Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Wat u moet weten over de aanbevelingen van de Europese Commissie

De effectieve én de wettelijke pensioenleeftijd verhogen, het indexeringsmechanisme én het loonoverleg hervormen, de btw verhogen, de werkloosheidsuitkeringen sneller laten dalen en de regels in de distributiesector versoepelen. Het pakket aanbevelingen van de Europese Commissie voor de Belgische regering is niet mis.
dinsdag 7 juni 2011

Waarom doet Europese Commissie aanbevelingen?

In het kader van het zogenaamde Europees semester moeten de EU-lidstaten elk jaar hun sociaal-economische en budgettaire plannen voorleggen aan de Europese Commissie. Die doet dan een aantal aanbevelingen.

Wat staat er in die aanbevelingen?

België krijgt zes aanbevelingen onder de neus geschoven. Ons land moet het begrotingstekort sneller terugdringen. De Europese Commissie stelt voor om nog dit jaar een inspanning te doen van 0,75 procent van het BNP.

België moet ook verhinderen dat werknemers vroeg de arbeidsmarkt verlaten. Zowel de effectieve uitstapleeftijd als de wettelijke pensioenleeftijd van 65 moet omhoog. Die laatste moet voortaan gelinkt worden aan de levensverwachting.

Het indexeringsmechanisme en het loonoverleg moet hervormd worden zodat loongroei beter de ontwikkelingen in de arbeidsproductiviteit en de competitiviteit volgt.

Werkloosheidsuitkeringen moeten sneller dalen. Belasting op arbeid moet omlaag en belasting op consumptie moet omhoog.

In de distributiesector moeten de regels versoepeld worden. De Europese Commissie verwijst expliciet naar de regelgeving rond openingsuren (zoals zondagsluitingen). Op de electriciteits- en gasmarkt moet de concurrentie aangewakkerd worden.

De Europese Commissie wil ook dat de Belgische banken sneller geherstructureerd worden.

Wat is de politieke of juridische waarde van die aanbevelingen?

Politiek is het natuurlijk een signaal, maar voorlopig is het ook niet meer dan dat. Het zijn ten eerste ontwerpaanbevelingen. Er kan nog aan gesleuteld worden. De christelijke vakbond ACV dringt er bij de regering-Leterme op aan om er de komende dagen alles aan te doen om de Europese Commissie op betere gedachten te brengen. Over een definitieve versie wordt beslist op de Europese top van 24 juni.

Sancties zijn er wel niet aan verbonden. Die kunnen er wel komen als de Europese Raad en het Europees parlement het eind deze maand eens worden over zes wetgevende initiatieven die het economisch beleid in de Europese Unie moeten verstrakken. Landen die niet snel genoeg hun schuld afbouwen of die de pensioenleeftijd niet verhogen zouden dan kunnen beboet worden.

Professor Hendrik Vos (UGent) waarschuwt wel voor een ander soort sanctie. "Er zijn inderdaad geen sancties voorzien. Dat laat men over aan de financiële markten. Wie een slecht rapport krijgt, zal dat cash betalen via de speculanten”, zei hij een tijd geleden op een infodag van het ACV.

Hoe reageren de werkgevers?

Het VBO voelt zich gesterkt door de aanbevelingen. “Het VBO hamert al geruime tijd op de noodzaak om snel werk te maken van structurele hervormingen en is van oordeel dat ons land deze aanbevelingen zeer ernstig moet nemen.” De werkgeversorganisatie wil zo snel mogelijk samen met de vakbonden de aanbevelingen omzetten in concrete maatregelen.

En de vakbonden?

Die zijn minder enthousiast. “In plaats van een duurzaam investeringsbeleid kiest de Europese Commissie voor een blind bezuinigingsbeleid. Wij zijn ook voor een gezonde begroting, maar door brutale maatregelen dreig je de groei af te remmen”, zegt Luc Voets, directeur van de studiedienst van het ABVV.

Volgens Voets bewijzen de aanbevelingen ook dat het ABVV terecht campagne voert voor het behoud van de index. “Het is bittere ernst als je de aanbevelingen leest. Voor het behoud van de index mobiliseren is dus geen paniekzaaierij”, aldus Voets.

“Uit de tekst blijkt ook dat de Commissie werkt met liberale en conservatieve dogma's in plaats van te kijken naar de praktijk. Zo is de effectieve pensioenleeftijd al omhoog gegaan en kunnen we nog beter doen als de werkgevers zorgen voor betere en meer aangepaste werkomstandigheden. De pensioenleeftijd van 65 is echt een dogma”, zegt Voets.

Het ACV stelt vast dat de maatregelen die negatief zijn voor werknemers heel concreet zijn, maar dat de voorstellen gas- en elektriciteitssector te competitiever te maken heel vaag blijven. Over zwakheden van de Belgische economie en arbeidsmarkt zoals hoge CO2-emissies, zwakke innovatie en investeringen in opleiding zwijgt de Europese Commissie in alle talen.

De christelijke vakbond vraagt zich ook af hoe de Europese Commissie een verlaging van de werkloosheidsuitkeringen verzoent met de Europese doelstelling om de armoede met 20 miljoen te verminderen.

Waarom vaart de Europese Commissie die koers?

Officieel klinkt het dat dit nieuwe beleid drama's als in Griekenland moet voorkomen. Met een strikte opvolging van het sociaal-economisch en begrotingsbeleid van de lidstaten wil de Europese Unie de eurocrisis te lijf gaan.

In de Europese instellingen zwaaien de conservatieven en liberalen de plak. Duitsland zag bijvoorbeeld in vier jaar tijd het aantal armen met een kwart stijgen doordat het land de kaart trekt van de loonconcurrentie. Maar daarover rept de Europese Commissie niet.

Het ACV wijst de “neoliberale ecofin-filière” met de vinger. Dat zijn de Europese ministers van Financiën die altijd op het gaspedaal drukken als het gaat om de lonen te matigen of de pensioenleeftijd te verhogen.

Hoe reageert politiek België?

De PS reageert fel. “De PS weigert de loonindexering op de helling te plaatsen. Ze verzet zich tegen de obsessieve wil van Europees rechts om ons sociaal model te verzwakken”, staat in een persbericht. Ook premier Leterme (CD&V) liet maandag in Terzake al weten dat hij niet wil morrelen aan de index.

Het tegenovergestelde geluid bij N-VA. "Het wordt hoog tijd dat we deze adviezen nu eens eindelijk gaan opvolgen", zei Kamerfractieleider Jan Jambon aan Belga. Volgens Jambon zijn de aanbevelingen precies die punten die N-VA ook had willen aanbrengen.

Een gelijkaardige reactie bij Open VLD. “Met de aanbevelingen van de Europese Commissie op zak, kunnen we als land onze eigen toekomst uittekenen. Doen we dat niet, dan zullen het op termijn anderen zijn die ons maatregelen zullen opleggen – net zoals dat vandaag in Griekenland en Portugal gebeurt,” zei voorzitter Alexander De Croo

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

52 reacties

 • door Richard op dinsdag 7 juni 2011

  De Shock doctrine in volle glorie: de gewone belastingbetaler laten opdraaien voor de crisis veroorzaakt door de banken. Spijtig dat het gros van de bevolking al reeds is gerhersenspoelt door de neoliberale propaganda van de 'kwaliteits' media.

 • door froels op dinsdag 7 juni 2011

  Goede en snelle analyse. Een kenmerk van deze soort teksten is hun omfloerst woordgebruik. Waar de maatregelen concreet op zullen uitdraaien voor de enen en de anderen verstaan alleen ingewijden. Hoeveel euro's per jaar gaat dat kosten aan loon- en weddetrekkenden? Welke invloed hebben maatregelen over de pensioenleeftijd op de hoogte van de pensioenen voor wie niet tot 67 werk heeft? Maar wordt er morgen 8 juni al niet gestemd in het EP? Vandaar ook het groot artikel van Guy Verhofstadt (DM 7/6) die sancties eist tegen stoute landen die niet voldoende "hervormingen" doorvoeren.

 • door Piet De bisschop op woensdag 8 juni 2011

  Een of andere nazaat heeft ervoor gezorgd dat ik één maand gratis De Standaard in de bus krijg. Interessant om de nieuwslijnen op te volgen (zo bvb de gelijke klemtonen tussen deze krant en het VRT tv, radio en website). Dinsdag konden Timmermans (VBO) en Noels (chief economist bij Econopolis, waar halen ze het uit met die denktanken ?) van jetje geven als reactie op de kritiek die gegeven werd op het asociale Duitse model. Met een scheutje Vlaamse Guldensporen (N-VA wil één front - zou een klein beetje oorlog ...) erbovenop. En uiteraard valt steeds het betrouwbare (lees neoliberale) geluid van Europa en zijn Barroso's op. Gisteravond mocht in Terzake De Gucht tekst en uitleg geven. Desnoods komt er nog een haiku achteraan. De bedoeling is duidelijk: dat is de aanbevolen richting van denken. PS : gelukkig is er, naast het gezond verstand, DWM nog. Ook bvb om op te volgen hoe het verder verloopt met de nieuwe patatjes (ik lees daarover in het standpunt van LBC-KULeuven dat, "in tegenstelling tot het administratief en technisch personeel, waarvoor bij CAO een ontslagprocedure bestaat ... er voor het academisch personeel momenteel geen duidelijke ontslagprocedure is" - een beetje vogelvrij dus ?)

  • door J. Blommaert op zaterdag 11 juni 2011

   Academici zijn inderdaad een zeer onbeschermde beroepsgroep. Toen ik een aantal jaren terug bij m'n decaan mijn beklag deed over de chronische overbelasting en hem zei "decaan, u kan me toch geen 70u per week doen werken?" was zijn antwoord: "technisch gesproken kan ik dat wel".

 • door PAMD op woensdag 8 juni 2011

  Kan iemand mij eens in eenvoudige bewoordingen uitleggen wat de voordelen zijn van Europa voor loontrekkenden? Ik zie de voordelen vooral voor de politieke kaste die nu nog meer jobs hebben en nog meer regelgeving kunnen verzinnen om hun jobs te verantwoorden. Ook zie ik de voordele voor de werkgevers en banken. De banken gaan ten onder, worden geholpen door hun regeringen en vervolgens gaan hele landen tenonder aan speculatie?? Eerlijk, leg het mij eens eenvoudig uit?

  • door LV op woensdag 8 juni 2011

   [title]Kolen en staal De voordelen[/title]Kolen en staal

   De voordelen van de loontrekkenden zijn nihil.

   Er wordt gezwaaid met fictieve argumenten, te beginnen met de onderhouding van de boerengemeenschap (mensen betalen om hun overschotten te laten vernietigen en dan niet de klik maken dat die mensen wel eens die overschotten zouden blijven maken/uitbreiden om de premies binnen te halen) door te gaan via de concurrentiebubbel (waarbij we lekker de degelijk draaiende staatsbedrijven op de helling zetten (De Post) en de monopoliebedrijven met quasi geen enkel bindend argument te beheren of zelfs nog wat extra ondersteunen (Electrabel, GDF/SUEZ)). Ook op politiek vlak uiterst slechte punten voor Europa. Een Europese grondwet die 2% van de Europese bevolking gelezen heeft, 10% weet dat ie bestaat en 0.25% ze goedkeurt (ruwe schattingen). En een Europese presidentschap waarvan enkel de ingewijden (lees geïnteresseerden) wisten dat het er ging komen. Op ecologisch vlak is datzelfde Europa erin geslaagd een handelstak rond klimaatwetgeving op te starten, waarbij de bedrijven die er onder vallen hun morele plichten kunnen afkopen met fictieve (dus geen) oplossingen. En na deze constant rondraaiende Europese farce van een paardemolen is er de maandelijkse bleitsessie dat Europa te ver van de burger staat.

   En op Sociaal vlak een tegengestelde richting, afbouwen van indexmechanismen, morrelen aan loonvoorwaarden, optreden als ratingsbureau (of wat is dit rapport denkt u?) Coit, het verhaal van hierboven. Of wie dacht u dat dit circus mag betalen.. Europese subsidies zijn verspreid over der verkeerde takken en er wordt meestal zelfs te weinig onderzoek gedaan om te bekijken of de subsidies nodig/wenselijk zijn. De taken die ik persoon wel graag onder Europese noemer zou zien (Onderzoek, Onderwijs,...) worden trouwens halstarrig afgeblokt door de everlasting schrik dat er wel eens aan iemand zijn concurentiepositie zou geraakt kunnen worden. Liberalisme en economische belangen dat de klok slaagt. Europa is eigenlijk een internationaal verpakte belangengroep voor grote bedrijven, werkgevers, boeren en politici. Maar dan wel één die U betaalt.

   Maar oja, u kan betalen met de Euro, dat is uw voordeel.

   • door J. Oris op woensdag 8 juni 2011

    65 jaar vrede (quasi ongezien in deze regio)

    • door stef op woensdag 8 juni 2011

     65 jaar vrede geeft europa niet het recht van armen armer te maken. 65 jaar vrede geeft europa niet het recht van griekenland en de griekse burgers in de miserie te drukken. 65 jaar vrede geeft europa niet het recht van alles af te wentelen op lage lonen. 65 jaar vrede ontslaat europa niet van sociaal te zijn. 65 jaar vrede ontslaat europa niet van de banken een eerlijke interest te laten betalen voor de schade die ze veroorzaakten. 65 jaar vrede ontslaat europa niet van de superrijken aan te pakken en de rijkdom te herverdelen.

     Maar maak je geen illusie de politiek zit er warmpjes bij en heeft geen flauw idee meer van de armoede. En Europa loopt daar in op kop

     65 jaar vrede is een resultaat dat totaal los staat van het sociale europa.

    • door Boudewijn De Graeve op woensdag 8 juni 2011

     65 jaar vrede

     En de oorlogen die 'Europa' al die tijd heeft geëxporteerd, en nog steeds ... ?

    • door Frans op vrijdag 10 juni 2011

     65 jaar vrede? Droom zoetjes verder en denk niet aan Korea, Algerije, Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië, allemaal oorlogen waar Europese landen bij betrokken waren/zijn. Maar het is waar: Europa vecht niet meer op eigen veld, zo blijft de vloer proper en het geweten zuiver.

     • door J. Blommaert op zaterdag 11 juni 2011

      ... en vergeet de oorlog aan de EU grenzen niet: het migratiebeleid dat structureel gewelddadig is. Fortress Europe is niet echt een term die op vrede slaat.

  • door oscaro op woensdag 8 juni 2011

   De voordelen voor de loontrekkenden?... GEEN ENKEL ! Haha dacht je werkelijk dat Europa van de banken en corporaties begaan is met het welzijn en de welvaart van de werkslaaf ? De junta die Europa werkelijk is heeft zichzelf tot doel gesteld "de meest competitive economie" van de wereld te worden. wat in feite wil zeggen dat ze goedkoper willen produceren dan de concurrent. Maar ook wil dit zeggen dat ze meer winst willen genereren dan hun tegenstanders. Daarnaast werden veel controle maatregelen die de graaicultuur van de banken moesten inperken gewoon weggeëscamoteerd onder de noemer van de deregulering, een eufemisme voor totale onverantwoordelijkheid van de financiële machten. De bedoeling van Europa is in feite zeer eenvoudig : de terugkeer naar het economisch model van de jaren 1900of zelfs naar het feodalisme, geen syndicaten geen minimumlonen geen werkweek van 5 dagen wel opnieuw kinderarbeid geen recht op pensioen geen 8 urendag en zeker geen indexering die de diefstal van de devaluatie onmogelijk maakt. dit is in het kort wat de lootrekker te wachten staat. Ja het is immers economische crisis hé. Maar over wat deze crisis is of hoe ze steeds met grote regelmaat terugkeert en waarom ze terugkomt wordt door alle colaborerende media verzwegen . De crisis is wat ons overkomt het overvalt ons.... overvallen? Het is een geplande overval en een systeem, het is gelegaliseerde diefstal. Dus Europa wil via een salamipolitiek uw welvaart beetje bij beetje afsnijden en doorsluizen naar De Aandeelhouders die een onstilbare honger hebben naar rijkdom en macht. voor jou de last voor hen de lust!

   Dus voor de werkman zit er niks in Europa tenzij hij zich opnieuw leert te gedragen zoals in de jaren van Priester Daems. Zonder de werkman die de waarden produceert is de kapitalist die de waarden afpakt niets meer dan zelf een werkman !

   Wat hierboven staat is geen extreme mening maar helaas wel het eindstreven van de instellingen zoals Centrale banken, IMF, Wereldbank en industiële grootmachten die nu macht en toezicht verworven hebben over de landen en naties. Elke staat in Europa en eigenlijk elk land ter wereld danst naar de pijpen van de finaciële en corporatieve wereld. ....Maar eigenlijk weet je het reeds allemaal.

  • door De Winter Joris op woensdag 8 juni 2011

   De tijd van ieder onder zijn figuurlijke kerktoren is voorbij, zélfs in die kerk is het publiek aan 't uitsterven. Graag of niet, iedereen is/wordt "gemondialiseerd" en die evolutie verloopt dikwijls buiten onze "democratische"inspraak. Daarom is het vlgs. mij noodzakelijk dat wij die evolutie richting geven, niet met terug te plooien op regionalisme of dergelijke wél éénheid te creeëren tussen alle werknemers wààr ook ter wereld tegen die egocentrische,kortetermijn machtspotentaten. Onze kracht is ons bewustzijn én solidariteit mét onze ééngemaakte wereld, waarin iedereen een vredevol,gerespecteerd leven moet kunnen leiden. Waar de opbrengst van alle soorten "productie"(ook de zogezegde non-profit sector) gedeeld wordt naar de behoeften van éénieder .Geldwolven , speculanten,wapenverkopers en verdeeldheidzaaiers zijn daar niet welkom.

 • door Mestrum op woensdag 8 juni 2011

  Proficiat voor dit goede en correcte artikel! Het zou mooi zijn mocht DWM het Europese beleid kunnen opvolgen zoals nu met de ILO gebeurt. Dan kwam er eindelijk eens wat echte informatie beschikbaar waar lezers iets aan hebben, in plaats van de tonnen nonsens die nog te vaak wordt verspreid.

 • door Tom V. op woensdag 8 juni 2011

  Mooie samenvatting van waar het om gaat. Best pijnlijk eigenlijk, de EU kampt met een gigantisch imago-probleem en streeft er - althans toch onder de vorige Commissie Barosso - al lang naar dat de burgers meer van de EU gaan houden. Wanneer we het hervormingspakketje van de Commissie zien, geeft de Commissie hier echter de doorsnee burger alle redenen om zich af te keren van de EU... Sterk. Met het verhaaltje van de EU als garantie voor vrede en voorspoed in Europa alleen zal men er echter niet komen.

  • door Jvm op woensdag 8 juni 2011

   Sla me dood maar ik lees in deze aanbevelingen hetgeen er al ongeveer twee jaar door zowat alle Belgische politici gezegd wordt.

   • door han op woensdag 8 juni 2011

    Gelukkig voor ons leest ik in de kranten en hoor ik op de radio dat er toch ook politici zijn die er anders over denken.

 • door dana op woensdag 8 juni 2011

  De werkzaamheidsgraad (of hoe dat ook moge heten) moet omhoog zegt de EU. Mij lijkt het alsof ze de EU landen in rechtstreekse competitie steken ipv als een verenigd europa te handelen. Ben geen econoom maar heb wel gezond verstand. Ik bedoel het volgende (afgeronde cijfers en natte vinger): Gemiddeld is er een 10% werkloosheid. Dit zit zeer ongelijk verdeeld over de leeftijdscategorieën en over de landen, zo is de werkeloosheid in Spanje veel hoger ... Stel : 30 milj werklozen tgo 10 mij openstaande vacatures. Dus 20 miljoen jobs te creeëren. Voornamelijk door productie en export op te krikken lees ik. Elk land wil dat/moet dat. Dus als wij hier x00.000 jobs creeëren door meer te exporteren dan gaat dat volgens mij ten koste van de export-jobs in pakweg Duitsland. Hoeveel kan je exporteren en naar wie? Ook de VS wil meer exporteren. De bevolking moet de bankencrisis betalen en zal bijgevolg minder kunnen consumeren (op zich al toe te juigen, de planeet zou er wel bij varen). De EU is een ultra-neo-liberaal project geworden. Kmo's en werknemers zijn hiervan het slachtoffer, om nog maar te zwijgen over ons ecosysteem. Foute boel! Minder en gezonder werken door herverdeling, meer tijd om voor de (klein)kinderen te zorgen (die nu door de PC worden opgevoed want ma en pa komen pas om 7 uur thuis). Meer tijd voor ouderen, minder verkeer (ik durf niet meer rijden in die chaos). Eenzame kreet?

  • door Jvm op woensdag 8 juni 2011

   Er staat trouwens een feitelijke onwaarheid in het artikel: dat liberalen en conservatieven de plak zwaaien in Europa klinkt misschien leuk in linkse kringen, maar de waarheid is dat zowel bij de Commissie als in het parlement, de (Christelijke)volkspartijen (traditioneel met een sterk middenveldvertegenwoordiging) en de socialisten de overgrote meerderheid vormen. Misschien toch eens een fact check doen op eigen artikels ook?

   • door Peter BogAerts op woensdag 8 juni 2011

    DSK is ook een 'socialist'.

   • door Peter BogAerts op woensdag 8 juni 2011

    Heeft de EVP trouwens volledig hetzelfde karakter dan de CD&V qua 'links'-rechts evenwicht (i.e. evenveel voeling met de christelijke arbeidersbeweging)? Merkel is ook van dat 'christelijk'-slagje, maar die zou ik als werknemer niet vertrouwen (zeker niet moest ik een Griek zijn). Misschien moet onze 'fact-checker' niet alleen de etiketjes, maar ook de inhoud checken.

    • door GertM op woensdag 8 juni 2011

     Christen-democratische partijen, zoals de CD&V, zijn trouwens traditioneel standenpartijen, met een linkse vleugel en een rechtse. De partij van Silvio Berlusconi maakt overigens ook deel uit van de EVP-fractie. Berlusconi en zijn partij kunnen er bezwaarlijk worden van beschuldigd de werknemers te verdedigen. Wat de zetelverdeling betreft in het EP: er zijn 736 zetels, waarvan de EVP er 264 heeft (en meteen de grootste fractie is), de Liberalen 85 en de Conservatieven en Hervormers (met o.a. de Britse Conservatives en LDD) 56. Een meerderheid dus van 405 zetels op 736. Bovendien kan je de sociaal-democraten al lang geen socialisten meer noemen. Denken we maar een Blair, Brown, Frank Vandenbroucke, Gennez,, Straus-Kahn, Bos, Zapatero in Spanje, Coelho in Portugal (leider van de "centrumrechtse" sociaal-democraten)..de lijst is eindeloos. De sociaal-democratiche partijen -of tenminste de partijtop- zijn al lang neo-liberaal geworden. Ik heb Louis Tobback vorig jaar nog horen toegeven in "De keien van de Wetstraat" dat de SP/SP.a 20 jaar lang mee een liberaal beleid had gevoerd. Wat de EU betreft: die doet precies waarvoor ze bedoeld is. Ze is helemaal niet opgericht en er niet op gericht om de levensstandaard van de "gewone man"/werknemer/kleine zelfstandige/invalide/zieke te verbeteren, maar wel om de bedrijfs- en financiële belangen te behartigen. Een beproefd recept. Zonder EU zouden de werkgevers en hun politieke vrienden de sociale afbraak hard moeten bevechten. Soms zou dat lukken, soms ook niet. Maar als je die beslissingsmacht nu op een hoger niveau brengt dan "kan men daar niet meer aan". De vakbonden moeten zich eerst Europees organiseren, betogen tegen de eigen regering lijk (is?) in zo'n geval zinloos. En bovendien verschuilen de nationale politieke leiders zich achter "Het is onze schuld niet mensen. Europa zegt dat het moet", of "Zie wel, Europa zegt het ook."

   • door De Winter Joris op woensdag 8 juni 2011

    Best toch éérst goed lezen,zoals ook DSK een "socialist" is,maar iedereen wel zijn liberaal,conservatief beleid kent. Denken in vakjes en termen links/rechts is van het simplisme iets te veel, we weten allemaal hoe "manipulatief" die termen zijn, dus laten we met echte argumenten elkaar beluisteren.

   • door christophe op woensdag 8 juni 2011

    De socialisten zijn inderdaad de tweede grootste fractie, maar samengeteld is centrum-links in de minderheid. Het klopt ook dat de EVP de grootste fractie is, maar het zou verkeerd zijn om onze CD&V als norm te gebruiken voor de andere partijen in de EVP.

    CD&V met zijn ACW-vleugel is een buitenbeentje in Europa. De partij van Berlusconi of de Partido Popular in Spanje en ook de partij van Merkel (zwaargewichten binnen die fractie) hebben dat niet of veel minder. Je kan dan ook bezwaarlijk zeggen dat die tot het progressieve kamp behoren.

   • door Frans op woensdag 8 juni 2011

    Iemand die het neoliberale gedachtengoed aanhangt en de neoliberale programma's uitvoert zoals de christelijke volkspartijen en de europese sociaaldemocraten mag je toch wel liberalen en conservatieven noemen? Er zijn geen fundamentele verschillen meer, enkel nog wat "nuance" en "klemtoon"verschillen.

   • door svdl op woensdag 8 juni 2011

    Maak u eens los van oppervlakkig "etiket-denken" en kijk eens naar de realiteit van de sossen in Europa (en tevens de christendemocratie) Superliberaal... lichtblauw, diepblauw, donkerblauw, koningsblauw, paarsblauw.... 't is allemaal blauw!

   • door J. Blommaert op zaterdag 11 juni 2011

    Doe eens afstand van de klassieke verbanden tussen partijen en politieke stromingen en kijk eens wat grondiger naar de feiten a.u.b. de neoliberale wending in de EU is ingezet geworden door Jacques Delors, zoals we weten lid van de Franse Socialisten. Degene die jarenlang het EU concurrentiebeleid gestalte gaf - de wezenlijke kern van het neoliberalisme dus - was Kameraad Van Miert, eveneens lid van een socialistische partij. En zo kunnen we voortgaan. Er heerst binnen de EU al vele jaren een neoliberale doctrine, ongeacht het feit dat meerderheden worden geleverd door partijen die historisch voor de welvaartstaat kozen. Die neoliberale doctrine is in de EU trouwens zo mogelijk nog sterker dan in andere gremia zoals het IMF of de Wereldbank. Mensen zoals Bolkestein (en z'n norm) behoren tot de donkerblauwe avant-garde in de wereld, en binnen de EU was Bolkestein weliswaar 'radicaal' maar helemaal niet 'onbespreekbaar'. Links en Rechts, welvaartstaat versus neoliberalisme hebben al lang niets meer met partijen te maken.

 • door De Witte Bernard op woensdag 8 juni 2011

  De europese commissie wil dus nogmaals het geld halen waar het niet zit, en het niet halen waar het wel zit. Geen enkel woord over rechtvaardiger belasten van hoge inkomens, een werkelijke vennootschapsbelasting van 33.99% ipv de 0.75% die de 50 grootste vennootschappen betalen. Wanneer we alle inkomens (ook de roerende) samen zouden belasten en de voordelen voor de vennootschappen zouden afschaffen, komen we op een bedrag van minstens 30 à 40 miljard euro (sommige bronnen spreken zelfs van 60 miljard). Er zou dan geen tekort zijn op de begroting, maar een overschot van minstens 10 miljard euro. Zonder de gewone burger pijn te doen...

  • door Jvm op woensdag 8 juni 2011

   @ Chrstipohe: ook al behoort niet de gehele EVP-fractie tot het links-progressieve kamp, lijkt het me nog steeds foutief om te stellen dat Europa in de macht is van conservatieven en liberalen, zeker als je er de groene-en extreem linkse fracties bij optelt in het Parlement.

   • door Jvm op woensdag 8 juni 2011

    Je zou toch verwachten van een zelverklaarde fact checker die Geert Noels door het slijk haalt omdat er een paar procenten foutief zijn in een opiniestuk van zijn hand, dat hij zelf geen onjuiste beweringen doet, maar ok, ieder zijn waarheid natuurlijk:). Met wat slechte wil zou je ook een Linkse wind door Vlaanderen kunnen waarnemen; die Sigfried Bracke, die maakt de N-VA toch duidelijk half-links.

    • door christophe op woensdag 8 juni 2011

     Samengeteld hebben de EVP, de liberalen en de Europese Conservatieven (met de Britse conservatieven die tot voor kort samenwerkten met de EVP) 405 van de 736 zetels. Een ruime meerderheid dus. De overgrote meerderheid binnen de EVP zijn conservatieven. De partij van Merkel of de PP of Berlusconi worden doorgaans "conservatief" genoemd. Ook CDA noemt zichzelf opnieuw conservatief.

     CD&V is een buitenbeentje. Eén van de enige christendemocratische partijen waarop het etiket 'conservatief' niet past.

     Dat zijn feiten, Jvm. Als je daar kritiek wil opgeven, moet je die feiten weerleggen. En niet beginnen te schelden.

     • door Jvm op woensdag 8 juni 2011

      Heb ik gescholden? Nou ok dan.

      Je feiten kloppen helaas niet. Het gaat hier over socio-economische maatregelen en daarin kan je onmogelijk stellen dat de EVP bestaat uit partijen die zich economisch rechts van het spectrum bevinden. Het is heel makkelijk om te zeggen dat alles wat Europa is neigt naar neoliberale dogma's, net zoals rechts beweert dat Europa een rode bende is. Maar de waarheid is gewoon dat er een grote centrum-linkse meerderheid ih parlement aanwezig is(EVP+ Socialistische fractie).

      Trouwens, de voorgestelde maatregelen komen van de Commissie...ik nodig je uit om eens te fact checken hoe de verdeling daar zit, beste Christophe.

      • door svdl op woensdag 8 juni 2011

       Goed opgemerkt inderdaad het is heel gelakkelijk om te zeggen dat wat Europa nu voor brengt NEOLIBERAAL tot en met is, omdat.... het ook zo is! Dat is vrij eenduidig. Ge gaat het zonlicht toch niet ontkennen, hé?

      • door J. Blommaert op zaterdag 11 juni 2011

       De Commissie is niet het kransje van politici, het is het hele apparaat dat er omheen hangt, en dat is al vele, vele jaren volledig in de greep van lobby's. Om iets van de EU gedaan te krijgen VERWACHT de Commissie zelfs expliciet dat men lobbiet. Voor haar is dat de 'democratische' basis, het draagvlak, waarop ze haar visie grondvest. En die basis is volledig in handen van de industrie. Al deze facts zijn zeer makkelijk te checken. Doe het a.u.b. eens (U kan dit zelfs aan Geert Noels vragen, hij zal het bevestigen).

 • door dzirzinsky op woensdag 8 juni 2011

  De EU-commissie controleert de Belgische begroting en geeft daar aanbevelingen over. Guy Vanhengel leverde op 7 juni ll. op radio 1 in ‘voor de dag’ commentaar. Volgens de Europese commissie moet België 22 miljard i.p.v. de voorziene 17 miljard bezuinigingen, moet de index herbekeken (lees gemanipuleerd in het nadeel van de werknemers) worden, is ons werkloosheidsyteem te royaal (alhoewel 40% van de werkzoekenden in armoede leven) etc. De bezuinigingen moeten komen uit besparingen i.p.v. nieuwe inkomsten omdat ‘de belastingdruk’ in ons land te hoog is. Hier gooit de Commissie alles op één hoop. Enige nuancering dringt zich op: 55,4% van de inkomsten van de werknemers gaat naar belastingen en sociale zekerheid. De 500 vennootschappen met de grootste winsten in ons land betalen gemiddeld amper 3,76 procent belastingen. Gemiddeld betalen alle vennootschappen 13,6 procent belastingen. Belastingdruk te hoog? Voor de ene wel maar voor anderen is er nog heel wat ruimte. Vanhengel wist ons ook nog te melden dat ‘iedereen’ het erover eens is dat we moeten inleveren, langer werken etc. Die ‘iedereen’ zijn dan economen zoals Geert Noels, de OESO, de Europese commissie, het IMF, de wereldbank, ratingbureaus e.a. individuen en instellingen. Jammer genoeg vergat Vanhengel te vermelden dat al deze instellingen één ding gemeen hebben nl. dat ze niet democratisch gekozen zijn. Het is raar dat organisaties met meer dan 3 miljoen leden zoals de vakbonden minder in te brengen hebben dan Geert Noels die enkel voor de eigen winst rijdt en zeker geen onbesproken figuur is. Vanhengel wist ons ook te vertellen dat PS-kiezers ‘het’ niet begrepen hebben. De PS is net als de open VLD democratisch verkozen en heeft dus democratische legitimiteit. Vele internationale instellingen voeren een ultraliberale politiek zonder enig draagvlak van de EU-bevolking. En daar ligt het kalf gebonden. De patroons kunnen hun programma niet op een democratische manier verwezenlijken en doen het dan maar in de achterkamertjes van de EU-commissie, IMF, wereldbank, OESO e.a. ondemocratische instellingen. I.p.v. overal oorlog te gaan voeren (Irak, Libië, Afghanistan) om daar zogezegd de democratie (lees ongebreideld kapitalisme) te gaan installeren, zouden we beter eens in eigen boezem kijken en onze democratie beschermen tegen ondemocratische instellingen i.p.v. deze achterna te lopen. Als we blijven deze ondemocratische instellingen tolereren, kunnen we net zo goed de democratie volledig afschaffen. Want ons nationaal gekozen parlement moet nu de duimen leggen voor een niet verkozen Europese Commissie. Barrosso zegt dat er geen problemen zijn met de welvaartsstaat maar dat de welvaartsstaat zelf het probleem is. Barosso heeft van niemand daarvoor een mandaat gekregen. Het erge is dat de EU geen enkele inspanning doet om die democratische legitimiteit te verwerven.

 • door Herman Luyckx op woensdag 8 juni 2011

  Er zijn er die zich afvragen waarom Europa een rechts beleid oplegt en waarom de EU zo liberaal en zo rechts conservatief is. Dat is toch nogal simpel: het overwicht van de liberale en conservatieve partijen in de EU-instanties weerspiegelt de wil van de kiezers - ook de Vlaamse kiezer heeft in 2009 massaal gekozen voor Verhofstadt, De Haene, Belet en Co. En toen de socialisten nog wat te zeggen hadden in Europa (denk o.a. aan Delors, Blair, Schröder, Van Miert - die zo graag de Vlaamse Delors wilde zijn - en zo) hebben die linksliberale derde-weg-profeten het ware socialisme verraden.

  • door svdl op woensdag 8 juni 2011

   Idd, de 3de weg is een doodlopende steeg (een soort tocht van verdwazing) En wat er nu staat aan te kopen in de rauwe harde achterkant! Huiveringwekkend... Oh en niet vergeten dat tegelijkertijd de banken gered zjin met het geld van de bevolking en de bankiers het bussinessa s usuam was. Wat winsten van bedrijven betreft, was 2010 een echt superjaar!

   En altijd hetzelfde mantra: "in belgie is de belastingsdruk de hoogste" is zo een zware, dikke Leugen, dat de stank in elke kier van de maatschappij te ontwaren is. Ik snap eerlijk gezegd niet dat journalisten zulke zware leugens gewoon oplepelen en slikken als zoete koek.... Meeiiiiih schaapjes!

 • door Herman Luyckx op woensdag 8 juni 2011

  Ondanks de aanwezigheid van de ACW-vleugel - die trouwens jarenlang het kartel met N-VA geduld heeft - is de CD&V wel degelijk centrum-rechts en (economisch) conservatief. Hoe anders te begrijpen dat die partij de jongste maanden duchtig meedenkt in de rechtse Vlaamse frontvorming (met Open VLD en N-VA), die zich op verzoek van Bart De Wever afzet tegen het zogenaamde linkse front van (Waalse en Vlaamse) socialisten en groenen? Ben ook eens benieuwd in hoeveel Vlaamse en Brusselse gemeenten de CD&V (mèt ACW-vleugel) weer een kartel met het werkgeversgeile N-VA zal sluiten. Er zijn - gelukkig - een pak linkse ACV'ers, maar die staan buiten de CD&V. De ACW-koepel links noemen getuigt niet van veel politiek inzicht.

 • door Erwin V.H. op woensdag 8 juni 2011

  Veel interessante reacties hier, waar ik met m'n beperkte eruditie weinig aan toe te voegen heb. Alleen een klein advies aan mijn linkse 'Vlaamse vrienden' (om eens een 'verdachte' frasering te gebruiken): wanneer zij lezen dat "De PS weigert de loonindexering op de helling te plaatsen. Ze verzet zich tegen de obsessieve wil van Europees rechts om ons sociaal model te verzwakken”, zij vooral niet uit gemakzucht moeten schuilen achter de brede rug van de PS en er goed aan doen het palmares die deze partij de laatste twintig jaar bijeengescharreld heeft indachtig te zijn.

  En verder dat ik hoop dat er binnen onze linkerzijde een diepgaande reflectie komt over het nut (of eventueel gebrek daaraan) om in deze concrete periode de nationale soevereiniteit voorop te schuiven t.a.v. de EU.

 • door Wim Vereeken op woensdag 8 juni 2011

  De EU ziet de relativiteit niet in van de waarde van geld. De EU ziet ook niet in waartoe het dienen moet. Ze beperken hun zicht tot de economische wereld en doen alsof er buiten economie geen andere werkelijkheid meer bestaat. Ze vergeten dat de economische wereld is ontstaan uit de wereld van het menselijk samenleven. De samenleving is ondergeschikt gemaakt aan geld. Voor de EU wordt de 'samenleving' gewoon bijzaak. Ze verheffen het middel tot doel. Mijn mening is dat geld enkel een middel kan zijn om tot een hoger welzijn voor eenieder te komen. Hoe verder men van dat doel verwijderd, hoe meer men het middel moet afstemmen op het doel. In die zin zou ik correcties en aanbevelingen aanvaarden. Maar nu gaat de EU gewoon blind het geld voor doel aanzien en gaat ze voorbij aan de essentie van het geheel van de samenleving. Het doel is ons aller welzijn en niet het geld. Je kan het middel niet onder controle brengen door het van het doel af te wenden. Wat baat het middel dan nog?

 • door Vanglabeke Noël op woensdag 8 juni 2011

  Jan Cap ex ACV hoofdelegee van de boelwerven zei het reds in de jaren 80 toen de neo-liberale trein op ga

 • door poli op donderdag 9 juni 2011

  Het is duidelijk dat de Europese commissarissen en hun adviseurs weinig voeling hebben met de werkvloer van de meerderheid van de werknemers. Hun aanbevelingen zijn ingefluisterd door kapitaalkrachtige kringen, die alleen voeling hebben met hen die fraai bezoldigd wordt met bonussen en weinig respect hebben voor hen die zelfs met noeste arbeid nog nauwelijks uitkomen boven de armoedegrens... Toch kunnen de aanbevelingen van de Europese Commissie nog sociaal worden ingevuld. Een aanpassing van de aanpassing van de lonen aan de index zou voor een deel kunnen gebeuren door de invoering van "centen ipv procenten", gezien de stijging van de goederen voor levensonderhoud voor iedereen gelijk stijgt in centen. Nu is het systeem vooral ten gunste van de hoge inkomensgroep en blijven alleen kruimels over voor de laagste inkomens. Dit systeem zou meteen ook meer respect opbrengen voor wie werkt aan de laagste lonen, een groep die nu veelal wordt misbruikt door de begunstigden van de hoogste inkomens om de inkomenskloof nog te laten toenemen. Een tweede discriminatie zien we in de discussie rond de pensioenleeftijd als element in de problematiek van "langer werken". Ook hier gaat de Europese Commissie kort door de bocht. Door de klemtoon te blijven leggen of verleggen (vroeger sprak men over 45 jaar als norm voor bekomen vol pensioen) op de pensioenleeftijd gaat men voorbij aan het feit dat voor wie door omstandigheden al moest gaan werken onmiddellijk na de schoolplichtleeftijd er bij 65 jaar al 48 jaar opzitten terwijl een bezoldigd politici voor zichzelf heeft beslist om al na 20 jaar en op 52 jarige leeftijd recht te hebben op een royaal betaald vol pensioen. Het is voor de man in de straat logischer dat bij "langer werken" vooral rekening wordt gehouden met het aantal loopbaanjaren. Als men spreekt van een maximum pensioenleeftijd van 65 jaar zijn het alleen degenen die vroeg zijn moeten werken die ook nogmaals gestraft worden met "langer werken", terwijl ze ook nog moeten werken in meer belastende en stresserende omstandigheden. Wie langer profiteert, studeert of wacht om actief te worden krijgt er met een maximum pensioenleeftijd bovendien ook nog de verzekering dat hij minder lang gaat moeten werken....

  • door Richard op donderdag 9 juni 2011

   [title]@poli: Ge vergeet natuurlijk[/title]@poli:

   Ge vergeet natuurlijk wel dat iemand met een hoger diploma waarschijnlijk meer belastingen zal betalen dan pakweg een fabrieksarbeider. En langer blijven doorwerken is allemaal wel gemakkelijk gezegd maar dan moet het patronaat ook zijn verantwoordelijkheid eens opnemen en niet langer 50 plussers stelselmatig discrimineren. Er is altijd een keerzijde aan de medaille...

   • door soli op donderdag 9 juni 2011

    En ondertussen hebben we de SP.A die op een moment Jambon in Terzake zegt dat het optrekken van de wettelijke pensioensleeftijd niet hoeft pleit voor een verhoging van de pensioensleeftijd tot 67. Veel gekker moet het niet meer worden. En dan zegt het ABVV dat ze nog weten op de SP.a? Kom laat me niet lachen.

    • door Desmet Philippe op vrijdag 10 juni 2011

     Met een vriend als Vandenbroucke hebben de vakbonden geen vijanden nodig.

     • door Herman Luyckx op vrijdag 10 juni 2011

      FvdB is/was misschien een vriend van het ACV van Cortebeeck maar nooit van het ABVV... (of van linkse ACV'ers)

  • door J. Blommaert op zaterdag 11 juni 2011

   men kan ook voorstellen om de arbeidsloopbaan uit te drukken in gewerkte uren eerder dan jaren. Dan zouden de overuren, de ingekorte vakanties, de weekends en nachten ook meegeteld worden. men zou dan een iets preciezer beeld krijgen van wat 'werkzaamheidsgraad' betekent neem ik aan.

 • door J. Blommaert op zaterdag 11 juni 2011

  Ik pik twee 'aanbevelingen' uit het lijstje:

  1. Het indexeringsmechanisme en het loonoverleg moet hervormd worden zodat loongroei beter de ontwikkelingen in de arbeidsproductiviteit en de competitiviteit volgt.

  2. Belasting op arbeid moet omlaag en belasting op consumptie moet omhoog.

  Lees ze eens grondig. Wienst belangen staan hier centraal? Die van de ondernemingen, niet die van de samenleving. Lonen moeten gedefinieerd worden vanuit het standpunt van de WINSTEN van ondernemingen, niet vanuit de koopkracht van de werknemers. En die koopkracht wordt verder aangepakt via belastingen op consumptie eerder dan op arbeid. verschuif de fiscale druk van de ondernemer naar de werknemer, en onze economie zal wel weer groeien. Mensen kunnen immers niet besparen op dingen die ze nodig hebben, dus ze betalen de hogere taksen op consumptiegoederen hoe dan ook.

  Over de koppeling van pensioenleeftijd aan levensverwachting heb ik het al eerder gehad. Twee problemen: (a) het mensbeeld: we moeten blijkbaar werken tot wanneer we geen mensen meer zijn, (b) er wordt maar één variabele genomen: levensverwachting. Hogere werkdruk en dergelijke worden niet meegenomen. het wordt dus inderdaad werken tot wanneer we compleet versleten zijn.

  Business Class Europa op z'n best...

 • door Wouter Braeckman op zaterdag 11 juni 2011

  De 3 magische recepten van het neo-liberalisme, liberalisering, privatisering, en deregulering Ik heb het nooit verstaan, en waarschijnlijk zal ik het nooit verstaan. Ik kan geen rationeel antwoord vinden waarom Europa, met zijn geschiedenis van de sociaal-democratie, ooit is meegegaan in dat neo-liberale verhaal. Dat de Europese Commissie dat effectief heeft gesteund (de Bolkenstein-richtlijn is een prachtige illustratie) En ik heb nochtans al serieus gezocht naar rationele elementen. We proberen een iets of wat eerlijke wereld te creëren, het verschil tussen rijk en arm te temperen, de lasten in de wereld iets of wat gelijk te verdelen. En dan zo een systeem! Het is een verhaal dat in eerste instantie heel mooi klinkt, meer concurrentie, lagere prijzen voor de consument, enz. Maar dan stel ik me de vraag, is het niet aan de politiek om verder te kijken dan haar neus lang is? We laten de politiek niet meer regeren, het is gewoon de economie. De helft van de politiekers is niets meer of minder dan marionetten van de economie. Leve het individualisme!! The “American dream” wordt altijd de hemel ingeprezen. Waarbij wel wordt vergeten (lees: doelbewust genegeerd) dat het verschil tussen de rijken en de armen bijna nergens zo groot is, dat, als we over het groepje rijken praten, we babbelen over hooguit één procent van de bevolking (als het al zoveel is), dat de concurrentie bikkelhard is (de psychologische truc van houdt één ezel een wortel voor, en de rest zal wel volgen), dat je niet meer werkt om te leven maar leeft om te werken, als je ziek bent je een zaak voor hebt en de meesten over de grote plas twee banen hebben. En ik kan waarschijnlijk nog voorbeelden aanhalen, maar ik kan er niet direct opkomen Iedereen wordt er beter van (op korte termijn). Toch een fantastisch verhaal? “The American way”. Een fantastisch verhaal (je moet wel alleen in het nu leven en niet te veel denken aan de gevolgen). Genieten van het nu, vergeten dat je na een nachtje slapen effectief een nieuwe dag tegemoet gaat, vergeten dat er dan ook nog genoeg middelen moeten zijn om verder te leven. En nu hoor je dezelfde retoriek weer klinken als het gaat om het redden van de muntunie. Maar hebben we als samenleving niet de morele verantwoordelijkheid om ook eens achter ons te kijken. Door de fantastische recepten van het neo-liberale discours (IMF & Wereldbank) hebben we het al naar de vaantjes geholpen in Afrika, de voorbeelden zijn zo talrijk dat ze bijna niet meer op te noemen zijn. En toch maar weer naar die aloude recepten, privatiseer, dereguleer en liberaliseer. Akkoord, ik kan heel goed begrijpen dat landen die immens veel geld hebben gestoken in de muntunie ook waar willen voor hun geld(o.a. Duitsland) Dat ze niet alsmaar willen opdraaien voor de niet zo vlijtige leerlingen (toch niet in het discours dat vandaag bon temps is) Dat is niet meer dan menselijk. Maar weer teruggrijpen naar die recepten? Stinkt dat niet serieus naar populisme? Naar een visie die alleen het hier en het nu onder de loupe houdt, een visie die niet verder reikt dan dat je neus lang is? Democratie is een fantastisch iets. Maar als het democratisch principe wordt verengd tot enkel de macht van het getal, tot kortzichtige slogans die op lange termijn weinig of geen heil bevatten, dan moeten we ons dringend nog eens bezinnen over wat nu eigenlijk de inhoud is van het woordje democratie. Éen ding is wel zeker. Als democratie leidt tot zo iets, dan is het van de samenleving uit één van de grootste fouten geweest voor zoiets te kiezen. Eén vraag blijft me echt door het hoofd spoken. Wie wordt er hierdoor nu eigenlijk beter???

  • door froels op zaterdag 11 juni 2011

   Wouter Braeckman: een heel kort antwoord op uw vraag naar het waarom van het Europese beleid: het is voor de business, and business is goed voor iedereen. Dat laatste is niet altijd waar natuurlijk, maar dat hebben de mensen dan aan zichzelf te wijten...Responabilisering, weet u.

   • door Ruben op zondag 12 juni 2011

    Mijnheer Frank Roels, een kort antwoord is altijd een slecht teken wanneer het een zeer serieuze en complexe materie betreft. Ik begrijp uw antwoord niet, en misschien kan U mij nog eens duidelijk maken wat 'responsabilisering' in werkelijkheid inhoudt.

    dank u

    • door froels op maandag 13 juni 2011

     Aan Ruben: de vraag die Wouter stelde, was het waarom van de EC, en hun principes "liberalisering, privatisering, en deregulering". Daarop is mijn antwoord dus: experts en ideologen zijn overtuigd dat zulks goed is voor de groei van de bedrijfswereld (lees: van de winsten); en dat iedereen daar uiteindelijk beter van wordt. Dan zeg ik : maar niet iedereen wordt er beter van. De aanbevelingen van de EC zijn al in voege in Griekenland, Portugal, Spanje, ook deels in de UK, en ze hebben geleid tot verarming van grote bevolkingsgroepen. Tussen haakjes: dergelijke ontwikkeling heeft zich al eerder afgespeeld in veel landen in het Zuiden, waar de armoede van een meerderheid is toegenomen (door de vrij-handelsverdragen, en door de verplichtingen opgelegd door het IMF en de intresten voor massale leningen - alles ook in het voordeel van de bedrijven in de rijke landen). Maar nu over de responsabilisering. Dat begrip betekent dat ieder verantwoordelijk is (moet worden) voor zijn eigen welvaart. Geen geschenken door anderen, dus. Goed voorbeeld is de wachtvergoeding voor afgestudeerden die nog geen werk hebben. N-VA wil die uitkering afschaffen, want "zij hebben nog geen bijdrage geleverd". Op federaal niveau: elke regio mag maar uitgeven wat ze zelf verdiend hebben; geen transfers meer. Wie minder belastingen heeft betaald, mag minder (terug)krijgen. Wie véél heeft bijgedragen voor zijn pensioen, verdient een hoger pensioen, en omgekeerd. Dit principe nu toegepast op de maatregelen van de EC: wie er slechter van zou worden heeft dat aan zichzelf te danken; want als de economie groeit, er veel lege vacatures zijn, de bedrijven smeken om werkkrachten, de rijken steeds rijker worden, dan is armoede uw eigen schuld.

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties