Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Europese Commissie grijpt de macht

Dankzij de goedkeuring van zes nieuwe wetten in het Europees parlement krijgt de Europese Commissie greep op het sociaal-economisch beleid van de lidstaten. Wie niet in de pas loopt, riskeert een sanctie. “Sociale dumping wordt de norm”, reageert de christelijke vakbond ACV streng.
woensdag 28 september 2011

Als reactie op de schuldencrisis wil het Europees parlement het economisch bestuur binnen de eurozone versterken. Daar moeten zes nieuwe wetten voor zorgen waar woensdag over gestemd werd. Door dit zogenaamde sixpack wordt de Europese Commissie de scheidsrechter. De Europese Volkspartij en de Liberalen stemden voor. De socialisten en de groenen stemden grotendeels tegen.

Alle landen moeten een begrotingsevenwicht nastreven. Landen die dat onvoldoende doen, worden op de vingers getikt. Als ze de aanbevelingen van de Europese Commissie in de wind slaan, moeten ze een bedrag van 0,2 procent van hun BBP op een geblokkeerde rekening storten.

De Europese Commissie zal niet alleen de begroting in de gaten houden. Er komt een scorebord dat de “macro-economische onevenwichten” bijhoudt. Het gaat dan over de handelsbalans, de schulden van de privé-sector, de huizenprijzen, het marktaandeel en de loonkost per eenheid product.

De Europese vakbonden trokken verschillende keren de straat op tegen het sixpack. Via het Europees Vakverbond werd ook druk gezet op de europarlementsleden.

Volgens het ACV werden wel enkele bijsturingen afgedwongen. Zo is er de zogenaamde Monti-clausule die zegt dat de “nationale praktijken en instellingen inzake loonvorming” moeten gerespecteerd worden. Dat zou in principe moeten betekenen dat de Europese Commissie niet mag raken aan het Belgische indexsysteem en het nationale interprofessionele loonoverleg.

Al is dat geen gewonnen zaak, vreest het ACV. “Ecofin (de verantwoordelijken binnen de Europese Commissie voor Economische en Financiële Zaken, nvdr) gaat zonder enige twijfel op zoek naar juridische argumenten om toch met geanctioneerde aanbevelingen voor de dag te kunnen komen over de loonvorming, over de cao-afspraken inzake indexering, over het vermaledijde centrale onderhandelingsniveau, enzovoorts...”, stelt Chris Serroyen, hoofd ACV-studiedienst.

"Neoliberale haviken"

Serroyen is niet mals voor het sixpack. In een opiniestuk op deredactie.be heeft hij het over “een beschamende onderwerping van de nationale democratieën aan de neoliberale haviken van de Europese Ecofinfilière”. De wetten dreigen “een breekijzer ter ontwrichting van ons sociaal model” te worden.

Volgens Serroyen dromen ze er bij Ecofin van om “de ondernemingen te bevrijden van de verstikkende greep van de vakbonden”.

Als voorbeeld citeert Serroyen uit de insteken van de Commissie tijdens een recent debat over de loonvorming in Europa. Volgens de Commissie moeten de overheden afslanken want “de onderhandelingsmacht van vakbonden en werknemers is hoger wanneer de overheid een aanzienlijk deel van de arbeidskracht opslorpt”. Lees: hoe meer werklozen, hoe lager de looneisen.

Of over ontslagbescherming: “door de onderhandelingsmacht van de tewerkgestelden te verhogen, slagen zij er beter in te weerstaan aan loonmatiging en looninleveringen en wordt de vervanging van tewerkgestelde werknemers door 'lage loonoutsiders' bemoeilijkt”. 

Met dat soort ideeën zal de Europese Commissie voortaan het Belgische sociaal-economisch beleid te lijf gaan. Ook de socialistische vakbond ABVV vreest een aanval op de pensioenen, de index en de lonen. 

"De wetgeving in haar huidige vorm lijkt enkel ontworpen om een conservatief-liberale agenda door te voeren van loonmatiging en bezuinigingen. We zien tot wat dergelijk beleid leidt: een algemene economische stagnatie in de Europese Unie en een totale sociaal-economische ontwrichting in Griekenland en Ierland. Loondeflatie, precaire arbeidsomstandigheden, uitgeholde sociale uitkeringen en gedegradeerde publieke voorzieningen lijken  de regel te worden in de EU," aldus het ABVV.

De Vlaamse werkgevers van Voka reageerden al tevreden. “Het is nu aan de onderhandelaars in België om deze Europese beslissing onmiddellijk mee te nemen in de vorming van een nieuwe federale regering”, aldus gedelegeerd bestuurder Jo Libeer.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

7 reacties

 • door froels op woensdag 28 september 2011
 • door froels op woensdag 28 september 2011

  Sp-a : Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui: http://kathleenvanbrempt.be/home/in_de_kijker/conservatief_europa_zoekt_oplossing_crisis_in_jouw_portemonnee N-VA: Europa: Frieda Breepoels is voor fair trade. Economic governance?? http://www.friedabrepoels.eu/blikvangers

 • door froels op donderdag 29 september 2011
 • door hansma op donderdag 29 september 2011

  Budgettair ontspoorde situaties in 14 van de 27 Europese lidstaten. 14 lidstaten hebben een schuldgraad die hoger ligt dan 60% van hun BNP. Slechts 3 landen hebben een schuldgraad lager dan 20%. Op deze schuld moet België ruim 10 miljard euro rente betalen (afhankelijk van de rente). Het lijkt me evident dat we dit geld nuttiger kunnen besteden. Dit staat los van wie mee moet opdraaien voor de gevolgen van de huidige financiële crisis.

  • door froels op donderdag 29 september 2011

   Beste hansma: neen, het verminderen van de intresten die staten moeten betalen staat niet los van de vraag: hoe verminderen we die schuld? Een tweede vraag, eignelijk de belangrijkste, is: wat heeft nu prioriteit: de overheidsschulden, de private schulden, of de koopkracht die de economie moet draaiende houden? Want zonder koopkracht gaan we naar een recessie. Obama tracht nu de koopkracht te verhogen (minder werklozen). De EC doet NIETS in deze zin. België wèl (Leterme, MIlquet); maar dat blijft wellicht niet duren.

   • door hansma op donderdag 29 september 2011

    Beste Mijnheer Roels: inderdaad het staat niet los van. Maar het verminderen van de staatsschuld moet een prioriteit zijn van alle leden van de Europese Unie en van de EU zelf, maar dan op lange termijn. Vandaag zijn er inderdaad meer acute problemen, zoals de financiële crisis er één is. Maar het lijkt me moeilijk om te weten wat de juiste maatregels zijn: de overheidsschuld aanpakken zorgt voor minder investeringen en koopkracht, de banken aanpakken op het moment dat ze door moeilijke tijden gaan lijkt me ook gevaarlijk, de koopkracht in stand houden komt neer op het opbouwen van de staatsschuld waardoor toekomstige generaties het pleit gaan beslechten. Op lange termijn zijn, naast andere maatregels, de vermindering van de staatsschuld (zoals in Estland, Luxemburg en Bulgarije) en strenge normen voor financiële instellingen (zoals in Canada (http://www.bbc.co.uk/news/10409354) en Australië) essentieel voor een stabiel en sociaal Europa.

 • door dana op donderdag 29 september 2011

  Dat is wat ze tegenwoordig bieden, ook aan mensen met jarenlange ervaring. Als we (werklozen) daarop ingaan, maw als dat 'pakt', en als de ontslagtermijn voor bedienden worden wordt verlaagd (ligt op tafel) zullen er velen hun bureau kunnen leegmaken. De goedkope vervanger, gedwongen door activering, zal dan maar een fractie van de bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen 'opleveren' voor de overheid/samenleving. Of hoe je zo snel als mogelijk de staat drooglegd en het patronaat rijker maakt. Wie de goederen en diensten gaat kopen? Export? Naar wie? Straks moeten we nog polygaam worden omdat zelf 2 lonen onvoldoende zullen zijn om kinderen groot te brengen. 2 mannen voor elke vrouw!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties