Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Adecco veroordeeld voor discriminatie

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft op 31 mei 2011 het uitzendkantoor Adecco veroordeeld voor discriminerende praktijken tegenover werkzoekenden van vreemde origine.
zaterdag 4 juni 2011

Ico Maly, coördinator Kif Kif: "Kif Kif is verheugd met deze uitspraak. Na tien jaar is eindelijk gerechtigheid geschied! Deze zaak is echter slechts het topje van de ijsberg." Het ABVV onderstreept verder dat: "door deze uitspraak de uitzendkantoren het racisme in hun sector niet kunnen blijven ontkennen. Eindelijk kan het debat beginnen over de rol van de bedrijven die discrimineren. Zij zijn de echte opdrachtgevers."

Blanc Bleu Belge

De 'Adecco-affaire' barstte in 2001 los na een klacht van een medewerker van een Brussels Adecco-kantoor. De organisatie hanteerde apartheidslijsten voor autochtonen en allochtonen via het interne informaticasysteem. Vacatures waarvoor enkel autochtonen in aanmerking kwamen werden gecodeerd met de afkorting BBB (‘Blanc Bleu Belge’), in de vee-industrie de naam van een 'zuiver' Belgisch koeienras.

Op die manier kon Adecco registreren welke bedrijven uitzendkrachten van vreemde origine a priori weigerden. De interne audit die door Adecco gebruikt werd om zichzelf vrij te pleiten van discriminatie werd door de rechtbank beoordeeld als zijnde niet onafhankelijk. De auteurs van de audit hebben immers voor en na de audit als raadsman van Adecco opgetreden.

Structureel racisme

Voor Kif Kif is deze veroordeling een kleine, maar belangrijke overwinning in haar strijd tegen structureel racisme. Ico Maly (coördinator Kif Kif): "Nieuwe gevallen van racisme in de arbeidssector blijven toestromen. Met deze veroordeling stuurt de rechtbank een sterk signaal uit naar de uitzendkantoren".

"De strijd is echter nog niet gestreden. Kif Kif pleit nog steeds voor een wettelijk kader voor praktijktests. Enkel via deze tests kan racisme daadkrachtig bestreden worden en kan er systematiek aangetoond worden."

"Deze zaak toont bovendien aan dat de strijd tegen racisme ook door de rechtbank als prioritair erkend wordt. Ook de Franse organisatie SOS Racisme komt gesterkt uit deze zaak: "De rechtbank erkent dat de strijd tegen racisme en voor de bescherming van de fundamentele rechten van de mens niet gebonden is aan territoriale grenzen."

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

11 reacties

 • door barth op zaterdag 4 juni 2011

  10 jaar vind ik lang, maar beter laat dan nooit. Volgens mij is werk onontbeerlijk voor succesvolle integratie, en is ondernemerschap niet vrij van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik ben blij dat er wetgevers en rechters zijn die dat ook vinden.

 • door Alfiya Abikenova op zaterdag 4 juni 2011

  i am interested what exactly desided Judgement and how they are going to fight against structural discriminatie and rasism?

 • door Andre Bervoets op zaterdag 4 juni 2011

  Naar een autochtoon verwijzen als naar een stuk rundsvlees is ook niet al te netjes, maar wie ligt daar van wakker?

 • door Bart Vanbellinghen op zaterdag 4 juni 2011

  Gezellig toch zo'n zwart wit verhaal met goeien en slechten. Daar slaap ik zo goed van.

 • door Dan Vermeyen op zaterdag 4 juni 2011

  Wat ben je toch snel een racist in dit land ! Ik vraag me af of 'SOS Racisme' weet heeft van hoe sommige allochtonen te keer gaan tegen het personeel van Adecco, wanneer ze bv. niet beschikken over de vereiste kwalificaties voor een job ? Dat gaat van verbaal geweld tot fysieke bedreigingen ! Ga eens langs bij oa. een H&M, en zie hoevéél allochtonen er tewerkgesteld zijn door diezelfde "racistische" Adecco ! De verdomde politieke correctheid van die multi-kul werkt danig op mijn zenuwen ! :p

  • door MM op zondag 5 juni 2011

   Ik zat eigenlijk te wachten op de verzuurde reacties van 'rechtgeaarde Vlamingen' op dit artikeltje. We zijn ze nml zo gewoon op de websites van de reguliere 'Vlaamsche' kranten. Elke kleine verwijzing naar het STRUCTUREEL racisme in de 'Vlaanderen' wordt meteen afgeblaft door de 'politiek correcten' die geen enkele kritiek tolereren. Men voelt zich dan onmiddellijk genoodzaakt om zich in een slachtofferrol te gaan wentelen van de 'arme autochtoon die toch overal achtergesteld wordt door die vuile buitenlanders die toch overal bevoordeeld worden'. Of dit klopt met de maatschappelijk werkelijkheid doet blijkbaar niet ter zake. De 'Vlaming' 'de Vlaamse maatschappij' en het bedrijfsleven staan boven elke kritiek of kritische doorlichting. Om op de onzin van de heer Vermeyen te antwoorden.... De zaak gaat over het gewillig aanleggen van sollicitantenlijsten door Adecco op basis van iemands afkomst, zonder maar enigszins rekening te houden met die persoon zijn/haar capaciteiten. Lijsten die personen met een buitenlandse naam (die voor het grootste deel hier geboren en getogen zijn, maar die volgens u waarschijnlijk nooit deel zullen uitmaken van 'uw autochtone maatschappij') per definitie uitsluiten. Draai of keer het, dit is discriminatie, dit is racisme. Dat sommige sollicitanten woedend reageren in bepaalde situaties heeft met deze zaak niks te maken. Maar is natuurlijk weer zo'n handig trucje van bevooroordeelde mensen als uzelf om een bepaalde anekdote aan te grijpen om een algemene discriminatie te rechtvaardigen. Of hoe zou u reageren moest een interimkantoor in Brussel of Wallonië per definitie kandidaturen van Vlaamse sollicitanten uitsluiten op vraag van bepaalde bedrijven? Het kot zou waarschijnlijk te klein zijn. Zou het feit dat bepaalde Vlamingen boel maken in een interimkantoor (en ja meneer Vermeyen dit gebeurd ook) om gans andere redenen, deze discriminatie dan rechtvaardigen? De enige die verantwoordelijk zijn voor hun daden zijn die die specifieke mensen. Of is elke Vlaming dan ook verantwoordelijk omdat hij/zij per toeval dezelfde taal spreekt of dezelfde afkomst heeft? En dat oa H&M mensen van een culturele minderheid-via Adecco- in dienst neemt, siert eerst en vooral H&M. Maar dit rechtvaardigt nog altijd niet het feit dat Adecco aan de andere kant gewillig meewerkt aan de discriminatoire politiek van veel andere bedrijven.

   • door Dan Vermeyen op zondag 5 juni 2011

    Die lijsten "geachte" MM ( hoe lekker anoniem) werden aangelegd op vraag van klanten van Adecco ! Dus niet alleen het uitzendkantoor moet gestraft worden, maar ook zij die geen allochtonen willen op hun werkvloer. Ondertussen is dit een feit van meer dan 10 jaar geleden, dat al lang opgelost had kunnen zijn. Door de traagheid en laksheid van de Belgische justitie komt een bedrijf dat ondertussen zo'n praktijken al lang niet meer toepast (en maar goed ook !) weer in opspraak ! Racisme is een verwerpelijk iets, maar naar mijn mening is het ook een begrip dat te pas en te onpas (mis)bruikt word. Ik denk dat het eerder iets te maken heeft met een kwalijke mengeling van vooroordelen en de verkeerde arbeidsethos. Als beide zich eerst eens gingen bezinnen over hun eigen fouten en tekortkomingen, dat zou al een stap in de goede richting zijn. Nu vliegen de soms terechte verwijten over en weer zonder iets constructiefs bij te dragen. De slachtofferrol lijkt voor sommigen een uiterst comfortabele positie !

    • door MM op zondag 5 juni 2011

     Beste heer Vermeyen,

     Dat de klanten van Adecco ook moeten aangepakt worden daar hebt u volledig gelijk in. Maar dat sluit niet uit dat Adecco ook op de vingers mag getikt worden omdat het gewillig heeft meegewerkt aan een discriminatoire politiek en er zelfs een heus systeem voor ontwikkeld had/heeft. Wel bizar dat u erkent dat er een probleem is van vooroordelen terwijl u het toch moeilijk te hebben met het erkennen van het structureel racisme in onze maatschappij. Want racisme en discriminatie zijn niet anders dan de toepassing van diezelfde vooroordelen. U lijkt blijkbaar te beschikken over gedegen studies over de 'arbeidsethos' van de gemiddelde persoon uit een zichtbare minderheid? Want hoe kan u anders veralgemenend beweren dat 'ze' (in tegenstelling tot 'we' -de goeden- met de goede arbeidsethos waarschijnlijk) over de verkeerde arbeidsethos zouden beschikken? Hier haalt u opnieuw de aloude drogreden van stal waarmee veel bedrijven sollicitanten uit zichtbare minderheden weren (naast de dooddoener 'mijn klanten willen het niet'). Het bedrijfsleven en bepaalde interimkantoren hebben massa's tijd gehad om zich te' bezinnen over hun eigen fouten'. Want alle regeringsinitiatieven ter zake waren altijd 'vrijblijvend' of gingen uit van een zekere 'zelfregulering'. Deze politiek heeft absoluut geen zoden aan de dijk gebracht als men afgaat op de buitenproportionele werkloosheidsgraad bij mensen uit zichtbare minderheden en de studie van de VDAB die aangeeft dat CV's met een 'vreemde naam' significant minder worden aangeklikt door bedrijven. Vandaar dat de uitspraak van de rechtbank eindelijk de noodzakelijke boodschap geeft: discriminatie kan niet getolereerd worden! Mvg

   • door Kurt Mostyns op maandag 6 juni 2011

    'De verzuurde Vlaming', 'de rechtgeaarde Vlaming'; een stereotype als 'de stelende allochtoon' of 'de luie Waal', krachtige hersenspinsels, altijd handig om uw discours mee te staven.

    • door MM op maandag 6 juni 2011

     Beste Kurt,

     Met 'rechtgeaarde Vlaming' wou ik een specifike groep van rechts politiek correcten (georganiseerd en niet georganiseerd) duiden die altijd paraat zijn om hun gal te spuwen op zichtbare minderheden, onze franstalige landgenoten, vakbonden, de 3de wereld of elke uiting van solidariteit en/of kritiek van het 'systeem' of het bedrijfsleven. Hiermee bedoelde ik dus niet nederlandstaligen/Vlamingen ' in het algemeen'. Dit ter verduidelijking...

     Groeten

 • door dw op maandag 6 juni 2011

  Blue = jong?

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties