Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Q&A: Palmer-rapport over de Gazaflotilla

Na maanden uitstel publiceerde de Palmer-commissie haar rapport over het flotilla-incident van 30 mei 2010. De Israëlische marine doodde toen 9 opvarenden. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon gaf de commissie de opdracht het fel besproken incident te onderzoeken. Het rapport doet veel stof opwaaien. Enkele vragen en antwoorden.
vrijdag 2 september 2011

De commissieleden menen immers dat Israëls maritieme blokkade van Gaza legaal is. Ze stellen dat Israël het recht had de schepen te stoppen, ook al laken ze het disproportioneel gebruik van geweld.

Israël beweerde altijd dat het handelde volgens het internationaal recht en ziet dit rapport als een overwinning.

Mensenrechtenorganisaties zoals onze partner Gisha zijn ontgoocheld. Gisha meent dat de commissie vooral een politiek compromis wou bereiken en zo de kans liet schieten om de algemene afsluiting van Gaza onder de loep te nemen.

"Schepen naar Gaza tegenhouden vanwege veiligheidsoverwegingen is wettelijk. De civiele afsluiting van Gaza is dat niet." De kerngedachte blijft ongewijzigd: Israël schendt het internationaal recht met deze afsluiting. In onderstaande Q&A legt Gisha uit waarom.

1. Kan Israël volgens het internationaal recht de toegang tot de zee afsluiten en schepen naar Gaza tegenhouden?

Ja, maar tegelijkertijd moet het de vrije doorgang van goederen via alternatieve kanalen garanderen. Sinds 1967 heeft Israël, als bezettende macht, het maritiem verkeer naar de Gazastrook verhinderd. Het heeft hiertoe de autoriteit conform de wetten die gelden onder een bezetting, vastgelegd onder het internationaal recht.

Deze wetten zijn nog steeds van toepassing op de Gazastrook, zelfs na Israëls terugtrekking uit Gaza in 2005. Israël controleert immers nog altijd de belangrijkste aspecten van het leven in dit gebied.

De wetten van de bezetting laten Israël toe te beslissen via welke kanalen goederen en mensen de Gazastrook binnengaan en verlaten. Hoewel Israël heeft aangeboden dat boten hun vracht uitladen in de haven van Ashdod, laat het niet alle civiele goederen aan boord, na een veiligheidscontrole, in Gaza toe.

2. Betekent dit dat Israëls maritieme blokkade van Gaza wettelijk is?

Neen. In onze visie maakt de maritieme blokkade deel uit van de algemene blokkade van Gaza. Dit is een blokkade die ook via het land en het luchtruim is opgelegd. Binnen deze context kwam Israël zijn wettelijke verplichtingen niet na.

Volgens het internationaal recht geldt een fundamenteel principe: controle gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Dit om te vermijden dat geen enkele partij de verantwoordelijkheid voor de bescherming van burgers tijdens oorlog of een bezetting opneemt.

Door zijn verregaande controle over de grensovergangen naar de Gazastrook, heeft Israël de verantwoordelijkheid om de bewegingsvrijheid van personen en goederen te garanderen.

Het moet de continuïteit van de economie, de gezondheidszorg en andere aspecten van het civiele leven garanderen. Enkel als er een concrete veiligheidsreden is, heeft Israël het recht om de doorgang van goederen of personen te verhinderen.

Zelfs in dat geval, moet het een evenwicht vinden tussen zijn veiligheidsnoden en de verplichting om het normale leven in bezet gebied niet te verstoren.

Door de doorgang van burgers en civiele goederen van en naar Gaza te verhinderen, verlamde Israël de economie en verstoorde het tevens het leven van de burgerbevolking. Hierdoor schond het zijn verplichtingen volgens het internationaal recht en maakte het zijn afsluitingsbeleid, inclusief de maritieme blokkade, onwettelijk.

3. Is het volgens dit principe tijdens een conflict toegelaten om sancties en andere economische maatregelen te treffen die de oorlogsinspanningen van de vijand verhinderen, zelfs al berokkenen ze de burgerbevolking schade?

Dat klopt als het gaat om sancties die één staat oplegt aan een andere staat. In de kwestie van de Gazastrook is dat niet het geval. De afsluiting van Gaza verhindert niet alleen commerciële betrekkingen met Israël, maar met de hele wereld.

De afsluiting is dus geen manier waarop Israël zijn soevereine recht uitoefent om commerciële relaties met het gebied te stoppen. Het opleggen van handelssancties tussen Gaza en derde landen kan enkel na toestemming van die landen of in navolging van een bindende VN-resolutie. Dit ligt niet in Israëls bevoegdheid.

Bovendien voldoet de afsluiting niet aan de juridische definitie van een ‘beleg’. Volgens het internationaal recht mag een 'beleg' worden ingesteld voor een afgelijnde periode om een welbepaald militair doel te bereiken.

In onze visie heeft de voortdurende afsluiting geen militair doel. Ze voorziet ook niet in de vrije doorgang van burgers, zoals het recht bepaalt.

4. Na de flotilla werden de beperkingen versoepeld. Betekent dit niet dat de afsluiting nu wettelijk is?

Neen. Na de flotilla in 2010 heeft de Israëlische regering het afsluitingsbeleid versoepeld. Ze hief het verbod op de doorvoer van consumentengoederen en grondstoffen op.

Israël liet maandelijks een duizendtal zakenlui naar Israël en de Westelijke Jordaanoever reizen. Daarnaast kondigde het een paar maatregelen aan: toestemming voor de invoer van bouwmateriaal voor internationale organisaties en de export van een beperkte hoeveelheid goederen vervaardigd in Gaza.

Maar het verbod op het verkeer van mensen tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever bleef van kracht, afgezien van 'humanitaire uitzonderingen'.

Ook het verbod op de invoer van bouwmateriaal voor de privésector en de export of verkoop van goederen uit Gaza, werd niet opgeheven.

De versoepelingen zijn belangrijk maar onvoldoende om het economisch en sociaal herstel van Gaza toe te laten. Om zijn beleid ten aanzien van Gaza wettelijk te maken, moet Israël deze verregaande beperkingen opheffen en de doorvoer van bouwmateriaal, export van goederen en het vrij verkeer van personen tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever, na individuele veiligheidsinspecties, garanderen. 

Brigitte Herremans

Brigitte Herremans is medewerkster Midden-Oosten bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

65 reacties

 • door Bobvian op zaterdag 3 september 2011

  Een niet onbelangrijke vaststelling: gewoon maar naar de foto kijken, hierboven. We zien een menigte "Europeanen", die haar verbolgenheid uitschreeuwt. Niet in Gaza, maar in een europees land. Ok. Heb echter nergens foto's gevonden van een "menigte" Europeanen die haar verbolgenheid had moeten demonstreren na de aanval op enkele bussen en vakantiegangers net voor Eilat, een paar weken terug.

  • door Bobvian op zaterdag 3 september 2011

   Voor die doden die daar (Eilat) in een hinderlaag gevallen zijn... Waren het Joden, Sionisten of gewoon Israëliers ?

  • door Lode Vanoost op zaterdag 3 september 2011

   Uw vaststelling is correct. En dan? Dewereldmorgen.be is vooringenomen? Bedoelt u dat? Zou kunnen, hoor. Maar zelfs als, ik zeg 'als', dat zo zou zijn, wat verandert dat aan de argumenten? Dit artikel heeft ongelijk omdat er een foute foto boven staat? Of zoiets? Moeten bij elk conflict beide kanten evenveel aandacht krijgen? Dat suggereert dat de waarheid ergens netjes middenin ligt. Als in Noord-Ierland een Britse legerpatrouille werd opgeblazen was dat erg voor die soldaten. Maar dat gaf hen geen recht op 'shoot to kill'.

   Het conflict tussen Israël en Palestina is geen conflict tussen twee actoren waar de waarheid ergens tussenin ligt. Israël is de bezetter en verdient daarvoor terecht de veroordeling van de publieke opinie in de hele wereld.

   Dat dit tweede rapport er is gekomen is enkel te danken aan de immense druk van de VS. Het rapport-Goldstone was duidelijk genoeg (en neen, het wordt NIET door de man weerlegd). Dit tweede rapport is moreel verwerpelijk. Er staat letterlijk in dat de actievoerder van de flotilla de bedoeling hadden met hun actie de aandacht te vestigen op de onmenselijkheid van de bezetting. Dat wordt dan als argument aangehaald om te verklaren dat de actie verwerpelijk was en mocht neergeslagen worden door de bezetter. Hoeveel lager kan je moreel nog zinken?

   Dit rapport is een witwasoperatie. Een van de panelleden is niemand minder dan gewezen president van Colombia Alvaro Uribe. Een ervaringsdeskundige, inderdaad, met hoog moreel gezag.

   Voor een degelijke analyse zie http://www.democracynow.org/2011/9/2/as_turkey_freezes_israel_ties_critics.

   • door Bobvian op zaterdag 3 september 2011

    @Lode Vanoost: "Moeten bij elk conflict beide kanten evenveel aandacht krijgen? Dat suggereert dat de waarheid ergens netjes middenin ligt." Mooi gezegd, inderdaad. Maar is dat echt zo. Bent U eenzijdig of bent U dat niet. Dat is de vraag. Ik ben niet eenzijdig, of tracht het niet te zijn. Vraag gewoon te begrijpen en daarvoor heb ik ook de visie van de tegenpartij nodig. Maar die krijg ik nooit. Wat bedoelt U trouwens met dat politiek korrekte "evenveel aandacht"? Ik wil gewoon geïnformeerd worden en stel dus vragen. Maar als ik die stel dan ben ik volgens U vooringnomen. Uw denken primeert... want wat U zegt is waarheid. En dan? Helpt U, met Uw mensenkennis en Uw kennis van de geschiedenis, het probleem daarmee oplossen? Of is schrijven en mensen overtuigen Uw broodverdienste?... NB: heb ook gevraagd of de slacftoffers, bij Eilat, Joden, Sionisten of gewoon Israëliërs waren (behalve de enkele toevallige Egyptenaren en Palestijnen...).

    • door Bobvian op zaterdag 3 september 2011

     @Lode vanoost: Nog iets. Moet ik begrijpen dat alleen Joden, sorry, Sionisten, een land bezetten? Dat alleen Joden smerige colonisatoren zijn? Wat moet ik dan begrijpen onder "europeese" (christelijk-correct) colonisatie van grote delen van de wereld? Wat moet ik in Gods naam doen met de arabische colonisatie van een ander onmetelijk deel? Volgens U is dat niet belangrijk. Voor U hoeven slechts Joden hun geschiedenis te vergeten en niet de rasechte colonisatoren die het gedurende eeuwen voor het zeggen hadden. Joden hoeven volgens U niet aan revolutie te denken. Vrouwen wellicht ook niet. Volg mijn blik... Er is nog een waslijst van andere "gecoloniseerden-geïndoctrineerden" (niet alleen hun grondgebied maar ook hun ziel) die staat te wachten.

     • door Lode Vanoost op zaterdag 3 september 2011

      Beste Bobvian,

      Uw tweede reactie stelt concrete vragen, graag een antwoord.

      Ik maak altijd een onderscheid tussen 'Joden' = de belijders van de Joodse godsdienst waar ook ter wereld en 'zionisten' = de belijders van het zionisme (geen idee waarom u dat altijd met een 's' schrijft). Alle zionisten zijn inderdaad belijders van de Joodse godsdienst, tenminste van en bepaalde interpretatie van die godsdienst. Er zijn echter meer dan Joden genoeg in de wereld (en in Israël) die het zionisme verwerpen. Ik maak ook altijd een onderscheid met 'Israeli's' = burgers van de staat Israël (en dat zijn Joden en niet-Joden). Ik klaag dus niet alleen de bezetting aan maar ook de apartheid in Israël zelf, de stelselmatige discriminatie van niet-Joodse Israëlitische staatsburgers, een discriminatie die een moderne staat onwaardig is.

      Het zionisme is een koloniale ideologie. Vanuit mijn antikoloniaal gedachtengoed dat al teruggaat op mijn jeugd en mijn solidariteit met antikoloniale bewegingen in de Westelijke Sahara, Oost-Timor, Noord-Ierland, Angola, Mozambique, Namibië ... is mijn verzet tegen de koloniale zionistische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Golan dus logisch. Bovendien, ook het zionisme is een Europees kolonisatieproject, een Oost-Europees om preciezer te zijn.

      Wat uw eerste reactie betreft. Natuurlijk ben ik eenzijdig. Dat is ook logisch. Ik kies namelijk de zijde van de onderdrukten. Dat betekent niet dat ik elke daad van de onderdrukten goedkeur. Dan kunt u uitgebreid lezen in mijn artikels op deze website (en op mijn reacties). Als u die al gelezen had, zou u al weten dat ik de aanslagen van Eilat al heb veroordeeld.

      Wat ik ook al eerder heb gezegd: het idee van een veilige thuishaven voor de Joden, na eeuwenlang vervolgingen in Europa, was een nobel idee. Ik ben het volledig eens met Hannah Arendt dat dit mooie idee volledig werd vernietigd door het zionisme dat de contradictie van 'een democratie voor joden alleen' predikt. Met de gevolgen van die aberratie zitten Israëlieten en Palestijnen vandaag.

      • door Bobvian op zaterdag 3 september 2011

       Ik had het niet over Uw ideologie, Uw opvattingen wat Joden of "zionisten" al dan niet hoeven, moeten, denken, doen of zijn. Ik vroeg U slechts wie die toeristen waren, die hun leven gelaten hebben tijdens de aanslag bij Eilat. Het gaat hier om mensen, net als die Turken die goed voorbereid waren "om van zich te laten horen"... en waar geen Palmerrapport voor bestaat.

      • door Bobvian op zaterdag 3 september 2011

       @Lode : Ik had het niet over Uw ideologie, Uw opvattingen wat Joden of "zionisten" al dan niet hoeven, moeten denken, doen of zijn. Ik vroeg U slechts wie die toeristen waren, die hun leven gelaten hebben tijdens de aanslag bij Eilat. Het gaat hier om mensen, net als die Turken die goed voorbereid waren "om van zich te laten horen"... en waar geen Palmerrapport voor bestaat.

       • door Lode Vanoost op zaterdag 3 september 2011

        Ik heb geen opvattingen wat zionisten zouden moeten denken, doen of zijn. Ik geef mijn opvatting over het zionisme. Wat zionisten zelf denken over hoe ze volgens henzelf moeten zijn zullen ze zelf wel bepalen.

        Ik zie geen moreel verschil tussen fanatici die een bus toeristen aanvallen en andere fanatici die ongewapende burgers op een boot afmaken. Het feit dat de eerste deel uitmaken van een bende en de andere van een staatsleger maakt hun misdrijven niet anders. Er is geen moreel verschil tussen het doden van Turkse en Israëlitische burgers.

        Dat er geen internationale rapporten bestaan over aanslagen in Israël zelf, heeft een eenvoudige reden. De staat Israël laat geen VN-onderzoeken op zijn grondgebied toe.

        • door Bobvian op zondag 4 september 2011

         @Lode Vanoost: U ontwijkt mijn vraag steeds met zeer veel woorden. Ik heb geen weet van een UN onderzoek op zee en toch is er een rapport (waar men het eerst wel en nu niet mee akkoord gaat) en toch hebben enorm veel mensen hun woede gedemonstreerd tegen de Joden, Sionisten en Israëliers maar niet tegen de Palestijnense aanval. Ik snap U niet.

         • door Bobvian op zondag 4 september 2011

          @ Lode: Dat noemt Men nu "Politiek". 60 jaar dat dat (hevige kritiek) duurt en het is nog lang niet genoeg voor nostalgisten, terwijl er elders pijnlijkere dingen gebeuren, waar geen Joden, Sionisten of Israëiiërs bij betrokken zijn. Legt U me dat eens uit.

         • door Lode Vanoost op zondag 4 september 2011

          U heeft gelijk. Ik verwarde het VN-Goldstone-rapport over de aanval op Gaza 2008-2009 met dit rapport. En inderdaad, ik aanvaard de legitimiteit van het rapport Palmer niet.

          U blijft weigeren het onderscheid te maken tussen Joden, Israëli's en zionisten(met een z). De woede van de mensen richt zich terecht tegen het zionisme en de zionistische misdaden. U zal dit inderdaad nooit snappen. Dat is nu eenmaal wat ideologische verblinding met een mens doet.

          Er zijn geen Palestijnse 'aanvallen', er is 'verzet' tegen de bezetting en de blokkade. De VN erkent het recht van gewapend verzet tegen een koloniale bezetter. Dat dit verzet daarbij ook methodes gebruikt die onaanvaardbaar zijn is niet uniek. Ook het ANC in Zuid-Afrika, SWAPO in Namibië, Fretilin in Oost-Timor, Frelimo in Mozambique, FARC en ELN in Colombia, IRA in Noord-Ierland en het verzet tegen de Duitse bezetting in België, Nederland, Frankrijk hebben misdaden gepleegd. Maar dat verandert niets aan het feit dat zij in een strijd tegen een bezetter betrokken waren.

          Wat de staat Israël buiten haar internationaal erkende grenzen doet is altijd per definitie een 'aanval'. Het argument van 'verdediging' is niet legitiem, onjuist en grotesk onrechtvaardig.

          End of discussion.

          • door Bobvian op zondag 4 september 2011

           @Lode: Over verblinding gesproken, Lode. Ik maakte geen amalgaam, ik vroeg U gewoon wat voor lui er gedood waren: Joden, Sioniste of Israëliers. Ik gaf U de kans een duidelijk antwoord te geven. Ik kreeg daarvoor een partijpolitieke mening. Ziet U niet in hoever "Politiek", "Dat soort politiek", mensen blind maakt? En nu, zo ineens , stelt U er een eind aan. Dat is niet erg sportief. Ik wens U toch ook een prettige Zondag.

           • door Bobvian op zondag 4 september 2011

            @Lode: Voor wat ik begrijp uit mijn vele boeken hebben Joden ook voor hun vrijheid gestreden (wel een beetje laat), maar tegen de christelijke en musulmaanse - dus ook tegen gedoopte Joden - wereld die hen gedurende eeuwen heeft gekastijd en vernederd. En dat niet slechts op het europees, amerikaans, afrikaans of aziatisch continent... maar ook in het land waar zij vandaan kwamen en dat hen door VN verdrag uiteindelijk - uit begrip - werd toegestaan. Men heeft het elke dag in onze media over Palestijnen die mishandeld worden door Israëliers. Ik zoek dus ook naar mishandeling van vrouwen, Kurden, zigeuners, blanken in Afrika (want wit wordt daar ook gediscrimineerd, net zo goe als zwart hier... of wist U dat niet), zorosters in Iran... of laat ons het gewoon maar hebben over godsdiensthaat in de Muslimwereld. Wel ik vind niet zoveel, euh bijna niets of bijzonder weinig. U vindt wel bijna elke dag iets over hen? Noteer, het is slechts een heel kort lijstje. Maar U bent verblind. Ik begrijp dat best. Het is Uw stiel en Uw manier van leven.

            • door Bobvian op zondag 4 september 2011

             Na de Fatwa die U hebt uitgesproken - het discussieverbod - ben ik op het net gaan kijken wie U eigenlijk bent - ik woon niet in België, sorry - lees ik over U : "international consultant and former deputy speaker of the Belgian Parliament"... Ja, nu begrijp ik alles. Het is dus echt Uw stiel om hevig partijdig te zijn en Israël voor schut te stellen. Ik zal dus maar mijn mondje moeten houden want ik ben een lul vergeleken met een International Consultant. Symbolisch gezien gedraagt U zich nu als een rijk en machtig kapitalist. ...Politiek...

             • door LVE op zondag 4 september 2011

              [title]@Bobvian ik heb de discussie[/title]@Bobvian ik heb de discussie een beetje van aan de zijlijn gevolgd U hebt gelijk in die zin dat er naast het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan, nog zoveel ander onrecht bestaat. Maar het ene onrecht praat het andere onrecht uiteraard niet goed. Dus waarom kun je niet gewoon het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan, erkennen? U moet oorzaak en gevolg verwarren. De fundamentele oorzaak zijn de territoriale ambities van de zionisten, ten koste van een ander volk. Met geen enkel ander onrecht dat je aanhaalt (en dat niet te ontkennen valt), kan je dat onrecht goedpraten. En wat betreft eenzijdigheid of verblinding... Ik denk dat Lode Vanoost heel duidelijk gesteld heeft dat hij ook Palestijns geweld op onschuldige burgers veroordeelt. Als u beweert NIETeenzijdig te zijn, dan zou het u sieren als u ook het zionistische geweld zou veroordelen, maar ik vermoed dat u te veel betrokken partij bent. U zult dat misschien ontkennen, maar beticht Lode Vanoost wel partijdig te zijn. Na uw zoektocht op internet besluit u dat een "International consultant and former deputy speaker of the Belgian Parliament" per definitie WEL partijdig moet zijn en Israël voor schut 'moet' zetten. Ik zie niet in waarom dat zo zou moeten zijn? Lode Vanoost veroordeelt het geweld op onschuldige burgers van BEIDE zijden. U veroordeelt alleen het geweld van de Palestijnen. Dus wie is er hier eenzijdig? En vanuit uw eigen eenzijdigheid doet u vervolgens iedereen die kritiek heeft op het zionisme, af als eenzijdig. Tenslotte vind ik dat u in uw laatste reacties de man speelt, en niet de bal.

             • door LVE op zondag 4 september 2011

              [title]@Bobvian ik heb de discussie[/title]@Bobvian ik heb de discussie een beetje van aan de zijlijn gevolgd U hebt gelijk in die zin dat er naast het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan, nog zoveel ander onrecht bestaat. Maar het ene onrecht praat het andere onrecht uiteraard niet goed. Dus waarom kun je niet gewoon het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan, erkennen? U moet oorzaak en gevolg niet verwarren. De fundamentele oorzaak zijn de territoriale ambities van de zionisten, ten koste van een ander volk. Met geen enkel ander onrecht dat je aanhaalt (en dat niet te ontkennen valt), kan je dat onrecht goedpraten. En wat betreft eenzijdigheid of verblinding... Ik denk dat Lode Vanoost heel duidelijk gesteld heeft dat hij ook Palestijns geweld op onschuldige burgers veroordeelt. Als u beweert NIETeenzijdig te zijn, dan zou het u sieren als u ook het zionistische geweld zou veroordelen, maar ik vermoed dat u te veel betrokken partij bent. U zult dat misschien ontkennen, maar beticht Lode Vanoost wel partijdig te zijn. Na uw zoektocht op internet besluit u dat een "International consultant and former deputy speaker of the Belgian Parliament" per definitie WEL partijdig moet zijn en Israël voor schut 'moet' zetten. Ik zie niet in waarom dat zo zou moeten zijn? Lode Vanoost veroordeelt het geweld op onschuldige burgers van BEIDE zijden. U veroordeelt alleen het geweld van de Palestijnen. Dus wie is er hier eenzijdig? En vanuit uw eigen eenzijdigheid doet u vervolgens iedereen die kritiek heeft op het zionisme, af als eenzijdig. Tenslotte vind ik dat u in uw laatste reacties de man speelt, en niet de bal.

              • door Bobvian op zondag 4 september 2011

               @zijdelinkse volger: ik denk het verschillende malen gezegd te hebben: dat ik de tekst gelezen heb en naar de foto gekeken: dat daar een eenvoudige vraag uit voortvloeide waarop ik maar steeds geen antwoord op kreeg. Dat dat uitgroeide tot heel wat zijdelings gepraat - zelfs over het al dan niet juiste gebruik van een "S" of "Z"... alsof een discussie over het geslacht der engelen nog in zwang is - . Nu doet U ook hetzelfde. 4 handen op een buik. Daar geraak ik dus niet verder mee. NB: ik vind het heel erg dat de Palestijnen het slachtoffer zijn van het schandalig gedrag van hun arabische buren als gevolg van een eeuwenoude colonisatie van het grondgebied en de ziel van die bevolking. Licht deze site mensen in, of is het slechts tendentieuse voorlichting of gewoon oplichting? Graag een antwoord. Nog een prettig week-end.

               • door LVE op zondag 4 september 2011

                Beste man, even op een rijtje ... Je verwijst naar een foto die als illustratie bij het artikel verschijnt. Dat gebeurt wel meer, we leven nu eenmaal in een visueel tijdperk. Maar in plaats van vervolgens op het artikel inhoudelijk in te gaan, open je zelf een zijdelings spoor door over de aanval bij Eilat te beginnen. Je moet het debat niet zelf opentrekken en dan achteraf de anderen "zijdelings gepraat" verwijten, waar je dan trouwens niet verder op ingaat. En je blijft in hetzelfde bedje ziek. .. de Flotilla ging over hulp aan de verdrukte Palestijnen in Gaza, daarover ging ook het artikel en op mijn opmerking daarover, trek je het debat nog maar eens elders naar toe, nl. de schandalige behandeling van de Palestijnen door hun arabische buren, en je zwijgt de schandalige manier waarop de zionisten de Palestijnen in Gaza behandelen, dood. En jij uit dan in een vraag je 'bezorgdheid' over het tendentieus zijn van de site??? Deze site stelt onrecht aan de kaak stelt, van welke kant ook. Als je even het archief van DWM raadpleegt, vind je daar genoeg voorbeelden van. Zie bv. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/01/arabische-revolutie-verandert-niets-voor-huisslaven

            • door Lode Vanoost op zondag 4 september 2011

             U vindt mijn mening over een en ander in deze artikels. Of die uw vragen beantwoorden kan u zelf bepalen.

             Ik ben wat ik ben en gebruik mijn ervaring en mijn ideologische visie, ik ben vanzelfsprekend 'partijdig', ik beweer ook niet de objective waarheid te verkondigen. Ik heb een 'mening', een 'opinie', zo hoort dat, in het politiek bedrijf zoals u dat doet vanuit uw ideologische visie.

             U kan me op veel betrappen maar nooit dat ik iemand persoonlijkheid zou beledigen of kwetsen. Doet u zich dus aub geen leed aan door over uzelf dergelijke termen te gebruiken.

             Hoe het schrijven van artikels op een kleine alternatieve website van mij een rijk en machtig kapitalist maakt, is me een raadsel. Zoals u kan lezen op de homepage worden de schrijvers van artikels bij dewereldmorgen.be niet vergoed.

             http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/15/noam-chomsky-westen-doodsbang-voor-arabische-democratie-n http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/11/noam-chomsky-tsunami-alarm-voor-isra-l http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/17/erkenning-van-palestina-oorlog-met-iran http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/25/ilan-papp-de-knorrige-diplomaten-van-de-schurkenstaat-isra-l http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/13/opheffing-apartheid-oorlog-met-gaza http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/19/isra-l-bereidt-nieuwe-oorlog-voor

             Zie ook de vele reacties onderaan deze artikels.

             Mijn standaardliteratuur over Israël:

             Ilan Pappé. The Ethnic Cleansing of Palestine Shlom Sand. The Invention of the Jewish People Noam Chomsky. The Fateful Triangle. The United States, Israel and the Palestinians Hannah Arendt. The Jew as Pariah John Mearsheimer and Stephen Walt. The Israel Lobby and US Foreign Policy Norman Finkelstein. This Time We Went Too Far. Truth and Consequences of the Gaza Invasion

             Zet u de discussie rustig verder zonder mij, zo belangrijk ben ik niet

             Van harte

             Lode Vanoost

             • door Bobvian op zondag 4 september 2011

              @ Ludo: Ik schuim de sites af die zich politiek onaangenaam gedragen. Maar ik ben geen politicus en zal daar nooit aan meespelen. Dat is weggelegd voor mensen die naar een of andere vorm van macht zoeken. Ik val rechts, als links aan, lekentaal of gosdienstig gezwets, propalestijnen als anti-sionisten, flaminganten als Belgen en die meer. Ik leer enorm veel van de antwoorden die ik krijg en tracht mijn argumentatie zo eenvoudig mogelijk te houden en bij te schaven. Dat doet U wellicht ook. Gelukkig schijnen we het eens te zijn dat we het oneens zijn met elkaar. Dat is alleen maar interressant en uiteindelijk (hoop ik) constructief. Wat is de zin van "Waarheid". En wat betekent "Waarheid", dat onzinnige woord dat zoveel terreur heeft gezaaid in de geschiedenis van alle volkeren ter wereld. Ik beweer niet dat ik de waarheid bezit. Ik stel gewoon vragen. Nog een prettige dag.

              • door Bobvian op zondag 4 september 2011

               @Lode : Al die boeken, die U me daar opnoemt, heb ik gelezen. Allemaal Joden die hun geloofsgenoten, sionisten en de israëlische beleidsleiders mogen en kunnen bekritiseren. U hebt er geen enkel opgenoemd van de "tegenpartij"... Dat wil dus zeggen dat U de Waarheid preekt, niet alleen voor Uzelf, maar veel erger, voor anderen... net als de predikanten uit verre het chistelijke en musulmaanse verleden. NB: Een andere logische gevolgtrekking zou zijn: Joden zijn in staat uit te komen voor hun mening, durven anders te denken en doen dat zonder zich "op te offeren" waar ze ook wonen behalve in echt zwaarchristelike of zwaar musulmaanse gebieden (daar is het van belang intelligent te zijn, je mond houden zoals alle gecoloniseerden dat deden; ofwel gewoon uit te wijken naar vriendelijker kontreien...). NB: Joden zijn volgens mij geen "Muslim = "onderdanen" (soumis in het frans) want das is de betekenis van het arabische woord en dat vomt een civilisatie). V.

 • door froels op zondag 4 september 2011
  • door Bobvian op zondag 4 september 2011

   @Frank Roels: Bedankt voor het artikel. Ik had het reeds gelezen. Prettige zondag.

 • door Jos D'Haese op zondag 4 september 2011

  @ Bobvian: Het spijt me, maar hoewel u zelf vindt van wel vind ik dat u weinig constructief discussieert.

  U stelt een vraag (eigenlijk een vaststelling), waarom er geen foto van protesterende Europeanen voor de aanslag op enkele Israëlische bussen (die ik bij deze ook veroordeel) bovenaan dit artikel staan.

  U krijgt daar een antwoord op: omdat dat geweld afkomstig is van een kleine groepering, en omdat dat geweld een (weinig eerbare) manier van verzet tegen een bezettingsmacht is, terwijl we in het geval van Israël kunnen spreken van disproportioneel geweld door een staat die daarnaast een volk een aantal basisrechten ontzegt, tegen het internationale recht in.

  Dan dramt u door dat u geen antwoord hebt gekregen, en gebruikt dat argument ook om alle andere elementen die uw tegenstander aanhaalt aan de kant de kunnen schuiven.

  Nog eindigen met een goedendag en het lijkt wel alsof het een opbouwend debat was. Maar dat hebt u nu juist onmogelijk gemaakt.

  • door Bobvian op zondag 4 september 2011

   @Jos d'Haese: (Geen Roel...) Het spijt me ten zeerste jullie het leven zuur te maken. Dat was echter niet de bedoeling. Het begon allemaal met een constatie omtrent een foto over een artikel in verband met het Palmerrapport. Een vraag volgde. Is die zo moeilijk te beantwoorden. Als men (Ludo, onder andere) daar niet op kan antwoorden dan heeft het geen zin nog vragen te stellen. Dan kan ik hier, op deze site, absoluut niets leren. We zijn nu hélaas te ver om op onze stappen terug te komen. Ik heb dus gewoon met epibreerders te maken, zoals ene Simon Carmiggelt ooit sommige mensen omschreef. Over doordrammen gesproken... niet één, maar heel zijn gevolg doet daar nu aan mee. Ik zocht slechts zijn antwoord. Doe me een lol, Jos, en vraag aan Ludo me één woordje te schrijven: het antwoord. Dat hij (jullie) slechts de vraag beantwoord en de foto vergeet..

   • door Bobvian op zondag 4 september 2011

    @Jos d'Haese: Inderdaad is het geen debat geworden. Het heeft trouwens geen zin indien er slechts één waarheid bestaat.

    • door Bobvian op zondag 4 september 2011

     NB: in een discussie met slechts een waarheid kan men slechts vriendelijk zijn. Indien er twee waarheden zijn wordt dat heel wat moeilijker, me dunkt.

     • door Bobvian op zondag 4 september 2011

      Mochten jullie frans lezen, hier een interessante text over een wereldbekende en sympathiek linkse figuur: Jean Ziegler, pro-Palestijn en derde-wereld-specialist. Op zijn late leeftijd heeft de man een helderder zicht gekregen over "linkse" politiek en de mensen die zij "verafgoden". t' Kan verkeren zei ene Breedero. Niet? http://www.lematin.ch/actu/suisse/l’oeil-dans-le-retroviseur-jean-ziegler-se-livre-son-autocritique

      • door LVE op zondag 4 september 2011

       Ik zie niet wat er 'gekeerd' is? Citaat uit de link: "Aujourd’hui, il se reproche d’avoir trop souvent dit aux gens du tiers-monde venus l’écouter que l’impérialisme était responsable de tous leurs maux: «Quand je leur disais cela, tout le monde applaudissait. Mais je tenais ainsi un discours qui les déresponsabilisait et les désarmait. C’est mon péché capital et je m’en veux. Aux Camerounais, par exemple, j’aurais dû dire que leur ennemi était la bureaucratie du régime au moins autant que le néocolonialisme français…»" Toch duidelijk, niet? Trouwens ... als u Jean Ziegler als referentie gebruikt voor 'onpartijdigheid', geef je hiermee wel een grote pluim aan DWM, want die hebben er in de loop van 2010 al een artikel met video aan gewijd. Zie http://www.dewereldmorgen.be/video/2010/09/23/jean-ziegler-de-haat-tegen-het-westen-0

       Nog enkele opmerking: 1) in een vorige reactie schrijf je “Ik val rechts, als links aan, (...) propalestijnen als anti-sionisten, ….” Toeval of een lapsus dat je spreekt over propalestijnen als anti-sionisten (hetzelfde kamp?) maar niet spreekt over de anti-palestijnen (de zionisten …)

       2) Je verwijst naar Ludo, maar ik vermoed dat je Lode bedoelt?

       3) De vraag waar je nu voortdurend op terugkomt… ik kan daar niet op antwoorden, en misschien willen anderen op het forum er niet op reageren, omdat het in sé een afleidingsmanoeuver is zoals ik vroeger al aanhaalde en niets van het artikel weerlegt.

       4) Tenslotte .. je trekt het debat open, maar gaat dan zelf niet in op argumenten die gegeven worden, je blijft hetzelfde zionistische liedje herhalen. zie ook mijn vorige reactie hierboven (Beste man, even op een rijtje …) http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/02/qa-palmer-rapport-over-de-gazaflotilla#comment-21950

       Enfin, ik ga het hier bij laten, want dit is niet de manier waarop ik een debat wil voeren.

     • door Jos D'Haese op zondag 4 september 2011

      Is uw vraag dan of er zionisten, joden dan wel Israëli's in de bus zaten? Ik snap niet waarom iemand die daar het antwoord niet op weet ineens het recht verliest met u te debatteren.Volgens mij zijn er een aantal zaken veel belangrijker. Maar daarover weigert u discussie.

      En over uw 'één waarheid', daar heeft niemand hier iets over gezegd. Wat wel gezegd is, is dat we hier niet te maken hebben met een waarheid die waarschijnlijk in het midden ligt, gezien we twee volledig verschillende 'kampen' hebben: een staat aan de ene kant, met een zeer goed uitgerust leger dat op professionele wijze een volk het leven zuur maakt en op een aantal (agressieve) demonstranten niets beters kan verzinnen dan ze in de rug neer te schieten, tegenover aan de andere kant enkele bendes die zich tegen deze staat (op een - nogmaals - weinig eerbare) manier verzetten. Een ontwikkeld leger tegenover een bende. Een opgesloten, jarenlang onderdrukt volk, zonder medicijnen of bouwmaterialen, tegenover een opgeblazen bus. Dan ligt de waarheid niet ergens in het midden. Maar dat wil uiteraard niet zeggen dat er maar één waarheid zou zijn. Dat hebt u zelf verzonnen en op basis daarvan zegt u dat een debat onmogelijk is. Het 'end of discussion' sloeg op terminologie over verdediging of aanval door de staat Israël.

      Verder zou ik graag uw naam kennen, als u opmerkingen heeft bij de mijne.

      • door svdl op maandag 5 september 2011

       Beste Bob...

       Ik heb de reacties hier opeenvolgend gevolgd en ben absoluut verbaasd van uw retorische omzwerving. Maar ik ga terug naar de eerste vraag waarmee u "een debat wilde openen" (implicerend?) --> "Waarom er een foto van een menigte prtesterende Europeanen staat afgebeeld"? Wel , ik weet het niet :-) Voila... Maar wilde u iets impliceren misschien. Wel kom dan eens uit uw schelp!

       Wat de kwestie "bezetting" betreft.. Uw weet toch heel goed dat de Israelische staat uitgeroepen is op een grondgebied dat al bewoond was door anderen? Namelijk Palestijnen. U betwist dat? Hoe heet dit verschijnselen waarbij men sytematisch grondgebied "afneemt" van een reeds bewonend volk, en de bestaande bewoners verdrijft of als 2de rangsburgers behandeld? Dat heet "B-E-Z-E-T-T-I-N-G". En wat gebeurt er altijd als een grondgebied bezet wordt? Ding-dong! LVE, Jos, en Lode hebben het al genoeg uitvoerig en duidelijk verwoord.

       U zou ultimum natuurlijk "all the way" kunnen gaan door te beginnen met "Het Heilige Schrift" waarin u dan opmaakt dan voor 2000 jaar lang "De Joden" hun land is bezet door... Maar dan spreken we over een religieus boek en over godsdienst... Tja dan ben althands ik persoonlijk wel uitgepraat met U,...

  • door Bobvian op maandag 5 september 2011

   @ Jos. Niet makkelijk al die teksten te moeten beantwoorden. Zoals ik reeds zei, ben ik geen politicus, maar dat mag niet beletten dat ik mijn visie of versie geef over het hoe en wat er ons verteld wordt, hoe dat me dat wordt opgedrongen en of ik dat al dan niet op een strikt persoonlijke manier mag bekritiseren zoals een schilder of een dichter dat wel of niet hoort te doen als hij zijn gevoelens uit. Of moet het beslist op een akademische manier gaan. Dan kan ik beter hier reeds ophoepelen. Dan moet iedereen ophouden die het niet eens is met U. Dat soort intimiderend "klerikaal gedrag" is ook toegepast door stalinisten, fascisten, nationalisten, kapitalisten, kommunisten. De wet van de sterksten of die denken de sterksten te zijn.

   Ik heb echter Niet gevraagd waarom er geen foto van woedende Europeanen te zien is boven dit artikel. Ik heb gewoon een domme vervelende vraag gesteld: Waarom zien we nooit foto's van verbolgen Europeanen als Israëliers gedood worden in (anti-sionistische) media of sites.

   U gaat dan verder met: "... omdat dat geweld afkomstig is van een kleine groepering, en omdat dat geweld een (weinig eerbare) manier van verzet tegen een bezettingsmacht is, terwijl we in het geval van Israël kunnen spreken van disproportioneel geweld door een staat die daarnaast een volk een aantal basisrechten ontzegt, tegen het internationale recht in. En dan denk ik in mijn domme kop: als er Joden gedood zijn dan is dat puur anti-semitisme want alle anti-sionisten beweren dat ze het niet tegen Joden maar tegen de vervloekte sionisten hebben. Dus vroeg ik me af of er in die bus sionisten zaten en hoe die Palestijnen dat wisten. Was dat zo, dan hadden we die hele resem teksten niet hoeven doorzenden en was er een zeker begrip op te brengen. Maar als het nu gewoon Israëliers zijn of buitenlandse touristen (zoals bvb de aanslag op het station in Madrid) die in die bussen werden gedood, waarom dan niet de minste europeese optocht tegen het doden van Joden en gewone Israëliers? En als het even kon zonder Palestijnse vlaggen en anti-racistische groeperingen om ook daar alles te recupereren zoals politici dat doen om van zich te doen spreken...

   U had het over disproportionaliteit. Toen de reeds lang voorbereide arabische legerkorpsen (niet de palestijnse) het pas geschapen land bestormden in de overschatte overtuiging dat ze de Joden vlug in zee zouden krijgen moet ik aanzien als een flauwe grap?

   Inderdaad dramde ik door, op dat ene puntje - om me een beeld te geven hoe U denkt - om zo de discussie te openen. En omdat ik overladen werd met een spektakulaire reeks verwijzingen, "indoctrinaties" (hier wordt U wellicht witheet) kon ik niets anders doen dan in mijn schelp kruipen en hetzelfde doen.

   We zijn het slechts eens dat we het oneens zijn. Dat moet nu zowat duidelijk zijn. Waarom komt dat zinnetje niet van U, U die veruit belangrijkere argumenteers bent dan ik.

   Iemand (de zijdelinkse volger) zei op een meesmuilende manier dat hij zo "zijdelings " even mijn teksten had bekeken... Mag ik dan niet beweren dat jullie allen mijn teksten niet hebt gelezen, en op een zeer pretentieuze manier me de les spellen. Jullie schijnen niet te lezen wat er staat. Zelfs de franse tekst is slecht begrepen. (Heb inderdaad even aan mezelf getwijfeld).

   NB: Ik nooit gezegd dat Jean Ziegler onpartijdig was. Waar haalt U dat vandaan. Bovendien ik hem en ken ik zijn familie. Hij is zeer anti-sionistisch, net zoals jullie.

   Sorry voor de lapsus. Hahaaa, leuk. Dat kan jullie van nature uit niet overkomen. En aan Lode mijn oprechte verontschuldigingen alsook het verkeerd schrijven van Sion/Zion. Ik ben het thema minder meester dan jullie...

   Lode heeft het debat opengetrokken. dat schijnt nog steeds niet duidelijk te zijn.

   Mijn basisargument is: Laat die Joden met rust. Ze zijn niet slechter en beter dan wij. Laat de Israëliers met rust. Ze zijn niet slechter of beter dan wij. Het is nu eenmaal zo. Inch' Allah. Na meer dan 60 jaar is het welletjes. Palestijnen kunnen nu, en op een verreweg betere opvangst rekenen van hun medeburgers en kapitaalkrachtige organismen dan de Joden gedurende meer dan 1000 jaar onder christen en musulmaans heerschappij. Zand erover net zoals de Joden zand hebben moeten leggen op hun verschrikkelijk recent verleden dat niemand kent of wil kennen. Of liever gezegd, na die zelfde 60 jaar zijn de meesten alweer jodenbeu en wil iedereen van "dat gezeur" af: de concentratiekampen, het verlies in het vertrouwen in zijn medeburgers, het verlies van hun eeuwenoude overlevingsplek (Rusland, Polen, België, Nederland, Afghanistan, Irak, Iran en noem maar op. Met andere woorden met "have en goed". Sionisten, communisten, nationalisten, fascisten, vuile kapitalisten Jodenhaters, Arabierenhaters, vrouwenhaters, extremisten, palestijnse nostalgisten, idioten en zeveraars vindt je overal. Niet een van hen gaat vrijuit. Noch de Palestijnen, noch de Arabieren, nog onze westerse landen die niets gedaan hebben om de Joden echt te helpen. Nog iets. U schijnt niet te weten dat mensen zich leren beschermen als ze worden aangevallen. Dieren doen dat ook. Is het zo erg als je intelligent, mooi, rijk of gezond bent. Hebben de Syrische burgers wapens om zich te verdedigen. Hadden Joden in Europa de kans om zich te verdedigen tegen een uitgelaten geïndoctrineerde massa aan jodenhaters? Sorry, als ik jullie geklaag aanhoor. Ik heb daar echt moeite mee. Wel te rusten.

   • door LVE op maandag 5 september 2011

    Je schrijft : "Iemand (de zijdelinkse volger) zei op een meesmuilende manier dat hij zo "zijdelings " even mijn teksten had bekeken..." Wat ik schreef: "Ik heb de discussie een beetje van aan de zijlijn gevolgd". Dat zijn twee verschillende zaken. Waar haal je dan dat ik jouw teksten NIET zou gelezen hebben? Mag ik dan niet beweren dat je mijn teksten niet hebt gelezen, en me op een zeer pretentieuze manier de les wil spellen.,. en dan nog op een denigrerende manier ("meesmuilend ..")

    Ik heb voor jou brave man, nog EEN VRAAG, waar ik nu graag van jou eens een antwoord zou krijgen, want je spreekt nu over, want je schrijft nu "Laat die Joden met rust. Ze zijn niet slechter en beter dan wij. Laat de Israëliers met rust. Ze zijn niet slechter of beter dan wij." En dan stopt het .. Waarom niet vervolgen met "Laat de Palestijnen met rust. Ze zijn niet beter of slechter dan wij" ???????????

    Je bent selectief verontwaardigd, je spreekt over het onrecht de joden is aangedaan, en ik ben het daar mee eens dat hen inderdaad veel onrecht is aangedaan (LEES DIT NOG EENS!), maar hoe zit het nu met het onrecht dat de zionisten de Palestijnen aandoen, kun je dat ook aanklagen en veroordelen? Dat is MIJN VRAAG: kun je het onrecht dat de zionisten de Palestijnen aandoen aanklagen en veroordelen????

    • door LVE op maandag 5 september 2011

     "Nog iets. U schijnt niet te weten dat mensen zich leren beschermen als ze worden aangevallen. Dieren doen dat ook. Is het zo erg als je intelligent, mooi, rijk of gezond bent. Hebben de Syrische burgers wapens om zich te verdedigen. Hadden Joden in Europa de kans om zich te verdedigen tegen een uitgelaten geïndoctrineerde massa aan jodenhaters?" Dan begrijp je toch ook dat Palestijnen zich verdedigen als hun land wordt opgevreten. Zie kaartje onder http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2009/01/27/spoedcursus-palestinaisrael-2/ Welke wapens hebben de Palestijnen om zich te verdedigen?

    • door Bobvian op maandag 5 september 2011

     @LVE: "...zo een beetje vanaan de zijlijn gevolgd"... Dat lag me indedaad dwars. Ik heb dus mijn reactie caricaturaal beschreven. Het ligt voor de hand dat ik maar half gelezen wordt en dat is duidelijk te merken aan jullie pretentieuse reacties. Ik ga daar dus niet verder op in. De pedanterigheid van jullie gedoe viel niet in goede aarde en Ik ben jou brave man niet. Je interesseert me dus niet meer. Ik mijd zelfingenomen, humorloze moralisten. Saluut en de kost.

     • door LVE op maandag 5 september 2011

      ...waarmee je natuurlijk vermijdt te antwoorden op de voor jou netelige vraag die ik hierboven stelde (je bereidheid het onrecht dat de zionisten de Palestijnen heden ten dage aandoen te veroordelen) en ook vermijdt te reageren als ik je schaakmat zet met je eigen argumenten (nl. het gebrek aan de verdedigingsmiddelen die de joden in Europa hadden, en de vraag dat nu toe te passen op de Palestijnen....) Is dat jouw ultieme reactie als je onder de vragen/argumenten van de tegenpartij niet meer onderuit kunt, nl. de tegenstander persoonlijk aanvallen en je dan terugtrekken?

     • door Jos D'Haese op dinsdag 6 september 2011

      Nu zijn we helemaal op een punt gekomen dat de discussie eraan gaat.

      Een laatste keer zal ik je vraag proberen beantwoorden zonder het antwoord te kennen, ik hoop dat u dan snapt wat ik bedoel.

      Er bestaan weinig betogingen tegen de aanval op een Israelische bus omdat die bus wordt aangevallen door een bende. Het lijkt me sterk dat er alleen zionisten in de bus zitten, en zelfs moest dat het geval zijn, dan nog vergist de bende zich van doel. Daarom is er niet minder reden om te protesteren wanneer er Joden dan wel zionisten in de bus zaten. Maar er komen geen grote protesten tegen omdat de aanval op de bus het werk was van enkele mannen/vrouwen die op eigen houtje een bus opblazen. Er komen wel protesten wanneer een staat (en ik weiger hoofdletters te gebruiken, maar ik moet me inhouden) doelgericht geweld gebruikt tegen een ander volk, en wanneer een staat verhitte actievoerders in de rug schiet en zelfs weigert zich daar voor te verontschuldigen. Dat is het onderscheid.

      Voila, ik heb voor de derde keer geantwoord op uw vraag, ik hoop dat het duidelijk is nu. Misschien kan u nu eens reageren op dat antwoord in plaats van te zeggen dat u er geen gekregen hebt, en wanneer u dat gedaan heeft ook de vragen aan u gesteld te beantwoorden. En dat allemaal liefst zonder gescheld, getier, minachting en meer van dat soort moois.

 • door froels op maandag 5 september 2011

  Is in deze lange discussie al iemand tussengekomen over de samenstelling van de commissie Palmer? Er zit een Israëli in en een Turk, naast Palmer en de oud-president van Colombië. Zo krijgt men van in den beginne een partijdige visie. Ofwel mochten betrokken partijen er NIET inzitten; ofwel moesten ook een Palestijn, en een vertegenwoordiger van de Flotilla, maar geen Turk, lid zijn. De Flotilla was multinationaal. Verder is het uitgangspunt van de commissie partijdig: nl dat israël het recht heeft de toegang tot Gaza en Palestijnse gebieden te controleren, om wapenimport te verhinderen. Mogen de Palestijnen (of een andere belanghebbende) dan ook een wapenembargo tegen Israël instellen? Daar ben ik voor, laat de VN dat maar doen, desnoods de NAVO. Palestijnen hebben evengoed als Israëlis het recht zich met wapens te verdedigen. Ik zou meer zeggen: atoomwapens. Indien Gaza die moest hebben...Niet dat ik wapengebruik aanbeveel. Maar het is ethisch (en lijkt mij , ook juridisch) onverdedigbaar, wapens aan de enen te geven, en het te verbieden aan de anderen. Is dat niet zonneklaar?

 • door Bobvian op maandag 5 september 2011

  Retorische omzwerving... zei er eentje, Intimidatie is schijnbaar de beste verdediging. En wat een moeilijke woorden moeten sommigen daarvoor aanvoeren... "impliceren". Watte?. Tjonge. Als oud arbeider kreeg ik nooit zo'n woorden te horen. Om het nog maar eens voor de zoveelste keer te zeggen.: Ik heb Nooit gevraagd naar een foto van woedende pro-israëlische Europeanen, boven het artikel over de "Flotilla". Ik heb gewoon een vervelende vraag gesteld: Waarom zien Wij, krantelezers, nooit foto's van verbolgen Europeanen als Israëliers gedood worden in onze westerse (anti-sionistische) media of sites? Pluimpje voor de anti-sionistische lobby... En nogmaals; maar U heeft het nog steeds niet gelezen, schreef ik, dat het christenen en muslims waren die een groot stuk van de wereld hebben bekeerd en veroverd – dat noemt men rasechte colonisatie - met alle gevolgen vandien (zoals het huidige opdringen van democratie in de arabische landen die voor 't ogenblik revolutionneren). Maar dat is natuurlijk voor U te lââng geleden... en dus te lang geleden om daar nog op terug te komen... is dat niet zo? Nu nog, gaan paterkes, arabieren bekeren en gaan muslims "goddelozen of ongelovigen", van bij ons, overtuigen in hun Ware geloof. Men vraagt zich af waarom, na zoveel godsdienstoorlogen in Europa. Oh, Stockholm...

  Van die eeuwenlange colonisatie is Israël nu het onaangename resultaat. Helaas voor vele Joden die uit alle landen "verdwenen" zijn, waar zij evenlang woonden – misschien nog veel langer - als de nietjoodse bevolking of daaruit wegvluchtten vanwege de heersende segragatie, de oneindige vernederingen of gewoon maar wetteloos vernietigd als besmet vee in zeer "gecultiveerde" landen. Het was hen niet meer mogelijk met mensen te leven die hen sinds zo lang naar het hart stonden. En op hun beurt, net als de vroegere volksverhuizingen, werd daardoor een ander volk weggedrukt. (Cf: o.a. Rwandezen in Congo of Muslims uit Indïe enz... enz...) Nu is het zo dat het palestijnse volk deel is gaan uitmaken van de "Oumma", de muslimwereld, net zoals de Marranen dat zijn geworden in het fanatiek christelijke Spanje en Portugal. Net zoals Berbers, Kurden, Zoroasters en noem maar op. Eeuwenlang gecoloniseerd en gebrainwashed is er van die geconverteerden weinig of niets overgebleven. De moedigste families waren de meest intelligente en wellicht wijze gelovigen, of gewoon maar idiote fanatieke Christenen en Joden. Dit is dezelfde ware geschiedenis van zovele andere bevolkingsgroepen, die nu nog bestaan of totaal uit de roulatie verdwenen (of opgenomen) zijn. Hitler had het lumineuze idee een soort "Jodentuin" te maken voor de overlevende Joden, net als onze natuurparken om de verschillende dierlijke varieteiten van een tanende natuur te "beschermen"... Wat zijn mensen toch fijngevoelig... Engelsen stelden zelfs voor om Joden naar Ouganda te sturen. Hoe durfden ze het, zonder de Ougandezen iets te vragen?.... Dat vonden de anti-sionisten een heel wat betere oplossing... Wat zijn nou zwartjes vergeleken met Arabieren, hé? Oh, wat werd er gelachen. Hu-mor... Zelfs Stalin heeft hen Birobidjan, een bantoustaatje, gegeven in het uiterste Oosten, ver van de bewoonde "menselijke" wereld, om als eerste kanonnenvlees te dienen voor 't geval hun chineese aartsvijanden hen zouden aanvallen. Ook dat was een origineel idee. En Dàt allemaal om van de Joden af te zijn. Oh ja, ik vegat het. Europa had haar miljoenen Joden zò graag, dat zelfs "het recht" om lucht te mogen ademen hen ontnomen werd... Antwerpenaren wisten tegen de weinige terugkomende stadsjoden de fijngevoelige vraag te stellen: "zedde gaaj ni doeit?" Inderdaad een intelligent-correcte manier om een "oude kennis" welkom te heten...

  Die mensen die het allemaal zo humanistisch en pacifistisch voorhadden met "hun Joden", voor en gedurende de oorlogsjaren, zijn na het oprichten van een joodse thuishaven plotseling opnieuw veranderd in bijzonder moeilijke, zwaar sceptische, en verschrikkelijk "gechockeerde" anti-sionisten... Tegen mensen van hun allereigenste landje die het niet meer zagen zitten om in een land te wonen waar ze nog steeds niet graag gezien waren. De "mot" zat er al in net voor de 2de wereldoorlog. Maar eigenlijk reeds in de pogroms in Rusland. Lekker doorduwen jongens... een volksverschuiving op touw brengen samen met de moffen enzomeer. Ik zeg niet dat alle Joden onmogelijk konden verderleven in zo'n akelige omgeving. Veel Joden hebben zich na de oorlog terug kunnen aanpassen en hebben het loodzware verleden leren vergeten (iets wat we nog steeds niet merken bij Palestijnen), dank zij goeie medeburgers. Maar vele anderen konden dat niet en wilden op alle mogelijke manieren ver weg van die stille haat en zochten het in het enige land dat hen overbleef om geen terroristen te worden of massaal zelfmoord te moeten plegen. Laat eens, in een gesloten kamer, een gebelde kat los... en zie wat er gebeurt... Leuk? Hebt U ooit van Dr Monod's experimenten gehoord? Echt lezen.

  Mijn omgeving en al mijn vrienden, en ik uiteraard ook, vinden het leven van de Palestijnen een verschrikking. Wie had kunnen denken dat, na de massale verstoting en/of uitwijking, ze door hun eigen geloofsgenoten zo slecht zouden behandeld worden (de jonge mannen was het verboden hun grens over te steken, en moesten als eersten hun leven offeren aan het oprukkend geallieerd arabisch leger – ouderen moesten het land uit om plaats te maken voor die aankomende "stoomwals" – Velen bleven, en de rest ging het land uit door contradictorische berichtgevingen. Kloterig oorlogsbeleid van het Arabisch Legioen, absurditeiten en verschrikkelijke fouten, door alle partijen begaan, hebben door die onzinnige oorlog een definiteif einde gesteld aan iets wat door Joden en Arabieren voor mogelijk werd geacht. Een land met twee volkeren... Maar hun eigenste leiders in Libanon, Syrie, Saoudi Arabie en Jordanië moesten niets van hen Joden hebben, noch van al die arme vluchtelingen. Zij zouden als "straf" een "buffer vol haat" worden, terwijl Jordanië het echte "hart" van arabisch Palestina zou worden. De ontvangst was daar een pover en gierig gedoe waar de UN voor moesten opdraaien. Zoals ik zei zijn de Palestijnen verre van de enigen die hun huis en grond verloren. Iedereen vergeet de Pakistani, de Armeniers, de Hutus en nog heel wat andere volkeren om maar opnieuw te zwijgen over de Joden van de arabische landen. Israel doet enorm veel voor haar Arabieren en haar Bedouinen. Arabische landen doen niets voor hen en nog minder voor hun Joden (als er nog zijn...). Hoor naar de oorverdovende krietiek van de kapiteins aan wal...

  Dat Israël een "grof spel" speelt komt omdat de christelijke en musulmaanse anti-sionistische wereld ook aanhoudend grof speelde en dat blijft spelen. Israëlis zijn slechts met 30 miljoen, geloof ik en kan zich slechts verdedigen met toeschietelijke, empatische vrienden. De christelijke en musulmaanse wereld bestaat uit meer dan een miljard mogelijke jodenhaters en/of anti-sioniste. Dat noemt men dan het "moedig" humanistisch onderonsje van Jodenhaters en fanatieke anti-sionisten.

  Ik ontken NIET dat er bij de sionisten fanatiekelingen rondlopen. Wellicht net zoveel als er bij de Palestijnen zijn. Moeilijk te bepalen. Ik heb goede en interssante "anti-sionistische" vrienden en kenissen - waarom zou ik ze moeten ontzien – en heb ook heel goeide sionistische vrienden en kenissen. Maar ik ben er van overtuigd dat het overgrote deel aan beide kanten domme, gevaarlijke en onverantwoordelijke denkers of dromers zijn. Ik behoor daar in geen geval bij.

  Veel van Uw waarheden en uw argumenten storen me uitermate, net zo goed als de waarheden en de argumenten van Uw "vijand" waar U mij onderbrengt.

  Ik heb de vier joodse anti-sionistische schrijvers gelezen die hierboven voorkomen in een lijst. Ik raad U desalniettemin nog enkele andere interessante boeken aan: " Le Droit au Retour", ed. Sinbad 400blz (Farouk Mardam Bey et Elias Sanbar). "Comment le peuple juif fut inventé" Ed. Fayard 430 blz (Shlomo Sand). De "Bijbel" van de linkse anti-sionisten: "Le conflit israélo-arabe" van "Les Temps Modernes" uitgegeven door J.P. Sartre (wellicht onvinbaar) Het introductiedeel van de Palestijnen is geschreven door een joodse anti-sionist: Maxime Rodinson. Dat was zo geëist, door de Palestijnen. Opdat het boek hun fiat voor uitgave zou dragen moest Sartre Abdel Khader weigeren, de enige Arabische schrijver, die begrip had voor het gedrag van de Israëliers. De man is sindsdiens spoorloos verdwenen... De frans-algerijnse schrijver Malek Chebel vertelde me ooit, in gezelschap van een andere Algerijn, dat het te riskant is voor hen, openlijk hun mening te geven omtrent het palestijns probleem. Je ziet maar wat "werkelijkheid" en "waarheid" inhouden.

  "Sionistische" geschiedkundige tips stuur ik U niet. Dat heeft uberhaupt geen zin. Geen enkele anti-sionist is geinteresseerd... Je ziet maar hoe snel sommigen geestelijk afstompen. Dat noemt men "bedrijfsblindheid, in de economie. Je ziet toch ook maar dat er wèl Joden zijn die zich om de Palestijnen bekommeren. Veel meer dan die vier die daar opgesomd waren. Niet het omgekeerde. Wie een naam heeft mag mij die doorgeven.

 • door david op maandag 5 september 2011
  • door Bobvian op dinsdag 6 september 2011

   @ David: Bedankt voor de cynische tip. Maar ik wist het msschien reeds voor U, daar ik regelmatig www.guysen.com en www.ma'an.com lees. Inderdaad heel erg, wat daar is gebeurd. Mijn krant staat daar nu van vol. Dacht U nu echt dat zoiets nooit had kunnen gebeuren in een land als Israël dat dagelijks te maken heeft met palestijnse en joodse fanatiekelingen? In Europa gebeuren die dingen nooit, hé? Dit bewijst maar alweer hoe slecht U me leest en hoe vooringenomen U wel bent. Ik heb meer en meer het nare gevoelen met mensen te maken die het getij der middeleeuwen nog niet zijn ontgroeid. De nawerking van het katholicisme is nog sterk in zwang. Of ik het nu met gelovigen of leken te maken heb. Ik begin te ontdekken dat "leken", "laïcs" in het frans, nog lang geen vrijdenkers zijn en dat onze universitair afgestudeerden meer een meer geglorifieerde papegaaien zijn die zich inderdaad (moet ik echt toegeven) perfect uitdrukken en me hier in deze politiek site doen denken aan de inquisitoren die Galileï ooit hebben berecht. Een van Uw medestaanders moest mij zonodig absoluut onder druk zetten. Ik MOEST "toegeven" dat Israëliers grof waren met Palestijnen en dat ze hun land hadden afgepakt... "Subtiliteiten" die dat gebied hebben ontwricht, kent de man niet. Of Galileï nu gelijk had of niet, zijn bwewijsvoering bleef in de Index tot de twintigste eeuw. Dat soort grootsprakerige mensen werden door "trouwe gelovige volgelingen" als "intellectuelen" aanbeden. Het waren "waarheidsdragers" van generatie op generatie universitair afgestudeerden, net zolang als Joden het met dat soort gelovigen aan de stok hadden... Dat bewijst ons alweer hoe papegaaien van buiten kunnen leren... Maar helaas, papegaaien zijn niet in staat un fantasie te laten werken. Kennis, en het zich netjes uitdrukkien, is nog lang geen bewijs voor intelligentie. Vroeger stond voor hen de aarde centraal, nu staat er voor het zelfde soort "denkers" (euh, niet allemaal, natuurlijk) Palestina centraal, het landje dat de oorsprong van "hun geloof"... heeft gekend. Want had het Ouganda geweest... vergeet het dan maar.

   Onze "leken-maatschappij" is nog steeds geschoeid op onze "joods"-christelijke manier van leven. Zelfs onze revoluties (engelse, franse, russische) zijn allen herdoopt, euh gerecupereerd (zelfs de communistische, nationalistische en fascistische) en het zou me niet verwonderen dat echte vrijdenkers moeilijk te vinden zijn, net als "Joden". Ik wil daar alleen maar bij zeggen dat vele christenen zich hebben afgewend van de kerk maar in hun hart het zijn gebleven: harde werkers, perfecte uitvoerders, maar fundamenteel nog verschrikkelijk "gelovig" of verschrikkelijk anti-"iets".

   Geef mij maar Jobs. Daar is alles mee gezegd.

   • door Bobvian op dinsdag 6 september 2011

    Had ik het niet gedacht... U was er als de kippen bij...

 • door Bobvian op dinsdag 6 september 2011

  Een stelletje anti-sionistische fanatiekelingen en een joodse fanaticus... Maar ik moet toch zeggen dat die jonge man kloten aan z'n lijf heeft. Dat zou hij wellicht niet gedurfd hebben in een arabisch land. Daar laten idividuen zich ontploffen... dat is nog moediger. http://www.youtube.com/watch?v=ABjE_7uwA0I

  • door Bobvian op dinsdag 6 september 2011

   Iets dat het bij onze anti-sionistische media NIET haalt: Tunisie : mise à sac de la synagogue Beth El à Sfax La synagogue Beth-El de Sfax en Tunisie aurait été saccagée et pillée le 18 août dernier, en plein mois du ramadan, selon des informations d'un citoyen israélien originaire de Sfax reprises par le site internet du CRIF. Alors qu'il y avait une surveillance policière 24 heures sur 24 du temps du Président Ben Ali, cette garde n'existait plus ces derniers mois. Les responsables du saccage n'ont pas laissé de traces extérieures de dégradation, ni de graffitis sur la façade.

  • door froels op zaterdag 10 september 2011

   Gekeken naar de video. Jong gastje (high school, dus secundair) met grote Israëlische vlag is ook héél goed beschermd, door wel 10 agenten die een barrière vormen tegenover de pro-Palestijnse demonstranten. Indien daar nu zou gestemd zijn: wie was in de meerderheid? Alleen komen we zo niet verder.

 • door Bobvian op dinsdag 6 september 2011
 • door Bobvian op dinsdag 6 september 2011

  VOETBAL en wat ons nieuws ook niet haalt: (Sorry... alweer in 't frans): Le gouvernement ukrainien a décidé la démolition de la synagogue "Goldene Roise" de Lvov, datant de 1582, afin d'y construire à sa place un hôtel pour y accueillir les spectateurs de l'Euro 2012 de football. Considérée comme une des plus belles synagogues du monde, ses murs ont résisté aux tentatives des nazis de la brûler et elle fut le symbole de la mémoire des 420.000 Juifs ukrainiens assassinés pendant la Shoah. L'Ukraine et la Pologne co-organisent le championnat d'Europe de football (Euro 2012).

  • door wagner op woensdag 7 september 2011

   @Bobvian,

   Om het kort te houden, de meeste joden die in israël/pelestina leven en het zionisme aanhangen, hebben hun roots in centraal azië khazaren/chazaren en noemen zich Ashkennazisch. Hun voorvaderen hebben dus nooit in palestina gewoond en kunnen dus palestina niet claimen. Als het zionisme een terugkeer betekent naar de voorvaderlijke gronden, dan zouden ze eerlijk met zichzelf moeten zijn en hun staat in "khazaristan" moeten stichten en zouden de joden uit de arabische wereld samen met de oorspronkelijk bewoners (palestijnen) een staat kunnen stichten. Overgens wordt hun al dan wel joods zijn ( de ashkennazis) door vele stromen binnen het jodendom in vraag gesteld.

   • door Bobvian op donderdag 8 september 2011

    @Wagner... Om het nog korter te houden... de meeste die in USA, Brazilië, Argentinië , Australië, Tahiti... ik noem er maar een paar, en die het katholicisme of protestantisme aanhingen en nog aanhangen... en/of de meesten die in Algerije, Indonesië, Irak ... om maar enkele van die landen te noemen die het musulmaans geloof nog steeds aanhangen, hebben ook hun roets (mooi woord, inderdaad) of hun "indoctrinatie" van elders.

    Echter, er wordt bij christenen weinig en bij Muslims überhoupt niets in vraag gesteld. We zullen het hier maar niet hebben over de vele musulmaanse stromingen die elkaar naar het leven staan.

    • door Bobvian op donderdag 8 september 2011

     Bovendien is Israël een vrij unieke politieke-sexuele aandoening; een territoriaal venerisch gezwel, opgedaan door een teveel en te lang forniceren van twee loense minnaars. Volg mijn blik...

    • door wagner op vrijdag 9 september 2011

     [title]@Bobvian De katholieken[/title]@Bobvian De katholieken hebben wel geprobeerd om Palestina te bezeten (kruistochten) en hebben het uiteindelijk opgegeven. De protestanten van bv; Amerika, Engeland daarentegen hebben bij mijn weten nooit het geboorteland van Marten Luther proberen te claimen. Hetzelfde geldt voor de moslims (musulmanen voor u )van bv;Indonesië,Indie ect ,hebben ook nooit het arabisch schiereiland willen claimen. Israël is een theocratie, net als iran trouwens, in theorie een leken-staat maar in praktijk domineert de Thora en worden alle wetten daaraan getoetst , dus je verwijten dat de zogezegde europeese laïcisme onder de hemd nog steeds het kruis dragen slaat nergens op. Israël beweert altijd dat ze omringd wordt door vijanden, maar is dat niet juist het wat israël wil? altijd dat geklaag uit gewoonte, wordt zelfs doorgetrokken nu de de zionistisch joden zelf de vervolgers/onderdrukkers zijn van een volk , slagen en terwijl klagen over het onrecht die men hun is aangedaan is een contradictie. Overgens gun ik alle volkeren een thuisland, dus ook voor de joden en de Palestijnen.

     • door Bobvian op vrijdag 9 september 2011

      Oh, wat kent U de geschiedenis goed. Bij mijn weten hebben de Indianen onze Christenen het leven niet constant zur gemaakt. Was dat zo dan zouden die al lang terug naar Europa teruggevaren zijn... dat geldt ook voor de "zwartjes" in Afrika en Australië. Alsook de Berbers, Zoroasters, Kurden, in de Maghreb en de Mashrek. Al had Europa enkele leuke revoluties achter de rug meen ik U te mogen zeggen dat de theocratie het daar toch nog lang heeft uitgehouden. Nu leven we in een periode van "leken" die zich nog steeds laten begraven en inhuwelijken voor een kruis of zoiets. Ik gun de Palestijnen ook een thuisland. Dat had Jordanië moeten zijn. Maar welke palestijnse broeders gunnen de Palestijnen een land?

   • door Bobvian op vrijdag 9 september 2011

    Had U echt gedacht dat Joden Khazarstan hadden kunnen claimen? Bent U op de hoogte dat daar ontzettend veel petroleum word gepompt? Joden waren goed voor Ouganda... Zelfs het verre Birobidjian en nog andere plekken, waar ze ver van ons waren... De woestijn, van waar ze vandaan kwamen, was te dichtbij en helaas op de plaats waar (Oh, Grote God) Christus gekruisigd werd en Mahomet, die tijdens een nachtritje op zijn vurig paard een vlaggetje met zwaard en maan is gaan planten op een Joods kasteel. Kom nou. Bent U serieus?

    • door Bobvian op vrijdag 9 september 2011

     En nog wat, voor 't geval U het nog niet wist: Canada heeft enorm veel land gegeven om Nunavut te stichten voor de Inuits, die hen niet verdrongen hebben. Amerikaanse "zwarten" zijn zich opnieuw gaan vestigen in een afrikaans land, Liberia, omdat die het gedrag van Blanken niet meer leuk vonden. Wel hebben ze betere posten kunnen bemachtigen... Als je snugger bent kan het haast niet anders. Israëlieten mogen niet snuggerder zijn dan arabieren, niet? En vooral niet beter bewapend zijn om zichzelf te verdedigen...

     Ik hoor U al zeggen... "Ja, maarr Dat is niet hetzelfde als Uw verrekte Israël. Met andere woorden moet ik aannemen dat alle landen een en dezelfde geschiedenis hebben gekend. Noem me dan eens een land dat, op enkele "dingen" na, doet denken aan ons regenachtig kikkerlandje... Nederland? Kom nou. Of noem me gwoon maar een persoon die exact hetzelfde leven als U heeft geleid en die dat ook op een zelfde manier heeft beleefd...

     • door wagner op zaterdag 10 september 2011

      De canadezen hebben een deel van het land in een reservaat veranderd en de inuits daar laten verkommeren, alcoholisme is één van de hoogste ter wereld (dus zo gelukkig zijn ze niet in hun reservaat) Leberia werd gesticht onder president Monroe om het teveel aan zwarten in de VS te verminderen, wat kon je immers doen met negers die men niet meer mag uitbuiten (slaven ).

      Israël is uniek in die zin dat de ashkennazishe (khazaren)pelestina praktisch etnisch "gecleanst) hebben, bijna alle dorpen zijn van de kaart geveegd , het karakter van pelestina , haar cultuur, historische monumenten bijna alles is ver-hebreeuwst en verdwenen omdat de wereld opinie in de mythe van"een land zonder volk voor een volk zonder land" zou gaan geloven. Rond die periode is trouwens ook de mythe ontstaan van"joods-christelijk" beschaving.

      • door Bobvian op zaterdag 10 september 2011

       U bent een myhtomaan. Lees en vertel niet klakkeloos na wat men in Uw hersens pompt. U bent het stereotype voorbeeld van de domme anti-zionist. En er lopen nogal wat van los. Saluut en de kost. Ik zoek het nu elders.

       • door Wagner op zaterdag 10 september 2011

        typische reactie van een zionist met oogkleppen als men het niet meer kan haar haar halen,begint men te schelden. Ik heb meer boeken gelezen dan er in jouw hersens in kunnen ingepompt worden.

   • door Bobvian op zondag 13 januari 2013

    @ASKTHENAZIS... Om het kort te houden. U bent "goed geïnformeerd". Ik ken die verhaaltjes ook reeds heel lang. Ze komen steeds uit dezelfde... ja, inderdaad... uit de anti-zionistische (antisemitische) hoek. Een halve waarheid dus. Palestijnen zijn ook afkomstig uit alle mogelijke windstreken... van het ottomaans rijk. Maar dat kon U niet weten want niemand heeft U dat ooit verteld, zelfs Uw partij niet. Het zionisme is te vergelijken met ons feminisme. Mannen zijn verantwoordelijk voor hun machistisch gedrag... Als vrouwen geen uitweg meer vinden voor hun erbarmelijk leven met een hatelijke en levensgevaarlijke klootzak dan hebben wij daar in het Westen een oplossingen voor. De vrouw wordt met haar kinderen opgevangen in een tehuis waar toegang wordt geweigerd aan alle mannen, voornamelijk aan hun "echtgenoot". De wet kan ook verbieden dat de man nog in zijn eigenste familiehuis kan terugkeren zolang het niet tot een volwassen gesprek komt tussen hem en zijn vrouw... Wellicht wist U ook niet dat Christenen en Muslims grote delen van de wereld hebben gekoloniseerd met alle gevolgen van dien... Velen van die kolonies hebben zich heel laat "vrijgevochten"... U hebt goed gelezen... "GEVOCHTEN". Joden hebben dat uiteindelijk ook gedaan omdat ze zowel in het christelijke als in het muslim "imperium" op een zeer eigenaardige, laat ons zeggen meestal onmenselijke manier werden behandeld. Wil U enkele voorbeelden... ? Niet alleen hebben Joden zich vrijgevochten, maar ook Vlamingen, arbeiders, Zwarten en zelfs vrouwen. Stel U voor, ZELFS Vrouwen. ZELFS Joden!!! Gelukkig bestond er overal een minderheid die hen begreep, en hielp, of zocht te helpen, want de meerderheid hield aan haar traditionele macht en machtsmisbruiken ...

    Om het nog maar eens voor U duidelijk te maken: Islam heeft gedurende eeuwen Spanje bezet. Het christendom heeft dat gedaan met Palestina, tot tweemaal toe... tot het definitief eruit werd gebonjourd door haar grote concurrent die haar systeem had in het dopen van... euh... het koloniseren van de grond en ziel van de bevolking... Dode Joden kunnen natuurlijk niet terug naar Palestina, maar wel zij die heel hun leven hebben moeten aanhoren hoe geliefd ze waren in een discriminerend milieu... "ALS Jood". Als je iemand in een ruimte opsluit en je hem het leven constant zuur maakt dan kan hij oftewel door agressie gedood worden, hij kan (als hij heel sterk en intelligent is) zich koest houden, als hij zwak is... zich bekeren of zelfmoord plegen, vluchten of zijn vrijheidsberover frontaal aanvallen. Dat is dus ondertussen gebeurd.... Deels zijn ze naar de States gevlucht of later, voor de arme staatlozen, naar Israël. Frankrijk heeft haar "christen oudkolonialisten" volledig opgevangen na de overname van de macht door de FLN... Dat heeft de Ouma niet gedaan met haar Palestijnen, de afstammelingen van bekeerde Joden, Christenen en ottomaanse immigranten. De Israëliërs hebben Palestijnen net zo scheef bekeken als Vlamingen haar "verrijkten" die de franse cultuur verkozen...

    Waarom Khazaristan? Ja waarom? Waarom had men het over Ouganda, het zuiden van Argentinië en zelfs Labrador om ze onder te brengen... ver van "Onze blanke bewoonde wereld"... in liefst onherbergzame streken waar U het zou vertikken te gaan wonen... , waar U denkt dat er géén mensen wonen. Ougandezen, Patagoniers en Inuits zijn geen christelijke noch muslim Palestijnen, dus geen mensen, nietwaar? De Soviets hebben een landje geschapen (waar ook reeds mensen leefden) maar dan heel ver van de bewoonde wereld, als bufferstaatje tegen het machtig wordend China aan... Rusland heeft haar best gedaan... maar heeft echter haar Joden niet geherbergd in een streek waar ze zich zouden hebben kunnen verrijken... aan petroleum...

    Maar U heeft het slechts over Ashkenazen... U vergeet de "echte" Joden... het sefardisch deel... die over Noord-Afrika, de Maghreb, de Mashrek ... tot in Indië en zelfs China verspreid leefden... en die voor het overgrote deel uit hun land werden gezet na 1948 vanwege JOOD-ZIJN... omdat "Joden" het hadden aangedurfd met de regels van de Sharia te spelen en islamitische grond hadden durven heroveren. Heden ten dage zijn er nog Islamieten die Spanje terugwillen... Maar dat wist U ook niet. En, weest U maar zeker, er wordt binnen de Joodse gemeenschap voor het ogenblik niets in vraag gesteld. Er wordt gewacht op een verandering van mentaliteit bij hen die niets doen om hen te begrijpen.

  • door froels op maandag 12 september 2011

   Een gebouw uit 1582 afbreken voor een voetbalkampioenschap is inderdaad een schande. Horen we daar wereldwijd protest tegen? Ik wil gerust een petitie ondertekenen. Het is ook heel interssant dat die synagoog het Sovjet tijdperk dus wèl overleefd heeft. Maar nu is daar democratie: voetbal gaat voor op cultuur en geschiedenis.

 • door LVE op dinsdag 6 september 2011

  het begint hier stilaan een onemanshow te worden ..

  • door Bobvian op donderdag 8 september 2011

   Wat wil je...

   • door LVE op vrijdag 9 september 2011

    als ge ne onemanshow opvoert en de zaal begint leeg te lopen, dan moet ge misschien toch eens naar uzelf kijken. Enfin, ik bol het hier ook af .. doe de deur maar dicht en het licht uit

    • door Bobvian op zaterdag 10 september 2011

     Slaapt U maar rustig verder. De wereld zal zonder U ook wel verder draaien. Lichtjes uit, oogjes toe. Dat was het dan alweer.

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties