Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Blij met de prijs - DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011

De Prijs voor de Democratie 2011 is voor DeWereldMorgen.be. Daar zijn we uiterst blij mee. Want die prijs moet gaan naar wie het verschil kan maken. Niet dat we daar elke dag evengoed in slagen, maar het is wel wat we echt willen met DeWereldMorgen.be, een verschil maken in medialand. Dus zijn we trots op die prijs en hopen we steeds meer te bewijzen hem waard te zijn.
donderdag 7 juli 2011

DeWereldMorgen.be zal de Prijs voor de Democratie overhandigd krijgen op het groot podium bij Sint-Jacobs in Gent op 21 juli 2011 om 19 uur. Alle lezers en vrijwilligers van DeWereldMorgen.be zijn hierbij uitgenodigd.
 

Dit is een prijs voor wie het verschil maakt

Voor ons, de kernredactie, de vrijwilligers, de burgerjournalisten, de initiatiefnemers, de steungevers, is deze prijs een belangrijk signaal dat we toch wel goed bezig zijn – hoe groot ook het gat soms nog is tussen onze journalistieke ambities en wat we maar waar kunnen maken. Deze prijs is een sterke aanmoediging, want hij vertelt ons dat we inderdaad al regelmatig het verschil kunnen maken.

Want zie hoe de wereld eraan toe is en waarom we zijn gestart met DeWereldMorgen.be. Van de groeiende inkomensongelijkheid en het broeikaseffect tot een falende economie en afwezige politici, het is een lange reis langs de talrijke problemen en crises die de mensheid ontmoet. Je kan dan maar beter in het goede gezelschap verkeren van klaar kijkende media. Meer dan ooit moeten we de wereld begrijpen om hem te kunnen verbeteren, om hem socialer, ecologischer en democratischer te maken. Meer dan ooit moeten media ons kompas voor de wereld zijn.

Maar net de jongste decennia zijn de meeste media in de handen beland van grote concerns. En zie, alles wat echt belangrijk is, geraakt ondergesneeuwd in die commercialisering. Vele cruciale maatschappelijke thema’s halen amper of niet de huidige massamedia, zeker niet op een consistente wijze. Aandacht voor oplossingen is nog schaarser.

De kern van deze evolutie blijft onbelicht: er is veel te weinig aandacht voor de machtsverhoudingen in de media. En dus ontbreken de fundamentele vragen: van wie zijn de media? Is het wel verstandig om voor degelijke media bijna volledig te vertrouwen op privébedrijven die in de eerste plaats financiële en geen maatschappelijke winst nastreven? We doen dat toch ook niet voor onderwijs, cultuur of gezondheidszorg.

Een prijs voor autonome berichtgeving over wat er echt toe doet

Deze Prijs voor de Democratie 2011 is dus een prijs voor een autonoom medium dat dagelijks berichtgeving en duiding brengt over wat er toe doet, over wat echt belangrijk is om goed geïnformeerde burgers in een democratie te zijn.

Niet voor niets zeggen we van onszelf: dit is een medium voor een sociale, ecologische en democratische samenleving en economie.

Stem geven aan de samenleving

Het is meteen ook een prijs voor een nieuwssite die een stem wil geven aan de brede georganiseerde samenleving, van het klassieke middenveld en de niet meer zo nieuwe sociale bewegingen tot de nieuwste generatie verontwaardigden, zowel te vinden in de sociale media als op de pleinen en straten van zovele steden.

We zien het als onze verantwoordelijkheid om ernstige journalistieke aandacht te geven aan al die belangrijke thema’s waarvan talrijke sociale en maatschappelijke bewegingen en verenigingen, culturele organisaties en NGO’s wakker liggen; en ook om mee naar de goede antwoorden te zoeken.

Want dat middenveld, klassiek én nieuw, moet de motor zijn van maatschappelijke verandering en verbetering in een democratie. Maar in het licht van alle uitdagingen en problemen die op ons af komen, van een al te afwezige politiek en een economie die extreem op de korte termijnwinst is gefocust, draait die motor veel te zwak, zoals nog is opgemerkt een goede maand geleden in ons eerste Links-Rechtsdebat – jawel, niet toevallig over 'de prijs van de democratie'.

Deze prijs is dus een stem voor de democratie, voor een medium dat uitdrukkelijk als kernwoorden huldigt: sociaal, ecologisch, democratisch...
En ook: internationaal. Ja, we zijn fier dat de prijs gaat naar een medium dat met zijn burgerjournalisten en zijn vaste redacteurs als eerste in Vlaanderen de wind uit Tunesië en Egypte voelde waaien, en erover berichtte, de wind van de verontwaardigde jongeren en ouderen uit Groot-Brittannië, Spanje en Griekenland.

Het kan dus, een alternatief bouwen voor de commerciële media, vanuit de samenleving.

Maar vergis je niet, eenvoudig is het niet. En ook niet makkelijk. Vele initiatieven zijn mislukt, overal ter wereld. Vergeet ook niet, wat eraan vooraf ging, Indymedia en Pala.be, dat waren goed draaiende informatieprojecten,… toch durfden we het aan om ze plaats te laten maken voor DeWereldMorgen.be, voor iets wat uitgroeit en moet uitgroeien tot een volwaardig algemeen nieuwsmedium.

We zijn nog niet waar we willen staan. Dat is heel begrijpelijk, want we zijn nog heel nieuw - piepjong, zelfs: we bestaan nog geen anderhalf jaar. En moeten dus nog in grote mate bewijzen dat we het verschil dat we willen maken, ook elke dag kunnen maken.

En het is ook nog geen gewonnen spel. Anders dan de commerciële media trekken we niets van de 350 miljoen euro subsidies voor de commerciële media. Nochtans - zo zullen we blijven argumenteren - dat werkingsgeld komt ook onze nieuwssite en onze lezers toe.

Als dit medium een zekere toekomst tegemoet gaat, is dat in de eerste plaats aan de samenleving te danken

Nu al tellen we veel meer dan tweehonderd burgerjournalisten, dat zijn vrijwilligers waarvan minstens drie bijdragen op de nieuwssite verschenen.
Daarnaast zijn er meer dan 1000 bloggers.
Tientallen vrijwilligers helpen ons met de eindredactie van artikels, met vertalingen, met administratief werk.
Vele honderden zijn in de weer met een heel actieve promotie van DeWereldMorgen.be, met de verspreiding van het magazine, of met het werven van nieuwe abonnees voor de nieuwsbrief, of met het bekendmaken op websites of op welke wijze ook van ons bestaan…
Allemaal bouwen ze mee aan het lange en sterke journalistieke leven van deze nieuwssite, allemaal verdienen ze deze Prijs voor de Democratie.

Die prijs is er ook voor al diegenen die mee het financiële bestaan van DeWereldMorgen.be garanderen.
Dat zijn de meer dan 500 steungevers die maandelijks hun geldelijke bijdrage overmaken, aangevuld door honderden occasionele steungevers.
Het zijn de vijftig verenigingen, bewegingen en organisaties die zich engageren tot financiële ondersteuning, en die we graag belonen met een bannerplaats op de nieuwssite, deze partnerorganisaties verdienen dat.
Graag zouden we zo snel mogelijk ook onze democratisch verkozen overheden tot onze betrouwbare steunende partners kunnen rekenen. Want de subsidies waarvan commerciële media onvoorwaardelijk jaar na jaar kunnen genieten, daar hebben niet-commerciële samenlevingsmedia toch minstens evenveel recht op. We zullen dus onze rechten blijven opeisen bij alle bevoegde ministers en administraties, en we merken dat daar beetje bij beetje meer oor en oog voor komt.

We hebben er dus alle vertrouwen in

Als we zien wat we nu al kunnen met een budget van amper 400.000 euro per jaar, een budget dat bijna onzichtbaar klein is naast dat van om het even welk klassiek medium, dan weten we dat er toekomst is.

Want waarom zouden we in plaats van vijftig geen honderd of meer partnerorganisaties tellen? Waarom zouden bedrijven die werkelijk duurzaam ondernemen niet meer gaan adverteren bij ons? En waarom zou het onmogelijk zijn om over enige tijd enkele duizenden vaste steungevers te winnen voor DeWereldMorgen.be?

Ja, waarom zou dit budget niet kunnen verdubbelen? Dan is het nog altijd relatief klein maar groot genoeg om verder uit te groeien tot het krachtige autonome bewegingsmedium dat ons voor ogen staat.

Zuurstof

Daarom loopt onze campagne Zuurstof. Doe mee, geef zuurstof aan DeWereldMorgen.be, en maak mee dat sterke bewegingsmedium dat onze samenleving meer dan ooit nodig heeft… zodat omgekeerd DeWereldMorgen.be op volle kracht zuurstof kan toedienen aan het maatschappelijke debat, op alle terreinen die er toe doen.

Systemisch - met uw steun

We mochten dat ‘moeilijke’ woord niet gebruiken :-)
Maar toch, we zijn dankbaar dat we met DeWereldMorgen.be deze Prijs voor de Democratie 2011 krijgen met de uitdrukkelijke en zelfs hartstochtelijke motivering van een aantal juryleden dat we het huidige commerciële mediabestel structureel uitdagen en aan een ander mediasysteem beginnen bouwen.

Want als we willen berichten over werkzame alternatieven voor de vele crises die de wereld beleeft, dan moeten we best zelf ook een echt en duurzaam media-alternatief zijn.

Met de steun van zovelen zal dat, zelfs in moeilijke tijden, ongetwijfeld lukken.

Dirk Barrez – Han Soete


Klik hier
om de motivatie van de jury te lezen

klik hier om DeWereldMorgen.be te steunen

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

21 reacties

 • door Kif Kif op donderdag 7 juli 2011

  proficiat!!

 • door melanie op donderdag 7 juli 2011

  met deze meer dan verdiende prijs!

 • door Jvm op vrijdag 8 juli 2011

  proficiat...toch wel vreemd hoe deze "prijs" steeds gaat naar linkse organisaties die ook nog eens telkens bevriend lijken te zijn met de uitreiker ervan. Confirmation bias anyone? En nu maar hopen dat deze post niet verwijderd wordt, de censuur begint hier een beetje erg te worden:)

  • door J. Blommaert op vrijdag 8 juli 2011

   Vergelijk de lijst van laureaten eens met die van de 'prijs voor de vrijheid' op http://www.lib-era.be/index.php?level=prijsvoorvrijheid&sublevel=dalrymple. Elk heeft zo z'n prijzen, nietwaar.

  • door Le grand guignol op vrijdag 15 juli 2011

   De "Prijs voor de democratie" wordt onder meer uitgereikt vanwege het gegeven dat DWM ook andere, minder courante, meningen een forum geeft: Censuur staat bijgevolg niet in het woordenboek van een oprecht, democratisch en kritisch journaille. "Censorship is a way to manage reality; for people with a paranoid bias it's a way of life".

 • door Jaap den Haan op vrijdag 8 juli 2011

  In een tijd van mondiale crisis en transformatie, moet je niet de positieve kanten en de mogelijkheden ontkennen. Wat er gebeurd is nadat media in de problemen kwamen, is dat ze wat oppervlakkiger werden, politiek om mensen niet de stuipen op het lijf te jagen. Moed is nog belangrijker dan ambitie, dat wil zeggen om de reeds veranderende kaders te zien. Oude scheidslijnen bestaan niet meer.

 • door smampaey op vrijdag 8 juli 2011

  dikke pluim op jullie hoed en volledig terecht!

 • door Stefan V B op vrijdag 8 juli 2011

  Gefeliciteerd mensen, en da's echt dik verdient hoor! Echt SUPER, want onverbloemd waarheden blijven openbaren is nu eenmaal noodzakelijk als het op nieuws aankomt. Zeker blijven doen! Nogmaals felicitaties.

 • door Herman Luyckx op vrijdag 8 juli 2011

  Gefeliciteerd!

 • door Pieter Vleugels op vrijdag 8 juli 2011

  Terecht! Proficiat!

 • door Mylene1963 op vrijdag 8 juli 2011

  Proficiat!! en nu niet ophouden hé... Ik wens jullie vele bubbels zuurstof toe om kritisch verder te kunnen gaan.

 • door Rob Adriaensen op vrijdag 8 juli 2011

  Proficiat! Vooral ook voor jullie doorzettingsvermogen!

 • door Ann Driessen op vrijdag 8 juli 2011

  Proficiat! Een meer dan verdiende prijs!

 • door * Lucas * op vrijdag 8 juli 2011

  Vooreerst proficiat!! Volgens mij ook dik verdient!! Maar ik wil het niet alleen bij een proficiat houden. Daarom steun ik DWM reeds meer dan een half jaar met een maandelijkse bijdrage van € 25. En bij deze wil ik een warme oproep doen aan lezers om DWM ook te steunen. Als ik zo rond me reacties hoor krijg ik het gevoel dat mensen een afwachtende houding aannemen. Ik meen echter dat we zulk een medium de kans moeten geven die het verdient. Bekeken vanuit de idee dat onze samenleving er zonder initiatieven als DWM er sterk op achteruit kan gaan vind ik het al de moeite om met €25/maand te steunen, ook al heb ik een krap inkomen. Ik nam me wel voor om DWM na een jaar te evalueren. En ik blijf kritisch lezen. Maar mijns inziens beter nu steunen en na een periode evalueren dan afwachten en plots moeten vaststellen dat DWM er mee moeten stoppen. Lucas

 • door Milly Thoolen op vrijdag 8 juli 2011

  een welverdiende prijs in deze tijd dat alle media precies uit dezelfde bron lijken te komen, namelijk die van de rijken, de machtshebbers, het westen, .... soms vraag je je af waarom je nog verschillende kranten en zenders nodig hebt, als ze toch allemaal hetzelfde zeggen met een hoogstens een verschillend accent. Dan is het met DWM toch wel helemaal anders gesteld. Als je echt iets meer wil weten en vooral vanuit het standpunt van de gewone mensen hier en in de derde wereld, dan moet je bij DWM zijn. Natuurlijk dat je dan vanuit een bepaalde hoek een prijs krijgt en vanuit een andere hoek niet.

 • door Vera op zaterdag 9 juli 2011

  Drievoudig PROFICIAT ! Ik lees van bij het begin jullie krant en voel de kracht van de vernieuwing .....die uiteindelijk niet zal worden tegengehouden. We leven in een overgangstijd - zoveel is duidelijk. Prigogyne verwoordde het o.a. al in de volgorde : orde - chaos - om vervolgens uit te monden in een orde van een hoger (rechtvaardiger ...ethischer ??) niveau. Ver gezocht ? Ik denk dat het een evolutionair principe is. ..En evolutie verloopt traag maar ....gestaag.

 • door Maria Donvil op zondag 10 juli 2011

  Van harte proficiat. Ik lees elke dag met veel belangstelling De Wereld Morgen. Blijf ons op de hoogte houden met kritisch nieuws!

 • door Miro op zondag 10 juli 2011

  een welverdiende schouderklopje voor jullie inspanningen !

 • door inneke op zondag 10 juli 2011

  proficiat!

 • door erik willems op dinsdag 12 juli 2011

  proficiat, doe zo verder

 • door Le grand guignol op vrijdag 15 juli 2011

  Proficiat! Trouwens, naar subsidiëring toe vormt de 'Prijs voor de democratie' ongetwijfeld een steun(tje) in de rug en eventueel een (mogelijke) aanzet tot een soort van (online) educatief project ter bevordering van 'democratisch burgerschap' bij jongeren. Zowel de Vlaamse Gemeenschap, als de federale overheid, alsook de Europese Commissie voorzien hieromtrent in hun respectievelijke beleidsplannen extra financiële stimulus (o.a. voor maatschappelijk geëngageerde projectwerking). Bij Apache.be heeft men (*)nvdr op poten gezet: een project "om [...] vanuit democratisch oogpunt noodzakelijke discussie op gang te brengen" met betrekking tot degelijke 'mediakritiek' - "Who watches the watchmen?" (Apache.be, (*)nvdr). Het principe en de visie achter 'burgerjournalistiek' vormen, althans naar mijn mening, een goede insteek voor het opstellen en indienen van een project-dossier bij de verschillende overheden: bvb. "A generation with a (global) view: Kritische burgerjournalistiek als proloog tot actief burgerschap". [n.v.d.r.: licentie(s) verkrijgbaar 'for a special price' | ;-) ]

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties