Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Groen! buigt zich over onderwijs

GENT - Groen! heeft zaterdag enkele resoluties over het onderwijs ter stemming voorgelegd aan de leden. Belangrijkste resultaten: een schoolplicht komt er niet, als het aan de groenen ligt. Een eenheidsvak 'burgerzin, filosofie en levensbeschouwing' wel. Ook pleit Groen! voor een middenschool. Ten slotte zet het congres sterk in op kleinere kleuterklassen.
maandag 21 maart 2011

Afgelopen zaterdag kwamen 280 leden van Groen! bij elkaar in Gent op een lang voorbereid onderwijscongres. Een congreswerkgroep, die voorgezeten werd door Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman, legde de leden een vijftal resoluties voor. De leden konden stemmen over 119 amendementen die lokale afdelingen van Groen! voorafgaand aan het congres hadden ingediend.

Enkele thema’s die werden aangekaart, brachten de leden stevig in beroering. Zo pleitte een aantal amendementen voor de invoering van een schoolplicht, sommige zelfs al vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Met een nipte meerderheid voor de voorstanders van de leerplicht haalde dit voorstel het echter niet.

Splits die grote kleuterklassen!

Groen! hield een vurig pleidooi voor kleinere kleuterklassen. Het voorstel uit de resolutie om maximaal 20 kleuters per klas toe te staan, werd door de leden zelfs verscherpt door een amendement aan te nemen dat pleit voor een maximum van 15 kleuters per klas. Groen! maande bij monde van Elisabeth Meuleman de Vlaamse minister voor Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), aan eindelijk eens werk te maken van de 'splitsing'. Meer dan 105 miljoen euro hoeft dit volgens Groen! niet te kosten.

De resolutie die pleit voor het invoeren van een middenschool van vier jaar tussen het lager en het secundair onderwijs haalde het ook. De amenderingen die dit voorstel voor een '4-4-4-systeem' aanvielen op grond van een te grote hervormingsdrift haalden het niet.

Daarmee werd het meest progressieve voorstel uit de resoluties goedgekeurd. De Morgen vond dit het belangrijkste nieuws om direct na het congres op de site te melden.

Wat de gemoederen duidelijk ook in beweging bracht, was de invoering – over de netten heen – van een verplicht vak 'burgerzin, filosofie en levensbeschouwing'.

Verzuilde levensbeschouwelijke vakken

De verzuilde levensbeschouwelijke vakken, die nu enkel in het officieel onderwijs worden aangeboden, zouden in het voorstel enkel nog facultatief zijn. Met name uit de vrijzinnig-humanistische hoek kwam veel kritiek op dit voorstel. Enkele bezorgde leraren niet-confessionele zedenleer dienden een uitgebreid amendement in om het resolutievoorstel van Groen! te verwerpen. Het mocht niet baten. Het voorstel uit de resolutie van Groen! werd met een ruime meerderheid aangenomen.

De katholieken kwamen pas later op de dag in verzet tegen het congres van Groen!, dat had voorgenomen eindelijk eens 'schotten af te breken'. Hoewel Groen! het niet aan heeft gedurfd het vrij onderwijs onder handen te nemen, uit vrees om een nieuwe schoolstrijd te ontketenen, viel de resolutie van Groen! door middel van een 'assertief pandenbeleid' het 'monumentaal patrimonium' in handen van scholen (lees: de kerk) aan.

Dit schoot Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs dermate in het verkeerde keelgat, dat ze het congres nog voor de stemming van de amendementen probeerde op andere gedachten te brengen.

Dit lukte. Elisabeth Meuleman liet weten niet onberoerd te zijn door het pleidooi van Van Hecke. De resolutie 5 werd – zonder stemming – naar een later moment verschoven. Groen! vond dat het zijn kaarten aan het overspelen was. Het vrij onderwijs is duidelijk nog een maat te groot voor Groen! om aan te pakken.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door froels op dinsdag 22 maart 2011

  Interessant congres en verslag. Mieke Van Hecke heeft het katholiek onderwijs behoed voor zelfs een schuchtere poging tot ontzuiling. Dit onderstreept de consequenties van die andere resolutie, die wel gestemd is: invoering van een verplicht vak filosofie, burgerzin, levensbeschouwing, in plaats van de bestaande lessen godsdienst(en) en niet-confessionele zedenleer. Die zouden wel mogen blijven, maar facultatief worden. Het voorstel geldt voor alle netten. MAAR zoals voorspeld werd: het katholieke net (en het joodse, en de moslimscholen e a) zullen dit nooit toepassen. Hun bestaansreden is immers een maatschappijvisie en moraal die door hun godsdienst wordt opgelegd. Resultaat: godsdienstige moraal blijft bestaan als verplicht vak voor de overgrote meerderheid van de nieuwe generatie; terwijl de lessen zedenleer, het enige alternatief, gedegradeerd wordt tot iets facultatiefs. Wie zich niet terugvindt in één der klassieke godsdiensten, heeft blijkbaar geen nood aan moraal...Ik vermoed dat de meerderheid die dit goedkeurde, zelf geen zedenleer heeft gekregen, en de meesten godsdienst. Waaruit blijkt hoe lang godsdienst bijgebracht in de kindertijd blijft doorwerken in het latere leven. Zie ook: https://biblio.ugent.be/input/record?func=viewRecord&recordOId=1179374 https://biblio.ugent.be/input/record?func=viewRecord&recordOId=951604

 • door Edwin op dinsdag 22 maart 2011

  En daarmee is ook de laatste partij waar ik nog eventueel heel misschien kon voor stemmen haar geloofwaardigheid kwijt.

 • door Edwin op dinsdag 22 maart 2011

  En dan mag je als vrijzinnige niet boos worden!

  • door Diane op donderdag 24 maart 2011

   Ik begrijp deze reactie niet. Waarin verschilt het "nieuwe vak: "filosofie, burgerzin, levensbeschouwing" met zedenleer? Ik sta zelf in het Gemeenschapsonderwijs en wanneer mijn leerlingen (basisschool) zedenleer of godsdienst hebben wordt mijn klas plots in drie stukken gehakt. Het zou toch veel interessanter zijn dat deze leerlingen, met thuis een verschillende levensbeschouwing, leren over elkaars overtuigingen. Dit zou verdraagzaamheid en minder extremisme tot gevolg hebben. Echte godsdienstlessen zijn trouwens eerder een zaak voor het gezin en de Kerk, niet voor het onderwijs. Het nieuwe vak wordt ook best door de klasjuf of meester gegeven want die kent de leerlingen het best. Praten over meer delicate onderwerpen vraagt een vertrouwensrelatie die je moeilijker opbouwt als je maar twee uur in de week met bepaalde kinderen werkt. In onze leraarskamer komt dit onderwerp ook dikwijls aanbod en velen zijn het met me eens "Godsdienst uit het onderwijs" dat zou een goede zaak zijn. Dat Groen de moed heeft om dit onderwerp aan te praten vind ik prachtig! Vechten tegen de zuilen blijft moeilijk in dit land maar beetje bij beetje ...

   • door Edwin op vrijdag 25 maart 2011

    De levensbeschouwelijke vakken hebben een apart statuut. Ze kunnen aan duiding doen. Een vak als "Filosofie (bespaar het de mensheid!), burgerzin en levensbeschouwing" zou op een slap touw balanceren. Het vak NIET-CONFESSIONELE zedenleer verschilt hiervan doordat een leerkracht NCZ wel degelijk stelling kan nemen. Voor een vak zoals Groen voorstelt heb je kameleons nodig. Zelfcensuur zal snel de kop opsteken. Ik heb ook de indruk dat t.g.v. de aversie t.o.v. de godsdienst(en) ook de vrijzinnigheid maar moet opgeofferd worden. Hoe gemakkelijk én gemeen én kortzichtig.

   • door froels op zondag 3 april 2011

    Diane, ik wil dus nog verduidelijken. Zedenleer, evengoed als de godsdienstlessen, brengt normen en waarden over. Niet alle dezelfde, natuurlijk: elke godsdienst heeft zijn eigen heilig Boek. In de zedenleer zijn individuen en de samenleving de opstellers van waarden en regelgevingen, gesteund op verdraagzaamheid, eerbied voor alle mensen, op wetenschappelijke kennis. Het is ongewenst dat deze lessen waar dus ethiek wordt onderwezen, zouden verdwijnen; of wil u geen waarden en normen in het onderwijs? Misschien heeft u persooniijk geen goede herinnering aan de lessen die uzelf volgde, als leerling dan. Maar dat is geen argument om ze af te schaffen: hoeveel wiskunde, of Frans etc, zouden dan nog aangeleerd worden...Dat de leerlingen opgesplitst worden is het gevolg van onze pluralistische samenleving: veel ouders willen een specifieke godsdienst voor hun kinderen. Denk ook aan het confessioneel onderwijsnet; daar is zelfs geen levensbeschouwelijke keuze. maar het krijgt wel de voorkeur van de grote meerderheid van de ouders.

 • door froels op zondag 3 april 2011

  (dubbel)

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties