het omgekeerde zou moeten gebeuren: landen en hooggeplaatste figuren die zich volgens het VN-rapport op massale schaal schuldig maakten aan het voortduren van de oorlog in Congo zouden sancties moeten krijgen opgelegd.

Iemand als president Museveni, die met brute militaire middelen aan de macht is gekomen en niet bepaald uitblinkt in democratie, maar zijn land heeft 'gestabiliseerd' en vooral heeft 'opengesteld' voor buitenlandse investeerders, staat daarom toch op een goed blaadje bij vooral Britten, Amerikanen en Nederlanders. Hij kan nog altijd rekenen op massa's ontwikkelingsgeld.

Wie echt bekommerd is om het lot van de burgerbevolking in vele streken van Centraal-Afrika die nog steeds geteisterd worden door gewapende bendes, zoals die van Kony, maar ook andere, zou misschien beter beginnen lobbyen voor een verbod op wapenhandel dan voor het sturen van weer eens Amerikaanse speciale troepen. Want als er iets is dat in de Afrikaanse conflictgebieden niet ontbreekt, zijn het wel wapens.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

14 reacties

 • door Lode Vanoost op maandag 17 oktober 2011

  De oorlog tegen Viëtnam is ook begonnen met het zenden van een 80-tal militaire 'adviseurs'. Dit ruikt inderdaad verdacht naar het begin van een nieuw militair initiatief in Centraal-Afrika.

  Dat het de VS om het oppakken van een oorlogsmisdadiger zou gaan, geloof ik geen snars van. Daarvoor houdt dat land (met de welwillende medeplichtigheid van de Europese Unie) te veel andere oorlogsmisdadigers de handen boven het hoofd.

 • door Matthias De Groof op dinsdag 18 oktober 2011

  Afwachten of ze hun eigen legitimatie van hun interventie (voor US) en van aanhoudende macht (Museveni) zelf gaan uitschakelen.

  • door jan peeters op dinsdag 18 oktober 2011

   In dit artikel en de reakties hierop mis ik betrokkenheid bij het lot van de vele slachtoffers die er waren en nog zullen gemaakt worden door het rebellenleger van Kony. Het is eerder een zoveelste tirade tegen de V.S. Amerika mag de overheid niet bijstaan om dit monster een halt toe te roepen. We moeten Kony laten begaan en in plaats vragen aan Kony of hij zijn wapens wil inleveren. Dank u Kony....

   • door Lode Vanoost op dinsdag 18 oktober 2011

    Noch het artikel noch de reacties hierboven ontkennen dat die Kony een krapuul is. Zij twijfelen wel zéér terecht over de 'goede bedoelingen' van de VS. Nogal wiedes, ze gaan daar de presidenten van Oeganda en Rwanda steunen om hun economische greep op de grondstoffen in Oost-Congo te versterken. Kony is dan wel een smeerlap, hij is maar klein bier tegenover Museveni en Kagame.

    • door jan peeters op donderdag 20 oktober 2011

     Best mogelijk dat de VS onderhuidse bedoelingen hebben. Maar als ze Kony afstoppen moeten we er niet rouwig over doen. Deze kerel is een monster en wie deze slachter een halt toeroept maakt me niet uit. Dat is een onbelangrijk detail. En ik begrijp maar al te goed wat men wil zeggen in dit artikel: Amerika moet zich er niet mee bemoeien, ze hebben geen goede bedoelingen. Het zal me worst wezen, want de kern van de zaak is dat Kony wordt gestopt met het slachten van kinderen !!!!

 • door Freedumb op dinsdag 18 oktober 2011

  "Zo kon het Rwandees Patriottisch Front (RPF) in oktober 1990 vanuit Oeganda en met militaire steun van Museveni gewapenderhand binnenvallen in Rwanda. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de ondergang van het corrupte Habyarimana-regime, maar ook tot de genocide en de massamoorden van 1994 in Rwanda."

  Hallo - kroket zeg. Wat een adembenemende analyse.

 • door Freedumb op dinsdag 18 oktober 2011

  Obama: "You're damned if you do and you're damned if you don't."

 • door dan op donderdag 15 maart 2012

  Al 26 jaar lang wordt Afrika en de Afrikaanse Unie met Kony geconfronteerd... Ik ben bereid elke actie van één van de betrokken regeringen die u mij als zinnig naar voor kan schuiven te ondersteunen. Graag ontving ik van u een lijstje.... Heb je ooit beelden gezien over wat de slachtoffers van Kony vragen? Waarom hun regering hen in de steek laat, waarom de wereld hen in de steek laat? Graag ontving ik eveneens uw antwoord....

 • door Matthias De Groof op donderdag 15 maart 2012

  ivm Kony2012:

  http://kambale.com/kony-2012-response-from-adam-branch.html http://blog.foreignpolicy.com/posts/2012/03/07/guest_post_joseph_kony_is_not_in_uganda_and_other_complicated_things http://www.forbes.com/sites/tomwatson/2012/03/08/the-stopkony-backlash-complexity-and-the-challenges-of-slacktivism/ http://www.blackstarnews.com/news/135/ARTICLE/8007/2012-03-08.html http://www.blackstarnews.com/news/135/ARTICLE/7709/2011-10-14.html http://blog.lemnsissay.com/2012/03/09/my-response-to-kony2012/ http://globalvoicesonline.org/2012/03/08/uganda-can-a-viral-video-really-stopkony/ http://rt.com/news/koni-viral-video-campaign-133/ http://www.huffingtonpost.com/michael-deibert/joseph-kony-2012-children_b_1327417.html http://www.thelondoneveningpost.com/kony-2012-phony-story-to-whip-up-more-war-in-africa/ http://libya360.wordpress.com/2012/03/11/kony2012-the-accurate-campaign-poster/ http://libya360.wordpress.com/2012/03/11/kony2012-revisiting-mass-murder-in-uganda-and-a-un-sanctioned-land-grab/ http://libya360.wordpress.com/2012/03/11/kony2012-10-questions-for-invisible-children/ http://www.pambazuka.org/en/category/features/80714 http://wrongkindofgreen.org/2012/03/08/the-kony-2012-campaign-a-tool-to-advance-the-call-from-civil-society-ngos-who-have-urged-obama-to-send-miltary-advisors-to-uganda/ http://libya360.wordpress.com/2012/03/14/kony2012-what-jason-didnt-tell-gavin-and-his-army-of-invisible-children/ http://vigilantcitizen.com/vigilantreport/kony-2012-state-propaganda-for-a-new-generation/ http://globalvoicesonline.org/2012/03/14/after-kony-2012-what-i-love-about-africa-reclaims-narrative/ http://blackagendareport.com/content/social-media-scam-alert-top-ten-ways-tell-kony-phony http://blogs.aljazeera.com/africa/2012/03/14/ugandans-react-anger-kony-video http://libya360.wordpress.com/2012/03/14/kony2012-psyops-collapsing/ http://concernedafricascholars.org/wp-content/uploads/2012/03/ACAS-Central-Africa.pdf http://www.africafocus.org/docs12/kon1203a.php http://www.africafocus.org/docs12/kon1203b.php

  Professor Branch "How often does the US government find millions of young Americans pleading that they intervene militarily in a place rich in oil and other resources? The US government would be pursuing this militarization with or without Invisible Children—Kony 2012 just makes it a bit easier. Therefore, it is the militarization we need to worry about, not Invisible Children."

  "The ‘hunt’ for Kony is a convenient excuse to build up a military state."

  The white savior supports brutal policies in the morning, founds charities in the afternoon, and receives awards in the evening. — Teju Cole

  • door dan op donderdag 15 maart 2012

   En welk Afrikaans land, welke Afrikaanse regering of leger, of welke Afrikaanse politicus moet ik nu juist steunen in z'n strijd tegen de LRA? En welk palmares kan hij voorleggen in z'n 26 jarige strijd tegen Kony? met dank bij voorbaat

   • door Matthias De Groof op vrijdag 16 maart 2012
    • door dan op vrijdag 16 maart 2012

     Dit geeft me inderdaad iets om op te kauwen, komende van mensen wiens oordeel er toe doet. Maar sta me toe sceptisch te blijven. Het schema dateert al van 6 jaar geleden en omvat inderdaad alle lijnen waarlangs gewerkt moet worden, wordt nu door De Waal als in meerderheid een succes beschouwd, maar Kony is er nog steeds...en helaas heb ik geen enkele indicatie dat de Acholis Museveni's aanpak ook zo rooskleurig zien... Erger nog, de zwakste schakel in de strijd de FARDC wist gisteren bij monde van één van z'n generaals te melden dat Kony niet langer een Kongolees probleem was... Dit terwijl vrijwel alle dit jaar gerapporteerde aanvallen in Kongo plaats grepen en de bevolking uit de Oostprovincie net naar Oeganda vlucht.... Dat Afrikanen het uiteindelijk zelf zullen moeten oplossen staat als een paal boven water en het is net een schande dat zij dit na 26 jaar nog niet geregeld hebben. Dat het Westen daarbij zeer voorzichtig moet optreden is een feit. Zowel niet militair als je bv. weet dat Sévèrine Autessaire moest vaststellen dat een campagne tegen verkrachtingen net tot meer verkrachtingen leidde. Zodra het militair wordt is dubbele waakzaamheid geboden, maar nu laat niks uitschijnen dat Obama zich in een imperialistisch avontuur wil storten en dat Bush jr. (te) veel tijd aan Darfoer bestede; wel m'n eerste reactie is dat dit mogelijk niet de beste verdediging van de US belangen was, maar anderzijds mag ik er niet aan denken welk onheil hij in andere krisisdossier had kunnen aanrichten....

     • door jan.vancriekinge op maandag 19 maart 2012

      Association of Concerned Africa Scholars – Africa specialists address risks of KONY2012 campaign and military solutions (March 19, 2012)

      The Board and Executive of the national Association of Concerned Africa Scholars (ACAS) today called on the U.S. government to give more attention to supporting the African Union of 54 nations in negotiating for peace in the militia‐torn areas of East and Central Africa.

      "We have listened to many African people from the war‐torn areas of Congo, South Sudan, Uganda, and Central African Republic", said David Wiley (*), spokesperson for ACAS, "and they are calling for negotiations and peaceful reintegration of the militias into their communities. Many are saying they do not want a widening of the war with national armies who often commit atrocities backed by U.S. troops or advisors that could continue the conflict for decades."

      The Africanist scholars said they are encouraged that so many Americans are concerned about Africa and want to help with the disorder of the militias there. However, the ACAS says: " ... after consulting with scholars of Uganda and Central Africa and with other experts in the region, we are deeply concerned that the recent campaign in the United States to pursue and arrest Joseph Kony, leader of the Lord’s Resistance Army (LRA), could have dangerous unintended consequences. Expanding U.S. military operations with the Ugandan army to capture Kony could increase the militarization of the region and lead to deaths of civilians who are caught in the crossfire or become targets of retaliatory attacks by the LRA, as has occurred in the past."

      "Indeed", Wiley noted, "the Ugandan army itself has been guilty of atrocities and abuse of civilians both in Uganda, probably killing more people over the years than the LRA, and now in the Central African Republic while chasing Kony again."

      The Ugandan director of the Makerere University Institute of Social Research, Dr. Mahmoud Mamdani, commented this week.

      "The 70 million plus who have watched the Invisible Children video need to realize that the LRA – both the leaders and the children pressed into their service – are not an alien force but sons and daughters of the soil. The solution is not to eliminate them physically, but to find ways of integrating them into (Ugandan) society."

      Instead of military action, ACAS is calling on President Obama and the Congress to support and take the lead of the African Union (AU) and its new Special Representative for Counter Terrorism. ACAS also urges Obama “to take a strong stand against the use of child soldiers by fully complying with the U.S. Child Soldier Prevention Act of 2009 by prohibiting military assistance to the Democratic Republic of the Congo and other governments until they meet specific benchmarks", as urged by Amnesty International.

      "Much of Africa", Wiley noted, "is awash with AK‐47s and other cheap small arms, light weapons, and mines, the munitions of terrorist militias." So ACAS also is calling on the Administration, " ... to actively seek an effective United Nations Arms Trade Treaty (ATT) to end irresponsible trade in weapons, munitions, and other military and policing equipment that often inflict misery and carnage on people, especially in Africa."

      "Donations by Americans are very much needed for the pressing needs of these former child soldiers, the raped, and the displaced", Wiley commented, pointing out that the 'excellent programs' of the UN High Commission for Refugees (UNHCR) and the UN Children’s Fund (UNICEF) are not fully funded for their work with the people displaced by the militias in the four countries.

      (*) Wiley is Professor of Sociology at Michigan State University, is a former president of the African Studies Association, and has conducted research on Africa for 50 years. For further information – Chair, ACAS Task Force on Demilitarizing Africa and African Studies: Prof. David Wiley, (Michigan State University) wiley@msu.edu (517‐332‐0333) ACAS Co‐Chairpersons: Prof. Eve Sandberg (Oberlin College) eve.sandberg@oberlin.edu (440‐775‐3003) ; Prof. Noah Zerbe (Humboldt State University) noah.zerbe@humboldt.edu ; ACAS Board of Directors and Advisory Council: http://concernedafricascholars.org/people/board/ and http://concernedafricascholars.org/

      http://africanarguments.org/2012/03/19/association-of-concerned-africa-scholars-africa-specialists-address-risks-of-kony2012-campaign-and-military-solutions/

 • door dan op maandag 26 maart 2012

  ‘k Heb weinig aan te merken op dit standpunt van een internationaal kransje van specialisten ter zake… behalve dat niet zij de bal aan het rollen brachten maar wel een “dom” videootje… (dat ik overigens niet gezien heb)… en Kony ken ik enkel vanuit een Kongolese invalshoek. Hierbij nog een artikel dat ik onderschrijf vanuit die invalshoek http://congosiasa.blogspot.com/2012/03/guest-post-from-campaigning-to-action.html

  Dank zij Kony 2012 weten er nu miljoenen dat Kony bestaat… Daarvan zijn er mogelijks enkele honderdduizenden die er iets meer over wensen te weten… En enkele duizenden die er zich gaan in verdiepen… En van die duizenden zijn er in het beste geval enkele honderden die zullen proberen die bal voor de voeten te leggen van mensen en organisaties die er iets aan zouden kunnen veranderen…

  En net dit is iets dat niemand anders de laatste kwart eeuw bereikt heeft… Dit nu neersabelen als een ondersteuning van het US imperalisme is niet één brug te ver maar op z’n minst twee: Is men vergeten met welke lange tanden de US, onder druk van progressief Amerika, daar optreedt? En een kwart eeuw ervaring heeft hen ondertussen geleerd dat er voor zoiets geen militaire oplossingen bestaan: “However, some daylight is starting to creep into international policies. The US strategy to support the disarmament of the LRA, issued in November 2010, emphasises that“there is no purely military solution to the LRA threat and Impact'”.” http://c2050222.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/WhiteHouseLRAStrategy_opt.pdf

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties