Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

7 krachtige argumenten tegen het hoofddoekenverbod

Onderzoekster Nadia Fadil zet nog eens de argumenten tegen een hoofddoekenverbod op een rijtje. De tekst nam de vorm aan van een petitie die ondertussen al door 70 'prominenten' werd ondertekend.
woensdag 16 maart 2011

In de kwestie van het algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekens voor leerlingen dat het GO! wil invoeren in zijn scholen, stelde het Grondwettelijk Hof zonet dat het GO! bevoegd is om zo’n beslissing te nemen. Het Grondwettelijk Hof sprak zich uit na een prejudiciële vraag van de Raad van State. Het is nu aan de Raad van State om een uitspraak ten gronde te doen over de inhoud van de GO!-beslissing. Daarom zetten we nog even op een rijtje waarom wij zo’n verbod slecht, inefficiënt en onrechtvaardig vinden.

1) Beperking van vrijheid van religie. Door levensbeschouwelijke kentekens te verbieden wordt een van de sokkels van onze seculiere samenleving geschaad: die van de vrijheid van geloof en geloofsbeleving. Zo’n verbod bepaalt immers dat moslima’s voor wie de hoofddoek een essentieel onderdeel is van hun praktijk, niet langer van dit grondrecht mogen genieten. Zij mogen dan niet langer zélf beslissen hoe ze vorm willen geven aan hun geloof. 

2) Neutrale school. Het officieel gesubsidieerd onderwijs moet neutraal zijn. Dat is een belangrijke waarde die slaat op de aard van het verstrekte onderwijs, maar ze is geen vereiste voor de leerlingen. Voor hen gelden de grondrechten van vrijheid van godsdienst en vrije meningsuiting. Deze grondrechten kunnen alleen door een wet en om bijzondere redenen beperkt worden (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 9, §2). Van leerkrachten verwachten we terecht dat ze zich neutraal opstellen. Die neutraliteit vertaalt zich evenwel niet in hun kledij maar in hun gedrag: ze moeten professioneel en onpartijdig functioneren in hun relatie met leerlingen, ouders en collega’s.

3) Inefficiënt. Tal van redenen werden aangehaald om een hoofddoekenverbod te verantwoorden, met het argument om meisjes te beschermen tegen sociale druk voorop. Het is echter de vraag in welke mate een verbod die kwestie, waar het al een probleem zou vormen, kan verhelpen. Leerlingen die anderen onder druk zetten, pak je best aan (zoals bij pestgedrag) door de schuldigen te straffen, en niet door een volledige groep meisjes haar fundamentele rechten te ontzeggen.

4) Selectieve verontwaardiging. De sociale druk op meisjes om een hoofddoek te dragen is onaanvaardbaar. Ook de maatschappelijke druk om de hoofddoek áf te zetten, en de discriminatie waarmee vrouwen met een hoofddoek worden geconfronteerd, verdienen echter onze verontwaardiging. Hoofddoek verbieden of hoofddoek verplichten, het achterliggende principe is in beide gevallen dwang. Beide staan haaks op het principe van vrijheid van religieuze beleving en van de vrije keuze van vrouwen.

5) Actief pluralisme. Het is de vraag in welke mate een hoofddoekenverbod te rijmen valt met het principe van actief pluralisme dat het GO! centraal stelt. Actief pluralisme houdt een actieve aanvaarding van diversiteit in, verscheidenheid is daarin een vertrekpunt. Door een (welbepaald) deel van deze diversiteit uit de scholen te weren, doet het GO! niet aan actief pluralisme, maar wel aan actieve uitsluiting. Het GO! ondergraaft zo zijn geloofwaardigheid.

6) Sociale kloof. Door de focus op de hoofddoek te leggen, wordt voorbij gegaan aan de grond van de zaak: het bestaan van "witte" en "zwarte" scholen. De uitdagingen van het onderwijs in Vlaanderen vandaag zijn niet cultureel of religieus, maar vooral sociaal. Ze zijn vooral een kwestie van onderfinanciering, armoede en een toenemende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden, waarbij de minderheden in grote mate tot die laatste categorie behoren. Het hoofddoekenverbod verschijnt dan als een bliksemafleider. Het geeft misschien een valse indruk van integratie, maar kan geen antwoord geven op de talrijke problemen waarmee deze scholen geconfronteerd worden.

7) Verkeerd signaal. Tot slot is een hoofddoekenverbod problematisch door het maatschappelijk signaal dat het uitstuurt. Door meisjes met een hoofddoek uit te sluiten, zegt het GO! dat discriminatie van sommige moslima’s aanvaardbaar is. Wij geloven net in een gemeenschapsonderwijs dat positieve signalen van pluralisme en aanvaarding van diversiteit uitzendt. Het hele onderwijsveld zou juist een dam moeten zijn tegen discriminatie, en een plaats waarin jongeren - ongeacht hun afkomst of levensbeschouwelijke overtuiging - met aanvaarding van die diversiteit leren samenleven.

De uitdagingen van de multiculturele samenleving zijn complex en veelzijdig. Ze gaan niet alleen over de hoofddoek, maar betreffen vooral de insluiting van mensen en groepen die op tal van domeinen -  werk, onderwijs, huisvesting... – met  discriminaties en ongelijke kansen te maken krijgen. Wij roepen beleidsmakers op om te focussen op de reële problemen van achterstelling en discriminatie, en in hun onderwijsbeleid gelijke kansen voor iedereen te verzekeren. Meisjes uitsluiten en hun opleidingskansen en keuzevrijheid aldus beperken, leidt niet naar emancipatie en hypothekeert hun volwaardige participatie aan onze samenleving.  

Nadia Fadil (KULeuven)
Els Flour (voorzitster VOK)
Yasmina Akhandaf (Boeh!)
Samira Azabar (Boeh!, Motief)
Kitty Roggeman (Boeh!, VOK)
Ida Dequeecker (Boeh!, VOK)
Vera Claes (voorzitster Zij-kant, voorzitster Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)
Annemie Janssens (directeur KAV)
Els Van Hoof (voorzitster Vrouw & Maatschappij)
Imane Bouzarmat (voorzitster Ella)
Lut Stroobants (voormalig hoofd begeleidingsdienst GO!)
Sarah Bracke (KULeuven)
Bambi Ceuppens (KMMA)
Sultan Balli (Psycholoog, Caleidoscopia)
Johan Leman (KULeuven, voorzitter Foyer)
Walter Nonneman (UA)
Youssef El Mousaoui (stand-up comedian)
Annick Segal (actrice)
Jan Goossens (directeur KVS)
Luc Baeckeland (coördinator De Centrale)
Patrick Loobuyck (UA, UGent)
Ides Nicaise (directeur HIVA)
Philippe Van Parijs (UCL-KULeuven)
Eric Corijn (VUB)
Sara S'Jegers (Boeh!, FC Poppesnor)
Nadine Plateau (Tayush)
Ginette Bauwens (MDF)
Elke Vandeperre (coördinator Motief)
Sarah Avci (KAV-intercultureel)
Saïda El Fekri (FMV)
Siyahya Hajar (V.O.E.M)
Meryem Kanmaz (MANA)
Naima Charkaoui (directeur Minderhedenforum)
Ico Maly (Coördinator Kif Kif)
Jef De Vrij (Internationaal Comité)
Meyrem Almaci (volksvertegenwoordigster Groen!)
Yamila Idrissi (volksvertegenwoordigster SP-A)
Eva Brems (volksvertegenwoordigster Groen!, UGent)
Fatma Pehlivan (volkvertegenwoordigster SP-A)
Nelly Maes (voorzitster Vlaams Vredesinstituut en gewezen parlementslid)
Lydia Deveen-De Pauw (em. VUB, gewezen staatssecretaris en senator)
Ludo De Brabander (woordvoerder Vrede)
Eric Goeman (Democratie 2000)
Michel Vanhoorne (LEF)
Francine Mestrum (Global Social Justice)
Koen Dille (Raad van Bestuur Masereelfonds en lid van Vooruitgroep)
Karim Zahidi (UA)
Sami Zemni (UGent)
Noel Clycq (UA)
Ignace Glorieux (VUB)
Jef Verschueren (UA)
Hilde Verschaeve
Inge Arteel (VUB)
Julie Carlier (VOK, UGent)
Chia Longman (UGent)
Petra Meier (UA)
Annelies Decat (KULeuven)
Sofie Van Bauwel (UGent)
Joz Motmans (UA)
Judith Perneel (KDGHogeschool Caleidoscopia)
Nathalie De Bleeckere (VOK)
Sofie De Graeve (woordvoerster VOK)
Lieve Snellings
Nele Spaas (coördinator Ella)
Henk de Smaele (UA)
Kristel Beyens (VUB)
Marnix Beyen (UA)
Herman De Ley (em. Ugent)
Jo Tollebeek (KULeuven)
Tineke.Padmos (KULeuven)
Diane De Laet (VOK)
Kaat Wils (KULeuven)
Aleidis Devillé (KULeuven-K.H.Kempen)
Eva Jaspaert (KULeuven)
Dimokritos Kavadias (VUB)
Evelien Flamez (UGent)
Ilse Laurijssen (VUB)
Saïla Ouald Chaib (UGent)
Ruben Segers (Motief)
Myriam Stoffen (Zinneke)
Leen Van der Vorst (IPSOC)
Johan Van Hoorde (lid Vooruitgroep)
Ann Dejaeghere (Gentse Gidsen)
Pascal Debruyne (UGent)
Tom Verschaffel (Kulak-KULeuven)
Sigrid Vertommen (UGent)
Marieke Janssen (Hogeschool Sint-Lukas Brussel)
Nella van den Brandt (UGent)
Giselle Corradi (Ugent)
Sara Geets (BBOT)
Anais Van Ertvelde
Bart Horemans

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

56 reacties

 • door L.V. op donderdag 17 maart 2011

  Het blijft een moeilijke kwestie omdat het moeilijk gehouden wordt door bovenstaande overtuigingen (geen argumenten,... overtuigingen). Willen we het hebben over neutraliteit van de school dan is de bottom line nog altijd: Kan deze samenleving/school verdragen dat spaghettibandjes, groen haar, piercings op alle plaatsen , tatoo's, petten,... mogen, dan moeten hoofddoeken ook kunnen. Het is juist door dit symbool te gaan verheffen boven al dat andere dat zowel school als beklangengroep, als alle mensen die bovenstaande ondertekenen hun neutraliteit verliezen. We kunnen pas aan diversiteit werken als we kunnen loskomen van dogma's rond religie en traditie, want het probleem is dat in die zaken iedereen gelijk heeft. Tot dat die discussie niet onderbouwd gevoerd kan worden en beide partijen zich blijven inkapselen in hun eigen grote gelijk, kan er geen actief pluralisme zijn, omdat pluralisme inhoudt dat men alle facetten als gelijk moet beschouwen, en dan moeten die moslima's evenzeer ijveren voor die pet van Lonsdale als hun eigen hoofddoek, als dat niet kan moet men iemand anders geen gebrek aan pluralimse verwijten als men zelf enkel aan eigen belangenverdediging doet.

  Wil men vrijheid in klederdracht dan is de enige manier om dat te doen dit absoluut te maken. Iedereen absolute vrijheid. Maar dat geldt dan evenzeer voor de niet zo aanvaarde zaken. Racistisch en xenofobie gewijs, Voor een aantal zal die hoofddoek immers even sterke gevoelens oproepen als dat hakenkruis. Persoonlijk vind ik niet dat we die weg op moeten gaan. Ik ben pro hoofddekselverbod, omdat het alternatief in mij ogen ergers is.

  • door Anarchist op donderdag 17 maart 2011

   Dan mogen mijn kleinkinderen als het warm is met een sombrero en zwembroek naar school want anders is het "discriminatie op basis van anarschistische afkomst"

 • door Freddy Ingels op donderdag 17 maart 2011

  Het dragen van kledij is niet vrijblijvend. Waarom dragen politie-agenten en soldaten een uniform? Waarom dragen advocaten en rechters een toga?Waarom dragen religieuzen een bepaalde vorm van habijt of toga?

  Waarom draag ik doordeweeks andere kledij dan wanneer ik naar een feestje ga of naar een receptie? Waarschijnlijk om respect te betuigen aan de mensen door wie ik werd uitgenodigd?

  Het dragen van bepaalde kledij is niet vrijblijvend. Dus het dragen van een hoofddoekje is ook niet vrijblijvend. Het is de uitdrukking van een bepaalde levenshouding. Dat wil niet zeggen dat we geen respect zouden kunnen hebben voor die levenshouding! Maar ik mag er wel het mijne van denken.

  Waarom draagt iemand een rood-witte sjaal? Om te tonen dat hij een supporter is van de voetbalclub Antwerp? is dat niet toegelaten? Ja, dat is toegelaten, maar hij drukt daar wel iets mee uit : ik ben supporter van "den Antwerp"! Is daar iets op tegen? Neen!

  Nu zijn er mensen die hun kledijvoorschriften ontlenen aan hun godsdienst. Er moet mij hier toch iets van het hart. Deze mensen geloven in God. God is almachtig, alwetend en barmhartig. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen, de zon, de sterren, de planeten, kortom het hele heelal. Alle planten en dieren komen uit zijn hand!

  Die almachtige God vraagt mij om een hoofddoekje te dragen! Die almachtige God vraagt mij om mijn hoofdharen te verbergen voor mannen!

  Van weer anderen vraagt hij dat ze hun baard niet afscheren. De almachtige God!

  Aan weer anderen verbiedt Hij vlees te eten met roomsaus. Die almachtige God! Of varkensvlees te eten. De almachtige God!

  Van weer anderen vraagt Hij dat ze zich besnijden! De almachtige God!

  Seksuele voorlichting is niet toegelaten! De almachtige God!

  Mogen er geen vragen gesteld worden over godsdienst? Moeten wij alle godsdienstige voorschriften zomaar klakkeloos aanvaarden? Mogen er geen kritische vragen gesteld worden?

  Er zijn zoveel mogelijke modellen van hoofddoekjes. Waarom dragen ze allemaal hetzelfde hoofddoekje? Laat de almachtige God geen varianten toe?

  Waarom maken al die gelovigen van hun almachtige God een onnozelaar? Zijn het niet vooral de gelovigen die de godsdienst belachelijk maken?

  Voor mij mogen vrouwen alles dragen wat ze zelf willen. Hoofddoekjes, bandanas, bikinis. Maar ik vind wel dat ik het recht heb te vragen waarom? Omdat ze dat mooi vinden? OK! Omdat de almachtige God dat van hen vraagt? Gebruik uw verstand, mevrouw!

  • door HanneH. op donderdag 17 maart 2011

   Het dragen van kledij is inderdaad niet altijd vrijblijvend, maar het hoeft daarom geen strikt uniform te worden. Mogen vrouwelijke postbodes in de zomer ook geen rok dragen? Waarom zou een rok wel mogen, maar een hoofddoek (conform met het algemene uniform natuurlijk) niet?

   Voor veel moslimas is een hoofddoek niet enkel een uiting van geloof, maar het is veel meer dan dat. Laat ik een voorbeeld geven: Als u van uw werk verplicht wordt om in ondergoed te lopen, gaat u dat dan ook zomaar doen zonder hierover na te denken? Voor mosilmas is dit net hetzelfde. Zij zien hun haar als iets dat mannen kan verleiden en u moet toegeven dat u sneller aangetrokken bent door een vrouw met prachtige voluminieuze haren dan door een vrouw die een hoofddoek draagt.

   Ja, God vraagt dat ze een hoofddoek dragen. God wil niet dat ze een lustobject worden voor de man, net zoals veel vrouwen tegenwoordig wel zijn. (vergeet niet: s*x sells). Mannen moeten ook bepaalde delen van hun lichaam verbergen.

   Vlees met roomsaus is absoluut niet verboden. Ik heb vriendinnen die dit nog regelmatig eten. En inderdaad varken is wel verboden. Waarom? Omdat het een onrein dier is. Het rolt in zijn eigen uitwerpselen, eet alles wat je hem geeft. Vergelijk een varken voor moslims met een mestkever voor u. Zou dat graag eten wetende dat hij net een voorraad keutels heeft vervoerd?

   En de besnijdenis. Dat is gewoon hygiënischer, denk ik.

   Waarom zou seksuele voorlichting niet toegelaten zijn? S*ks voor het huwelijk is niet toegelaten. Er zijn ook veel niet-moslims die zich houden aan onthouding van seks tot het huwelijk. Meestal worden die mensen gezien als mensen die respect hebben voor hun eigen lichaam. Als moslims dit doen wordt het meestal gezien als onderdrukking of verplichting of dergelijke. Seksuele voorlichting is toegestaan, maar je moet er natuurlijk niet met jan en alleman over gaan praten.

   Hoofddoeken bestaan in allerlei vormen en maten en worden in allerlei vormen en maten gedragen. Ik begrijp niet waar u vandaan haalt dat dit niet zo is. Je kan hem naar achter dragen, lang over je bovenlichaam laten hangen. Je hebt vierkante hoofddoeken, sjaalvormige hoofddoeken. Je hebt niqaab, burqa. Je hebt ze in alle kleuren van de regenboog, met alle soorten motieven. Je hebt Afrikaanse hoofddoeken, Turkse hoofddoeken, Marokkaanse hoofddoeken. Je kan de hoofddoek versieren (dit wordt wel weinig gedaan). Je hebt grote hoofddoeken, kleine hoofddoeken. Je hebt hoofddoeken die je gewoon over je hoofd trekt, hoofddoeken waarbij je bij wijze van spreken honderd spelden voor nodig hebt... Ik kan zo nog uren doorgaan. Geen variatie? Look again.

   Terug even naar de schoolomgeving. Als een meisje gepest wordt omdat ze saaie, lange kledij aandoet, gaat de school dan iedereen verplichten om er halfnaakt bij te lopen? Als iemand een gebedje doet voor hij eet en hiermee gepest wordt, wordt dit dan ook verplicht?

   Leef en laat leven!

   • door Janvank op zondag 20 maart 2011

    Ja, leef en laat leven! Maar als u dat wilt uitdragen, dan is de hoofddoek niet bepaald het geëigende symbool. In de Koran staat dat de mannen de vrouwen moeten instrueren zich te bedekken. Dat de mannen de ongehoorzame vrouwen moeten tuchtigen en opsluiten. Dat vrouwen minder zijn dan slaven en dan mannen. De Koran schrijft onderschikking en mishandeling van vrouwen door mannen voor (en overigens ook van niet-moslims door moslims). Leven en laten leven? Dat is niet de boodschap van de hoofddoek.

    • door Wernerr op maandag 21 maart 2011

     Mijn reactie om hakenkruizen wel degelijk te blijven verbieden is helemaal geen "emo-reactie", maar wel degelijk een heel beredeneerde overtuiging die gebaseerd is op tonnen objectieve informatie die we over het nazisme hebben.

     De hoofdoek is een symbool van een godsdienst, de islam. De overgrote meerderheid van de islamieten zijn vreedzame mensen die niets willen opdringen of die ons niet lastig vallen. De islam is een erkende godsdienst in ons land. Dus zie ik ook geen reden om kinderachtig te gaan doen en hun hoofddeksel te gaan verbieden. Natuurlijk is het dom om die hoofdoek te dragen, maar, nog eens, door dit te verbieden bereik je alleen maar het tegenovergestelde effect: een radicalisering van hun geloof.

     • door Huub op zaterdag 26 maart 2011

      Net het opdringen van de hoofddoek altijd en overal en daaruit absolute rechten putten is een symptoom van de radicalisering. Nadia Fadil, evenals Mereym Kanmaz, staan altijd in de voorlinie als het erop aan komt om de radicale islam te verdedigen en deinzen er niet voor terug om leugens op de mouw te spelden in een erg bedrieglijk discours. Het gedachtegoed onder de hoofddoek is extreemrechts. Het uitdragen van een extreemrechts gedachtegoed, via de hoofddoek waarmee men zich van anderen en de omwereld afsluit, hoort niet thuis op de werkvloer en zeker niet in een functie waarbij men geacht wordt op een normale manier met anderen om te gaan. Een gehoofddoekte zendt 101 negatieve boodschappen uit naar anderen. Ze stelt haar 'goddelijke wetten' boven alles en iedereen en is niet vatbaar voor rede noch consensus. Ze dient zich volgens radicale moslimrichtlijnen te 'verbergen als ze zich buitenshuis begeeeft'....'Ze dient zich te onderscheiden van de ongelovige vrouwen en van de vrouwen van lichte zeden', de hoofddoek wordt gedragen als 'bescherming tegen de lusten van de man'.... Dit is niet enkel compromitterend maar ook beledigend. Maar gehoofddoekten tonen nu eenmaal geen enkel respect voor anderen. Hun egocentrisme om 'het verdienen van het paradijs' ten koste van alles en iedereen staat centraal in hun egoistisch en bekrompen gedachtegoed.

  • door www op zaterdag 19 mei 2012

   Ik ben Godzijdank Moslima en ik ben heel blij dat ik uit een moslim gezin ben. IK zou nooit of nooit met een ongelovige willen daten bah geen waarden en geen normen, geen respect, dicriminatie, geen moraal, geen verstand en vooral mensen die zeker en vast de hel hun te wachten staat maar jullie zullen dat wel voelen als jullie fijn in jullie graf zitten wacht maar.

   Ik ben er zelf trots op en ja ik draag in hoofddoek en als één van jullie ongelovige mij met een geweer bedreigt om die uit te doen of miljarde euro's geeft om mijn prachtige hoofddoek af te doen dan mogen jullie van mij part mij levend op eten want ik weet wat er mij en zeker jullie die de hoofddoeken belachelijk maken te wachten staat.

   thank god aim a muslim

 • door Taalvirtuoos op donderdag 17 maart 2011

  de notie "drogreden" niet verklaard worden als "krachtig argument" maar wel als "bedrieglijke redenering" . Kennelijk hebben deze lieden een PoCo-versie , een Newspeak versie van de dikke Vandale, gepubliceerd in Talibanistan.

 • door BAH op donderdag 17 maart 2011

  die uit antiklerikale 19°eeuwse haat willen dat het mohamedaans-fundamentalisme de Europese beschaving met Christelijk wortels willen zien wegschuiven. Hate speech door die costumeerde Loge-istiekers is even erg als gezwets van Kopvodisatie-adepten.

 • door Raar maar waar op donderdag 17 maart 2011

  maar bijna geen enkel fundamentalistisch hoofddoekje speurbaar, het zou dus om een RECENTE vermeende religieuze "verplichting" (sic) gaan die zelfs al in de19°eeuw in Turkijke werd verboden omdat Ataturk geen neo-Saracenen duldde uit veiligheidsoverwegingen. Nu steunen caviaar Linkse Loge mei-68-ers het Neo-Saraceens offensief. Ik heb de namen der ondertekenaars van het pamflet gelezen. Hoevelen , hoeweinigen zouden er economisch productief zijn en niet vegeteren op het belastingsgeld van economisch productieven als ambtenaar, politieker, leerkracht, lid van overgesubsidiëerde intermultiflauwekultureel Circus of rode kultureluurse KULtuurderij (door papa's kruiwagen gepistoneerd) ? Hoogste tijd dat een Rechts Vlaanderen hen niet meer voedt met de belastings-baxter ! Dat ze ook gaan werken voor hun kost en iets NUTTIGS doen !

 • door Adrien Verlee op donderdag 17 maart 2011

  Het zou een zegen zijn als hier de linkerzijde met een andere mening aangaande de hoofddoek ook aan bod komt. Zou ook wel eens effect kunnen hebben op het ondermaatse gebral van rechts in de commentaren. Links dat een andere mening heeft en iets zinnig te zeggen heeft, verzuipt nu tussen die rechtse onzin.

  Komt er ook nog eens bovenop dat dit unisono omtrent de hoofddoek, die mensen (uit de linkerzijde) weg duwt. En we zijn al met zovelen, nietwaar?

  • door Geert Devries op donderdag 17 maart 2011

   Inderdaad Adrien, er gaapt een gigantische kloof tussen deze zogenaamd progressieve/linkse intelligentsia en de werkelijke voorvechters van menselijke ontwikkeling. De ondertekenaars van dit stuk staan als objectieve bondgenoot van het traditionalisme en de religieuze waan aan de zijde van de onderdrukkers, niet aan de zijde van de bevrijders. En ze hebben het zelf niet eens in de gaten vrees ik. Hoe kan het dat intelligente mensen, vaak medewerkers van gerenommeerde universiteiten een opiniestuk ondertekenen waarvan 5 van de 7 aangebrachte elementen overduidelijk drogredenen zijn?

   • door han op donderdag 17 maart 2011

    Aan al die zelfverklaarde linksen die als het over jongeren uit migratie gaat plots ontdekken dat er strijd dient gevoerd te worden tegen de onderdrukkend geloof (en uiterlijk vertoon ervan).

    Ik zal jullie pas geloofwaardig vinden als jullie massaal een campagne voeren tegen religieuze feestdagen in het onderwijs en het beroepsleven. Ik zal jullie pas geloofwaardig vinden als jullie strijd voeren tegen elke vorm van religieuze symbolen in de publiek ruimte (kerstbomen, Sinterklazen, paaseitjes, ...)

    En zo kan ik nog even doorgaan.

    Laat maar komen die acties tegen het dominante en onderdrukkend geloof hier in onze regio.

    • door Adrien Verlee op donderdag 17 maart 2011

     Op deze wijze praten hoeft niet voor mij. Alleen nog dit: "waar kan ik dat diploma 'goede linkse' behalen?"

     • door han op donderdag 17 maart 2011

      Ik vind je reactie een beetje vreemd. Ik rijk geen diploma's uit en weet niet eens of ik wel zo'n diploma "links rakker" zou krijgen met mijn afwijkende meningen. Ik ken er veel die vinden dat ik dat beter niet zou krijgen.

      Wat is trouwens het probleem met mijn redenering. Wat praat het hele gedoe tegen moslims goed terwijl men blind blijft voor de alomtegenwoordige invloed van het christendom in onze samenleving? Heb je ook één katholieke ontvoogd door hem/haar te verbieden zijn/haar beloof te bleven, te gaan biechten, een kruisje te dragen,... ?

      Wat is er links aan het naar de mond praten van de meerderheid? Was het als linkse in de jaren 30 dan je plicht om mee te heulen met de nazi beulen omdat het volk met hen meeheulde? Moeten we nu meeheulen met WIlders, NVA en VB omdat die veel stemmen halen?

      Naar mijn mening is de hele sjaaltjes discussie geen relevante discussie,... Ik zou het veel interessanter vinden als hier evenveel commotie en discussie ontstaat in stukken over de plannen van de Europse Unie, het IPA, besparingen, onderwijs, ....

    • door Wernerr op donderdag 17 maart 2011

     Zeer goed hoofdartikel.

     Het is schrijnend te zien dat zij die voor het hoofddoekenverbod zijn zich voor de kar laten spannen van de wereldwijde hetze tegen de islam, een hetze die ons wil laten geloven dat iedereen die een hoofdoek draagt een bom eronder verstopt heeft. Van de debiele rechtse commentaren hierboven kijk ik niet op, we weten dat dit soort van smerigheid welig tiert op andere websites, maar dat er zogenaamde linksen zijn die meelopen in dit racistische verhaal vind ik hemeltergend. Nog eens een bewijs dat een bepaald deel van de linkerzijde (vooral dan SPa) het spoor compleet bijster is.

     En nog iets. Als je godsdienst in het algemeen wil zien verdwijnen (en dat wil ik), dan moet je vooral niet de belevenis van de godsdienst verhinderen. Een godsdienst het leven moeilijk maken lijdt alleen maar tot radicalisering, tot het zich terugtrekken in zijn geloof. Integendeel, een combinatie van vrijheid van godsdienstbeleving met een degelijk wetenschappelijk onderwijs is de beste methode om godsdienst op termijn eindelijk uit de wereld te helpen.

     Onwillekeurig moet ik ook denken aan de bitsige strijd die ik in mijn jeugdjaren (jaren 70) heb moeten voeren met mijn ouders om afgewassen jeansbroeken, lang haar en badges te mogen dragen. En nu zou ik aan moslim meisjes gaan zeggen wat ze wel en niet mogen dragen!? Walgelijk gewoon, schaamtelijk, dat we daarmee bezig zijn. Dictatuur heet dat, niets meer of minder.

 • door Geert Devries op donderdag 17 maart 2011

  1) Beperking van vrijheid van religie. Door levensbeschouwelijke redenen ten allen tijde te mogen inroepen wordt een van de sokkels van onze seculiere samenleving geschaad: die van de scheiding tussen kerk en staat. Zo’n toelating bepaalt immers dat moslima’s voor wie de hoofddoek, een boerka, gescheiden zwemmen, een essentieel onderdeel is van hun praktijk, altijd en onbeperkt van dit grondrecht mogen genieten en opeisen. Religie wordt immers de facto boven alle andere grondrechten geplaatst. Een recht staat echter altijd in relatie tot andere rechten en kan nooit absoluut primeren boven een ander (gelijkwaardig) recht. 2) Neutrale school. Het officieel gesubsidieerd onderwijs moet neutraal zijn. Dat is een belangrijke waarde die slaat op de aard van het verstrekte onderwijs. Van leerkrachten verwachten we terecht dat ze zich neutraal opstellen. Die neutraliteit vertaalt zich in hun gedrag, maar ook in hun kledij: ze moeten professioneel en onpartijdig functioneren in hun relatie met leerlingen, ouders en collega’s. Wanneer leerkrachten of leerlingen een hoofddoek dragen, tonen ze dat ze een strikte islamitische interpretatie onderschrijven en doen zij vermoeden dat ze ook discriminerende aspecten inherent aan die interpretaties onderschrijven. 3) Efficiënt. Tal van redenen werden aangehaald om een hoofddoekenverbod te verantwoorden, met het argument om meisjes te beschermen tegen sociale druk voorop. Wanneer het dragen van een hoofddoek of andere religieuze kentekens verboden is, geldt dit verbod voor iedereen en valt alvast deze druk deels of volledig weg. Uiteraard is dit geen opmlossing voor andere vormen van religieuze druk en indoctrinatie. 4) Terechte verontwaardiging. De sociale druk op meisjes om een hoofddoek te dragen is onaanvaardbaar. De maatschappelijke druk om de hoofddoek áf te zetten bevrijdt meisjes die er geen willen dragen van een moeilijke strijd waardoor ze zich vrij kunnen ontwikkelen zoals we dat in een vrije samenleving wenselijk achten. 5) Actief pluralisme. Een hoofddoekenverbod valt te rijmen met het principe van actief pluralisme dat het GO! centraal stelt. Actief pluralisme houdt een actieve aanvaarding van diversiteit in, verscheidenheid is daarin een vertrekpunt. Door kentekenen van religieuze indoctrinatie uit de scholen te weren, doet het GO! niet aan uitsluiting, maar toont ze welk belang ze hecht aan de seculiere samenleving. Deze biedt immers de beste garanties op vrijheid, ook de vrijheid van religie. 6) Sociale kloof. Een van de uitdagingen van het onderwijs in Vlaanderen is sociaal. Aspecten hiervan zijn armoede en een toenemende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden, waarbij de minderheden in grote mate tot die laatste categorie behoren. Strenge religieuze opvattingen leiden maar al te vaak tot uitsluiting van meisjes en in extreme gevallen tot vormen van analfabetisme (bv. de ontkenning van evolutie). Het vergroot hun kans om in onwetendheid en armoede terecht te komen. Het hoofddoekenverbod dient ter ondersteuning van dit sociale doel van het onderwijs. Het bevordert integratie, maar geeft op zich uiteraard geen antwoord op alle problemen waarmee scholen geconfronteerd worden. 7) Duidelijk signaal. Tot slot is een hoofddoekenverbod wenselijk door het maatschappelijk signaal dat het uitstuurt. Door hoofddoeken te verbieden, zegt het GO! dat discriminatie van moslima’s die geen hoofddoek willen dragen onaanvaardbaar is. Wij geloven net in een gemeenschapsonderwijs dat positieve signalen van pluralisme, secularisme en aanvaarding van diversiteit uitzendt. Het hele onderwijsveld moet een dam zijn tegen discriminatie. Laat het nu net een van de kenmerken van religie zijn dat het gemakkelijk anders- en ongelovigen discrimineert.

 • door Andre Bervoets op donderdag 17 maart 2011

  Wie zich links-progressief noemt, kan op geen enkele manier meegaan in dit religieus dogmatisch denken. Het invoeren van religieuze symbolen of gebruiken werkt contra-productief voor elke vorm van emancipatie. Sinds mensenheugenis staat religie elke vorm van volksverheffing in de weg. Ooit was de kerk de hevigste tegenstander van o.a: Het liberalisme, het socialisme en ja ook van het kapitalisme en ik vrees dat juist op dat laatste de zogenaamde links-progressieven zich blind staren. Zo beweren de islamieten tegen het imperialisme, tegen het kolonialisme en tegen het kapitalisme te strijden. Dat moet als muziek in de oren van links-progressieven klinken. Maar een nadere studie en/of kijk op het islamisme leert ons dat ze zich daar zelf al sinds hun ontstaan schuldig aan maken. Door die lakse en onderworpen houden to van de islam kan ik mij blijkbaar geen links-progressief individu meer noemen. Goed, dan noem ik mij voortaan Radicaal-Democraat met een aversie voor alles wat maar in de verste verte naar religie ruikt.

 • door Philippe Vermeulen op donderdag 17 maart 2011

  Er zijn intelligente mensen die het nodig vinden om traktaten te schrijven voor de hoofddoek en evenzeer even intelligente mensen die er tegen zijn. Ze hebben allebei gelijk. Maar, misschien als even intelligent mens, ik stel me toch vragen. ik geloof niet in God of een god en mocht ik in een God geloven dan lijkt het mij nogal infantiel om aan te nemen dat een opperwezen dat verantwoordelijk is voor alles en nog wat, nu nog eens de tijd en de moeite genomen heeft om textielvoorschriften uit te vaardigen (die er volgens sommige gelovigen er ook niet staan). Mijn nuchter besluit: voorschriften, ook de "goddelijke", zijn des mensen en ieder mens is product van zijn maatschappij. Het lijkt me dan ook "normaal" om - als Westerling - in een islamistisch land geen kledij of gedrag aan te meten die tegen de gangbare cultuur ingaat, om welke reden dan ook. Het omgekeerde lijkt me dan ook normaal. Tenzij het de bedoeling is zich manifest af te zetten tegen deze maatschappij. Een goed recht natuurlijk. Maar zeg het dan ook. Wind er geen doekjes om. Net zoals die moslima die in de Zevende Dag zegt dat "gods wet" boven de menselijke wetten staat en ze nooit een "mensenwet" zal aanvaarden die het dragen verbiedt. Nog liever gaat ze naar het buitenland. En net zulke mensen gaan de voorstanders nu verdedigen? Want dàt is de essentie.

 • door Anoniem op donderdag 17 maart 2011

  Met alle respect voor godsdienstige overtuigingen, vind ik toch dat moslima's begrip moeten hebben voor de neutraliteit in het openbare leven. Waarom kunnen zij hun hoofddoek niet reserveren voor hun privé-aangelegenheden: thuis, op familiebezoek... Als een westerling in een Arabisch land komt, past hij zich ook aan en doet zijn schoenen uit bij het betreden van een moskee en houdt een westerse vrouw zich afzijdig als er 'alleen mannen toegelaten zijn'... De regels gelden in die landen ook voor buitenlanders, waarom gelden ze hier dan niet voor allochtonen? Is het niet voldoende als een westers land gastvrij allochtonen opneemt en hen een beter leven gunt? Moet iedere allochtoon ook nog zijn eisen stellen aan het gastland? Ik zou mijn persoonlijke ideeëngoed niet opdringen aan mijn gastland, maar begrip opbrengen voor het verzoek om mijn privé-overtuiging ook privé te houden. Het is een kwestie van geven en nemen en niemand iets opdringen. En dan spreek ik me nog niet uit over de vraag in hoeverre een moslima door familie en andere conservatievelingen wordt verplicht de hoofddoek te dragen. Het is vooral om die onderdrukking te weren, dat ik tegen het dragen van een hoofddoek ben, naast de bovenstaande argumenten.

 • door Dan Vermeyen op donderdag 17 maart 2011

  De scheiding van kerk en staat blijft voor mij een basisprincipe. Geloof is een privézaak en hoort niet thuis in openbare instellingen. We hebben een eeuwigheid moeten vechten om de kruisbeelden uit de rechtbanken te bannen. Daarom moeten we voor geen enkel geloof een uitzondering maken. Georganiseerde religie is ook altijd een tegenstander geweest van sociale vooruitgang, omdat sociale ontwikkeling een bedreiging vormt voor de religieuze macht, want geloof biedt gemakkelijke antwoorden op de miserie waarin mensen leven. Het leidt hen naar religieuze wetten die zij hoger schatten dan de maatschappelijke wetten. De hoofddoek is een symbool dat door mannelijke fanatieke leiders is ingevoerd. 60 jaar geleden was er van een hoofddoek in de moslimwereld praktisch geen sprake. Sommige moslima's dragen de hoofddoek omwille van de groepsdruk. En alleen al om die meisjes/vrouwen te beschermen vind ik de maatregelen in de scholen en op werkplaatsen een goede zaak. En dat vind ik een echt progressief links standpunt !

  • door han op donderdag 17 maart 2011

   Ik zal je geloofwaardig vinden als je een campagne gaat voeren tegen religieuze feestdagen in het onderwijs en het beroepsleven. Ik zal je geloofwaardig vinden als je strijd gaat voeren tegen elke vorm van religieuze symbolen in de publiek ruimte (kerstbomen, Sinterklazen, paaseitjes, ...)

   En zo kan ik nog even doorgaan ;-)

   • door Wernerr op donderdag 17 maart 2011

    Je schrijft

    "Moet iedere allochtoon ook nog zijn eisen stellen aan het gastland? Ik zou mijn persoonlijke ideeëngoed niet opdringen aan mijn gastland"

    Je moet mij eens uitleggen hoe het simpelweg dragen van een hoofddoek inhoudt dat je "eisen aan het gastland stelt" of "je mening opdringt aan het gastland" ??? Er is nog nooit één moslima met hoofddoek geweest die mij iets heeft opgedrongen. Laat ons dan aub ook niets opdringen aan hen. Het idee dat je pas in dit land kunt leven als je ook "onze" godsdienst, "onze" kleding, "ons" eten, enz overneemt is bekrompen en is exact wat VB en anderen propageren. Het is een eng nationalistische visie op integratie. De bange blanke man zong Willem Vermandere. Ik zie veel van die bange blanke mannen op dit forum.

    En wat is dat toch voor onzin dat je je mening op straat niet meer zou mogen tonen. Er zijn honderden kledingstukken en voorwerpen die worden gedragen die een zekere mening in zich dragen. So what? Denk je nu echt dat je door de hoofddoek te verbieden de godsdienst zal verwakken (als je dat recht dan al zou hebben ten opzichte van iemand anders)? Integendeel.

   • door F.Cools op donderdag 16 februari 2012

    De kerstboom is een heidens symbool/feest, evenals het paasei. Dat dergelijke symboliek door de RK kerk werd geïncorporeerd doet aan de heidense oorsprong niets af. Het is overigens nogal een verschil dat - naar eeuwenoude traditie - enkele kalenderdagen een ander kleurtje hebben of dat mensen om hun overtuiging alle dagen van de kalender kleuren door chronisch met hun geloof te koop te lopen. Men laat zich altijd voorstaan op vrijheid van godsdienst, maar het wettelijk gelijkheidsbeginsel voor allen moet in een democratie altijd voorrang hebben op overtuiging van individu of groep. Godsdienst gaat niet om gelijkheid, godsdienst gaat om onderscheid maken, mensen verdelen in groepen. Een dringende reden de godsdienst uit de grondwet te halen.

 • door Fem op donderdag 17 maart 2011

  "Naar aanleiding van een discussie over de regeling van verlofdagen voor moslimleerlingen vraagt Ann Brusseel (Open VLD) een ruimer debat over de vakantieregeling in ons onderwijs. Ann Brusseel: "Een neutrale overheid moet een rationele vakantieregeling uitwerken in functie van de nood aan rust van de leerlingen."

  Naar aanleiding van een discussie over de regeling van verlofdagen voor moslimleerlingen wil ik een ruimer debat voeren over de vakantieregeling in ons onderwijs.

  Momenteel is het zo dat leerlingen op bepaalde religieuze feestdagen gewettigd afwezig kunnen zijn. Het gaat om feestdagen van godsdiensten die erkend zijn door de Belgische Grondwet. Dat zijn de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse, de joodse en de islamitische godsdienst. Voor de katholieke, protestantse en anglicaanse leerlingen vallen deze samen met de vakantieperiodes, voor de andere erkende religies gaat het om extra verlofdagen.

  We leven in een multiculturele samenleving waar we geconfronteerd worden met diverse geloofsovertuigingen. Dat hoeft absoluut geen probleem te zijn, maar we moeten onze samenleving wel op een praktische manier kunnen organiseren. Als elke groep wil thuisblijven op de eigen religieuze feestdagen - getuige hiervan de vraag van de Interculturele Rondetafels - wordt de organisatie van arbeidsmarkt en onderwijs serieus bemoeilijkt.

  De overheid moet zich echter neutraal opstellen en een rationele vakantieregeling uitwerken in functie van de nood aan rust van de leerlingen. Nu schuiven vakanties mee met de religieuze kalender(s), terwijl kinderen om de zoveel weken echt behoefte hebben aan een pauze. Zo kan de winter wel eens lang duren als Pasen laat valt. Ten tweede moeten we ons de vraag stellen of extra vakantiedagen voor een deel van de leerlingen in het belang zijn van de kinderen. Allochtone kinderen hebben nu al meer te maken met schoolse problemen zoals leerachterstand, zittenblijven, schooluitval. Is het dan niet onze taak om ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk lesdagen missen om welke reden dan ook? Sommige scholen liggen nu stil door grote aantallen afwezige leerlingen op de feestdagen.

  Ik vind dan ook dat het tijd wordt dat we hierover een open debat durven aangaan en aandacht moet hebben voor wat pedagogisch verantwoord is. Tijdens de discussie in de Commissie Onderwijs liet minister Smet geen visie over de materie kennen. Hij hoopt alleen dat er een akkoord komt tussen de Marokkaanse en de Turkse gemeenschap over de datum van het Offerfeest. Dit is een beetje flauw als antwoord, niet alleen voor de schapen, maar vooral voor de leerlingen."

  Ik onderschrijf het standpunt van Mevrouw Brusseel volledig.

  Fem

  • door han op donderdag 17 maart 2011

   De vraag is echter waar het accent op ligt. Deel 1 van de vraag of deel twee (de extra dagen voor mensen van andere religies).

   Maar veel campagne rond dit standpunt en veel heisa over die religieus gebonden vakanties heb ik nog niet gezien. Het is bijna paasvakantie en pasen valt zeer laat dit jaar, het zou dus de moment zijn.

   Maar zoals gezegd. Ik vind dit gewoon een non discussie die enkel moet dienen om één van meest kwetsbare groepen onderaan de ladder van de samenleving te treffen.

   • door Petra van Hoften op donderdag 17 maart 2011

    Wil je wel die kerstboom uit je lijst schrappen. Die heeft geen klap te maken met religie.

 • door Dan Vermeyen op donderdag 17 maart 2011

  De moslims genieten hier in België een maximum aan godsdienstvrijheid. Daarvan kunnen de christenen in islamitische landen niet eens dromen. De meeste moslims zien zich hier graag gediscrimineerd, omdat zij de verlichting in westerse zin, dus de liberaal-democratische waarden van Europa, afwijzen en daarmee op onbegrip stuiten.

  • door han op donderdag 17 maart 2011

   Best Dan ....

   Welke verlichting in de Westerse zin. Die van nazi Duitsland of die fascistisch Italië, die zich beiden beriepen op de Christelijke god? Die van vader of die van zoon Bush, die zich beiden beriep op hun christelijk god om ten oorlog te trekken? Die koloniaal België of van koloniaal Nederland, die zich beiden beriepen op een andere lezing van die christlijke leer om hun beestachtigheden in de kolonies te verantwoorden? Of is het die van de liberaal Verhofstadt, die wel vind dat we troepen moeten sturen naar Lybië maar liever even blind blijft voor wat er zich afspeelt in Bahrein? Of is het die van de Amerikaanse liberale denkers die jarenlang bij Khadaffi op de thé kwamen om er duur betaalde lezingen te geven?

   Het probleem is dat jij nog veel meer dan veel religieuzen in absolutisme vervalt. Er bestaat niet zo iets als "de liberale-democratische waarden" een bestaat een waaier aan waarden en interpretaties daarvan. Ik deel veel waarden niet met anderen die zich expliciet beroepen op die verlichting in westerse zin. Net zoals er ook niet iets bestaat als "de moslims", er bestaan heel veel (nog veel meer dan in christendom trouwens) lezingen van koran, die soms uitmonden in diametraal tegenovergestelde waarden.

   Er zijn overal gevaarlijk gekken die gedreven door absoluut denken een gevaar betekenen voor hun omgeving en de samenleving. Je vind ze bij de religieuzen, de nationalisten (en veel andere tisten), de liberale denkers die absoluut de vrije markt voor alles laten gaan, bij vrijzinnigen die geen nuance meer zien in de verschillende vormen van religie en hoe die beleefd wordt, ...

   Maar de ergsten zijn steeds dezen die dat soort absoluut denken gebruiken om te schoppen naar onder, naar de zwakkeren, de uitgeslotenen, de werkmensen, ....

   @Petra En ja hoor, ik weet dat kerstboom van oorsprong niet met het Christendom te maken heeft. Er zijn eigenlijk amper christelijk feesten die niet al lang bestonden voor Jezus geboren werd, en dat geld eigenlijk voor alle religies. Of kan je anders verklaren waarom we het een *kerst*boom noemen en niet de *licht*boom? Die kerstboom heeft misschien van oorsprong weinig te maken met het christendom hij heeft altijd alles te maken gehad met religie.

 • door Dan Vermeyen op donderdag 17 maart 2011

  @ Han,

  Religiekritiek is één van de pijlers van de verlichting. De verlichting is een proces van secularisering: religie wordt, in verschillende gradaties, buiten het domein van ethiek, politiek en wetenschap geplaatst. De rol van religie op het gebied van de moraal en wetenschap wordt teruggedrongen. "Wetenschap" neemt gaandeweg de plaats in van "God" als essentie der dingen. Dit is de verlichting in de Westerse zin

  Ben je misschien vergeten (of weet je niet) dat Heinrich Himmler, de beruchte leider van de SS onder Adolf Hitler, een merkwaardige bewondering had voor de islam. Vooral omdat de religie mooie vrouwen/maagden belooft in de "hemel" ? De SS zette onder meer een speciale gevechtsopleiding en eenheid op voor moslims, hierin sterk gesteund door Himmler. De massamoordenaar vond de islam erg 'vernünftig'. In 1942 begon hij zich in de religie te verdiepen. Na de oorlog wilde hij islamitische landen gaan bezoeken. Hij zei ook dat hij het 'jammer' vond dat de Turkse islamitische legers Europa niet hebben kunnen veroveren in 1683. Hij introduceerde dan ook graag de Grand-Mufti Al-Hoesseini, jawel, familie van wijlen Arafat, bij Hitler, om zo tot een SS-jihad-moslim strijdgroep te komen, dit vanwege de natuurlijke band tussen Nazi-Duitsland en de "vrijheidslievende Mohammedanen" overal ter wereld. De vergelijking die Churchill maakte tussen de 'Koran' en 'Mein Kampf' is niet voor niets 'treffend' te noemen.

  Religie is misdadig omdat ze: een archaïsch en totalitair wereldbeeld progageert, irrationeel is en mensen compleet gekke zaken verbiedt, zoals oa. het eten van varkensvlees. Condooms en polio-inentingen verbiedt en zo tienduizenden doden per jaar maakt, tot kindermishandeling leidt, leugens vertelt over de menselijke afkomst en plaats op aarde, tot vrouwendiscriminatie en -verminking leidt, onze seksuele vrijheid fnuikt, precies het tegengestelde voortbrengt van wat ze belooft: verdriet, angst en onderwerping in plaats van geluk, openheid en zelfstandigheid !

  • door han op donderdag 17 maart 2011

   Niets zo gevaarlijk als mensen die absoluut denken . Of ze nu moslim, christen, vrijzinnig of atheïst zijn.

   Maar dus ook mensen voor wie de strijd tegen religie absoluut is.

 • door Marianne op donderdag 17 maart 2011

  Wel ... Ik sta soms versteld van de reacties hier ... Ik krijg bij dit soort thema's altijd het idee dat de islam zich duidelijk profileert. In de trent van " wat van ons is , is van ons ...wat van anderen is , is bespreekbaar" ( met het idee om dat te veranderen). Als ik de landen bekijk die nu islamitisch zijn, dan zie ik maar weinig goeds. niet direct een voorbeeld om naar op te kijken ... integendeel eerder landen om scherp in de gaten te houden. Het is altijd hypocriet hoe mensen hier terug kijken naar het verleden .. Ze hebben het dan over kruistochten , holocaust .. Maar als ik me niet vergis hebben die dingen ook plaats gevonden in islamitische landen. Misschien niet onder de naam van kruistochten .. :). Terwijl wij ons altijd maar opzadelen met allerlei schuldgevoelens , heeft de islam dat totaal niet. Met alle gevolgen van dien ... Ik ben blij dat we in Europa allerlei denkers hebben gehad die zo hun eigen visie hadden op religie. Die zich heel kritisch hebben opgesteld ( vaak met allerlei zware gevolgen ) en op die manier van Europa hebben gemaakt wat ze nu is ... Een continent , die zeker nog voor verbetering vatbaar is, maar die toch een aantal essentiele waarden onderschrijft. Waarden waar geen sprake van is in islamitische landen ... Ik zie weinig ( lees " geen" ) meerwaarde van religie voor een maatschappij dat zich sociaal, positief en menselijk verder wil ontwikkelen ...

  • door han op vrijdag 18 maart 2011

   de voorbeeld die ik aanhaal komen helemaal niet uit een ver verleden.

   Voor het overige doet U iest zeer huiveringwekkends. Nuanceren over christendom en het Westen, maar als het Moslims gaat spreekt U erover alsof het allemaal één en dezelfde persoon zou zijn die allemaal over alles hetzelfde denken. Gelooft U dat zelf?

   er bestaat veel minder zo iets als "de islam" als "de katholiek leer". Het is niet omdat onze westerse religie een "grote leider" nodig heeft dan andere religies dat ook nodig hebben.

   Er zijn bovendien over de hele wereld denkers die zo hu eigen visie hebben op religie. Het is niet omdat U ze niet kent dat ze niet bestaan.

   • door Marianne op vrijdag 18 maart 2011

    [title]Beste Han, Ik ken inderdaad[/title]Beste Han,

    Ik ken inderdaad niet alle schrijvers/denkers, daarom ben ik des te blijer dat jij ze wel kent.

    En uiteraard is er altijd wel ergens een schrijver/denker te vinden die zich iets anders opstelt dan de meeste anderen. Zelf binnen de islamitische wereld. De vraag is alleen hoeveel invloed zo'n schrijver heeft binnen die wereld. En natuurlijk ook het feit of die schrijver nog van zich durft te laten horen na een of andere "oproep" door een islamitische leider ... Ik relativeer zeker niet de schade die het Christendom en de kerk aan onze maatschappij hebben toegebracht. Daarom des te meer respect voor de schrijvers/denkers die zich gedurende de loop van de geschiedenis zich krtisch hebben opgesteld tov religie en de kerk. Dankzij hen ( en andere seculiere militanten ) staan we nu waar we staan. En kunnen we nu genieten van een seculiere staat. Maar dat soort van denken , van " verlichting" vind ik niet terug binnen de islamitische wereld. Integendeel zelf ... Radicaliszering, moord op anders denkenden zoals gebeurd is in Nl, hun eigen regeltjes willen doordrukken, geen respect tonen voor de wetten van het gastland ( ze zeggen zelf dat hun geloof belangrijker is dan de wet) .. baren mij toch zorgen.

 • door Bram op donderdag 17 maart 2011

  Het is een gruwel , heel die hoofddoekenkwestie . Het verspreid zich als een lopend vuurtje en het evolueert snel . Wie een vinger geeft is straks zijn hele hand en arm kwijt ...Je ziet er al meer en meer van onder tot boven bedekt lopen , ja waarom niet t'is toch zo onschuldig ! Maar zal het onschuldig blijven ? Je weet waar het begint maar niet waar het eindigt .

 • door Laquière op donderdag 17 maart 2011

  graag ondeteken ik deze petitie Marc Laquière Pedagogisch raadgever FMV

 • door Philip op vrijdag 18 maart 2011

  Ik heb gisteren iets gepost en dat is deze morgen terug verdwenen.Over vrijheid van meningsuiting gesproken ! Het was humor, maar humor moet dezer dagen blijkbaar ook al hallal zijn ?

 • door Yves B op vrijdag 18 maart 2011

  "70 Prominenten"!!!??? Een mens wordt dezer dagen blijkbaar erg vlug "prominent" genoemd...

  • door L.V. op vrijdag 18 maart 2011

   Ik volg Han wel gedeeltelijk, alhoewel ik liever de andere kant zou opgaan.

   Als we eindelijk de klik kunnen maken om deze stofjes en alle andere brol als evenwaardig kunnen behandelen en niet naar de symboolwaarde kijken, en als iedereen volwassen genoeg is om daarmee om te gaan dan moet dat kunnen. Maar weet wel dat die keuze inhoudt dat ook hakenkruizen en andere white power brol evenzeer van zolder gehaald kan worden.

   Als iedereen daar normaal mee kan omgaan kan dat ook. maar daar is deze samenleving denk ik nog niet klaar voor. En daarom; Pro Hoofddekselverbod, pro kruisjesverbod, pro religieuze feesdagen verbod (laat die leerlingen dat toch zelf kiezen? 30 wettelijke verlofdagen en 5 belevingsdagen op te nemen buiten examenperiodes).

   Ik heb het geluk gehad nog de onderbouwde visie van prisma aangeleerd te krijgen inzake diversiteitvraagstukken, alvorens het gehijacked werd. Werken aan diversiteit is niet zozeer verbod creeëren, het is proberen vrijheid te creeëren zodat iedereen die anders is de mogelijkheid heeft zijn ding te doen. Dat kan enkel als de belangwaarde, de symboolwaarde, de religiezue waarde wordt losgekoppeld van de feitelijke situatie. Hoofddoeken mogen als petten, tattoos, peircings, kruisjes, hakenkruisjes, enz... mogen, anders creeërt men enkel ongelijkheid.

  • door Wernerr op vrijdag 18 maart 2011

   Laat ons nu eens redelijk zijn:

   - Het gaat hier toch niet over of religie dom is of niet. Natuurlijk is geloven in een god dom, maar als je alle domme dingen in de wereld wil aanpakken ga je veel tijd nodig hebben. Nog eens, religies zullen alleen verdwijnen als je ze gerust laat en een sterk wetenschappelijk onderwijs uitbouwt. En iedereen degelijk betaald werk kan geven, want economische onzekerheid is ook een voedingsbodem voor religie.

   - De islam dan. Als ik sommigen hier goed begrijp is de redenering: de islam is een gevaarlijke godsdienst en dus moeten we de uiterlijke kenmerken zoals een hoofddoek ervan verbieden. Weten jullie wel wat je zegt? Alsof er een maatschappelijke of politieke consensus zou bestaan dat we ten strijde moeten trekken tegen de islam. Bij mijn weten is het alleen extreem rechts dat daarvoor oproept. De islam is nog altijd een erkende godsdienst in ons land. Zelfs Obama heeft gezegd dat Amerika nooit in oorlog zal zijn met de islam, maar wel met zekere individuen die de islam misgebruiken om bommen te leggen of vliegtuigen in torens te vliegen. Waar haal je dan in vredesnaam de verantwoording vandaan om mensen te verbieden één onbenullig kledingstukje te dragen. Een echte heldendaad is dat, hoofdoeken verbieden. Daarmee ga je zeker de radicale islam een doodsteek toedienen. Ik denk dat je daarmee integendeel zeer vele moslimas zult stigmatiseren en radicaliseren.

   • door Wernerr op vrijdag 18 maart 2011

    Als we de hoofdoek toelaten zouden we dus ook nazi symbolen moeten toelaten. Hoe durf je eigenlijk zoiets zeggen. Ik denk zelfs dat je voor zo'n uitspraken volgens de Belgische wetgeving kunt veroordeeld worden. "De islam" is dus volgens jou te vergelijken met de nazis, dat is niet meer of minder dan wat je zegt. Dit zijn uitspraken die we tot hiertoe alleen op de meest walgelijke nazi websites terugvonden. Ik stop hier want ik denk dat deze discussie gewoon geen zin meer heeft.

    • door L.V. op vrijdag 18 maart 2011

     dat bedoel ik dus.. Zo lang we de gevoelswaarden niet kunnen loskoppelen (met alle emo-reacties vandien), en de vrijheid rond uiterlijke kenmerken niet absoluut kunnen maken ben ik een voorstander van zo'n verbod. Die redenering hebt u met uw reactie trouwens perfect aangetoond.

     Ik zeg juist dat men het kenmerk moet loskoppelen van de symboolwaarde, religieuze waarde, enz.. want dat is nu juist de discussie die nooit een einde zal kennen. Uw repliek is dat ik "de islam" (alsof er de islam bestaat) met nazisme vergelijk -_-. U wil blijkbaar enkel lezen wat u wil lezen en niet wat er staat. Volledige vrijheid van klederdracht/kenmerken kan in mijn ogen enkel door dat absoluut te maken, Als we bepaalde zaken gaan verbieden en andere niet, creeëren we ongelijkheid, ipv diversiteit. En dat geldt dan ook voor alle kenmerken, ook die kenmerken die wij verafschuwen.

     Maar bon, als we gaan tilt slaan als we hakenkruis lezen (zoals u zo mooi aantoont) dan snap ik ook dat de andere kan tilt slaan bij het lezen van hoofddoek. Voor de duidelijkheid: In beide gevallen vindt ik emo-reacties fout. Het is juist door dat antipragmatisch waardendebat dat men nooit uit dergelijke discussies kan komen. Maar blijf vooral tilt slaan bij een aantal codewoorden, het zal het debat zeker vooruit helpen. En dan mag u nu verder doen met mijn woorden te verdraaien zodat ze in uw agenda kunnen passen. Start.

     • door Herman Allaert op vrijdag 18 maart 2011

      @LV en @Wernerr

      Mijn eerste reactie op het "hoofddoek én nazi-symbolen gelijk behandelen" idee van LV sloot een beetje aan bij de verontwaardigde reactie van Wernerr maar als ik, zoals LV al voorstelde, de emotionaliteit loskoppel dan krijg ik de indruk dat LV wat mij betreft een belangrijk element in deze discussie heeft aangebracht.

      Net als LV vind ik dus dat we te veel of te sterk reageren op de emo/religieuze waarde die iemand geeft aan een voor de rest "onschuldig" symbool en dat de mensheid pas volwassen zal zijn als men iedereen de vrijheid kan geven om eender welk symbool te dragen, inclusief die symbolen die we verafschuwen of een walgelijke associatie oproepen (zoals het hakenkruis).

      Dit neemt niet weg dat de emo-reactie van mensen op bepaalde symbolen zeker te begrijpen is; wie een conentratiekamp van de nazi's heeft moeten overleven kan je moeilijk kwalijk nemen dat hij/zij verontwaardigd of emotioneel reageert als iemand met een hakenkruis loopt te paraderen. Je mag dan nog zo "volwassen" zijn als maar kan, wie zo'n traumatische ervaring heeft, kan bijna niet anders dan emotioneel reageren op het afschuwelijke gedachtengoed dat aan een symbool "kleeft".

      We moeten hierbij wellicht toch een onderscheid maken tussen het symbool en het gedachtengoed dat we eraan koppelen. Een kind dat een hakenkruis zou dragen zonder te beseffen waarmee dit symbool geassocieerd wordt, kunnen we niets kwalijk nemen. Een volwassene die dit symbool draagt en sympathiseert met het nazi-gedachtengoed kunnen we volgens mij wel ter verantwoording roepen maar dan niet omwille van het symbool maar omwille van de nazi-sympathieën. Een hoofddoek is, in tegenstelling tot het hakenkruis, eerder een neutraal symbool want het drukt, net als een christelijk kruis, enkel uit dat men een bepaalde godsdienst volgt. Aan een godsdienst kan men positieve (vb bereidheid om mensen in nood te helpen, ...) en negatieve (inquisitie, zelfmoord-terrorisme, ...) zaken toewijzen vandaar die eerder neutrale waarde van de symboliek die daarmee samenhangt.

      Net als LV hoop ik dus dat we ooit tot een absolute vrijheid van "uiterlijke kenmerken" kunnen komen maar in tegenstelling tot LV vind ik dat we op dit moment juist tegen elk nieuwe verbod (in dit geval de hoofddoek) zouden moeten zijn want anders gaan we er nooit in slagen om "volwassen" te worden en iedereen de vrijheid te geven om te dragen wat hij/zij wil zolang dit niet in strijd is met algemene wetten (vb "goede zeden" > dus niet naakt ook al zouden we ooit in staat moeten zijn om ook daar "volwassen" mee om te gaan, "herkenbaarheid/zichtbaarheid" > dus geen boerka, veiligheid > dus geen wapens, ...).

      • door Adrien Verlee op vrijdag 18 maart 2011

       @Han Had mij voorgenomen niet meer te reageren. Ik was toch maar een 'zelf-verklaarde linkse" en in een andere context (niet op deze site) een racist. Kan het nog dommer? Maar goed al ben ik kwaad en beledigt, je moet de mensen krediet geven.

       Ik kom nu - wellicht maar kortstondig - terug in deze discussie naar aanleiding van de laatste wending, over symbolen en vrijheid.

       Dat is onzin volgens mij. De oorsprong van het woord 'symbool' wijst daar al op: "geloofsbelijdenis".

       Heel deze santenboetiek van kromme redeneringen zou te mijden zijn met een duidelijk en ferm klassenstandpunt. Annex afkeuring van hoofddoeken en aanverwanten (nonnenkapjes enz.). Wat is hier zo moeilijk aan een duidelijk standpunt, van ... we zijn tegen racisme en discriminatie, maar we zijn eveneens tegen iets als een hoofddoek.

       Je kiest inderdaad, wat ik ook wens, voor de zwakke, maar je blijft in de lijn die je zou moeten aanhouden vanuit het linkse denken.

       De huidige positie en aanpak is duidelijk fout, principieel én tactisch.

      • door L.V. op vrijdag 18 maart 2011

       Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Prachtig.

       Als repliek tot uw Laatste paragraaf moet ik toch terug bij Han aanhangen (sorry voor het hangen, Han). Als we tegen dit verbod willen ingaan, dient eerst de hoofddoek zelf uit de discussie geweerd. Maak er Hoofddeksel van en voorzie ruimte voor petten en brommerhelmen in de klas. Als we in staat zijn die vrijheid te creeëren voor éénieder die iets op zijn hoofd wil zetten in een schoolcontext, dan denk ik dat we als samenleving goed gewerkt hebben.

       • door Herman Allaert op vrijdag 18 maart 2011

        [title]@LV Die brommerhelm was[/title]@LV

        Die brommerhelm was wellicht als grap bedoeld ;-) want dit lijkt mij niet echt bevorderlijk voor een vlotte communicatie tussen leerling en leerkracht.

        Dat bedoel ik dus met "absolute vrijheid om te dragen wat men wil zolang dit niet in strijd is met andere wetten of praktische regels". Voor "brommerhelmen" en tot op zekere hoogte ook petten of zonnebrillen kan ik mij voorstellen dat daar praktische, niet-emotioneel geïnspireerde bezwaren tegen zijn (oogcontact blijkt toch wel vrij belangrijk te zijn bij communicatie tussen mensen).

        Voor de hoofddoek zie ik niet direct dergelijke praktische bezwaren tenzij de leerling daardoor niet goed zou horen ;-).

   • door marianne op vrijdag 18 maart 2011

    Ik kan niet begrijpen dat mensen de hoofddoek zien als een gewoon " kledingstukje" , net zoals een paar schoenen of een t-shirt. Vrouwen moeten een hoofddoek dragen opdat ze minder verleidelijk zouden zijn voor moslim mannen. Als dat stelletje perverse geile mannen zich niet kunnen beheersen , dan hebben zij een zwaar probleem. Het is toch niet omdat zij zich niet kunnen beheersen dat vrouwen daarvoor moeten boeten ? ( dat is precies hetzelfde als een vrouw die een korte rok draagt, verkracht mag worden .. ) Wat is de volgende stap ... ? Hier worden weeral de slachtoffers gestraft ... Als we de hoofddoek afschaffen, dan zullen die mannen wel leren om zich te beheersen of anders worden ze opgepakt, berecht en hopelijk voor lange tijd opgesloten en kunnen de vrouwen eindelijk zichzelf zijn ...

 • door Janvank op zondag 20 maart 2011

  1. De vrijheid van religie wordt niet beperkt door het verzoek de religieuze hoofddoek achterwege te laten. De vrijheid van religie is niet bedoeld om mensen in de gelegenheid te stellen anderen voortdurend en overal met hun/haar geloofsuitingen lastig te vallen. Hij is bedoeld om lastigvallen tijdens het uitoefenen van religie te voorkomen. 2. Een hoofddoek dragen is gedrag. Het is geen neutraal gedrag, maar het is anderen lastig vallen met een geloofsuiting. Het is het opdringen van een boodschap. Een vrouw met een hoofddoek kan niet neutraal overkomen. 3. Het dragen van een religieuze islamitische hoofddoek is niet te vergelijken met pestgedrag. Het is het voortdurend en overal opdringen van een religieuze boodschap. Er is niet mis met het beschermen van anderen. Vrijheid van religie betekent ook dat anderen met rust gelaten moeten worden, vrij gelaten in hun eigen geloof (of geen geloof). 4. Er is niets mis met dwang als het gaat om het ordenen en bewaken van de samenleving. 5. Actief pluralisme hangt samen met de vrijheid van informatie (geven en krijgen). Actief pluralisme is niet het voortdurend en overal opdringen van een boodschap. Actief pluralisme gaat over informeren, nuanceren, interactie en samenleven. 6. Het bestaan van een segregatie is een sociaal probleem, maar geen argument om de regels van de vrije en democratische samenleving niet toe te passen op ‘zwarte' scholen. 7. Vrouwen die een hoofddoek dragen worden niet uitgesloten, maar sluiten zichzelf uit. Het is geen discriminatie om het voortdurend en overal opdringen van een boodschap te verbieden. 8. De argumenten van Nadia Fadil zijn draaikonterig en gezocht, niet gericht op diversiteit maar op het opdringen van haar gelijk.

 • door Achmed al-Ghazali op woensdag 13 april 2011

  Wie gaat 't opnemen voor de tientallen miljoenen christenen die vervolgd worden in de moslimlanden? Mogen zij geen invulling geven aan hun geloof? Of is dit slechts voorbehouden aan de moslims?

  • door Cor op maandag 7 november 2011

   Christenvervolging in de Islam In het islamitische Andalousië waren joden en christenen destijds derderangsburgers die werden gediscrimineerd, overeenkomstig de islamitische wetten. In een islamitisch bestel geldt voor niet-moslims (joden en christenen) het statuut van dhimmi. Dhimmi’s zijn onderworpen aan een aantal discriminaties (die niet altijd aldus worden toegepast): In Andalousië moesten ze een bijzondere belasting betalen (jizaya) voor het verkrijgen van veiligheid en bescherming, ze mochten geen wapens dragen, ze mogen geen openbare functies bekleden (want een moslim mag geen bevelen krijgen van een christen of jood), ze moesten zich vestimentair onderscheiden van moslims, de beruchte (nazi) JODENSTER vindt hier haar oorsprong. Het islamitische Andalousië betekende geenszins een vreedzame samenleving tussen moslims, christenen en joden, gezien joden en christenen waren onderworpen aan de islamitische wetten en de bijhorende discriminatie van andersdenkenden.

   De islam kent kent geen godsdienstvrijheid en geen enkele wederkerigheid. In alle moslimlanden worden christenen en andere religies onderdrukt en gediscrimineerd.

   In Marokko staat in de grondwet ingeschreven dat het verboden is om zich tot een andere godsdienst te bekeren of om te verklaren dat men de islam heeft verlaten. Ruim een jaar geleden werden in Marrakech een aantal mensen in de gevangenis opgesloten omdat ze zich in het geheim hadden bekeerd tot het christendom. Een tijd geleden werd een zendeling opgepakt omdat hij jongeren probeerde te bekeren tot het christendom. Tot in 7de eeuw waren er in Noord-Afrika (ook in Marokko), waar de kerkvader Augustinus heeft geleefd en gewerkt, christelijke gemeenten. Maar vanaf de 7de eeuw bracht Bennafi er met het zwaard de islam binnen en was het afgelopen met het christendom in Noord-Afrika.

   Terwijl hier in België ‘zendelingen’ zoals Nadia Fadil Sami Zemni van het Centrum voor de islam in Europa, verbonden aan de universiteit van Gent, betaald door onze overheid zich voltijds kan wijden aan islamitisch zendingswerk en proselitisme, is zendingswerk (van een andere godsdienst dan de islam) VERBODEN in elk islamitisch land. Zendeling Zemni stelt dat ‘Europa een aanpassing moet ondergaan’. Bovendien is het in landen zoals Marokko en zelfs het meer liberale en seculiere Tunesië, verboden voor niet-moslims om binnen te gaan in een moskee (wat voorheen in Tunesië wel kon). In Tunesië kan men de ruïnes bezoeken van eens bloeiende christengemeenten in onder meer Carthago en Sbeitla. Na de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1956 werden alle kerken er gesloten. Over het hele land resten er nog slechts zes kerken (zonder kruis op de kleine kerktoren – want verboden – en volledig zelfbedruipend, terwijl moskeeën er wel worden betoelaagd) voor de vele toeristen en de Europeanen die er wonen en werken (ter vergelijking: in Antwerpen alleen al zijn er zowat 35 moskeeën…). Ook in het ‘liberale’ Tunesië kan, er geen sprake van zijn dat een moslim zich zou bekeren tot een andere godsdienst. Enkel een buitenlander kan in Noord-Afrika christen zijn.

   Waar zijn de christenen gebleven in Turkije, waar de zeven gemeenten in Klein-Azië waren gelegen, waarin Paulus heeft gewerkt en waaraan de apostel Johannes op last van Christus de zeven brieven richtte. De verovering van Costantinopel door de Ottomaanse moslims in 1432 is genoeg bekend en in Efeze, Patmos, Antitochië, kan men de ruïnes bezoeken van kerken van de eerste christengemeenten. Assyrische christenen worden er nog steeds vervolgd. Hier woont een hele gemeenschap Assyrische christenen uit Turkije die halverwege de jaren ’90 werd verdreven uit onder meer het dorp Yaramis. Assyrische christenen uit Turkije wonen nu overal verspreid in West-Europa. Van deze uitdrijving van christenen uit Turkije zijn door Amnesty International rapporten opgemaakt. Het laatste seminarie in Turkije werd enkele jaren geleden gesloten, zodat het christendom er op termijn wellicht volledig zal verdwijnen, zoals de patriarch vreest. De orthodoxe kerk, bezit geen rechtspersoonlijkheid. Armeense christenen en orthodoxe Grieken werden er verdreven en vermoord. Momenteel zitten er een paar Turken in Turkije in de gevangenis omdat ze zich hebben bekeerd tot het christendom.

   Sinds het verdwijnen van Sadam Hoessein en de oorlog is de situatie van de christenen er veel slechter op geworden. Sinds 2003 zijn er al meer dan 300 000 van de resterende Iraakse christenen naar het buitenland gevlucht. Een religieuze zuivering zoals in Irak is in veel landen van het Midden-Oosten aan de gang, het is zelfs het doel van moslimextremisten. We zijn nu getuige van een historisch drama: de christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen, ook in de landen waar het christendom is ontstaan. In het verleden waren christenen er tweederangsburgers, nu zijn ze er ongewenst. De druk op christenen om zich te bekeren tot de islam is groot, maar veel christenen vertrekken liever. In juni jl. werden in Irak een Chaldese priester en zijn assistenten brutaal vermoord, toen ze de kerk verlieten. Ze wilden hen dwingen om zich te bekeren tot de islam. Toen ze dit weigerden, schoten de mannen hen dood, gewoon één van de vele aanvallen van christenen in Irak. In Bagdad, Mosoel, Kirkoek of Bassora kloppen extremistische moslims op de deur bij christenen en beginnen geld te eisen voor ‘bescherming’. Daarbij dwingen ze familieleden meestal openlijk te verklaren tot de islam te zijn overgegaan. Ten slotte eisen ze dat de familie het huis en het laat verlaat, ‘omdat dit niet jullie geboorteland is‘. Honderden christenen ondergaan dit lot. Van de christenen die nog resten in het Midden-Oosten ontvluchten er velen de islamitische onderdrukking en emigreren naar Europa, Amerika, Canada en Australië.

   In Iran wordt heden de slinkende minderheid van Assyrische christenen gediscrimineerd. De Assyrische christenen vormen er samen met Armeniërs en Zorostrianen (de oorspronkelijke godsdienst voor de komst van de islam) de christelijke minderheid van het land. In Iran is een christen een ongelovige die nooit baas mag zijn van een gelovige moslim in de werksfeer, daarom zijn er weinig of geen Assyriërs werkzaam bij de overheid . Ook onderwijs- en gezondheidsinstellingen zijn taboe voor christenen. Er werken geen christelijke Assyriërs bij de politie, in het leger, als rechter of als piloot. Het gevolg van de islamitische politiek is dat hoog opgeleide Assyriërs geen werk vinden en vaak genoegen moeten nemen met jobs onder hun niveau. De 33-jarige Assyrische econome Ishtar uit Urmina ziet voor zichzelf maar twee mogelijkheden: “We kunnen genoegen nemen met een onderbetaalde job of het land verlaten. Vaak worden we door werkgevers om onduidelijke reden afgewezen en in sommige gevallen wordt het hardop gezegd: ‘uw christelijke geloof is een probleem’.

   Naast de discriminaties op het werk bestaan er nog tal van andere discriminaties, die het leven van christenen in Iran bijna onmogelijk maken. Zo moeten christenen die bij een auto-ongeval betrokken raken, meer betalen dan moslims. Ook de boeren in de provincie Urmira, waar een deel van de Assyrische christenen van oudsher woont, ondervinden veel last van discriminaties. Islamitische groothandels kopen hun producten niet, waardoor hun oogst kapot gaat. Met de komst van de nieuwe conservatieve president hebben de christenen hun laatste hoop verloren en de politie die de kledingvoorschriften controleert is nu veel actiever. De politie bezoekt winkels om niet-moslims te waarschuwen om de kledingvoorschriften (ook niet-moslim vrouwen moeten zich sluieren) streng na te leven. (Ook in sommige wijken in Brussel is reeds zo een mutawa actief, die erop toeziet dat vrouwen die in winkels werken wel strict islamitisch zijn gekleed en erop toeziet dat er geen alcohol wordt verkocht.) Duizenden christenen hebben Iran reeds verlaten en weken uit naar VS, Canada of Australië.

   Overal waar de islam werd verspreid, werden de andere toen bestaande godsdiensten vrijwel volledig uitgeroeid. In Centraal-Azië verdwenen het boeddhisme, het nestorianisme en zoroastrisme bij de komst van de Arabieren. Ook Afghanistan was voorheen boeddhistisch. In het Midden-Oosten (waar het christendom is ontstaan) zijn historisch christelijke gemeenschappen in hun voortbestaan bedreigd. De laatste 50 jaar zakte de christelijke populatie in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever van 22 naar 2%. In Nazareth is de christelijke populatie gezakt van 60 % in 1946 tot minder dan 15% vandaag. Bethlehem telde vroeger 90 % christenen, maar sinds het onder Palestijns gezag kwam, nog slechts een derde. In Syrië (Damascus was erg belangrijk in het vroege christendom) was begin vorige eeuw nog één derde christen, nu nog minder dan 10%. In Egypte emigreren Kopten in grote getallen. Irak telde in 1987 nog 1,4 miljoen christenen, sindsdien is ruim 40% onder hen gevlucht. Deze emigratie van christenen is een gevolg van de terreur van radicale moslimbewegingen en de onderdrukking door de staat. In de hele islamwereld worden autochtone christenen (of andere niet-moslims) door de staat ernstig gediscrimineerd en bewust niet beschermd tegen islamitisch geïnspireerd geweld.

   De reële onderdrukking ontgaat echter de meerderheid van de Europeanen. Voor Kopten is het bijvoorbeeld bijna onmogelijk om kerken te bouwen en te restaureren. De zondagsmissen worden soms verstoord door vandalisme en pesterijen van moslims en lokale overheden. Christenen worden systematisch geweigerd voor leidinggevende functies binnen de overheid, de politie, het leger, de politieke partijen en in het onderwijs, wegens de traditionele sharia-regel die stelt dat ‘er geen bevoegdheid van een niet-moslim over een moslim mag zijn’. Het zet sommigen ertoe aan om zich te bekeren om zo meer kansen te krijgen. Soms is een bekering een officieuze voorwaarde voor toegang tot goede jobs of huizen. De gewone christelijk leerboeken worden verboden of gecensureerd, terwijl allerlei islamitische literatuur, radio- en televisieprogramma’s en schoolboeken die christenen belasteren of aanvallen vrij verschijnen. Christenen worden duidelijk gemaakt geen klacht in te dienen uit ‘loyaliteit tegenover de natie’. Indien zij of hun verwanten dat wel doen, worden zij soms opgesloten in plaats van de daders. Er heerst ook een algemene rechtsonzekerheid in zaken waarbij moslims betrokken zijn. Een islamitische rechtsregel zegt dat een niet-moslim niet kan erven van een moslim. Het gebeurt zelden of nooit dat een rechtbank een uitspraak zal doen in het voordeel van christenen tegen moslims. In Indonesië werden alleen al tussen 1998 en 2003 minstens tienduizend christenen vermoord.

   Wie de ware betekenis van racisme aan de lijve wil ondervinden, moet maar eens als niet-moslim in Saoedi-Arabië verblijven. Niet-moslims mogen bovendien NIET binnen in Mekka en Medina. .

  • door Guy Wauters op maandag 30 april 2012

   Is een hoofddoek goddelijk of brengt je dit dichter bij God? Natuurlijk niet, echte moslims die de boodschap begrijpen weten dat het eerder een innerlijke tocht is en geen uiterlijk vertoon via een hoofdoek. Een uiterlijk symbool is van belang om jezelf te herinneren aan een bepaalde energie of kracht. Maar dit kan ook op andere manieren. Nu wordt een hoofddoek politiek gebruikt tégen iets, weliswaar niet door iedereen. Het maakt ook dat je niet 100% met iemand kunt communiceren vermits de andere persoon deels afgedekt is en weet dat het merendeels van onze communicatie non-verbaal is en dus afhankelijk van lichaamstaal. Godsdiensten zoals ze nu bestaan zullen vervallen en samen komen tot één geheel. Het geheel zal groter zijn dan de som van alle godsdiensten. We zullen ons in eerste plaats moeten leren herverbinden (re-ligie) met ons zelf/ ons diepere Zelf. Vervangt God door bewustzijn, het Leven....en je komt al aardig op weg. Dit is een innerlijk transformatie proces en universeel. Tenslotte willen we allemaal gelukkig zijn. Vol geluk komt er maar enkel als je bent wie je bent in al je essenties. Misschien worden moslims wat extreem in hun godsdients omdat wij, westerlingen, te weinig geloven in iets fundamenteels in het leven. Onze maatschappij is te oppervlakkig geworden, er is geen verbinding meer en in de eerste plaats met onszelf. Onze nieuwe God is de ' technologie' geworden - hoe verslavend..... en gevaarlijk....

   • door Rabia Maqsood op woensdag 16 september 2015

    Het is inderdaad een innerlijke tocht en het dragen van een hoofdoek is niet enkel uiterlijk vertoon. Een hoofddoek is een van de vele geboden van Islam en je gaat de geboden alleen volgen als je er ook echt in gelooft. Deze geloof moet van binnen komen. Het wordt politiek gebruikt maar ligt dat aan de hoofdoek en Islam of aan de mensen die het gebruiken voor eigen belang? Merendeels van communicatie is non-verbaal: Waneer je telefoneert en sms't zie je de andere persoon ook niet. En inderdaad iedereen wilt gelukkig zijn. Voor iedereen is geluk anders en als moslima's zich gelukkig voelen met een hoofdoek dan vind ik dat ze het recht hebben om gelukkig te zijn.

 • door Tomas Bruyland op maandag 30 april 2012

  Zowel voor- als tegenstanders bekampen elkaar met verschillende vooronderstellingen. Dan blijf je eeuwig bezig.

  De discussie is nochtans heel eenvoudig samen te vatten: WAT BETEKENT (HET DRAGEN VAN) DE HOOFDDOEK?

  Voor voorstanders van het verbod, is het een symbool/teken van onderdrukking, achterlijkheid, zelfs barbaarsheid, voor sommigen te vergelijken met het hakenkruis, enz...

  Voor tegenstanders van het verbod, is de hoofddoek dragen een teken van vrije geloofsuitdrukking, meningsuiting, expressie van de eigen levensstijl, enz....

  En voor heel veel mensen heeft de hoofddoek zowel een positieve als een negatieve connotatie. Deze mensen zijn in de war, en weten niet wat te denken van de discussie.

  En dan kan je nog eindeloos discussiëren vanwaar de negatieve connotatie komt: uit de islam zelf (Koran, of recent verleden, of.....) of uit de westerse cultuur, of uit een spraakverwarring tussen beide, of....

  Helemaal hilarisch als voor- of tegenstanders aangevallen worden met het argument "actief pluralisme". Actief pluralisme is op de eerste plaats (interlevensbeschouwelijke) dialoog, en dan liefst dialoog over de vooronderstellingen (waarbij ieder zich op zijn eigen vooronderstellingen laat uitdagen/bevragen).

  In de meeste reactie voel ik weinig openheid tot dialoog, maar vooral "bekeringsijver".

  Spijtig.

 • door Rudi Dierick op dinsdag 30 april 2013

  Geachte www, dat is gelovig bent is fijn. Ik ook. Zij het in een andere club. Maar voor ij zijn alle gelovigen in eerste orde wel respetable. Maar ook ongelovigen zijn me, tenzij net zo goed iets anders zou blijken uit hun daden, wel degelijk even respectabel. daarom was ik ook zo teleurgesteld in uw grove veralgemeningen t.a.v. ongelovigen.

  Zou u het leuk vinden als andere even grog en negatief veralgemenen t.a.v. moslims op basis van een paar uitgesproken negatieve voorbeelden van moslims?

  Mvg

  Rudi

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties