Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Rel in Vlaams parlement over afschaffing Vredesinstituut en Kinderrechtencommissaris

Er is een ferme rel ontstaan in het Vlaams parlement over de toekomst van instellingen als het Vredesinstituut en het Kinderrechten- commissariaat. Bart Caron (Groen!) en John Crombez (SP.A) stappen misnoegd op uit een 'geheime' werkgroep die de instellingen onder de loep nam. Er zouden onder druk van N-VA slechts twee opties op tafel liggen: afschaffen of ontmantelen.
maandag 2 mei 2011

In de schoot van het Vlaams parlement is een werkgroep opgericht die zich buigt over de toekomst van het Vlaams Vredesinstituut, het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse ombudsman en het Instituut Samenleving en Technologie. Deze onafhankelijke instellingen verbonden aan het Vlaams parlement boudweg afschaffen leek aanvankelijk niet op tafel te liggen tijdens de eerste vergadering op 4 april. Al hielden sommigen toen al hun hart vast voor een mogelijke ontmanteling.

Betrokkenen die we er toen over opbelden, schrikten op. “Hoe weet u van het bestaan af van de werkgroep?” en “U gaat daar toch niet over schrijven?”, waren de reacties die we kregen. De betrokkenen wilden de discussie in alle stilte voeren.

En er werd ook meteen gesust. “We onderzoeken of er overlappingen zijn en of het niet efficiënter kan. Op zich stellen wij niks in vraag: afschaffen is dus niet het discussiepunt”, zei N-VA-fractieleider Kris Van Dijck begin april.

Een maand later is de sfeer totaal omgeslagen. Bart Caron (Groen!) en John Crombez (SP.A) verslikten zich toen ze het verslag lazen van de eerste vergadering. Ze lieten ondertussen aan de voorzitter van het Vlaams parlement Jan Peumans (N-VA) weten dat ze niet langer mee willen werken aan de werkgroep, zo vernam de redactie.

Zelf willen ze daar niet veel commentaar bij geven. Bart Caron zegt: “Ik heb aan de voorzitter laten weten dat ik deze gang van zaken niet waardeer en dat ik niet wens mee te werken aan een afbraakpolitiek.” John Crombez wil wachten tot Peumans de andere leden van de werkgroep op de hoogte kan brengen op de tweede vergadering die woensdag op de agenda staat.

Afschaffen of ontmantelen

De redactie wist te achterhalen wat er met het verslag van die eerste vergadering gebeurde. Terwijl op de vergadering iedereen gematigd klonk en er van een afschaffing geen sprake was, kwamen er uit het verslag nog twee opties naar voor: afschaffen of ontmantelen.

De ontmanteling zou inhouden dat delen van de instellingen worden ondergebracht bij Kracht van je stem, de educatieve dienst van het Vlaams parlement. Andere delen zouden worden opgeslokt door de administratie van het Vlaams Parlement. De externe communicatie zou in handen komen van de communicatiedienst van het Vlaams parlement.

Van onafhankelijke instellingen die ook een kritisch geluid kunnen laten horen als dat moet, zou in dat scenario geen sprake meer zijn. Bye bye dus met de krachtige pleidooien van de kinderrechtencommissaris voor de rechten van het kind of de gedegen rapporten van het Vredesinstituut over de Vlaamse wapenuitvoer.

Crombez en Caron zijn boos omdat hun scenario's werden geschrapt uit het verslag. “Ik heb gepleit voor een consolidatie van de instellingen om hun onafhankelijkheid te vrijwaren, maar dat is niet in het verslag beland”, reageert Bart Caron.

Machtsgreep administratie

Het is opmerkelijk dat de pen van het verslag werd vastgehouden door Henk Cuypers, kabinetchef van Jan Peumans (N-VA) en door Martine Goossens, de griffier van het Vlaams parlement. De tekst werd wel goedgekeurd en ondertekend door Jan Peumans.

Een insider van de administratie van het Vlaams parlement vertelde ons: “De administratie van het Vlaams parlement kampt met enkele serieuze problemen. Maar zolang de politici bezig zijn met de onafhankelijke paraparlementaire instellingen, blijven ze van de administratie af. De instellingen zijn een makkelijke zondebok. Maar zelfs als ze de instellingen volledig afschaffen, valt maar een klein stuk van de totale begroting van het Vlaams parlement weg.”

Door het besparingsdebat te laten gaan over de instellingen, blijft de administratie buiten schot. In de administratie zou ook niet iedereen gelukkig zijn met het onafhankelijke statuut van de instellingen.

Bart Caron bevestigt dat gedeeltelijk: “Er is duidelijk een machtsstrijd binnen het Vlaams parlement. Maar er speelt ook een tweede dynamiek. Bepaalde politieke partijen willen die lastigaards van het Vredesinstituut of het Kinderrechtencommissariaat kortwieken. Die instellingen brengen soms een kritische boodschap en sommige politici hebben dat niet graag.”

Bij de instellingen zelf wil niemand reageren. Tomas Baum, directeur van het Vredesinstituut geeft liever geen commentaar maar verwijst naar de gunstige evaluatie van maart 2010. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen reageert verbaasd: “Tijdens de voorstelling van ons jaarverslag liet parlementsvoorzitter Jan Peumans zich nog positief uit over onze werking tijdens zijn toespraak.”

De vroegere kinderrechtencommissaris Ankie Vandekerckhove wil wel iets kwijt: “Dit is onaanvaardbaar. Het Vlaamse decreet is jarenlang een voorbeeld geweest in Europa met uitgebreide mogelijkheiden voor de paraparlementaire instellingen. Het Kinderrechtencommissariaat kreeg aan het einde van mijn tweede mandaat ook een positieve evaluatie en decretaal werd de autonomie verankerd."

"Het VN-Comité voor de rechten van het kind hamert op het belang van onafhankelijke instituten en ook de Raad van Europa doet dat. We zijn echt met een afbraak bezig in Europa wat bescherming van de jeugd betreft. Zo heeft Frankrijk het kinderrechtencommissariaat niet afgeschaft maar opgenomen binnen de algemene ombudsdienst maar zonder al te veel garanties op een eigen agenda, budget of acties. Kroatië zou dat binnenkort ook doen”, aldus Vandekerckhove.

Het is nu uitkijken naar wat er gebeurt op de vergadering van woensdag. Kan de werkgroep doorgaan als twee partijen waaronder één meerderheidspartij opstappen?

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

14 reacties

 • door svdl op dinsdag 3 mei 2011

  ...of hoe democratie en democratische structuren, achterkamers, sluiks en onder de radar worden afgebouwd... Is dat één van de elementen van het NVA programma? Open your eyes, dear people!

  • door Gerard Devolder op dinsdag 3 mei 2011

   De afbraak zal pas goed beginnen als het grootkapitaal (de rechtsen) de resterende democratische ruimte die er nu nog is compleet heeft opgekocht. Ze zijn nog bezig met de opkoop, vervolgens de afbraak. Met grote ongerustheid hou ik mijn hart vast denkend aan de toestand waarin de volgende generaties terecht zullen komen.

   Loontrekkenden aller Vlaamse -, Brusselse -, Waalse -, Duitstalige dorpen, steden en gemeenten, verenig u. De hebzuchtige (geld)wolven preken voortdurend de passie. Pas dus op uw ganzen.

 • door Johan Van hove op dinsdag 3 mei 2011

  Ronduit schandalig wat er nu gebeurd is. Dit is het resultaat van een verrechtsing van onze maatschappij. En dit zal duren tot een van hun kinderen in moeilijkheden zal geraken en dan zal het en "à la tête du client"-politiek worden. Modernisering, efficiënter werken : allemaal goed. Afschaffen : onder geen enkel beding Schepen Johan VAn hove

 • door froels op dinsdag 3 mei 2011

  Dat komt ervan als veel mensen voor N-VA stemmen. En voor VOKA en UNIZO hoeft dit ook al niet. Kinderrechtencommissaris, Vredesinstituut: allemaal linkse kerk, toch? Daarom zijn nog méér Vlaamse bevoegheden zo belangrijk.

 • door OlivierV op dinsdag 3 mei 2011

  De Standaard vermeldt dit ook op hun website met als bron De Morgen, terwijl er op hun website niets van terug te vinden is...

  • door froels op dinsdag 3 mei 2011

   OlivierV: staat bij De morgen op de online krant: http://www.demorgen.be/onpdm/page.do?pageNr=14&date=20110503&pubCode=DMO Maar u heeft gelijk dat het vreemd is dat op de site het weggemoffeld lijkt. Ik dacht nochtans het vanmorgen gezien te hebben, in vette letters. Gezichtsbegoocheling? ik had DWM ook eerst gelezen...In 't algemeen is de internettoegang van DM de slechtste die ik al ben tegengekomen: de zoekfunctie werkt slechts per 1 dag, en het archief mist veel artikels niet die wèl gedrukt geweest zijn. IF imbeciel, of opzettelijk? Sommige opinies en ingezonden brieven bvb kan men nooit meer terugvinden.

 • door Tomtom op dinsdag 3 mei 2011

  Wat een dom idee. Schaf eerst eens de senaat af, kan het?

  • door e. op dinsdag 3 mei 2011

   Helaas kan het Vlaams Parlement dat niet.

 • door Edwin op dinsdag 3 mei 2011

  Vlaanderen is aan het oogsten wat het gezaaid heeft.

 • door Jean Vanbesien op dinsdag 3 mei 2011

  Dit is zonder meer een tendentieuze berichtgeving die -volledig en uitsluitend- gebasseerd is op de profileringsdrang van Groen!. Wat op tafel ligt is een nota over de toekomst van deze instellingen waarin één van de opties het opheffen is. Dit naast andere opties.

  Blijkbaar moet bij elke mogelijk gelegenheid de NVA clichématig aan de paal genageld worden ..... "naming & framing", suggestie et noemde dat in een andere discussie op deze site. De hysterische commentaartjes die dit uitlokt, bevestigt dat nog aanslaat ook bij een bepaald publiek.

  • door christophe op dinsdag 3 mei 2011

   Hebt u de nota gelezen? Ik vermoed van niet. Wij wel. Wij baseren ons dus niet op wat groen! of iemand anders zegt, maar op ons eigen onderzoek. U leest hier een analyse van de tekst: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/03/de-nota-over-de-ontmanteling-kinderrechtencommissariaat-en-vredesinstituut-doorg

  • door Sas op dinsdag 3 mei 2011

   [title]Jean, Zoals Christophe al[/title]Jean,

   Zoals Christophe al zegt : nota gelezen?

   De eerste vergadering was idd gematigd en daar lagen alle opties op tafel. Niets mis mee om de efficiëntie van de PPI's te bestuderen. Maar wat bleek gisteren : dat het verslag - opgemaakt door de kabinetchef van Peumans en ondertekend door Peumans - niet alle opties had neergeschreven. Ook gaat het hier om de onafhankelijkheid van deze instellingen. Dan mogen de fracties - want ook Cd&V, LDD (voor wat ze nog voorstellen), Open VLD denken er ook zo over - nog beweren dat het een verschuiving en geen afschaffing is : wanneer de PPI's worden opgeslorpt door de administratie is er geen onafhankelijkheid meer. Is nochtans fundamenteel. Door Crombez en Caron zal nu de tekst opnieuw worden opgesteld. Dat gaat dus niet over partijpolitiek, aanvallen op bepaalde partijen maar op het toezien of dergelijke instituten niet worden afgeschaft of ontmanteld. Het is dus iets ernstiger en complexer dan 'morgen zitten ze gewoon terug aan tafel.'

   S

   • door PjjB op woensdag 4 mei 2011

    @ svdl: hoe democratie en democratische structuren onder de radar worden afgebouwd (...) dat (...) IS het NVA programma! @ Frank Roels: Daarom zijn nog méér Vlaamse bevoegdheden zo belangrijk.

    ARM Vlaanderen is aan het oogsten wat het zaait.

 • door tom op donderdag 26 mei 2011

  Heb ik dat goed begrepen, dat Bart Caron (Groen!) en John Crombez (SP.A), onze verkozenen, lid waren van een geheime werkgroep die aan het Vredesinstituut en het Kinderrechtencommissariaat ging prutsen?!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties