Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Bart De Wever komt boven water

In een interview op Kanaal Z laat Bart De Wever in zijn kaarten kijken inzake de sociaal-economische maatregelen die N-VA wil nemen. Hij noemt ook de partijen die met zijn plannen kunnen instemmen.
zondag 15 mei 2011

Het lange interview kan men online herbeluisteren. Het werd afgenomen op donderdag 12 mei.

Eveneens aan tafel zit Jef Roos, oud-voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond, voorloper van VOKA. Roos kwam van een bijeenkomst van Vlaamse ondernemers, waar ook alle Vlaamse partijvoorzitters aanwezig waren, om te testen hoever deze laatsten willen gaan inzake hervormingen. Roos zegt: "SP-A leunt wat meer aan bij het zuiden van het land."

In de samenvattende tekst van Kanaal Z zegt Bart De Wever:
" ... Dan komt er een revolutionaire toestand, waarin Europa of het IMF het hier zal moeten overnemen".

"Wat kunnen we doen zonder een staatshervorming? Besparen op het niveau van de federale overheid. Als je kijkt naar wat het planbureau als grote kostendrijvers aanduidt, dan kom je uit bij gezondheidszorg en de pensioenlasten die altijd verder toenemen."

"Je zal dus moeten besparen in de Sociale Zekerheid. De enige andere uitweg is de belastingen verhogen, maar daar zijn wij niet voor te vinden. Je zal dus een aantal hervormingen moeten doorvoeren. Zo willen wij dat een burger uit die Sociale Zekerheid haalt, wat hij er zelf in legt. Om één voorbeeld te noemen: wij willen de afschaffing van de wachtuitkering.“

"Je hebt de rating van ons land, er moet nog 80 miljard geleend worden dit jaar. Je hebt de bankensector die zich in een precaire toestand bevindt, en die sector is heel groot."

Uit de video citeren we:
Bart De Wever: "In Ludwigshafen, Duitsland, liggen de lonen 25 procent lager dan bij ons."

Vraag: Maar de loonnorm wordt federaal onderhandeld.

BDW: "We moeten de publieke opinie ook een onaangename boodschap durven brengen".

Vraag: Welke partijen zijn daartoe bereid?

BDW: "CD&V, Open VLD en N-VA vormen een cluster die akkoord gaat dat langer werken onvermijdelijk is, dat loonkosten gematigd worden, dat lasten rond arbeid fiscale hervormingen vereisen."

"Indien we daarover een consensus zoeken, komen we uit bij deze partijen. Ons arbeidsrecht is te rigide, onze sociale zekerheid is niet activerend genoeg, onze loonkosten zijn te hoog."

"Er gebeurt niets (op federaal niveau), geen beheersing van de loonkosten."

"Zonder staatshervorming kunnen we besparen op de federale overheid, op de sociale zekerheid. Bijvoorbeeld de pensioenen: ons algemeen principe inzake sociale zekerheid is dat er méér connectie moet zijn tussen wat de mensen erin leggen en wat ze eruit halen. Wat men bijdraagt, moet zijn wat men eruit haalt."

"Dat geldt bijvoorbeeld voor de pensioenen. Wie langer werkt, zou meer moeten krijgen, ook boven de 65, die moet meer krijgen. De hoogte van de werkloosheidsuitkering zou moeten afhangen van wat je hebt erin gestopt. Zo willen we de wachtuitkering (nvdr: voor werkzoekende afgestudeerden)  afschaffen, mensen horen het niet graag, maar het is ON-VER-MIJ-DE-LIJK. We moeten de lengte van de werkloosheiduitkering moduleren."

"Over arbeidsmarktbeleid: Johan Vande Lanotte ging akkoord om ook de RVA te splitsen, jammer genoeg heeft SP.A dat voorstel weer ingetrokken".

Jef Roos: "Responsabiliseren. N-VA heeft ondernemersvriendelijkheid."

Kort commentaar

Voor wie vroeger de tijd nam zich te verdiepen in het programma van de N-VA is dit niet erg nieuw. Wat opvalt, is dat over BHV niet gesproken wordt, maar wel over sociaal-economische maatregelen zonder staatshervorming.

Ten tweede kiest Bart De Wever duidelijk welke coalitie-partners hij wil, dus SP.A en Groen! eruit. Deze keuze is sociaal-economisch gemotiveerd, iets wat de meeste Vlamingen nog niet schijnen begrepen te hebben, tenminste indien men de boodschappen in de commerciële media als maatstaf neemt.

Hoe gaan de ACW-vleugel van CD&V en Yves Leterme zelf reageren? ("federaal doet niets" - ondanks de bevindingen van het Planbureau nl. de gunstige evolutie tijdens de crisis dankzij de anticrisismaatregelen).

De essentie

Terugkrijgen wat men er zelf in gestoken heeft, wordt ook responsabilisering genoemd. Laat ons goed nadenken waar dat in de praktijk op neer komt. Iedere werknemer (of zelfstandige) moet zorgen (lees: geld opzij zetten) voor zijn/haar ziekteverzekering, voor zijn/haar pensioen, ... Hoe meer men verzameld heeft, hoe meer recht men krijgt op een terugbetaling / pensioen / uitkering.

Voorbeeld van de wachtvergoeding: wie nog niet gewerkt heeft, heeft geen recht op uitkering. Wie weinig gewerkt heeft (of tegen een laag loon), krijgt weinig uitkering. Hoeveel euro's 'weinig' en 'meer' zouden worden, staat er niet bij. Maar vermits de bedoeling is te besparen op deze uitgaven, zal het totaal naar beneden gaan. Nog meer onder de armoedegrens dus.

In feite betekent het principe van N-VA: 'ieder voor zich'. Geen herverdeling meer van de hoge inkomens naar de lage, van de werkenden naar de werkzoekenden, de gezonden naar de zieken, de pensioenbijdragen van de rijken voor de pensioenen op de armoedegrens. In plaats van verzekering komt onzekerheid, want ieder moet het maar zelf oplossen.

Dat belet niet dat Bart De Wever herhaalt dat de N-VA voor solidariteit is. Woorden zijn goedkoop.

Frank Roels

Frank Roels is emeritus hoogleraar aan de UGent.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

43 reacties

 • door Guy Denutte op maandag 16 mei 2011

  Wat een fantastische maatregel : "Zo willen wij dat een burger uit die Sociale Zekerheid uithaalt, wat hij er zelf in legt." Ik woon in Colombia, een land dat zich spiegelt aan de VS en alles doet wat het IMF voorstelt, en waarin dat "schitterende systeem" al lang in voege is. Konkreet betekent dat dat ik een privé-pensioen-rekening heb, en dat ik als ik op pensioen zal gaan, zal krijgen wat ik in het potje gestoken heb. Niks niemendal zoveel procent van je laatste loon over de laatste jaren, of zo. Dat is iets voor romantici of socialisten van de oude tijd, blijkbaar. Neen, je wordt 100% afhankelijk van wat in je potje zit en van hoe goed de pensioenfondsen daarmee "investeren". Gaat het goed met de ekonomie en met hun investeringen, dan gaat jouw potje omhoog, gaat het slecht, dan verdwijnt jouw potje als sneeuw voor de zon. De natte droom van iedere neoliberaal...

  Goed gestemd, daar in Vlaanderen, zou ik zeggen! (Gelukkig heb ik wel nog recht op een stukje pensioen van de DOSZ, de Belgische overzeese sociale zekerheid, maar ook daarin wordt gesnoeid, met KB's dan nog).

 • door dwars bekeken op maandag 16 mei 2011

  volgende stap is: pensioenen helemaal geprivatiseerd. het kapitaal heeft weer geld geroken. wie uit de boto valt verhongert of kan soep gaan bedelen.

 • door Jef B op maandag 16 mei 2011

  Heeft BDW en het NVA ook een onaangename boodschap voor werkgevers, ondernemers, CEO's en/of aandeelhouders; of is het de burger die boven zijn stand leeft ? Of moeten we met zijn allen (en de jonge schoolverlaters in de eerste plaats) banken blijven sponsoren, terwijl ze hun big chiefs bonussen blijven uitkeren. Is dat wat NVA verstaat onder responsabiliseren ? Of is dat wat NVA verstaat onder solidariteit ?

  Ja, dan is de Vlaamse kiezer van NVA goed bezig !

 • door Jelle Van Opstal op maandag 16 mei 2011

  Er verhelderend allemaal, maar probeer het nog even na te lezen en de fouten er uit te halen. Er zitten een paar verschrikkelijke stinkers van zinsconstructies in. Doe zo voort, zoek het achterste van de tong van deze politiekers. Ze draaien al lang genoeg een rad voor de ogen van de gewone man, die niet snapt/wil snappen wat de ware streefdoelen zijn van deze partij...

 • door Stijn op maandag 16 mei 2011

  Van een emeritus hoogleraar verwacht ik persoonlijk toch een betere analyse of commentaarstuk dan dit hoor. Nergens enige zinnige overtuigend argument, louter maar opsommen om dan te zeggen dat het slecht is, maar waarom het slecht is wordt dan niet gezegd.

  Om toch maar iets te zeggen over de inhoud: Inzake de pensioenen voor zelfstandigen bijvoorbeeld. Mijn vader is zelfstandige, hij heeft op dit ogenblik 3 aparte privé-pensioenspaarplannen om toch maar een zekere levensstandaard te garanderen bij aanvang van pensioen. Met andere woorden, die evolutie naar privé-pensioenen is al volop aan de gang, omdat er op federaal niveau geen visie is inzake onze SZ, pensioenen, etc.. en men geen grote veranderingen durft door te voeren behalve zwakke Zilverfondsen, al meer dan 20jaar zo (toevallig genoeg telkens een socialistische en dus solidaire minister)

  Ivm de wachtuitkeringen. Ik ben student en persoonlijk vind ik het een schande dat ik zogezegd recht zou hebben op een werkloosheidsuitkering bij moment van afstuderen, terwijl ik geen enkele eurocent heb bijgedragen tot het systeem. Dat is gewoon absurd! Dergelijke politieke maatregelen zijn net de oorzaak van heel het nefaste binnen de SZ. Ik vind het normaal dat men zoiets zou willen afschaffen.

  • door Johan op maandag 16 mei 2011

   Stijn, het klopt dat jij als student geen cent hebt afgedragen aan het systeem. Dit kan je echter ook stellen voor heel wat andere vergoedingen, het duidelijkste voorbeeld is kindergeld : geld dat, weliswaar aan de ouders, gestort wordt om op een fatsoenlijke manier kinderen te laten opgroeien. Bij mijn weten hebben die kinderen nog niets betaald.

   Sociale zekerheid = een vorm van verzekering om "ongemakken" in het leven financieel te kunnen opvangen. Als jij met je auto verzekeringen betaalt, en al de eerste maand een ongeval krijgt, wordt dit financieel vergoed, onafhankelijk van het feit hoeveel je in de pot gestopt hebt ! Het probleem met BDW en NVA is dat de werkende klasse (onafhankelijk van het feit of ze wel dan niet werken) het onderspit moet delven tov de financieel rijken. Maar net als het VB destijds heeft het NVA het gouden ei gevonden om deze zelfde werkende klasse te misleiden : "Vlaanderen onafhankelijk - weg van de Waalse profiteurs". Terwijl heel wat statistieken de laatste tijd het tegendeel beweren (wat betreft het Waalse profitariaat).

   • door Stijn op maandag 16 mei 2011

    Er is in mijn ogen een verschil tussen kinderbijslag of gelijkaardige ondersteuning (studietoelagen, gratis/betaalbaar onderwijs, etc.) en een wachtuitkering. Een kinderbijslag dient ter ondersteuning van de vorming en ontwikkeling van het kind, daar is dus niemand tegen. Integendeel, sommigen willen het zelfs verder uitbreiden (vb NVA, CD&V, VLD maar dan onder Vlaamse koepel). Een wachtuitkering is simpelweg een bijkomende barrière tot het zoeken naar werk. Afgestudeerden zijn minder geneigd tot het zoeken naar een job omdat ze nu sneller terugvallen in een sociaal vangnet, terwijl dat enkel mag dienen in uiterste noodzaak, niet om lekker op de weides van Pukkelpop te zitten.

    En dat men enkel maar zit te vitten op NVA of wie dan ook. De werkende klasse is al de pineut in het huidige systeem en daar heeft NVA niets mee te maken. Door een systeem te ontwikkelen waar werken beloond wordt, dan krijg je tenminste een systeem dat eerlijker is dan het huidige waar niets doen beloond wordt.

    Persoonlijk vind ik een partij als SPa gevaarlijker omdat men de toekomst van de maatschappij, die ze beweerd te vertegenwoordigen net in het gevaar brengt. Progressief willen zijn, maar tegelijk geen enkele stap vooruit nemen in de hervorming van onze SZ. Integendeel, laat alles maar zoals het is en misleid "de mensen" maar wat meer dat gratis=de oplossing is. (Ik ken genoeg verhalen die dit staven want ik heb een ouder die werkt bij de socialistische mutualiteit. Werk daar een week en je stemt nooit meer SPa)

  • door marijke walgraeve op maandag 16 mei 2011

   en wie betaalt jouw onderhoud zolang je geen wachtuitkering krijgt?

   • door Stijn op maandag 16 mei 2011

    Ik ga werken, zo simpel is dat. Verantwoordelijkheid nemen, ik heb al reeds een contract afgesloten met een bedrijf te beginnen op 1 september. Enkel zo kan een solidair systeem betaalbaar blijven. Uw eigen verantwoordelijkheid nemen en enkel diegene helpen die daar daadwerkelijk nood aan hebben (zieken, ouderen, kinderen) maar niet om snoepjes uit te delen (wachtuitkeringen, etc.). Het huidig systeem is al reeds onbetaalbaar geworden en dit zal nog moeilijker worden door de toenemende vergrijzing. Ik ben bereid om solidair te zijn met mijn medemens, maar enkel indien dat systeem eerlijk, realistisch en duurzaam is.

    • door Tom V. op maandag 16 mei 2011

     [title]Beste Stijn, Als je een[/title]Beste Stijn,

     Als je een tijdje - een jaar of zo - afgestudeerd bent, moet je deze posts nog eens herlezen en de vraag stellen of het allemaal nog wel klopt. Wie pas afgestudeerd is krijgt niet meteen een wachtuitkering. Wie ouder is dan 25 - en zo zijn er wel meer studenten vandaag de dag met het BAMA-systeem - moet jaar wachten om een wachtuitkering te verkrijgen. Voor jongeren en jonge koppels die na hun studies het huis uitgaan is en blijft het zelfs met wachtuitkering nog schrapen. En gaan werken? Uiteraard een oplossing. Denk alleen niet dat met te zeggen "ik ga werken" het allemaal opgelost is. Het valt niet allemaal uit de hemel. Ook onder hoger geschoolden is het niet altijd zo makkelijk om een job te vinden. Maar misschien ben je één van die mensen die nu nog oprecht er van overtuigd zijn dat het allemaal gewoon maar te maken heeft met "willen werken" of "niet willen werken". Tot de arbeidsmarkt echt wenkt en zich van haar scherpste kantjes laat zien. Hopenlijk vind je dan nog een job die én bij je past én tamelijk verloont wordt én toelaat een evenwicht te vinden tussen werk en privé... Ik ken er aardig wat die met moeite slechts één categorie bereiken en al blij zijn dat ze een job - ferm onder hun niveau, weinig bevredigend, de privé tijd opslorpend enz - gevonden hebben.

     Het is makkelijk gezegd, solidair te willen zijn met de medemens op een realistische, duurzame en eerlijke manier en die woorden dan individueel in te vullen. De Wever is zo ook solidair - met knal dezelde woorden, tiens - maar wie zijn notie van solidariteit bekijkt, ziet dat het eerder gaat om liefdadigheid en weinig om werkelijke sociale herverdeling. Opvallend is het eindeloos herhalen van de mantra dat het systeem te duur is, niet realistisch en niet eerlijk en dat men dat telkens wijt aan het 'profitariaat'. Alleen is het complexer, de afkalving van de schragende schouders - percentage actieven vs. passieven -, het fiscale wanbeleid naar grootverdieners - notionele intrestaftrek etc - de hold-up op de overheidsfinancieen door het grootkapitaal - banken, industriele zonne-energiewinning, subsidies voor sectoren die passé zijn, ... daar gaat het om. Alleen hoor ik vanwege N-VA en zowat allemaal die goedbedoelende burgers die klagen dat de sociale zekerheid onbetaalbaar is, daar heel weinig over... Vind je het als bijna-werkende niet wraakroepend te weten dat je tussen 45 en 55 procent belasting zal betalen maar Arcelor Mittal, AB Inbev en consoorten maar 33% en er dan de voorbije jaren nog géén 10 % betaald hebben? (Hoewel de belastingvoet 33% bedraagde voor Arcelor, betaalde het bedrijf slechts 0,000038 procent oftewel 496 EUR op een winst van 1.29 Miljard. Bron: http://trends.rnews.be/nl/economie/nieuws/bedrijven/slechts-496-euro-belastingen-voor-financieel-centrum-arcelormittal/article-1194827005775.htm#)

     Wie ondanks deze cijfers nog steeds achter BDW en de mantra van het 'langer werken, minder tegemoetkomingen' wil lopen, bevestigd de stelling dat het volk de politici krijgt die het verdient denk ik...

    • door Vanglabeke Noël op maandag 16 mei 2011

     Duidelijk dat onze Stijn gewonnen is voor Amerikaanse toestanden net als BDW zonder mischien te beseffen wat dat inhoudt . In de VS betaal je voor jezelf en als je pech hebt en een onderbetaalde job hebt of geen, kan je gewoonweg niet betalen en ben je gedoemd om 1x per dag warme soep te gaan drinken en in een caravan of op straat te leven ,bijna 50 miljoen armen in de VS en velen met een job, is dat het wat Stijn wil ??? . Onze Stijn heeft mischien ook de film Daens gezien waar de rijken ook aan soepbedeling deden terwijl intussen mannen, vrouwen en kinderen zwoegden voor een armzalig loon in ongezonde en onveilige fabrieken . De sociale zekerheid en werken voor een behoorlijk loon in menselijke omstandigheden is de grootste verwezenlijking van de arbeidersklasse en hun syndicaten .Dat Stijn het blijkbaar normaal vind dat nu juist die sociale zekerheid die de armoede in België nog wat tegen houdt tot op de grond moet afgebroken worden bewijst hoezeer mensen als Stijn door BDW en co gehersenspoeld zijn . Intussen tellen de rijken hun centen die ze slapende verdienen . By the Way, van een wachtuitkering wordt niemand rijk, en alvorens iets te ontvangen is er een wachttijd die afhangt van je leeftijd zie link .En het uiteindelijke bedrag is peanuts .Een maandbedrag dat Dewever en co in enkele uren binnen haalt .

     http://www.acv-enter.be/het_acv/jongeren/werkzoekend/wachttijd-wachtuitkering/default

  • door de winter joris op maandag 16 mei 2011

   Beste Stijn, als(gewezen) zelfstandigen de mogelijkheid hebben om 3 privé-pensioenplannen aan te betalen(én aftrekbaar te stellen) voor een "zekere" levensstandaard te garanderen, zijn zij niet beklagenswaardig, dunkt mij. De illusie dat pensioenen van werknemers wél een zekere levenstandaard garanderen,bewijzen de armoedecijfers van gepensioneerden voldoende. Laten we vooral "solidair" zijn met elkaar,zelfstandigen én werknemers tegen het financieel kapitaal dat alle middelen gebruikt om ons te verdelen.Beleid( europees,federaal of regionaal) is een kwestie van machtsverhoudingen en gelukkig zijn er vakbonden én solidair georienteerde partijen die, op de stelselmatige afbraak van onze zuurverdiende SZ een rem proberen te zetten. De andere illusie i.v.m. "ieder" zijn eigen verantwoordelijkheid naar werkgelegenheid toe, is ook een genuanceerder plaatje. Als uw opleidingsniveau al behoorlijk is, zal de patroon/MNO toch hoofdzakelijk de rest bepalen,zonder enig democratische inspraak. Zijn dàt de machtsverhouding die U zonder verweer wil slikken?

  • door M.L.J. op maandag 13 juni 2011

   "Ongelovige Thomas" geloofde ook niet. Hij zei, “Eerst zien, daarna geloven!”. Men hoort het Bart de Wever zelf zeggen, men kan het lezen in het N-VA programma en nog is dit niet overtuigend genoeg. Het moet wel zijn dat op 13/06/2010 de 27,5% en na de pijlingen de 37,5% Vlaamse N-VA kiezers er zo danig warmpjes inzitten dat zij zich die besparingsplannen kunnen veroorloven zonder zich pijn te doen.

 • door mike op maandag 16 mei 2011

  Altijd grappig werkgeversorganisaties dit te horen zeggen... degoutant een beetje. Niemand is voorstander om de lasten te verhogen, maar mss moeten de werkgevers ook eens inzien dat er een hele hoop van hun "concullega's" de boel bedriegen, geen belastingen betalen... en dus profiteren van het gebleir van sommige werkgevers, soms ook terecht denkik zelfs hoor.. Maar dus van die lastenverlagingen profiteren vooral uw grotere concullega's en die zorgen systematisch voor ons probleem met de staatskas en RSZ-kas.... Niet de gepensioneerden, niet de werklozen of de zieken, die vergoedingen krijgen die onder de armoedegrens liggen, zijn het probleem... Het is het grote geld... www.hetgrotegeld.be..... Maar ik denk dat BDW en NVA al lang allerlei caeautjes krijgen uit die hoek.... Na ht VB, is er dus nu de NVA met de slogan "RIJK VOLK EERST"

 • door bousse jean-pierre op maandag 16 mei 2011

  beste Bart, niet het sociale vlak en de pensioenen zijn het duurst, let eens goed op naar de europese landen alwaar wij de koploper zijn in belastingen, die door allen betaald worden, schaf die duizenden werknemers van de ministeries eens af en bespaar geld, tevens en land zo groot als het onze heeft totaal geen nood aan 4 regeringen, en een brussels gewest. geld nodig voor de rest van de spelletjes neem hier een voorbeeld aan en ga het halen bij diegenen die het onze met veel onkunde opsnoepen

  en dat komt van een basis socialist

  • door Frans op maandag 16 mei 2011

   Een kleine nuance: wij zijn de koploper in belastingen voor de werknemers; dit geldt echter niet voor vennootschappen, kapitaalkrachtigen en andere graaiers!

 • door Dries V op maandag 16 mei 2011

  'Wat men bijdraagt moet zijn wat men eruit haalt'

  Wat is dan nog het nut van sociale zekerheid? herverdeling, kloof tussen arm en rijk onder controle houden, enige zekerheid aan de mensen geven, solidariteit tussen mensen met veel en weinig kansen, gezond en ziek,...Deze voordelen verliezen we allemaal.

  Neen, dan blijft er enkel nog over, jezelf verzekeren (waar enkele verzekeringsmaatschappijen zeer goede zaken bij zullen doen en velen diep de put in worden geduwd).

  Sociale afbraak met het excuus van onbetaalbaarheid wordt een steeds populairders standpunt bij de rechtse partijen. Waarom beginnen we niet met de 50 grootste Belgische ondernemingen te belasten (zoals iedereen belastingen moet betalen).

  Gelooft die man nu zelf dat dit een rechtvaardige oplossing is?

 • door the dominator op maandag 16 mei 2011

  een gevaarlijke man met een niets ontziende. gatlikkende achterband .....niet de slimste maar de sluwste mens.....arm "sociaal " vlaanderen.gaat. terug naar af met deze man....:-(

 • door André de Sloover op maandag 16 mei 2011

  Wie pretendeert hier sociaal te zijn? De socialisten toch niet zeker? Zij hebben jarenlang kunnen bewijzen wat ze waard zijn, wat ze voor de men met de pet konden doen. Wat hebben ze gedaan? Niets en nog eens niets. Maar wel miljarden geschonken aan de zelfstandigen (de notionele intrest is hier een mooi bewijs van en dan spreken we nog niet van de strijd tegen de fiscale fraude die met elke vekiezing weer ten tonele wordt gevoerd en stemmenlokker moet zijn), aan de rijken, aan die klasse die al meer dan genoeg heeft. Laat ons eerlijk zijn hé.

 • door Lou Salomé op maandag 16 mei 2011

  Kanaal Z is uitsluitend gericht op sociaal-economische kwesties. Voor zaken als BHV of de benoeming vd burgemeesters in de Rand zullen ze niemand uitnodigen. Dat weet de auteur van deze opinie heel goed, de lezers misschien niet. Dat de NVA hier dus "ontmaskerd" wordt of in de kaarten laat kijken is larie. Alles wat BDW hier vooropstelt, staat in wezen reeds in het NVA-programma ten tijde van het kartel met CD&V. Zou Frank Roels er jaren over gedaan hebben om het programma van NVA te ontdekken? Natuurlijk niet. Hij wil alleen maar even "scoren" hopende dat zijn lezers oliedom zijn. Wel: dat heeft (zeker bij mij) een averechts effect. Ik begin serieus een hekel te krijgen aan de Vlaamse lieden die graag rechtse maeuvers aan de kaak stellen, maar geen ballen beter zijn. Ik vind het logisch dat "rechts" me manipuleert, maar dat een linkse ervaren professor me in de maling wil nemen. Sorry. Nu, Roels' goedkope manier van doen typeert "links" in Vlaanderen en het verklaart ook dat "links" in Vlaanderen amper nog bestaat. Helaas. Het doet me pijn aan het hart.

 • door Lou Salomé op maandag 16 mei 2011

  Kanaal Z is uitsluitend gericht op sociaal-economische kwesties. Voor zaken als BHV of de benoeming vd burgemeesters in de Rand zullen ze niemand uitnodigen. Dat weet de auteur van deze opinie heel goed, de lezers misschien niet. Dat de NVA hier dus "ontmaskerd" wordt of in de kaarten laat kijken is larie. Alles wat BDW hier vooropstelt, staat in wezen reeds in het NVA-programma ten tijde van het kartel met CD&V. Zou Frank Roels er jaren over gedaan hebben om het programma van NVA te ontdekken? Natuurlijk niet. Hij wil alleen maar even "scoren" hopende dat zijn lezers oliedom zijn. Wel: dat heeft (zeker bij mij) een averechts effect. Ik begin serieus een hekel te krijgen aan de Vlaamse lieden die graag rechtse maeuvers aan de kaak stellen, maar geen ballen beter zijn. Ik vind het logisch dat "rechts" me manipuleert, maar dat een linkse ervaren professor me in de maling wil nemen. Sorry. Nu, Roels' goedkope manier van doen typeert "links" in Vlaanderen en het verklaart ook dat "links" in Vlaanderen amper nog bestaat. Helaas. Het doet me pijn aan het hart.

  • door froels op maandag 16 mei 2011

   Beste Lou, ik schreef toch al dat hetzelfde te vinden was in het officieel N-VA programma? Geen rechts maneuver dus. Alleen wordt dat nauwelijks belicht in de grote media. Denkt u zelf dat de vele N-VA stemmers het programma kenden, en het nu al begrepen hebben? Zouden die Vlamingen echt voorstander zijn van afbraak van de sociale zekerheid, en van lagere pensioenen, tenzij men gewerkt heeft tot boven de 65? Er zijn vast ook jonge mensen die op BartDW stemden; willen zij de wachtvergoeding schrappen, en het bedrag van de werkloosheidsuitkering laten afhangen van het aantal jaren werk? Ik hoop nog altijd dat ze die keuze niet maakten, maar BartDw een toffe gast vinden, een slimme mens, een calimero, en iemand die zijn handen nog niet heeft verbrand aan compromissen, zoals alle andere politiekers. Maar dus niet voor zijn programma. Maar wat toch wel nieuw is, omdat BartDW het zo duidelijk uitspreekt, zijn de partijen met wie hij denkt te kunnen overeenkomen inzake deze (anti-)sociale maatregelen. Ik ben het met hem eens: een rechtse coalitie past veel beter bij zijn programma. Ik heb dat vroeger ook al geschreven, en Bart Maddens ook. Alleen zijn er nog maar weinig mensen dit het gesnapt hebben; toch als ik de grote media volg, en met mensen spreek die DWM niet lezen. Nog te weinig kiezers beseffen waar we naartoe gaan, indien deze oplossing wordt gekozen voor het begrotingstekort en om de bedrijven competitiever te maken (ik gebruik hun terminologie). In feite komt het erop neer een stuk inkomen te verschuiven van de loon- en weddetrekkenden en kleine zelfstandigen, naar de banken en grote bedrijven en naar de investeringsfondsen die ermee speculeren op de beurzen.

   • door Guy Denutte op maandag 16 mei 2011

    De kunst van de propaganda bestaat erin om halve waarheden te spuien. De NVA heeft haar verkiezingskampagne opgehangen aan de "transfers" naar de (luie) Walen.

    Wat de Vlaming die voor deze "slimme mens" heeft gestemd blijkbaar niet begrijpt is dat nadat de Walen zullen zijn aangepakt, *hij* of *zij* aan de beurt is - hetzij als pas afgestudeerde werkzoekende, later als niet-indexeerbare loontrekkende, en tot slot als uitgeperste gepensioneerde, als hij of zij tenminste niet ziek, invalide, of werkloos wordt, want dan zal hij of zij de harde klappen van de neoliberale zweep nog sterker voelen.

   • door lou salomé op maandag 16 mei 2011

    Kijk, Frank. Alle politieke partijen steken de loftrompet af over KMO's, ofwel expliciet (de rechtse partijen) ofwel impliciet (de "ware socialisten" die het kapitalisme associëren met multinationals). Vlaanderen is effectief een kmo-land, met dan dikwijls werkenmers die hopen zelf zo rap mogelijk "starter" te worden. Nu weet u even goed als ik wat KMO'ers wensen: geen binding aan werknemers met rigide ontslagregeling; zo weinig mogelijk sociale bijdragen moeten betalen, dus: werkloosheidsuitkeringen beperken; zij hebben ook geen secretariaat om zich in te laten met nieuwe CAO's of arbeidsrechterlijke bepalingen en KB's of MB's). Wel dan krijg je toch dit. Dat is gewoon het programma van het UNIZO, met het VOKA erbovenop (al hebben die niet helemaal dezelfde belangen). NVA dacht eerst dat programma te realiseren in een "gesplitst" België. Naarmate dit politiek niet lukte, zien we sinds een dikke maand dat de NVA ook het "sociaal-economische" naar voren schuift (waarvan Gennez dan vanavond zegt: we zijn het eens met de NVA, we zijn het allen eens; tja, over een woord ja!). Ik excuseer me als ik erover heen gelezen heb dat je het NVA-programma al jaren kende (waaraan ik niet twijfelde). Blijkbaar heb ik me teveel laten misleiden door de titel die de indruk geeft: "BDW ontmaskerd!"

  • door Vanglabeke Noël op maandag 16 mei 2011

   Niet overdrijven he Lou Salomé "Pijn aan het hart " als je een paar keer uw bijdrage leest kan er van pijn aan het hart weinig sprake zijn . Gewoon een nummertje spelen op de man en niet op de bal .Wie de bijdragen van Frank Roels volgt weet dat hij meestal zeer scherp en met goed argumenten uit de hoek komt.

   • door lou salomé op maandag 16 mei 2011

    Ik heb ook de gewoont klaar en scherp uit de hoek te komen, hoor. Anders had je het niet nodig gevonden te reageren. Ik viseer in wezen Frank Roels niet. Wat mij stoort is het simplisme waarmee men Bart DW wil aanvallen en dat nu al een jaar duurt zonder dat het wat dan ook heeft opgebracht, integendeel. En van mensen die zich "links" opstellen (het weze wie ook) en terloops dan ook nog eens naar Marx verwijzen (Rood! bv.) verwacht ik dat ze beseffen dat als mensen op een bepaalde manier stemmen, dat ze daar op basis van hun levensomstandigheden reden toe hebben. Dus al die aanvallen zijn niet alleen overbodig, ze zijn ook contraproductief. Was ik Bart De Wever ik zou ook zeggen: "Al die tralala, het zal me worst wezen." Net zoals een Marine Le Pen niet alleen haar schouders ophaalt voor die in wezen pseudo-linkse aanvallen op haar, maar er ook zeer tevreden mee is. Want je mag hier 10.000 maal zegggen dat de kiezers niet weten waar het NVA voor staat, die kiezers lezen DeWereldMorgen niet. Net zoals ze ook niet gaan surfen naar de site van Erik De Bruyn, Rood!, LSP, PvdA en co. Er valt overigens niet veel interessants te lezen. Ik ben socialist sinds 1969 (18 jaar). Sindsdien heb ik alleen degeneratie van "links" gezien. En het wordt elk jaar erger. Het zijn om het wat overdreven te zeggen, nog enkel in wezen "ultraliberale" artiesten en kleine kapitalisten die zogezegd aan "duurzame" economie doen, die "links" stemmen.

    • door Le grand guignol op dinsdag 17 mei 2011

     "Net zoals ze ook niet gaan surfen naar de site van Erik De Bruyn, Rood!, LSP, PvdA en co. Er valt overigens niet veel interessants te lezen."

     Indien u een 'echte' socialist bent , dan staan er op de internetsites die u opnoemt ontzettend interessante zaken te lezen. Vandaar dat ik de indruk heb dat u eerder socialist 'was' in plaats van 'bent' en dat u zich het desbetreffende gedachtegoed niet meer zo goed herinnert. Misschien herinnert u zich evenmin dat de partijen en/of bewegingen waar u naar verwijst tot op heden nooit aan een regeringsvorming hebben deelgenomen, wat maakt dat uw overige argumenten enkel van toepassing kunnen zijn op de SP.a - enigszins terecht. Trouwens, een 'echte' socialist steunt 'de kleintjes' in plaats van hen onnodig, alsmede op basis van een persoonlijke voorkeur, de grond in (trachten) te boren.

     • door lou salomé op dinsdag 17 mei 2011

      Geen repliek waardig, cher camerade !

    • door froels op dinsdag 17 mei 2011

     Beste Lou, u schrijft: Dus al die aanvallen zijn niet alleen overbodig, ze zijn ook contraproductief. Was ik Bart De Wever ik zou ook zeggen: "Al die tralala, het zal me worst wezen". Wat ik probeer te doen is een analyse te maken van de politieke gebeurtenissen (zoals een interview met BartDW), en dit zo nauwkeurig ("wetenschappelijk") mogelijk. Dus bijvoorbeeld met vele citaten van BartDW zelf. Vindt u dat een "aanval" op BartDW? Mij goed; maar mensen die akkoord gaan met de ideeën van N-VA zouden dat juist reclame moeten noemen. Mijn persoonlijke interpretatie achteraf zou ook de BartDW-stemmers niet mogen afschrikken TENZIJ ze dit niet vermoed hebben, en op hem stemden om andere redenen dan zijn sociaal-economisch programma. Tenslotte nog een opmerking in de marge: ik merk dat mensen meestal oordelen formuleren die zo uit de krant of TV zijn geplukt. Terwijl we moeten ernaar streven dat we allen een eigen oordeel vormen, niet door te herhalen wat anderen zeggen/schrijven; maar op basis van de oorspronkelijke bronnen, terwijl we vooruitkijken naar het soort samenleving dat we zouden willen.

     • door lou salomé op dinsdag 17 mei 2011

      [title]Dag Frank, Met die[/title]Dag Frank,

      Met die "aanvallen" viseerde ik niet langer de tekst die je hier schreef. Maar het geheel van dwaze manieren waarop men BDW vanaf 11 juni 2010 heeft trachten aan te pakken. Zo herinner ik me dat ik in de eerste weken na de verkiezingen van 11 juni een paar "psychoanalyses van BDW" in mijn mailbox kreeg, waar door o.a. een ervaren universiteitsprofessor klinische psychologie (!) gesteld werd dat "BDW thuis nestwarmte had gemist" (als ik schreef: hoe weet u dat?, kreeg ik zelfs het antwoord dat mijn repliek bewees dat ik zelf ook nestwarmte had gemist!) en waarbij psychoanalytisch precies gedefinieerde begrippen ("castratie" à la Lacan, "verdringing", e.d.) in een zelfde zin voorkwamen met dezelfde woorden maar dan in de dagelijkse niet-jargon betekenis. Als je Lacan niet gelezen hebt, kun je dat soort manipulaties niet zien. Hoe dan ook, ik vind dat een heel bedenkelijke praktijk zowel voor "linksen" als voor "wetenschappers", daar zal u het met me als wetenschapper wel mee eens zijn.

      Het zijn dat soort mensen die met stupide "theorieën" komen aandraven, die helemaal niet geïnteresseerd zijn in de diverse mogelijke en zeker veelzijdige verklaringen van het electoraal succes van BDW (eigenlijk niet van de NVA). Een paar weken voor de verkiezingen schreef ik reeds op mijn blog: Wat BDW voor heeft op de andere partijvoorzitters, is: 1) hij geeft de indruk te weten waarover hij het heeft; 2) hij kan het zeggen op een manier die de mensen min of meer begrijpen (simplistisch misschien, maar de rest is tcoh niet beter op dat punt?); en 3) zijn lichaamstaal (op tv) geeft aan dat hij meent wat hij zegt, er was betrokkenheid, uit zijn lichaamstaal kun je aflezen dat "hij ervoor zou gaan". Bij de andere partijvoorzitters had je eerder de indruk dat ze maar een van buiten geleerde tekst afratelden.

      Alles hiertoe herleiden zou dwaas psychologisme zijn. Maar ondertussen zijn alle partijen toch op zoek naar voormannen (en voorvrouwen) met "charisma" (zoals men dat noemt, zonder dat men eigenlijk weet wat dit woord precies betekent).

      • door froels op donderdag 19 mei 2011

       Lou, akkoord met het meeste wat u schrijft (Lacan etc). Maar we moeten dus wel achter de rethoriek van partijkopstukken hun ware concrete bedoelingen uitvissen. Daarvoor is het interview op kanaal Z erg nuttig. Volgende stap is dan, of we een alternatief hebben dat we beter vinden. Bijvoorbeeld: in plaats van de loon- en weddetrekkenden en gepensioneerden en werkzoekenden te doen betalen voor het begrotingstekort, de zeer grote fortuinen belasten ("miljonairstaks"), en de reële belasting op bedrijven (vennootschappen) naar de wettelijke aanslagvoet brengen (34% voor grote; minder voor KMO's) in plaats van allerlei aftrekken en vluchtroutes toe te laten. Er is ook nog de echte (strafbare) belastingsfraude. Tenslotte kregen en krijgen de bedrijven allerlei lastenverlagingen die samen meerdere miljarden euro bedragen. De werkloosheid moet bestreden worden door meer jobs, niet door uitkeringen te schrappen. Bedrijven die effectief bijkomende arbeidsplaatsen hebben gecreëerd, zouden door de overheid kunnen beloond worden. Men zou ook de RMZ bijdragen en personenbelasting op arbeid, kunnen vervangen door belasting op de winsten. Arbeidstijdverkorting is een ander middel met een onmiddellijk effekt.

    • door Vanglabeke Noël op dinsdag 17 mei 2011

     Lou, u bent socialist sinds 1969 , en dat u de degeneratie van links hebt meegemaakt kan ik best inkomen. Ben iets ouder dan u en heb eigenlijk net hetzelfde zien gebeuren en vastgesteld . Toch lijkt er mij een groot wezenlijk verschil tussen de SPA van wie je zeker kan zeggen dat die op verre na niet links is en alle voeling met de arbeiders verloren heeft en bvb de PVDA . De enige partij die links van den SPA iets voorstelt denk ik .Een partij met inhoud en slagkracht op het terrein , en ook met degelijke concrete voorstellen om tot een socialere maatschappij te komen . Kiwi model voor goedkopere geneesmiddelen, miljonairstaks en dergelijke meer . Mensen kunnen bereiken is echter een levensgroot probleem . Aan bod komen in de media is daarbij wel het grootste probleem denk ik . Zoals u terecht opmerkt lezen het gros van de kiezers De Wereld Morgen niet , laat staan dat ze surfen naar de sites van PVDA of Rood .Vraag mij soms af of ze wel iets lezen tenzij pulp blaadjes als Dag Allemaal of de krant Het Laatste Nieuws waar ze naast de weetjes over de Sport met de pollepel anti-syndicale stellingen ingelepeld krijgen .Om van de racistische lezersbrieven maar te zwijgen .

     • door lou salomé op dinsdag 17 mei 2011

      Kijk, dit is nu de eeuwige "linkse" ziekte. De gewone mensen zijn verward of gehersenspoeld, "wij" zijn verlicht. Dit verschil tussen die arrogantie van "wij" en de manipuleerbaarheid van "gewone mensen" vind ik op zichzelf al zielig en huichelachtig. Ik hoor die mythe als arbeiderszoon reeds sinds 1968 toen ik aan de unief kwam en zeer gegeerd werd door al die arbeidersklasse-vreemde groupuscules die ermee wouden pronken dat ze een "arbeiderszoon" hadden ingehaald. Zoals de RAL (de troztzkisten van toen) ergens in 1977 een groot feest hield als eindelijk, na 10 jaar zeulen met pamfletten etc., een syndikaal-afgevaardigde uit de industriesector lid werd van hun beweging/partij. Ik zwijg dan maar over de bedenkelijke manier waarop veel te veel van die lieden die ganse dagen riepen om "collectieve actie" hun eigen personeelsproblemen (contractverlenging, promotie, ...) oplosten. Ik zal geen namen noemen.

      Mijn antwoord was dan altijd: "En hoe komt het dat jullie aan die hersenspoeling zijn ontsnapt?"

      Kijk, dat de "globalisering" en de teloorgang van de greep van de nationale politiek op het maatschappelijk gebeuren in al zijn aspecten, de kiezers in de war brengt is in wezen logisch te noemen. Maar doen dat "wij" en in het bijzonder de "intellectuelen" er beter aan toe zijn, is precies nog steeds het symptoom van dezelfde ziekte. Daarom ligt "links" kuis in de touwen. Rechts moet op die globalisering geen antwoord geven, zij kunnen gewoon zeggen: "Laissez faire, laisser aller!"

      Dan als "links" moeten terugvallen op een pover ouvrièrisme: wel, het spijt me. Dat spreekt geen kat aan. Denk je dat de ontslagen Opel-Arbeiders voor Rood! of de PvdA gaan stemmen, omdat Erik De Bruyn of Peter Mertens daar eens in een megafoon gesproken hebben? En Kiwi-voorstellen: allemaal heel mooi. Maar geen mens die daar echt weet van heeft. Had Dirk Van Duppen dat ingediend samen met een reeks andere dokters van andere gezindten, het had zeker meer weerklank gekregen. Maar nee: het moest iets zijn waar de PvdA zich als PvdA mee kon profileren, wel wetend dat de zaak zo niet verder zou doordringen dan binnen de "links van links" kleine kringetjes. De PvdA heeft natuurlijk het recht om dat te doen en ik heb altijd enorme bewondering gehad voor de eerlijke inzet van de PvdA-militanten (vgl. met de meeste andere linkse groepjes). Maar veel muizen heeft de kat nog niet gevangen.

      Nu, ik geef toe: ik weet het tegenwoordig ook niet meer, waar ik 5 jaar geleden nog dacht een soort algemene visie of denkkader te hebben over "alles". Maar ik ga me niet begeven in goedkope initiatieven en zeker geen mensen nalopen die me doen denken aan die arrivisten van toen die lulden dat ze spraken namens de arbeidersklasse maar nooit bij een arbeider thuis waren geweest (tenzij misschien om de mensen er de les te spellen) en daar ook geen zin in hadden. De "arbeidersklasse", dat was toch een filosofisch begrip, geen concrete mensen, nee? Qua Marx heb je dan gelijk, maar val die concrete mensen dan ook niet lastig met slogans en simplismen. Want die concrete mensen zijn heus niet zo dom.

      • door Vanglabeke Noël op woensdag 18 mei 2011

       Toch even corrigeren dat het Kiwivoorstel ook gedragen werd en wordt door een belangrijk deel van het sociaal middenveld . Zowel de CM, KWB, LBC en de Socialistische Mutualiteiten staan achter de doelstellingen van het Kiwimodel . Ik vind dat waardevol maar je kan daar ook weer schamper op reageren . En terloops gezegd,ik ben een gewone mens,heb er een loopbaan van pakweg 40 opzitten als arbeider, heb in mijn leven al dikwijls eens goed moeten slikken,maar ben er toch geen negatieve afbreker van links die naam waardig van geworden .En ik heb altijd ogen en oren aan mijne kop gehad die mij in staat gesteld hebben om niet klakkeloos iets achterna te lopen.

 • door Veer op maandag 16 mei 2011

  Al die arme (niet-solidaire) stakkers die op BDW/NVA hebben gestemd zullen ook in hun eigen vel gesneden worden, het is bijna om mee te lachen!

 • door dwars bekeken op dinsdag 17 mei 2011

  BDW heeft de oplossing van het fileprobleem! als al maar minder mensen geld overhouden om een auto te kopen worden de files vanzelf korter! en dan hebben de SUV's ruim baan! want de vervuiling zal dan ook meteen een stuk minder zijn: alleen in de stad zal het lompenproletariaat zich nog de longen uit het lijf hoesten. maar daar zijn er genoeg van

 • door dzirzinsky op dinsdag 17 mei 2011

  BDW is een economisch facist en dat laat hij blijken. Voor wie zijn programma gelezen heeft is er niks nieuws onder de zon.

 • door Nick D op dinsdag 17 mei 2011

  Als Bart De Wever dit "land" wil regeren zoals "Hij" het wil, staan we gegarandeerd aan de vooravond van het Vlaams Nationalistisch Kapitalisme waarin een elite-groep zich duidelijk geen zorgen zal maken over de sociale misérie. Zal de geschiedenis zich herhalen? En zo ja in welke mate want, met volgende tekst uit Wikepedia over het Nationaalsocialisme wil ik BDW echter niet gelijkstellen met, of een Hitler noemen, maar lees uit Wikepedia"...Hitler zelf stelde in een toespraak in 1922 dat het nationale en het socialistische bij elkaar hoorden. Hij stelde dat enerzijds het nationalisme, zonder socialisme onvruchtbaar was, en vice versa. Toen hij echter aan de macht kwam, had hij nog maar weinig oog voor het socialisme binnen de nationaalsocialistische wereldbeschouwing. Hitler liet de grote industriëlen hun gang gaan, en liet de rijke bourgeoisie onaangetast in hun vooraanstaande maatschappelijke positie..." Vindt u deze gelijkenis die ik stel met het woord "sociaal-economische" dat u zo mooi in de mond neemt Cru? Wel Bart De Wever stelt het "sociaal-economische" voor: 1) besparen op de gezondheidszorg; blijven we dan nog langer leven of kunnen we dan nog langer werken na gebrekkige gezondheidszorg? 2) wachtuikeringen afschaffen: Bart, welk wacht-inkomen heeft u zolang er geen regering is? En bovendien al gedacht aan de gevolgen zoals meer zwartwerk? 3) responsabilisering?: hoe zit het met de bankbonussen aldaar u in het interview vermeldt dat de banksector in een "precaire" situatie zit. Onlangs heeft Kris Peeters CDV in een uitzending van Villa Politica zich nog van den domme gehouden over dat standpunt. 4) loonlastenverlaging?: misschien, maar wie wordt daar beter van, de gewone burger of de liberalen VLD. Kan u die geloofwaardigheid nog garanderen na punt 3 en 4? U wil maar al te graag met voornoemde partijen in zee gaan, en als dit lukt, wat daarna? Dan staan we inderdaad aan de vooravond van het Vlaams Nationalistisch Kapitalisme waarin elitegroepen hun gang kunnen gaan en is er helemaal geen sprake meer van een solidaire sociale zekerheid en zal de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter worden. Ja Bart, maak ons vooral bang voor een revolutionaire toestand. Angst zaaien om uw gelijk te kunnen halen, het is al eerder gebeurd in de geschiedenis. Wat vindt "u" onaangenaam aan deze reactie? Het feit dat NVA nog steeds geen compromis heeft kunnen bewerkstelligen is dat NVA geen solidaire draagkracht heeft, geen solidair karakter en zal in de toekomst zeker niet solidair zijn of worden met het "Welzijn" van de mensen. en ik sluit af met enkele woorden: "Welvaart en Vaarwel Welzijn? Ik opteer voor Welvaart Èn Welzijn!"

 • door vanwetswinkel alfons op dinsdag 17 mei 2011

  Het ware gelaat van Bart deWever komt te voorschijn .Van welke pensioenen gaat Hij wat afdoen?Heel wat gepensioneerden blijken na 45jaren het min. pensioen1024,82€alleenstaande en 1280,82€ voor een gezin te bekomen Vandaar dat 20% in armoede leeft .De ambtenaren hebben zowat het dubbele met uitschieters¨(5500ambtenaren) van bruto6000€ Als je het totale pakket v.d. sociale zekerheid bekijkt gaat 33% naar specialisten en artsen daarna komt het pakket ziekenhuizen vervolgens de pensioenen Ongeveer 30000 artsen en specialisten verdienen meer dan 1500000 gepensioneerden BART ga eerst de 15 miljard€ fraude jaarlijks bestrijden vooralleer ge de sociale zekerheid hervormd.

  • door dwars bekeken op woensdag 18 mei 2011

   "de" ambtenaren? dat de berekening anders is dan in de privé klopt. ook de afhouding tijdens de loopbaan is helemaal anders. en de loonopbouw. net als voor een zelfstandige trouwens. maar geloof maar niet dat het gros van de ambtenaren zo'n riante pensioenen geniet. alles in verhouding tot het genoten salaris. vergelijk die eens met de privé. en de vastheid van betrekking is tegenwoordig ook al niet meer zo solide dat dat helemaal compenseert.

 • door vanwetswinkel alfons op donderdag 19 mei 2011

  Er is werkelijk een groot verschil onlangs verschenen.Gemiddeld pensioen ambtenaren meer dan 2000€ netto .Prive gemiddeld alleenstaande 1150€ gezin 1500€ bruto plafond gezin2360€ ,alleenstaande bruto 1860€ .Dan moet U wel 45 jaren het plafoneringsbedrag verdiend hebben Nu 48115,28€ niemand heeft dat ooit berijkt .Wat is het plafond voor een ambtenaar? 1981. plafonering bedragen tellend voor het pensioen .1973afschaffing welvaartvastheid bedragen voor pensioen. Niets van dit alles bij ambtenaren .Met 1´% per jaar is dat nu 37% voor1973 aflopend naar 1% nu .Vb.voor eenzelfde loopbaan beginnend van onder tot een loon nu van3554€ delaatste 5jaren pensioen ambtenaar netto2017€ Prive alleenstaande 1367€ Ondanks dit verschil mogen we de afbraak van de sociale zekerheid door Bart deWever niet uit het oog verliezen

  • door froels op donderdag 19 mei 2011

   aan Alfons V: ik dacht dat de welvaartsaanpassing van de pensioenen (=perequatie) wel degelijk is doorgegaan. Maakte perequatie geen deel uit van het Generatiepact? Plafond pensioenen ambtenaren: ik vermoed 5921 bruto, dat is ongeveer 3431 netto/maand. Dat absoluut plafond is wel gefixeerd, d.w.z. het stijgt niet bij een perequatie.

 • door vanwetswinkel alfons op donderdag 19 mei 2011

  De perequatie is slechts enkele jaren in voege voor degene die een pensioen trekken.Bij mijn weten is er sinds 1987 slechts 6% welvaartsaanpassing geweest.Nu is er dit wel door het generatiepact die andere welvaartsaanpassing was er voor 1973 wel ,samen met de index , zij zorgden ervoor dat de jaarlonen voor het pensioen automatisch meegingen met de welvaart vandaar al die lage pensioenen.Onlangs in de visie deed er iemand zijn beklag netto 1860€ gezins pensioen 45 jaren gewerkt waarvan 26 jaren ruim boven het pafond al was 45 jaren erboven geweest toch maar enkele 10tallen euros meer

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties