about
Toon menu

Europese machtsgreep: komen de burgers op de laatste plaats?

Al enkele maanden voeren Merkel, Sarkozy en de Europese Commissie de forcing voor een eenvormig economisch beleid. Daarbij ligt de nadruk éénzijdig op bezuinigingen. In het Europees Parlement duiken voorstellen op om dit bij te sturen. Maar donderdag zijn die weggestemd.
vrijdag 24 juni 2011

Dienstweigeraars

Even recapituleren. De grootbanken in tal van landen storten zich in 2008 collectief in een financiële afgrond. Ten koste van onvoorstelbaar veel belastingsgeld van gewone burgers worden ze gered. Zo komen natuurlijk de overheidsbegrotingen in de problemen. Maar in plaats van de banken te doen betalen, kiest Europa voor bezuinigingen op kap van zijn zorgzame burgers.

Ja, velen zouden het bijna vergeten. Als er budgettaire gaten zijn geslagen in de kas van vele landen, hebben we dat in de eerste plaats te danken aan onze falende grootbankiers… en aan de weigering, tot vandaag, om de financiële sector op zijn plaats te zetten en hem mee te laten betalen voor zijn stommiteiten. Zowel de individuele landen als de Europese Unie zijn wat dat betreft dienstweigeraars.

Een dwingende dynamiek

Maar meest merkwaardig zijn de beleidskeuzes van Europa die daarop volgen. Onder impuls van Angela Merkel en Nicolas Sarkozy ontstaat er een dwingende dynamiek die niet de banken maar wel de nationale overheden en de werknemers onder vuur neemt. Want hun offensief voor een eenvormig economisch bestuur in Europa is nogal éénzijdig. Niet alleen laten ze de banken gerust, ook het voorstel om de bedrijfsbelastingen te harmoniseren valt al meteen van tafel.

Wat overblijft, is een pakket waarbij het nog maar eens de burgers zijn die opdraaien voor wat fout is gelopen en waar zij zelf niet verantwoordelijk voor zijn. Hun overheden worden aangeraden te bezuinigen, wat zich natuurlijk moet vertalen in mindere publieke dienstverlening, denk aan slecht onderhouden wegen en fietspaden. Het idee dat grote vermogens of grote bedrijven ook een bijdrage kunnen leveren, is nergens te bespeuren. Dat wij in België en Luxemburg erover waken dat alle werkenden hun koopkracht niet door inflatie zien achtergaan – door de index -  kan voor Europa niet door de beugel, dat systeem moet hervormd, versta, moet verdwijnen. Verder moet de pensioenleeftijd hoger en moeten werkloosheidsvergoedingen na verloop van tijd dalen.

Not amused

De sociale organisaties van dit continent zijn niet geamuseerd. Op 24 maart betogen vooral de Belgische vakbonden een eerste maal in Brussel. De Europese vakbonden komen op straat in Boedapest op 9 april en op 21 juni in Luxemburg.

Ook bij de Europese sociaaldemocraten is intussen de euro gevallen. Alhoewel ze de voorbije decennia in vele landen in grote mate mee verantwoordelijk zijn voor een eenzijdige bezuinigingspolitiek, een fiscale politieke die minder herverdelend is, een uitverkoop van publieke bedrijven en een afbraak van nogal wat welvaartssystemen, oordelen ze nu dat de voorstellen echt te ver gaan. Zij spreken zelfs van een ultraneoliberaal dictaat.

De vakbonden beperken zich ook ditmaal niet tot acties op straat. Zij richten zich met hun kritiek tot tal van Europarlementariërs. Ter linkerzijde van het politieke spectrum stellen die heel wat wijzigingen voor.
Maar als het donderdag 23 juni tot een stemming komt in het Europees parlement, worden die amendementen allemaal van tafel geveegd door onder andere de leden van de christendemocratische en de liberale fractie.

De ontgoocheling en de onvrede daarover bij de vakbonden is groot, enorm groot.

Bij het ACV luidt het dat “Europa de rekening van de financiële crisis doorschuift naar de werknemers”. Het ACV begrijpt niet “dat nieuwe inkomsten taboe blijven” als de overheidsbudgetten kapseizen, “ziet de index en het overlegmodel nog steeds bedreigd”, vindt het ongehoord “dat hoge energieprijzen – nochtans dé reden voor  een stijgende index - grotendeels uit beeld blijven”, wijst op de tegenstelling tussen gradueel verminderen van werkloosheidsuitkeringen en de doelstelling om armoede tegen te gaan. De conclusie is ongewoon hard voor een vakbond die altijd voor Europese samenwerking is gewonnen: “Het vertrouwen in Europa daalt, de samenleving haakt af, defaitisme en euroscepticisme groeien.”

Het ABVV blijft onder andere “de autonomie van de sociale partners én van de loononderhandelingen opeisen, net als een Europees geharmoniseerde fiscaliteit en de invoering van euro-obligaties om te vermijden dat b.v. de Grieken hun leningen aan woekerprijzen moeten terugbetalen.”
Ook vindt het ABVV “dat de aanvallen op de automatische loonindexatie, o zo nuttig gebleken tijdens de crisis, moeten ophouden”, pleit het “voor een daadwerkelijke coördinatie van de beleidslijnen tussen de ‘probleemlanden’ en de andere” en is het gewonnen “voor het mogelijk maken van overheidsinvesteringen die duurzame groei bevorderen.”

Het is dus niet dat de vakbonden tegen Europa zouden zijn, neen, ze willen wel een ander Europa. Beide vakbonden geven aan te zullen blijven ijveren en mobiliseren om Europa van koers te doen veranderen.

Bij het VBO, de verzamelde Belgische werkgevers, is de stemming heel anders. “Europese vrijblijvendheid vervelt naar krachtige sturing”, zo luidt het persbericht dat VBO verspreidt, aangevend dat Europa net de goede richting heeft genomen. De werkgevers hopen meteen dat ze alle aanbevelingen van de Europese Commissie ook mogen terugvinden in de nota van de regeringsformateur.

Een heus links-rechts debat

Ook Saïd El Khadroui van SP.A en Bart Staes van Groen! - allebei Europarlementariërs - laten zich horen.
Staes noemt de voorgestelde economische maatregelen te kortzichtig. Groen! en Ecolo stemden tegen drie van de zes rapporten “omdat ze te eenzijdig op bezuinigingen zijn gericht, allerminst een basis voor een duurzaam fiscaal beleid zijn en een hinderpaal vormen voor een duurzame economie”.
Een gelijkaardige redenering bij El Khadroui die vindt “dat men echt niet vooruitkijkt, niet kijkt hoe groei en jobs te creëren”.

In de Europese samenleving en in het Europees Parlement speelt zich dus een heus links-rechts debat af. Op 5 en 6 juli valt het doek, met de eindstemming in Straatsburg. Zeg niet dat u het niet wist.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

15 reacties

 • door Jo op vrijdag 24 juni 2011

  Meer achtergrondinformatie over globalisering en 'verborgen politiek': https://wikispooks.com/ISGP/index.html

 • door Le grand guignol op vrijdag 24 juni 2011

  Misschien zou het niet slecht zijn dat vakbonden, NGO's,... een keertje heel aandachtig het volgende stuk tekst doornemen. Onderaan geef ik de referentie alsook de plek waar men het desbetreffende werk kan raadplegen en/of inladen.

  "Compared to the economic pressures of globalising markets, the EU has been a much stronger liberalising force in its member states. This is due to fact that European law has progressively enforced negative integration and deregulation, and these rules are virtually irreversible even if political preferences, economic conditions, or social needs should change. Both the liberalising tendency and the irreversibility of European law are caused by two basic institutional conditions. On the one hand, the European Court of Justice (ECJ) has assumed responsibility for promoting European integration through its interpretation of the treaties. On the other hand, the high consensus requirements of political decisions make it nearly impossible for policymakers to correct decisions made by the ECJ." (Scharpf, 2009, 229-230) "[...] Yet in the crisis of the 1970s, political agreement on further integration became more difficult, whereas the ECJ was now able to remove national barriers to trade by re-interpreting the Treaty commitments as directly enforceable ‘economic liberties’ of individuals and firms. This ‘Integration through Law’ was widely welcomed by ‘good Europeans’ in all political camps. It also had a powerful liberal bias which was in line with the neo-liberal intellectual climate of the 1980s." (Scharpf, 2009, 230: al.2) "But the ECJ’s reasoning is structural, rather than ideological. Given its reliance on the enforcement of individual rights, the Court’s decisions can only remove national regulations. The effect is negative integration and deregulation. [...] Thus, the values of democratic self-determination in the national political community are lost in the process of ‘Integration through Law’." (Scharpf, 2009, 230: al.3) "At the same time, the decisions of the ECJ are more immune to political corrections than the decisions of any national constitutional court. [...] As a consequence, European legislation will forever have a liberalising bias." (Scharpf, 2009, 230: al.4)

  Scharpf, F. (2009). Europe's Neo-Liberal Bias. In Hemerijck, A., Knapen, B. & van Doorne, E. (Eds.), Aftershocks. Economic Crisis and Institutional Change (pp. 228-234). Amsterdam: Amsterdam University Press. http://dare.uva.nl/aup/en/record/341196

  • door stef op vrijdag 24 juni 2011

   te onthouden dat voor iedere these er een antithese is! Maar toegegeven zoals het nu vooruit holt lijkt het er meer en meer op dat er nood is aan een revolutie. Pedomme, dat was ook de enige uitweg die Marx zag!? Misschien is het dan toch gevaarlijk voor de Europese krachten om geen rekening te houden met de misnoegdheid van het volk. Voorlopig is het nog geen grote bosbrand, maar hoe lang zal dat nog duren? Of gaan de Europese instanties zich wentelen in hun grote gelijk met het excuus dat het volk het allemaal niet begrijpt? Ze houden ons niet dom, ze verslijten ons voor dom. Arm Europa

   • door Le grand guignol op vrijdag 24 juni 2011

    Die antithese is inderdaad aanwezig, maar ik heb de indruk dat men langzaam een repressief beleid t.o.v. de bevolking opvoert. Voortgaande op artikels die o.a. op DeWereldMorgen gepost worden krijgen mensen in Brussel geeneens de kans om samen te komen in een (soort van) volksvergadering - zonder dat er evenwel sprake was van geweld werd er traangas gebruikt tegen 'onschuldige burgers'. In verschillende Europese landen laten vele burgers, via verschillende geweldloze initiatieven, hun onvrede blijken, maar beleidsmakers blijven een monoloog voeren en wentelen het financieel-economische debacle af op de bevolking. Tegelijkertijd, naar analogie met de VS, blijft het budget voor militaire doeleinden gehandhaafd. Verschillende NGO's (o.a. http://www.eldh.eu/publications/publication/libya-eldh-demands-an-end-to-extrajudicial-killings-72/ ) maken de EU en de VS erop attent dat ze zwaar hun boekje te buiten gaan in Libië, maar daar trekt men zich in Brussel niks van aan.

    Allemaal afzonderlijke feiten - belangrijke en minder belangrijke - maar wel een constante, namelijk: 'een akelige eigengereidheid en een onfeilbare, onverantwoorde, attitude t.o.v. de EU bevolking'. Laten we immers niet vergeten dat (de VS en) de EU het protest van de bevolking in Afrika steunt, terwijl vreedzame initiatieven in alle Europese steden hardhandig door middel van politiegeweld de kop ingedrukt worden. Het doet me aan een boek denken dat Hanna Arendt in 1973 voor de eerste maal gepubliceerd heeft!

 • door johnj op vrijdag 24 juni 2011

  Met trots wordt vermeld dat 75 miljoen intrest op de begroting is ingeschreven wat door Griekenland betaald zou moeten worden. In Duitsland zeggen banken met trots dat ze geen gelden meer hebben uitstaan aan de Griekse regering.

  Dit is geen vorm van solidariteit meer maar een uitbuiting van een land in moeilijkheden. Dit geld wat aan Griekenland uitgeleend is, had of heeft Belgie wel dit geld?? Het zal wel geleend zijn van Dexia. Waarom lenen die banken niet zelf aan Griekenland?? Als alle rekeningen eens opgeschoond zouden worden, dan zag het er een heel stuk beter uit.

  • door jan peeters op zaterdag 25 juni 2011

   Het is hoog tijd dat de Europese Unie ingrijpt en tevens normen vastlegt waaraan banken en landen moeten beantwoorden. Ik vraag me af waarom er zoveel kritiek op Europa wordt gegeven. Dit is een demokratisch verkozen bestuur door alle Europeanen. Momenteel is dit een eerder rechts getint beleid, dat besparingen als hoofdmoot oplegd om de scheve situatie recht te trekken, maar Europeanen kiezen daarvoor. Begrijpelijk dat linkse strekkingen het er moeilijk mee hebben en protesteren. Bij de volgende verkiezingen krijgen ze echter weer kansen om stemmen te winnen en zelf mee aan het roer te staan. Dat is nu eenmaal demokratie. De Europeanen verwachten nu van de EU dat ze optreed tegen ontsporingen zoals die zich in een aantal landen hebben voorgedaan, Griekenland op kop. Wie teveel schulden opbouwd is verkeerd bezig, en wie bovendien nog met de cijfers sjoemeld is krimineel bezig. In feite zou men deze bedriegers voor een rechtbank moeten dagen. Hoofdzaak voor regeringen is bovenal inkomsten en uitgaven in evenwicht houden, of ze nu rechts of links georienteerd zijn. Dan worden dergelijke drama's vermeden.

   • door johnj op zaterdag 25 juni 2011

    Daar is de kiesdrempel voor uitgevonden.

   • door Herman L op zondag 26 juni 2011

    De rechtse kiezers in Europa (en hopelijk beseft elke CD&V-stemmer dat zijn stem voor de EVP een rechtse stem is) hebben uiteraard gelijk om het huidige Europese beleid toe te juichen als wakker en hoog tijd dringend. Zij hebben inderdaad de meerderheid in het Europees parlement en in de meeste en grootste Europese landen. Maar het is toch ook het verdomde recht van de linkerzijde om haar kritiek op de nadelen van dat beleid zo scherp mogelijk te formuleren. Hoe kan links anders de kiezers overtuigen om zich volgende keer in het stemhokje anders te gedragen? Gelukkig is Jan Peeters niet van oordeel dat in een democratie de oppositie de plicht heeft om zich braaf te schikken naar de machthebbers, haar mond te houden of zich af te schaffen. En toch vraagt hij zich af waarom die oppositie zijn mening te kennen geeft tussen twee verkiezingscampagnes in. Is democratie geen permanente strijd om de kiezers tot inzicht te brengen? "Zoveel kritiek" schrijft Peeters, terwijl in het Vlaamse medialandschap haast alleen DeWereldMorgen - dit bescheiden online-journaal - durft op te roeien tegen de rechtse consensus rond het Griekse drama. En zie wat de door IMF en Europese Commissie afgedwongen besparingen opgeleverd hebben: geen opleving van de Griekse economie maar integendeel torenhoge werkloosheid, enorme koopkrachtdaling en dus zowel stijgende armoede als stil vallende binnen- en buitenlandse handel. Portugal, Ierland, Groot-Brittannië en Spanje, die allemaal voor hetzelfde soort beleid kiezen, al of niet gedwongen, zullen dezelfde weg opgaan. Gelukkig hebben we in België nog de koopkrachtbescherming van de index en de nog altijd redelijk performante sociale zekerheid, zodat België momenteel een van de landen is dat het best gewapend is om zijn economie overeind te houden, wat ook uit de statistieken blijkt.

 • door Gudo Lauwerys op zaterdag 25 juni 2011

  Zou DeWereldMorgen de namen van de Vlaamse europarlementariërs kunnen publiceren, met de wijze waarop ze gestemd hebben (voor of tegen de amendementen), zodat we bij de volgende verkiezingen weten op wie we al dan niet moeten stemmen ?

  • door Christine op zondag 26 juni 2011

   Europa is veel te rechts vertegenwoordigt,zo krijg je nooit een sociaal maar een kapitalistisch Europa met Frankrijk en Duitsland op kop.Zie nu al de resultaten.Arme wij(burgers)want wij zullen het altijd zijn die voor alles zullen opdraaien!!!! Ziedaar waar je dus niet voor moet stemmen.

  • door Herman L op zondag 26 juni 2011

   G. Lauwereys stelt hier een zeer pertinente vraag!

 • door PatrickGhyselen op zaterdag 25 juni 2011

  Het economisch eengemaakte Europa lijdt aan een gevaarlijk democratisch deficiet. De consensus tussen economisch links en rechts is ver te zoeken, maar ook is de burger onder invloed van populistisch denken van tal van nationalistische partijen Europa beu. Er is meer Europa nodig maar dan liefst ook een democratisch gefundeerd Europa, dat oog heeft voor de sociale tegenstellingen en bereid is om solidair te zijn, in plaats van de banken cadeaus te doen. Er wordt enkel nog gediscussieerd over Europa in cliché-termen en daar zijn de media mee schuldig aan. http://www.handelsblatt.com/politik/international/europa-am-scheideweg/4298474.html

  • door johnj op zondag 26 juni 2011

   Het is makkelijk om de media de schuld te geven. Daar er een gebrek is aan vrije media, of is er de Staatszender (politiek beinvloed en/of gecontroleerd met (in)directe politiek benoemingen of de Commerciele zender welke door een elite groep wordt beheerst al dan niet verweven met de eerste groep.

   In het artikel http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/22/europese-unie-onzichtbaar-in-vlaamse-tv-journaals is vermeld dat er bitter weinig "Europa" op het main stream nieuws komt, zeker bij de Staats gecontoleerde zender.

   Daar waar een zender onder controle van de politiek valt is de vrijheid van meenings verbreiding beperkt.

   Dat er alleen nog maar lokale politiekers op komen heeft te maken met de angst van het andere. Nu kunnen ze nog zeggen: "Ruim 80 % wordt door Europa beslist" Dit houd echter ook in dat 80% van hun bezigheden overvloedig zijn, terwijl er geen inkrimping van het parlament is terwijl het evolueert naar een palatief parlement. Door echter geen ander "Europa" te laten horen is blijft het informatie systeem op partij niveau hangen.

   Dit is te zien als de omgekeerde benadering van Humor, bij een analyse van humor komt de lachende partij er beter uit dan de uitgelachenen dit door de ander te kleineren of indien dit niet kan zich zelf te verheffen.

 • door Manuel op vrijdag 22 juli 2011

  Yep geen goede evolutie. Moest alles er door komen wat de overheden en bedrijven willen dan gaan die goed lachen. We gaan zo naar een totalitaire staat geregeerd door de elite uppeclass en de overheid waarbij degenen die het minste hebben de MEESTE lasten dragen. Dus degenen met de kleinste schouders dragen het meeste. En de grote schouders mogen gewoon verder doen met het systeem te verzieken en belastingen te ontduiken. Hiermee is weeral eens gebleken dat de leiders niet inzitten met de burgers, het plebs, het domme volk. Onze leiders hebben tegengestelde belangen deze stromannen dienen niet de democratie maar hun eigen bedrijven en zijn dus niet gediend om minder inkomsten voor zichzelf te genereren.

  Nochthans is dat wat het beste is voor het volk ook dat wat de economie terug zal doen draaien. De laagste inkomens stellen vaak al hun aankopen uit. Als deze meer geld krijgen is het eerste wat ze gaan doen, meer consumeren. Wat dus goed is voor de economie. Ik vind het een slag onder de gordel en een duidelijk signaal. Het lijkt alsof onze leiders niet Europa willen redden.

  Mij lijkt hun plan 1 de munt, zowel euro als dollar devalueren. Zodat de schulden ook mee devalueren en dus makkelijker af te betalen zijn. 2 De lonen en de levenstandaard zo maken dat we terug kunnen concurreren met lage loonlanden en de nieuwe opkomende economieën. AKKOORD, UITEINDELIJK is dit goed voor de bedrijven. Maar voor we aan die fase komen, gaan we heel rumoerige tijden tegemoet gaan. Dit plan houd geen rekening met de bevolking.

  Het is weer gelijk in die goede oude tijd met al de verborgen agenda's. We krijgen weer vanalles opgedrongen. Het word allemaal zo mooi ingepakt met dure woorden. En uiteindelijk als je tussen de regels door leest. N*uken ze ons gewoon keihard langs achter met een big smile op hun face. En denken ze dat hebben we toch ook alweer kunnen afpakken van die domme boerkes.

 • door Dr.Kattyeses Adin op zaterdag 11 februari 2012

  KATTYESES FINANCIËLE LENINGEN

  Wij bieden leningen tegen 2% rente (tussen 1.000 EUR tot 100,000,000,00 EUR). Ga terug als belanghebbende: Wij verstrekken u met verdere instructies.

  Met vriendelijke groet, DR. KATTYESES ADIN ALGEMEEN DIRECTEUR Neem contact op met e-mail: kattyeses@gmail.com

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties