Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Van zonnepanelen tot Electrabel: vind eens een land dat slechter bezig is

Hoe zijn we in die idiotie beland dat 100.000 gezinnen die hun elektriciteit niet kunnen betalen, toch mee betalen voor zonnepanelen? En hoe is het toch mogelijk dat we gaan schimpen op gezinnen die hun spaargeld deels in zonnepanelen investeren in plaats van een zware 4x4 te kopen of geregeld naar de Caraïben te vliegen? Bespeurt u geen lachende derde? En vooral wanbeleid en zelfs nonbeleid?
dinsdag 5 april 2011

It’s the energy stupid

Een paar zaken vooraf. Zonder energie kan geen enkele samenleving functioneren. Maar om meer dan één reden loopt het tijdperk van fossiele energie en ook van kernenergie op zijn einde.

Energiezuinigheid en energie-efficiëntie vormen dan een topprioriteit. Twintig tot vijfentwintig procent van onze energie gaat naar verwarming – of afkoeling - van gebouwen… terwijl het toch mogelijk is om zo te bouwen dat er daarvoor amper of zelfs geen energie meer nodig is.

En, al even prioritair, de energie die we nodig hebben, moet zo snel mogelijk hernieuwbare energie zijn; ze moet komen van zon, wind, water, biomassa.

Het land van bedrijfswagens, amper geïsoleerde huizen en monopoliespelers

U kent zeker ook mensen die drie maal daags de auto gebruiken voor activiteiten die ze makkelijk in één keer hadden kunnen doen, of die allemaal afzonderlijk met de eigen auto rijden naar dezelfde activiteit vijftig kilometer verderop, omdat “met de auto rijden toch niets kost”. Is er één land te vinden waar meer bedrijfswagens rondrijden? Waar men teveel belaste arbeid dan maar ‘oplost’ op kap van het milieu, en dus slecht fiscaal beleid compenseert met nog slechter mlilieubeleid?

Of nog, is er één land te vinden, zo noordelijk gelegen, waar de huizen slechter zijn geïsoleerd dan bij ons? Eén land waar de regering zegt dat de isolatienorm minder streng moet zijn dan de norm die de bouwsector zelf als haalbaar voorstelt? Dat was nog maar een paar jaar geleden het geval in Vlaanderen. Toegegeven, sindsdien is het al iets minder slecht.

Is er één rijk land te vinden dat een manker energiebeleid voert?

Kent u één land waar men met taaie volharding – die op weinig andere beleidsterreinen te vinden is - één bedrijf een energiemonopolie blijft verschaffen? Terwijl energie toch in de eerste plaats een dienst van algemeen belang en openbaar nut is. En waar men er bovenop nog in slaagt die cruciale publieke dienst te verpatsen aan een buitenlands concern? Waar men lustig beweert de markt vrij te maken, terwijl er dus eigenlijk maar één speler is op die markt? Waar men dan nog kan ‘verschieten’ dat de energieprijzen hoger zijn dan in het buitenland? En waar men weigert paal en perk te stellen aan die ingepikte monopoliewinsten; zelfs nog maar ze te belasten is blijkbaar onmogelijk?

Waar men ruzie maakt over zonnepanelen en windmolens

De noodzaak dan van een snelle omschakeling op hernieuwbare energie. Even in het verleden duiken helpt om duidelijk te maken hoe nefast of onbestaand energiebeleid is.

Een zekere Guy Verhofstadt, nog altijd niet geheel onbekend, besliste dat onderzoek naar hernieuwbare energie een overbodige luxe was.

In de jaren tachtig van vorige eeuw – na twee hevige energiecrises in de jaren zeventig – besliste een zekere Guy Verhofstadt, nog altijd niet geheel onbekend, dat onderzoek in hernieuwbare energie een luxe was die het land zich niet kon veroorloven. Tientallen jaren bakken geld spenderen aan kernenergieonderzoek is echter nooit een probleem geweest. Tot vandaag zijn we daarin koploper en is er blijkbaar geen geldgebrek.

De ene stommiteit ondervindt echter altijd concurrentie van andere. Wie kan begrijpen dat een land beslist tot de uitstap uit kernenergie zonder dat men echt werk maakt van vervangende energieproductie? En - niet vergeten - zonder dat men het energieverbruik tracht terug te dringen?
Ga kijken in Duitsland, daar kan men echt overwegen om snel uit kernenergie te stappen, want investeren in hernieuwbare energie is er niet bij loze woorden gebleven; daar zijn pas echt veel zonnepanelen en windmolens te zien. Ook tal van andere landen hebben iets dat op een echt energiebeleid lijkt.

Waar de ene stommiteit altijd concurrentie ondervindt van een nog grotere stommiteit.

En als we dan toch in gang schieten, b.v. met windparken op zee, dan vergeet men voor de hoogspanningsleidingen te zorgen die de elektriciteit kunnen brengen naar waar ze nodig is. Kan u dat geloven? Moeilijk? Ik ook. Het is nochtans de trieste werkelijkheid.

Als het om windmolens gaat, zijn er geen grenzen aan onze inventiviteit om ze niet toe te laten. Er zijn er die klagen over gezichtshinder op zee -  de windmolens staan overigens zo ver dat vele mensen ze met het blote oog niet kunnen zien; en, over gezichtshinder gesproken, wie op de dijk aan onze kust staat, kan zich daarvoor beter eens omdraaien. Of er zijn klagers over lawaai, over landschapsvervuiling, over al wat er niet passend aan zou zijn, zelfs op industrieterreinen zijn ze niet welkom; tot tientallen kilometers van Zaventem staan we de zowat meest vervuilende luchtvaart toe om windmolens te bannen, terwijl daar geen spijkerharde argumenten voor zijn.

Wanneer we de plaatsing van zonnepanelen ondersteunen, slagen we erin om te verzanden in een discussie dat de mensen ‘zonder’ betalen voor de mensen ‘met’. De werkelijkheid is dat we Electrabel elk jaar eerst bedienen met enkele miljarden euro onterechte winst op kap van de consumenten, dat hetzelfde Electrabel - als aandeelhouder met een derde van de aandelen - ook mee aanschuift bij netwerkbeheerder Eandis voor nog een kleine honderd miljoen euro, en dat hetzelfde Electrabel ook de meeste groene stroomcertificaten opstrijkt – onder andere voor heel betwiste biomassa groene stroom.

Al helemaal een giller, de ‘aanmoediging’ van elektrische voertuigen

De introductie van elektrische wagens is helemaal een giller. Een mens houdt het niet voor mogelijk maar hier is het zelfs tv-nieuws wanneer een Vlaams minister één – jawel, één – elektrische laadpaal inhuldigt... zonder dat de journalist de vraag stelt waar de tweede, derde,… duizendste… honderdduizendste... laadpaal komt.

Als het gaat om een echte ombouw van onze vervoerseconomie, is die éne laadpaal totaal irrelevant. Frankrijk heeft beslist om het elektriciteitsnet geschikt te maken voor een miljoen oplaadpunten in 2015 en vier miljoen in 2025. Nederland mikt op één miljoen elektrische wagens tegen 2020, Duitsland eveneens.

Even terzijde, maar wel immens belangrijk: Vlaanderen én België zullen eens te meer – na de trein van de windmolens en van de zonnepanelen te hebben gemist – een nieuwe industriële trein missen, nu die van de elektrische voertuigen. Dat is helemaal erg, omdat wij in al die domeinen ooit aan de spits stonden van onderzoek en ontwikkeling, en soms nog trouwens.

Wat zou er logischer zijn dan de luxepositie van Electrabel aan te pakken? Niet bij ons dus

Wie een duurzame en verzekerde energievoorziening wil aan verantwoorde prijzen, moet de onterechte luxepositie van Electrabel aanpakken, en dat geld – veel meer dan twee miljard euro per jaar - gebruiken om te investeren in de noodzakelijke overgang naar hernieuwbare energie.

Dat is meest logisch maar blijkbaar te eenvoudig voor dit land. Want aan al die kansen wordt voorbijgelopen, en het is de gewone verbruiker die nog maar eens die investering moet ophoesten… terwijl alle verbruikers vroeger al hebben betaald voor de versnelde afschrijvingen van de kerncentrales waarmee Electrabel nu volop geld schept.

Wij hebben de keuze. Beleid met wrange nasmaak, of met extra wrange nasmaak.

Omdat onze beleidsverantwoordelijken blijkbaar al tientallen jaren het monopolie van Electrabel niet grondig durven of kunnen aanpakken, is het dat ze – al te laat – met slechte oplossingen zijn gekomen. Zo bijvoorbeeld dat het de netbeheerders zijn die de groene stroomcertificaten moeten betalen. Let wel, die netbeheerders – Eandis en Infrax – rekenen die kost als vanzelfsprekend door aan de gebruikers.

Extra wrang is dat zelfs Eandis over de middelen beschikt om die kosten op zich te nemen. Maar het bedrijf verkiest van haar winst 250 miljoen euro uit te keren aan de aandeelhouders waarbij, voor een derde, ook Electrabel.

Kijk eens naar de raad van bestuur van Eandis, bijna allemaal politici

Het wordt nog wranger. Kijk eens naar de raad van bestuur van Eandis – niet om aan antipolitiek te doen maar om de politieke verantwoordelijkheid te duiden - klik hier. Het zijn in overgrote mate politici en niet van de minsten, allemaal dus – willen we toch aannemen - geroepen om goede beheerders van de publieke zaak te zijn. Wel, in onze parlementen zouden zij kunnen beslissen om Electrabel op zijn plaats te zetten en zijn monopolie eindelijk te ontmantelen, op welke wijze ook. En zelfs bij Eandis zouden zij veel meer de kant kunnen kiezen van de klanten. Met andere woorden, de politici in de raad van bestuur van Eandis kunnen zich maar moeilijk verschuilen achter de drogreden dat dit een politieke beslissing zou zijn die hen is opgedrongen.

En wat krijgen we? Geen beleid en een manke discussie over de elektriciteitsprijs

Als het over energie gaat, krijgt onze samenleving van de politiek allesbehalve wat ze mag en moet kunnen verwachten.

We moeten zeker zijn dat we in de toekomst over voldoende energie kunnen beschikken. En we weten dat we daarvoor niet kunnen blijven rekenen op fossiele brandstoffen en kernenergie. Daarom moeten we er alles aan doen om heel zuinig met energie om te springen en dus massaal investeren in energiezuinigheid. Dat is in het belang van iedereen, als we er ook over waken dat we bijvoorbeeld honderdduizenden sociale woningen bouwen die de bewoners een energierekening bezorgen die praktisch nul is.

Al even massaal moeten we investeren in duurzame, hernieuwbare energieproductie. En als het monopolie van Electrabel daarvoor moet verdwijnen, wel, dan moeten politici daarvoor zorgen.

Toestaan dat mensen tegen elkaar worden opgezet en het publieke debat wordt vergiftigd is onverantwoord

Maar wat wij krijgen aan beleid, is het één noch het ander. Erger nog, men staat toe dat het publieke debat over de noodzakelijke energetische verandering wordt vergiftigd door het tegen elkaar opzetten van consumenten, die mét en die zónder zonnepanelen. Net van politici is zoiets onverantwoord.

En dan staat men ook nog toe dat dit debat wordt belast met het in een slecht daglicht plaatsen van hernieuwbare energie. Dat is, in het licht van wat dit land moet doen om zich van een goede toekomst te verzekeren, al even onverantwoord.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

31 reacties

 • door Adrien Verlee op dinsdag 5 april 2011

  Heb dit artikel bij gebrek aan tijd niet zorgvuldig gelezen, evenwel lees ik ook hier weer geen kritiek ten gronde op de markt. En of Electrabel nu wel of niet een monopolie heeft, het is de overheid die beleid moet maken. De overheid is baas. Punt. Met duizend spelers op de markt zal het nog een zooitje zijn, zonder beleid. Waarom dan de omweg via de markt maken?

  Elders heb ik verwezen naar Ibramco, nu met de EG zal dit moeilijker zijn, maar als de politiek terug aan politiek zou doen, zou het al stukken beter zijn.

  • door koen Gallet op donderdag 7 april 2011

   het artikel stelt nu net dat politiekers zich teveel IN de markt bevinden. derhalve zijn ze al op voorhand 'gekocht' en niet in staat politieke beslissingen te nemen 'tegen' deze fout lopende markt. Trouwens , de MARKT domineert de politiek , (niet dat dat ethisch juist is maar het IS wel realiteit) en de politiek dient de markt omdat ze erdoor gekocht is. Dit alles ten gevolge van een té liberaal beleid (privatisering van overheidsgeldstromen... !!! hoe dom kan men zijn??? Een leger katten bij de melk!) De' markt moet idd politiek gecontroleerd worden. echter de "VRIJE" markt heeft de politiek gekocht. Je mág de markt niet vrijlaten. Ze is te hebberig. En neen, de concurrentie die de VRIJE markt predikt is NIET goed voor de consument. Men wedijvert immers niet in kwaliteit maar in zoveel mogelijk winsten met zo weinig mogelijk investeringen! Zó, en niet anders werkt de MARKT, zonder dat ze quota opgelegd krijgt. En dat is er in België (en bij uitbreiding een groot stuk van de wereld) aan de hand.

 • door Kaatje Tuppel op dinsdag 5 april 2011

  Hopelijk herinnert gans Vlaanderen zich deze gezichten (en vooral de namen erachter) in het stemhokje... Bovendien snappen we meteen waarom aan deze toestanden niets gaat veranderen: ALLE traditionele partijen zijn immers "verbrand". Ik herken Versnick, Otte, Timmermans & Coolsaet van Open VLD, Buyse, Ansoms, Mensalt, Thienpont, Vanpoucke, Vansina & Vervoort van CD&V, Martens, Nachtegael & Tobback van sp.a, De Groof, Sarens, Van Wesemael & Dutordoir van Electrabel,...

  Need I say more?

  • door jacobs op vrijdag 15 mei 2015

   De regering heeft besloten om de oude kerncentrales die reeds lang gesloten hadden moeten zijn, ten gunste van Electrabel, verder open te houden. Aangezien er 13.000 scheuren en scheurtjes in een van de betonnen omhulsels werden ontdekt, is de kans groot dat er vandaag of morgen een catastrofaal ongeluk gebeurt. Dit zal zowel u als uw kinderen en kleinkinderen treffen. Wacht rustig het moment af en richt u tot de volgende verantwoordelijken als het zover is gekomen: Versnick, Otte, Timmermans, Coolsaet (Open VLD) - Buyse, Ansoms, Mensalt, Thienpont, Vanpoucke, Vansina, Vervoort (CD&V) - Martens, Nachtegael, Tobback (Sp.a) - De Groof, Sarens, Van Wesemael, Dutordoir (Electrabel).

 • door FotoFC op dinsdag 5 april 2011

  De berichten van vorige week dat de energieprijzen zullen stijgen door het succes van de zonnepanelen kwamen slechts enkele weken nadat de regering stappen zou ondernemen omdat de energieprijzen in ons land de afgelopen jaren massaal gestegen zijn vergeleken met onze buurlanden. Zo waren in 2007 onze prijzen nog 0,2 euro goedkoper per kilowattuur vergeleken met onze buurlanden maar in 2010 betalen we plots 2,6 euro per kilowattuur meer. Nu spreekt men plots over de te hoge kosten van de hernieuwbare energie en dat hierdoor de energieprijzen gaan stijgen???

  Begrijpen wie begrijpen kan!!!

 • door Rita Moniquet op woensdag 6 april 2011

  Oef, wat heb ik graag dit artikel gelezen. De laatste dagen bijna beschaamd over ons dak (en straks misschien over onze regenwaterputten en daarna over het feit dat we zoveel met de fiets buiten komen en nog zo een en ander).

  En kunnen we nu ook iets gaan DOEN? Afwachten tot er weer eens moet gestemd worden, lijkt me niet direct het beste op dit moment.

 • door Pieter L op woensdag 6 april 2011

  En nu aan de energieministers om een alomvattend en langetermijnactieplan op te stellen.

 • door Paul N op woensdag 6 april 2011

  Het is toch zo eenvoudig van kritiek te leveren op bedrijfswagens... alsof die mensen 's avonds nog voor hun plezier rondjes rond de kerk gaan rijden omdat het "toch gratis" is ? Ik geef gerust toe dat een deel van de bedrijfswagens pure extra verloning is (mensen die vast op kantoor zitten), maar er zijn veel mensen waarvoor het een puur werkmiddel is (of laten we straks ook maar iedereen z'n potlood belasten, da's van hout gemaakt en ook slecht voor het milieu !)

  • door wim swinnen op woensdag 6 april 2011

   Een mankere vergelijking dan die tussen een bedrijfswagen en een potlood is nauwelijks denkbaar. Hoeveel mensen gebruiken er überhaupt nog een potlood? En wat is de milieukost van een potlood tegenover die van een auto (zowel wat de productie als het gebruik ervan betreft). De grond van de zaak is dat er veel te veel bedrijfswagens zijn in dit land, terwijl heel wat werknemers die er een hebben, die niet eens wensen en/of nodig hebben.

  • door Jeroen Watté op woensdag 6 april 2011

   zolang je het principe hanteert dat je niet meer kapt dan je bijplant. En uiteraard is dit geen pleidooi om de laatste oerbossen te kappen. Boslandbouw (of agroforestry) is op korte termijn een erg veelbelovende piste om hout te produceren, omdat landbouwers er beter van worden. Het geproduceerde hout kan deels voor energietoepassingen gebruikt worden, in oa. biomassa-centrales (op welke schaal ook) die perfect regelbaar in functie van de vraag, in tegenstelling tot kerncentrales, zonnepanelen en windmolens.

 • door Mieke Felix op woensdag 6 april 2011

  Ik vind het jammer dat de discussie alweer over andere zaken gaat, zoals potloden en bedrijfswagens. Ik heb ook nooit begrepen waarom de gelukkige bezitters van zonnepanelen zich 'geviseerd' voelden. Ik ben gewoon blij dat ik eindelijk een artikel lees waarvan de algemene teneur is dat dit een absurde, onbegrijpelijke, op geen enkele manier te verantwoorden situatie is. Ik begon op den duur aan mijn eigen verstandelijke vermogens te twijfelen, omdat ik absoluut geen enkele logica kon zien achter deze maatregel, hoe hard de (socialistische!) minister Freya Van den Bossche ook haar best deed om het uit te leggen. En dat heeft niets te maken met kritiek op onze groen-denkende medemens. Ik reken mezelf daar ook onder, maar ik kan mij, subsidies of niet, geen zonnepanelen permitteren en ook, wat misschien nog erger is, geen deugdelijke isolatie. Dus blijf ik, jammer maar helaas, te hard stoken, teveel CO2 de lucht inpompen en veel te veel betalen aan bloedzuigers als Electrabel & Eandis. Gun ik het daarom mijn meer fortuinlijke buren niet? Natuurlijk wel - en ik bedenk daarbij ook: alle beetjes helpen om ons leefmilieu toch wat gezonder te maken. Maar - en dit is echt een wanhopige oproep - waar blijven de socialisten? De echte, bedoel ik. We hebben ze harder dan ooit nodig, maar ik vrees dat ze niet meer bestaan.

 • door Johan op woensdag 6 april 2011

  Paul N, ik zal je uit je droom halen : mensen met bedrijfswagens rijden onnodig met km's. Ik kan het weten want ik zit in een bedrijf waar bijna iedereen een firmawagen heeft. Ik wordt daar zot verklaard dat ik dikwijls met de trein naar Brussel rijd. Dit kost mij geld ! Ze staan nog liever uren in de file. En rondrijden met de auto : jawel : naar de bakker, de sportclub ... die 1 km van de deur ligt ... En wat denk je van de kinderen met de auto wegbrengen elke dag, ook als die kinderen al lang groot genoeg zijn om zelf te rijden (+12-jarigen). En niet alleen de collega's treffen schuld : ook de werkgever. Ik wil al lang een Toyota Prius bestellen : dit kan niet volgens de bedrijfspolitiek : enkel dieselwagens mogen, wat wel mag zijn brandstofverslindende SUV's. Ecologie staat niet hoog in het vaandel van de bedrijven, dat lijkt me duidelijk. De enige oplossing : bedrijfswagen véél zwaarder belasten, aanschaf dieselwagens ontmoedigen, ev. kilometerheffing etc. De kosten van de brandstof volledig bij de werknemer leggen (die heeft toch nog steeds voordeel dat ie een gratis voertuig onder zijn kont heeft zitten). Ik ben niet de politieker die hierover moet beslissen, maar hoop wel dat er eindelijk wat ecologischer gedacht wordt ...

 • door Bart Martens op woensdag 6 april 2011

  Beetje tendentieus. Alsof de publieke bestuurders in Eandis monopolist Electrabel beschermen. Ik was (letterlijk) de eerste parlementair die wetsvoorstellen indiende om dat monopolie aan te pakken, om een investeringsstop voor dominante partijen in te voeren en deze te verplichten een deel van hun productiecapaciteit aan nieuwkomers te veilen, om de superwinsten uit de afgeschreven kerncentrales via een "mottenballentaks" af te romen en te investeren in energiebesparing... Denk ook niet dat het een oplossing is om de "billijke vergoeding" op de vnl door gemeentebesturen geïnvesteerde miljarden in de netten af te schaffen. Dan pakken we de redelijke wettelijk gereguleerde marges van de netbeheerders af terwijl we juist de onverantwoorde, concurrentieverstorende winsten van EBL moeten afromen (die zijn trouwens ook tien maal hoger). Ik ben ook al lang pleitbezorger voor versnelde afbouw van EBL in Eandis. Binnenkort zetten wel volgende stap door hun aandeel te verwateren tot 20%. Wij pleiten voor het volledig onder publieke controle krijgen van natuurlijke monopolies zoals netten. Dankzij Daniel Termont zijn we daar ook in geslaagd binnen Fluxys (tot voor kort was SUEZ daar hoofdaandeelhouder, ondertussen is Fluxys volledig in publieke handen). Eandis volgt. Tegen uiterlijk 2018. Daar hebben wij via het decreet op de intercommunales voor gezorgd. Dividenden die publieke netbheerders uitkeren aan de aandeelhouders zijn ook een vorm van groene fiscaliteit. Dacht altijd dat ook jij Dirk daar voorstander van was. Denk ook dat het niet allemaal kommer en kwel is in Vlaanderen: er is een gigantische inhaalbeweging bezig in de e-novatie van het gebouwenbestand (Eandis zorgt dit voor gratis dakisolatie voor 4000 tot 5000 sociale woningen, keerde vorig jaar 170.000 REG-premies uit, de dakisolatiepremie van de Vlaamse overheid zijn een gigantisch succes, we hebben quasi renteloze leningen ingevoerd voor investeringen in energiebesparing, gratis energiescans...). De groene stroomproductie is in geen tijd opgeklommen van nergens tot 8% van ons stroomgebruik. Ons voorlopersbeleid op vlak van offshore levert ons geen windeieren op (Vlaams bedrijven zijn betrokken bij 1 op 3 offshore windmolenparken in de wereld). Eandis en Infrax zijn volop bezig met de ombouw naar slimme netten waarop de duurzame en decentrale productie kan inpluggen... Enige nuance is dus zeker op zijn plaats. Het opzetten van mensen tegen de netbeheerders is al even zinloos als het opzetten van mensen tegen elkaar.

  • door svdl op woensdag 6 april 2011

   Mooi uitgelegd Bart.... Heel netjes. Uw betoog valt uiteen, in 3 stukken: -terechte kritiek op de quasi monopolist Electrabel -een intentie om "het terug in publieke handen te krijgen van nuts-distributie -groene insentives (vaag in relatie tot het oorspronkelijke artikel trouwens)

   Doch: dat pleit niet vrij om de distributieprijzen te verhogen ten koste van Jan modaal om de minderinkomst door zonnepanelen te compenseren... Daar heb je het niet over, hé... Dit is gewoonweg NIET sociaal, NIET, niet, niet! De armsten in onze samenleving draaien hiervoor op. Het zijn zeker zij niet die zonnepanelen kunnen zetten, laat staan een huis kunnen kopen.

   De Verhoging van de electriciteitsprijs (of het nu productie of distributie is) is gewoon niet aanvaardbaar! Jij zit in de raad van bestuur van Eandis. Gebruik uw stem dan om de distrbutieprijs te verlagen. Je bent toch een socialist of niet? En verder weet je maar al te goed waar het geld zit. Je hebt een mandaat in het parlement; Ik ben eens benieuwd op welk knopje je gaat duwen, de dag dat "een vermogensbelasting" wordt gestemd in het parlement. Ik ben eens benieuwd...

 • door Werner Bun Babylon op donderdag 7 april 2011

  Een belasting op wandelen en fietsen kan misschien de subsidies op elektrische bedrijfswagens bekostigen ?

 • door Piet De bisschop op donderdag 7 april 2011

  Ik heb de indruk dat, na het Generatiepact, Freya met energie (en meerbepaald het Electrabel dossier) aan haar 2e levenswerk begonnen is. Sociale democratie op zijn best. En in de rand : aanbevolen lectuur voor sociaal en christen democraten (what's in a word ?) : sociale zekerheid is niet te splitsen (het hoofdartikel van het LBC blad "ons recht"). Meer moet dat niet zijn.

 • door De Prins Marc op donderdag 7 april 2011

  Beste, Ik weet dit al heel lang, daarom nu ook al die herrie rond Prins Laurant, ondertussen shieten ze niet op onze politiekers natuurlijk. Onze oude premier doet er nog een schepje bovenop ( zonder blozen ) met zijn dexia ( die ook huizen helpen zetten in palestijns gebied ) die geven hun kopman nog een mooie bonus. Krijgen wij als hardwerkend persoon een bonus, zelfs in goede tijden ? Slechte wegen, geen betaalbare pensioenen meer, geen politie meer in de straat ( alleen in het weekend ), een allegaartje van wetten, overbetaalde managers, een uitgeholde ziekenkas, onbetaalbare energieprijzen, en onze politiekers schieten op Laurant, maar die doet tenminste nog iets positiefs. Mischien moeten we ook maar eens gaan protesteren in Brussel met de kracht van onze broeders in het oosten, maar dan om onze zogezegde democraten weg te krijgen, maar vooral om al die cummuls eens af te schaffen, want die maken ons land vleugellam.

 • door Wim Windmolen op woensdag 13 april 2011

  Ik heb even gegoogled naar de leden van de raad van bestuur van Eandis en de resultaten zijn ontnuchterend. Open VLD, CD&V en SP-a zijn allemaal mooi vertegenwoordigd, ook zijn er bestuurders van Iverlek bij en bestuursleden van Suez-Tractebel. Dan wordt het wel duidelijk waarom de verbruiker moet opdraaien, zonder politieke tegenkanting, want ja onze niet verkozen regering is niet zoals Aron Ralston en zal niet in hun eigen vlees snijden.

 • door Wouter Braeckman op dinsdag 19 april 2011

  Ik las zojuist een artikel van minister Van den Bossche, en ik voelde me bijna verplicht te reageren. Temeer omdat hier nogmaals werd bewezen dat de grens realiteitszin en hoog fantasiegehalte flinterdun is. Wat hier dus wordt gezegd is, zij het impliciet, is dat we zonnepanelen een foute keuze was, dat er veel te veel geld inkruipt, en dat we dringend moeten beginnen afbouwen om het betaalbaar te houden. Er is zelfs onlangs een artikel verschenen dat de houders van zonnepanelen de energieprijzen de hoogte injagen. Waarbij wel in alle talen wordt verzwegen dat de energiebetalers nu nog altijd serieus wat betalen voor de inmiddels al lang afgeschreven kerncentrales van Electrabel, dat Electrabel één van de hoofdaandeelhouders is van Eandis (de distributeur die zich genoodzaakt zag de prijzen te verhogen), en er dus alle voordeel bij heeft de situatie te laten zo als ze is. Dat is volgens mij wat het verdeel-en-heers-principe. “Laat ze het maar uitvechten, ze weten toch van niet beter en de vette winsten blijven in onze zak verdwijnen” Dus wat met deze uitlatingen inzake zonnepanelen gaan bekomen is dat we gewoon nog meer afhankelijk gaan worden van Elektrabel (dus via Suez ook van de Franse staat, nu al een monopolie van 80%!), en dat er niets gaat gebeuren. De minister weet even goed als iemand anders dat veel uitbreiding van windmolens quasi onmogelijk is door de bevolkingsgraad van ons landje. Daarenboven waren we pioniers inzake windenergie, maar is al deze technologie mooi verhuisd naar Nederland en Denemarken. Waarom? Geen flauw idee. Maar dit alles stemt serieus tot nadenken

 • door De Witte Bernard op dinsdag 19 april 2011

  Er zijn nog een paar punten meer om ons aan te ergeren ivm het belabberde energiebeleid in dit land. De windturbines zoals die nu bestaan zijn oorspronkelijk een Vlaamse uitvinding, maar de firma is in de jaren 90 overkop gegaan omdat ze haast geen bestellingen kreeg. Intussen is Duitsland met de pluimen (lees winsten) gaan lopen. En als meer dan 200.000 mensen een petitie ondertekenen waarin ze vragen om de BTW op energie van 21% naar 6% te brengen, dan krijgen we als antwoord dat dit budgettair onmogelijk is. Maar Electrabel belasten dat is budgettair blijkbaar even onmogelijk (Electrabel betaalt nog geen 1% belasting, dank zij de fiscale voordelen), en de winst op de afgeschreven kerncentrales vloeit volledig naar Parijs in de zakken van (al te( rijke aandeelhouders). Wat ik wel logisch vind is dat er een maximumbedrag wordt ingesteld voor de groene stroomcertificaten, nu lopen grote bedrijven met het leeuwenaandeel weg, en dit ten koste van de gewone burgers.

 • door Cools Hilde op woensdag 20 april 2011

  Zouden jullie Bart De Waver daar ook niet de schuld van geven? Die is het toch altijd geweest. Wat een geluk dat we (of: jullie) zo'n zondebok hebben.

 • door Zonnepanelen op dinsdag 27 september 2011

  Het zijn inderdaad de grote bedrijven die eroor zorgen dat de kost van zonnepanelen voor de overheid de hoogte inschiet. Jammer om te lezen hoe op een zonnepanelen forum de gewone particulier hiervoor met de vinger wordt gewezen ...

 • door Zonnepanelen op vrijdag 9 december 2011

  Jammer dat de zonnepanelen subsidies stop gezet gaan worden. Dat zal ervoor zorgen dat de kostprijs van zonne-energie zonnepanelen omhoog gaat, ze plunderen de werkende Vlaming door al die hoge en stijgende belastingen!

 • door Peterds81 op maandag 30 april 2012

  Het zonnepanelen beleid is er maar rap rap gekomen, afgekeken van andere landen. Waar in andere landen alles wat beter gepland was en met een toekomstkijk, is dit hier amper niet gedaan, meer 'stemmen ronselen'.

  En nu? Nu is iedereen de dupe, gezinnen die moeten buigen naar de hoge energieprijzen en de anderen die geinvesteerd hebben (of van plan waren) in zonnepanelen en nu bedrogen uitkomen en verwijten de eerste de tweede groep.. Welk beleid? Het stemmen ronselen beleid?

  De particulieren die zonnepanelen hebben geinstalleerd maken nog geeneens 10% uit van alle cadeau's die zijn uitgedeeld aan de grote bedrijven

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties