about
Toon menu

China in Afrika: neokolonialisme of win-winsituatie?

Op 27 mei organiseren onder meer 11.11.11, Intal, Gresea, ACV en ABVV in Brussel een belangrijke studiedag over China en Afrika, in het bijzonder over Congo. In de aanloop naar deze studiedag schreef Marc Vandepitte dit dossier.
vrijdag 20 mei 2011

Vindt u dit artikel de moeite? Geef ons dan uw fair share.

Weinig thema’s zijn zo controversieel als ‘China in Afrika’. En daar is een goede reden voor: de groeiende aanwezigheid van het grootste Aziatische land wijzigt de spelregels op het zwarte continent, en daar is niet iedereen gelukkig mee. In dit artikel wegen we de voor- en nadelen af van de vernieuwde Afro-Chinese relatie.

1. Voor elkaar geboren?

Dat China zijn economische activiteiten uitbreidt tot in Afrika hoeft niet te verwonderen. Voor hun eigen ontwikkeling hebben de Chinezen geen andere keuze dan buiten de grenzen te gaan.

In het Middenrijk woont ongeveer 20 procent van de wereldbevolking, maar je vindt er slechts 2 procent van de oliereserves, 3 procent van de bossen, 5 procent van de koperreserves, 7 procent van het water en 10 procent van de vruchtbare grond. [1]

Omgekeerd is er in Afrika een overvloed aan heel wat strategische mineralen, vruchtbaar land, hout en petroleum. [2] Het is dus geen toeval dat China Afrika’s belangrijkste handelspartner is geworden en dat meer dan 2.000 Chinese bedrijven zich gevestigd hebben op het continent. [3]

Maar de behoefte aan natuurlijke rijkdommen is niet de enige drijfveer van de Chinezen om naar Afrika te trekken. Andere redenen zijn het teveel aan binnenlandse productiecapaciteit, een toenemende concurrentie op de binnenlandse markt, risicodiversificatie, voordelige voorwaarden in Afrika om handel te drijven met de Europese Unie en de VS, potentiële afzetmarkten, de wens om in eigen land op te klimmen op de ladder van de toegevoegde waarde. En uiteraard zijn er ook diplomatieke redenen. [4]

Dat wil niet zeggen dat China al zijn pijlen richt op Afrika, integendeel. Eind 2007 investeerde de Chinese economie vijf maal zoveel in Latijns-Amerika en vijftien maal zo veel in Azië. [5] De cijfers voor de handel zijn vergelijkbaar. Dus, voor China is het belang veeleer relatief, terwijl dat voor Afrika precies het omgekeerde is. China is nu al de belangrijkste handelspartner en het is een kwestie van tijd vooraleer het de grootste investeerder en donor zal zijn.

Dat kan een belangrijke kans zijn voor Afrika. In het continent is er een dringende behoefte aan kapitaal, technologie, infrastructuur en productiecapaciteit. De Chinese betrokkenheid zou heel nuttig kunnen zijn om aan deze behoeften tegemoet te komen.

Zou, want een kans is geen garantie. Beide partners zijn in grote mate complementair en vullen elkaar goed aan, maar het zijn geen gelijkwaardige partners. China kan met één stem spreken en heeft een zorgvuldig uitgewerkte en omvattende strategische aanpak.

Afrika daarentegen is gefragmenteerd, beschikt niet altijd over voldoende sterke instituties en een strategische visie ontbreekt. [6] De partners zijn misschien voor elkaar geboren, maar of de romance zal eindigen in een gelukkig huwelijk valt nog te bezien. Dat zal afhangen van een reeks voorwaarden. We bekijken nu eerst wat er op het terrein gebeurt.

2. Feiten en cijfers

Na de Koude Oorlog verloor het Westen zijn liefde (belangstelling) voor Afrika. De traditionele stroom van buitenlandse investering en ontwikkelingshulp droogde op. J. Brian Atwoord, toenmalig hoofd van USAID (nvdr: de officiële Amerikaanse ontwikkelingshulporganisatie), legde dit als volgt uit: "de overwinning van de markt en de nederlaag van het communisme verhoogden niet alleen de macht en de invloed van de donoren, de kredietverleners en de multilaterale instellingen, voor het Afrikaanse continent waren ze ook een grote uitdaging en kans. … We hadden niet langer hulpprogramma’s nodig om invloed te verkrijgen". [7]

De met luide trom aangekondigde beloften van de rijkste landen in Gleneagles (G8 top in 2005) werden niet waargemaakt. UNDP, het VN-orgaan dat zich bezighoudt met ontwikkeling en armoede, heeft becijferd dat de subsidie per Europese koe ongeveer 110 maal zoveel is als de hulp per Afrikaan. [8]

De Europese Unie en de VS hebben geweigerd om hun markten open te stellen, in het bijzonder voor landbouwproducten, waar Afrika juist een comparatief voordeel heeft. Azië en niet Afrika was nu de plek om te investeren en zelfs de Wereldbank verleende weinig steun aan Afrikaanse fabrikanten. Voor het zwarte continent was het dus tijd voor een nieuwe minnaar. China kwam als geroepen en vulde een leegte die door het Westen was achtergelaten.

Als dusdanig is China een laatkomer met veel middelen, maar met weinig ervaring. [9] De Chinese aanwezigheid en betrokkenheid bevat veel facetten. De verschillenden aspecten zijn vaak onderling met elkaar verbonden en worden meestal in een globale deal onderhandeld. We geven een kort overzicht van de diverse aspecten.

Handel

De Afrikaanse handel met China neemt toe terwijl die met andere grote marktspelers stagneert of afneemt. Om de handel met Afrika te stimuleren, heeft China aanvankelijk meer dan 400 Afrikaanse producten vrijgesteld van invoerrechten. Dat werd nadien uitgebreid tot 95 procent van alle exportgoederen uit de 33 minst ontwikkelde landen van het continent.

De bilaterale handel bedroeg in 2010 114 miljard dollar, dat is meer dan tienmaal zoveel als in 2000. Die handel is meer dan tien procent van de totale Afrikaanse handel. Ruwe olie is het belangrijkste exportproduct richting China, net zoals het dat is naar de rest van de wereld. De import uit China bestaat vooral uit machines, transportuitrusting, afgewerkte producten en handwerk. [10]

Leningen

De laatste tien jaar heeft China leningen verstrekt ter waarde van ettelijke miljarden dollars, vaak met een lage intrestvoet of zelfs renteloos. De vrees dat dit een nieuwe schuldenval zou veroorzaken, is ongegrond. Deze kredieten bedragen nog geen vijfde van wat westerse landen de afgelopen jaren aan Afrikaanse landen hebben kwijtgescholden.

Tussen 2001 en 2008 heeft China 3 miljard dollar kwijtgescholden aan meer dan dertig landen, zonder voorwaarden op te leggen. Dat staat in schril contrast met de brutale bezuinigingsprogramma’s die het IMF en de Wereldbank in het verleden hebben opgelegd. [11]

Ontginning van natuurlijke rijkommen

Zo’n kwart van de Chinese investeringen (FDI) in Afrika gaat naar het meer ontwikkelde Zuid-Afrika, maar het gros van alle investeringen, 58 procent in 2009, gebeurt in landen met olie of mineralen in de ondergrond. Voor Afrika is dat geen abnormaal percentage.

Bovendien is het percentage van Chinese investeringen in landen zonder natuurlijke rijdomen aan het stijgen. [12] Ook dat staat in schril contrast met de westerse investeringen. Van alle westerse investeringen naar de 50 Minst Ontwikkelde Landen (MOL) wereldwijd gaat bijna 90 procent naar de tien landen met natuurlijke rijkdommen. [13]

Afrika vormt daarop geen uitzondering. Tussen 1995 en 2007 ging bijvoorbeeld slechts 11 procent van de VS-investeringen naar industriële activiteiten. Chinese investeringen in de ontginning van natuurlijke rijkdommen gaan bijna steeds gepaard met bijbehorende investeringen in infrastructuur (zie volgend punt). Bij westerse investeringen ontbreekt deze dimensie praktisch altijd. [14]

Tenslotte geeft China ontwikkelingshulp aan alle landen met wie het diplomatieke betrekkingen onderhoudt, met inbegrip dus van landen zonder natuurlijke rijkdommen. [15]

Infrastructuur

Om de Millenniumdoelstellingen te bereiken, heeft Afrika zo’n 22 miljard dollar per jaar nodig. China neemt daarvan 5 miljard voor zijn rekening. Meer dan 50 procent van alle Chinese investeringen en hulp aan Afrika in de periode 2002-2007 ging naar infrastructuur of openbare werken. [16]

Volgens de Wereldbank voeren de Chinezen de infrastructuurwerken snel en goedkoop uit, sneller dan alle concurrenten. Hun activiteiten beslaan een breed gamma: in verschillende landen bouwen, vernieuwen of onderhouden ze wegen, spoorlijnen, luchthavens, bruggen, irrigatieprojecten, telecommunicatievoorzieningen, stadions, kantoorgebouwen, enz.

Ze hebben hydro-elektrische dammen gebouwd in minstens negen landen en daarbij de totale elektriciteitscapaciteit van Afrika met 30 procent verhoogd. In 2007 hebben Brazilië en China samen een satelliet gelanceerd die Afrika toelaat om zijn landbouwgebieden gedetailleerd en up-to-date in kaart te brengen. [17]

De vaak gehoorde kritiek dat de investeringen in infrastructuurwerken met het oog op het ontginnen en exporteren van natuurlijke rijkdommen gebeuren, is niet terecht. Slechts 7 procent van de tot

reacties

8 reacties

 • door dan op vrijdag 20 mei 2011

  Deze morgen las ik volgend artikel over de goldrush in China en India http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704816604576333080229436072.html Daarbij dacht ik aan Nobelprijswinnaar Amartya Sen die ooit stelde dat men niet zonder gevolgen 2,5 miljard mensen via een gewijzigde nationale politiek de geglobaliseerde wereldeconomie kan binnensleuren. De daaruit voortvloeiende vraag doet de marktprijzen van oud papier al over soya tot koper en goud de pan uit swingen en diegenen die het eerst uit de boot vallen zijn natuurlijk ook de minst kapitaalkrachtigen.

  China gaat daarbij in al die sektoren met het leeuwendeel lopen http://www.businessinsider.com/facts-chinese-consumption-2011-5 Dus met 20 % van de wereldbevolking en 10 % van het wereld BNP verbruikt “China Inc.” pakweg 40 à 50 procent van alle wereldgrondstoffen.

  Dit onevenwicht heeft weinig met de Chinese consumptie zelf te maken maar alles met het feit dat de CCP China sinds de “reform & opening up” zo positionneerde dat het kon uitgroeien tot het assemblagehuis van de globalizering. Martin Hart Landsberg legt het hier kort uit http://links.org.au/node/730 .

  Vandaar ook dat Westerse (productie)bedrijven in Afrika wegdeemsteren. Volgens de Tijd zijn zo bv. enkel nog Sipef, Texaf en Sarens Kranen actief in Kongo…..

  En als de economische kaarten zo liggen is het voor China maar een kleine stap te denken dat “China en Afrika voor elkaar geboren zijn”. Zo voor de vuist weg heb ik hetzelfde verhaal gehoord van Japan in Mansjoerije, van Italië in Abessinië, van België in Kongo (waar Kongo voor België gemaakt was en Katanga voor de Union Minière).

  Je hoeft geen grote historicus te zijn om je te realiseren dat er zich in de economische betrekkingen tussen Afrika en China ups en downs voorgedaan hebben, zowel op lange termijn als op korte termijn.

  Maar daarbij is het altijd een Chinese factor geweest die bepalend was, en dat zegt genoeg over het onevenwicht. Voor de korte termijn is de kopersector in Katanga een goed recent voorbeeld.

  Wat China nu in Afrika doet (binnen de globalisering zo efficiënt mogelijk z’n economische belangen nastreven) kan je niet vatten met definities uit het verleden, je moet gewoon kijken wat op de grond gebeurt en er trends in pogen terug te vinden.

  En elk fenomeen heeft z’n yins en z’n yangs. Zo werd in 1960 met afgunst naar het Belgisch koloniaal systeem gekeken met z’n in de breedte uitgebouwd onderwijs, gezondheidszorg, wegeninfrastructuur enz…. Ik denk dat ik van Ludo Dewitte leen als ik daarbij opmerk dat alles in functie van het “Belgisch” belang opgebouwd was en niks in functie van het Kongolees. Zo waren de spoorwegen, in tegenstelling met “normale” landen waar alles naar de hoofdstad loopt, middelpuntvliedend, naar de exporthavens. Net diezelfde spoorwegen die nu opgekalfaterd worden…

  Zu Ziyingi, de Chinese onderminister van handel, moet al tot vóór de periode van de reform & opening up teruggaan om het altruisme van China te bewijzen; nml. naar de Tazara. De anti-these van alles wat Afrika nodig heeft. Een witte olifantenproject dat in duigen valt, te veel verlies maakt om geprivatiseerd te worden, noodgedwongen met Westerse loco’s moet rijden en zonder Chinees management na meer dan één generatie nog niet kan functioneren… Dat de landen met de langste en nauwste betrekkingen met China (Zimbabwe en Soedan) nu net bij de kneusjes horen voorspelt weinig goeds …

  Voor het gemak van de discussie wil ik nog aannemen dat Westerse bedrijven de speerpunt zijn van het imperialisme. En, alhoewel het geen gebenedijt woord meer over z’n lippen krijgt tegen het US imperialisme (toch ooit het eerste van de 8 principes bij buitenlandse hulp), wordt China naar voor geschoven als een “alternatief” daarvoor. Vervelend, maar als ik het economisch nieuws opvolg zie ik dat de Chinese bedrijven meer en meer in osmose met net deze bedrijven werken. Petroleum wordt dikwijls in samenwerking met deze bedrijven ontgonnen, ganse velden worden van die Westerse majors overgekocht (bv. ooit het begin van de Chinese aanwezigheid in Angola, en weggekaapt voor de neus van een Indisch bedrijf). Trend daarbij zijnde dat China zich eerder terugtrekt uit exploratie (in Kenia bv. en dit liever in exploiteerbare concessies van Tullow steekt…). China is één van de grootste aandeelhouders in Rio Tinto en in Guinea werkt het hand in hand met Chinalco. Een Chinees bedrijf deed een, nu overklast, bod op Equinox (koper) een ander heeft belangstelling voor Lundin(met z’n 24 % in Tenke Fungurume) Hetzelfde gebeurt in de goudsector (Gold One) , op beursvalk en via een vriendelijke overname, in de uraniumsector,…. Leuk meegenomen is dat bij zo’n OPA’s delen van het managment mogen blijven (om de weerstand te breken) en ze dan beroep kunnen doen op de gesmaakte financiële paketten van de China Development Bank Corp en van de Export-Import Bank of China!

  De hamvraag is natuurlijk wie daar beter van wordt; wie in China, wie in Afrika en of dit een duurzame weg vooruit is voor de wereld.

  Men vergeet het een beetje maar bij de onafhankelijkheid was het BNP van Kongo van dezelfde orde als dit van Canada en Zuid Korea toen. Joseph Kabila heeft daarnaar nog gerefereerd toen hij in Korea was. Aan de hand van hun eigen voorbeeld hadden ze hem daar haarfijn kunnen uitleggen dat nog nooit een land z’n economische take off heeft kunnen baseren op de export van z’n grondstoffen.

  Het Chinese voorbeeld en “alternatief” dan maar; wel, ‘k volg China’s z’n win/win’s wereldwijd op en daarbij gedraagt het zich zoals we dat van de US kennen; luister naar m’n woorden en kijk niet naar m’n daden. Afrika moet z’n grondstoffen ter beschikking stellen van deze nieuwe werelddriehoekshandel maar als je de Chinese contracten bekijkt met GE, Bombardier, Boeing, Siemens, Toshiba… dan zie je JV waarbij China het voor het zeggen heeft, met waterdichte afspraken inzake productie in China, kennisoverdracht en verkoopsrechten wereldwijd! En daar valt iets voor te zeggen, net zoals je de Afrikanen eenzelfde grondstoffenpolitiek zou kunnen aanraden als China gebruikt bij al z’n eigen grondstoffen; goud, rare earths, lithium, diesel…..

  En ook niet doen zoals het voorbeeld: in China kwam de infrastructuur er na de take off en ten gevolge van de take off, niet omgekeerd. In Afrika bouwt China voorafgaandelijk deze infrastructuur op en daarmee zitten we bij de wet van vraag en aanbod inzake investeringen. We zitten met een overaanbod in China van heel wat “harde materialen” en China moet ze dus exporteren: staal, cement, arbeidskrachten, bouwbedrijven. En de projecten, met (zelf)financiering inbegrepen worden de Afrikanen aangekaart en daarbij worden er aan beide zijden flink wat centen verdiend!

  Als je namelijk naar de investeringscijfers op zich kijkt dan zie je dat China andere prioriteiten in andere landen verkiest: http://www.moneyweb.co.za/mw/view/mw/en/page491975?oid=504388&sn=2009+Detail&pid=287226 http://www.marketwatch.com/story/china-leads-emerging-market-outbound-ma-surge-2011-05-18

  Bovendien is China een rechtsstreekse concurrent van alle Derde Wereldlanden inzake het ontvangen van buitenlandse investeringen. Als je je erop beroept al 18 jaar lang de grootste ontvanger te zijn van FDI dan begrijp je dat de spoeling wat dun wordt voor de rest…. En als je weet dat de Chinese onderminister van Economische zaken in Europa komt klagen dat ze om één Airbus aan te kunnen kopen ze 800.000.000 T-shirts moeten verkopen en je er dan rekening mee houdt dat ze zo reeds tussen de 800 à 1000 Boeings of Airbussen aangekocht hebben en ze echt die T-shirts verkopen, dan zou het wel eens kunnen dat het voor de kleinere garnalen in die markt wel eens een beetje druk zou kunnen zijn… Of in cijfers: http://www.theeastafrican.co.ke/business/Africa+trails+China+India+in+race+for+funds+by+emerging+markets/-/2560/1158290/-/1f0aadz/-

  De globalisering heeft nood aan slechts één produktie en/of assemblagewerkhuis en het is dan ook geen toeval dat dit chronologisch shiftte van Japan naar de Aziatische Tijgers en dan naar China …. Maar nergens komt Afrika in de picture. Ik zie een enorm rijk continent met een bevolking waar een kleine elite steeds maar rijker wordt en de massa van de bevolking steeds maar armer….

  Hoe zou dit nu komen; wel China heeft voor intern gebruik een gans andere uitleg voor z’n eigen take off dan voor externe consumptie. De 6 waaroms die er eigenlijk in essentie op neerkomen dat een sterke kommunistische partij in een sterke staat daarvoor gezorgd heeft.

  Als je nu naar Afrika kijkt zie je dat dit net is wat er ontbreekt. Wereldwijd sluit China win/win’s af en daar maakt niemand zich echt zorgen over. Zelfs in Afrika zijn er landen waar men zich weinig zorgen over hoeft te maken; zo heeft Rwanda bv. uitstekende en uitgebreide betrekkingen met China. Maar elk contract is er onderhandeld met de hulp van wat wereldwijd de beste experten terzake zijn (meestal Westerse). Het is een authoritair regime met een leider die er niet om gekend is z’n zakken te vullen, maar het is tevens een a-typisch voorbeeld voor Afrika. Kijken we even naar buurland Kongo; een reuzecontract afgesloten buiten alle procedures en transparantie om, door Kabilagetrouwen, en waarvoor Kabila alles bijeen heeft moeten harken wat er in Kongo nog aan kopervoorraden te vinden was (Georges Forrest, toch een Kabilafinancier, is daarbij deels genationaliseerd maar hij slikt dit met de glimlach want de compensatie was riant en zonder risiko, voor hem althans!). De onevenwichtigheid druipt zo van het contract af http://users.polisci.wisc.edu/schatzberg/ps362/Marysse2009.pdf. En opnieuw, Kongo’s staatsinkomst zijn daarbij functie geworden van evoluties in China, niet alleen industrieel maar ook voor pakweg 25 % van financiële speculatie http://www.morningstar.co.uk/uk/markets/newsfeeditem.aspx?id=142552112112206

  Dramatisch is dat het hierbij gaat om de kroonjuwelen van het land waarvan de komende generaties moeten leven en dat men nu al kan inschatten dat deze binnen afzienbare tijd zullen uitgeput zijn. Niemand, maar dan ook niemand, geeft aan hoe Kongo tegen die tijd z’n eigen take off zal gemaakt hebben en nu China (en anderen) de weg van de industriële productie reeds bezet hebben (dixit Kagame), in welke domeinen Kongo en Afrika meer in het algemeen z’n eigen niche moet zoeken? De nanotechnologie? Eén Afroamerikaan opperde op een onderbouwde manier: toerisme… Kagame ziet Rwanda als een soort Singapore rond IT-services… Nog suggesties????

 • door JFS op vrijdag 20 mei 2011

  Zeer goed en onderbouwd artikel. Eigenlijk weinig op aan te merken behalve dan misschien bij de voordelen dat China mogelijk vlotter overgaat op het in de plaats stellen van grote werken in plaats van het uitbetalen van grote sommen geld aan enkele politieke sleutelfiguren in ruil voor contracten. Ik herinner me bijvoorbeeld de aanleg van een spoorlijn van zuid naar noord in Nigeria met een zeer groot publiek voordeel waar westerse bedrijven wellicht eerder zouden opteren voor het vullen van zakken van enkele politici om de kosten te drukken.

  • door dan op maandag 23 mei 2011

   Gelieve niet naar de Nigeriaanse spoorwegdeal te verwijzen in de voltooid verleden tijd aub.

   Zoals Obasanjo's deal van dezelfde grootte orde (8,3 billion USD) was als de Kongolese deal heb ik wat artikels bijgehouden:

   Bij het afsluiten: http://www.iol.co.za/news/africa/obasanjo-unveils-railway-rejuvenation-plan-1.288754

   Bij het stopzetten:

   http://allafrica.com/stories/200811210702.html (betalend archief) Daily Independent (Lagos) Nigeria: 'Why Yar'Adua Stopped Railway Contract Awarded By Obasanjo' Chesa Chesa State 21 November 2008 Abuja — The $8.3 billion (N980 billion) railway contract awarded to a Chinese firm by former President Olusegun Obasanjo was stopped by President Umaru Yar'Adua because it was illegal and due process was not followed. Chief Economic Adviser to Yar'Adua, Tanimu Yakubu Kurfi, disclosed on Thursday in Abuja at the Abuja Business and Investment Roundtable.

   Een overzicht van de huidige situatie: http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9MCRON00.htm waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt dat er van Obasanjo’s grootse plannen niks in huis gekomen is wegens corruptie. Nu is er een nieuwe start, niet met 8,3 billion USD maar met een realistischer 166 mio USD in een eerste fase… Dat het eerste stuk toegewezen is aan een Chinees bedrijf is niet verwonderlijk. Bij tenders komen zij bijna als regel als de goedkoopste uit de bus (zo is zelfs de Wereldbank verplicht hoofdzakelijk met Chinese bedrijven voor infrastructuuraanleg te werken). Hoe dit kan is natuurlijk weer een ander dossier… Ten slotte nog opmerken dat het over het opkalfateren gaat van de 3500 km koloniale spoorwegen die er ooit waren…. Helaas business as usual dus....

 • door Toon Danhieux op vrijdag 20 mei 2011

  Interessant werkstuk! Eindelijk eens iemand die weg gaat van de slogans en een boel relevante feiten aandraagt over de rol van China in de wereld. Het is tegenwoordig bon ton de Chinese economische activiteit in andere landen van het zuiden te vergelijken met de gruwelijke geschiedenis van kolonisering en economische onderwerping vanuit het Noorden. Dat dergelijke stellingen, wel heel erg kort door de bocht gaan, van weinig historische kennis getuigen of gewoon oneerlijk zijn, wordt in dit artikel helder aangetoond.

  De opkomst van China als derde economische wereldmacht vormt voor het zuiden een kans op autonome ontwikkeling en dat is toch wat de solidariteitsbewegingen steeds hebben gewild. Een grondiger en onbevoordeelde studie van het onderwerp is dus noodzakelijk. Marc Vandepitte gaf een goed gedocumenteerde voorzet op dit thema dat de wereldeconomie in de komende decennia in belangrijke mate zal beïnvloeden.

 • door Dirk Nimmegeers op zaterdag 21 mei 2011

  Als het over China gaat en zeker over de betrekkingen van dat land met Afrikaanse staten moeten we misschien de bestaande berichtgeving toch een stuk kritischer gaan benaderen. Journalisten en opiniemakers schrijven klakkeloos van elkaar over. Ze creëren een beeld en heersende opvattingen gekenmerkt door wantrouwen en minachting voor Beijing. Marc Vandepitte benadert het thema op een andere, een zorgvuldige en wetenschappelijke manier. Hij heeft daarbij terecht oog voor internationale machtsverhoudingen en voor de economische en politieke drijfveren van de grote globale spelers. Sterke punten van zijn methode: de vergelijkende aanpak (China in Afrika vs. het Westen in dat continent, China vijftig jaar geleden vs. Afrika in diezelfde periode), het aanbrengen van een context (de infrastructuurwerken als stap naar de Millenniumdoelstellingen, de ruil ‘grondstoffen voor technologie’ als toepassing van lessen getrokken uit zelf opgedane ervaringen met Japan), de nadruk op de economische achtergrond en drijfveren (de gewijzigde visie en aanpak van China ten aanzien van bedrijvigheden die het decennia geleden in Afrika heeft helpen ontwikkelen). Vandepitte gaat ook in op kritieken met argumenten die alleszins de moeite waard zijn om mee rekening te houden. Laten we hopen dat er tijdens de studiedag van 27 mei (zie inleiding) gewerkt wordt op dezelfde nuchtere en concrete manier die recht doet aan de complexiteit van de werkelijkheid.

 • door eddy daniels op zaterdag 21 mei 2011

  Ik zie nergens in of na dit artikel waar het symposium van 27 mei plaatsvindt en op welke voorwaarden men aanwezig kan zijn. Is daar enige info over beschikbaar?

 • Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties