Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Zwart op wit: Belgische staat organiseerde samenzwering tegen onderdaan

Op 26 april 2006 riep het toenmalige kabinet Justitie de gerechtelijke, politieke en politietop samen voor een uitzonderlijke vergadering met maar één doel: een jonge en zoals achteraf bleek onschuldige Belg uitleveren aan Turkije. Tegen alle rechtsregels in.
vrijdag 9 september 2011

In een naschrift bij zijn nieuwe boek rakelt cultuurfilosoof Lieven De Cauter een oude zaak op. Alleen komt hij deze keer op de proppen met het verslag van een vergadering waarin zwart op wit geschreven staat hoe de top van de Belgische staat samenzwoer tegen één onderdaan.

Keren we even terug naar 28 april 2006. Enkele minuten nadat hij de grens is overgestoken wordt de jonge Belg Bahar Kimyongür tegengehouden door de Nederlandse politie. Hij was op weg naar 's Hertogenbosch waar hij een concert van de Turkse progressieve groep Yorum wou bijwonen.

Op het concert zou hij nooit geraken. Kimyongür wordt opgepakt omdat Turkije een internationaal aanhoudingsbevel blijkt te hebben uitgevaardigd tegen hem. Turkije wil Kimyongür in de gevangenis omdat hij in 2000 een toespraak van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Turkije verstoord heeft in het Europees parlement. Hij stak toen een affiche in de lucht en schreeuwde enkele slogans voor hij door de veiligheidsdiensten uit het parlement gezet werd.

Samenzwering tegen de rechtsorde door de hoogste instanties van het land: de kabinetten van toenmalig premier Verhofstadt en minister van Justitie Onkelinx, de top van de federale politie en de staatsveiligheid, en de federaal procureur Johan Delmulle...

Aanvankelijk werd gedacht dat Kimyongür door de Nederlandse politie werd aangetroffen tijdens een routinecontrole. Het verslag van een vergadering op het allerhoogste niveau op 26 april 2006 toont een verbijsterend ander beeld.

De kabinetten van toenmalig premier Verhofstadt en minister van Justitie Onkelinx, de top van de federale politie en de staatsveiligheid en de federaal procureur Johan Delmulle, ze waren er allemaal.

In het verslag wordt duidelijk en zonder te verbloemen het doel van de vergadering beschreven. “Dit internationaal aanhoudingsmandaat werd aan het parket van Brussel overgemaakt op 28/03/2006. Substituut Pdk Lindemans heeft gemeld dat België geen onderdanen uitlevert”, zo staat er te lezen.

De aanwezigen zijn er zich van bewust dat de feiten die Turkije Kimyongür ten laste legt ondraaglijk licht zijn. “Wat betreft de feiten is er geen dossier in België en indien er een gerechtelijk dossier opgesteld wordt, voor de feiten waarvoor Turkije een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd heeft, ziet het federaal parket niet in dat hiervoor een aanhoudingsbevel zou afgeleverd worden.”

Een vertegenwoordiger van de federale politie meldt dat even voordien een pv werd opgesteld tegen Kimyongür omdat hij een affiche aan zijn raam had hangen waarop stond dat de “USA naar de gevangenis moest worden gestuurd”. Maar ook dat lijkt geen reden om hem op te pakken, stellen de aanwezigen vast. “Volgens het Federaal Parket is dit dossier niet zwaar genoeg”, staat in het verslag.

Misschien kan die “dirty job” uitbesteed worden aan Nederland?

En dan komt het. Puntje 7 van het verslag draagt de titel “Piste verplaatsing naar Nederland”. België mag geen onderdanen uitleveren aan een land dat een niet al te fraaie reputatie heeft op vlak van mensenrechten. In Turkije worden politieke opposanten nog altijd gefolterd en soms zelfs vermoord.

Maar misschien kan die “dirty job” uitbesteed worden aan Nederland? De staatsveiligheid had achterhaald dat Kimyongür van plan was naar het concert van Yorum te gaan in 's Hertogenbosch.

De vergadering besluit: “Er zal door OA3 (de federale politie, nvdr) en het Federaal Parket contact opgenomen worden met de Nederlandse autoriteiten, teneinde hen te wijzen op de eventuele aanwezigheid van Kimyongür in Nederland en de mogelijkheid betrokkene aan te houden op basis van de interpolseining van de Turkse autoriteiten ter fine van voorlopige aanhouding met het oog op zijn uitlevering naar Turkije.”

Eén aanwezige op de vergadering maakt een bezwaar tegen de samenzwering

Eén aanwezige op de vergadering maakt een bezwaar tegen de samenzwering. “De korpschef van de zone 5339 vraagt om een vergadering met alle betrokken partijen onder voorzitter van het Comité P (het controleorgaan van de politiediensten, nvdr).” Zijn bezwaren worden van tafel geveegd. Hij moet zelf maar gaan aankloppen bij Kamervoorzitter Herman De Croo.

Iets meer dan twee maanden later wordt Kimyongür vrijgelaten. De Nederlandse rechters beslisten dat de feiten te licht wogen en weigerden hem uit te leveren aan Turkije.

De Belgische autoriteiten slaagden dus ook niet via de Nederlandse piste in hun opzet: de illegale uitlevering van de Belgische onderdaan Kimyongür aan Turkije. Maar het kostte Kimyongür wel twee maanden vrijheid.

Bahar Kimyongür was toen al enkele jaren het mikpunt van de hardnekkigheid van federaal procureur Johan Delmulle. Die wilde de jonge Belg met alle macht veroordeeld zien voor terrorisme. Kimyongür werd als sympathisant van de Turkse beweging DHKC beschouwd als een kopstuk van een terreurorganisatie.

Na een juridische martelgang werd Kimyongür in 2009 over de hele lijn vrijgesproken. Kimyongür diende klacht in tegen de Belgische staat en hoopt op een schadevergoeding.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

12 reacties

 • door Geert Puype op zaterdag 10 september 2011

  En dat Turkije moet volgens Links Europa (en Rechts Amerika) zo snel mogeljk lid worden van de EU...

  • door LVE op zaterdag 10 september 2011

   De toetreding van Turkije kan (wordt?) gekoppeld aan een aantal voorwaarden ivm rechten van verdediging. Dat zou zulke gevallen misschien kunnen voorkomen? Misschien toch nog zo slecht niet?

  • door Slag van Lepanto op zondag 11 september 2011

   Turkije is noch geografisch, noch historisch, noch cultureel-religieus Europees.

   • door dwars bekeken op maandag 12 september 2011

    verklaar u even nader: in hoeverre is bulgarije, polen ... wél "geografisch, historisch of cultureel-religieus Europees dan Turkije? waar liggen de grenzen van Europa en wie bepaalt die? wat is onze gemeenschappelijke geschiedenis met Polen behalve dat de Habsburgers er evenzeer hebben huisgehouden als hier? en waarom is de ene midden-oosterse godsdienst (judeo-christianisme) beter dan de andere (judeo-christi-islamistische)?

 • door Saskia Van Nieuwenhove op zaterdag 10 september 2011

  Wat hier duidelijk verwerpelijk is is het feit dat op basis van een dergelijk licht dossier het ganse systeem in werking werd gezet. Beter was geweest om onmiddellijk een schrijven te richten aan Turkije en te zeggen dat op basis van het voorval in 2000 niet kan worden uitgeleverd. Case closed.

  Maar ik zie geen samenzwering. Bij een vraag tot uitlevering is het normaal dat het federaal parket samenkomt en dat er gekeken wordt of er nog informatie over de man bestaat.

  Ik geef als voorbeeld pedopater Eric Dejaeger. Al 15 jaar werd om zijn uitlevering gevraagd door Canada voor een zwaar misbruikdossier. Wij hebben de man niet verhoord, wij hebben de man niet gearresteerd omdat we verkeerdelijk dachten (heb dat een jaar geleden ontdekt dat hij geen Belg was) dat hij Belg was. En dat we eigen onderdanen beschermen is een goed iets. Ook bij hem werd gekeken wat de mogelijke pistes waren. Hij bleef maar bij de paters in Blanden zitten maar mocht hij de grens hebben overgestoken met Nederland en ze zouden gevolg hebben gegeven aan zijn internationaal aanhoudingsmandaat en toch hebben kunnen uitleveren aan Canada (wat nog maar de vraag is want verjaringstermijn misbruik ligt ook anders in Nederland vs Canada) hadden we dat een vernuft staaltje speurderswerk genoemd. Iedereen wil nu éénmaal dat zijn slachtoffers gerechtigheid kennen.

  Het is een zeer complexe materie waarin we steeds aandacht moeten hebben voor fundamentele mensenrechten. Landen zoals Turkije moeten we zeer voorzichtig zijn wat de drijfveren zijn en wat de inhoud is van het dossier. Maar volledig hellen naar de andere kant kan ook niet. Zo wordt tot nu toe geen enkele Tsjetjseen uitgeleverd. Terecht, ook ik vertrouw dat Russisch tribunaal voor geen haar. Maar het klopt ook niet om bij elke arrestatie in het kader van een uitlevering op de achterste poten te gaan staan. Het zijn niet allemaal doetjes. Er zitten echt wel huurmoordenaars tussen. Die worden nu na 2 maanden vrijgelaten. Krijgen OCMW en genieten de volle vrijheid. Wat ik trouwens niet begrijp is dat Bahar langer dan 60 dagen in hechtenis zat. Ik dacht dat opsluiting in het kader van een uitlevering maar max. 60 dagen mocht. Elke dag langer zou dus een grove schending betekenen en kan echt niet.

  • door Saskia Van Nieuwenhove op zaterdag 10 september 2011

   opgezocht : opsluiten in het kader van een uitlevering is dus blijkbaar niet tijdsgebonden en ik ga ervan uit dat Bahar geen voorlopige maatregel in Straatsburg heeft gevraagd? Iemand?

  • door Peter Bormans op zaterdag 10 september 2011

   Ondanks alles wat mevrouw Van Nieuwenhove beweert, en dat grotendeels géén betrekking heeft op het artikel in kwestie, bevestigt dit artikel enkel maar wat ik al veel langer denk: op alle vlakken worden we geregeerd door legale gangsters.

   • door Saskia Van Nieuwenhove op zaterdag 10 september 2011

    Peter : waar staat iets dat geen betrekking heeft op het artikel? De hele zaak DHKP-C (sorry, het is dus complexer) is voldoende in de media geweest, ik dacht zelfs dat over deze zaak (Bahar) ook parlementaire vragen zijn gesteld - dat is mijns inziens wat men beoogt in een rechtsstaat, niet ? - wanneer er regels niet zijn of worden gevolgd dient daar duidelijkheid te worden verschaft, maar dat we op alle vlakken worden geregeerd door legale gangsters - met het accent op alle (!) - lijkt me pas een dooddoener en geen enkele opening voor verbetering van uitleveringen/uitzettingen/overbrengingen en respect voor de mens te bevatten.

    • door Eddie G. op zondag 11 september 2011

     [title]Arme Saskia, Ik hoop dat jij[/title]Arme Saskia,

     Ik hoop dat jij (n)ooit in de situatie van Kimyongür terecht komt. Dat jij niet gehoord wordt en zonder reden wordt uitgeleverd aan ... (je mag kiezen), want jij rekent met de letter van de wet. Het is in werkelijkheid een zonde van al de tijd en het geld dat er aan verspild is. Wederom toont het ook de betrouwbaarheid van zowel de Belgische politiek en de Belgische politie.

     Een paar weken geleden werd ik in elkaar geslagen door de Zwevegemse politie. Bij herhaaldelijk vragen wat de reden daarvan was, heb ik nog steeds geen antwoord. Het enige antwoord dat ik krijg is de vraag of ik had gedronken. Natuurlijk had ik dat, ik was op dat moment op een feest. Alsof dat een goede reden is om iemand in elkaar te slaan. Bij een poging om klacht in te dienen werd er zelfs geweigerd mijn klacht te noteren.

     Zo zie je maar. Macht zorgt ALTIJD voor machtsmisbruik. Elke functie met macht zouden veel strenger gecontroleerd moeten worden en bij misbruik strenger bestraft.

     • door Saskia Van Nieuwenhove op zondag 11 september 2011

      [title]Eddie, Lees alles : op basis[/title]Eddie,

      Lees alles : op basis van een dergelijk (licht dus) dossier de vraag stellen aan Nederland is verwerpelijk. Maar één : hij werd niet uitgeleverd , twee : ik zie geen samenzwering. Samenzwering betekent dat twee partijen samenspannen om een andere partij zwakker te maken. En nogmaals hoe verwerpelijk ook , ik zie geen bewijs dat dat hier het geval is. Wel een walgelijk machtsmisbruik van het federaal parket en in die tijd minister Onkelinx. Ik heb enkel willen aantonen dat er meer op die manier wordt samengezeten in het kader van internationale dossiers. Meer niet.

      En wat jouw verhaal betreft : onmiddellijk klacht neerleggen bij Comité P. Met tijd en plaats hebben ze voldoende. Zij stellen onmiddellijk een onderzoek in, dat is niet rekenen met de letter van de wet, dat is gewoon zo.

 • door Fred op zondag 11 september 2011

  Wat is dit dan? de persoonlijke rancune van de Turkse delegatie in het Europese parlement? Een danig bang Turkije dat terrorisme de kiem wil smoren door elke beeldvorming ervan op te pakken? zeg maar folteren? De Belgische toppolitiek die hier licht over gaat? Een politiek gemakkelijke keuze? dan toch gemakzucht in bij onze staatsmannen en -vrouwen? of zo'n geval van 'als we de rechtsstaat willen bewaren, moeten we de rechtstaat verloochenen'? Als deel van het zo geprezen electoraat hoop wens en eis ik dat die mens een bilijke schadevergoeding opstrijkt. Maar zo'n stinkend boeltje afkopen... en de pr-cirkel is rond.

  • door Koen Calliauw op zondag 11 september 2011

   De Belgische staat meet uiteraard met twee maten en gewichten. In het besproken geval gaat het om een linkse militant. De extreem rechtse, fascistische Grijze Wolven in België lopen los rond. De Staatsveiligheid zelf verklaarde hen tot een gevaar voor de samenleving.

   Dàt schandaal kaart ik aan op DeWereldMorgen.be naar aanleiding van een bloederige burenruzie tussen het Antwerps Belgisch-Turks gemeenteraadslid (CD&V) Ergün Top en zijn Koerdische buren, café uitbaters die onbekend zijn bij justitie. We maakten als eersten duidelijk dat er meer aan de hand is dan een uit de hand gelopen discussie wegens vermeende overlast.

   Ergün Top is een uitgesproken, bewezen Grijze Wolf. Hij jammerde over drugsoverlast in 'zijn' Brederodestraat op Antwerpen-Zuid. Al snel bleek hijzelf eigenaar van een café waar drugs gebruikt en gedeald worden. De Grijze Wolven zijn als terreurorganisatie wereldwijd betrokken in de grote drughandel. Niet de moeite om dit verhaal even door te lichten, Staatsveiligheid, recherche?

   Zoals het een Grijze Wolf betaamd wrong hij zich binnen in een democratische partij, de CD&V in dit geval en voert een politiek die op maat gesneden is van Turks ultra rechts, aansluitend op het Vlaams Belang. Ondanks vele verzoeken, staan de Grijze Wolven niet op de Europese terrorisme lijst. Ze zijn een steunpilaar van de Turkse regering. Lid van de NAVO.

   De Turkse Antwerpenaar Top is bij het Parket bekend als geweldpleger, bij de mensen in zijn volkswijk waar hij als advocaat kantoor houdt als 'cheriff' die de buurt terroriseert en huis na huis opkoopt. Deze hypocriete Turkse tsjeef schoot met zijn leugens over een 'drugs hol' naast zijn deur in eigen voet. Hij provoceerde volgens het Parket zijn Koerdische buren, die niet aangehouden werden.

   De affaire Ergün Top is een potje waar in men moet blijven roeren. De moersleutel waar hij tegenaan liep met fotogenieke beelden tot gevolg is de sleutel die de doos van Pandora opende. Top moet niet uitgeleverd worden aan Turkije, hij zou er naar eigen bewering wat al te graag in het leger vechten. Zijn achtergrond en betrokkenheid bij een terreur organisatie die de Staatsveiligheid als een gevaar omschrijft, moet in België aangepakt worden. Misschien kan het kabinet Justitie daarrond eens een uitzonderlijke vergadering beleggen.

   Achtergrond informatie over Bahar Kimyongür en de DHKP-C hier (1)

   1 - 'DHKP-C' www.doorbraak.eu/gebladerte/11271f80.htm

   Lees mijn artikels : www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/09/08/grijze-wolf-ergun-top-krijgt-klappen en (Bis) www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/09/11/grijze-wolf-erg-n-top-krijgt-klappen-bis

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties