Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Europese Unie onzichtbaar in Vlaamse tv-journaals

Respectievelijk 8 en 23 minuten per maand. Dat is de tijd die de journaals van VTM en Eén besteden aan berichtgeving over de Europese Unie. Dat blijkt uit onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief, een initiatief van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven.
woensdag 22 juni 2011

Tot 85 procent van de wetgeving in de lidstaten is eigenlijk afkomstig van Europa. Met de hervormingen die nu voorliggen in het Europees parlement en de Europese Raad zou Eropa nog meer greep krijgen op het beleid van de individuele landen.

Dat toenemende belang vertaalt zich voorlopig niet in media-aandacht. “Doorheen de tijd is er nauwelijk een evolutie vast te stellen. De EU is gewijzigd maar de Vlaamse nieuwszenders niet”, schrijven Julie De Smedt, Marc Hooghe en Stefaan Walgrave in het onderzoek 'De Europese Unie in het Vlaamse televisienieuws (2003-2010)'.

Volgens de Eurobarometer krijgt 55 procent van de Vlamingen de meeste informatie over de EU via de tv. Alleen is er in de journaals van 19u weinig te zien over de EU. De afgelopen acht jaar ging maar 7 procent van alle politieke berichtgeving over de Europese Unie. Dat komt neer op respectievelijk 23 en 8 minuten per maand. 

In die items komen vooral politici aan het woord en dan nog eens in de eerste plaats Belgische politici. De leden van de Europese Raad (de regeringsleiders en staatshoofden) gaan met het gros van de aandacht lopen. De enige Europese politici die rechtstreeks verkozen worden – de leden van het Europees parlement – moeten het doen met 18 minuten spreektijd per jaar.

Van die laatste is de topper Bart Staes van Groen!. Hij kreeg 11 minuten spreektijd en laat daarmee de nummer twee – Marianne Thyssen (CD&V) met 6,8 minuten – ver achter zich.

Opvallend is ook dat de campagne voor en de uitslag van de Europese verkiezingen nauwelijks aandacht krijgen. Dat komt omdat ze samenvallen met de regionale verkiezingen in ons land. “De Europese thema's verdwijnen daardoor naar de achtergrond”, aldus de onderzoekers.

De benoeming van de Vlaming Herman Van Rompuy tot permanent voorzitter van de Raad zou wel tot een wijziging kunnen leiden, aldus de onderzoekers.
 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

13 reacties

 • door Eddie G. op donderdag 23 juni 2011

  Dit is waarschijnlijk een onjuist bericht. Net zoals de recente zout-studie werd dit onderzoek uitgevoerd door onder andere de KU Leuven, wat een onbetrouwbare universiteit is.

  Mijn standpunt is dat van een man, die niet meer geloofd in vrij en onafhankelijk onderzoek in de KUL, na het ontslag van Barbara.

  • door christophe op donderdag 23 juni 2011

   U bent vast de leukste thuis. 'Geloofd' moet trouwens met een t.

   • door Stefan V B op donderdag 23 juni 2011

    Niets leuks aan, want helaas zijn er wel meer die die mening delen...

 • door Jvm op donderdag 23 juni 2011

  "Een onbetrouwbare universiteit" nou moe:)

  • door Maarten Smeets op donderdag 23 juni 2011

   Als ik mensen rond mij aanspreek over de 6 aanbevelingen van Europa met zijn Economic Governance en het gevaar hiervan voor ons stelsel van sociale zekerheid en de bedreiging van onze koopkracht door gesjoemel aan ons index-systeem, horen die mensen het in Keulen donderen. Die donderwolken die van Duitsland komen en in Luxemburg beslist en in België uitgevoerd zullen worden zien weinigen vandaag hangen. Ik lees hier in het artikel van Christophe Callewaert een mogelijke verklaring.

 • door Le grand guignol op vrijdag 24 juni 2011

  Voor alle duidelijkheid, heb ik geenszins de pretentie om zonder deftige argumenten een wetenschappelijk onderzoek, noch beide universiteiten (i.e. UA, KUL), in twijfel te trekken. Desalniettemin kan ik me een Canvas-uitzending herinneren, gehouden na de ratificatie van het 'Verdrag van Lissabon' - in wezen hoort zoiets ervoor te zijn - waarin Dirk Sterckx en Ivo Belet ongeveer een uur de tijd kregen om uit te leggen waarom een Europese Unie nodig was, is of zou zijn voor 'de burger'. Vermits de desbetreffende uitzending midden in de onderzoeksperiode viel, kan ik eerlijk gezegd niet goed volgen. Temeer omdat mijns inziens de spreektijd van beide EP's (i.e. individueel) toch in de buurt zou moeten komen van de 11 minuten van Bart Staes, of toch zeker boven de 6,8 minuten van Marianne Thyssen.

  Overigens, degelijke journalistiek - degelijkheid tout court - kan men naar mijn mening nooit afdoende in cijfermateriaal vatten. Het meten van 'degelijkheid' vormde weliswaar geen onderzoeksdoel, maar dat wil niet zeggen dat er geen behoefte aan is.

  • door christophe op vrijdag 24 juni 2011

   Dit onderzoek gaat over de nieuwsuitzendingen van 19u op Eén en VTM. Niet over de duidingsprogramma's. Dat zou hopelijk wellicht een ander beeld geven. Denk ook aan de reeks 'De slag om Brussel'.

   Maar vergeet niet dat het gros van de mensen zijn portie nieuws krijgt via tv-journaals. Duidingsprogramma's halen maar een fractie van die kijkcijfers.

   • door Le grand guignol op vrijdag 24 juni 2011

    Dat was me inderdaad ontgaan. Terug licht in de duisternis!

    • door christophe op vrijdag 24 juni 2011

     zo zijn we

 • door PatrickGhyselen op zaterdag 25 juni 2011

  Maar geen nood, het programma ,,Peeters & Pichal'' maakt op dat vlak veel goed, zoals met het beschamende telefoonspelletje vrijdag jl., waarbij Griekse in nood verkerende hotelhouders opgebeld werden door een ,,Belgische toerist'' die het onderste uit de kan wou: gratis ontbijt, tv op de kamer en een gratis bar, met als boodschap ,,ja, het gaat toch slecht bij jullie en we kunnen iets in het zwart regelen, niet...'' Dat is het cliché dat we vandaag meekrijgen van de officiële informatiezender van het land.

 • door dana op maandag 27 juni 2011

  Bij de VRT weten ze wie over de dotaties beslist. Wiens brood men eet ...

  • door J.Blommaert op donderdag 7 juli 2011

   Als je ziet welke enorme invloed de EU heeft op onze samenleving, dan is de afwezigheid van gedegen berichtgeving niet alleen zorgwekkend maar schandelijk. Iedereen zou tot in de puntjes moeten weten waarheen Baroso en companie ons de volgende decennia willen zien evolueren. Men zou snel inzien dat BHV of de zogenaamde arrogantie van de Walen een volkomen triviaal probleem is. Ontmanteling van de welvaartstaat, Frei gemachte Arbeit, belastingsparadijzen voor ondernemingen ('investeerder' in het jargon), loondalingen, afbouw van de publieke voorzieningen, ga maar voort. Wie dat alles nu wil te weten komen wacht een lange en moeizame tocht langsheen het doolhof van EU-websites, met stapels nauwelijks leesbare nota's en rapporten. Van het opperste belang voor onze toekomst. Dat hierover niet wordt bericht en geduid schept een enorme blinde vlek, die ervoor zorgt dat de EU met allerhande voorstellen weg raakt die bij een ter dege geinformeerd publiek nooit zouden pakken. Verdomme, dit is schandelijk.

   • door Le grand guignol op donderdag 7 juli 2011

    Ik maak me daarover ontzettend veel zorgen, temeer omdat 'beleidsmakers' gekozen hebben voor een beleid waarbij de drijvende kracht 'competitiviteit en concurrentie' vormt. Beide aspecten vertrekken weliswaar vanuit een 'zuiver' economische gedachtegang, maar zonder regulering van 'de markten' is dat desastreus op het sociale vlak, op vlak van de samenleving. Echter, het meest onrustwekkende is mijns inziens de arrogantie waarmee beleidsmaatregelen genomen worden, terwijl men goed genoeg weet wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Niettegenstaande men moeilijk verschillende situaties met elkaar kan vergelijken vanwege contextuele verschillen en gevoeligheden, maar het beleid waar de huidige EU voor staat is krek hetzelfde als in de VS ten gevolge van de crisis en recessie in de jaren '70. De zwakkeren in de samenleving waren de dupe: men bouwde de sociale welvaartsstaat af en vervolgens werden - o.a. door het stimuleren van 'ondernemerschap' - overheidsgelden d.m.v. publiek-private samenwerkingen, 'tax incentives',... ter beschikking gesteld van (internationale) investeerders om op die manier werkzekerheid en economische ontwikkeling te creëren (Harvey, 1989). In een competitieve economie - en samenleving - betekent dat een 'race to the bottom' in dienst van de accumulatie en volatiliteit van supra-nationaal kapitaal. Juist 'competitiviteit en concurrentie' tussen o.a. steden, landen en regio's zorgt voor alsmaar meer onzekerheid en 'creatieve destructie' (Harvey, 2007). Het maakt daarenboven een samenleving steeds zwakker, terwijl juist het tegenovergestelde beweerd - beloofd - wordt. Het neo-liberale beleid van de jaren '70 in de VS vormt de oorsprong voor de ontzettende toename van armoede en ongelijkheid, alsmede de stigmatisering en criminalisering van de zwaksten in de samenleving.

    Harvey, D. (1989). From managerialism to entrepreneurialism: The transformation in urban governance in late capitalism. Geografiska Annaler, Series B. Human Geography, 71(1), 3-17. Harvey, D. (2007). Neoliberalism as creative destruction. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 610(1), 21-44. doi:10.1177/0002716206296780

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties