about
Toon menu
Interview

Manchester: 'My life is shit anyway'

Wat zich nu afspeelt in Engeland is geen verrassing volgens sommigen. Het gebeurde eerder al in Frankrijk en kan zich overal in Europa afspelen. Op kleine schaal gebeurt dit al dagelijks, maar dan zonder camera's in de buurt. Een interview met Erik Swyngedouw, inwoner van Manchester en professor geografie aan de universiteit.
woensdag 10 augustus 2011

Wie zijn deze jongeren?

De mensen die op straat komen, hebben verschillende leeftijden. Soms zijn ze niet ouder dan tien of elf jaar. Sommigen zijn ook ouder: tussen de 30 en 40. In de media heeft men het over rassenrellen. Dat klopt ten dele maar zeker niet helemaal. Zeker niet in Manchester of Liverpool waar de helft blank is.

Ik ben niet verbaasd over wat nu gebeurt. Het verbaast me zelfs dat het niet méér gebeurt. De situatie waarin veel jonge mensen zich bevinden is relatief uitzichtloos. Zij worden met veel vormen van uitsluiting geconfronteerd: geen opleiding, geen vooruitzichten, geen job. 

In sommige buurten van Manchester  wonen er vier generaties gezinshoofden die nooit echt werk gehad hebben. En dat geldt zowel voor gekleurde als voor blanke Britten. Er is een uitgebreide underclass die geen enkele steun vindt in de politieke wereld of in sociale bewegingen. Ze vinden geen gehoor en zijn van alles en nog wat uitgesloten.

Komen ze als een groep op straat?

De groep die op straat komt, is zeer heterogeen en vecht bovendien voor niets. Wat nu gebeurt is, uiteraard, een zeer negatieve uitbarsting van louter individueel geweld dat zich collectief uit. Er is een totale en complete afwezigheid van een positief politiek idee. Het is fout om dergelijke rellen te zien als een soort van een politiek statement. Er zijn geen eisen, men hoopt op niets. Het gaat hier louter om negatief geïnspireerd geweld. Men gelooft niet dat het anders kan. Men gelooft niet dat er kan gevochten worden voor rechten waar ook zij iets aan hebben. En dat is begrijpelijk omdat ze geen enkele houvast hebben.

Als je luistert naar wat de officiële, professionele politici van gelijk welke ideologische stroming de laatste paar dagen gezegd hebben, hoor je enkel een discours gebaseerd op law & order. Het is een respons van een overheid die zich uitsluitend richt op de disciplinering en de afstraffing van het onwettige geweld. Daar ben ik het ook mee eens en dat wordt ook van hen verwacht. Maar er wordt op geen enkele wijze verwezen naar de oorzaak van deze rellen. Er wordt geen gehoor gegeven aan de totale politieke onmacht die hieraan vooraf gaat.

Het 'my life is shit anyway'-gevoel overheerst hier. Deze jongeren zitten in zo'n uitzichtloze situatie dat ze toch maar in een derderangsjob terechtkomen, ook al studeren ze en doen ze hun best. Deze situatie houdt al dertig jaar aan. En geen enkele politicus speelt hierop in.

Hebben de rellen in de buitensteden dezelfde motieven als in Londen?

Alle rellen hebben hier dezelfde oorzaak, denk ik. Uiteraard is er een soort van copycatproces aan de gang, maar deze rellen hadden evengoed  in Birmingham of Liverpool kunnen starten en van daaruit overwaaien naar andere steden. Het model is altijd hetzelfde: een politie-ingrijpen wordt fout geïnterpreteerd of loopt fout af en wordt de aanleiding voor geweld. Het is nooit voorspelbaar wat er gaat gebeuren, maar je kan wel met zekerheid zeggen dat dit patroon regelmatig opduikt. Op kleine schaal komen dit soort van relletjes vrijwel elk weekend voor. Het is alleen de omvang van het gebeuren dat de situatie vandaag laat uitdijen tot een internationaal mediagebeuren.

Zijn deze rellen de enige manier om aandacht te trekken?

Jazeker, daar ben ik zeker van. Deze irrationele uitbarstingen van zinloos geweld en het plunderen zijn een van de weinige manieren waarop men de aandacht letterlijk kan trekken. Het is een schreeuw van deze groep van de bevolking om te laten weten dat ze er ook nog zijn. En bovendien doen ze dit op een spectaculaire wijze geïnspireerd op de heersende cultuur: doe maar wat je wil om te krijgen wat je wil. Het is een manier van leven die ze letterlijk nemen. Ze nemen dat wat zij denken dat anderen hebben. Daarom is het geen verrassing dat vooral mode, elektronica- en gsm-winkels ongebreideld geplunderd worden.

Hoe lang heerst deze gespannen sfeer al? Welke rol spelen premier Cameron en burgemeester van Londen Johnson in deze uitbarstingen?

Deze sfeer vindt zijn oorsprong in de jaren tachtig tijdens de regering onder Thatcher. Ook toen waren er grote rellen, maar deze waren in eerste instantie rassenrellen, wat vandaag veel minder het geval is denk ik. Het beleid van de 'Iron Lady' werd toen mede verantwoordelijk gesteld voor de uitbarstingen die toen volgden. Blair heeft deze Thatcherdoctrine verder gezet en dieper uitgebouwd. Het zou volgens mij totaal fout zijn om Cameron, die nog maar 1 jaar aan de macht is, met zijn recente ruk naar rechts, alleen verantwoordelijk te stellen voor wat er aan de gang is. Het proces dat geleid heeft naar het soort ongenoegen dat zich vandaag uit, is al veel langer bezig.

Het is wel zo dat Cameron door zijn recente sterke besparingen op gemeenschapsvoorzieningen er toe bijgedragen heeft, maar om dat als enige oorzaak te geven, lijkt me wat kort door de bocht. 15 à 20 procent van de bevolking bevindt zich in een uitzichtloze situatie met zeer precaire sociaal-economische condities. Dit zijn allemaal Britten, blanken en kleurlingen geboren en getogen in Engeland. De groep die op straat komt, is zoals gezegd zeer heterogeen, jong, oud, jongen of meisje, ongeacht de huidskleur. Het kan niet verbazen dat dit soort van machteloze, gewelddadige uitbarstingen zich in dergelijke buurten voordoen. Het zijn uitingen van gewelddadige woede, zonder politieke boodschap, zonder eis.

Welke maatregelen treffen deze groep het hardst?

De voortdurende confrontatie met disciplinering komt steeds weer naar boven. Vandaar dat veel van die jongeren voortdurend hameren op het agressieve politieoptreden. De politie treedt in Engeland niet strenger op dan elders, maar in die buurten zijn er nu eenmaal problemen met de ordehandhaving waardoor er meer politie aanwezig is. De kans op controle is er groter en daardoor wordt een gevoel gecreëerd dat de politie achter hen aan zit. Dat wordt nog eens versterkt door het beleid van law & order dat de politiek voert.

Je kan niet toelaten dat winkels geplunderd worden. Maar feit is wel dat de hoofdaandacht van het beleid naar criminalisering en culpabilisering gaat. Het individu wordt verantwoordelijk gesteld voor zijn of haar toestand: if you fuck it up, we're gonna come and get you. Het hangt enkel van jezelf af of je iets positief doet met je leven, of je studeert en een job vindt. Zo komt het dat een deel van de bevolking systematisch gemarginaliseerd wordt. Dat gebeurt ook op vertoogvlak door ze uitschot te noemen of 'scum en racaille' zoals Sarkozy zei tijdens de rellen in Frankrijk 2005.

Cameron neemt dat taalgebruik over. Ook hij versterkt het beeld dat dit deel van de bevolking uitschot is en dat dat allemaal hun eigen schuld is. Zo gaat het proces van radicale individualisering verder. Dat is eigenlijk precies wat de jongeren letterlijk nemen. Als we alleen maar individuen zijn die verantwoordelijk zijn voor ons eigen lot, dan gaan we doen wat we willen: have some fun, smash some windows and get yourself a tv or sneakers.

Het is een zeer negatieve uiting van zinloos geweld die in de hand wordt gewerkt door het dominante politieke discours en de totaal onevenwichtige sociaaleconomische verhoudingen. Er is massale uitsluiting en geen van de leidende politieke of sociale groepen weet hoe we daar uit kunnen geraken. Zelfs Labour niet. De partij zit in de oppositie en kan dus makkelijk de regering de schuld geven, maar ik hoorde enkel een echo van het dominante law & order-discours.

Dat is problematisch. Die jongeren nemen niet deel aan het politieke proces. Die gaan niet stemmen en hebben de politiek opgegeven. Die verwachten niets van Cameron, maar ook niet van Labour of de liberaal-democraten. Dat is voor hen allemaal één pot nat.

Door de aard van het politiek systeem wordt de regering door een minderheid van de bevolking verkozen. Slechts 60 of 70 procent van de bevolking gaat stemmen en Cameron haalde 35 procent. De premier wordt dus door niet meer dan een kwart van de bevolking gesteund. Die jongeren hebben op geen enkele manier een stem.

Vormt de politie in Engeland een probleem?

Politiegeweld is overal een probleem. Ook de rellen in Kuregem kwamen er na een politie-ingrijpen dat door de lokale bevolking als
onrechtvaardig werd ervaren. De rellen in Parijs hadden ook zo'n aanleiding. In 2008 begonnen de rellen in Athene nadat een 16-jarige jongen werd neergeschoten door de politie. Ik denk niet dat er een radicaal verschil is tussen het optreden van de politie in België,
Frankrijk, Italië, Spanje of Griekenland.

Over het algemeen is het optreden van de Engelse politie zeer gematigd en diplomatisch. In Manchester is er elke zaterdagavond chaos en de politie probeert dat elke keer zeer diplomatisch op te lossen. Het zijn geen lieverdjes, die jongeren. Ik wandel 's avonds ook niet rond in de buurten waar zij wonen.

Hebt u begrip?

Nee. Ik begrijp wel de omstandigheden waarin sommige mensen overgaan tot zinloos geweld van deze aard. Maar dat is nog iets anders dan begrip hebben. Ik ben dat geweld ook liever kwijt dan rijk in mijn stad. Ik zag daarnet hoe de kruidenierswinkel aan de overkant van mijn straat gevandaliseerd werd en maakte me een beetje zorgen over mijn eigen appartement. We hebben de huisbewaarder gebeld om te vragen of alles onder controle was. Ik ben een middenklasse academicus met een fantastisch appartement in het centrum van de stad. Ik wil geen riotters en looters in mijn straat. Maar ik stel vast dat er omstandigheden zijn in Engeland en elders waarin dergelijke
uitbarstingen van zinloos geweld onvermijdelijk zijn.

Ziet u een oplossing?

Er zijn geen eenvoudige oplossingen. Als je kijkt naar wat er de voorbije maanden in Europa gebeurt, zie je twee dingen. Langs de ene kant de nieuwe democratische bewegingen in Spanje en Griekenland die positief zijn en een democratische politiek eisen. Dat is de positieve zijde van wat zich in Engeland afspeelt of in Frankrijk heeft afgespeeld. Als je even googelt, zal je zien dat dergelijke rellen
niet uitzonderlijk zijn. Je vindt ze in Denemarken, Duitsland, Zweden
en Nederland. Alleen halen ze de internationale media niet omdat ze niet spectaculair genoeg zijn.

Het zijn twee zijden van een zelfde situatie, namelijk het verdwijnen
van de democratie en het recht op een stem te hebben. Je moet geen geleerde stadssocioloog zijn om te voorspellen dat dergelijke
uitbarstingen ook in Brussel en zelfs in Antwerpen mogelijk zijn. Ook daar zijn er vormen van meerzijdige politieke uitsluiting. Jongeren die niets te zeggen hebben en waar niemand naar luistert. Jongeren die nu ook zo ver zijn dat het hen geen fluit meer kan schelen, die totaal elk geloof verloren zijn dat politieke krachten het voor hen zullen opnemen of samen met hen zullen vechten voor een betere en rechtvaardiger samenleving.

Er is volgens mij nood aan een democratische politisering die zich richt op eisen van politieke gelijkheid zodat iedereen het recht heeft om een stem te hebben en te trachten zijn dromen te realiseren. Dat missen we nu. Niet alleen in Engeland, maar in heel Europa. De reactie op het verdwijnen van de democratie kan positief zijn zoals in Spanje maar ook heel negatief, als een uitbarsting van individualistisch irrationeel geweld zonder politieke horizon.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

29 reacties

 • door Jo op woensdag 10 augustus 2011

  Met dank aan Madame Tatcher!

 • door tom op woensdag 10 augustus 2011

  "Door de aard van het politiek systeem wordt de regering door een minderheid van de bevolking verkozen. Slechts 60 of 70 procent van de bevolking gaat stemmen en Cameron haalde 35 procent. De premier wordt dus door niet meer dan een kwart van de bevolking gesteund. Die jongeren hebben op geen enkele manier een stem." Akkoord met de eerste 3 zinnen natuurlijk, maar niet echt met de vierde. De jongeren (tenminste hun ouders, waarvan hier gezegd wordt dat velen nu vier generaties werkloosheid kennen) hebben wel een stem. Ze hebben niemand die hén wil gaan vertegenwoordigen om op te stemmen; dat is niet helemaal hetzelfde.

  Bedankt, Stephanie, Christophe en de prof voor een bijdrage die alweer stukken beter is dan het holle gezwets van het laatste VRT-radionieuws (10/8, 18u)

  • door danielverhoeven op woensdag 10 augustus 2011

   De ouders hebben wel een stem maar hebben nooit het gevoel dat die er iets toe doet, dat die stem de politiek kan beïnvloeden. Globaal had nog 41% van de kiezers vertrouwen in politici in 1995, vandaag is het aantal mensen dat in België nog vertrouwen heeft in politici gedaald tot 13%... zie o.a. http://www.gfk.com/imperia/md/content/presse/pressemeldungen_2011/201106.

   Dus niemand die daar nog in gelooft. We mogen gaan kiezen, maar wat betekent dat? Ik probeer het uit te leggen met een verhaaltje:

   Veronderstel dat u ‘s avonds wordt staande gehouden door vijf overvallers, die uw portefeuille opeisen. Zij laten u wel de keuze om te bepalen aan welke overvaller u uw geld afgeeft. U geeft uw geld noodgedwongen aan de minst onsympathieke. Deze wordt nadien door de politie ingerekend. Nu zegt die man tegen u tijdens de confrontatie: „Ik heb de portefeuille helemaal niet afgenomen; u hebt mij die portefeuille uit vrije wil gegeven. U was immers volkomen vrij om mij die portefeuille niet te geven.“

   Dat laatste klopt niet natuurlijk, maar dit verhaal ondermijnt wel de opmerking: 'De mensen hebben de politici die ze zelf gekozen hebben' Verschillende onderzoeken tonen aan dat meer dan 80% van de bevolking kiest voor Directe Democratie. En raad is wie dat tegenhoudt en daar in meerderheid wel tegen is: de politici. Meer lectuur vind je hier: http://www.democracy-international.org/publications.html

 • door Lode Vanoost op woensdag 10 augustus 2011

  Datzelfde syseem heeft ook New Labour en Blair jarenlang een meerderheid aan zetels bezorgd zonder een meerderheid aan stemmen. Dit is dus niet eigen aan de conservatieven.

  PS. Het is Thatcher met TH

 • door Ben op woensdag 10 augustus 2011

  Is het mogelijk om de tekst in het engels te krijgen? ik veronderstel dat dat interview ergens in het engels bestaat.

  • door christophe op woensdag 10 augustus 2011

   Het werd deze middag afgenomen in het Nederlands door DeWereldMorgen.be.

 • door Dre Wolput op woensdag 10 augustus 2011

  Eindelijk een getuigenis met een genuanceerd verhaal. Heel veel commentaren van 'links' willen ons maar al te graag doen geloven dat alleen Cameron (conservatieven) hiervoor verantwoordelijk is. Nochtans werd GB de voorbije decennia bestuurd door Links. (Labour) Het besparingsbeleid kan dan wel de spreekwoordelijke druppel zijn, maar duidelijk is dat de emmer al veel langer vol was!

  • door Kris B op donderdag 11 augustus 2011

   Hey Dre, je bent de aanhalingstekens rond "Links" vergeten, veel mensen maken die fout als ze het over de Europese sociaaldemocratie hebben.

 • door Ria Baeck op woensdag 10 augustus 2011

  Bedankt voor een genuanceerd verhaal, dat verder kijkt dan gewoonlijk!

 • door Neal op woensdag 10 augustus 2011

  Beste Professor Swyngedouw, Wanneer ik de rellen vanuit Brussel wat probeer te volgen, zie ik ook dat een politieke boodschap ontbreekt en dat het geweld weinig rechtvaardig is. En toch vind ik ergens dat deze protesten niet volledig afgeschreven moeten worden. Sommige linkse jongeren zoals die betrokken bij Indymedia Londen zijn zelf niet de aanstekers van de rellen, maar steunen ze wel, proberen er bij betrokken te geraken en proberen ze te politiseren. Ze verdeelden bijvoorbeeld een pamflet met juridsiche steun. Vind u dit een goed initiatief? Of hoe vindt u dat geëngageerde jongeren zich zouden kunnen opstellen tegenover deze rellen? Kunnen we pretenderen een verzetsbeweging te willen opbouwen wanneer we deze jongeren links laten liggen, verloren voor een sociale strijd? En verdergaan met een groepje opgeleide blanke gepolitiseerde middenklassejongeren?

  • door Frans op donderdag 11 augustus 2011

   Spijtig voor deze jongeren dat ze niet in een Arabisch land wonen; in plaats van "relschoppers" zouden ze "opstandelingen" worden genoemd, geholpen door de "democratische" landen en misschien werd Londen wel door de NAVO gebombardeerd om een regering omver te gooien die de wil van het volk niet respecteert. Over maten en gewichten gesproken !

   • door john op zondag 21 augustus 2011

    wat mij betreft heb je hier een punt Frans! Prachtig hoe je me op een ander been zet!

 • door pascal de decker op donderdag 11 augustus 2011

  Een anekdote van de Amerikaanse socioloog Lewis Coser, genoteerd na de rellen in Watts, Los Angeles in 1965. Na de rellen stelt een 25-jarige zwarte werkloze man dat “ze gewonnen hadden”. “Hoe gewonnen? , is de repliek van Coser, “huizen zijn vernield, de straat is bezaaid met dode Zwarten, de winkels met voedingswaren en kledij zijn vernield”. De Zwarte antwoordt:

  “We hebben gewonnen omdat we de gehele wereld verplicht hebben om ons aandacht te geven. De chef van de politie is hier voor het eerst geweest. En de burgemeester was tot voor kort zijn stadhuis niet uit geweest’.

  De opstand van Watts was geen blinde gekte, integendeel, ‘(…) het doel van het conflict was het verbeteren van de levensomstandigheden en het verkrijgen van een menswaardig bestaan”.

  Bovendien is het voor armen een stuk moeilijker om met hun problemen om te gaan.

  “The poor cannot mask their occasional inability or unwillingness to practice mainstream behaviour, which is why the more affluent imagine the poor have bad values” (Gans, 1995).

  Een middenklasser die werkloos wordt, heeft doorgaans familiale banden, netwerken en andere bronnen waarop hij of zij kan terugvallen. Vaak kan hij zelfs eigenaar van zijn woning blijven. De arme die zijn job verliest, moet naar de bestaansze¬kerheid, wordt vaker dakloos en verschijnt sneller in de criminaliteitsstatistieken. Als welge¬stelden drugs gebruiken, doen ze dat in hun leefkamer.

  “In short, the more fortunate classes can keep their deviations from alleged or real mainstreams private, or can frame them as nonmoral. (...) In addition, they can fight government invasions of privacy that can make their behaviour public, even as they support more government intrusion into the lives of the poor that will be sure to make their behaviour public’ (Gans, 1995).

 • door Tom V. op donderdag 11 augustus 2011

  Verhelderend en degelijk interview dat inderdaad een welgekomen nuancering is van de law & order-berichtgeving die men in de andere media vind. Wat me opvalt is daarbij de wijze over hoe men eigenlijk vooral speculeert over het uitbreken van rellen bvb. hier in ons land. Het brandende huis lijkt weerom interessanter om over te berichten als de oorzaak van de brand...

  Dat Cameron niet de ultieme schuldige is aan de deplorabele situatie waarin een groot deel van Manchester, Londen en dergelijke zich bevinden, is correct. Het failliet van zowel het neoliberalisme (wat Cameron mee aankleefd) als het de Third Way van het New Labour wordt hier prachtig geillustreerd. Maar net als elders in Europa lijkt dit de linkse partij niet wakker te schudden om opnieuw waarlijk socialistisch te gaan denken en handelen. Ook in het VK meent men blijkbaar dat het kopieren van het origineel de oplossing is om de eigen achteruitgang te stoppen...

 • door Bruno D. op donderdag 11 augustus 2011

  ... waarvoor dank. Ook dit zegt m.i. veel over de aard van wat aan de gang is: 'The rioters and bankers have a lot in common' http://www.international-issues.org/wp/?p=1059

 • door Charlotte Storme op donderdag 11 augustus 2011

  Ik ben het volledig eens met uw zienswijze, en het stemt mij blij dat er nog mensen zijn die de problematiek véél ruimer zien en het debat niet beperken tot een 'wij-zij'-verhaal. In tijden waarin populisme hoog scoort, vergt dit moed. Het zou nochtans aangenaam zijn mochten meer mensen, en inzonderheid politici (die trouwens verantwoordelijkheid dragen omtrent het beleid dat wordt gevoerd en derhalve zouden moeten stilstaan en vooraf mede in overweging nemen de gevolgen die een gekozen of te kiezen beleid met zich meebrengt) op deze manier de zaken zien, of op zijn minst de moeite willen doen om de zaken ook eens vanuit dergelijk oogpunt te bekijken. Het is echter het tegendeel dat we zien bij degene die thans beleid voeren. Zo ook Cameron die in zijn toespraak na de rellen nog maar eens bevestigde dat zijn visie een 'wij-zij'-verhaal is, niet alleen zonder oog en oor te hebben voor de oorzaak, maar bovendien meent met 'ik heb de macht'-discours het geweld te kunnen stoppen. Ik begrijp immers niet dat bezorgdheid over mensenrechten een 'dwaze' bezorgdheid is of kan zijn, noch dat het toepassen van de strafwet het respecteren van mensenrechten in de weg staat. Dit is olie op het vuur, want hetgeen Cameron heeft gezegd (".. en we zullen geen dwaze bezorgdheid over de mensenrechten in de weg laten staan van de publicatie van die beelden en arrestatie van de betrokkenen") laat bovendien uitschijnen dat 'wij' meer mogen of zijn dan 'zij' : voor hen, 'zij', hoeft immers geen bezorgdheid over mensenrechten te bestaan... Of heb ik dit verkeerd begrepen ? Ik keur hetgeen is gebeurd en de daden die zijn gesteld geenszins goed, wel integendeel, maar net als Prof. Swyngedouw kan ik de huidige uitbarsting van individueel geweld dat zich collectief uit begrijpen.

  • door dan op donderdag 11 augustus 2011

   Van Parijs al over London, China, Afrika, Iran tot de Arabische wereld toe zie je dat de globalizering landen dichter bij elkaar brengt maar de klassen uit elkaar rukt. Overal worden de rijken rijker en de armen (relatief) armer. Ze voelen aan dat niemand, zeker de politici niet, daar iets kan aan doen en maken hun statement met zinloos geweld omdat ze geen enkel perspectief hebben op eigen ontplooiing of een begeesterend alternatief...

 • door herman Lodewyckx op donderdag 11 augustus 2011

  Swyngedouw raakt een teer punt aan: stemmen. Zou het invoeren van een verplichting tot stemmen de zaken duidelijker maken? Zou het afschaffen van de stemplicht hier bijdragen tot dergelijke Engelse (maar ook andere) toestanden?

 • door Pietervs op donderdag 11 augustus 2011

  Geweldig interview! Dat doet me eraan denken wat een geweldig document La Haine wel niet is. Zeg niet dat je niet gewaarschuwd was meneer de politieker..

 • door Max 13 op donderdag 11 augustus 2011

  De beloofde weldaden van de multi-cul maatschappij borrelen nu op in Groot-Brittannië. De rest zal wel volgen...  Laten we niet ter plaatse trappen met het verhaal van links dat we al duizend maal hebben gehoord. Als Cameron de oorzaak is waarom waren er gelijkaardige rellen in Birmingham in 2005 of in Brixton in 1995.Als het uit armoede was waarom werd er geen voedsel gestolen maar alleen de kassa gekraakt in voedingswinkels? Of plunderen ze winkels van sportschoenen of smart phones? De oorzaak ligt in wijken waar het materialisme een levensstijl is, gangsters populair zijn en waar grote groepen allochtonen leven van drugs en criminaliteit. Het sociaal leven wordt bepaald door deze gangs en de politie heeft er al lang de controle verloren.Ze leven in een samenleving die hun voorhoudt dat materialisme alles is, en dat je zonder die sportschoenen of die I-phone niet bent. De grote migratie, het hoog geboortecijfer, het ontbreken van opvoeding zorgt ervoor dat deze wijken heel snel aangroeien en vele steden aantasten.De massa die door links decennia verteld is dat ze niet hoeven te werken, komt natuurlijk in opstand. Het waren niet de eerste plunderingen en het zullen niet de laatste zijn, ook niet na Cameron.

  • door LVE op donderdag 11 augustus 2011

   Het artikel stelt: “Het zou volgens mij totaal fout zijn om Cameron, die nog maar 1 jaar aan de macht is, met zijn recente ruk naar rechts, alleen verantwoordelijk te stellen voor wat er aan de gang is. Het proces dat geleid heeft naar het soort ongenoegen dat zich vandaag uit, is al veel langer bezig. Het is wel zo dat Cameron door zijn recente sterke besparingen op gemeenschapsvoorzieningen er toe bijgedragen heeft, maar om dat als enige oorzaak te geven, lijkt me wat kort door de bocht.”

   Uw reactie: “Als Cameron de oorzaak is …. “

   Er zijn er toch altijd die proberen te lezen wat er niet staat en de verantwoordelijkheid in de schoenen van de multiculturaliteit en links te schuiven, terwijl het artikel juist een hele brede kijk probeert te geven. Die openheid van geest zie ik niet bij jou, integendeel. Kwestie van domheid of van een slecht karakter?

   • door Koen Calliauw op donderdag 11 augustus 2011

    Eén zin uit de de Opinie 'Onmacht van de eenzame massa' van Bas Groes, Prof. Moderne Engelse Literatuur aan The University of Roehampton in Londen.(De Morgen 11/8/11).

    'Het is schockerend voor de individuen waaruit onze geatomiseerde maatschappij bestaan te beseffen dat de macht van de massa überhaupt bestaat'.

  • door Greet Fleurackers op donderdag 11 augustus 2011

   [title]Je schrijft: - "Ze leven in[/title]Je schrijft: - "Ze leven in een samenleving die hun voorhoudt dat materialisme alles is, en dat je zonder die sportschoenen of die I-phone niet(s) bent." En in hoeverre verschilt die materialistische samenleving dan van de jouwe? Het is het grote verschil tussen arm en rijk die deze toestanden veroorzaken. Je scheert ze blijkbaar ook allemaal over dezelfde kam. - "De massa die door links decennia verteld is dat ze niet hoeven te werken, komt natuurlijk in opstand." Het zijn dus allemaal domme en luie mensen? Verruim je wereldbeeld een beetje. Zwart-wit denken, en oogkleppen dragen is typische voor de middenklasse die het maar al te normaal vindt dat ze sportschoenen en een I-phone hebben. Toch mooi wanneer je schrijft dat ze dan “natuurlijk” in opstand komen. .

 • door Huysmans A. op donderdag 11 augustus 2011

  Greep uit discussie in de mailgroep 'politiek' van Seniorennet : de eerste mail staat onderaan. ----------------- Beste Titipoes.

  Laat me twee puntjes (items ben ik geneigd te schrijven, maar waarom dat Engels ?) naar voor halen uit uw bericht :

  - Eerst Sarah. Uw inzet (samen met die van twee anderen en uw marito) zijn bewonderenswaardig en tonen aan dat het MOGELIJK is ook mensen uit de onderste laag op te tillen en een menswaardig leven te laten leiden. Proficiat en dank daarvoor. Er zijn ook mensen in dat midden die de kracht en de mogelijkheden in zichzelf vinden om (allicht ook met een vleugje geluk) uit de 'put' te kruipen. Precies. Maar dat toont levensgroot aan dit dit NIET mogelijk is voor die tienduizenden anderen. Die in dezelfde put zitten maar zélf niet de mogelijkheden hebben om eruit te kruipen en die niet het 'lot' winnen waarmee ze naar Titipoes en co kunnen trekken. Wat een inzet voor één meisje, wat zou er nodig zijn om de tienduizenden die overblijven te helpen ?... Ondenkbaar, laat staan 'verwezenlijkbaar'.

  - Daarmee kom ik op uw eerste punt : waar ligt de fout ? Hoe kan dat opgelost worden ?... Om het op te lossen zoals gij dat voor dat één kind hebt gedaan zijn honderden, duizenden '-logen' nodig en die zijn er niet en dat is onbetaalbaar. De enige oplossing die ik hier constant bepleit is dat de maatschappij verandert. Dat is natuurlijk makkelijk zeggen. Helaas, al het andere is 'lievemoederen' en kan nooit als oplossing dienen.

  De kloof tussen rijk en arm. Ge zegt het zelf : dat is de oorzaak. Deze kloof dichten (of laat ons al tevreden zijn met 'ondieper maken') is de enige fundamentele OPLOSSING.

  Dat deze kloof al sinds het begin der mensheid bestaat is geen reden om er van uit te gaan dat ze ook eeuwig zal duren. Meer en meer dringt het bewustzijn van deze anomalie door tot de 'kleinste'. De revolte groeit meer en meer (ik zie de rellen van de laastste jaren en dagen overigens in dat licht) en zal vroeg of laat, misschien zelfs met geweld, de 'kloof' dichtgooien.

  'Neem het niet'(langer), Stéphane Hessel ('Indignez vous !'). 'Mens erger je' (Bond zonder Naam, 20 jaar geleden). We zouden er Marx ook nog moeten bijsleuren : 'Onderdrukten aller landen...'

  Daar zit het kalf gebonden. Alleen die knoop doorhakken zal de definitieve oplossing mogelijk maken. Utopie of toekomstbeeld. Het hangt voor een stuk(je) van ons af.

  Ufo

  --------------------------------------------------------------------------------

  ---- Origineel bericht ---- Bericht van: Titipoes Bericht verstuurd op: 11-08-2011 16:06:58 Onderwerp: [Politiek] Re: De schande De rellen in Londen en de onrust in de Seefhoek

  Niet aanvaard worden en van weeromstuit zich onaanvaardbaar opstellen, jongeren uit gebroken- en éénoudergezinnen met te veel kinderen en té weinig inkomen, uit gezinnen waarin generatiewerkloosheid schering en inslag is, schoolmoeheid, vandalisme, gedrag van jonge kinderen op het randje van autisme als reflex op de opgelopen trauma’s, onmacht, drugs, contactgestoordheid, troosteloze schoolomgeving met leerkrachten die alles te werk stellen om te voorkomen en problemen op te lossen want ook daar vandalisme. Sociologen, criminologen, psychologen en andere –ologen kunnen hier beslist nog vijftig andere oorzaken aan toevoegen, Ufo, terwijl het hier gaat om een erosie van maatschappelijke normen binnen een bevolkingsgroep die steeds maar toeneemt . Gevolg van maatschappelijke laksheid van ieder van ons? Niet adequate migratiepolitiek? Jarenlange politieke blindheid of onvermogen? Door de commerciële wereld opgefokte behoeften die niet kunnen bevredigd worden? Of is het de kloof tussen de rijken, die met een vingerknip de wereldfinanciën beheren en de arme drommels, bijeengeveegd in getto’s, die met de dag dieper wordt?

  Een kennis geeft les in een technische school. Twee jaar geleden diende hij ter vervanging van een collega met ziekteverlof drie lesuren in de beroepsafdeling bij te nemen. Weet je hoe hij in die klassen zijn taak omschreef? Als cipier!

  In een andere mailgroep heb ik jou kennis laten maken met Sarah, een tiener opgegroeid in miserabilisme, tussen drugs- en alcoholverslaafden, tussen huishoudelijk geweld en occasionele prostitutie. Dat Sarah en haar moeder de knop hebben kunnen omdraaien is vooral te wijten aan de niet aflatende inzet van een ervaren maatschappelijk, eentje met haar op de tanden en van geen kleintje vervaard plus de inzet van één jonge leraar (daar waar alle anderen gewoon afhaakten). Weet je dat die jonge leerkracht haar twee jaar lang onafgebroken twee maal per week bij mij thuis aan de deur heeft afgezet om haar twee uur later op te halen en naar huis te voeren? Je moet het maar doen, zeg ik. Dergelijke leerkrachten zijn te tellen op de vingers van één hand. Vergeet niet dat mijn man en ik ons onbezoldigd voor dat meisje en anderen nog steeds inzetten. De gedreven maatschappelijk werkster klopt ook meer dan de voorgeschreven uren. In feite zijn we met z’n drieën altijd doende voor dat ene kind. En ja we halen duidelijk resultaat met ons privé-initiatief maar voor de overheid is zoiets niet haalbaar wat al die wise guys ook mogen beweren. Bij velen is het een kwestie van begeleiden, heropvoeden, elke dag weer herbeginnen, je dominant doch begrijpend opstellen, soms met de vuist op de tafel kloppen? Hoe vaak ik er met Sarah de brui heb willen aan geven, niet bij te houden maar nu, Ufo, ben ik apetrots op haar prestaties en eerlijk gezegd ook een beetje op mezelf.

  -------------------------------------------------------------------------------- ---- Origineel bericht ---- Bericht van: ufo Bericht verstuurd op: 09-08-2011 20:38:51 Onderwerp: [Politiek] De schande

  'Alleen de rijksten werden rijker In de VS bijvoorbeeld steeg het inkomen tussen 1979 en 2004 wel met 27 procent, maar een derde van de groei ging naar de 1 procent topverdieners. De laagste 60 procent verdient nu zelfs iets minder dan in 1979. Alleen de 5 procent grootverdieners profiteerden van de groei'

  Dergelijke cijfers lezen we zo dikwijls, dat we moeite hebben om ze niet achteloos over het hoofd te zien.

  Toch is dit de schande van onze tijd : rijken worden maar rijker terwijl armen armer én talrijker worden.

  En er gebeurt niets (na ja).

  Of toch ? Zijn de rellen in Londen en stilaan in de hele wereld misschien de wanhoopskreet van al die uitgebuiten ? Het wilde om zich heen slaan van de uitzichtloze ?... Gaat dit de ogen openen van de hyperrijken ? Of gaan ze zich terugtrekken in hun privéwijken en alleen de bewaking verdubbelen ?...

  Ufo

  Ik verdedig hier uiteraard niet de wandaden die gepleegd worden, maar ik 'begrijp' ze en probeer ze te interpreteren. En dat er beroepsopruiers en plunderaars tussen zitten ontken ik evenmin. Alleen : daar heb ik het niet over.

 • door Lode Vanoost op donderdag 11 augustus 2011

  Zouden we het niet beter over de echte vandalen van het kapitalisme hebben?

  zie http://www.pambazuka.org/en/category/features/75626 voor een goede samenvatting

  • door guy wauters op vrijdag 12 augustus 2011

   De problemen in Engeland, Noorwegen, Noord-Afrika, Midden-Oosten, financiële crisis, natuurrampen, klimaatsverandering, politieke en maatschappelijke problemen....er is zovééél meer aan de hand dan wat de meeste mensen denken. Wat we zien is het symptoom, de werkelijkheid wordt bespeeld en gespeeld en gaat verder dan ras, taal, land, politiek....Autochtoon of allochtoon - vroeg of laat zijn we allemaal de sigaar van het systeem. Bekijk eens dit frisse filmpje...de moeite! En voel maar wat het filmpje met je doet... http://www.youtube.com/watch?v=YdpuVjN-7-A&feature=player_embedded#at=14

 • door soma op vrijdag 12 augustus 2011

  Ik ben zat, en normaalgezien lees ik dan niet, ma bon, uitzondering. deze reactie is meer voor mezelf geschreven dan voor jullie, dus scroll gerust verder. Ik ben opgegroeid met televisie, tv, talking heads, whatever. Mijn wereld, of toch tenminste hoe ik ertegenoversta, in een moeilijk woord, percipieer, lijkt onderhevig aan hogere machten. Zij die deze machten in vraag stellen studeren graag politieke wetenschappen, economie, of recht en zien vandaag de gevolgen van de neoklassieke economische macro-theorie die via het neoliberalisme het weefsel van onze maatschappij is gaan uitmaken. Neo-constitutionalisme heb ik het ooit horen noemen, ma bon, nu ben ik volledig tegen mezelf bezig. Wat ik wou zeggen is dat iedereen vandaag vast zit in een verhaal. Vraag het aan de PR jongens of meisjes, en die weten je onmiddellijk hét verhaal rond product te brengen. De interdependentie tussen staat en markt maakt dit verhaal vandaag één. Alles is verbonden, en de bovenbouw bepaalt zogenaamd de onderbouw! (toch in onze metropoleen en hoog scorende BBP/cap gebieden. Welnu. Volgens MIJ, beseft de gemiddelde dommerik dat vandaag ook. Met dommerik aas ik niet op het intellect van menig zinloos geweld protestant, doch het beeld dat er graag op geplakt wordt. Revolutie is een oud woord, een woord dat betekenis krijgt op t-shirts bij ons... shit zeg. Revolutie 2.0 is even zinloos geworden als leven in een wereld zonder god. Religieus atheïsme op groepsniveau. Sommigen beweren dat Marx actueel is vandaag: juist. Wat ik onthoud uit de beschrijving van Marx' ideologie is dat de meerderheid geneukt is. Wel, onze zo geprezen kenniseconomie maakt dit nu ook openbaar, het evangelie via wikipedia, nice. De oplossing is onbestaande, want de waarden die de protestanten proberen te huwen met het systeem van vandaag leidt tot nergens. Maar als je al nergens bent, kan je evengoed van daar vertrekken. DDDUUS, tijd om het groeiparadigma op te geven en gelukkig te worden bij mooi weer. ha! bssriuzkjfqmlkqmfjkqburpsfm

  • door Reinjohn op vrijdag 12 augustus 2011

   Die laatste zin doet het hem. Als de drank in de man is is de wijsheid in de kan. Het wordt zo langzamerhand tijd voor een verandering. Op het huidige systeem zit de sleet. Laten we dat systeem maar in de prullenbak gooien. En laten we ons toeleggen op een effectieve neutralisatie van onze onlustgevoelens. Ik kan best wachten, maar het moet niet te lang duren dus!

   • door Wernerr op vrijdag 12 augustus 2011

    Allemaal correct wat Prof. Swyngedouw zegt, maar ik blijf het toch erg moeilijk hebben met het feit dat die jongeren blind geweld gebruiken tegen om het even wat. Vele van die huizen of autos die uitgebrand zijn behoorden tot gewone mensen die helemaal niet rijk waren of die helemaal niet de oorzaak zijn van dit economisch systeem, integendeel. Om nog niet te spreken van de doden. Waarom richten ze zich niet op de rijke wijken, op de banken, op grote bedrijven, etc. ? Dit soort van anarchistisch geweld is zinloos en brengt helemaal niets bij tot een oplossing, integendeel, het doet de middenklasse, die we toch graag voor een revolutionair project zouden winnen, zich helemaal afwenden van fundamenteel verzet. Misschien is de reactie van die jongeren te begrijpen, maar we moeten dit soort gedrag niet goedpraten of aanmoedigen, maar hen integendeel zeggen dat alleen zich revolutionair organiseren iets kan bijbrengen, en dat blind en zinloos geweld niet kan.

    Is er trouwens al eens nagekeken of die jongeren niet geinfiltreerd waren door extreem rechts?

    En nu wacht ik op bakken kritiek op mijn bijdrage ...

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties