Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

1 jaar politieke crisis: "Huidige democratie is als een koets op de E40"

Vergeet de G8 of de G20. Om België uit de politieke crisis lanceren 25 burgers de G1000. Het initiatief werd al omschreven als Wikipedia-politiek. De G1000 moet zuurstof pompen in het politieke debat. “Verkiezingen hebben ooit de democratie mogelijk gemaakt, maar nu lijken ze de democratie in de weg te staan”, zegt David Van Reybrouck, één van de initiatiefnemers.
vrijdag 10 juni 2011

De G1000 moet een “interface tussen massa en macht” worden. Het gaat om een initiatief van “25 jonge, onafhankelijke burgers uit alle hoeken van het land”. Onder hen mensen schrijver David Van Reybrouck, politicoloog Dave Sinardet, presentatrice Francesca Vanthielen en directeur van de Zinneke Parade Myriam Stoffen.

Van juli tot november komt er een onlinebevraging om te weten te komen waar de burger van wakker ligt. Op 11 november wordt er in Tour en Taxis een burgertop georganiseerd. Met 1000 burgers die een goede afspiegeling van de nationale bevolking moeten vormen, wordt daar onder begeleiding van experten een dag lang gediscussieerd over de grote uitdagingen waar onze democratie mee kampt.

Vervolgens gaat een kleinere groep burgers met de besluiten van de burgertop aan de slag. Zij proberen dieper te graven en tegen april 2012 met concrete oplossingen voor de dag te komen.

G1000 is niet het eerste burgerinitiatief sinds ons land in een diepe politieke impasse verzeild raakte. Academici richtten de Paviagroep en Re-Bel op. Voor kunstenaars is er Niet in onze naam. Jongeren trokken onder de paraplu van Shame! de straat op.

“Al die initiatieven zijn belangrijk want ze tonen een bredere betrokkenheid. Maar wij proberen een stap verder te gaan. Het zal iets minder frivool zijn en gaat de ironie voorbij. Het is ook meer gericht op participatie. Democratie is te belangrijk om alleen aan politici over te laten”, zegt David Van Reybrouck.

Het verschil met eerdere initiatieven is ook dat G1000 niet vertrekt bij de communautaire tegenstellingen maar wel bij de vaststelling dat onze democratie grote gebreken vertoont. “We werken met een ouderwets systeem in een veranderde wereld. We rijden met een koets op de E40”, zegt Van Reybrouck. Hij heeft het zelfs over de "dictatuur van de verkiezingen".

De moderne politicus wordt elke minuut van de dag belaagd door haastige media die overal zoeken naar conflicten en mondige burgers die hun mening geven op sociale media. “Nooit eerder was de burger zo mondig – en tegelijk zo machteloos. Nooit eerder was de politicus zo zichtbaar – en tegelijk zo radeloos”, zo staat in het manifest van de G1000.

Interface spelen tussen massa en macht en burgers daadwerkelijk met elkaar laten praten, is dat niet traditioneel de rol van het middenveld? Van Reybrouck: “Alle grote middenveldorganisaties zijn op de hoogte van onze plannen. Maar ook zij hebben het soms moeilijk. Ook hun leden zitten op Facebook en Twitter.”  

Volgens van Reybrouck moeten we ook niet vrezen dat een groep technocraten de macht zal overnemen. “De initiatiefnemers bepalen niet wat het resultaat is. Wij bepalen evenmin de agenda. Bij de G1000 kleven wij een sticker op onze mond.”

Meer informatie vanaf zaterdag te vinden op www.g1000.org

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

17 reacties

 • door Jan Paesen op vrijdag 10 juni 2011

  Als verkiezingen niet het gewenste resultaat hebben dan scheelt er plots iets aan de democratie. Jongens wat gaan we nog allemaal uitvinden.

  • door Hannes d'Hoine op vrijdag 10 juni 2011

   Het draait niet om het feit dat de verkiezingen niet 'het gewenste resultaat hebben' mijn beste. Het draait om het feit dat diegenen die democratisch verkozen zijn hun verantwoordelijkheden niet kunnen of durven opnemen.

   • door hellfigger op vrijdag 10 juni 2011

    Partijen willen hun programma realiseren. Natuurlijk moet men compromissen sluiten maar dit kan men niet doen ten koste van alles. Het water is gewoon te diep geworden, de nieuwe peilingen laten dit duidelijk zien.

  • door chr_Martens op zaterdag 11 juni 2011

   Goochelen met fascisme heeft nog nooit iemand vooruitgeholpen in een discussie denk ik. Politieke partijen werken nog altijd, allemaal, volgens breuklijnen en volgens paradigma's die vaak al meegaan van de 19de eeuw. Qua sociaal-economisch denken uit dit zich bv. in links-rechts opsplitsingen. Het doet me denken aan de uitspraak van Tobback: "maak zelf een ideologie." Misschien is dat wel net het grote probleem. Alsof langetermijndenken zonder ideologie plots onmogelijk wordt. Alsof alles technocratie wordt.

   Ik hoor politici graag efficiëntie prediken. Maar dan moet dat ordewoord voor iedereen gelden. Als alles in businessmodellen moet geduwd worden, dan ook de politiek. Waar is de efficiëntie in ons politiek systeem? Politici hebben een jaar geleden een mandaat gekregen. Er zijn nu al zoveel cruciale weken geweest dat enkel de antipolitiek kan winnen op termijn. Doe mij dan maar een initiatief dat burgers (want dat zijn we nog steeds, hoewel de newspeak van onze tijd uiteraard enkel consumenten kent) probeert te betrekken bij constructief denken over de toekomst. Op lange termijn haalt dit misschien wel meer uit dan eens om de paar jaar een bolletje te kleuren om de hoogdag van de particratie te vieren.

 • door Piet De bisschop op zaterdag 11 juni 2011

  Goed initiatief, vind ik. Ten andere, meer en meer laten mensen hun stem horen. Zie bvb de huidige petitie rond het ontslag van Barbara Van Dijck. Omdat de namen goed zichtbaar zijn (je weet maar nooit, nietwaar Barbara), is dit ook een actieve stellingname.

 • door Michel VH op zaterdag 11 juni 2011

  dit is gewoon een staatsgreep in wording... no good idea, de mensen die het dan moeten beslissen zijn aangesteld door enkele mensen en niet meer verkozen door het volk... geen democratie en dus zeker geen vertegenwoordiging van het volk, hoe lucratief mogelijk je de mensen ook wil kiezen...

  ik ga wel akkoord dat er mss extra volksvertegenwoordiging moet komen en dat het gedaan moet zijn om van de politiek een slechte soap te maken en dat men de politieker zijn werk moet kunnen laten doen zonder invloeden van buitenaf...

  • door chr_Martens op zaterdag 11 juni 2011

   Zonder invloed van buitenaf werken is wel een utopie vrees ik. Qua rechtstreekse inmenging denk ik dat iets als G1000 veel minder een agenda heeft dan pakweg werkgeversorganisaties, vakbonden of andere lobbygroepen. Dit initiatief past uiteindelijk in dergelijk rijtje. Ik ben wel verbaasd dat iets relatief onschuldig als een burgerinitiatief op enkele reacties tijd zowel fascistisch als staatsgreepwaardig wordt beschouwd.

  • door danielverhoeven op zaterdag 11 juni 2011

   Democratie is een levend organisme. Maar nu we in het tijdperk van het web 2.0 zijn beland, is er nog geen nieuwe democratische vorm gevonden. 1. Overal wordt innovatie gestimuleerd, behalve in de democratie. Bedrijven, wetenschappers, kunstenaars en sporters moeten innoveren, maar als het op de inrichting van de samenleving aankomt, zijn we anno 2011 kennelijk nog steeds blij met de procedures van 1830. 2. Verschillende westerse landen hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met deliberatieve democratie, of overlegdemocratie. In een deliberatieve democratie worden burgers mee uitgenodigd om actief te beraadslagen over de toekomst . Toen in New York beslist moest worden over de nieuwe plannen voor Ground Zero, riep het stadsbestuur duizend New Yorkers bijeen om te komen praten. Ook in Canada, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk bracht men debatten op gang tussen gewone burgers. En in IJsland werd in 2011 zelfs het schrijven van een nieuwe grondwet aan een groep van 25 burgers toevertrouwd. Burgers die de kans krijgen om met elkaar te praten kunnen rationele compromissen vinden, op voorwaarde dat ze tijd en informatie krijgen. Dat lukt zelfs in diep verdeelde samenlevingen zoals Noord-Ierland. Katholieken en protestanten, die anders zelden met elkaar spreken, blijken in staat oplossingen te vinden voor heel gevoelige thema’s zoals onderwijs! 3. De Belgische overheid kent vooralsnog geen traditie van deliberatieve democratie. De afgelopen halve eeuw waren politici te druk bezig met staatshervorming om aandacht te hebben voor democratiehervorming. Deliberatieve democratie is nochtans interessant om de beperkingen van de representatieve democratie te ontstijgen. Ze schuift de werking van parlementen en partijen niet terzijde, maar wil er een aanvulling op zijn. Het zou wel eens de democratie van de toekomst kunnen zijn. Is dat hetzelfde als een referendum? Nee. Bij een referendum moet je alleen stemmen, bij deliberatieve democratie moet je ook praten en luisteren. Debat is het hart van de democratie. Wanneer burgers daadwerkelijk met elkaar praten, slagen ze er makkelijker in het eigen belang te paren aan het algemene belang. De stem van velen kan daardoor helpen om de besluiten van enkelen te verrijken.

   Lees verder op http://www.g1000.org/nl/manifest/

   • door Geert Puype op zondag 12 juni 2011

    België zou geen traditie hebben van een "deliberatieve democratie". Ik vind dat nonsens. Op elk bestuursniveau, van het lokale, over provincies, het Vlaamse en het federale niveau zijn er tientallen, wellicht honderden adviesorganen actief. De Vlaamse overheid organiseert voor haar strategische adviesraden zelfs openbare oproepen naar kandidaten. Openbare werken, milieubeleidsplannen en zo veel meer zijn onderworpen aan openbare onderzoeken waar iedereen kan aan deelnemen, bezwaren of opmerkingen indienen, m.a.w. deelnemen aan het debat. Wat zijn de overlegsystemen met de sociale partners ? En ik heb ook voldoende ervaring met vakbonden om te weten dat wie interesse heeft, zijn stem kan laten horen in de bestuursorganen van de vakbonden. Wellicht kan de werking van al deze systemen en organen nog verbeterd worden maar zeggen dat er niets bij ons, is niet kort door de bocht, het bewijst dat de auteurs de eerste letter van het politieke bedrijf in ons land niet kennen.

    Ook de voorbeelden uit het buitenland overtuigen mij niet : er is sprake van 1000 NewYorkers. Hoeveel miljoen inwoners telt New York ? Hoe zijn die mensen (uit)gekozen ? Idem wat het Ijslandse voorbeeld betreft. Het Nationaal Congres dat de Belgische grondwet opgesteld heeft telde 200 leden. Zo slecht deden we toen ook al niet : de 200 congresleden werden weliswaar door 1 % van de bevolking verkozen maar in Ijsland zijn ze blijkbaar niet verkozen. In een democratie 2.0 is dat wellicht niet meer nodig.

  • door De Winter Joris op zaterdag 11 juni 2011

   Politiekers staan al lang niet meer in het democratisch veld,misschien nooit geweest. Ga de volksvertegenwoordigers na én weet dat ze nooit een afspiegeling zijn geweest van de samenstelling van de maatschappij! (énkel midden-en highclass)daar waar de werknemers de democratische meerderheid vormen. Maar de particratie is ook géénszins een democratisch gebeuren,dus het resultaat qua verkiesbare plaatsen evenmin. Denk éérst daarover na alvorens termen als staatsgreep te misbruiken. Elk initiatief dat méér inspraak én communicatie bevorderd, juich ik toe, zeker in een rechts-nationalistisch klimaat dat énkel obstructie pleegt, om kortzichtig eigenbelang na te streven.

 • door Boudewijn De Graeve op zaterdag 11 juni 2011

  Het particratie-'systeem', van de laatste paar eeuwen, moet eerst vervangen worden door een nieuw goed gestructureerd 'systeem', dat bestaat uit een open databank van moduleerbare instrumenten, lokaal-globale infrastructuren en jaar-rond initiatieven, die een proactieve participatie van elke burger induceert. Dan hebben interessante initiatieven, zoals de G1000, een bodem om wortel te schieten en vrucht te dragen. Zoniet worden ze toegevoegd aan de vele gelijkaardige, goedbedoelde experimenten in zovele landen, maar zonder reëel societal impact. Hier is een blauwdruk voor een nieuw 'co-governance' systeem: www.globplex.com, sinds meer dan 10 jaar geëxperimenteerd in 7 landen.

  • door J. Blommaert op zaterdag 11 juni 2011

   Er zit een risico in dit initiatief: het overschatten van het vernieuwend potentieel van 'de bevolking' (de 1000 worden 'wetenschappelijk samengesteld' als een representatief staal van de hele bevolking). Het kan zeer goed zijn dat die duizend mensen allemaal de geijkte en zinledige frasen van de conventionele politiek spuien, zoals we dat op alle mogelijke interactieve fora zien. Tel het aantal keer dat men dingen gebruikt zoals 'het been stijf houden' of 'de Franstaligen begrijpen het niet'. Je zal zien dat mensen, wanneer het over politiek gaat, ook als politici beginnen te praten. Het zal er dus op aan komen voor de organisatoren dat ze 'politiek' zelf op een heel andere manier omschrijven en aangeven.

 • door Eric Rosseel op zaterdag 11 juni 2011

  Je kunt zo al voorspellen wie wel en wie niet zal ingaan op de uitnodiging van een enquêtebureau (dit soort bureau's zijn zichzelf niet bepaald zeer bona fide bedrijven!!). Je kunt zo al voorspellen wie voor deelname aan zo'n gespreksgroepjes de tijd en energie zal willen of kunnen vrijmaken en wie niet. En je kunt zo ook al meteen voorspellen welke mooipraters in die groepjes de zaak naar hun hand zullen zetten. Een samenleving is geen verzameling van afzonderlijke burgers die elkaar niet kennen en niets met elkaar te maken hebben, zoals deze zogenaamde representatieve groep van 1000 burgers. En de dynamiek in een samenleving alsmede de besluitvorming ("wetgeving") verloopt ook niet op basis van gescheiden individuen die elkaar ontmoeten. De filosofie achter dit initiatief is in wezen ultraliberaal en libertair (het komt niet zo maar toevallig van halfnarcistische "intellectuelen" en "artiesten"). In die zin kan het inderdaad mogelijk omslaan in een soort "fascisme", een "macht aan de beteren", een "artistocratie", omdat in zo'n gespreksgroepen vooral aan stemmingmakerij en theater zal gedaan worden op basis van grote "waarden". En blijkbaar wordt ervan uitgegaan dat de meerderheden die nu uit verkiezingen naar voren komen, blijkbaar bestaan uit gehersenspoelde mensen met een "vals bewustzijn". Het is toch verdacht dat "men", nu verkiezingsuitslagen blijkbaar resultaten opleveren die "men" niet wenst, tot de stelling komt dat verkiezingen de democratie in de weg staan. Verder heeft een dergelijke quasi-rekenkundige inventaris van verzuchtingen van de burgers geen zin als de 1.000 uitverkorenen zich niet kunnen baseren op de middelen waarover ze beschikken en niet beschikken om bepaalde plannen te realiseren (de Staatsfinanciën zijn geen eenvoudige zaak). Het zal wel een mooie internetgame worden, dat wel.

 • door Eric Rosseel op zaterdag 11 juni 2011

  Bovendien lees ik nu pas dat de mensen in de gespreksgroepen zullen "begeleid worden door experten". Iedereen weet wat dit betekent: de experten zullen alles mooi vertalen in HUN eigenste jargon en aanverwanten. Van vooraf wordt dus reeds gesteld dat die 1000 mensen eigenlijk te dom zullen zijn om hun eigen gedachten correct te verwoorden. Dat is inderdaad "expertenfascisme": een scheiding tussen een geprivilegieerde Elite en "het volk", waarbij de woorden van de Elite de verzuchtingen van "het volk" belichamen, zoals Hitler's lichaam de uitdrukking van de wil van het "Duitse volk" was. Daar weiger ik alvast aan deel te nemen. Bwaah!

 • door William Govaert op zondag 12 juni 2011

  Op weg naar echte democratie zal men 3 belangrijke regels meer moeten waarderen:

  Politici, eens verkozen, moeten beseffen dat zij ten dienste staan van de bevolking en veel minder moeten moeten bezig zijn met persoonlijke scores en hun eigen eer en glorie.

  De media moeten veel minder bezig zijn met de zelf gecreëerde sensatie berichtgeving die mensen en groepen tegen elkaar opzet, maar helaas goed is voor de kijk- en verkoopcijfers

  De mensen zelf hebben mogelijkheden via de sociale netwerken om hun goed- en afkeuring te uiten over maatschappelijke ontwikkelingen. Deze nieuwe bron van democratische inspraak moet meer aangeboord worden.

  Ik blijf positief denken

  W. Govaert ACW Laarne

 • door Denis op dinsdag 14 juni 2011

  Kan iemand mij uitleggen wat het web 2.0 betekent. Dan kan ik en zo veel anderen, die niet zo thuis zijn in computertechnologie, ook volgen. Of zijn dat de nieuwe untermenschen ?

 • door avarell Dalton op dinsdag 14 juni 2011

  Democratie is geen doel, maar een van de vele bestuursmiddelen om een maatschappij geordend te krijgen. Een maatschappij kan in weze maar twee richtingen uit: alles afstemmen op de hele gemeenschap wat onder de noemer valt van "algemeen belang" aan de ene kant of alles afstemmen op het individu hetzij "privaat belang"aan de tegenovergestelde kant. Het schommelen van deze balans bepaalt het model van (onze soort) demokratie. Als ze elkaar in evenwicht houden zal het democratisch model ook als stabiel worden ervaren. Als de balans te sterk naar 1 kant begint over te hellen zal de "democratie van het evenwicht" barsten beginnen te vertonen en zal ze zich, de feiten achterna hollend moeten aanpassen naar de dominerende kant. Wat wij nu als crisis van de democratie zien is volgens mij dus niet meer en niet minder dan een transgressie naar de nieuwe krachtsverhoudingen tussen die beide maatschappelijke "uiteinden" waarbij de eindsprint is ingezet om zo efficiënt mogelijk het algemeen belang afleiden naar het belang van enkelen. Dat dit niet vlot verloopt (in België) is enkel te wijten aan het gebrek aan ervarig van deze transgressie na jaren lang overlegdemocratie. Bij een shockterapie is het slachtoffer ook altijd een poosje beduust vooraleer er nieuwe gedragspatronen kunnen worden aangeleerd.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties