Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

"Europese bevolking pikt besparingen niet langer"

De vakbonden hebben in Brussel betoogd en actie gevoerd tegen de competitiviteitsplannen die op de tekentafel liggen van de Europese top. Het ACV trok met 8000 militanten naar het Atomium. Het ABVV betoogde met 15 tot 20.000 militanten richting Wetstraat. In hun boodschap waren de twee vakbonden wel eensgezind. Zij vrezen dat het competitiviteitspact zal leiden tot sociale afbraak in Europa.
donderdag 24 maart 2011

Op de Europese Lentetop in Brussel bespreken de regeringsleiders en staatshoofden een reeks maatregelen om de competitiviteit op te drijven in Europa en om het economisch bestuur meer één te maken.

Volgens de vakbonden is het de bedoeling om het Duitse model van loonmatiging en flexibilisering overal in Europa op te leggen. “Onder het mom van economic governance worden de blauwdrukken getekend voor een ongeziene afbraak van wat we hebben opgebouwd, van wat we het Europese sociale model noemen”, zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck.

“Wij hebben net nog gestaakt en actie gevoerd tegen de veel te krappe loonnorm van 0,3 procent en nu wil Europa dat soort loonmatiging gewoon opleggen”, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

Veel betogingen

De vakbonden raakten het niet eens over een gezamenlijke actie en voerden daarom elk apart actie in Brussel. De socialistische vakbond ABVV begon er al heel vroeg aan met betogingen van op vier plaatsen: Meiser, Montgomery, het Zuidstation en het Noordstation. De betogers passeerden langs de hoofdzetels van Electrabel, de Nationale Bank en werkgeversorganisatie Business Europe die “de Europese plannen nu al in de praktijk brengen”.

De verschillende betogingen kwamen uiteindelijk samen in de Wetstraat waar nog enkele toespraken volgden.

De christelijke vakbond ACV koos voor een actie aan de voet van het Atomium. Meer dan 8000 militanten luisterden er naar een lange reeks getuigenissen en toespraken over Europa.

Agnes Jongerius, voorzitter van de Nederlandse vakbond FNV pendelde tussen de twee acties en hield op elk podium een toespraak. “Lonen zijn ons terrein. Aan de onderhandelingstafel van de sociale partners is er geen ruimte voor anderen. Premier Rutte moet zich daar niet mee moeien, laat staan de Europese Commissie”, zegt Jongerius.

Volgens François Chérèque van de Franse vakbond CFDT bedreigt dit Pact voor de euro zelfs de rol van de vakbonden. “Dit Pact maakt een kruis over collectieve onderhandelingen en wil paal en perk stellen aan de rol van de sociale partners in de loonvorming”, aldus Chérèque.

Nu al onrust

Joël Decaillon van de Europese vakbondskoepel EVV ziet nu al overal in Europa sociale onrust opduiken. “Kijk naar de uitslag van de verkiezingen in Ierland of het ontslag van de Portugese regering gisteren. De Europese bevolking pikt dit niet langer”, zegt Decaillon.

Europa is vaak ver van ons bed of hoog boven ons hoofd, maar de maatregelen die uit dit Pact voor de euro kunnen vloeien zijn bijzonder concreet. “Het zijn maatregelen die al veel langer een doorn in ons oog zijn. Europa wil de ongeoorloofde beperkingen in de distributiesector aanpakken. Dat is Europese codetaal voor een aanval op de avond- en zondagsluitingen”, zegt Ferre Wyckmans van de christelijke bediendebond LBC-NVK.

Volgens Marc De Wilde van ACV-Metea voelen de vakbonden nu al de gevolgen van het Duitse model. “De Belgische werkgevers richten al een hele tijd hun kompas op Duitsland.”

De eenmaking van het economisch beleid in Europa stopt niet bij deze Lentetop. Ook de vakbonden weten dat ze voor een lange strijd staan. Op 9 april is er een betoging van het Europees Vakverbond in Boedapest. “We gaan samen met het Europees Vakverbond en delegaties uit de andere lidstaten in het verzet tegen het rechtse Europa. We kunnen niet anders dan dat op straat te doen, want we worden niet uitgenodigd op die toppen, waar men beslist over onze toekomst en over het beleid dat voor Europa wordt uitgestippeld”, zegt Eddy Van Lancker van het ABVV.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

5 reacties

 • door Jan Paesen op donderdag 24 maart 2011

  Sociale afbraak is wat Griekenland en binnenkort Portugal moeten doen als gevolg van een jarenlang onverantwoordelijk uitgeven. Uitgeven wat je niet verdient en dan beroep doen op Europese solidariteit is profiteren. Het Duitse recept daarenboven afdoen als niet geschikt is beledigend: het is spuwen in de hand die geeft.

  • door svdl op vrijdag 25 maart 2011

   Spuwen op de hand die geeft? Luister eens hier! Als iemand mij iets door mijn strot wil rammen wat ik niet wil en dan nog op een manier zoals men fois-gras ganzen met buizen "voedt", zal ik niet enkel spuwen, maar wel wat meer doen... Klaar en duidelijk, niet? Hier Mister Paesen ik geef u geld! Correctie, een lening aan een rente tarief waarvan we alletwee weten dat je nog geruineerder gaat uitkomen dan je al was... Hoezo niet content? Een gegeven paard....

   Overigens: onverantwoord uitgeven? Je wil zeggen onverantwoord taxeren, ...Namelijk de rijksten verhoudingsgewijs minder en minder... Tja normaal dat je schatkist dan op een 10-tal jaar leeg is hé... (Dat moest overigens van Europa, hé... remember alle maatregelen die Landen in Zuid Europa moesten nemen voor de Maastrichtnorm, die als molensteen rond hun nek hing)

   Heel giftig... en maw dus ook hypocrisie ten top... (en dan nog niet gesproken over de speculanten die rustig hun gangetje kunnen gaan om een gele staat en hun waarde te devalueren, Daar is nog niet veel tegen gebeurt hé? Laat me niet lachen, daadkracht Europa? Die lui moesten ze de bak steken, tiens... Aasgieren!)

   Nee, Jan Paesen, ge zit er volledig naast....

  • door Vanglabeke Noël op vrijdag 25 maart 2011
 • door Peter Calluy op vrijdag 25 maart 2011

  De wederkerigheid van de financiële wereld (banken) naar de belastingbetaler die een modaal inkomen vergaard uit arbeid is onbestaande. Het geeft een inzicht in de ethische en morele waarden die zij hanteren. Dat ze niet klagen, die dames en heren met hun bonussen, wanneer de woedende mensen met de rug tegen de muur gedrukt hen uit hun bureau komen plukken. Het zal er niet echt ethisch aan toe gaan.

 • door Le grand guignol op zaterdag 26 maart 2011

  Wanneer een supra-nationale overheid de competitiviteit stimuleert, dan wil men hierdoor een einde maken aan solidaire krachten en egoïsme verheffen tot het heilige der heiligen. In wezen komt dat neer op het promoten van oorlogvoering in dienst van het grootkapitaal. Vanuit dergelijk oogpunt is er een verband met de 'matrix of the camp' van Agemben. Enerzijds stelt men de Europese bevolking bloot aan een gevaarlijke toestand, i.e. financieel-economische crisis als gevolg van de-regulatie, om hiervan vervolgens gebruik - of liever: misbruik - te maken om mensen, organisaties,... tegen elkaar uit te spelen en hierdoor 'dominantie' te verwerven. Daarnaast is er sprake van een uitsluitingsprincipe - i.e. 'exclusie' - door enerzijds supra-nationaal kapitaal (vb. multinationals, banken,...) aan de desbetreffende 'dominantie' te onttrekken - zij staan a.h.w. boven de wet en hoeven geen verantwoording af te leggen. Terwijl anderzijds de zwaksten binnen de samenleving alsmaar meer gedwongen worden om hun verantwoordelijkheid op te nemen, doch t.g.v. 'the competition over competitiveness' te kampen hebben met een uitsluitingsmechanisme - ze trekken a.h.w. aan het kortste eind. Zo dwingt men bijvoorbeeld laaggeschoolden om slecht betaalde loonarbeid (cf. 'poor-jobs') te verrichten, waardoor men enerzijds de maatschappelijke ongelijkheid in stand houdt en anderzijds ondernemers de mogelijkheid verschaft om perverse winsten te genereren. Kortom: een bepaalde bevolkingsgroep fungeert, weliswaar verdoken, als zondebok voor daden waar ze geen enkel aandeel in heeft. Daarnaast tracht men, al dan niet tussen de regels, vanuit de EU de vakbonden en het sociaal overlegmodel te ondermijnen. Men wil bijvoorbeeld het sociaal overleg beperken tot het niveau van de onderneming of zelfs herleiden tot een individuele loononderhandeling tussen werknemer en werkgever. Tevens werd gisteren goedgekeurd dat de loononderhandelingen in de toekomst gekoppeld worden aan het aantal geproduceerde eenheden. Zoiets zou men het toppunt van het kapitalisme kunnen noemen, aangezien een arbeider a.h.w. zijn arbeidskracht (is niet hetzelfde als arbeid) aan de werkgever verkoopt, waardoor de werkgever de meerwaarde kan accumuleren. Maar vanaf heden zou men wel het aantal geproduceerde eenheden mee in rekening brengen, terwijl de werknemer niet betaald wordt in verhouding tot de totaalopbrengst van een geproduceerde eenheid. Dit houdt tevens in dat men verschillende werknemers i.f.v. het loon kan laten concurreren met elkaar, zowel binnen dezelfde onderneming als tussen verschillende ondernemingen - a.h.w. het Stakanov-principe om eenheid tussen de arbeiders/bedienden te hypothekeren.

  De EU mag zichzelf democratisch noemen en er niet voor terugdeinzen om het zelfverklaarde democratische model elders, al dan niet via een 'humanitaire' interventie, op te leggen. Het competitiviteitspact werd samengesteld en goedgekeurd door de Ministerraad en niet door het Europees Parlement. Niettegenstaande de democratische beslissingsmacht van het Europees Parlement uiterst gering is, werd deze handig omzeild en is er geen sprake van een democratisch besluitvormingsproces. Adorno en Horkheimer stelden in het verleden dat in een kapitalistische samenleving het fascisme steeds op de loer ligt: "Wil men over het fascisme kunnen zwijgen, dan moet men tevens het kapitalisme vermijden". Geen wonder dat de opkomst van (extreem-)rechts analoog verloopt met de opkomst van het neo-liberalisme. D.m.v. het competitiviteitspact rollen de EU-vorsers de rode loper uit voor een 'bellum omnium contra omnes' en tracht men zichzelf te legitimeren als 'rots in de branding' tegen escapades waarvoor men zelf de voedingsbodem heeft geschapen. Net als 'democratie' kent ook het fascisme verscheidene gedaanten!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties