Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

De moord op gelijke onderwijskansen

Stel dat uw kind ziek is en na intensief onderzoek schrijft uw dokter een geneesmiddel voor. Maar de minister van gezondheid verbiedt uw geneesmiddel en belemmert zo de genezing van uw en vele andere kinderen. Tot uw grote frustratie wordt de beslissing dan ook nog met geen enkele wetenschappelijke argumentatie ondersteund.
maandag 16 mei 2011

Wel, dat is nu exact wat Pascal Smet gedaan heeft door de meertalige onderwijsprojecten in Brussel (van de vzw Foyer) stop te zetten. Daarmee brengt hij de sociale integratie en gelijke onderwijskansen ernstig in gevaar en bewijst hij alvast het gelijk van velen die zijn competenties in vraag stellen.

Voordelen van meertalig onderwijs

Het zit namelijk zo: er bestaat quasi eensgezindheid onder sociologen, pedagogen, linguïsten en recentelijk ook neurologen dat meertalig onderwijs vele voordelen biedt ten opzichte van eentalig onderwijs. Leerlingen in het meertalig onderwijs leren veel beter Nederlands en rekenen. Ook wat de sociale integratie betreft, zijn de leerlingen beter af in het meertalig onderwijs.

Dit zijn de eenduidige conclusies van letterlijk honderden studies over dit onderwerp. Ook voor het Foyer-project is dat niet anders: 90 procent van hun leerlingen haalt een diploma secundair onderwijs, terwijl dat cijfer bij vergelijkbare leerlingen van het eentalig onderwijs beduidend lager ligt.

Welke meertaligheid?

De minister stelt dat zijn beslissing genomen is ‘na grondige analyse door de administratie’. Blijkbaar verkiest Pascal Smet administratieve analyses boven wetenschappelijk onderzoek. Wij willen die zogenaamde administratieve analyses nog wel eens onder de loep nemen en we roepen de minister dan ook op om deze analyses zo snel mogelijk openbaar te maken en/of te laten bestuderen door wetenschappelijke instellingen.

Een onderwijsbeleid, die naam waardig, dient immers gebaseerd te zijn op systematisch bestudeerde evidenties en niet op het werk van Jan-uit-zijn-Duim en Piet-uit-zijn-Mouw die toevallig ergens bij de administratie werken.

Het is wel duidelijk dat de minister niet tegen alle vormen van meertaligheid is. Anders zou hij nooit tolereren dat het Engels de instructietaal is in de internationale scholen, dat het hoger onderwijs steeds meer overstapt naar het Engels en dat er honderden cursussen bestaan voor het leren van vreemde talen.

Dus voor de minister heeft meertaligheid in het onderwijs wel een meerwaarde, zolang het maar niet gaat over de thuistalen van de allochtone leerlingen. De boodschap die de minister nu geeft aan deze meertalige leerlingen en hun ouders is niet enkel ‘eigen taal eerst’, maar vooral ‘weg met jullie taal’.

Samengevat, de beslissing om meertalig onderwijs af te schaffen is niet alleen onwetenschappelijk, maar het getuigt regelrecht van taalracisme en valt aldus niet te verzoenen met het ideaal van gelijke onderwijskansen. Een schok van ongeziene omvang voor iedereen die zich inzet voor gelijke onderwijskansen


Orhan Agirdag
Wetenschappelijk Medewerker
 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

10 reacties

 • door Grietje op maandag 16 mei 2011

  Ik denk dat de dokter een homeopatisch middel voorgeschreven had...Wat erook van zij, niets belet de allochtonen om hun kinderen zelf hun moedertaal aan te leren...Waarom moet het gastland daar weer voor opdraaien? Bezigheidstherapie voor linksen? Ze kosten ons al meer dan genoeg, Orhan. Probeer in Turkije maar eens gratis nederlandse les voor ingeweken vlamingen los te krijgen, ik wens u veel succes...

  • door pottillius op maandag 16 mei 2011

   Aan Zelf : In de meeste gezinnen wordt de moedertaal slecht aangeleerd aan kinderen. Zoals er in de meeste Vlaamse gezinnen, geen Nederlands wordt gepraat maar een plaatselijk dialect. Ik geef zelf Nederlands aan anderstalige kinderen. Ja ik geef les aan kleuters en 1ste en 2de studiejaars. Dit doe ik in Wallonië je weet wel die streek van luiaards en profiteurs. Als ze bij ons uit het 6de studiejaar komen zijn ze perfect tweetalig en zijn ze beter in wiskunde en in niet verbale communicatie. Dus meertalig onderwijs is volgens mij eerder kostend besparend, door dat de leerlingen van kinds af meer vaardigheden ontwikkelen die op latere leeftijd veel meer energie ( dus geld) kosten om ze te beheersen

  • door Orhan op maandag 16 mei 2011

   Sinds wanneer is Turkije een toonbeeld voor democratie? Ik neem liever landen zoals Finland en Zweden als een voorbeeld wat GOK betreft. En ja, daar heb je veel meer meertalig onderwijs opties.

  • door andreas drobe op dinsdag 17 mei 2011

   [title]Meertaligheid... Grietje wil[/title]Meertaligheid... Grietje wil ik graag bijstaan in haar redenering. Nadat onze "nieuwe landgenoten" reeds in de gemeentescholen hun islamlessen krijgen, warme maaltijden à la Hallal, in vele scholen met hoofddoek worden toegelaten, eigen taallessen zodat ze toch de "moedertaal" niet zouden verleren, asielcentra.... Zou het dan toch waar zijn dat wij het land van melk en honing zijn ???

   Stel je nu voor dat jij naar Turkije trekt met je gezin voor het werk. Kan er iemand bevestigen dat ook wij, Vlamingen, deze tegemoetkomingen zullen krijgen in Turkije ?? Ik kijk ernaar uit ! AD.

 • door L.V. op dinsdag 17 mei 2011

  Ik mis een opinie tag.. Ministers van taalracisme beschuldigen kan ik niet echt nieuws noemen.

  Trouwens, voor we de toortsen en hooivorken bovenhalen... Die projecten van meertalig onderwijs waren juist dat; Projecten, meestal nog via één of ander impulsfonds voor een periode van een jaar toegekend, en verlenginen zijn zeer moeilijk te bekomen bij zo'n fondsen + plus dat er voor de rest geen financiële ruimte is in de pot van onderwijs. Dus ik heb hier een donkerbruin vermoeden dat de projecten waarover men het hier nu heeft, gewoon op zijn einde waren gelopen, en niet verlengd via een impulsfonds.

  Het staat trouwens zowel foyer als de scholen vrij om zelf fondsen daarvoor te voorzien en dit project verder te zetten. Aangezien zowel Foyer als de scholen zo overdreven enthousiast zijn over dit project, waar btw de voordelen niet zo overdreven hoog van zijn (ja het helpt, maar betere ventilatie en gemotiveerde leerkrachten helpen statistisch gezien beter)

  Ik ga me hier dus niet in het ene of het andere kamp zetten, maar het lijkt me al te simpel om een beetje gefrustreerd op de geldschieter te schieten. Men moet op bepaalde momenten nu eenmaal het pragmatisme als norm hanteren, zeker als het over subsidies gaat. Ik heb hier geen gegevens over argumentatie van het kabinet, maar als het is zoals ik inschat, Kan ik dit niet incompetent noemen.

  Trouwens, een beetje deze taalachterstand met een ziekte vergelijken en de minister in de rol van dokter duwen.. Als ouder, als leerkracht en zelfs als meedewerker van een bepaalde vzw kan u die ziekte op 100 manieren opvangen. Of om verder te gaan als ziekte.. Bedenk ook eens wie of wat deze ziekte in stand houdt, verergert,...

  • door Jan Verhaegen op dinsdag 17 mei 2011

   @ L.V. hartelijk dank voor deze leerrijke reactie.

  • door maartenh op dinsdag 17 mei 2011

   Om verder te gaan op de metafoor van ziekte in je laatste paragraaf: ingrijpen in een vroeg stadium (of preventie) is stukken efficiënter dan achteraf proberen op te lappen.

   Als je kijkt hoe slecht het onderwijs in België 2e, 3e, etc. generatiemigranten qua onderwijsniveau weet "op te krikken" in vergelijking met andere landen, zou men sowieso een extra inspanning mogen doen. Daarbovenop, vanuit effcientieoverwegingen is het onderwijsniveau omhoog halen van minderheidsgroepen--zeker op jonge leeftijd--een zeer goede zet.

   Een betere startpostie in je schoolloopbaan verhoogt de kans op een beter diploma, wat de kans verhoogt op een degelijke job, dus een stabiel inkomen/minder werkloosheid, betere gezondheid, etc. Nu zit 36% van mensen van Turkse afkomst zonder werk, waarvan (om het cru als een accountant uit te drukken) de kost ook terecht komt op de sociale zekerheid (werkloosheidsuitkering), gezondheidszorg (hogere morbiditeit), vergrijzingskost (kleinere actieve populatie) en algemene uitgaven (criminaliteit), etc.

   Die relatief kleine investeringen (waarschijnlijk heb je gelijk dat het om impulsfondsen gaat) schrappen/niet verlengen, lijkt dan ook van weinig visie getuigen. En de minister zelf taalracisme verwijten is misschien er wat met de grote borstel door, maar ik heb wél sterk de indruk dat dit soort besparingsmaatregelen enkel erdoor komen omdat een aardig deel van het kiespubliek toch migranten(kinderen), sans-papiers, etc. beschouwd als profiterend van "ons" systeem...

 • door dzirzinsky op dinsdag 17 mei 2011

  En dan zingt P. Smet op 1 mei de internationale en zeggen de tsjeven nog een weesgegroetje, vullen verder hun zakken en laten medemensen creperen.

  • door Peter Bormans op dinsdag 17 mei 2011

   Zo is dat, Philippe. Met dien verstande dat je bepaalde 'socialisten' beter nationale socialisten zou noemen, met net nog geen verbindingsstreepje.

   • door Manu op vrijdag 20 mei 2011

    Er was ook een meertalig bicultureel project voor het Italiaans en het Spaans. Nu dit wegvalt, horen we uit deze hoek geen reactie of tegenkanting. Wat meneer Orhan Agirdag vooral aanklaagt is dat het (extreem) Turks nationalisme in het gedrang komt. Op een ontmoetingsavond met Turkse verenigingen hoorde ik de jonge, goed opgeleide spreker van Turkse origine verklaren: "We zijn in de eerste plaats Turk en moslim en daarom spreken we de eerste drie jaar bewust geen Nederlands met onze kinderen". Als Turks nationalisme primeert op de kansen van kinderen, dan dienen deze Turkse nationalisten de consequenties ervan op zich te nemen.

    Trouwens voor andere taalgroepen heeft dit project nooit bestaan, dus is de afschaffing ervan gewoon een gelijkstelling voor alle taalgroepen in Brussel, waar tientallen talen worden gesproken.

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties