Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Islamhaters na Oslo: "het is de schuld van de multicultuur"

Wat vinden de islamofoben er van dat ze gretig geciteerd worden in het boek van de Noorse terrorist? De meesten voelden zich verplicht te reageren op hun websites na de vele vragen die ze kregen.
dinsdag 26 juli 2011

De anonieme blogger Fjordman die de grootste inspiratiebron blijkt te zijn van de terrorist Breivik reageert uitgebreid op de anti-islamwebsite Gates of Vienna. De naam van die website (die vaak geraadpleegd werd door Breivik) verwijst naar de belegering van Wenen in 1683. Dat jaartal zou Breivik inspireren. Het jaartal 2083 op het voorblad van zijn compendium verwijst naar de vierhonderdste verjaardag van die belegering. Een mooi moment om de bevrijding van Europa te vieren, vindt Breivik.

Fjordman ontkent dat hij Breivik ooit ontmoet heeft. Dat schrijft ook Breivik in zijn compendium. Hij zou wel geprobeerd hebben om Fjordman in levende lijve te zien. Hij ontkent ook dat hij Breivik kan aangezet hebben tot geweld. Meer nog, Fjordman schrijft dat hij altijd gewaarschuwd heeft tegen geweld als dat van Breivik.

“People like me have been warning against rising ethnic tensions for years, not creating them. They have been created by runaway mass immigration to Western countries, and als long as that runaway immigration continues, I fear that these tensions are going to continue to rise as well.”

Breivik trok geïnspireerd door islamhaters als Fjordman ten oorlog tegen de multiculturele maatschappij en toch slaagt Fjordman er in om ook het geweld van Breivik in de schoenen van de multiculturalisten te schuiven.

Fjordman herhaalt verder nog eens dat er niet zo iets als een gematigde islam bestaat. Het is precies die overtuiging die Breivik tot zijn endlösung bracht.

Dat uiteindelijk de multiculturele samenleving zelf verantwoordelijk is voor het geweld van Breivik is een gedachte die ook bij de andere bekende islamhaters opduikt. Pamela Geller van Atlas Shrugs schrijft: “If anyone incited him to violence, it was Islamic supremacists. If anything incited him to violence, it was the Euro-Med policy.”

Ook bij The Brussels Journal vind je die verzuchting terug. De Belg Paul Belien, die een paar keer geciteerd wordt door Breivik, is hoofdredacteur van die website. Fjordman schreef tientallen bijdragen voor The Brussels Journal. “His rage, fed by videogames, may also have been caused by the lack of real debate on the radical changes caused by multiculturalism”, staat er te lezen in een reactie op de terreurdaad in Oslo. Volgens The Brussels Journal is er geen debat mogelijk over de rol van de islam en dat kan meegespeeld hebben in de beslissing van Breivik om naar geweld te grijpen.

Bovendien moeten de terreurdaden ook in perspectief geplaatst worden, zo klinkt het nog: “The thousands and thousands of people murdered by (radical) islam should weigh heavier than these 92 deaths.”

Robert Spencer van JihadWatch maakt er zich vanaf door te verwijzen naar het nummer Helter Skelter van The Beatles dat de psychopaat Charles Manson zou geïnspireerd tot zijn moorden. Geen enkele boodschap in het werk van Spencer kan Breivik geïnspireerd hebben, aldus Spencer.

Bij terreurdaden van moslimfundamentalisten is dat natuurlijk anders, voegt Spencer er aan toe. “There is nothing Breivik could conceivably have read here as a justification for killing anyone. There is plenty in the Qur'an and Sunnah that jiadists can and do use as justification for murder.”

De voorbije jaren ontstond een netwerk van radicale islamhaters en websites met enkele politieke vertakkingen zoals de PVV van Wilders. De geciteerde auteurs zijn een aantal van de bekende namen uit dat netwerk. Na de terreurdaad van Breivik - die zich duidelijk liet inspireren door die auteurs en zich ook als onderdeel zag van dat netwerk - wassen de islamhaters hun handen in onschuld. Geen enkele twijfel, geen bezinning. Uit hun eerste reacties blijkt alvast niet dat ze in de toekomst hun toon zullen matigen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

12 reacties

 • door Jvm op dinsdag 26 juli 2011

  "Politieke vertakkingen zoals de PVV" hm lijkt me journalistiek nogal labiel standpunt. Waarin bestaan de vertakkingen tussen de PVV en die websites dan juist?

  • door J. Blommaert op dinsdag 26 juli 2011

   Die vertakkingen en netwerken zijn niet zo moeilijk aan te wijzen. Ook op DWM duiken regelmatig respondenten op - steeds gehuld in anonieme aliassen, de burka's van de vrije meningsuiting - die na wat zoekwerk actief blijken te zijn op sites die vanuit de Wilders-kern zijn opgezet; idem met het Vlaams Belang en zionistische organisaties. Berichten worden tussen die sites constant uitgewisseld en overgenomen, vaak ondertekend, evenwel, door andere namen. Dezelfde berichten verschijnen anoniem op website A, ondertekend door 'kamiel' op website B, door 'Jos' op website C en ga zo maar voort.

   Dit systeem waarbij men ogenschijnlijk ongerelateerde stemmen met mekaar verbindt en echo's van mekaar laat produceren is intussen een bekende marketingtechniek, die 'astroturf campaigning' heet (d.i. 'namaak grassroots' campagnes). Ze bestaat erin dat men één boodschap - voor Volvo, Coca-Cola, Sarah Palin of Wilders - verspreidt over een heel netwerk van op het eerste zicht volkomen onafhankelijke kanalen, waardoor de indruk ontstaat dat grote aantallen volslagen ongebonden mensen allemaal dezelfde boodschap steunen. Dit systeem is zeer goed gedocumenteerd, ook in een kritische literatuur. De marketeers die er goed in zijn behoren tot de coryfeeën van hun sector.

  • door christophe op dinsdag 26 juli 2011

   Er zijn duidelijke linken tussen PVV en dat netwerk van islamhaters. Paul Belien en de onlangs ontslagen Sam Van Rooy werden trouwens aangetrokken wegens hun contacten met dat netwerk.

 • door tessa vermeiren op dinsdag 26 juli 2011

  Hadden we dan iets anders verwacht? Ze blijven zich almachtig voelen en zullen poppetjes als Breivik blijven aansturen, vanachter hun nette bureautjes. Zo kweken ze onrust en drijven ze mensen tot wandaden. Maar zij zijn nooit schuldig. Zij zijn de intellectuelen, de Breiviks zijn de soldaten. Het doet mij denken aan onze Oosfronters, die ten strijde trokken tegen het communistische gevaar, aangedreven door de Cyriel Verschaeves van die tijd.

 • door brecht op dinsdag 26 juli 2011

  Het beste stuk dat ik tot nu toe las over het Noorse drama is van de hand van Jan Van Duppen op http://opinie.deredactie.be/2011/07/26/bedenkingen-bij-terreur/

  • door MM op dinsdag 26 juli 2011

   Niet echt verfrissend of nieuw het stuk waar u naartoe verwijst. De kern van het betoog van de heer Van Duppen is gewoon een 'light versie' van wat momenteel de verdedigingslijn is die opgeworpen wordt in (extreem-)rechtse milieus nav de moordpartij in Noorwegen. Het is allemaal te herleiden tot het multiculturalisme en de immigratie. Maw Biervik (en de ideologie die zijn daad onderbouwde) is enkel een (terechte?) uiting van het ongenoegen geschapen onder de 'oorspronkelijke' bevolking ten gevolge van dat 'opgedrongen multiculturalisme' door de traditionele partijen. Hier zet men opnieuw volledig de nationalistische en racistische ideologie uit de wind die al jaren een opgang aan het maken is en die momenteel zeker de publieke 'denkruimte' voor een groot stuk monopoliseert. Niemand ontkent dat er in de steden problemen zijn met bepaalde jongeren die soms heel zwaar over de schreef gaan. De vraag is hoe je naar die problemen kijkt en waar de werkelijke oorzaken van die problemen liggen. Zijn deze problemen eigen aan die 'vreemdelingen', 'Islamieten', of take your pick...? Zijn 'ze' ahw cultureel voorgeprogrammeerd om zo'n daden te stellen zoals het gangbare analysekader verspreidt door de media, door het grootste deel van de opnimiemakers en politici suggereert? Of spelen er sociaal-economische en andere factoren een rol? Het is merkwaardig dat het- door de geschiedenis heen- altijd de meest gemarginaliseerde bevolkingsgroep binnen een bepaalde maatschappij was die gebrandmerkt werd als de bron van alle sociale problemen. De katholieke hangjongeren in N-Ierland, de Indianen in Zuid-Amerika, de zwarten in de VS, de Vlamingen in Wallonie en Brussel aan het einde van de 19de begin 20ste eeuw. Toen ook had en heeft men politieke-ideologische stromingen die dit trachtten te kaderen in de achterlijke cultuur-godsdienst van bovenvermelde groepen. Een handige benadering vermits men zich dan niet de vraag moet stellen hoe bepaalde delen van deze bevolkigsgroepen in de 'marginaliteit' belandden. Hoe het komt dat een deel van deze Marokkaanse of Turkse jongeren bijvoorbeeld geen respect opbrengen voor 'de maatschappij'. Zou dit bijvoorbeel niet kunnen te maken hebben met het feit dat ze dagelijks de boodschap krijgen dat je hier wel mag geboren zijn maar dat je hier eigenlijk niet thuishoort (je blijft een 'allochtoon' weet je wel), dat je wel kan studeren maar dat je kansen op een degelijke job wel op je buik mag schrijven omdat je Mohamed of Ahmed noemt, dat je per defintie als een potentiele crimineel of bedreiging zal beschouwd worden door de goegemeente, dat je cultuur en achtergrond achterlijk is, enz...Dan zal een deel van die jongeren, samengaand met een belabberde sociaal-economische situatie, op een bepaald moment een dikke fuck you vinger geven aan deze maatrscappij. Dan zal een deel van die jongeren zich niet gebonden voelen aan de normen van deze maatschappij omdat ze er toch geen deel van uit maken. Een gelijkaardige situatie had je toen er in de kranten met veel ophef werd geschreven over bepaalde wijken in Brussel of in bepaalde Waalse steden waar je moest opletten voor de messentrekkende Vlamingen die er woonden eind 19de begin 20ste eeuw. Probeer ik hier de daden van bepaalde jongeren goed te praten? Zeker niet, maar als je een probleem ten gronde wil aanpakken dan moet je ook een goede diagnose maken. Het is net dat laatste wat nationalisten, islamofoben, liberalen, niew-flinksen allerhande verhinderen door het opdringen van hun denkkaders. Voor hen is de gemarginaliseerde bevolkingsgroep op zich het probleem. 'Zij' zijn collectief een probleem en 'Wij' wij zijn collectief goed. Een verhaal dat mooi zou passen in de strijd tussen 'goed en kwaad' maar heel slecht is in het benaderen van de realiteit. Een verhaal die letterlijk uw maatschappij vergiftigt met de dramatische gevolgen die we in Noorwegen en in Vlaanderen (Hans Van Temsche remember) hebben kunnen vatstellen. Handig verhaal bovendien, vermits men dan ook niet kritisch moet gaan kijken naar het beleid van verpaupering en verarming die, per toeval natuurlijk, door veel van die politieke stromingen ondersteund wordt. Een beleid die alle werkende mensen treft en die aan de onderkant van de sociale ladder eerst (is he opnieuw toeval dat Marokkanen en Turken hier oververtegenwoordigd zijn?).

 • door guy wauters op woensdag 27 juli 2011

  DE multiculturele samenleving zoals we deze nu beleven en verder ontwikkelen zal verder tot spanningen leiden omdat men zoal vertrekt van een verschil, deze en de andere culturen. Dit zal inderdaad nooit werken, temeer dat dit gegeven ook nog eens politiek ingebed is en aldus gebruikt en misbruikt wordt. We dienen ons bewustzijn te verhogen en te leven in een multimenselijke samenleving. Een multiculturele samenleving kan dan hieruit voortvloeien maar is geen vereiste. In een multimenselijke samenleving staat elk individu centraal, los van allerlei politieke en sociaal-culturele patronen...

  • door Jvm op donderdag 28 juli 2011
   • door MM op donderdag 28 juli 2011

    Beste JvM,

    Dominique Willaert pleit in zijn stuk voor sociale strijd (bedrijfsbezetting, stakingen die echt financieel pijn doen, directe acties van burgelijke ongehoorzaamheid,...). Nergens lees ik dat hij oproept tot geweld of haat tegen mensen of groepen van mensen (wat op zich de 'core business' is van het rechts discours...'Walen', 'linkse islamcollaborateurs', 'werklozen die -per definitie- profiteren', 'illegalen', 'moslims',..kies uw 'target'). Dus in het vervolg lezen wat er staat ipv met een miscrocoop (met een zeer nauw gezichtsveld) te proberen kijken naar wat je hier op deze site kan vinden om het geweld die het rechts discours uitademt, te proberen relatieveren.

    Groeten

    • door J. Blommaert op donderdag 28 juli 2011

     Inderdaad: maak asjeblieft en in naam van de zindelijkheid van het debat een onderscheid tussen 'strijd' in de betekenis van de sociale bewegingen, en 'strijd' zoals in het manifest van Breivik. In het eerste geval spreekt men van 'strijd voor vrouwenrechten', 'voor gelijkberechtiging', 'voor het recht op vrije schoolkeuze', 'tegen slechte arbeidsomstandigheden' en zo meer. Het aanleggen van wapen-arsenalen en het aankopen van springstoffen en detonatoren hoort daar niet bij.

     • door Jan van Wijck op woensdag 3 augustus 2011

      Maak dan misschien ook maar eens onderscheid, J.B., tussen mensen die wapens willen om zich tegen misdadiger ste verdedigen en mensen die wapens willen om anderen te vermoorden ...

 • door bartvb op vrijdag 29 juli 2011

  Vaststelling 1: een groeiend aantal mensen in West-Europese landen (ik zou durven beweren; een meerderheid) is gekant tegen massale immigratie en het politiek programma van multiculturalisme, en is nog minder een liefhebber van de Islam.

  Vaststelling 2: politieke meningen die tegen immigratie pleiten of die multiculturalisme niet zien zitten, worden door een soort linkse zedenpolitie gecriminaliseerd en gemarginaliseerd.

  Tolerantie heeft voor sommige mensen een nieuwe betekenis: 'ik tolereer meningen die voor mij toelaatbaar zijn'. Nu lijkt tolerantie juist het 'verdragen' van tegenovergestelde meningen die men niet begrijpen kan.

  Tegen de Islam zijn, tegen immigratie zijn en tegen multiculturalisme zijn, is een legitieme mening, die 'tolereerbaar' moet zijn. Deze meningen hebben het recht democratisch gestalte te krijgen. Op die manier kanaliseert men extremere meningen en krijgt de kiezer met deze meningen een spreekbuis.

  Deze kanalisatie via democratische weg leidt tot het opnemen van deze extremere visies in het maatschappelijk debat. Het verhinderen en criminaliseren ervan leidt tot marginalisatie en radicalisering, waarbij andere manieren gebruikt worden om visies maatschappelijk door te drukken (vb. geweld).

  BESLUIT: deze rechtse bloggers hebben een punt als ze beweren dat de 'lack of debate' mede verantwoordelijk is voor verdere radicalisering in geweld. In plaats van bepaalde meningen te criminaliseren en niet te tolereren, kan men ze beter confronteren in het maatschappelijk debat.

  En dit mist men in Noorwegen nog meer dan bij ons.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties