Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

DeWereldMorgen.be laureaat Prijs voor de Democratie 2011 - jurymotivatie

De Prijs van de Democratie gaat ieder jaar naar een persoon, groep of instelling die zich heeft ingezet voor de verdediging en/of de verdieping van onze democratie. Dit jaar heeft de jury besloten om de prijs toe te kennen aan het persinitiatief De Wereld Morgen. Een goed werkende democratie kan immers niet zonder media die vrij en onafhankelijk nieuws en duiding brengen.
woensdag 6 juli 2011

De belangrijkste  taak van de pers is de burgers te informeren over zaken van maatschappelijk belang zodanig dat die burgers  hierover een gedegen oordeel kunnen vellen en de politieke, sociale en economische machthebbers ter verantwoording kunnen roepen. Zonder kritische en onafhankelijke pers geen kritische burgers.  Zonder kritische en geïnformeerde burgers geen democratie.

Het proces van ontzuiling, dat sinds de jaren 80 is ingezet, mag de media dan wel bevrijd hebben van directe politieke inmenging, toch betekent dit niet dat de pers er vrijer en onafhankelijker is op geworden. In de sterk gecommercialiseerde mediawereld zijn verkoopcijfers, mediaconcentraties en reclame inkomsten de nieuwe ketenen waarmee de bewegingsvrijheid van de pers wordt beknot.

De lezer wordt steeds minder beschouwd als een burger die moet worden geïnformeerd, maar meer en meer als een individu dat moet worden ge-entertained en aangezet tot consumptie. Wie niet op zoek is naar de laatste nieuwtjes over BV’s, technosnufjes of de nieuwe zomertrends, maar naar diepgravende onderzoeksjournalistiek en nieuwsanalyses die tegen de stroom in gaan, vindt steeds minder zijn gading in de traditionele pers.

De Wereld Morgen is één van de witte, niet-commerciële raven in het Vlaamse medialandschap. De jury wil bij de bekroning van de laureaat 2011 ook aandacht vragen voor het belangrijke dagelijkse informatiewerk dat de onlinemagazines en websites MO en APACHE leveren.

Bij DE WERELD MORGEN geen spaarkaarten voor life-style boeken of nieuwe CD’s, maar  journalistiek die er toe doet. Het is één van de weinige media-actoren die consistent aandacht besteedt aan de sociale bewegingen die, in binnen- en buitenland, in de huidige crisis de strijd aangaan voor onze sociale verworvenheden en de verdediging van de democratie.

Of het nu gaat over de Arabische lente, de eurocrisis, de aardappelkwestie of de regeringsonderhandelingen, in al deze dossiers bracht de equipe van DWM samen met tientallen burgerjournalisten in het laatste jaar kwalitatief hoogstaand nieuws, duiding  en debat die in andere media niet aan bod kwamen. Door het participatieve karakter ervan, bezorgt DWM een mediastem aan diegenen die in de traditionele media steeds meer gemarginaliseerd worden.

De jury is dan ook van oordeel dat een initiatief zoals DWM een belangrijk rol speelt in de verdieping van onze democratie en wil DWM dan ook belonen voor hun inzet voor een vrije, democratische en onafhankelijke pers. We hopen dat deze prijs een aanmoediging is om dit broodnodige initiatief verder uit te bouwen.

Eric Goeman, voorzitter van Democratie 2000 en van de jaarlijkse jury voor de Prijs voor Democratie / Prijs Jaap Kruithof.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

7 reacties

 • door francis op donderdag 7 juli 2011

  PROFICIAT, van harte!

  • door J.Blommaert op donderdag 7 juli 2011

   Prachtig nieuws en dikke felicitaties voor de hele DWM ploeg! Laat het een impuls zijn voor nog meer en beter werk.

 • door chr_Martens op donderdag 7 juli 2011

  Proficiat :)

 • door de winter joris op donderdag 7 juli 2011

  ook van mij,trouwe steungever, ne dikke proficiat voor gans d'équipe van de DWM. Het belang van de media kan NIET overschat worden, de manipulatie van de niet-geïnformeerde mensen is angstaanjagend. Dat moeilijk woord"systemisch" is nochthans de kern van de vraagstelling. Wat is de geloofwaardigheid van onze informatie? Waarom hongernood als natuurramp of sensatie de wereld insturen, naast privé-ratingsbureaus hun destructieve geldgewin presenteren? enz....

 • door Dan Vermeyen op donderdag 7 juli 2011

  De Prijs van de Democratie ? De Prijs van het domme politiek correct denken is meer van toepassing !

  • door J. Blommaert op vrijdag 8 juli 2011

   de prijs voor correct denken wordt al jaarlijks uitgereikt. Hij heet officieel 'prijs voor de vrijheid', en onder de laureaten tellen we (naast Dalrymple en Bolkestein) ook Urbanus van Anus.

 • door Le grand guignol op vrijdag 15 juli 2011

  Proficiat! Trouwens, naar subsidiëring toe vormt de 'Prijs voor de democratie' ongetwijfeld een steun(tje) in de rug en eventueel een (mogelijke) aanzet tot een soort van (online) educatief project ter bevordering van 'democratisch burgerschap' bij jongeren. Zowel de Vlaamse Gemeenschap, als de federale overheid, alsook de Europese Commissie voorzien hieromtrent in hun respectievelijke beleidsplannen extra financiële stimulus (o.a. voor maatschappelijk geëngageerde projectwerking). Bij Apache.be heeft men (*)nvdr op poten gezet: een project "om [...] vanuit democratisch oogpunt noodzakelijke discussie op gang te brengen" met betrekking tot degelijke 'mediakritiek' - "Who watches the watchmen?" (Apache.be, (*)nvdr). Het principe en de visie achter 'burgerjournalistiek' vormen, althans naar mijn mening, een goede insteek voor het opstellen en indienen van een project-dossier bij de verschillende overheden: bvb. "A generation with a (global) view: Kritische burgerjournalistiek als proloog tot actief burgerschap". [n.v.d.r.: licentie(s) verkrijgbaar 'for a special price' | ;-) ]

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties