Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu
Opinie

De kern van de ggo-zaak: de aarde is niet te koop

Het is treurig dat in het hele debat rond de gedeeltelijke vernieling van het test-aardappelveld in Wetteren door het Field Liberation Front de kern van de zaak nauwelijks aan bod komt, schrijft cultuurfilosoof Lieven De Cauter.
dinsdag 31 mei 2011

De kern van de zaak is niet dat Bart Staes (of althans zijn moestuin) zowat wordt belaagd omdat hij de actie van burgerlijke ongehoorzaamheid voorzichtig verdedigde als deel van het democratisch debat.

Wouter Van Besien, voorzitter van Groen! vond dat hij snel moest ingrijpen en Groen! veroordeelde officieel de actie. Zelfs de milieupartijen durven op dit moment milieuactivisme niet meer verdedigen. Triestig.

Over de criminalisering van activisme heb ik het al vaak gehad, dus dat debat laat ik hier even liggen, maar het ‘hooliganisme’ noemen (dat is geweld voor de kick), zoals SP.A-senator en gelauwerd wetenschapster Marleen Temmerman doet in De Standaard (31 mei), is tekenend.

Sorry, er is geen geweld gepleegd. Vernieling van goederen is, ook in juridische termen, nog iets anders dan geweld. Maar daar wou ik het dus niet over hebben.

De kern van de zaak is voor mij verder niet het gevaar en de gevolgen op lange termijn van ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen) voor mens en natuur, voor de volksgezondheid en de biodiversititeit, hoezeer dat ook een zorg moet zijn en voorwerp van debat.

De kern van de zaak is zelfs niet of we ggo’s nodig hebben om hongersnoden te vermijden. Hoewel ook dat een heel belangrijke  discussie is. Onderzoek toont aan dat de positieve effecten op voedselvoorziening minimaal zijn, maar goed.

De kern van de zaak is de privatisering van gemeengoed van de mensheid. Alle andere thema’s moeten bekeken worden vanuit dat perspectief.

Het is echt geen goed idee dat Monsanto en een handvol andere multinationals een hongersnood moet voorkomen, of verantwoordelijk zijn voor volksgezondheid en biodiversiteit, want één ding is zeker: Monsanto is alleen geïnteresseerd in winst en dus de korte termijn. Maar juist over voedsel, gezondheid en biodiversiteit moeten we denken op de lange, heel lange termijn.

In alle bladzijden die De Standaard wijdt aan de actie in Wetteren, komt deze problematiek van de privatisering alleen zijdelings aan bod. In een artikel ‘van de wetenschapsredactie’ (onder de titel ‘To G or not to G’) is het welgeteld één woord: ‘commercialisering’. Ook in het opiniestuk van Open VLD-politica Patricia Ceysens is het geen thema.

Nu ja, zij gelooft wellicht in het neoliberale dogma dat de wereld beter wordt door de privatisering van alles. Marleen Temmerman doet in haar opiniestuk een stuk beter. Over het verstoren van een debat met ggo-expert Marc van Montagu door milieuactivisten schrijft ze:

“Ook zijn pleidooi voor onafhankelijk onderzoek en strenge controles om te vermijden dat de zaaigoedmultinationals zoals Monsanto het terrein zouden domineren, werd niet gehoord.”

Maar even verderop lezen we deze merkwaardige zin: “Terwijl de discussie onmogelijk blijft, wordt het terrein stilaan ingepalmd door multinationals en wordt onafhankelijk onderzoek moeilijker en moeilijker.” Alsof het de schuld is van de fanatieke milieuactivisten dat de multinationals alles inpikken. Come on, zeg! 

De enige die dat thema echt centraal stelt, is de zwaar belaagde Bart Staes (niet in De Standaard, maar op de website van DeWereldMorgen.be – tekenend?): “Nu reeds hebben 10 bedrijven wereldwijd twee derde van de zaadmarkt in handen. Tien bedrijven hebben wereldwijd 84 procent van de agrochemicaliën in handen en 10 supermarktketens (waaronder Wall-Mart, Carrefour en Tesco) hebben 25 procent van de wereldmarkt in handen. De GGO-technologie zit in de handen van deze grote multinationale ondernemingen.

En ieder wetenschappelijk onderzoek, al dan niet onafhankelijk opgestart, komt uiteindelijk onder druk van het grote geld in handen van die voedselgiganten. Het gaat om duur en hoogtechnologisch onderzoek waarbij ontzettend veel overheidsgeld en steun voor het biotechnologisch onderzoek direct of indirect naar dit soort bedrijven gaat.

Er bestaat een sterke verwevenheid tussen overheid, universiteiten en industrie. En de industrie beslist al te vaak mee over de aard en de inhoud van de te financieren programma's. Er is het veel voorkomend fenomeen dat adviseurs van voedselveiligheidsagentschappen na verloop van tijd overstappen naar de voedselgiganten. Recentelijk werden meerdere mistoestanden blootgelegd in de Europese VoedselVeiligheidsAutoriteit EFSA.”

Dàt is de kern van de discussie over de actie op het testveld in Wetteren.

We moeten ophouden met de perverse logica van socialisering van de kosten en privatisering van de winsten: de belastingbetaler betaalt het dure onderzoek en de multinationals gaan met de winsten lopen. Die privatisering is in economische termen een vorm van ideologisch vermomde diefstal, of toch minstens ontvreemding van goederen en rijkdom. Denk aan Electrabel: wij hebben de kerncentrales gebouwd en afbetaald, zij gaan lopen met gigawinsten (die wij natuurlijk ook nog eens betalen).

Deze privatiseringswoede getuigt van een blindheid die ook ‘fundamentalistisch’ te noemen is: na zoveel bewijzen van de falikante gevolgen ervan, van crisis naar crisis, gaat men er onverminderd mee door.

Het lijkt de enige remedie: Griekenland zit in het slop, wel, dan gaan we de Griekse stranden privatiseren. Terwijl het strand toch wezenlijk van iedereen is. Zo was er een economische journalist (ook in De Standaard) die een paar jaar terug vaststelde dat de pollutie in de oceanen zorgwekkend was. Zijn oplossing: de oceanen privatiseren. Dat is toch ziek.

De eenentwintigste eeuw zal beheerst worden door een strijd voor het ecologisch evenwicht op de planeet (juist vandaag waarschuwt het International Energieagentschap dat we er niet zullen in slagen om de CO2-uitstoot te beperken en dat de temperatuur op aarde wellicht met meer dan twee graden zal stijgen tegen 2100, misschien zelfs met vier graden).

We moeten juist veel meer dingen als gemeengoed beschouwen. Niet alleen de lucht (die we voorlopig nog niet hebben geprivatiseerd, hoewel emissierechten in die logica zitten) en water (dat we volop aan het privatiseren zijn), maar het hele milieu. Het hele ecosysteem is gemeengoed, men zou kunnen zeggen het hoogste goed.

Landbouw is cruciaal voor het overleven van de mens en dus is zaaigoed gemeengoed. Dat Monsanto en nog een paar van die agro-giganten naar eigen zeggen door zowat alles te patenteren een quasimonopolie willen op de voedselproductie op wereldschaal is crimineel.

Ook hier legt Bart Staes de vinger op de wond: “De grote ggo-giganten zorgen voor een koppelverkoop van zaden en herbicides met een contractueel verbod op het gebruik van zaaizaad.

Boeren moeten dus elk jaar weer de kassa's van de voedselgiganten passeren. In opkomende landen als Argentinië, Paraguay of India worden boeren eerst gelokt met goedkoop zaad maar naar verloop van tijd moeten ze hoge royalties betalen, tot 20 dollar per ton. Kleine boeren gaan overkop en hun grond wordt opgekocht door grootgrondbezitters.

Daarbij vergeleken zijn de vernielingen van het veld in Wetteren klein bier. Ja toch. Dat die boodschap maar niet doordringt in het debat en in de hoofden van de mensen (en de bedremmelde wetenschappers), is niet alleen intriest maar stilaan hemeltergend en misschien zelfs levensbedreigend.

Dat genetische codes van aardappelen, zaden en zelfs dieren (zoals de fameuze varkens van Monsanto) privé-eigendom worden, is ethisch verwerpelijk en uiterst gevaarlijk. Juist op het moment dat we de aarde moeten zien als gemeengoed, wordt alles geprivatiseerd, dat wil zeggen ondergeschikt gemaakt aan winst en speculatie. Ziek, zeg ik, pervers en misdadig.

Daarom is er dringend nood aan een radicaal ander landbouwmodel, ook daarin sta ik pal achter Bart Staes, die pleit voor 'een agro-ecologie als een model waarbij er voldoende, veilig en gezond voedsel geproduceerd kan worden door landbouwers, hier en in de derde wereld, en dit in volle autonomie en met zicht op een voldoende hoog inkomen'.

Ja, er is duidelijk werk aan de winkel. Daarom verdienen de ecoclowns van het Field Liberation Front onze sympathie. Al zouden ze zeker moeten werken aan hun communicatie. De boodschap is nochtans doodsimpel en zonneklaar (met dank aan Greenpeace): ‘The Earth is Not for Sale!’

(‘You Fuckers!’ - wil de hooligan in mij er bij schreeuwen. Of zelfs: ‘Dood aan Monsanto!’ Maar ik zal mij maar beheersen en het gewoon houden op nadrukkelijke kapitalen: DE AARDE... IS NIET... TE KOOP!)  

Lieven De Cauter

Lieven De Cauter is cultuurfilosoof verbonden aan de KU Leuven.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

101 reacties

 • door David op dinsdag 31 mei 2011

  Van harte bedankt voor dit artikel meneer De Cauter. U maakt op een heldere en begrijpelijke wijze duidelijk waar het om gaat. Via deze weg wil ik ook mijn bewondering uitdrukken voor de heer Staes, die al jarenlang een ongelijke strijd voert tegen de belangen van grote en machtige multinationals, die voor een grijpstuiver het hele ecosysteem naar de haaien helpen. Proficiat!

  • door Rita Van 't Veld op donderdag 2 juni 2011

   ik wil u ook bedanken voor de menselijke logica in het betoog en ook Bart Staes die wel durft opkomen voor zijn mening. voor voldoende voedsel zit niemand te wachten op ggo-voedsel, maar om er winst uit te slaan natuurlijk wel. enkelen strijken die winst op. Het lijkt wel of we ziende blind zijn en mee scanderen dat het hier om het belang van wetenschappelijk onderzoek gaat. met wetenschappelijk onderzoek kun je precies alles verantwoorden: het doden van walvissen, experimenten op mensen, enz... Er is een landbouw die wel respect heeft voor de bodem en voor de biodiversiteit en die bovendien genoeg gezond voedsel kan voortbrengen. Het is de bio-landbouw, waar compost in de bodem gewerkt wordt en waar geen monocultuur geteeld wordt. Ik zou willen dat de bio-landbouw meer kansen zou krijgen.

 • door Laurens S op dinsdag 31 mei 2011

  Dus de redenering is, als ik het goed begrijp natuurlijk : wetenschappelijk onderzoek komt altijd de multinationals ten goede, dus laat ons maar ineens het wetenschappelijk onderzoek afschaffen? Ik denk hier aan iets met een kind en badwater enzo...

  • door Jan D op woensdag 1 juni 2011

   ... Beste misschien het artikel eens goed lezen, dat staat er nergens.

  • door wim swinnen op woensdag 1 juni 2011

   We leven - gelukkig - in een democratie, maar van sommige mensen zou je soms willen dat ze op een of andere manier het zwijgen kunnen worden opgelegd.

  • door Gauthier op donderdag 2 juni 2011

   Kris Peeters liet naar aanleiding van de aardappelveldslag weten dat het boycotten van wetenschappelijk onderzoek in onze huidige maatschappij niet kan. Dat is ook behoorlijk fundamentalistisch, dan maak je van wetenschap de nieuwe religie die niet meer in vraag mag worden gesteld. Wetenschappelijk onderzoek is allesbehalve heilig, zeker als het gesponsord wordt door multinationals. Die patatjes vernielen was helemaal zo ondemocratisch niet. twintig jaar geleden stond elke Groene! te juichen bij zulke acties. Nu heulen ze mee met de massa! Die zijn ziel verkoopt voor een gemodificeerde patat.

   • door Cyrn op donderdag 12 april 2012

    Als ik morgen een kerk vernietig, word ik een fundamentalist genoemd. Als ik zeg dat God niet bestaat, vindt niemand dat aanstootgevend. U haalt deze twee dingen door elkaar. De wetenschappers (bv. Lieve Geysen, Marc van Montagu ed.) staan open voor debat en wíllen in discussie treden over de pro's en contra's van GGO's, maar vinden het dan wat minder leuk als hun proefveld (dat aan zéér strenge regels voldeed) wordt aangevallen door honderden buitenlanders en een handvol Belgen. Wetenschappelijk onderzoek ís niet heilig en moet zeker met argusogen bekeken worden, maar was het er niet, dan liep u nu met een houten knuppel achter een damhert aan.

   • door Cyrn op donderdag 12 april 2012

    Als ik morgen een kerk vernietig, word ik een fundamentalist genoemd. Als ik zeg dat God niet bestaat, vindt niemand dat aanstootgevend. U haalt deze twee dingen door elkaar. De wetenschappers (bv. Lieve Geysen, Marc van Montagu ed.) staan open voor debat en wíllen in discussie treden over de pro's en contra's van GGO's, maar vinden het dan wat minder leuk als hun proefveld (dat aan zéér strenge regels voldeed) wordt aangevallen door honderden buitenlanders en een handvol Belgen. Wetenschappelijk onderzoek ís niet heilig en moet zeker met argusogen bekeken worden, maar was het er niet, dan liep u nu met een houten knuppel achter een damhert aan.

 • door Eddie G. op dinsdag 31 mei 2011

  [title]Beste Lieven, Volgens mij is[/title]Beste Lieven, Volgens mij is het niet onmiddellijk privatisering, maar wel monopolisme. In mijn ogen een belangrijk verschil. Maar verder kan ik je redelijk goed volgen. Toch moet ik zeggen dat Bart Staes ook heel belangrijke punten aanhaalt.

  • door Jan D op woensdag 1 juni 2011

   Privatisering creëert monopolisering. De groten slokken de kleintjes op, dus als je begint met privatisering weet je dat je uiteindelijk op die monopolie uitkomt.

 • door PatrickGhyselen op dinsdag 31 mei 2011

  Eindelijk een standpunt dat heel de patattenveldhistorie in een mondiaal perspectief durft te plaatsen: 1) waardenvrij onderzoek door universiteiten en het aan deze instellingen gelieerde ILVO is vandaag een illusie. Het door Peeters opgerichte ILVO moet in zijn onderzoeksdomeinen voor 50 % zijn werkingsmiddelen halen uit opdrachten voor de agro-industrie (onderzoek voor derden). Wie beweert dat het proefveld nu net bedoeld was omwille van het maatschappelijk belang (uitmaken of deze aardappelrassen schadelijke gevolgen kunnen hebben), is redelijk naïef. En zelfs al was dat zo, dan is het proefveldje eerder een schaamlap dan een uithangbord. 2) Veel belangrijker is zoals De Cauter aanhaalt, onze voedselketen die met de steun van onze Vlaamse regering in het rijke Noorden in handen komt van enkele mno's en werelddistributeurs en ons bvb. verplicht om smaakloze Frankensteintomaten te kopen, die overal in Europa hetzelfde smaken, ook al dragen ze het keurmerk ,,Flandria''. En tegelijkertijd in het arme Zuiden de boeren hun bestaanszekerheid ontneemt.

  • door luuk op woensdag 1 juni 2011

   Eet eens een bio-tomaat. Dat smaakt al twee keer beter dan zo'n rode verpakking voor water!

 • door Jonathan C. op dinsdag 31 mei 2011

  Ten eerste zou ik u aanraden om eens wat info over het patenteren van genen opzoeken, ik ben geen expert en zeker geen voorstander, maar het is enkel mogelijk om het specifieke ingeplante gen te patenteren niet het gewas of het dier. Ook hebt u het hier constant over Monsanto, terwijl dat slechts één van de spelers is, blijkbaar spelen andere bedrijven het wel eerlijk en mag men niet alles en iedereen over dezelfde kam scheren. Tenslotte haalt u onderdelen van het debat aan, zegt vlug uw eigen mening en zegt dan dat u het daarover niet wil hebben zonder enige vorm van argumentatie, als u een intellectueel eerlijk debat wil voeren is dit zeker niet de manier!

  • door christophe op dinsdag 31 mei 2011

   Jonathan: Monsanto controleert de technologie van 90 procent van de genetisch gewijzigde gewassen.

   • door Jonathan C. op dinsdag 31 mei 2011

    En daarom mag er geen onderzoek meer naar gedaan worden? Ze bezitten trouwens ook minimum 70% van de markt op gewone zaden, dit zegt toch niets over andere bedrijven.

 • door Joris Meys op dinsdag 31 mei 2011

  Sorry, maar U vergeet dat de voor de huidige soorten in de biologische teelt ook kweekrechten moeten betaald worden. Bij aardappelen, om bij het onderwerp te blijven : voor Sarpo Mira aan DANESPO, voor Toluca aan Agrico, en voor Bionica aan Meijer BV. Deze drie bedrijven zijn aangesloten bij Breeders Trust, de organisatie die een aantal van onze boeren recent nog aanklaagde wegens het niet betalen van kweekrechten.

  Daarnaast wordt nog steeds de fout gemaakt dat alle GGO's op één hoop worden gesmeten. Dankzij GGO's hebben we nu insuline voor diabetici die niet uit dieren moet geoogst worden, en die geen risico op allergische reacties inhoudt. Dankzij GGO's moeten kazen niet meer gestremd worden met eiwit uit kalfsmagen. Cisgene GGO's verschillen wezenlijk van transgene GGO's. Het inbrengen van resistentie tegen een ziekte verschilt wezenlijk van het inbrengen van resistentie tegen een herbicide.

  Dit negeren getuigt van enige naïviteit. Ik geef graag toe dat de constructen van Monsanto vrij waardeloos zijn op langere termijn, en hun monopolie zeker doorbroken mag worden. Maar dat doe je niet door GGO's in het algemeen in vraag te stellen. Dat doe je door alternatieven aan te bieden en aan te prijzen, en de ontwikkeling van al-dan-niet GGO alternatieven te stimuleren. Geneesmiddelen, frisdranken, waspoeders, ... worden ook niet zomaar in de ban geslagen omdat ze nu door enkele grote multinationals worden gemaakt.

  In die zin heb ik vooral respect voor de Haitiaanse boeren, die "nee" zeiden tegen Monsanto. Maar dat zal niet aan de heren en dames van het FLM gelegen hebben...

  • door e. op dinsdag 31 mei 2011

   Dat is meteen de intelligentste reactie die ik hier al heb gelezen.

  • door Katelijne Noens op woensdag 1 juni 2011

   Heb je het stuk van Lieven de Cauter hierboven eigenlijk gelezen?

   Je maakt 2 redeneerfouten: 1. Je vertrekt vanuit een stelling die de andere partij niet innam en geeft daarop tegenargumenten. Wie zegt er eigenlijk dat het FLM tegen alle GGO's is? Ze voerden toch geen actie tegen ggo's in insuline, ze voerden actie tegen ggo aardappelen. 2. Je verwijt het FLM dat ze geen recht van spreken hebben, omdat ze niet consequent zijn ( ze mogen geen kritiek hebben op de privatisering en monopolisering van voedingsgewassen omdat waspoeder ook door multinationals gemaakt wordt?). Dat is zoiets als zeggen dat je geen kritiek mag hebben op mensenrechtenschendingen in China, omdat er in andere landen ook mensenrechten geschonden worden. Vanuit deze redenering mag je nooit iets doen aan een probleem, tenzij je alle andere problemen ook tegelijk oplost. Hetzelfde geldt voor je argument dat ander zaaigoed ook gecommercialiseerd wordt.

   Ik vind Lievens stuk een zeer goeie analyse, en ik ben blij dat we deze stem (eindelijk) eens horen.

   • door Jef01 op woensdag 1 juni 2011

    Kan je mij zeggen wat het wezenlijk verschil is tussen GGO voor de productie van insuline of GGO voor voor resistentie tegen de aardappelziekte? Of waarom een pootaardappel die via kruisingen zijn resistentie bekomen heeft zoveel "natuurlijker" zou zijn dan een pootaardappel die via genetische modificatie deze resistentie bekomen heeft?

    Ik zag je hier al verschillende reacties posten waar je telkens je acties probeert te vergoelijken, en altijd komt altijd maar diezelfde reden naar voren. De rol van de multinationals.

    Maar leg mij dan alstublieft uit waarom je dan niet gaat betogen voor de kantoorgebouwen van BASF of de zo gevreesde Monsanto? Met het vernietigen van onderzoek, raak je echt niet de personen die je wil raken met jullie acties.

    En zoals meerdere malen gezegd ook de "normale" zaden zijn grotendeels in de handen van multinationals.

    Ik krijg de indruk dat de meerderheid van de FLM-aanhangers onvoldoende geïnformeerd is. Telkens je een poging doet debat krijg je altijd hetzelfde schema van bewijsvoering, hoe vaak ook die bewijzen weerlegd worden, vervolgens evolueert het naar mompel - Monsanto - mompel, en daarmee halen ze dan hun grote gelijk.

    En verder doet je analogie over de mensenrechten totaal niet ter zake.

    • door DidierVdM op woensdag 1 juni 2011

     Insuline is geen plant die zichzelf kan verspreiden, lijkt me duidelijk. Kruising is per definitie iets wat in de vrije natuur ook voorkomt, GGO per definitie niet. Ook duidelijk denk ik. Op zaden die door kruising onstaan zijn kan je geen patent nemen, op GGO's kan dit vreemd genoeg wel. Er wordt zelfs een marker in "geprogrammeerd" zodat dit traceerbaar is.

     Bij gebruik van "normale" zaden, kan een boer zelf zaden sparen om volgend jaar opnieuw te zaaien. Misschien met wisselend succes, maar hij mag het. GGO-zaden zijn gepatenteerd, en bijgevolg mag dit niet. Meer nog, in het land van de GGO's (USA) worden boeren die nog nooit zaden gekocht hebben bij Monsanto voor de rechter gedaagd om toch Monsanto te moeten vergoeden voor hun patent. Reden: Hun velden zijn besmet door de GGO-zaden van hun buurman.

     En dan zwijg ik nog over de onvruchtbaarheid van vee bij het voederen met het gemodifieerd mais en soya.

     • door Jef01 op woensdag 1 juni 2011

      Net wat ik zei dus: mompel - Monsanto - mompel, en daarmee halen ze dan hun grote gelijk.

      Kruising komt natuurlijk voor in de vrije natuur, maar GGO is een versneld proces van deze kruising. Het zorgt er enkel voor dat die welbepaalde resistentiegenen worden overgedragen. Bij gewone kruisingen worden ook andere genen overgedragen die er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat de aardappel toxisch is.

      Heb je wetenschappelijk bewijs voor je claim over de onvruchtbaarheid?

      Zoals meermaals gezegd: Boeren zijn niet verplicht om GGO-zaden te kopen aan een hogere prijs, de realiteit in de rest van de wereld toont aan dat ze, hoewel ze de keuze hebben voor de GGO-zaden kopen omdat ze daar meer winst uit halen of minder werk moeten in steken. (Quote van Lieve Gheysen)

      En om nog eens af te sluiten met een quote van Lieve Gheysen: Op basis van rapporten uit Canada en Spanje blijkt het best mee te vallen met de co-existentie problematiek tussen biotech-telers en biologische telers.

      • door DidierVdM op woensdag 1 juni 2011

       toont ook aan dat ze er in werkelijkheid niks mee winnen. Amper 0,5% geloof ik ergens gelezen te hebben, tot een fenomenale -2% in productie. Denk toch dat het aan iets anders ligt... Ik hoor bij u een ondertoon van mompel - euro's en dollars - mompel.

       Maar je hoeft het heus niet eens te zijn met het principe "voorzichtigheid". De toekomst zal ons leren.

       • door Jef01 op woensdag 1 juni 2011

        Ik ben geen rechtstreeks betrokkene van dit onderzoek of GGO, mijn specialisatie ligt in de Chemie & Bioproces. Jouw vlieger van mompel-euro's-mompel gaat niet echt op.

        Heb je eventuele bronnen voor je cijfers waar je zo graag mee schermt?

        Ik ben het volkomen eens met het principe "voorzichtigheid". Aan zo'n onderzoek gaat een énorm dossier vooraf waar in alle mogelijke risico's bestudeerd worden. Indien het niet veilig is zal het echt geen groen licht krijgen hoor. Ik zeg ook niet dat GGO dé oplossing zijn, er moet onderzoek naar alternatieve pistes plaatsvinden.

     • door Isaak D op woensdag 1 juni 2011

      Ik wil hierop even reageren:

      De insuline wordt geproduceerd door micro-organismen. In theorie kunnen deze micro-organismen net zo goed in de atmosfeer terecht komen als de zaden van gemodificeerde planten. Verder worden er wel degelijk patenten afgesloten op bestaande rassen. Bovendien is het heel gemakkelijk om de huidig gebruikte zaden in handen van het bedrijf te houden. Er wordt immers met hybriden gewerkt, de vader- en moederlijnen worden door het bedrijf zelf opgekweekt en bijgevolg is het voor een buitenstaander onmogelijk om de hybride lijnen te gaan vermeerderen.

      In de moderne veredeling (óók in de biologische!) wordt met hybride rassen gewerkt. In het kort komt het erop neer dat een moederras via inteelt verkregen wordt, en dat dit gekruist wordt met een vaderras. Beide rassen blinken uit op bepaalde kenmerken, maar vertonen ook zwaktes. Door de goede kenmerken op de dominante genen vast te leggen en moeder- en vaderlijn te gaan kruisen komen de sterke/goede eigenschappen in de F1-hybride tot uiting en blijven de negatieve eigenschappen achterwege omdat ze recessief overgedragen worden. Doordat twee homogene lijnen met elkaar gekruist worden is de F1-generatie nakomelingen allemaal fenotypisch identiek (immers: de dominante genen zijn voor alle F1-hybriden gelijk en bepalen dus de kenmerken). Ga je nu zaad van deze F1 generatie winnen, dan krijg je zaad dat tussen de F1's onderling gekruist is. Hierbij krijg je een enorme verscheidenheid in de F2-generatie, met kenmerken die uiteenlopen van de uiterste zijde van de moederlijn tot de uiterste zijde van de vaderlijn. Met deze F2 valt vrijwel geen landbouw te drijven: enerzijds zal de opbrengst sowieso lager liggen (je hebt immers het heterosis-effect bij de hybride die ontstaat bij de kruising van twee ingeteelde lijnen), verder zal de uniformiteit van het opgekweekte product te wensen overlaten en wordt het dus zeer moeilijk om te gaan oogsten. Zeker bij gewassen als graan die machinaal gedorst worden en dus gelijktijdig hun rijpheid moeten bereiken zal machinaal oogsten vrijwel onmogelijk worden zonder grote verliezen te lijden.

      Die onvruchtbaarheid van vee, heb je daarvoor een wetenschappelijk gefundeerde bron? Ik zou er graag meer over lezen.

     • door Joris Meys op woensdag 1 juni 2011

      Insuline is een menselijk eiwit, waarvoor het gen is ingebracht in een ander organisme (in dit geval bacteriën). Bacteriën kunnen zich wel verspreiden, en iets sneller en gemakkelijker dan planten, nietwaar? Lijkt me duidelijk. Het resultaat van cisgene modificatie verschilt in niets van het resultaat van een kruising. Beide eindproducten zijn op genetisch vlak niet te onderscheiden. Dit in tegenstelling tot transgene modificatie. De merkergenen waarnaar je verwijst, moeten worden weggehaald bij productie.

      Bij gebruik van normale zaden mag de boer NIET zelf zaden sparen om volgend jaar opnieuw te zaaien. Of in geval van aardappellen, aardappelen bijhouden om uit te poten (want aardappelen, die zaai je niet. Die planten zich vooral vegetatief voor). Kweekrechten, mijn beste, kweekrechten...

      En wat de juridische aberraties van Monsanto in de VS betreft, de kans is veel groter dat de bioboer een schadeclaim verkrijgt omdat zijn veld besmet is dan omgekeerd. Als ik het goed heb, heeft Monsanto die rechtszaken ook allemaal verloren. En terecht! Maar daar hebben deze aardappelen dan weer niks mee te maken. Net zomin als met de onvruchtbaarheid van vee, het terugvinden van Cry1Ab in canadese foetussen, de levertoxiciteit van dit Cry1Ab bij ratten enzovoort. Uw reactie is een perfect voorbeeld van wat ik aankaart : alles wordt op een grote hoop gegooid, en Monsanto wordt gebruikt als excuus om eender welke andere inspanning de grond in te boren, ongehinderd door enige kennis van zaken.

     • door Gudrun Spildooren op woensdag 1 juni 2011

      Aan DidierVdM: Er bestaat wel degelijk iets zoals een Plant Variety Right. Daarbij wordt de kweker zelfs veel beter beschermd dan de patenten die dat doen voor de GGO's. Kweken is immers veel moeilijker, dus is het maar logisch dat die inspanning wordt beloond. Doch vraagt het ook heel wat werk en vooral geld om een GGO aan te maken die voldoet aan de volledige regelgeving. Daar zit ook meteen het probleem van vele kleine bedrijfjes, die wel de kennis in huis hebben, maar niet het geld. De wetgeving is zo streng dat enkel heel kapitaalkrachtige bedrijven en een paar overheidsinstelling erin slagen om te starten aan de veldproeven die nodig zijn alvorens te commercialiseren. Maar voor die veldproeven is er al een hele weg afgelegd in het labo en daarna moet nog een hele testprocedure op toxiciteit, allergenen, en noem maar op doorlopen worden. Vreemd genoeg moeten die toxiciteitsproeven niet doorlopen worden voor nieuwe soorten die niet genetisch gemanipuleerd zijn...

      De merker waarover u het heeft wordt niet speciaal "geprogrammeerd" hoor. Het gaat hier over het gen zelf waarvoor een methode wordt ontwikkeld om het te kunnen traceren (hoogstwaarschijnlijk een primerpaar voor een qPCR). Zo kunnen batchen GGO en niet-GGO van elkaar onderscheiden worden. In Europa is het namelijk verplicht de voedingswaren te labelen vanaf dat ze 0,9% genetisch gemanipuleerd materiaal bevatten per ingrediënt. Europeanen weten dus perfect wat ze eten (als ze het label lezen tenminste), dat lijdt echter tot producten die zielig in de winkel blijven staan en tot slot maar uit de rekken genomen worden. In Amerika is dit niet het geval daar is labelen niet verplicht. Daar gingen de boeren niet failliet, maar de mensen hadden geen vrije keuze. Wat nu het beste systeem is, labelen of niet labelen, zal een eeuwige discussie blijven.

      Door de twee bovenstaande dingen (strenge wetgeving en labeling) hinkt Europa hopeloos achterop op vlak van GGO's. Toch is het technologiepark in Zwijnaarde stilaan aan het uitgroeien tot een mekka in de biotechnologie. En dat is maar goed ook, jarenlang trokken de meest geniale wetenschappers rechtstreeks naar het buitenland. Nu het ons eindelijk lukt om veel van die grijze cellen in ons eigenste kleine belgenlandje te houden, drukt een kleine groep mensen hun mening door en geven ze vele wetenschappers een slag in hun gezicht. Ik las al vele reacties en gelukkig zijn de meeste positief voor onze wetenschappers. Toch zal dit nog lang nazinderen en zeker bij vele jonge technologen, hopelijk blijven ze gespaard van verdere aanvallen en beslissen ze om hun kennis hier te houden.

      Zelf studeer ik bijna af als bio-ingenieur in de cel- en genbiotechnologie. Ik kan u verzekeren dat meermaals over de ethiek rond GGO's, Monsanto en andere bedrijven werd gedebatteerd. Iedereen heeft in onze opleiding de kans gekregen om zijn mening te vormen en zal daar in zijn verdere carrière naar handelen. Zelf denk ik dat GGO's kunnen bijdragen aan een meer biologische teelt dan de landbouw die we nu kennen. Minder pesticiden, herbiciden en fungiciden komen immers de biodiversiteit ten goede (en de portemonnee van de boeren, ook al zijn die GGO zaden iets duurder). Maar GGO's gaan het voedselprobleem niet oplossen, daarvoor moet de mentaliteit van elke mens veranderd worden. GGO's kunnen wel hun steentje bijdragen in de hele problematiek, op voorwaarde dat ze grondig gescreend zijn (en die screening is er inderdaad). En wat winstbejag betreft, bedrijven maken winst, dat is waar (woekerwinsten keur ik zelf ook af, laat staan enorme bonussen voor CEO's en andere hooggeplaatsten). Maar denk ook eens aan de vele farmaciebedrijven, is het normaal dat mensen in de derde wereld hun medicijnen niet kunnen betalen terwijl farmabedrijven lustig wielerploegen sponsoren? Zulke praktijken zijn er in elke sector. Schiet de biotechonologie daar toch niet voor af, want het heeft wel degelijk potentieel.

   • door Joris Meys op woensdag 1 juni 2011

    Ja, ik heb het gelezen

    1a) "De kern van de zaak is de privatisering van gemeengoed van de mensheid." : Dat is blijkbaar niet de kern van de zaak, aangezien de privatisering evengoed geldt voor de biologische aardappelen die als alternatief worden aangehaald door Bart Staes en het FLM. De aarde is dus blijkbaar wel te koop, en als het om biologische teelt gaat, is die privatisering plots geen probleem meer. Is dat dan consistent?

    1b) Wie zegt er dat het FLM tegen alle GGO's is? Het FLM : "Enkel door directe actie kunnen we de deur dicht houden voor GGOs in ons ecosysteem en het voorzorgsprincipe toepassen." (uit hun persberichten)

    2) U heeft niet goed gelezen. Ik heb duidelijk gesteld dat frisdranken ... niet in de ban worden geslagen omdat ze door multinationals gemaakt worden, dus dat men niet tegen frisdranken is, maar tegen de multinationals. Terwijl men in het geval van GGO's het principe van GGO's veroordeelt met als argument "de multinationals". Dat is inderdaad niet consequent. Dat is hetzelfde als tegen frisdrank zijn omdat Coca Cola bestaat.

    Ik duid er dus alleen op dat de argumentatie die men zogezegd wil gebruiken om de actie goed te keuren, geen steek houdt, om twee redenen : a) de argumentatie gaat ook op voor wat men als alternatief aanbrengt. Dat is dus zeggen dat Communisme slecht is omdat het de mensenrechten schendt, terwijl men zelf een totalitair regime zou aanprijzen.

    of

    b) de argumentatie is gericht tegen iets heel anders, maar wordt ge-extrapoleerd op "de GGO".

    En daarnaast geef ik aan dat "dé GGO" niet bestaat, dus dat elke discussie over "dé GGO" per definitie een te grote veralgemening inhoudt, wat het debat waardeloos maakt. De boeren in Haiti doen dat beter : die hebben zeer specifieke redenen (en terecht!) om de zaden van Monsanto te weigeren. De kern van het debat zou dus niet moeten liggen bij de algemene principes van GGO, want dan smijt men al de zaken die ik heb aangehaald op één hoop. De kern van het debat moet liggen waar het probleem zich werkelijk stelt : bij de specifieke toepassingen van multinationals zoals Monsanto. Maar dat vereist dan weer een minimum aan kennis, zo'n debat kan niet gevoerd worden met moreel-filosofische platitudes zoals nu het geval is.

    Voor de duidelijkheid: Ik kan U een hele hoop wetenschappelijk onderbouwde redenen geven, inclusief referenties naar onafhankelijk onderzoek (dus niet van Greenpeace of enig andere anti-partij), om Monsanto's producten te klasseren als waanzinnig. Bij de aardappelen in kwestie ligt dat een stuk moeilijker.

   • door B op donderdag 2 juni 2011

    Ok, maar als ze niet tegen GGO's zijn maar tegen privatisering van gemeengoed, waarom wordt er dan specifiek actie gevoerd tegen GGO’s in het kader van opeising van het gemeengoed? Indien tegen emissierechten waarom geen aanval op industrie en landbouw? Neen, specifiek gericht uit angstpsychose tegen GGG’s, terwijl GGO’s ons al decennia lang van dienst zijn, zoals transgene insuline. Trouwens, insuline wordt verkregen uit E.coli (jawel diezelfde vieze E.coli bacterie die nu lelijk huishoudt in Duitsland)...Transgeen, das NOG erger dan cisgeen!

  • door Nele op woensdag 8 juni 2011

   Voila, de zaak is inderdaad ingewikkelder dan men aanhaalt in dit artikel. Goede reactie!

 • door Glenn Van Biesen op dinsdag 31 mei 2011

  U haalt zelf aan waar het schoentje knelt in uw betoog. Niemand zal betwisten dat de discussie over de privatisering van de voedselketen dient gevoerd te worden. Maar wanneer het doel van deze actie (het vernietigen van een aardappelveld in Wetteren) was om een publiek debat te laten ontstaan in de mainstream media en u zelf aanhaalt dat dit niet gebeurd in diezelfde mainstream media, is deze actie dan geslaagd? U kan het toch moeilijk op de mainstream media zelf steken dat ze niet mee willen?

 • door Bram op dinsdag 31 mei 2011

  De vrije markt kan niet functioneren zonder staatssteun.

  • door johnj op woensdag 1 juni 2011

   Door het geven van steun komt een directe verandering van gelden op gang. Juist door het steunen van projecten in welke vorm dan ook wordt de globalisering gevoed. Als er geen steun gegeven wordt in welke vorm dan ook door een staat (niet meer terug te draaien) en elke regio voor zich zorgt of zorgde dan was er geen uitbuiting geweest in andere wereld delen. Waren er nu geen F-16 toestelen van het oorlogskabinet op kinderen aan het schieten.

 • door Nick De Meester op dinsdag 31 mei 2011

  Beste Lieven,

  U verklaart hier dat deze daden onmogelijk hooliganisme genoemd kunnen worden. Hier ben ik het mee eens. De juiste term is vandalisme. Wie gaat de schade betalen?

 • door Filip Werkers op dinsdag 31 mei 2011

  Dat de aarde niet te koop is en uw conclusie om daarmee het kortzichtig vandalisme van een paar idioten te verdedigen is populistisch en manipulatief. Voor iemand die zichzelf het epitheton 'cultuurfilosoof' aanmeet verwacht ik op zijn minst een minimum aan rationele onderbouw. Helaas ben ik hier wel erg op mijn honger blijven zitten.

 • door PjjB op dinsdag 31 mei 2011

  "Zelfs de milieupartijen durven op dit moment milieuactivisme niet meer verdedigen. Triestig." !!! Natuurlijk zijn planten (en dieren) in de loop van voorbije eeuwen niet alleen evolutief, maar ook met menselijk ingrijpen door kruisingen gemodificeerd, maar GGO is nog wel iets heel anders. "De kern van de zaak is de privatisering van gemeengoed van de mensheid." "Er bestaat een sterke verwevenheid tussen overheid, universiteiten en industrie. En de industrie beslist al te vaak mee over de aard en de inhoud van de te financieren programma's. Maar juist over voedsel, gezondheid en biodiversiteit moeten we" [NIET, heb ik de stellige indruk] "denken op de lange, heel lange termijn. Enkele tientallen jaren geleden werd een multidisciplinair doctoraal onderzoek naar de vervuiling van een rivier, gesponsord door een aantal bedrijven die langs die rivier 'werkzaam' waren, stopgezet (de doctorandi mochten het vergeten, en op geen enkele wijze hun bevindingen publiek maken, laat staan er hun doctoraat mee beëindigen) toen de erbarmelijke resultaten bleken (en dus niet aan het licht mochten komen) ... Geen gerucht dus over dergelijk ingrijpen.

  Nogmaals: "Zelfs de milieupartijen durven op dit moment milieuactivisme niet meer verdedigen. Triestig." !!!

 • door Hella op dinsdag 31 mei 2011

  Dank voor uw strijd tegen de ggo-gewassen. Men beseft niet dat producten met gemanipuleerde DNA ook de DNA van de mens zullen beïnvloeden. Dan Basf en Monsanto eens vertellen hoe de mensheid binnen enkele generaties zal eruitzien! Mensen gaan muteren omdat ze gemuteerde etenswaren zullen consumeren. Zullen wij nog 'mensen' heten of zullen wij een andere dierensoort worden, G-mens of Homo Monsantus bijvoorbeeld.

  • door Jonathan C. op dinsdag 31 mei 2011

   Troll alert!

  • door E. D. op woensdag 1 juni 2011

   Ik wil wel eens een studie zien, die bewijst wat jij beweert: 'De mens neemt het DNA van zijn voeding over'. Vreemd dat de West-Europese mens nog niet in een varken veranderd is, of in een sojaboon ... Spreek eens met iemand uit je omgeving met wat wetenschappelijke achtergrond en stel hem je these eens voor. Als hij niet over de grond rolt van het lachen, zal hij je zeker uitleggen dat dit niet kan.

   • door melanie op woensdag 1 juni 2011

    ... ik zie anders wel heel wat varkens onder de West-Europeanen... Akkoord met de analyse in het hoofdartikel. Mij storen in de rand ook heel wat fenomenen: - dat men gewag maakt van 'zinloos geweld'... tegen patatten verdorie. Ik heb maar één soort geweld gezien en dat was het gebruik van matrakken tegen jongelui die op de grond lagen - sorry, voor mij gaat een mens nog altijd voor op een patat, hoe veel geld die ook heeft gekost - het beroepsverbod dat onderzoekers nu wordt opgelegd, die aan de actie deelnamen - het criminaliseren en ridiculiseren van een kleine groep die, op radicale (of liever 'eradicale') wijze iets doet aan het openbreken van een debat hierover , zonder verder belang dan wat zij zien als het algemeen belang. Vandaar dat ik een zekere sympathie voor hun actie kan opbrengen en niet kan begrijpen dat zo weinig gewone burgers dit durven uitspreken - menslievendheid (vechten tegen hongersnood) wordt voorgesteld als de beweegreden van deze wetenschapstak, terwijl die gewoon haar eigen beweegredenen heeft, zoals wetenschap altijd haar eigen logica volgt: zo ver mogelijk gaan, zo veel mogelijk doen, en iedereen die er vragen over stelt buiten het debat stellen door zich te verschansen achter het eigen specialisme. En achteraf de kennis verkopen aan de hoogste bieder, voor zover dat op voorhand nog niet is gebeurd. Hoog tijd dat wetenschappaleijk onderzoek haar status van halfgod verlaat, wat zelfkritischer wordt en wat beter wordt gescreend op maatschappelijke relevantie en wenselijkheid, door onafhankelijke teams - één en ander doet me denken aan de eerste acties van Greenpeace, waartegen ook hard en furieus werd gereageerd. De publieke opinie weet intussen wel beter...

   • door DidierVdM op woensdag 1 juni 2011

    Er is ook geen enkel onderzoek die kan aantonen wat de gevolgen zijn voor dier en mens door deze GGO's te consumeren. De enige resultaten die (alhoewel niet "wetenschappelijk" vastgesteld) kunnen vastgesteld worden zijn echter niet bemoedigend. De documentaire (ben even de naam kwijt) over Monsanto en de gevolgen van hun werkwijze in het ultra-liberale USA, met o.a. quasi onvruchtbare runderen, sprak boekdelen. Omdat er geen studie is die bewijst dat ons DNA beinvloed wordt door GG-DNA betekend jammer genoeg niet dat er geen probleem is of kan zijn. Hetzelfde geldt voor GSM straling, en intussen komen er steeds meer onderzoeken die aangeven dat dit wel degelijk kanker kan veroorzaken. Voorzichtigheid is dus geboden.

    Voeding heeft wel degelijk een rechtstreekse impact op de mens. Misschien volgens u niet op DNA niveau, maar wat is kanker dan ook weer precies?

    Onderzoek naar GGO's mag van mij wel, maar in een hermetisch afgesloten labo. Tot men hiervan alle consequenties tot een aanvaardbaar niveau kent, en de risico's op besmetting van omgeving heeft kunnen inperken tot quasi nihil. Ik geloof niet dat dit nu het geval is. De bermen lang de autostrades bewijzen het tegendeel.

   • door Jonathan C. op woensdag 1 juni 2011

    Het kan wel hoor, maar er is totaal geen reden om daar bang voor te zijn, sta mij toe het wat te verduidelijken: - Er is een mogelijkheid dat onder ideale laboratoriumomstandigheden (die mijlenver staan van reeele omstandigheden) er een transgeen gen wordt overgedragen van het voedsel op een andere cel. Merk hierbij op dat dit met cisgene genen nog nooit is aangetoond en dat dit niet noodzakelijk een menselijke cel hoeft te zijn (er zitten miljarden bacterien in ons lichaam die daar veel ontvankelijker voor zijn) - De reden hiervoor is dat de eiwitmoleculen van dit gen speciaal zijn aangepast om korte tijd buiten de cel te kunnen overleven, anders zou men het RNA of DNA van de plant ook nooit kunnen aangepast hebben. Dan nog is de tijd die het gen heeft om zich in een andere cel te nestelen zeer beperkt. - Mocht dit gen binden op een bacterie in ons darmkanaal is er geen reden om aan te nemen dat het een evolutionair voordeel oplevert en is de kans zeer groot dat het uitsterft, als de bacterie al levensvatbaar zou zijn na die mutatie. - Als dat gen dat gen zou binden met een menselijke cel, dan gelden bovenstaande regels evenzeer, de kans is minimaal dat het zich zou doorzetten en dan nog hoeft dat geen nadeel op te leveren. - Het ergste dat zou kunnen gebeuren is dat de menselijke cel evolueert in een kankercel, maar een gezond lichaam houdt constant een 200 van deze cellen in bedwang, het is pas een probleem wanneer het lichaam hier niet meer toe in staat is dat er eventueel kanker mogelijk is, maar dat is afhankelijk van honderden andere parameters.

    Ik weet dat het nogal veel puntjes zijn die niet echt uitgediept worden, maar ik denk dat je dit best overlaat aan experten want de materie is enorm ingewikkeld en ik denk niet dat die bij de milieugroeperingen zitten. Maar dit is alleszins een risico in de grootteorde van de kans om de lotto te winnen en dus eigenlijk geen afdoend argument tegen ggo's (wat niet wil zeggen dat men het niet moet onderzoeken).

    • door Hella op donderdag 2 juni 2011

     Wij, en ons bestaande voedsel zijn het product van vele eeuwen natuurlijke selectie, waarbij alles uitgebreid getest is. Dat is heel wat anders dan een firma die wat sleutelt aan DNA zonder te kunnen weten wat daar allemaal mogelijke gevolgen van kunnen zijn, onder andere omdat we nog altijd niet erg veel begrijpen van ecosystemen EN van de werking van DNA. Ja ja, het is niet omdat je weet uit welke bouwstenen het bestaat dat je de werking kent van een complex organisme, en dan is er nog het ecosysteem errond zoals hierboven vermeld! "Het zal nog tientallen, misschien wel honderd jaar duren vooraleer we de volledige gevolgen ervan zullen kennen. Kijk maar naar wat er nu gebeurt met antibiotica: vroeger werd er los mee omgesprongen, nu (ongeveer) 40-50 jaar later, waarschuwt men er sterk voor. Een vriend dokter zei mij zelf eens: Wees voorzichtig als een dokter je een nieuw geneesmiddel aanraadt. (Eigenlijk speel je proefkonijn). Gsm-straling, idem dito. In het begin geen vuiltje aan de lucht, nu begint men eindelijk ervoor te waarschuwen. En ga zo maar door. Mijn ervaring is dat men met nieuwe dingen altijd heel voorzichtig dient te zijn, en heel lang. En mag ik nog een voorspelling doen? Binnen tientallen jaren zal men zeggen: wees voorzichtig met al die vaccinaties die men aan jonge babietjes, peuters en kleuters geeft. Alleen de medische industrie vaart er wel bij. Uitgezonderd voor heel ernstige ziektes is het veel beter dat de kindjes de ziekte zelf meemaken. Een vaccin is altijd een risico want er is een heel minieme kans dat die geïnfecteerd is, dus dat je er heel ziek kan van worden. Bovendien ben je met een vaccin nooit 100% zeker dat je nooit meer de ziekte zal doormaken. Als je de ziekte krijgt, ben je dat wel. En eigenlijk, hoe komt het dat al die 40-, 50-, 60-, ... jarigen hier nog op de aardbol rondlopen? Die kregen nooit al die vaccinaties.Zouden die allemaal niet moeten gestorven zijn van al die vreselijke ziektes als windpokken, mazelen, ...???" (An)

     • door Jef01 op vrijdag 3 juni 2011

      Het is niet omdat je erin slaagt het woord ecosystemen in een zin te krijgen met het woord DNA dat je daarmee een punt gemaakt hebt.

      En jouw punt over antibiotica doet niets af aan antibiotica zelf. Als ik jouw analogie doortrek had je Alexander Fleming zijn onderzoek ook vernietigd wanneer hij penicilline ontdekte, en had je zo miljoenen doden op jouw geweten.

      Wees voorzichtig als een dokter je een nieuw geneesmiddel aanraadt. Wat een geluk dat je me hiervoor waarschuwt, ik begon bijna de twijfelen aan al de fasen die een geneesmiddel moet doorlopen alvorens het op de markt gebracht mag worden.

      Weet jij eigenlijk waaruit een vaccin is opgebouwd en de ken je de eigenlijke werking ervan?

 • door fhzer op dinsdag 31 mei 2011

  De kritiek op het onderzoek naar ggo's is zondag gekaapt door mensen die ze aan hùn private belangen opofferden: het verlangen om met een spectaculaire actie het monopolie op aandacht en morele autoriteit verwerven. Het resultaat is navenant: zij die toelaten of toejuichen dat private commerciële belangen het wetenschappelijk onderzoek sturen, kunnen zich dank zij de actie profileren als de belichaming van de vooruitgang, die door de welwillende private sector helaas beschermd moet worden tegen de duistere driften van de onwetende, in slogans denkende massa. BASF kon zich geen betere PR dromen dan de beelden van actievoerders en oproerpolitie die vechtend door de patatten rollen. Alleen de stereotype professor in labojas, op handen en knieën op zoek naar z'n bril, ontbrak nog. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te voorspellen dat zo'n karikaturisering en polarisatie elk debat onmogelijk maken.

  • door Jan D op woensdag 1 juni 2011

   Er was geen publiek debat en er zal er geen komen, en dat komt niet door actievoerders, maar dat komt omdat nette heren en nette dames enkel uit zijn op maximale winst, en alles wat dat in de weg staat moet opgeruimd.

   • door barth op woensdag 1 juni 2011

    Het debat wordt gevoerd door wetenschappers op basis van feiten. En die feiten zijn gebaseerd op waarnemingen bij experimenten. Wie experimenten 'opruimt' uit vrees voor de uitkomst, maakt rationeel debat onmogelijk. En dat inderdaad alles behalve 'net'. De actie heeft het voor de wetenschappers die kritisch staan tegenover ggo's alleen maar moeilijker gemaakt om gehoord te worden. Welke wetenschapper wil immers luisteren naar mensen uit een kamp dat de wetenschappelijke methode aanvalt?

 • door Eric Rosseel op woensdag 1 juni 2011

  Ik was geschokt door de actie can FLM. Maar toen ik me daarom lid maakte van de Fb-groep Save Our Science, merkte ik al na een halve dag dat die "wetenschappers", of althans een deel ervan, zelf intellectuele hooligans zijn. Elementaire fouten tegen de logica en de regels vh wetenschappelijk denken: in de academische kringen waar ik 40 jaar deel van uitmaakte, werd dit inderdaad steevast intellectueel hooliganisme genoemd. Maar dat die "militante" wetenschappers geen logica respecteren: je mag het hen niet zeggen (je wordt meteen door de 'moderator' op de vingers getikt en eigenlijk aangenmaand je biezen te pakken). Het is inderdaad "Save OUR Science" en niet "Save Science". Het was een zware opdoffer voor mij om net bij die mensen zo'n manieren van doen aan te treffen. Ze zijn misschien beleefd, maar logica gaan ze graag uit de weg. En ze menen ook nog lessen te mogen geven over kwesties die tot een academische discipline behoren, die zij vermoedelijk, vermits het geen biotechnologie is, als praatbarak voor idioten beschouwen. Triestig. Voor mij wordt het meer en meer kiezen tussen cholera en pest!

 • door Eric Rosseel op woensdag 1 juni 2011

  Ik was geschokt door de actie can FLM. Maar toen ik me daarom lid maakte van de Fb-groep Save Our Science, merkte ik al na een halve dag dat die "wetenschappers", of althans een deel ervan, zelf intellectuele hooligans zijn. Elementaire fouten tegen de logica en de regels vh wetenschappelijk denken: in de academische kringen waar ik 40 jaar deel van uitmaakte, werd dit inderdaad steevast intellectueel hooliganisme genoemd. Maar dat die "militante" wetenschappers geen logica respecteren: je mag het hen niet zeggen (je wordt meteen door de 'moderator' op de vingers getikt en eigenlijk aangenmaand je biezen te pakken). Het is inderdaad "Save OUR Science" en niet "Save Science". Het was een zware opdoffer voor mij om net bij die mensen zo'n manieren van doen aan te treffen. Ze zijn misschien beleefd, maar logica gaan ze graag uit de weg. En ze menen ook nog lessen te mogen geven over kwesties die tot een academische discipline behoren, die zij vermoedelijk, vermits het geen biotechnologie is, als praatbarak voor idioten beschouwen. Triestig. Voor mij wordt het meer en meer kiezen tussen cholera en pest!

  • door Hella op donderdag 2 juni 2011

   "intellectuele hooligans", "elementaire fouten tegen de logica", "intellectueel hooliganisme", "geen logica", "zo'n manieren van doen", "logica gaan ze graag uit de weg", "Triestig", "cholera en pest"

   - en GEEN ENKEL concreet bezwaar of voorbeeld! Dit is pas triestig. Vooral omdat je zelf een wetenschapper bent

  • door Elisabeth De Wilde op dinsdag 7 juni 2011

   Wat voor acroniem zou Save Science geven? Daar kunnen ze nu toch niet mee vereenzelvigd worden zeg nu zelf, Eric!

 • door Edith Legrand op woensdag 1 juni 2011

  Drie deelnemers aan de actie zouden medewerkers van de KUL zijn. Er wordt aan gedacht hen te schorsen. Het zou voor personeel van de KUL zelfs niet toegestaan zijn om de actie te verdedigen. Ik vrees voor Lieven De Cauter.

  • door PatrickGhyselen op woensdag 1 juni 2011

   Dat zal de KULeuven wel niet doen. Dit ruikt niet alleen naar het ,,Berufsverbot'' uit Duitslands ,,bleierne Zeit''. Dan wordt pas duidelijk dat een universiteit als de KULeuven, net als de UGent trouwens - wat moraalfilosofen als Braeckman ook mogen beweren - al lang niet meer voor ,,onafhankelijk en waardenvrij onderzoek'' staat dat het als universiteit zou moeten voeren. De universiteiten overleven vandaag door voor de mno'en research te doen. ,,Onder invloed van de kapitalistische machtsverhoudingen die voor de materiële reproductie van moderne maatschappijen bepalend zijn, is namelijk de leefwereld gekoloniseerd door het economische en het politieke subsysteem. De media geld en macht zijn niet alleen bepalend voor de omgang tussen mensen in het maatschappelijke systeem, waar zij om zo te zeggen thuishoren, maar zijn ook de leefwereld binnengedrongen en verdringen daar het communicatieve handelen (het discussiëren vanuit waarden en normen),'' schrijft Habermas ergens. Het ILVO is zo'n ondoorzichtig vehikel van het politieke en het economische subsysteem, dat met zijn onderzoeksresultaten voor de industrie, uiteindelijk zonder dat we het merken, onze leefwereld steeds meer binnendringt en bvb. de smaak van onze dagelijkse tomaat en onze sla bepaalt. Hierover is dringend een debat nodig: hebben we nog wel behoefte aan meer van die eenheidsworst en van dat onberispelijk uitziende Frankensteinvoedsel? Hoe zit het met de diversiteit, maar ook met de veiligheid in ons voedselaanbod? Het ILVO legt wel databanken aan en conserveert oude soorten en rassen, maar voor wie? Enkel voor strategisch-genetische doelstellingen? Of de consument binnenkort, wanneer de mulitnationals een monopolie verwerven, nog wel de keuze heeft tussen ggo's of een niet-gemodificeerd alternatief, is de vraag waarrond het debat gevoerd moet worden, evenals de repercussies van de monopoliesituatie van deze mno'en voor de nog veel precairdere voedselvoorzieningen in het Zuiden. In die optiek is een patattenveldactie die niet geheel volgens de regels van de burgerlijke ongehoorzaamheid verliep, niet meer dan een voetnoot waard. De Europese landen zijn verdeeld over de teelt van GGO's. Sommige landen, zoals Frankrijk, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Hongarije, Italië en Griekenland zijn (gedeeltelijk) GGO-vrij. Andere landen, waaronder België, Nederland, Groot-Brittanië, Ierland, Denemarken, Zweden, Finland, Spanje en Portugal laten GGO-teelt toe. In de Verenigde Staten zijn GGO's vrij algemeen aanvaard. Voor de Europese consument is het zo ver nog niet, maar in de Europese veevoedersector is het gebruik van GGO's inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. De politieke verdeeldheid binnen Europa is een zwak punt; het laat de mno'en nog gemakkelijker toe om verdeel- en heersspelletjes te spelen met de verschillende lidstaten.

 • door Manuel op woensdag 1 juni 2011

  Wetenschap zonder moraal met als enige motief meer winst is niet gelijk aan redding. Maar ondergang van de mensheid.

  Privatisering van alles is slecht en de ondergang van onze democratie. Binnenkort hebben bedrijven alles te zeggen en moeten wij alleen ja knikken en betalen.

  All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. "Edmund Burke"

 • door Nele op woensdag 1 juni 2011

  Feit is en blijft hoe dan ook dat we allemaal op hetzelfde kluitje aarde zitten, allemaal nood hebben aan basic resources (voedsel, water, ...) en dat we al een tijdje mooi op weg zijn om onze eigen habitat te verarmen, verpesten en te vergiftigen. Privatisatie van voedsel heeft er voor gezorgd dat er voldoende voedsel is voor wie t geld neertelt, dat dit geen goede zaak is kan toch niemand ontkennen. Dat wetenschap / onderzoek ook veel goede zaken heeft gebracht, kan ook niemand ontkennen. Kern is misschien respect voor onze eigen habitat verloren te zijn, all in the name of money - ownership - consumeren. We hebben nog een lange weg te gaan om onze mentaliteit terug in de goeie richting te sturen

 • door Geraldine C. op woensdag 1 juni 2011

  Bravo, mijnheer De Cauter. Bedankt voor een goede analyse. Ik begon te wanhopen voor Vlaanderen maar u stelt me gerust dat er toch nog mensen zijn die kritisch kunnen denken. Hopelijk zijn ze met voldoende!

 • door de verbaasde kabouter op woensdag 1 juni 2011

  Ik kan u zeggen dat het volk, mits enige duiding, heel anders denkt over dit dossier dan EOS en andere bladen menen te moeten laten uitschijnen. Mijn geluk is dat ik veel in groepen komt voor de Wereldwinkel in Hasselt.

  Leg het eens naast onze melkveehouders die BXL 'bezetten', in Limburg nog steeds niet vergeten: de mijnkompels die Hasselt bij de sluiting lamlegden, enz...

  Uitsmijter: Jose Bove & Farmers Attacks to McDonald's : http://www.youtube.com/watch?v=iRA3LThzwps

  PS Hooligans. Da's nog een vriendelijk woord. Er zijn er die dit zelfs terrorisme noemen. Hoe veel dieper kan je intellectueel dan nog zakken?

  Dus, bedankt Lieven, voor deze moedige bijdrage.

 • door Filip op woensdag 1 juni 2011

  Ik ben niet akkoord. Mag ik dan nu uw computer aan de universiteit komen vernielen? Hou u toch maar bij het Midden-Oosten, want over dergelijke complexe zaken vanuit het enge perspectief van privatisering spreken verraadt veel. Ik hoop va

 • door Filip op woensdag 1 juni 2011

  Ik ben niet akkoord. Mag ik dan nu uw computer aan de universiteit komen vernielen? Hou u toch maar bij het Midden-Oosten, want over dergelijke complexe zaken vanuit het enge perspectief van privatisering spreken verraadt veel. Ik hoop van harte dat de Leuvense universiteit de nodige stappen onderneemt tegen dit politiek gekleurd onwetenschappelijk gezwets.

  • door melanie op woensdag 1 juni 2011

   Computers van andersdenkenden kapotslaan is niet echt een statement. Misschien kan u eerst eens leren met uw eigen computer omgaan? MVG

 • door Jos Cré op woensdag 1 juni 2011

  Een zeer verstandige en juiste reactie van Lieven De Cauter, die de kern van de zaak blootlegt - tegen het oppervlakkige en hysterische geraas van de well-respected man/woman in! Anderzijds leert heel dit gebeuren ons dat de actievoerders inderdaad vooraf beter moeten nadenken over de gevolgen van acties op onze brave (niet in de Engelse betekenis) Vlaamse publieke opinie.

 • door De Paepe Marc op woensdag 1 juni 2011

  Wetenschappelijk onderzoek is prima, maar het moet wel veilig zijn. Typerend is wel dat er geen echte discussie mogelijk is want diegenen die contra zijn en er iets over weten worden de mond gesnoerd. (schorsing van 3 medewerkers van de universiteit)

  • door Jef01 op woensdag 1 juni 2011

   Zoek jij maar eens de basisprincipes van onderzoek op. Het is redelijk evident dat het vernietigen van andere mensen hun onderzoek niet op die lijst voorkomt. En er iets over weten is zeer relatief, volgens mijn bronnen waren die onderzoekers niet actief in het domein van GGO of gerelateerde wetenschapstakken.

   Wetenschappelijk onderzoek moet veilig zijn, daar ben ik het volledig met je eens. Maar als je weet hoeveel stappen zo'n onderzoek moet doorlopen alvorens ze de finale veldproef mogen uitvoeren, dan mag je er vanuit gaan dat de risico's minimaal zijn.

 • door Dirk Candaele op woensdag 1 juni 2011

  Een degelijk artikel, alleen toont dit volgens mij aan dat men met de actie in Wetteren eigenlijk de verkeerde vijand viseert. Ikzelf sta ook bijzonder sceptisch tegenover GGO's, maar toch wil ik de wetenschap een kans geven. Misschien ben ik naïef, maar ik denk toch dat wetenschappers er echt van overtuigd zijn dat ze met hun onderzoek het voedselprobleem een klein beetje kunnen oplossen, en dat recht hebben ze. Het zijn multinationals als Monsanto en regeringen die steeds verder blijven privatiseren die moeten aangepakt worden, niet de wetenschappers. Ik zou ook nog willen aanhalen dat de koppelverkoop waarvan sprake in het artikel niet van toepassing is op de aardappelen op het proefveld, integendeel zelfs. En voor alle duidelijkheid, eigendom vernietigen van anderen kan nooit goedgepraat worden, hoe nobel het doel ook moge zijn. Mijn sympathie voor Bart Staes is dus een stuk minder geworden.

  • door Magdalena op woensdag 1 juni 2011

   Welk voedselschaarste? Er wordt massa's voedsel weggegooid en waarom zouden we moeten genetisch manipuleren? De aarde zelf heeft ons de voedsel,dat is goddelijk en de mens moet zich geen god achten....ik heb veel respect voor meneer Staes die durft na te denken met zijn gezond verstand en niet wat de wetenschappen of universiteit oplegt. En ik ben blij dat er meer en meer mensen gaan opkomen voor de aarde en ze beschermen dan ze te melken,verkrachten en uitzuigen...

 • door Sussen op woensdag 1 juni 2011

  Wie vandaag aardappelen wil telen, moet ook "plantgoed" aankopen. De aardappelteelt is dus reeds allang gecommercialiseerd. En: het proefveld was opgezet door de Universiteit Gent, niet door Monsanto. Aan de Universiteit wie van het onderzoek zal kunnen profiteren.

  • door Huysmans A. op woensdag 1 juni 2011

   'aan de universiteit ten goede komen'.....'en ga geluuft da' zegt men in Gent.

 • door froels op woensdag 1 juni 2011

  Lees ik nu in de krant dat de EHEC bacterie tijdens de koude oorlog gemaakt is door genetische manipulatie, door de VS, en mogelijk ook destijds door de SU ? En ja, er worden nog stalen van bewaard.

  • door Dirk Candaele op woensdag 1 juni 2011

   Frank, nu ontgoochel je me wel. Zomaar insinueren dat het aanmaken van een bacterie tijdens de koude oorlog gelijkstaat met het zoeken naar een aardappel die bestand is tegen een schimmelziekte ? Dit is niet alleen kort door de bocht, dit is pure demagogie !

 • door Magdalena op woensdag 1 juni 2011

  Goed gezegd,Lieven en bravo voor Bart Staes,die zijn nek durft uitsteken... zo mensen hebben we nodig in de politiek en niet van die onderkruipers die doen alsof,hoog en droog zitten en zich voor de rest niet te veel vermoeien om het juiste na te streven,dank u wel

 • door Stefan V B op woensdag 1 juni 2011

  Elk mens hoort de veiligheid en gezondheid van z'n medeburgers en/of omgeving te respecteren, schandelijk genoeg lukt dat sommigen niet meer wanneer er geld mee gemoeid is. Langs de ene kant verbiedt men sigaretten roken en langs de andere kant laat men genetisch gemanipuleerde gewassen in een open veld zonder enige veiligheidsnorm gedijen. Sommigen horen hun hypocriete en zwaar foute gedragingen hoogdringend leren in te zien, en dit desnoods met behulp van burgerlijke ongehoorzaamheid, want blijkbaar dringt de ernst van hun gevaarlijk "handelen" niet echt tot hun op winstbeogende hoofdjes door. Daarom dank dat er nog mensen zijn zoals die van het Field Liberation Front en Lieven De Cauter, want het belang van een goede gezondheid gaat ons tenslotte allen aan. Verder...GGO's zullen wel degelijk onze oorspronkelijke biologische voeding onherstelbare schade aanbrengen, geld en machtsgeile figuren die voor GOD willen spelen, horen in een instelling thuis en niet tussen gezond redenerende mensen. En @ Laurens S, domheid is geen excuus, maar eerder een domme houding....bijsturen aub, want het komt erg zielig over...

 • door Wim Vereeken op woensdag 1 juni 2011

  Dit artikel, zowel als dat van Bart Staes, geeft zeer goede aanzet voor een debat. Het is inderdaad juist dat er vanalles scheef zit. Was het U Gent ook van plan om het goed te verkopen? Of is het reeds verkocht? Tot nu toe hoorde ik nog geen expleciete ontkenning op die vragen. Alleen een rond de pot draaien. Ik stel de vraag nogmaals aan het U Gent: in welke mate zal het resultaat van uw wetenschappelijk onderzoek toegankelijk zijn iedereen? In welke mate komt dit alle mensen ten goede? Of wordt dit later gepatenteerd en gecommercialiseerd? De gepatenteerde patat? Of de van schimmel genezen patat die vrij afneembaar en verdeelbaar is voor iedereen.

  • door Speertje op woensdag 1 juni 2011

   Juiste vragen waarop ook ik het antwoord niet gehoord heb.

 • door the dominator op woensdag 1 juni 2011

  gisteren de koe , het varken en de kip....... nu vandaag de patat en de komkommer en tomaat en ...............de boer ploegde voort

 • door guy wauters op woensdag 1 juni 2011

  GGO: het werkelijke gevaar is voor de meeste mensen zelf nog niet bekend omdat het bewustzijn bij de meeste mensen er nog niet is. Het Leven van elke vorm die we kunnen waarnemen (plant, dier etc...) staat in verbinding (energetisch) met het hele leven. Het hele leven is vervat in elke cel, de hele evolutie (van verleden tot toekomst). Hoe anders kon elke dier of plant zich zo in de perfectie ontwikkelen? Elke modificatie, verandering in het proces doorheen de tijden, doorheen de evolutie, is dus een evenwichtige behandeling binnen het geheel en naar een specifiek doel: evolutie van het bewustzijn - terug naar de eenheid van waar we allen komen. Bij GGO's is deze verbinding niet alléén verbroken (geen interactie meer met het geheel) maar het mystieke doel wordt ook vervangen door een persoonlijk, menselijk , commercieel beperkt doel zonder te weten waarmee men eigenlijk bezig is. Dat dit zich dan ooit eens wraakt moet je niet verwonderen - het is de doos van Pandora opendoen...., Guy Wauters

 • door Tjeu Tijskens op woensdag 1 juni 2011

  Dankjewel Lieven De Cauter. De inhoud van jouw artikel beantwoordt volledig aan de bezorgdheid, die ik ook gisteren al wilde uitdrukken in mijn korte tussenkomst. Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat heel wat reacties niet eens ingaan op wat jij te zeggen hebt en maar blijven afgeven op dingen naast de kwestie. Nochtans gaat het om de kern van jouw betoog: The earth is not for sale! Het gevaar is echter al lang niet meer denkbeeldig, dat àlle levensnoodzakelijke producten in handen komen van private ondernemingen, die alles monopoliseren en commercialiseren met als enige doelstelling hun winstmaximalisatie! Dààrtegen moéten we blijven verzet aantekenen en het is angstaanjagend vast te stellen, dat zelfs politiek en overheid ons hierbij in de steek laten! Erger nog: volgens één van diegenen, die gereageerd hebben, moet deze evolutie nog met overheidsgeld ondersteund worden; hij (Bram) schrijft: De vrije makrt kan niet functioneren zonder staatssteun! 't Is ver gekomen!!!

 • door Koen Gallet op woensdag 1 juni 2011

  Lieven vermijdt in zijn artikel een juist/fout statement over ggo's, waarschijnlijk om voorzichtig te zijn. Hij wijst erop dat de kern van de zaak ligt in het feit dat alles geprivatiseerd wordt, zodat er geldgewin en patentering mogelijk wordt en uiteindelijk monopolisering, wat tot scheve machtsverhoudingen en minder controle op de veiligheid leidt . Zowel vurige voor-als tegenstanders gaan hier vaak aan voorbij. En ja, een bedrijf als Monsanto komt dan natuurlijk weer aan bod. Een bedrijf dat via draaideur-politieke manoeuvres een ijzeren greep heeft op de voedsel-industrie. Dat hiertegen wordt geprotesteerd is niet meer dan normaal eigenlijk. Het gaat hier over een fundament van ons bestaan: ons eten! Dit gaat niet over een patent op een nieuw soort wasmachine hé. Wie onze voedselvoorzieningen in handen krijgt via monopolie IS GOD. Het is toch echt wel crimineel dat het zelfs nog maar mogelijk is om een patent te nemen op iets wat van levensbelang is voor mensen? dat is echt economie boven een mensenleven plaatsen. Ik betreur dan toch echt de bekrompenheid van heren als Jonathan C, die ondanks hun grote kennis ter zake, niet inzien dat zo'n ondernemingen niet het recht hebben hun bevindingen ten gelde te maken op de rug van arme boeren. Of ten koste van de gezondheid van velen. Neen, Monsanto is niet het enige bedrijf dat zich bezighoudt met onderzoek naar genetisch gemanipuleerde gewassen, maar wel één van de grootste en één van de gevaarlijkste. Eerlijk gezegd wil ik hun brol hier liever niet in de winkel zien liggen. Bio-genetisch onderzoek, JA, in labo's, niet voor consumptie en niet om te kunnen patenten heffen en mensen te treffen in wat ze het meest van alles nodig hebben. Straks heft er nog iemand een patent op drinkwater en zonlicht. Dan zijn we helemaal vertrokken.

 • door Filip Tahon op woensdag 1 juni 2011

  [title]Beste, Los van het discours[/title]Beste,

  Los van het discours over het gemeengoed - wat ik kan volgen - moet mij toch dit van het hart: hadden de actievoerders niet door dat dat aardappelveld dat zondag bestormd werd eigendom is van de UGent, waar aanonafhankelijk onderzoek gedaan wordt. Een terrein dat gemeengoed is, zoals hij dat heet. En wie denkt daarmee Monsanto aan te vallen, is ofwel een gigantisch kieken, of heeft een stel genetisch in elkaar geschrompelde (geg) hersenen.

 • door Saartje De Roo op woensdag 1 juni 2011

  Toch even enkele kantekeningen: in biologische landbouw wordt momenteel zwaar gespoten met koper om infecties tegen onder andere meeldauw tegen te gaan. Echter, dit koper is zeer toxisch voor alle organismen in de aarde en omliggende waterpoelen. Het is bovendien zeer inert en breekt moeilijker af dan de huidige pesticiden. Bovendien is het minder efficiënt dan de huidige pesticiden in conventionele landbouw. Dit zorgt er voor dat er meer koper moet gespoten worden. Dus het effect op het milieu is hier allesbehalve duurzaam me dunkt. Bovendien is het geweten dat koper genetische adaptatie bij invertebraten kan veroorzaken ook bij milieu relevante concentraties. Wat de uiteindelijke effecten zijn van deze adaptatie is nog niet volledig gekend, maar er zijn wel twee mogelijke opties. 1) het organisme wordt minder gevoelig voor andere stressoren en kan dus makkelijker overleven (co-tolerance) 2) het organisme wordt gevoeliger voor andere stressoren en kan dus moeilijker overleven (cost-of-tolerance). Beide situaties kunnen grondig het ecosysteem en het voedselweb verstoren. Maar toch houdt dit niet tegen dat dit vrij frequent gebruikt en toegestaan wordt. Hier kijkt men vanuit de biologische landbouw niet eens naar. Pas op dit wil niet zeggen dat ik voor GGo's ben, maar hier doen we tenminste onderzoek naar. Zijn ze veilig? Geen idee. Daarvoor dient net onderzoek! De veiligheidsvoorschriften van de proef waren voldaan en gestaafd met wetenschappelijk onderzoek. Daarenboven iets wat velen hier vergeten is dat er voor de commercialisering samengewerkt werd met lokale en middelgrote bedrijven die de aardappelen indien die goed bevonden werd zou verkopen. NIET MONSANTO NIET BASF. Leer verdorie toch eens lezen. Btw, hoeveel van jullie gebruikt microsoft? Wie drinkt cola? Als dat geen multinationals zijn dan weet ik het ook niet meer. En vandalisme als je ergens niet mee akkoord bent kan NIET. Als we allemaal zo zouden reageren, dan is de wereld zeker om zeep. nog even aanhalen op de co-existentie met bioboer en ggoboer. Wat tussen bioboer en conventionele boer: de ene wil geen pesticiden om zijn veld de andere geen koper. Maar daarvoor bestaan er geen richtlijnen...

  • door Peter Braet op woensdag 1 juni 2011

   Koper? In de biologische landbouw? Zwavel, Saartje, tegen schimmels en zwammen. Stinkt nogal en is schadelijk voor paddenstoelen. Zou ook het ecologisch evenwicht in de bodem kunnen verstoren (schimmels maken daar deel van uit en zwavel maakt geen onderscheid tussen goeie en slechte schimmels). Zwavel dat wist ik, ruikt naar rotte eieren, maar koper? Tenzij jij iets meer weet dan ik, natuurlijk, maar ik dacht dat er in de biologische landbouw wettelijk enkel een uitzondering was voor zwavel om tegen schimmels te sproeien.

 • door Peter Braet op woensdag 1 juni 2011

  Het GGO-debat werd al eens gevoerd in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw. De conclusie van de Europese Gemeenschap was toen duidelijk. Er werd de ondertussen al lang door de feiten achterhaalde en door de Europese Unie de facto herroepen beslissing genomen om GGO's in Europa te verbieden. Ik geloof dat het begonnen is met soya: die kon onmogelijk nog gegarandeerd GGO-vrij geleverd worden. De GGO's werden dan eerst getolereerd in veevoer. Zo zijn ze langzamerhand overal binnengeslopen. Bijvoorbeeld in de industriële bakkerij: er zelf ooit in één gewerkt hebbende weet ik dat in vele wafels, koeken en cakes soyameel verwerkt wordt. En zoals gezegd kan geen enkele leverancier nog GGO- vrij leveren, toch zeker niet Cargill of zo. Ik pleit dan ook voor een "GGO-vrij" label op voedingswaren, want zonder het te beseffen eten we alle dagen GGO's. Als het verplicht zou worden om op alle verpakkingen te vermelden of het voedingsproduct GGO's bevat zullen veel mensen de ogen geopend worden. We kunnen nu alleen proberen zoveel mogelijk "BIO" te eten, voor zover er biowaren beschikbaar zijn in de winkels, soms is het echt zoeken, toch voor verse groenten en fruit, in de plaatselijke supermarkt zie ik die hier niet liggen, dus vergt dat voor mij een verplaatsing om er aan te komen. En dan is er nog de prijs. Ja, de boer moet ook leven, net zoals iedereen. We doen ons best. En nu moeten we dus het hele openbare GGO-debat overdoen en mogelijk zelfs een landbouw en voedingswaren- handelsoorlog uitvechten met de USA en aldaar gelogeerde multinationals. Als ik het mij goed herinner is Europa al in "de jaren stillekens" door de World Trade Organisation veroordeeld tot het toelaten op de Europese markt van bepaalde GGO-producten. We kunnen voorlopig enkel zelf zoveel mogelijk alles "Bio" kopen en hopen dat de actievoerders van zondag te Wetteren niet te zwaar worden aangepakt voor "het verbreken van de omheining" en de "moeskopperij", want dat zijn wel degelijk strafbare feiten die gepleegd werden zoals we allemaal hebben gezien. Ik vond het een domme actie en had het liever wat ludieker gezien. Toch zijn ze er in geslaagd het biotechnologiedebat opnieuw onder de aandacht te brengen. Dat wordt updaten! Iedereen bio!

  • door Le grand guignol op woensdag 1 juni 2011

   "En nu moeten we dus het hele openbare GGO-debat overdoen en mogelijk zelfs een landbouw en voedingswaren- handelsoorlog uitvechten met de USA en aldaar gelogeerde multinationals. Als ik het mij goed herinner is Europa al in "de jaren stillekens" door de World Trade Organisation veroordeeld tot het toelaten op de Europese markt van bepaalde GGO-producten."

   Dat is inderdaad het geval geweest. In 1995 kwam daar overigens ook nog import van Amerikaanse/Canadese vleeswaren behandeld met (groei)hormonen bij. In de VS en Canada is de verkoop van behandelde vleeswaren toegestaan en Europa heeft er alles aan gedaan dit tegen te houden. Indien ik me niet vergis werd het pleit nog altijd niet beslecht.

   Wanneer efficiëntie (cf. winstmaximalisatie) de norm bepaalt dreigen alle zaken die niet kwantitatief te vatten zijn van ondergeschikt belang, of zelfs uitgesloten, te worden. (Beroeps)ethiek valt desgevallend ook uit de boot. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk, maar naar mijn mening dient de onderzoeker zich inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid niet te verschuilen achter economische en/of politieke motieven. Het 'algemeen belang' mag/kan immers geen argumentatie vormen voor een bepaalde beleidskeuze die zich (hiermee) tracht te onttrekken aan elke vorm van kritiek (cf. mimetische politiek). Wanneer ik bijvoorbeeld lees dat het 'BASF-plantje' fungeert als referentie bij het onderzoek, dan bepaalt BASF naar mijn mening de norm. Wordt wetenschappelijk onderzoek op die manier niet herleid tot 'u vraagt, wij draaien'? Of met andere woorden: wetenschappelijk onderzoek als instrument van/voor ondernemers, waarbij kwaliteit hoofdzakelijk 'gemeten' wordt aan de hand van de gegenereerde fondsen/subsidies en niet meer in functie van de maatschappelijke relevantie en verdienste die de gehele samenleving als dusdanig ten goede komt.

 • door Speertje op woensdag 1 juni 2011

  Sterke bijdrage van Lieven De Cauter . De main stream media gaan schandalig genoeg volop mee in het heersende discours.

  Het huidige industriële landbouwsysteem leidt ons regelrecht naar de hongerdood en daarenboven naar klimaat - en andere milieucatastrofes zoals de ontsporing van de stikstofkringloop - waardoor water en bodem biologisch ontaarden - en zoals de uitputting en chemische vervuiling van de zoetwatervoorraden.

  Het wereldwijde ecosysteem staat aan rand van de afgrond.

  Men leze bvb. de studie van een internationaal team van wetenschappers over ” planetary boundaries” van het Stockholm Resilience Center.

  De GGO optie past volkomen in de logica van het bestaande industriële (landbouw)systeem dat op sterven na dood is en dood maakt.

  De crux is dat recente wetenschappelijke studies van o.m. de VN aantonen dat bio-ecologische landbouwmethoden vele keren superieur zijn zowel op het vlak van voedselproductie als milieu.

  Dat dus het hele GGO gedoe totaal overbodig is.

  Alleen de winstlogica en een bepaalde technokratische mentalitiet kan verklaren waarom staat, industrie en (een deel van) de academie toch dit heilloze pad willen blijven aanhouden. Er is gelukkig ook een ander geluid te horen uit wetenschappelijk middens en biotechnologen zouden misschien eens kennis kunnen nemen van het werk van hun collega wetenschappers in de biologie, ecologie, milieuwetenschappen ...

  Het laatste bericht van het IEA over het nieuwe record in de broeikasgasuitstoot is inderdaad hallucinant. De planeet wordt nu vrijwel onvermijdelijk herschapen in een voor hogere soorten onleefbare broeikas. Het huidige landbouwsysteem is verantwoordelijk voor meer dan 40% van de broeikasgassen.

 • door Speertje op woensdag 1 juni 2011

  Europa gaat een hongerige toekomst tegemoet, tenzij het landbouwbeleid er verandert en boeren deelnemen aan landbouwonderzoek. Dat staat in het rapport van het International Institute for Environment and Development (IIED), een nonprofitorganisatie uit Londen. In het rapport staat ook dat het doel dat Europa zich heeft gesteld om het verlies van biodiversiteit in tien jaar tijd terug te dringen, niet gehaald zal worden als er geen beleidswijziging komt.

  Frankrijk heeft te maken met ernstige droogte, maar Europese zaadwetten verhinderen dat boeren soorten kunnen gebruiken die daar beter tegen bestand zijn, zegt Michel Pimbert van het IIED. “De Europese zaadwetten zijn gericht op uniformiteit. Frankrijk mag alleen goedgekeurde zaden gebruiken en die nieuwe soorten hebben veel water nodig”, zegt Pimbert, de auteur van het rapport

  “De vrijheid van boeren om te kiezen welke zaden ze gebruiken om betere soorten te ontwikkelen en te werken op een manier die de biodiversiteit verrijkt, is essentieel voor de aanpassing aan de klimaatverandering”

  “Het Europese landbouwbeleid verhindert aanpassing aan de klimaatverandering. Het is ook slecht voor de biodiversiteit, omdat boeren gedwongen worden een keuze te maken uit steeds minder soorten zaad en dierenrassen”

  Boeren zijn gebonden door een systeem van patenten en intellectuele eigendomsrechten. In de praktijk betekent dat dat alleen de meest geavanceerde soorten op de markt komen. Die soorten vallen onder de wetten voor intellectueel eigendom, wat betekent dat boeren (doorgaans aan grote bedrijven) moeten betalen voor het gebruik van de gepatenteerde genen en gepatenteerde technologie.

  Wetenschappers mogen om dezelfde redenen geen gebruik maken van de volledige diversiteit aan zaden

  Het nettoresultaat is een dramatische afname in genetische diversiteit bij veel gewassen, staat in het rapport Farm Seed Opportunities dat eerder deze maand werd gepubliceerd. Het rapport is gebaseerd op bevindingen van onderzoeksinstituten uit de publieke sector, boerennetwerken en organisaties van biologische boeren uit zes Europese landen.

  Experts zijn het erover eens dat diversiteit zorgt voor veerkracht in het voedselproductiesysteem dat het zwaar te verduren zal krijgen door de klimaatverandering. Dat is onder meer gebleken in Afrika. Gebruik van combinaties van planten, bomen en dieren verdubbelde in tien jaar tijd in twintig landen in Afrika ten zuiden van de Sahara de opbrengst van de oogsten. Dat blijkt uit een recent rapport van Olivier de Schutter, de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel.

  De Schutter noemt deze vorm van landbouw “agro-ecologie.” Met agro-ecologie is niet alleen meer voedsel tegen lagere kosten te produceren, ook de gezondheid van de bodem gaat erop vooruit. Tegelijk neemt de CO2-uitstoot af.

  Het huidige systeem van voedselproductie “bedreigt ons allen” schrijft bioloog en auteur Colin Tudge in het voorwoord van het rapport. “Het soort landbouw waarmee in korte tijd veel geld wordt verdiend, is absoluut in strijd met het soort landbouw dat ons kan blijven voeden op langere termijn.”

  Agro-ecologisch boeren werkt zoals de natuur werkt, zegt hij: een grote diversiteit aan organismen die zich synergetisch gedragen. Volgens hem is er inmiddels voldoende bewijs dat met agro-ecologie meer voedsel geproduceerd wordt, en dat op een duurzamere manier.

  Dat het rapport over voedselveiligheid van de VN-mensenrechtenraad, waarvan de rapporteur nota bene een Belg is, bij het Vlaamse pattattenoorlogje door niemand vermeld wordt, ook niet door de boerenbondvoorzitter, mag vreemd genoemd worden.

  Ecologische landbouw kan de voedselproductie in sommige regio’s binnen tien jaar verdubbelen en tegelijkertijd de klimaatverandering tegengaan. Dat staat in het VN-rapport onlangs gepresenteerd in Genève. Een snelle overstap naar ecolandbouw is de enige manier om een einde te maken aan honger en iets te doen tegen klimaatverandering, zegt het rapport.

  “Agro-ecologie verloopt op natuurlijke wijze, niet via industriële processen. Het vervangt middelen als kunstmest voor kennis van het combineren van planten, bomen en dieren en kan de productiviteit verhogen”. “Bij 44 projecten in twintig landen in Afrika ten zuiden van de Sahara, steeg de opbrengst door deze technieken binnen drie tot tien jaar tijd met 214 procent. Dat is veel meer dan met genetisch veranderde gewassen ooit is bereikt.” ( !!!!!! )

  Andere recente wetenschappelijke experimenten toonden aan dat kleine boeren in 57 landen die agro-ecologische technieken gebruikten, hun opbrengst gemiddeld met 80 procent zagen stijgen. In Afrika was de gemiddelde stijging 116 procent.

  “Er is inmiddels wetenschappelijk bewijs dat in regio’s waar honger heerst, agro-ecologische methoden leiden tot hogere opbrengsten dan het gebruik van chemische meststoffen”

  Voor ecolandbouw zijn geen pesticiden, kunstmest, machines of hybride zaden nodig. De methodes zijn daarom zeer geschikt voor kleine boeren in arme landen.

  Het is volgens de speciale VN-rapporteur moeilijk om beleidsverantwoordelijken te overtuigen van de effectiviteit van agro-ecologie, ondanks het feit dat het bewijs daarvoor zich opstapelt. “Ik verwacht veel scepsis ten aanzien van deze oplossingen omdat ze niet in het dominante paradigma passen”, zegt hij.

  De dominante benadering in de landbouw is een industriële benadering waarbij het maximaliseren van efficiëntie en opbrengst centraal staan. Dat systeem is echter zeer afhankelijk van goedkope fossiele brandstoffen en legt geen rekenschap af voor degradatie van het milieu en andere negatieve effecten. Een van die effecten is de klimaatverandering. “Je kunt gerust stellen dat tussen 45 en 50 procent van alle menselijke uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt wordt door de huidige methoden van voedselproductie”, zegt De Schutter.

  Met eco-landbouw kan meer voedsel geproduceerd worden, terwijl er tegelijkertijd sprake is van maar een fractie van de huidige uitstoot.

  Agro-ecologie is kennisintensief en momenteel zijn er maar in een paar landen, zoals Brazilië en Benin, trainingen beschikbaar voor boeren. “Particuliere bedrijven zullen er geen geld en tijd in investeren, omdat ze er geen patenten en nieuwe markten voor chemische producten of verbeterde zaden voor terugkrijgen. Maar als we onze manier van voedsel produceren niet drastisch veranderen, zullen we de miljarden hongerenden nooit kunnen voeden”, waarschuwt De Schutter. “En ook onszelf niet in de toekomst.”

 • door Dennis Pret op woensdag 1 juni 2011

  Als doctoraatstudent wil ik toch nog even stilstaan bij de vele opmerkingen van het was maar een aardappelveldje. Een beetje denigrerend ten opzichte van een tweejarig project van een wetenschapper. Zelf doctoreer ik ook in biologische wetenschappen zij het over een totaal ander onderwerp. Maar ik sta dag 1 dag uit in het labo (ja ook op zondag en ook op kerstmis), want mijn experimenten vereisen dat nu eenmaal. Mijn dag begint niet om 9 en eindigt niet om 5 maar begint wanneer ik opsta en loopt tot al het werk mbt het experiment gedaan is (vaak 8u). Dit alles doe ik met veel plezier omdat het mijn passie en mijn keuze is. Als morgen ineens iemand beslist dat mijn onderzoek irrelevant is, fout is en de boel hier kort en klein komt slaan, dan zou ik wel even die persoon kort en klein willen slaan. Want een project is goedgekeurd door overheidsinstanties en commissies en veiligheidsraden. Wat kan je als student meer doen? Je kan toch moeilijk een referendum organiseren of de bevolking er wel mee akkoord is? Nee, ik kan me alleen maar inbeelden wat de onderzoekers en zeker de doctoraatstudenten van de veldproef in Wetteren nu voelen. Zeker voor de doctoraatsstudenten is dit een ramp, je kan immers maar 4 jaar tewerk gesteld worden als doctoraatsbursaal. langer als 4 jaar hangt alles van je promotor die centjes moet vinden voor jou in een hogere loonkost. Wat voor vele mensen dus gewoon wil zeggen 4 jaar de vuile bak in. Kijk , je mening over GGO's en multinationals uitten. Geen enkel probleem dat moet er zijn. Maar in plaats van te debatteren op in de 7de dag op VRT er toch voor kiezen om het debat niet aan te gaan en een veldproef gaan vernietigen. Nee sorry, NIETS kan dit goedpraten. Want het is nooit zomaar een aardappelveld of populierenveld, het is altijd iemands werk en het heeft iemand bloed, zweet en tranen gekost.

 • door Huysmans A. op woensdag 1 juni 2011

  Bravo voor dit artikel. Maar hopen dat de boodschap doordringt (ook bij kameraad Van Besien).

  Ik ben wel ooit nog een (flinke) stap verder gegaan : 'De aarde is niet te koop'. 'De aarde is nl van ons' van iedereen !

  Deze stelling heb ik voor het eerst verdedigd nav de claims van oa Rusland op de ondergrond van de noordelijke IJszee. Dit is creezy.

  Daar op voortbordurend heb ik verdedigd dat uiteindelijk ook de aardolie en alle grondstoffen niet 'toebehoren' aan het land dat er toevallig boven ligt, maar...aan óns, aan alle mensen. En dat ze dus ook finaal aan alle mensen 'ten goede' moeten komen.

  Nogal utopisch zal men inbrengen. Akkoord dat dit niet voor morgen kan zijn, maar moeten we niet van dàt standpunt uitgaan : de wereld is van alle mensen. Als langetermijnvisie lijkt mij dit een gezond uitgangspunt.

 • door Stefan Bosmans op woensdag 1 juni 2011

  De kern van deze ggo-zaak is dat je na jarenlang debat en uiteindelijk via een democratische beslissing toegestaan wetenschappelijk onderzoek niet via geweld en vernieling onderuit haalt. Je kan niet onderhandelen met mensen die de democratie niet eerbiedigen. En dat is jammer, want misschien hebben ze wel iets te vertellen. Maar op deze manier zetten ze zichzelf buitenspel. Waar gaat het naartoe? Mogen activisten dan ook bouwwerven bestormen met bulldozers omdat ze niet akkoord zijn dat bijvoorbeeld een stukje bos woongebied is geworden?

  • door Speertje op woensdag 1 juni 2011

   Ik zou er eerder voor opteren de bulldozers die het bos komen rooien onklaar te maken.

 • door Keizer Karel op woensdag 1 juni 2011

  Wat is er overdreven aan het "Hooliganisme" noemen ? Ik wil niet iedereen dat daar stond over dezelfde kam scheren, maar net zoals bij het NSV of bij hooligans, of bij eender welk ideaal, lopen er altijd mensen rond die enorm destructief zijn, en zich daarvoor maar al te graag achter een ideaal scharen. Er zijn genoeg manier om je idealen te verdedigen en de zaken te veranderen, maar van zodra je tot acties overgaan die andermans eigendom beschadigen, ben je inderdaad een crimineel, en dan vind ik Hooliganisme helemaal niet overdreven.

  • door Speertje op woensdag 1 juni 2011

   Hooliganisme is vernielen om te vernielen,agressie om de agressie. Hooliganisme is zinloos geweld.

   Deze actie dient een hoger doel. De actievoerders zijn idealisten die een persoonlijk risico nemen zonder enig uitzicht op persoonlijk gewin of voordeel. Bij de actie werd geen geweld tegen personen gebruikt.

   Je wil niet iedereen over dezelfde kam scheren maar je doet het toch.

   Eigendom is niet het allerhoogste goed. Een bepaald eigendom kan levensgevaarlijk zijn . Het gaat hier daarenboven niet om persoonlijk eigendom.

   De ware hooligan is vandaag de consumerende industrie-afhankelijke onverschillige egoïst die aan een snel tempo de planeet kaal vreet .

 • door Mare op woensdag 1 juni 2011

  Prachtig. Dank u!

 • door SOS op woensdag 1 juni 2011

  Dit is een opiniestuk, wetenschappers blijven objectief, onderzoeken alle feiten en nemen geen voorkeur voor een bepaald systeem. Het project zit nog in een onderzoeksfase en uit de resultaten zal blijken of het positieve of negatieve weerslag heeft op de productie. Dit maakt de wetenschap nu net bijzonder kwetsbaar. Ze bijzonder kritisch voor zichzelf, nemen argumenten van tegenstanders in overweging en doet zich niet te goed aan populisme. De wetenschappers waren nochtans transparant in hun bedoelingen. Ze hebben samengezeten met boerencoöperaties, het patent zou verkocht worden aan kleine kweekbedrijven en bovendien gratis aangeboden worden aan enkele landen in Afrika. En terminatorgenen hebben nooit doorgang gehad, dus het gewas kan zelf vermeerderd worden (hier vegetatief, door uitlopers), integenstelling tot het Monsatoverhaal dat boeren in ontwikkelingslanden het eerste jaar gratis een zak zaad kregen aangeboden, maar elk jaar daarna een nieuwe zak zaad moesten aankopen met bijhorende herbiciden. Anders dan de problematiek die de multinationals teweegbrachten, die hun eigen onderzoek uitvoeren, werd dit onderzoek onafhankelijk gevoerd (de BASF-aardappelen rij op het proefveld stond er als controle). De “activisten” van zondag hebben zich schromelijk vergist en de wetenschappers verkeerd bejegend, want wie heeft baat bij deze vernieling. 1)BASF, want zij hebben nu ruim voorsprong in het ontwikkelen van een schimmelresistente GM aardappel, 2)de 3 grote bedrijven die kweekrechten in handen hebben: DANESPO, Agrico en Meijer NV. Die bedrijven zijn lid van Breeders Trust, de organisatie die onlangs onze aardappelboeren aanklaagde wegens het niet betalen van kweekrechten en 3)de Europese landbouwlobby, die bovendien nog machtiger staat dan de multinationals en veel steun geniet in Frankrijk. Ik vrees nu dat FLM en andere milieuactivisten de speelbal zijn geworden van deze lobby, er was een opmerkelijk grote Franse aanwezigheid zondag…

  Als je verklaart dat wetenschappers per definitie gecorrumpteerd zijn omdat ze nu eenmaal geld krijgen indien niet van een multinational dan van de overheid die verweven is met de industrie, dan is het verhaal heel eenzijdig. Waar moet het geld voor onderzoek dan vandaan komen? Nu kunnen we dit evengoed ombuigen tot een pleidooi voor volledige financiering van GGO onderzoek want de GGO reguleringen beschermen multinationals op dezelfde wijze als een patent. Waarom wordt er dan specifiek actie gevoerd tegen GGO’s in het kader van opeising van het gemeengoed? Indien tegen emissierechten waarom geen aanval op industrie en landbouw? Neen, specifiek gericht uit angstpsychose tegen GGO’s, terwijl GGO’s ons al decennia lang van dienst zijn, zoals insuline. Aanvankelijk produceerde men insuline uit dierlijke bronnen zoals koeien, paarden en varkens, hoewel soms allergische reacties ontstonden door bijprodukten. In 1982 werd insuline geproduceerd met behulp van Recombinant DNA technologie waarbij men menselijk DNA ingebracht in een E coli gastcel. Na de bedreiging op het populierenbos, moeten alle diabetespatienten nu ontzien worden, omdat FLM vindt dat geen bezit genomen kan worden op organismen? Wat Monsanto doet is crimineel en zij zijn degene die corrupt zijn, maar hun GGO’s en het onderzoek in Wetteren over dezelfde kam scheren; de techniek is niet inherent slecht, maar kan worden misbruikt. Maar moet men het wiel verbieden omdat deze techniek bijdraagt tot het ontwikkelen van tanks? Als alternatief wordt hier agro-ecologisch model gebruikt, naast alle andere alternatieven ook onderzocht aan dezelfde faculteit, dus ieder zijn specialisatie. Wat de wetenschap niet kan doen is alle mogelijkheden uitsluiten, we staan voor een uitdaging, want in korte tijd hebben we geen voldoende landoppervlakte meer om iedereen te voeden (2020, 2050, 2060,2070…), maar GGO’s worden bij voorbaat uitgesloten onder het mom van het voorzorgsprincipe, dat hier dan wel vertaald werd naar een middeleeuwse boekenverbranding; ook al is het wetenschappelijk feit, ze hebben er geen oren naar. Nu even terug naar de orde van de dag, overgrote meerderheid van de boeren heeft geen oren naar agro-ecologie, dus het draagvlak daarvan hier is bijzonder klein, zij kiezen liever voor een schimmelresistente variant. (Nu zijn er veredelde cultivars gebruikt in de biologische landbouw die deze schimmelresistente genen bezitten, maar zoals voorspeld, is deze barriere ook al doorbroken en is het maar een kwestie van tijd…) Je kan de boeren geen technieken opdringen, laat hen de keuzevrijheid. Het zou bijvoorbeeld beter zijn voor ons klimaat moest iedereen veganist worden, maar ik ga mijn mening niet opdringen, of om te vergelijken, iemand zijn steak op de grond smijten en dan het debat over ecologie aangaan… Ondergetekend, een veganist

 • door Frank De Block-Burij op woensdag 1 juni 2011

  perfect uitgedrukt, Lieven men doet alsof de actievoerders geweld hebben gebruikt en men verspreidt die indruk via de media die daar vreemd genoeg geen afstand van nemen ik heb op de filmpjes nochtans niemand een agent zien slaan, omgekeerd wel wat de communicatie betreft vind ik dat ze het wel goed hebben gedaan: protest vooraf, debatten waarop iedereen werd uitgenodigd, een boerenmarkt, alternatieve en even resistente aardappelen (die ze helaas niet hebben kunnen planten denk ik), aankondiging van de actie vooraf ... het was goed voorbereid, maar dat kwam nauwelijks in het nieuws er wordt veel te weinig naar de publieke opinie geluisterd en die wordt dan nog overstemd door soms platte publiciteit (zie de uitzendingen op Teveoost) betaald door... juist actiegroepen als deze proberen dat stramien te doorbreken, chapeau! je moet het maar aandurven en dan komt straks nog het proces... Bart Staes kan in alle geval ook de volgende keer op mijn stem rekenen

 • door oswald noppe op woensdag 1 juni 2011

  dit is inder daad de kern van de zaak onderzoek op kosten van de gemeenschap via "vrije" unitversiteiten en de winst voor enkele honderden mensen die toch al superrijk zijn dit is decadent dit doet me soms denken aan het romeinse keizerrijk enkele rijken en de rest arm boer en soldaat ev en nefast is het aantal mensen die bollbyen in brussel voor de grote bedrijven dat noemt men democratie de media leiden de aandecht af van het echte probleem wat meestal het geval is maar van wie zijn de media?

  oswald

 • door Daniel Guerrero op woensdag 1 juni 2011

  ‎Het is angstaanjagend dat mensen geweld gaan gebruiken tegen wetenschappelijke projecten gewoon omdat ze er vanuit ideologische hoek niet mee akkoord zijn. Onder het onschuldig imago van deze actie schuilt niets dan een dictatoriale denkwijze.

 • door Winfried Heinrich Huba op donderdag 2 juni 2011

  De ggo-proeven zijn toegelaten door de EFSA (European Food Safety Authority), een instelling van de EU. Hierin zetelen op invloedrijke posten voormalige medewerkers van ILSA (International Life Science Institute) dé voedsel-denktank op wereldschaal, eigendom van Monsanto en andere grote kunstvoedingsbedrijven. >>Harry Kuiper: voorzitter van de EFSA-werkgroep gen-techniek >>Diànà Bànàti: voorzitter van de EFSA-beheerraad (en tot eind 2010 tegelijkertijd in de beheerraad van ILSI) >>Milan Kovac: lid van de EFSA-beheerraad >>Suzan Barlow en Gijs Kleter als EFSA-wetenschappers Belangenvermenging op grote schaal aldus. Veilig Voedsel? Totaal ongeloofwaardig!

  • door melanie op donderdag 2 juni 2011

   Ik kan veel begrip opbrengen voor de vragen die je bijdrage oproept en voor je gevoelens van frustratie. Wel vrees ik dat de wetenschappelijke experimenten waar je aan deelneemt niet democratisch werden beslist. Ze werden ons in België gewoon opgedrongen, en zoals blijkt uit diverse bijdragen in dit forum, is het beslissingorgaan verre van 'objectief' - en heeft het dus geen moreel gezag. Te oordelen aan de reacties hier op het forum, gaan de actievoerders het debat helemaal niet uit de weg. De actie in Wetteren heeft velen bewust gemaakt van de noodzaak van dergelijk debat. Terzijde: ik heb al langer mijn vragen bij de zogezegde 'objectiviteit' van wetenschappelijk onderzoek. Ook in de medische wetenschap is het legio dat men 'evidence based' werkt, waarbij men op voorhand bepaalt welke elementen 'evidence' zijn, en welke daar dus zullen buiten vallen. Door te focussen op deelaspecten, zet men 5% van de realiteit in de schijnwerper en laat men 95% buiten beschouwing. De oefening die elke wetenschapper m.i. moet maken is zich telkens opnieuw de vraag stellen naar het geheel en naar de maatschappelijke wenselijkheid en relevantie. Zoniet zet men de deur open naar foute conclusies en misbruik van het onderzoek.

 • door koen de cauter op donderdag 2 juni 2011

  "Sorry, er is geen geweld gepleegd. " Sorry, er is wel geweld gepleegd. 10 agenten zijn arbeidsongeschikt. Tweede zaak: het genetisch modificeren van gewassen kost geld. Te vergelijken met het ontwikkelen van geneesmiddelen. Er zou een gelijkaardige regeling moeten uitgewerkt worden: tijdelijk patent. Voor zover dat dit nu niet zo is, moeten actievoerders daar naar streven. En dat bereik je niet door als een bende onnozele clowns een ggo veld te vernietigen. De hele actie, die door deze auteur verdedigd wordt, was een regelrechte PR ramp voor wat een waardige zaak zou kunnen zijn. Dat, mijn beste, is de kern van deze trieste zaak.

  • door Tom Wenseleers op donderdag 2 juni 2011

   M.b.t. tot je opmerking "Alsof het de schuld is van de fanatieke milieuactivisten dat de multinationals alles inpikken. Come on, zeg!": ja, de ironie van dit alles is dat de groene beweging hier zelf voor verantwoordelijk is! In de jaren '80 hadden we 1 van de meest veelbelovende biotech bedrijven in Vlaamse handen - Plant Genetic Systems. Door de tegenkanting vanwege oa Greenpeace is dit bedrijf helaas op de fles gegaan en later overgenomen door de Duitse multinational Bayer. En dit terwijl de technologie die ze in handen hadden op veel vlakken superieur was aan die in Amerika en CEO Marc van Montagu de beste bedoelingen had met zijn technologie (oa het gebruik van insecticiden trachten te minimaliseren, etc) en zelf ook altijd grote contracten van Monsanto heeft afgewezen. De zware, weinig rationale, universele oppositie tegen GGOs vanwege de groene beweging heeft er nu voor gezorgd dat de wetgeving zo streng is dat enkel een handvol multinationals genoeg geld hebben om de uitgebreide veiligheidsproeven te kunnen uitvoeren.... Ook moet je sowieso bedenken dat patentrechten op GGOs na 20 jaar ook sowieso verlopen, en dat het op dat punt iedereen vrij staat om goedkope "generische" GGOs te ontwikkelen, net zoals dit voor geneesmiddelen het geval is. Ik zie zelf moeilijk in hoe gouden rijst, die vitamine A beat en die blinheid door vitamine A deficientie aanpakt, ziekteresistente aardappelvariaten die maken dat er minder fungiciden moeten gesproeid worden (deze laatsten overigens ook door multinational BASF geproduceerd) of populieren die er voor zorgen dat papier of biobrandstof op milieuvriendelijkere wijze geproduceerd kunnen worden op termijn niet alleen maar nuttig kunnen zijn voor de mens en het milieu. Men moet mijns inziens toch wel heel kortzichtig zijn om het potentieel van deze technologie niet in te zien!

 • door koen de cauter op vrijdag 3 juni 2011

  Waarom mogen biotechbedrijven wel moleculen patenteren (en waarom mogen boeren akkers kopen), maar agrobedrijven niet genetisch gemodifieerde organismen? De aarde en de natuur is al héél lang te koop. Het zijn de voorwaarden waaronder ze verkocht wordt, die geviseerd moeten worden, niet het feit dat ze verkocht wordt. Waarom doen ggo activisten dit niet? Omdat hun verzet tegen ggo's in wezen ingegeven is door een irrationele verafgoding van Gaia. Dat is de kern van de ggo zaak. 10.000 jaar geleden waren sommigen ongetwijfeld ook al tegen het veredelen van gewassen en dieren. Dat was te gevaarlijk en zou Gaia kwaad maken. Ggo activisten zijn tegen ggo. Veeleer dan tegen het - verkeerd - gebruik dat gemaakt wordt van ggo. Dat verkeerd gebruik wordt aangegrepen om ggo zelf aan te vallen. Omdat ze dus tegen ggo zelf zijn. Om quasi-religieuze redenen waarvan ze zich vaak nauwelijks bewust zijn.

  • door christophe2 op zondag 5 juni 2011

   Vreemd... dit terwijl ik net het gevoel heb dat het blinde (jammer genoeg vaak onterechte) geloof in 'de' wetenschap iets van een nieuwe religie heeft... Wie tegen de religie is, wordt verketterd... Wie zelfs maar twijfels durft uitspreken, is 'niet goed wijs'... Tussen haakjes, voor mij is Gaia een vereniging die opkomt voor dierenrechten. Maar dank voor de info.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties