Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Eigen bril: de Vlaming en de Brusselse jongeren

De modale Vlaming heeft verwachtingen over de Brusselse jongeren. Ze willen verhalen die passen in het clichématige stereotype beeld. Voor iedereen die gelooft dat dit de enige realiteit is in Brussel, wordt het echt wel tijd dat u van post verandert.  Een paar verhalen van ‘mijn’ Brusselaars.
zaterdag 7 mei 2011

Het was weer zover. Tijdens een van mijn lezingen kreeg ik de commentaar die ik meermaals heb gehoord en vooral gevoeld. ‘Ik zie de meerwaarde van uw documentaire niet’,  was de reactie van een dame uit de zaal, na de presentatie van mijn documentaire ‘Bxl stad zonder eigenaar’, die acht Brusselse jongeren aan het woord laat. Ze hebben het over hun relatie met Brussel, het belang van taal, identiteit, vooroordelen en andere thema’s.

Als ik dan vraag: ‘Kan u uitleggen waarom?’, dan krijg ik altijd dezelfde reactie terug. Dit zijn positieve verhalen, dit zijn idealisten en het is zelfs wel eens gebeurd dat men het over hooggeschoolde naïevelingen had. Ik voel frustratie en vraag me af : waaruit komt die frustratie?

Het antwoord hoef ik niet te raden, want deze mensen komen die regelmatig zelf toelichten. Ze hebben verwachtingen. Ze verwachten verhalen zoals die in de media verschijnen, over moeilijke jongeren, kansarme jongeren en ze verwachten zeker niet de verhalen zoals die van ‘mijn’ jongeren in de documentaire.

Ik ben het ermee eens dat we ook de verhalen van wat we vandaag ‘kansarme’ jongeren noemen naar buiten moeten brengen, maar als Brusselse jongeren die in perfect Nederlands duidelijk en zonder omwegen hun visie geven over verschillende thema’s, opeens geen Brusselaars zouden zijn omdat ze niet passen in het clichématige stereotype beeld van de Vlaming over de Brusselse jongeren, dan  toont dat vooral hoeveel werk er nog aan de winkel is.

Er is nog veel werk voor de boeg voor de Brusselse jongeren, maar ook voor de modale Vlaming die alle realiteit alleen uit eigen bril bekijkt. We kunnen blijkbaar niet anders dan negatieve verhalen vertellen over hoe waardeloos, nutteloos, ondeugdelijk onze Brusselse jongeren zijn. ‘Uitschot’, ‘afval’ dat op straat hangt, geen respect toont, geen gezag kent en wiens ouders geen controle over hen hebben, wiens ouders even hard hebben gefaald als de jongeren zelf. Dat is het beeld dat men bevestigd wil zien als het over de Brusselse jongeren gaat.

Wel, voor iedereen die gelooft dat dit de enige realiteit is in Brussel, wordt het echt wel tijd dat u van post verandert. Want, het is waar dat Brussel die types herbergt die van alles uitspoken, zoals in elk stad, maar het is ook waar dat de overgrote meerderheid strijdt om de eigen situatie en om een positie te vinden in de samenleving en om die situatie en positie te verbeteren, ook al verkeren ze in moeilijke sociale, economische en politieke omstandigheden.

Maar ik begrijp dat het pijnlijk moet zijn voor veel van die Vlamingen die komen klagen over teveel ‘positieve’ verhalen, want deze confronteren hen met hun marginale stereotypes. En deze confronteren hen vooral met het inzicht dat deze Brusselse jongeren zich thuis voelen in de stad en positief zijn over Brussel. Dat moet pijnlijk zijn voor wie geen band kan creëren met Brussel, voor wie vol minachting naar Brussel kijkt, voor wie gelooft dat Brussel een vat vol problemen is, voor wie Brussel (strategisch) niet wil laten vallen, terwijl de stad omarmen nooit een optie is.

Een tijd geleden had Jan Goossens het over ‘zijn’ Brusselaars: Stromae en Nabil Ben Yadir. Gerespecteerde namen, niet alleen in Brussel, maar ondertussen ook op internationaal niveau.
‘Mijn’ Brusselaars zijn niet bekend, maar zijn even belangrijk voor Brussel. Het zijn jongeren die zich inzetten voor de stad. Jongeren die zich engageren voor andere kinderen en jongeren in hun eigen wijken.

Laat me kort twee van die jongeren voorstellen. Stella, nog geen twee jaar in Brussel en ze spreekt al perfect Nederlands. Ook al heeft ze geen zekerheid of ze in ons land mag blijven, toch is ze volop bezig als animatrice met jongeren en ouderen. Ze wil een eigen project opzetten voor de kinderen in haar buurt (Anneessens) zodat die kinderen naar buiten komen en in contact komen met elkaar.

De Schaarbekenaar Soufiane is een andere Brusselaar, die, samen met een groep vrienden, één op één begeleiding biedt voor kinderen in de eigen wijk. Ze motiveren deze kinderen en jongeren om hun best te doen en te slagen op school. Ze (allemaal perfect tweetalig en hoogopgeleid) willen een rolmodel zijn en  organiseren uitstappen  met die kinderen en jonge tieners zodat deze in contact komen met andere talen, mensen, culturen en plekken in de stad. Ze vervullen de rol van oudere broers en zussen die het zelfvertrouwen van deze kinderen/jongeren willen vergroten.

Dit zijn ook Brusselaars en hun verhalen mogen bekend worden gemaakt, want Brussel heeft veel jongeren die veel in hun mars hebben. Daarom is het hard nodig dat we in deze jongeren investeren. Investeren in deze jongeren is investeren in een betere toekomst voor Brussel.

Bleri Lleshi

Bleri Lleshi is filosoof en werkt als begeleider bij Alba vzw in Brussel. Hij schrijft dit opiniestuk in eigen naam.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

17 reacties

 • door Kimberly op zaterdag 7 mei 2011

  Benieuwd naar wat de modale Vlaming denkt bij het lezen van dit opiniestuk ;)

  • door timothy op maandag 9 mei 2011

   Dat de auteur gelijk heeft. Het is wel zo dat dit niet alleen een fenomeen in Brussel is. Kijk maar hoe wordt naar de jongeren in Antwerpen gekeken? Als we dan op leerkrachten zoals 'brix' moeten rekenen kan alleen maar verergeren.

 • door brix op zaterdag 7 mei 2011

  Wel we hebben die zg Brusselse jongeren in Hofstade gezien een paar weken geleden. Doe eens een uitspraak: realiteit of fictie? Ik denk dat de overheersende gedachte in Vlaanderen tegenwoordig is: muur rond Brussel zetten en geef het dan gerust aan Wallonie of aan Europa. En alle bourgeois-Brusselaars die naar Vlaams Brabant komen zouden beter in Brussel blijven en daar orde op zaken zetten. Ik vrees dat dit het idee van de modale Vlaming is en daar geeft meneer de filosoof alvast geen antwoord op. Filosoof, is dat overigens een maatschappelijk relevante job?

  • door Gaetan Carlier op zaterdag 7 mei 2011

   "Filosoof, is dat overigens een maatschappelijk relevante job?". --> is dat een maatschappelijk relevante vraag? Of eerder een retorische vraag, die eerder uitdrukt hoe jij over maatschappelijke kwesties denkt? Tegenwoordig is zulk een denken wel de mode, ook in de politiek. Daar zitten er ook tussen die menen te weten wie de goeden (de hardwerkende Vlamingen) en de slechten (luie, werkloze migranten-waal) zijn en dit verheffen tot algemene waarheid.

   Al die mensen die even voor anderen gaan bepalen wat maatschappelijk relevant is en wat niet ben ik grondig beu. Lees het artikel Brix, reageer eventueel inhoudelijk, zonder te vervallen in vooroordelen over Brusselse jongeren, Bourgeois-brusselaars in de rand en ander onnozel zwart-wit denken. Je kan ook je rommel spuwen op de standaard.be. Daar werkt dat wel. .

 • door kristof op zaterdag 7 mei 2011

  Een van de betere opinies die ik in dagen heb gelezen. Niet zo zeer de positieve noot spreekt me aan. Het gaat mij om wat de auteur 'clichématige stereotype' noemt. Dat is typisch aan de mens die zekerheid wil. en hier ligt nu het probleem. sterk dat dit in een concreet voorbeeld wordt vertaald.

  aan Brix: uw reactie is ronduit belachelijk, maar het is al vermeld zie ik.

 • door brix op zaterdag 7 mei 2011

  Allemaal gebakken lucht zolang jullie geen antwoord kunnen geven op de feiten van Hofstade en gelijkaardige. Ik ga als leerkracht met mijn leerlingen sinds enkele jaren op grootstadsbezoek naar Rijsel. Naar Brussel ga ik niet meer - daar worden mijn leerlingen racistisch gewoon van te zien hoe die brusseleerkes zich gedragen...

  Sorry mensen, maar deze website is nogal zweverig, zo los van de realiteit...

  • door MM op zaterdag 7 mei 2011

   Beste Brix,

   Ik kan nergens in het artikel lezen dat de auteur sommige problemen in Brussel ontkent. En moest je het gelezen hebben met een open vizier of gelezen hebben tout cour dan zou je dat ook kunnen vaststellen hebben. De boodschap die aangebracht wordt is dat er ook aan ander Brussel is, waar jongeren hun best doen om uit de miserie te geraken alhoewel ze het grootste deel van de politieke en sociale structuren tegen hen hebben. Dat is een Brussel die je weinig of niet in de Vlaamse media kan zien of lezen. Nee men blaast liever de negatieve zaken op en nog liefst overgoten met een racistisch en anti-Franstalig sausje. Dan is het ook niet te verwonderen dat een groot deel van de Vlamingen met een vernauwd gezichtsveld Brussel binnentreden. Dan kan je inderdaad maar enkel de voorvallen zoals 'Hofstade zien en dan bovendien vanuit een bepaald perspectief. Het zou misschien interessant zijn voor jouw leerlingen en zeker voor jezelf om contact op te nemen met de auteur van het artikel zodat je in contact kan komen met de jongeren die door hem worden geportretteerd. Het zou je alleszins een veel genuanceerder beeld en gezichtsveld geven dat hetgene die je op dagelijkse basis door de Vlaamse media en politiek in de strot wordt geramd.

   Mvg

 • door brix op zaterdag 7 mei 2011

  Ik spreek uit eigen ervaring. Bent u al eens met een groep leerlingen naar een jeugdherberg geweest in Brussel? Prikkeldraad op de muren en een heel beveiligingssysteem zodat allerhande boefjes uit de buurt niet binnen kunnen. Op de 300 meter tussen de bus en de ingang werden mijn scholieren (met daartussen redelijk wat allochtonen) uitgescholden als flamand en pute. Een tas die kort op de stoep bleef staan werd gestolen. Dan mag je daarna nog met mooie verhalen afkomen. Trouwens, de aangehaalde voorbeelden van meneer Lleshi zijn echt wel uitzonderingen - ik ken niet veel ingeweken Brusselaars die de moeite doen om Nederlands te leren. Waarom zouden ze wel? Ga maar naar de Marché du Midi, alles gebeurt in het Arabisch, de historische landstalen worden daar zelfs niet meer gebruikt. Ge gaat daar 1 keer naartoe om de ambiance op te snuiven en olijven te kopen - achteraf bedenkt ge dan "maar dat kan toch niet"...

  • door svdl op zondag 8 mei 2011

   't is al goed. Geef uw klas maar aan mij en ik zal er mee op stadsbezoek door Brussel trekken. Wees gerust, na thuiskomst zal uw klas, u het een en het ander constructief over brussel weten te vertellen, over haar bevolking, haar geschiedenis en haar huidige samenstelling, problemen en troeven (diepgaand, interessant, boeiend, aantrekkelijk en verfrissend....) enfin, niets wat u blijkbaar gewoon bent.... Eigenlijk wel straf dat een leerkracht nota bene, vervallen is tot een niveau waarvan onze media al lang van vergiftigd is....

  • door Frédéric Castiau op maandag 9 mei 2011

   Volgens mij was u blij toen u hoorde van de problemen in Hofstade, het staaft uw denken en u kan dit meegeven aan uw leerlingen. Die documentaire is natuurlijk moeilijker om te verteren en zeker niet geschikt als lesmateriaal voor je leerlingen, het zou hun rechtdoor Vlaams wereldbeeld immers kunnen vertroebelen en nuanceren.

   Tot nu toe valt het wel mee met die rellen in Hofstade vind ik, dat is mijn mening natuurlijk en niet die van u. Tot nu toe heeft geen enkele Brusselse probleemjongere een raid door de stad ondernomen om mensen dood te schieten puur op basis van huidskleur en uit racistische motieven.

   Persoonlijk vind ik dat net iets erger, dat verdoken racistisch discours dat aan onze jongeren wordt opgelepeld door mensen zoals u.

   • door yannick schandene op maandag 9 mei 2011

    ik kon het me niet laten om hierop te reageren, als Brusselaar pure sang vind ik het initiatief van Bleri Lleshi meer dan wenselijk en ga ik wanneer ik meer tijd heb eens een goeie mail sturen. maar eventjes terug naar het onderwerp, Brussel. stad die vanuit de buitenwereld wordt gewien als wild chaotisch en vol met krapul. ik woon al 22 jaar in molenbeek, gedeelte die heel vaak negatief in het nieuws komt, maar mensen snappen niet dat probleem gedrag nu eenmaal bestaat in een stad van 1000 000 mensen en dat je niet dezelfde situatie hebt in een klein dorp. brussel heeft zoveel troeven, zoveel rijkdom maar het gros van de vlaming wilt dat niet zien en alleen vlaanderen gebruiken om in te werken , en dan terug thuis komen. wat de probleemjongeren betreft kan je het fenomeen heel makkelijk uitleggen met de nurture principe van sociologie, waar de omgeving een grote rol speelt in hoe mensen evolueren en reageren. ok je zou ook gewoon kunnen zeggen dat het nature is en dat die vuile migranten maar naar hun land gaan, maar gebruik je een beetje coòòun scence zie je dat er veel meer factoren een bepaald gedrag doen ontstaan dan gewoon het ras van de persoon. geef mij maar de heerlijke marokaanse pannekook van de marche du midi, en laat het denken van onder de kerktoren maar ver weg uit brussel. brussel is voor mij een wereldstad

 • door Lieve Pepermans op maandag 9 mei 2011

  Knap opiniestuk. Positief en constructief, zonder de andere werkelijkheid te ontkennen.

 • door Guido Lauwerys op maandag 9 mei 2011

  hier zijn de uitersten aan het woord. Lleshi heeft het over "de modale Vlaming". Welnu, die bestaat niet, evenmin als de modale Brusselaar, Waal, franstalige, enz. ... . De overgrote meerderheid van de Vlamingen zijn m.i. bezadigde mensen, die rust en orde wensen, en werk; net zoals de overgrote meerderheid van de Brusselaars, Walen, enz. . Jongeren die erop uit zijn herrie te schoppen moeten tot andere gedachten gebracht worden, en wie niet horen wil, moet voelen. Probleem is m.i. de torenhoge jongerenwerkloosheid in Brussel (meer dan 25 % !) : een tikkende tijdbom. Nochtans krijgt iedereen in dit land dezelfde onderwijskansen, zeker tot op het niveau van het middelbaar onderwijs. Wanneer Stella na twee jaar perfect nederlands spreekt, waarom kunnen die andere jongeren dat dan niet, zelfs wanneer ze in nederlandstalige scholen les volgen ? Er zijn in Brussel en omgeving nog steeds vacatures, zelfs voor relatief laaggeschoolden, wanneer men maar min of meer behoorlijk nederlands spreekt. Ik denk dat er bij een deel van de jonge Brusselaars gewoon iets schort aan de attitudes, en dat zal men niet verbeteren met de betrokkenen de hand boven het hoofd te houden, te beklagen en te pamperen.

  • door svdl op maandag 9 mei 2011

   Goed gezegd Yannick! :-) en aan Guido Lauwerys: tot spijt van wie het benijd, maar dat "iedereen in dit land dezelfde onderwijskansen krijgt" is pure theorie en manifest onwaar. Hiervoor wil ik graag verwijzen naar een heel interessant boek: "school onder schot" van de Auteur Nico Hirtt, Annemie mels en Hugo Van Droogenbroeck. (epo.be/boekenportaal/boekinfo_boek.php?isbn=9789064450303) (en skolo.org/spip.php?article1112〈=fr) het zal waarschijnlijk een nieuw maar interessant nevendebat oproepen maar desondanks, naast het punt van de arbeidsmarkt en haar problemen, is het één van de peilers van problemen met schoolgaande jeugd (en trouwens niet enkel in Brussel). Bovendien moet je ook beseffen dat we niet met 1 gelijk onderwijsbeleid (en kansen) zitten voor heel België omdat dit namelijk opgesplitst is. Hierbij moet ook nog eens duidelijk gesteld worden dat financieel gezien een leerling in Brussel minder waard is dan een leerling in Vlaanderen en Wallonië... Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat de inkomsten in Brussel helemaal niet in verhouding zijn tot haar bevolking, en al helemaal niet aan haar geproduceerde rijkdom door economische activiteit. (Hiervan gaan de meeste staatsinkomsten door Belasting naar Vlaanderen en Wallonie en zelfs verhoudingsgewijs per hoofd gezien naar Vlaanderen) maw... het is een coctail van onderfinanciering op overheidsvlak, scheeftrekking in sociale-demografische-financiele verhoudingen, en een onderwijsbeleid dat in essentie het "gelijkenkanse-ideaal" onmogelijk kan benaderen (waarvan zowel Vlaanderen, Wallonie als Brussel aan leidt, maar waar natuurlijk armeren meer onder leiden, vandaar Brussel als uitschieter in problematiek)

 • door winfried vanhaelezn op maandag 9 mei 2011

  "Bxl stad zonder eigenaar": kan ik die documentaire ook ergens bekijken?

 • door julie vandendaele op maandag 9 mei 2011

  Proficiat aan al die jongeren die zich inzetten voor anderen. Zij verdienen zeker een steuntje in de rug en wat positieve steun in de media.

 • door Ognev Vlaminck op dinsdag 10 mei 2011

  Ik geef BRIX volledig gelijk! Ik ben een Brusselaar. Ik spreek vlot drie talen. Ik studeer in Mechelen…maar ben nog nooit in Hofstade geweest “pour foutre la merde”. Ik ben dus –in zijn ogen – een slechte Brusselaar. Want hij ziet ze liever als boefjes en als uitschot dat hij als propaganda kan gebruiken tegen de vieze vuile stad. Mijn oprechte felicitaties gaan naar het uithalen van deze persoon die nog maar eens erop wijzen waar het echte probleem zich bevindt. En dan zou ik me een Vlaamse Brusselaar moeten noemen?…neen dank u, Gewoon nen echte Brusselaar... zwart, geel, rood of wit, het maakt niet uit zolang het maar niets te maken heeft met die (mondane of zelfvoldane) vlaming.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties