Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Dit is het debat dat ik wil voeren na 'Wetteren'

De anti-GGO actie die in Wetteren plaatsvond, zorgt voor bijzonder verhitte en bij wijlen ook boze reacties. Het geweld van gisteren trekt de aandacht weg van het wezenlijke debat over de zin en onzin van GGO's. Dat is het debat dat ik wil voeren.
dinsdag 31 mei 2011

De anti-GGO actie die in Wetteren plaatsvond, zorgt voor bijzonder verhitte en bij wijlen ook boze reacties. De actie van Wetteren was aangekondigd als een symbolische actie, met een minimale vernietiging van gewassen.

Deze actie is totaal uit de hand gelopen. Er werd nodeloos geweld gebruikt. Dat valt te betreuren. Toch blijf ik ervan overtuigd dat symbolische acties van verzet, VOORZOVER ZE VREEDZAAM VERLOPEN, zonder meer een democratisch en legitiem middel zijn voor het uiten van een mening en voor het openbreken en aanzwengelen van een democratisch debat.

Het geweld van gisteren trekt de aandacht weg van het wezenlijke debat over de zin en onzin van GGO's. Dat is het debat dat ik wil voeren.

De keuze voor GGO's versterkt de machtsconcentratie in de agrosector

Nu reeds hebben 10 bedrijven wereldwijd tweederde van de zaadmarkt in handen. Tien bedrijven hebben wereldwijd 84 procent van de agrochemicaliën in handen en 10 supermarktketens (waaronder Wall-Mart, Carrefour en Tesco) hebben 25 procent van de wereldmarkt in handen.

De GGO-technologie zit in de handen van deze grote multinationale ondernemingen. En ieder wetenschappelijk onderzoek, al dan niet onafhankelijk opgestart, komt uiteindelijk onder druk van het grote geld in handen van die voedselgiganten. Het gaat om duur en hoogtechnologisch onderzoek waarbij ontzettend veel overheidsgeld en steun voor het biotechnologisch onderzoek direct of indirect naar dit soort bedrijven gaat.

Er bestaat een sterke verwevenheid tussen overheid, universiteiten en industrie. En de industrie beslist al te vaak mee over de aard en de inhoud van de te financieren programma's. Er is het veel voorkomend fenomeen dat adviseurs van voedselveiligheidsagentschappen na verloop van tijd overstappen naar de voedselgiganten. Recentelijk werden meerdere mistoestanden blootgelegd in de Europese VoedselVeiligheidsAutoriteit EFSA.

Als Europees politicus neem ik in het Europees Parlement mijn verantwoordelijkheid

Na de actie kon ik dus niet zwijgen. Een politicus moet stelling nemen. Het debat moet immers ten gronde gevoerd worden. Er kunnen grofweg 7 bezwaren geuit worden tegen de keuze voor GGO's.

Vooreerst zijn er de ethisch-filosofische bezwaren

Hoe ver kan de mensheid gaan in het aanpassen van de natuur? Worden er met dit soort onderzoek niet een aantal grenzen overschreden? Kunnen we met het spelen met genen zomaar doen wat we willen of moeten we dit alles plaatsen in een bredere benadering met respect voor ons ecosysteem? Dit soort maatschappelijk debat wordt al te weinig gevoerd en toch is het van cruciaal belang.

Risico's voor gezondheid en milieu

Nu worden die risico's vaak op vrij korte termijn, of middels een zeer beperkt aantal criteria ingeschat. Niet alleen de kortetermijnevaluaties maar ook de lange termijn is van belang. Kijk naar wat er gebeurde rond het niet inschatten van het gevaar van andere technologieën zoals DDT, asbest of dioxines. Het voorzorgsprincpe moet ten allen tijde gelden.

Want er zijn ook vragen inzake de negatieve effecten van GGO's op de volksgezondheid. Daarover bestaat relatief weinig wetenschappelijk onderzoek. Nu al verschijnen er resultaten van onderzoek op zoogdieren die erop wijzen dat de gezondheid wordt verstoord bij het eten van GGO-voedsel. Er is de problematiek van de antibiotica-resistentie door het gebruik van zeer specifieke merkergenen.

En er verschijnen steeds meer onderzoeken over het opkomen van steeds meer allergische reacties bij het eten van GGO-voedsel. GGO's zorgen ook voor een verschraling van de genetische rijkdom. Het is bewezen dat er bij GGO-teelten minder wilde planten, minder wilde vogels voorkomen.

De keuzeautonomie van de (Europese) consument

Overvloedig onderzoek toont aan dat 70 procent van de Europese burgers tegen GGO's is. Daarom strijden wij er in het EP voor dat op de voedseletiketten verplicht vermeld wordt dat de aangekochte producten GGO's bevatten.

Ook het argument dat GGO's wereldwijd zullen zorgen voor betere opbrengsten en de honger de wereld uit zullen helpen , klopt niet. Voor herbicidenresistentie is er geen tot een negatief effect op termijn (een minderopbrengst tot 5 procent in de VS) en voor insecticidenresistentie is het effect marginaal (0,2 procent per jaar).

De keuze voor GGO's zorgt ook voor afhankelijke boeren en boerinnen

De grote GGO-giganten zorgen voor een koppelverkoop van zaden en herbicides met een contractueel verbod op het gebruik van zaaizaad. Boeren moeten dus elk jaar weer de kassa's van de voedselgiganten passeren. In opkomende landen als Argentinië, Paraguay of India worden boeren eerst gelokt met goedkoop zaad maar naar verloop van tijd moeten ze hoge royalties betalen, tot 20 dollar/ton.

Kleine boeren gaan overkop en hun grond wordt opgekocht door grootgrondbezitters. Boeren worden ook afhankelijk door het patentenbeleid. Internationaal geldt de regel dat er geen patenten worden genomen op levende organismes. En toch zorgden de GGO-bazen ervoor dat transgene organismes gepatenteerd worden.

GGO-landbouw is ook niet verenigbaar met biologische landbouw . Daar bestaat een nultolerantie voor de aanwezigheid van GGO's. De kruisbesmetting zorgt er vaak voor dat bioboeren niet meer kunnen telen in de buurt van GGO-teelten.

Tenslotte staat GGO-landbouw niet voor duurzame landbouw . Ze zorgt voor een versterking van de industriële landbouw die sterk afhankelijk is van kunstmeststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen en leidt tot grootschaligheid en een afname van de biodiversiteit.

GGO's zijn dus geen oplossing. De meeropbrengsten van GGO-teelten zijn zeer twijfelachtig. De meerkost is groot en ze zijn te duur voor kleine boeren. Er zijn de risico's voor de volksgezondheid en het mlieu. Ze zijn nefast voor de biodiversiteit en ze leiden tot een grootschalige en intensieve landbouw.

Wetenschap is nooit waardenvrij

Rest de vraag naar wetenschappelijk onderzoek en de zogezegde onafhankelijkheid daarvan. Wetenschap is nooit waardenvrij en de resultaten ervan dienen heel vaak andere en ruimere belangen. In deze zijn dit de belangen van een beperkt aantal giganten zoals Syngenta, Basf, Monsanto of Pioneer.

Zelfs onafhankelijk onderzoek speelt op één of ander moment in het voordeel van de grote voedselgiganten. Want wetenschappelijk onderzoek wordt op het einde va de rit wel 'weggekocht' door degenen die het kunnen betalen.

De keuze voor GGO's leidt tot een landbouwmodel waar noch boeren en boerinnen, noch consumenten, noch hongerigen in de derde wereld enig voordeel zullen van ondervinden. Vandaar dat ik de uitnodiging heb aanvaard om met de wetenschappers in Gent hier op zeer korte tijd over te debatteren, hun onderzoeksvelden te bezoeken en te luisteren naar hun argumenten.

De actie in Wetteren en de commotie die hierrond ontstaat moet gekaderd worden in een veel bredere discussie waarbij het echte debat het debat is over welk soort landbouwmodel we nastreven.

Een industrieel landbouwmodel, gedomineerd door een handvol voedselgiganten? Of een model van agro-ecologie, zoals ook verdedigd door de boerenvakbond Via Campesina en experten zoals Olivier De Schutter, VN-rapporteur voor het recht op voedsel en Robert Watson, wetenschappelijk hoofdadviseur van het Britse Ministerie voor Milieu, Landbouw en Platteland?

Zij ondersteunen agro-ecologie als een model waarbij er voldoende, veilig en gezond voedsel geproduceerd kan worden door landbouwers, hier en in de derde wereld, en dit in volle autonomie en met zicht op een voldoende hoog inkomen. Een landbouwmodel dat daarenboven ook zorgt voor de autonomie van consumenten die te weten kunnen komen wat er op hun bord komt en dat dit voedsel geproduceerd wordt op een veilige manier, met respect voor mens en natuur. Mijn keuze is duidelijk.

Bart Staes

Bart Staes is lid van het Europees Parlement voor Groen!

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

36 reacties

 • door Van de Maele Raf op dinsdag 31 mei 2011

  Bart Staes je bent een debiel. Er moet inderdaad onderscheid gemaakt worden tussen de actie en het debat. De actie was crimineel Het debat heb je toch al verloren want de vooruitgang en het algemeen belang zijn niet te stoppen. de treien rijden en de koeien geven nog steeds melk. Hoe kan je in godsnaam als nadenkende mens tegen zulke proeven zijn.

  • door Dirk Osse op dinsdag 31 mei 2011

   Van Maele noemt Bart "debiel" want "de koeien geven nog melk en de vooruigang is niet te stoppen." De scheldwoorden getuigen van het niveau , we hebben zo nog wel wat "groene hoer" uitspraken mogen horen.

   Misschien is het niet te stoppen, maar of het vooruitgang is? Kernrampen, dioxinemelk, woestijnvorming, luchtvervuiling... Ik vraag me af wie de slimste is, en Ik ben blij dat Bart niet alleen populistich aanvaarde dingen verkoopt.

  • door J. Oris op dinsdag 31 mei 2011

   De koeien geven nog altijd melk in Fukushima, Gelukkig waren er een 50tal jaar geleden geen weldenkende mensen (genoeg) tegen kernproeven...

  • door Vincent Loosveld op dinsdag 31 mei 2011

   "de vooruitgang en het algemeen belang zijn niet te stoppen".

   Waarvoor is dit in godsnaam altijd nodig? Vooruitgang op welk gebied, en voor wie? Moet er nu altijd een constante groei zijn en moeten we er altijd "op vooruit" gaan. Is het niet de bedoeling dat iedereen zich goed in zijn vel voelt, zou dit nu het ultieme doel moeten zijn dan kijken naar grafieken met de $-tekens in de ogen?

   Nee voor mij in vooruitgang pas vooruitgang als IEDEREEN er wel bij vaart. En laat me eerlijk zijn zo'n projecten zijn nog altijd ten voordele van grote multinationals.

  • door dwars bekeken op dinsdag 31 mei 2011

   juist als nadenkende mens ben je tegen zulke proeven. dan laat je je niet meevoeren door de misleide kudde. het algemeen belang is toch al gestopt: door Monsanto cs.

  • door svdl op dinsdag 31 mei 2011

   Wegens flagrante "verwensingen" en "persoonlijk beledigen" (enkel dat) mag van mjin part de moderator de reactie van Raf Van De Maele ogenblikkelijk verwijderen. Elementair respect staat los van de mening die je hebt.

 • door diane dk op dinsdag 31 mei 2011

  Bravo Bart, ik vrees dat de meerderheid van de bevolking niet beseft dat de voedselgiganten met ons leven aan het spelen zijn, getuige de recente uitbraak van EHEC bacterie. Onafhankelijke wetenschappers waarschuwen reeds meer dan 20 jaar voor het overdreven gebruik van antibiotica in de intensieve veeteelt, maar die werden ook weggelachen met huidige rampzalige gevolgen en ik vrees dat dit nog maar het begin is. als reeds meer dan 80 % van de kippen besmet is met de ESBL bakterie waartegen ook geen antibiotica meer werkt, en dan nu die onbegrijpelijke mutatie van de e-coli bacterie, hoeveel doden moeten er nog vallen alvorens er ingegrepen wordt? nog veel, vrees ik, want zoals bleek in de uitzending van Zembla"geld is belangrijker dan menselevens" ook bij GGO aardappelen. en dan de reactie van het voedselagentschap: "goed wassen en doorbakken, als de bakterie pas bij 65 gr C vernietigd wordt en doorbakken vlees max. 50 gr. binnenin haalt. en is die e-coli bakterie onlangs niet reeds 2 maal teruggevonden in het drinkwater, dan zal goed wassen wel niet helpen, vrees ik

  • door Jeroen DM op dinsdag 31 mei 2011

   De uitbraak van de EHEC-bacterie, vanuit een Spaanse biologische boerderij...

   • door Vincent Loosveld op dinsdag 31 mei 2011

    Lap ze hebben weer een stok om mee te slaan...

   • door dwars bekeken op dinsdag 31 mei 2011

    weet u meer? want de verantwoordelijke instanties zijn nog steeds aan het zoeken ...

   • door Dirk Osse op woensdag 1 juni 2011

    Wat ondertussen weer één van de Duitse leugens blijkt te zijn....

   • door Dirk Osse op woensdag 1 juni 2011

    Lees El Pais eens mijn beste....

 • door diane dk op dinsdag 31 mei 2011

  Inderdaad, ze weten het nog niet of ze willen het niet zeggen als deze gemuteerde bakterie bv in ons drinkwater terecht komt, dan krijg je een epidemie vergelijkbaar met cholera, vrees ik

 • door Tom V. op dinsdag 31 mei 2011

  Fijn stukje. Dat mis ik ook in het hele debat, een verruiming van de zaak. De pers - en een pak van de wetenschap - focust zich op het uitrukken van de plantjes , het "geweld". Moord en brand schreeuwen ze over hoe dit toch in een democratisch land kan gebeuren. er kan wel meer in een democratisch land gebeuren denk ik dan, wanneer ik het debat over de overheidsfinancieen hoor en lees hoe men de roofoverval van de financiele wereld op de publieke financien in de schoenen van de bevolking schuift.

  Het is te begrijpen dat wetenschappers de wetenschap willen verdedigen en schrik hebben, zie Braeckman in De morgen vandaag, dat onderzoek doen onmogelijk gemaakt zal worden door protestbewegingen. Alleen, er zitten twee problemen met de commentaar op de protestanten:

  Eén; TINA wordt weer gebruikt om ieder protest dood te slaan (genre; er is geen alternatief voor de GGO's om het wereldvoedselprobleem op te lossen) en ook beta- wetenschappers gaan hier bij momenten gretig in mee door technologie voor te stellen als de enige oplossing, terwijl bvb. politiek evenzeer een deel van de oplossing kan bieden (bvb. aanpakken kwalijke uitwassen EU landbouwbeleid, tegengaan van speculaties op voedselproducten op de wereldmarkt etc).

  Twee: het is een mooi ideaal 'geweldloos protest', alleen stelt het zelf ook problemen zoals wat 'geweldloos' is (zie de framing door N-VA van de sit-in door de protestanten in het N-VA-hoofdkwartier) en wat je doet, wanneer men tegen alle 'geweldloos' protest in toch doorgaat met activiteiten die schadelijk zijn (zie bvb. het gevaar van kruisbesmetting). Gandhi citeren is mooi, maar stel daar Tienanmen tegenover en je weet meteen dat 'geweldloos protest' een mooi ideaal is dat niet altijd te verwezelijken valt. Of vertaald in Maciavelli; het doel van de ecologisten heiligt inderdaad soms de middelen. Dat is daarom nog geen blind Ludisme zoals sommigen het proberen voor te stellen. Opvallend genoeg stelt men de hoge eisen 'absoluut geweldloos protest' die men nu de FLM manifestanten oplegt nooit aan bvb. de agro-industrie, de MNO's en andere actoren zoals staten zelf die zich te buiten gaan aan protest waar wel geweld bij komt kijken.

  En als ik dan sommige figuren het debat zie voeren met woorden als 'je bent een debiel'... dan groeit mijn respect voor Staes' uitspraken alleen maar.

 • door Koen Calliauw op dinsdag 31 mei 2011

  'Bert Staes je bent een debiel...'. 'De actie was crimineel...', meent Raf Van Maele. Nooit voorheen werd op De Wereld Morgen in reacties zoveel rechtse praat verspreidt van uit de onderbuik van een zich wellicht 'progressief' hetende bevolkingsgroep.

  Bert Staes (Groen!) is zowat de enige politicus die het debat aangaat en de actievoerders niet met één pennentrek criminaliseert. Hij werd dan ook ogenblikkelijk teruggefloten door zijn partij.

  Officieel links zal haar handen afhouden van dit debat. De gemeenteraadsverkiezingen komen er immers aan. Electorale kortzichtigheid gaat voor op een lange termijn visie. Dan wordt de gemiddelde VTM-kijker een prooi. En die haalt haar oppervlakkige en vervalste informatie uit de doorsnee media. Die niet 'neutraal' of 'objectief' kunnen zijn. Journalistiek is nooit 'waardevrij'. Ook niet die van 'burger journalisten'.

  'Wetenschap is nooit waardevrij', zegt Bat Staes. Ze is evenmin vrij van corruptie, ook niet in 'onze' universiteiten. BAFS is inderdaad, bewezen betrokken bij dit gentechnologisch experiment van de UGent. De resultaten van dit experiment zijn wel degelijk bedoeld voor de vrije markt, die de arme boeren wil weg concureren.

  Bart Staes kadert het debat binnen een veel bredere, vooral ecologische discussie. Dat mag wel even, het is een antwoord op de smurrie die via talrijke reacties deze site bevuild. Ik zet een stapje verder door 'de bende van Wetteren', hun doelen en vormen van actie voeren in een brede politieke, ideologische context te plaatsen.

  'Wetteren' is een mijlpaal, waarmee een nieuwe generatie zich in Vlaanderen op de kaart zet. 'Resist!'. En geweldloosheid ? Het casino kapitalisme waaraan een bepaalde 'wetenschap' hand en span diensten verleent, is de motor van het wereldwijde imperialistische geweld in Irak, Afghanistan, Libië,.... Ook hier speelt 'het vrij wetenschappelijk onderzoek' een bedenkelijke rol.

  Of hoe er een verband bestaat tussen een 'patatten oorlog' in een kleine Vlaamse gemeente en de dagelijkse 'wereldoorlog', de bloedige terreur van de machthebbers. Die terreur zal wellicht ook op de hoofden van de betogers neerkomen, nu Vlaams minister-president Kris Peeters het Parket manipuleert om hen te beschuldigen van 'bendevorming'.

  Laten we zonder dralen beginnen met de politieke en vooral concrete solidariteit op te bouwen met deze actie voerders tegen 'het systeem', het 'Empire' dat niet slechts onze patat bedreigt, maar vooral onze burgerlijke vrijheden.

  Lees 'De bende van Wetteren' : www.dewereldmorgen.be/comment/reply/49962/15736

 • door Leo op dinsdag 31 mei 2011

  Bedankt voor deze blik op het ggo-debat, meneer Staes.

  Maar bekijk de televisiebeelden toch maar nog eens opnieuw. Het enige geweld kwam van de politie, niet van de beweging. Natuurlijk moesten er hekkens sneuvelen, want daarachter zaten de aardappelen opgesloten. Maar dat 'nodeloos geweld' noemen is ferm bij de haren gegrepen. Dit was een geweldloze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Spreken over bendevorming, zoals minister-president Kris Peeters doet, is puur populisme.

  Dankzij de Field Liberation Movement staat het ggo-debat eindelijk op de agenda. Momenteel wordt de beweging door media en politiek gecriminaliseerd. Doe daar alstublieft niet aan mee. Deze actie was broodnodig, u weet beter dan wie ook waarom.

  Vriendelijke groeten, Leo

 • door Andy V. op dinsdag 31 mei 2011

  "Er verschijnen steeds meer onderzoeken over [...]" en "het is bewezen dat er [...]". Is dat niet uiterst vaag? Als kritische lezer had ik toch graag enkele referenties en/of links omtrent deze studies aangeboden gekregen.

 • door Freddy op dinsdag 31 mei 2011

  Ik vond het schrijnend zondagavond op de Groen!-website Twitter-berichten te moeten lezen die de actie in Wetteren veroordeelden. Soms vraag ik me af waar Groen! nog voor staat behalve dan mensen uit de auto pesten. Moest ik net uit het buitenland zijn teruggekomen en niet beter zou weten bij het opslaan van de gazet zou ik nog geloven dat het FLM mensen heeft gemolesteerd of erger. Het veld is (helaas) niet helemaal vernietigd en kan voor een groot deel nog gebruikt worden. Deze symbolische aktie had tot doel de zachte intrede van GGO's in onze maatschappij tegen te gaan waar ze wonderwel in geslaagd zijn en het openen van het debat. Gelukkig houdt Bart Staes positie en laat hij zich niet van zijn melk brengen.

 • door Rik op dinsdag 31 mei 2011

  Proficiat en alle respect voor de mensen die actie gevoerd hebben in Wetteren. En Raf Van de Maele is een debiel ...

  Eheh, schaamrood op de wangetjes, maar dit moest ik toch echt kwijt.

  • door svdl op dinsdag 31 mei 2011

   [title]Beste Rik, Ik heb in reactie[/title]Beste Rik, Ik heb in reactie op Raf Van Maele een oproep gedaan ter moderatie van zijn reactie, wegens persoonlijke belediging. Laat u nu ook niet vangen hierdoor, laat u niet tot zijn niveau neerhalen.... Al besef ik wel ten volle uw verontwaardiging hoor...

   • door Dirk Osse op woensdag 1 juni 2011

    ik vind niet dat er moet gemodereerd worden. Het niveu van de bijdrages mopet wel duidelijk blijven. :-)

 • door SOS op dinsdag 31 mei 2011

  heb gemerkt dat de reacties hier verschikkelijk eenzijdig zijn. ik ben niet akkoord met de stellingname van dat de actie volledig zou beantwoorden aan de principes zoals voorgeschreven door het luddisme (geweldloos). het betreft hier vernietiging van eigendom. bovendien betreft toepassing van dit principe fundamentelere rechten, zoals slavernij id VS; vertaal dit eens naar de GGO's in Wetteren? terwijl werd aangeboden om de dialoog aan te gaan in de zevende dag, wat ze zo graag wouden bereiken 'nl. het debat opengooien' heeft FLM dit geweigerd en toch tot actie overgegaan. het omgekeerde scenario. wat eerder wijst op een blinde woede. en wat betreft die eindeloze vraag naar alternatieve landbouwtechnieken: schimmelziekte kan je op geen andere manier bestrijden met alle duurzame technieken in toepassing. men moet wel een toevlucht zoeken naar pesticiden (maar carcinogeen effect, uitspoeling en effect op non-target organismen en bovendien, regelmatig nieuwe en dure formuleringen nodig owv resistentieopbouw door targetorganismen) of inkruisen/inbouwen van resistentiegenen. octrooirechten gelden ook voor commercialisering van veredelde gewassen, indien je het op de 'natuurlijke' manier doet via veredeling, het resistentiegen inbouwt zal het minsten 40-50 jaar duren. bovendien zijn de kweekrechten van de enkele resistente varieteiten eigendom van drie bedrijven (Sarpo Mira van DANESPO, Toluca van Agrico en Bionica van Meijer BV, ja ook biologische varieteiten). de wetenschappers doen het op een gerichtere en snellere manier en kunnen zelfs 3 resistentiegenen van wilde varianten inbouwen (waaronder resistentiegenen van toluca en bionica, de biologische varieteiten). het verhaal van boer jelle met zijn toluca varieteit, hij haalt voorlopig nog goede resultaten, maar ook bij deze varieteit is de resistentie al doorbroken...de bedoeling van de wetenschappers van UGent is om het patent te verkopen aan kleine bedrijven zodat het niet in handen valt van een multinational. trouwens die BASF-rij patatten, stond ter controle... ik ben tegen corrupte bedrijven, maar de vernieling van zondag is totaal onrechtvaardig. je bent aan het verkeerde adres, ga debatteren en actievoeren bij monsanto en BASF, of voor jullie liefhebbers van complottheoriën: bij de europese landbouwlobby, die sterker staat dan multinationals, die ook gekant is tegen hun ggo onderzoek omdat de wetenschappers van VIB in zee zouden gaan met kleine kweekbedrijven. vooral sterk in frankrijk, bizar toch dat er veel n-fransen waren zondag, ik vrees ervoor, dat zij nu juist de speelbal zijn geworden van die europese landbouwlobby. trouwens, er worden al ggo's gebruikt voor productie van antibiotica's, citroenzuur, melkzuur, gist, insuline...

  • door Eddie G. op dinsdag 31 mei 2011

   @ Mevrouw Gysen Jou "corrupte bedrijven", vernietigen onze leefomgeving (milieu, economie, ...) op een veel grotere schaal dan de protestanten het "aardappelveldje".

   @Andy V. Hier zijn bronnen: http://www.gentech.nl/info/gezondheid (op de pagina een beetje naar beneden scrollen. In de laatste kolom van beide tabellen tabellen vindt je bronnen.)

   Bovendien, zijn er hier verschillende "wetenschappers" die hier van alles beweren, maar ik zie ook geen bronnen.

  • door iez op woensdag 1 juni 2011

   Ik heb op zaterdag 21/5 al een dubbelinterview gevoerd met iemand van het VIB én één van de veldbevrijders, SAMEN. Het is dus onzin te zeggen dat de veldbevrijders het debat niet wilden aangaan. Herbeluister hier: http://redactie.radiocentraal.be/Home/?p=1055

   Ook 'bendevorming' vind ik nogal straf. Ze hebben nota bene maanden van tevoren duidelijk aangekondigd wat er op het programma stond. En toen stonden daar 14 verenigingen én Groen! mee achter.

   Het is echt schandalig hoe eenzijdig dit verhaal in de reguliere pers komt. Die is blijkbaar al net zo 'onafhankelijk' als de wetenschap.

 • door a pupe op dinsdag 31 mei 2011

  Ik mis één ding in deze hele tekst: referenties. Iedereen kan zeggen wat hij wil en iedereen denkt de wijsheid in pacht te hebben. Welke studies wijzen op die allergieën? Op die verschraling van biodiversiteit rond die gewassen? Welke onderzoeksgroepen (ook wetenschappers! hoop ik) hebben dit dan beschreven? De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Wetenschap wordt te pas en te onpas gebruikt om zijn eigen recht te halen. 'Vooruitgang is slecht', totdat een eigen geliefde aan één of andere ziekte dreigt onderdoor te gaan en er wonder boven wonder een middel voor is gevonden. Wat dan met al die farmaceutische multinationals? Het debat over zin en onzin over GGO's is hier in uw tekst zelfs niet aan de orde. Het is aan JULLIE, de overheidsinstanties in de hele wereld om die maffia praktijken van de grootschalige multinationals aan te pakken. NIET aan de wetenschapper die een edel doel voor ogen heeft en met de beste bedoelingen, en ook wel voor de eer en de publicaties, dergelijk onderzoek voert. In plaats van het kind met het badwater weg te kappen zouden jullie beter het kind aan de hand nemen en het helpen om het potentiële die erin zit op een goeie manier te laten groeien. En dan kan iedereen er beter van worden, daar ben ik van overtuigd.

 • door kevin op dinsdag 31 mei 2011

  Mijn mening als kritische wetenschapper:

  - Het debat over de veiligheid/voor-en nadelen van de ggo techniek op zich, zou in principe afzonderlijk gevoerd moeten worden met het debat over de socio-economische gevolgen van de ggo-commercialisatie (afhankelijkheid boeren van multinationals enz..). De afhankelijkheid van boeren ten overstaan van multinationals is een politiek-economisch probleem dat op dit niveau moet opgelost worden, en heeft op zich niets te maken met de ggo-technologie an sich. Bijvoorbeeld, de Golden Rice (rijst verrijkt met VitA) is een ggo product dat binnenkort op de markt komt in ZO-Azië, waar dagelijks kinderen blind worden door eenzijdig rijst als hoofdmaaltijd te eten (rijst is arm aan vitA). De meeste boeren in deze landen hebben niet de financiële middelen om zich dagelijks in een meer gevarieerde maaltijd te voorzien. Vandaar deze oplossing vanuit de hoek van de biotechnologie. Deze ggo- rijstvariëteit zal vrij beschikbaar worden gesteld aan de lokale boeren. Wat ik duidelijk wil maken is dat door politieke-economische afspraken elke ggo-gewas met een duidelijk voordeel voor de landbouwer/consument, tegen lage of normale prijzen of in sommige gevallen zelfs kosteloos (bv door overheidssubsidies aan de bedrijven) aan de lokale boer kan geleverd worden. Dit is een kwestie van politiek-economische afspraken in samenspraak met de betrokken overheden en bedrijven.

  - De actievoerders van zondag protesteerden (1) tegen de afhankelijkheid van wetenschappers tov de industrie, maar dit slaat bij dit project op niets. Deze field trial is 100% gesubsidieerd door vlaams overheidsgeld, en is een dus een onafhankelijk experiment van enkele Vlaamse en Nederlands universiteiten. Zoals vastgelegd in het DurpH consortium, worden deze technologie nadien (indien de proef positief geëvalueerd wordt) beschikbaar gesteld aan lokale aardappelveredelaars en boeren, dus niet aan de agro-industrie. en (2) tegen de afhankelijk van boeren tov multinationals, maar dit probleem heb ik reeds eerder aangehaald

  - 15 jaar onderzoek heeft nog steeds geen nadelige effecten van ggos op de volksgezondheid kunnen aantonen. Dit hoeft ook niet te verbazen, aangezien genetisch manipuleren in sé exact hetzelfde is als klassiek kruisen. Tijdens klassiek kruisen vindt homologe recombinatie plaats, maw je weet nooit waar de genen van elke ouderplant terechtkomen, of andere genen hierdoor verstoord worden, enz.. Met de ggo technologie kan je gericht genen inbrengen: je kiest zelf het gen dat je inbrengt, en waar je het inbrengt, maw. je hebt absolute controle over de insertie. Zo toonden Baker (2006) voor tarwe en Catchpole (2005) voor aardappel aan dat er meer variatie zit tussen planten behorend tot dezelfde conventionele varieteit geteeld op verschillende sites, dan tussen een GM-varieteit en zijn niet-GM moederlijn!

  - Het is de eigenschap op zich (het gen dat je wil binnenbrengen) dat gevaarlijk kan zijn, maar de ggo-technologie op zich daarvoor aanvallen is alles op een hoop gooien. Wanneer je een gen uit noten dat allergie veroorzaakt bij mensen via gm zou inbrengen in een voedselgewas, weet je op voorhand reeds dat dit allergische reacties zal veroorzaken (dit zal trouwens nooit door de bioveiligheidsraad worden goedgekeurd). Echter, wanneer je twee planten zou kruisen via klassieke veredeling (waarvan niet uit te sluiten is dat beide planten een allergiegen bevatten) heeft dit de goedkeuring van de veiligheidsraad niet nodig. Aangezien de vele veiligheidscontroles, en de specifieke controle over welk gen en waar je het gen inbrengt via de gm technologie, maken dat klassiek veredelde gewassen (relatief gezien) onveiliger zijn, aangezien hier op DNA-niveau amper controles plaatsvinden. Dus de zaken wat nuanceren kan zeker geen kwaad.

  - Waarom field trial? De bedoeling van dit experiment is om via genetische manipulatie, meerdere resistentiegenen in één keer binnen te brengen in de aardappel, terwijl dit met klassieke kruisingen 20-30 jaren in beslag zou nemen. De meeste niet ggo aardappelen in het veld bezitten hoogstens 1 resistentiegen, dat makkelijk doorbroken wordt tegen de schimmelziekte, met als gevolg dat de boer massaal fungiciden moet spuiten om opbrengstverliezen te voorkomen (kosten: 55 miljard/jaar!). Door het manueel inbrengen van 3 resistentiegenen in één keer, is het theoretisch bijna onmogelijk dat deze resistentie doorbroken wordt. Met als gevolg een significante vermindering in pesticideverbruik, en hopelijk (als de mannen van het FLM ons toelaten de resultaten van de veldproef af te wachten) een meer duurzame en ecologischere landbouw. Brookes and barefoot (2010) toonden aan dat 400 000 ton pesticiden minder gespoten werden op velden met ggo gewassen tov velden met klassieke gewassen.

  - Conclusie: men mag niet alle ggo-toepassingen op een hoop gooien, maar men moet geval per geval evalueren. Gezien de ingebrachte eigenschappen, had deze veldproef duidelijk geen directe mogelijke nadelige gevolgen voor de omgeving. Bovendien betrof het een onafhankelijk, goedgekeurd wetenschappelijk experiment dat zich nog in onderzoeksfase bevond. Vernieling van deze veldproef is dan ook ronduit crimineel, en is absoluut niet goed te keuren.

  • door barth op woensdag 1 juni 2011

   De actie suckte (als ik me even onwetenschappelijk mag uitdrukken). Maar ik vind niet dat je wetenschappelijk onderzoek zo maar los kan maken van de maatschappelijke context waarin het plaatsvindt. Ik vind wetenschap geen 'ars gratia artis', maar kennisverwerving in het algemeen belang. Ik heb dus vragen bij de rol van BASF in dit specifieke onderzoek. Waarom moest er een plant van BASF bij? Waarom wilde BASF de specificaties van die plant niet vrijgeven, noch zich verbinden tot het formeel erkennen van de door de niet-commerciële onderzoekers vastgelegde veilige afstand? Hoe kun je een onafhankelijk onderzoek voeren en tot waardevolle onderzoeksresultaten komen als een commerciële partner de onderzoeksomstandigheden bepaalt? Het doet denken aan waspoeder en tandpasta die door "onafhankelijke" installateurs en tandartsen gepromoot worden. Dat kan volgens mij niet de bedoeling van wetenschappelijk onderzoek zijn. Was het onmogelijk geweest om het onderzoek zonder BASF te voeren? Moet je de markt overal laten spelen, of moeten sommige dingen beschermd (en dus beter publiek gefinancierd) worden? Volgens mij bevinden ggo's zich op dit moment in hetzelfde schuitje als cannabis (of, om de geesten niet op hol te brengen, stevia). Dat de overheid plantages van het ene beschermt en van het andere vernietigt, is louter arbitrair en gebeurt op basis van niet-wetenschappelijke argumenten. Dus de maatschappelijke context speelt volgens mij wel degelijk een rol.

   • door kevin op woensdag 1 juni 2011

    De plant van BASF is mee in het onderzoeksproject genomen als positieve controle voor de onderzoeksresultaten. Deze BASF plant is reeds getest en resistent gemaakt aan de schimmelziekte en zal als referentiepunt dienen voor de analyse van de andere aardappellijnen, die trouwens allemaal afkomstig zijn van de universiteit Wageningen (onafhankelijk dus). Deze BASF lijn is een van de weinige beschikbare aardappellijnen die Phytophtora-resistent is, daarom was het aangewezen (voor de representativiteit van de proef) om deze mee te nemen in het experiment . BASF zal dus uiteindelijk geen voordeel halen uit deze proef aangezien de aardappellijnen die gebruikt worden voor het genereren van de resultaten afkomstig zijn van de unif Wageningen.

    Ik ga volledig met u akkoord wanneer u zegt dat wetenschap in een maatschappelijke context moet functioneren. Onderzoek op ggo-gewassen is er om de maatschappij oplossingen te bieden voor problemen (van uiteenlopende aard) die zich stellen in de landbouw. Maar wanneer de wetenschap een nieuwe techniek op de markt brengt, is het uiteindelijk aan de bevoegde instanties om toe te zien dat deze bedrijven deze technieken op een correcte en ethische manier aanbieden/verkopen aan de boeren en consumenten. In sommige gevallen wordt daarvan inderdaad misbruik gemaakt, bv kijk naar het monopolie van Monsanto, maar moet men daarvoor de gehele ggo-techniek verbieden wanneer deze duidelijke voordelen biedt voor de consument? Het probleem ligt dan duidelijk ergens anders.

    Ook ben ik als biotechnoloog bewust van het feit dat ggo's niet de enige oplossing zijn voor het voedselprobleem, maar biotechnologie kan wel, bij een meer overkoepelende aanpak, zijn steentje hiertoe bijdragen. In de Westerse wereld zijn er veel voedseloverschotten en is een productieverhoging via gm niet echt aan de orde (nu althans niet, tegen 2050 zitten we met 9 miljard mensen, dan misschien wel?). Met gm kan men dus een hogere biomassa produceren op minder land, hetgeen een voordeel is ivm natuurbehoud (minder land moet ontbost worden voor plaats te maken voor landbouwgrond). Zo kan dit bijvoorbeeld gerealiseerd worden om gebieden met unieke ecosystemen e vrijwaren van ontginning. Echter, hier in Europa zijn andere problemen aan de gang, bijvoorbeeld het overmatig fungicidegebruik tegen de schimmel Phytophtora in de landbouw, waarvoor deze ggo-aardappel een ecologisch oplossing kan zijn.

    Dus, ggo's zullen enkel in bepaalde omstandigheden een voordeel kunnen bieden, maar vormen uiteraard niet de oplossing voor alle problemen.

    • door iez op woensdag 1 juni 2011

     Is er dan een scenario mogelijk waarin een genetisch gemanipuleerd gewas wordt ontwikkeld ZONDER dat daar vervolgens door een privé-firma een patent op genomen wordt? Gaan de 'onafhankelijke wetenschappers' het patent misschien gratis wegschenken aan een liefdadigheidsorganisatie, een non-profit-organisatie, een ontwikkelingsagentschap als het FAO? Dat onderzoek gebeurt met overheidsgeld, dus met ook MIJN centen - waarom gaat de winst dan naar privé-bedrijven ipv gratis ingezet te worden voor 't algemeen belang? Naar mijn gevoel is de bedoeling van ggo's net de monopolisering van de hele voedselketen. Op niet-ggo's kun je geen patent nemen.

     • door kevin op woensdag 1 juni 2011

      Jazeker dat is mogelijk, dit is het geval voor de Golden Rice (ggo rijst verrijkt met VitA) , waar het bedrijf zijn patenten heeft laten vallen op vraag van de verschillende instanties, opdat deze rijst sneller beschikbaar zou staan voor de boeren in ZO-Azië waar jaarlijks miljoenen kinderen blind worden en sterven ten gevolge van ernstige VitA tekorten.

      Wat deze veldproef betreft in wetteren: - Binnen het DurPh consortium, waar deze aardappelveldproef deel uit maakt, zullen licensies enkel gegeven worden aan SMEs - In de intentieverklaring van het DurPh project is vastgelegd dat de gegenereerde kennis en technologie in ontwikkelingslanden zal aangewend worden om ontwikkelingshulp te stimuleren Dit wil concreet zeggen, dat indien deze aardappelen gecommercialiseerd worden in onze contreien door SME's, de landbouwers jaarlijks een bepaald bedrag zullen moeten betalen aan deze SME's om deze aardappelen te mogen kweken. De praktijk wijst uit, net als in het geval met gm soja , de boeren deze kleine meerkost voor de aankoop van zaden/knollen geen probleem vinden aangezien deze niet opweegt tegen de veel grotere winst die geboekt wordt door de boer zelf, bijvoorbeeld door het uitsparen van kosten voor pesticiden. Ongeveer 70% van de winst gaat naar de boeren, 30% naar het bedrijf, en dat lijkt mij toch aanvaardbaar, niet? Bovendien gaat 99% van de landbouwers die ggo's ooit verbouwden door met ggo teelt, en 90% van deze landbouwers bevinden zich in ontwikelingslanden.

      Een patent is bedoeld om investeringen in onderzoek te beschermen, zonder octrooibescherming zou een concurrent een product zou kunnen namaken zonder mee te betalen aan onderzoek en ontwikkeling, waardoor hij de uitvinder uit de markt zou kunnen concurreren - met het gevolg dat niemand meer in onderzoek en ontwikkeling zou investeren (Wikipedia). Patenten vervallen na een tiental-twintig jaar, waarna het bedrijf verplicht wordt om zijn onderzoek te delen met de buitenwereld. In het geval er geen patenten waren, kon men de bedrijven ook niet verplichten dit te doen. Patentering is trouwens niet enkel ggo-gerelateerd, maar ook in de farmaindustrie gebeurt dit. U kan toch niet ontkennen dat we in de geneeskunde de laatste vijftig jaar, door het farmaceutisch onderzoek en dus via patenten, enorme stappen voorwaarts hebben gemaakt? Eenzelfde weg kan het gaan voor ggo's, ik vermoed dat u het een beetje te zwart-wit ziet.

  • door Jeroen Watté op donderdag 2 juni 2011

   het is niet omdat baker en cathpole met de huidige technieken enorme gelijkenis vaststellen tussen gmplanten en hun niet-gm moederlijn, dat je daaruit kan concluderen dat gentech een precieze technologie is. Dat blijft een mening, geen feit. Wel heel erg bedankt dat u de moeite neemt het debat aan te gaan. Wat opvalt is dat ik van mensen die in het vak zitten alleen informeel te horen krijg dat bepaalde ggo's en hun toepassingen problematisch zijn, maar dat ze dit nooit luidop/publiekelijk zeggen. Tenzij als ze deel uitmaken van een volledig door de overheid betaalde studie/onderzoeksopzet/instituut zoals het VN-rapport IAASTD, dat zeer kritisch was over ggo's en zelfs een verbod op gentechgewassen bepleitte voor Latijns-Amerika. Zie ook de wetenschappelijke studie "GM soy: Sustainable? Responsible?" waarin een honderdtal referenties uit peer reviewed journals het meest verspreide ggo-gewas in de wereld ernstig op de korrel nemen. Studie die in de Vlaamse pers nul media-aandacht kreeg trouwens. Waar ik wel volledig mee akkoord ben is dat er op de technologie op zich niets tegen is, maar een veldproef is toch wat anders. Hommels bvb. moeten al zeer slim zijn deze dagen in de buurt van Wetteren als ze de "domme hooligans van het FLM" geen gelijk willen geven. In Zweden bleken een paar jaar terug de hommels onvoldoende IQ te hebben om van het ggo-aardappelstuifmeel af te blijven. Wellicht nog een extra reden voor de camera-bewaking van het veld ;-)

   Tot slot: als alle biotechnologen hun kunde zouden inzetten om aan de prioriteiten te werken zoals vastgelegd in het IAASTD-rapport, (akkoord, daar moeten dan middelen voor zijn, die er nu niet zijn, want privésector doet zo'n onderzoek niet), dan zou de kennis van het functioneel bodemleven er onvoorstelbaar snel op vooruitgaan. Met andere woorden, biotech als onderzoekstool: buitengewoon geniaal en prachtig. Maar het getuigt van monodisciplinaire starheid dat die dingen meteen in het milieu moeten vrijgelaten worden, zonder dat je eigenlijk precies weet wat je doet, zowel op vlak van het genoom van de plant, en zo mogelijk nog belangrijker, op vlak van het bodemleven, want daar weten we bijzonder weinig over. Wat we erover weten, bvb. via de praktijkervaringen uit ploegloos boeren, compost, schimmels, ziektewering, is in elk geval dat hoe diverser, hoe functioneler. De genetische erosie die onlosmakelijk met (commerciële) gentech verbonden is, gaat diametraal de andere richting uit.

   • door kevin op vrijdag 3 juni 2011

    Baker en Catchpole toonden dit aan op RNA/eiwit niveau (en niet op basis van uiterlijke kenmerken), en aangezien het een peer reviewed tijdschrift betreft is dit wel degelijk een bewijs. Het RNA/eiwitten zijn het resultaat van DNA-genexpressie, waardoor het RNA/eiwitniveau uitstekend geschikt is om functionele verschillen tussen planten aan te tonen. Het feit dat meer variatie zit op eiwitniveau tussen planten behorend tot dezelfde conventionele varieteit geteeld op verschillende sites, dan tussen een GM-varieteit en zijn niet-GM moederlijn, hoeft niet te verbazen aangezien conventionele variëteiten verkregen worden via klassieke kruisingen waarbij de helft van het genoom (!) van beide ouderplanten in de dochterplant terechtkomt. Je weet niet welke effecten dit heeft op genexpressie, maar dat deze effecten zich voordoen in conventionele planten wordt door dit artikel weldegelijk aangetoond. Waarom wordt bij conventionele kruisingen hier geen probleem van gemaakt? Omdat de kans dat homologe recombinatie van beide ouderchromosomen leidt tot bijvoorbeeld de aanmaak van een toxisch product, verwaarloosbaar is (niemand stelt zich hier vragen bij). Bij ggo planten is slechts 1 gen (!) ingebracht ( ten opzichte van 10000 genen die in 1 keer uitgewisseld worden bij een klassieke kruising), waardoor de kans op een verandering op eiwit/RNA niveau in ggo planten nog een tiental magnitudes lager ligt dan bij conventionele variëteiten. De reden waarom ggo's onderhevig zijn aan een strenge regelgeving, is omdat men wil nagaan of de ingebrachte eigenschap (het gen) wel veilig is, aangezien men in theorie om het even welk gen kan inbrengen. Maar indien het gebruikte gen is goedgekeurd, is het effect van het gen op eiwit/RNA niveau dus vele malen minder de ggo plant dan tussen deze ggo en niet-ggo planten. Men heeft dus weldegelijk een grotere controle over het genoom in ggo planten dan in niet ggo planten.

    De bedoeling van een veldproef is juist om de effecten (die bij goedkeuring van de veldproef reeds ingeschat zijn op "minimaal" door de bioveiligheidsraad) op het leefmilieu te onderzoeken, en het eigenschappen van de ggo plant (bv resistentie tegen een schimmel) te testen in het leefmilieu. Een plant onder labcondities geeft meestal niet dezelfde resultaten onder buitenomstandigheden. Dus zeggen dat de effecten nog niet genoeg onderzocht zijn enerzijds en anderzijds tegen veldproeven zijn is een cirkelredenering.

    ik heb onderzoek van de unif wageningen ("GM-related sustainability: agro-ecological impacts,risks and opportunities of soy production in Argentina and Brazil") eens doorgenomen, en ik moet toch vaststellen dat ze hier een eerder genuanceerd beeld geven van de gm soja en het probleem van herbicideresistentie. Het probleem bestaat er soms in dat op RR sojavelden meer herbicide moet gespoten worden dan op conventionele sojavelden omdat onkruid ook resistent wordt tegen het herbicide (door de sterke selectiedruk afkomstig van de herbicideresistente soja) . Dit wordt wordt momenteel enkel waargenomen in een regio in Argentinië. Hiermee wil ik het probleem niet ontkennen, maar dit kan zich ook voordoen op conventionele velden wanneer onkruid een toevallige mutatie verwerft dat hen bescherming biet tegen een bepaald herbicide. Het probleem van herbicide-resistent onkruid zal zich bij conventionele gewassen weliswaar veel minder snel manifesteren, aangezien deze mutatie hier toevallig gebeurt en niet opgelegd wordt door de omgevende gewassen zoals bij RR soja. Ik weet niet of dit echt problematisch is zoals u aanhaalt, aangezien het verwerven van herbicideresistentie o.a. door rotatie met conventionele gewassen zeer sterk kan verminderd worden. Andere oplossingen worden ook door dit document aangehaald. Herbicide-resistente gewassen hebben naast het probleem van een snellere manifestatie van resistent onkruid, het voordeel dat de velden niet meer moeten omgeploegd worden, hetgeen een serieuze vermindering van CO2-uitstoot teweegbrengt.

    • door Jeroen Watté op zondag 5 juni 2011

     Ik denk toch dat we blijven van mening verschillen of gentech de precieze technologie is, die ze claimt te zijn en wat we daarvoor als geldig bewijs aanvaarden. Als je baker en catchpole anders bekijkt (zonder de "one pest - one gene" bril op of een variant daarvan), dan vind ik het bijzonder interessant dat de genexpressie zo sterk afhangt van de omgevingsvariabelen. En da's precies waarom het debat "horizontale veredeling" vs. "gen-per-gen" veredeling meer dan ooit noodzakelijk is. Horizontale veredeling laat toe om all-round veerkrachtige gewaspopulaties te verkrijgen, terwijl je met "gen-per-gen" elk probleem apart aanpakt. Doordat in de klassieke veredeling (niet gentech) ook de horizontale veredeling werd afgebouwd met de opkomst van pesticiden, is het debat dus eigenlijk niet meer niet-gentech vs. wel gentech, maar eerder "horizontaal" vs. "gen-per-gen". Lees ook de opinie van Louis De Bruyn hierover op DWM ("oorlog om aardappelen", 16 mei 2011). Recent publiceerde de International Institute for Environment and Development trouwens ook nog een oproep voor meer horizontale veredeling (waar per definitie boeren nauw bij betrokken worden) als cruciaal om de voedselveiligheid in Europa te garanderen in tijden van klimaatwijziging. Da's één.

     U spreekt over herbicidenresistentie, maar dat heb ik zelfs niet eens aangehaald. Ik haalde de studie aan "GM Soy: Sustainable? Responsible?" die over veel meer dan alleen herbicidentoename gaat, en waarin trouwens de klimaateffecten van no-till gmo soy in vraag worden gesteld (allemaal peer reviewed).

     Tot slot, over IAASTD heb ik nog nooit een gentech-onderzoeker een uitspraak horen doen. Berufsverbot? (grapje) Of gewoon monodisciplinaire starheid?

 • door Peter Braet op dinsdag 31 mei 2011

  Genetische modificatie is een techniek. Zoals ook andere technieken zijn er risico's aan verbonden. Wetenschappelijk onderzoek is dus nodig. Van deze tecniek kan ook misbruik gemaakt worden, bijvoorbeeld om een monopolie op de verkoop van zaaigoed te verwerven, of om herbicideresistente rassen te telen, wat tot meer gifspuiten kan leiden en, wie weet, superonkruid. Nogmaals: wetenschappelijk onderzoek blijft nodig. En een openbaar debat en parlementair (wetgevend) werk. Ik vind dat de boer(in) altijd het recht moet blijven behouden om zelf zaaigoed te telen, ook al bevatten de gewassen die hij/zij verbouwt gepatenteerde genen. Een debat dus, om te weten waar we naartoe willen met onze landbouw en voedselvoorziening. Het blijft spijtig dat het proefveldje te Wetteren venield is. We willen toch niet dat wetenschappers in het geheim, zonder openbare controle dergelijke experimenten gaan uitvoeren? Zie ook: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/31/middenveldorganisaties-eisen-een-breder-debat-over-de-toekomst-van-de-landbouw (Leen Laenens, Geert Gommers, Geert Iserbyt, Lieve Vercauteren, Lieze Cloots)

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/31/de-kern-van-de-ggo-zaak-de-aarde-niet-te-koop (Lieven De Cauter)

  Over de gebeurtenissen te Wetteren:

  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/nieuws/binnenland/1.1034891 (VRT-nieuwsflits over de vernieling)

  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/dezevendedag/2.15901/2.15902/1.1034565 (Wetenschapster aan het woord)

  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/oostvlaanderen/110529aardappelen (artikel over de vernietiging)

  http://www.dewereldmorgen.be/foto/2011/05/29/ggo-aardappelveld-in-wetteren-vernield (ander artikel)

  Adres van en info over de daders:

  http://www.dewereldmorgen.be/blog/field-liberation-movement/2011/05/12/infomeeting-en-actietraining-voor-field-liberation-in-wett

  Enkele standpunten in een zeer levendige discussie, en er zijn er nog veel meer te vinden...

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/27/ggo-aardappelen-laat-wetenschappelijke-experimenten-hun-werk-doen (Piet Van Temsche)

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/02/06/succesverhalen-wijzen-weg-naar-duurzame-landbouw (Dirk Barrez)

  http://www.dewereldmorgen.be/video/2011/05/05/gentech-veld-beschoten-met-bio-aardappelen (filmpje over ludieke actie)

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/17/de-landbouw-belangrijker-dan-we-denken (Dirk Barrez)

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/17/hoe-geraken-we-nu-aan-de-landbouw-die-we-nodig-hebben (Dirk Barrez)

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/01/13/rare-kwasten-die-mensen-ze-redden-bankiersbonussen-en-laten-miljoenen-van-honger ( Dirk Barrez)

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/11/12/meeste-overheden-verwaarlozen-landbouw (Dirk Barrez)

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/06/de-field-liberation-movement-wie-bedreigt-wie (Iorix, schuilnaam van FLM)

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/03/genetisch-gewijzigde-aardappel-stuit-op-protest (Dirk Barrez)

  http://www.dewereldmorgen.be/video/2011/04/21/free-our-seeds (filmpje tegen monopolies voor de levering van zaaigoed)

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/02/22/wij-moeten-uw-genetisch-gewijzigde-organismen-ggos-niet (Renaat De Vreese, standpunt van enkele bio-boeren)

  Enzovoort, enzoverder.....

 • door kevin op dinsdag 31 mei 2011

  De bronnen die ik aangehaald heb, zijn als volgt terug te vinden:

  Pubmed: "Baker 2006 + wheat" en "Catchpole 2005 + potato" Google: brokes and barfoot

  Bovendien, toch even nuanceren: http://www.gentech.nl/info/gezondheid bevat absoluut geen wetenschappelijk onafhankelijke bronnen, gezien de verschillende linken naar rapporten van milieu-organisaties en anti-GGO organisaties die met hun eigen onderzoek afkomen, tot 10 keer toe dezelfde referentie, foutieve conclusies in de tabellen,...

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties