Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Kerncentrales langer openhouden is als drinken tegen alcoholisme

Het langer openhouden van de kerncentrales om onze stroombevoorradingszekerheid te garanderen, onze klimaatdoelstellingen te realiseren en de energiefactuur binnen de perken te houden, zoals de afgelopen dagen door het Internationaal Energieagentschap (IEA) en een aantal commentatoren fervent geopperd werd, is een foute redenering.
vrijdag 11 maart 2011

Het is net het energiesysteem waar kernenergie deel van uitmaakt, dat deze problemen heeft gecreëerd. Pleiten om deze problemen te bekampen door de kerncentrales langer open te houden, is als alcoholisme willen bekampen door meer te drinken.

Volgens de aanbevelingen die het IEA afgelopen woensdag bekendmaakte, kan België maar beter de wet op de kernuitstap herzien. Zoniet dreigen grote onzekerheid over de energiebevoorrading, nog hogere elektriciteitsprijzen en plaatst ons land zich voor een nog grotere uitdaging om de klimaatdoelstellingen te halen. Het mag geen toeval heten dat het IEA-rapport, dat al dateert uit 2009, verschijnt in de nasleep van de Panorama-uitzending over de falende Belgische elektriciteitsmarkt. Na het pleidooi van premier Leterme voor een levensduurverlening van de Belgische kerncentrales, springt nu ook het Internationaal Energieagentschap op de nucleaire kar. De redenering moet echter volledig omgekeerd worden: het is net het huidige energiesysteem dat draait op kernenergie dat de situatie heeft gecreëerd.

Bevoorradingszekerheid komt niet in gevaar

De eerste drie kernreactoren kunnen zoals gepland in 2015 gesloten worden zonder de bevoorradingszekerheid in het gedrang te brengen. Deze kernreactoren zijn overbodig en het licht zal absoluut niet uitgaan als ze in 2015 gedeactiveerd worden. De drie oudste reactoren hebben een vermogen van 1.800 MW en produceren 15.200 GWh elektriciteit. Dit is slechts een tiende van de stroom in België.

Het Duitse Fraunhofer Institut berekende in het kader van de GEMIX-studie dat er in België een rendabel energiebesparingspotentieel bestaat dat op korte termijn kan worden aangeboord en dat voldoende groot is om de sluiting van alle kerncentrales op te vangen. Het ontbreekt ons land echter nog steeds aan een doortastend en gecoördineerd energiebesparingsbeleid.

Stellen dat België steeds meer elektriciteit importeert, doet afbreuk aan de waarheid. Ons land was in 2009 een netto exporteur van elektriciteit. Maar het klopt natuurlijk wel dat er sinds het systematisch in vraag stellen van de kernuitstapwet door de eerste regering Leterme in 2007 nog maar weinig in nieuwe productiecapaciteit geïnvesteerd werd. Het langer openhouden van de kerncentrales zal dit probleem echter niet oplossen, maar net bestendigen.

Sluiting kerncentrales en klimaatdoelstellingen gaan hand in hand

De bewering dat de sluiting van de kerncentrales onze klimaatdoelstellingen in gevaar brengt, houdt absoluut geen steek. Het is bovendien erg hypocriet dat GDF-Suez/Electrabel in het Belgische kernenergiedebat  het klimaatargument gebruikt, terwijl deze multinational tegelijk in Polen nieuwe vervuilende steenkoolcentrales opent.

De CREG stelt in haar Studie betreffende de behoefte aan aardgasvoorziening, bevoorradingszekerheid en infrastructuurontwikkeling 2009-2020: “Indien alle nu gekende redelijke investeringsinitiatieven in stoom- en gascentrales zouden gerealiseerd worden, zou het park van gasgestookte elektriciteitscentrales toenemen met 8.225 MW in de periode 2008-2020”. Dit is niet alleen ruim voldoende om de sluiting op te vangen van de eerste drie kernreactoren in 2015, maar ook de sluiting van de vier overige reactoren tegen 2025 én daarbovenop ook de sluiting van de oude vervuilende steenkoolcentrales. Door de vervanging van de kerncentrales én de oude en sterk vervuilende steenkoolcentrales door efficiënte gascentrales zal de globale CO2-uitstoot van de elektriciteitsector zelfs afnemen.

Belangrijk is ook dat het langer openhouden van de kerncentrales de absoluut noodzakelijke transitie naar een hernieuwbaar energiesysteem op de helling zet. Er is een fysisch netwerkconflict tussen het supergecentraliseerde kernenergiesysteem en een toekomstig energiesysteem gebaseerd op lager verbruik en duurzame productie. Het is het een of het ander, beiden samen gaat niet. Kernenergie is dan ook geen transitietechnologie, maar houdt die transitie net tegen. Flexibele aardgascentrales met hoogrendement daarentegen, vormen de ideale ondersteuning in de transitie naar een 100% hernieuwbaar energiesysteem. Vermits België in het centrum van de Europese gastoevoer zit en een uitgebreide aardgasinfrastructuur heeft, hebben we een strategisch interessante positie voor de aanvoer van aardgas. 

Een hoog percentage kernenergie staat bovendien absoluut niet garant voor een lage CO2-uitstoot. België, dat meer dan de helft van zijn elektriciteit met kernenergie opwekt, stoot per inwoner ongeveer 10 ton CO2 uit, dezelfde uitstoot als Nederland dat slechts 9% van zijn elektriciteit haalt uit kernenergie.

Hét sleutelelement in de strijd tegen de klimaatverandering is energiebesparing. En daar wringt in ons land het schoentje. De Vlaamse milieuadministratie bevestigde recent dat onze energieconsumptie zowel per hoofd van de bevolking als per bbp veel hoger ligt dan in de andere Europese landen. In 2008 verbruikten we 7 ton olie-equivalent per inwoner tegenover 4 ton in Duitsland. Om het bbp in Vlaanderen te verdubbelen hadden we tussen 1990 en 2007 43% meer energie nodig. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, dat met zijn zware industrie in het Ruhrgebied goed vergelijkbaar is met Vlaanderen, had 17,8% meer energie nodig en Nederland had hiervoor 15% meer energie nodig. Een aanzienlijk deel van de capaciteit van de kerncentrales kan dus gewoon worden uitgespaard louter door onze energie-efficiëntie op het niveau van de buurlanden te brengen. Dit zal de handelsbalans van onze energie-obese sectoren alleen maar ten goed komen.

Willen we de klimaatdoelstellingen binnen bereik houden, hebben we dringend nood aan een gecoördineerd en onderbouwd Belgische energie- en klimaatbeleid. En, daar heeft het IEA het absoluut bij het rechte eind: ons land heeft dringend nood aan een geïntegreerd beleid met een veel betere afstemming tussen de verschillende beleidsniveaus.

Met kernenergie had België de hoogste energiefactuur

Sinds de indienstname van de kerncentrales in 1975 behoort de energiefactuur van de Belgische gezinnen steevast tot de hoogste van alle OESO-landen. De reden is dat de consumenten de vervroegde afschrijving van de peperdure kerncentrales hebben betaald ten voordele van Electrabel. Die afgeschreven kerncentrals produceren nu dus relatief goedkope stroom, maar het voordeel daarvan komt enkel ten goede aan GDF-Suez/Electrabel.  Je zou dan ook verwachten dat Electrabel uit erkentelijkheid aan de consument zijn tarieven zou laten dalen. Dit gebeurt evenwel niet. Integendeel, door haar quasi-monopoliepositie kan deze ondertussen Franse multinational het zich veroorloven om hoge tarieven te blijven aanrekenen. Een verlenging van de levensduur van de kerncentrales bestendigt deze toestand.
 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

22 reacties

 • door dwars bekeken op vrijdag 11 maart 2011

  naast alle energiebesparingen stel ik me ook altijd de vraag: wat wordt er gedaan aan onderzoek naar opslag van energie, toch een van de grote hinderpalen ivm wind- en zonneenergie? en wat is er tegen windturbines met verticale as? voordelen: geen grote wieken maar horizontale schoepen, dus geen problemen met vliegroutes van zowel vogels als vliegtuigen of flikkerend licht op nabijgelegen huizen, de opbrengst moet behoorlijk wat hoger liggen, ... wat is eigenlijk het probleem? enkele jaren geleden stond in de morgen een vergelijking tussen de twee systemen en daar kwam die verticale as veel beter uit. maar verder hoor je er niks meer van. kan iemand me daarover bijlichten?

 • door Gert Dehaen op vrijdag 11 maart 2011

  Ik merk vaker en vaker op dat er mensen zijn die denken een mening te hebben over kerncentrales terwijl ze er geen kennis over hebben. Laat het mij u voor eens en voor altijd zeggen: kerncentrales stoten geen CO2 uit! Deze sluiten en vervangen door gascentrales is geen oplossing want wat produceren gascentrales wel, U raadt het al: CO2! De cijfers waarmee er gegooid worden in dit artikel zijn volkomen irrelevant, neem het voorbeeld van de CO2-uitstoot in Nederland en België (9% vs. 10%) die dan gelinkt wordt aan de hoeveelheid energie die opgewekt wordt door kerncentrales is hetzelfde als de dodentol op de Vlaamse wegen vergelijken met het start- en einduur van een aflevering van Familie of Thuis. U denkt misschien dat ik deze reactie schrijf omdat ik mijzelf als ingenieur wil profileren met mijn wetenschappelijke kennis, wel dan zit U mis. Ikzelf ben misschien niet zo vlot ter pen als U maar ik waag mij dan ook niet aan het schrijven van persoonlijke opiniestukken. Laat heel de wetgeving over het beperken van broeikasgassen (want er zijn ook nog andere gassen die dit effect veroorzaken en op procentueel vlak beschouwt is koolstofdioxide nog niet de grootste boosdoener) over aan mensen die er iets van kennen en stop heel het politiek correct willen zijn door anti-kernenergie te zijn en pro groene energie. En even om af te sluiten een anekdote van Walter Bogaerts die een delegatie van Groen! over de vloer kreeg bij Belgoproces: De mensen van Groen! krijgen een rondleiding in het bedrijf en op het einde van de rit zegt een van deze groene jongens: "eigenlijk is kernenergie nog niet zo slecht maar ik vind toch wel dat het natuurlijke kernenergie moet blijven hé'. En ik veronderstel voldoende intelligentie van U om te begrijpen waarom deze uitspraak redelijk absurd was.

  • door jan peeters op vrijdag 11 maart 2011

   Inderdaad, kernenergie is CO2-loos. Kernsplijting en kernfusie zijn natuurlijke processen die in de kosmos alomtegenwoordig zijn. Indien goed en streng beheerd kan er weinig gebeuren. Tjernobil in de USSR en Harrisburg in de VSA waren het gevolg van onverantwoord expirimenteren, waarbij meerdere veiligheidsmekanismen werden uitgeschakeld en genegeerd. We zouden nu goedkope stroom moeten hebben, maar het Franse Elektrabel stroopt ons liever verder af om met onze centen schoon vertier te houden. 90 % van de Belgen blijft door dik en dun trouw aan deze uitzuigers. De Fransen weten immers dat de Belgen tot de onnozelaars van de klas behoren, onze spreekwoordelijke domheid is in de ganse wereld gekend. Zelfs na een jaarlijkse faktuur om 'U' tegen te zeggen blijven we hondstrouw hun vernederende behandeling dulden, door de duurste energie moeten afdokken. Toch zijn er energieleveranciers die goedkopere prijzen geven voor gas en 'groene' stroom. Laten we minder mekkeren over die dure prijzen, maar er iets meer aan doen, door elektrabel in te ruilen voor goedkopere leveranciers.

  • door svdl op vrijdag 11 maart 2011

   Wat met het delven van Uranium? Wat met het verijkingsproces? --> Het zijn open vragen, maar hoeveel CO² uitstoot komt daarbijkijken En verder;: hoeveel en wat met het kernafval. Misschien heeft Gert of anderen hier zeer overtuigende, uitvoerigeen wetenschappelijk uitleg over?

   En over een andere boeg: kern-energie of niet... Wat is er mis met het volgende plaatje: "Ik koop een nieuwe auto 20 000 Euro, betaal hem volledig af. Wanneer hij eigenlijk versleten is en zijn levensduur gepasseerd, verkoop ik hem aan aan spotprijsje (250 euro ofzo), ... om hem dan terug te huren aan 50 Euro per maand!" Moehahaha, belachelijk niet? nu ja belachelijk? Niet echt, geen fictie maar realiteit --> Electrabel/Suez! 't wordt ne keer tijd om die gehele electriciteitpsoductie en distributie opnieuw in handen te nemen, te vernieuwen, te onderhouden en de winsten deels terug te storten deels te investeren in verbeteren van woningen en de uitbouw van alternatieve energiebronnen.

  • door K op vrijdag 11 maart 2011

   Enkele maanden geleden is iemand op bezoek geweest bij Isotopolis, u wel bekend vermoed ik. Deze persoon stelde nogal "moeilijke" vragen aan de gids over kernafval. Het artikel kan je op deze site lezen : http://www.dewereldmorgen.be/foto/2010/06/15/isotopolis-wat-u-niet-wordt-verteld-over-radioactief-afval Blijven lezen tot het einde, ook al heb je misschien vooroordelen tegenover de schrijfster.... Misschien gaan je ogen open, Ir Gert Dehaen, en waardeer je misschien ook de inbreng van anderen. Misschien stap je af van (ik citeer jouw woorden) : ""Laat heel de wetgeving over het beperken van broeikasgassen ..... over aan mensen die er iets van kennen en stop heel het politiek correct willen zijn door anti-kernenergie te zijn en pro groene energie.""

   Misschien moet je eens uit je ivoren toren komen : dan weet je dat de schrijver ""...die denk(te)n een mening te hebben over kerncentrales terwijl ze er geen kennis over hebben"" een heel 'onderzoeksbureau' leidt / heeft geleid :-) http://nl.wikipedia.org/wiki/Eloi_Glorieux

   Mr Ir Gert Dehaen : kernenergie is niet CO2-vrij of vollediger : CO2-equivalent vrij. Bij de ontginning en transport komt ook CO2 vrij. Onderzoek heeft aangetoond dat, bij elektriciteit die opgewekt wordt door kernenergie, ongeveer 1/3 CO2 is vrijgekomen tov van de elektriciteit van een gascentrale.

   Maar wat met het afval ? (en nu verwijs ik u terug naar het artikel van A.H.)

   Je kritiek : ""De cijfers waarmee er gegooid worden in dit artikel zijn volkomen irrelevant"" gooit echter alle argumentatie en cijfers op 1 hoop. Maar ik wil toch enkele cijfers aanhalen die helemaal niet "irrelevant" zijn, maar pure waarheid / correcte cijfers. Namelijk : de steenkoolcentrales in België staan in voor ongeveer 10% van de Belgische elektriciteitsproductie, maar zorgen wel voor 10 % van de totale CO2-equivalent uitstoot in België (transport, landbouw, gezinnen, bedrijven en elektriciteitsproductie). Het andere cijfer (niet echt genoemd : GEMIX-studie) ivm energierationalisatie en energiezuiniger : elk 10% op korte termijn. Geplande gascentrales + grote windmolenparken + kleinere windmolenparken + biogascentrales + kleine waterkracht, zorgen op korte termijn er al voor dat die 3 oudste centrales dicht kunnen. Van dan af zal er (eindelijk) een dynamiek kunnen ontstaan tot investeren en oprichten van nieuwe projecten, zodat de rest van de "oldtimers" dicht kan tegen 2025.

   Hoe zit het met de verzekering van een kerncentrale ? Zonder verzekering kan ik ook goedkoop auto rijden... : afwentelen op "de gemeenschap / de Staat"

   Getekend, iemand met een A2 diploma die er GEEN rekening mee zal houden om ".... de wetgeving over het beperken van broeikasgassen over (te laten) aan mensen die er iets van kennen en stop heel het politiek correct willen zijn door anti-kernenergie te zijn en pro groene energie"

  • door svdl op zaterdag 12 maart 2011

   Hmmm, Meneer Dehaen,

   Ik moet toch vaststellen dat de getuigenis van Anja Hermans, hééééél overtuigend is. (alsook de andere links en reacties van kernenergie-kritische personen op dit artikel) En verder vind ik uw reactie (van Dehaen) hautain en elitair... Ik heb van u zelf eigenlijk nog niet veel inhoudelijks gehoord en u beweert ingenieur te zijn? lol... Nu, ...is het gemakzucht of vindt u de moeite noch de wil of de kracht om uw standpunten te verduidelijken en inhoudelijk en eerlijk intellectueel in te gaan op de argumenten tegen kernenergie? Als u zich normaal gezien niet waagt aan persoonlijke opniestukken, goed... houden zo... Als u toch over de brug komt, doe het dan met wat "flair" die uw titel eer aan doet. U maakt namelijk in uw inhoudsloos betoog andere collega ingenieurs ongeloofwaardig en belachelijk en haalt de titel en de waardigheid onderuit.

   Verder mis ik in de zeer terechte kritische opstellingen van de mensen die gefundeerd kernenergie onder de loep brengen, de sociaal maatschappelijk invalshoek..... ( maw. wie bepaalt het beleid, wie profiteert van de winsten in deze bedrijfstak, kunnen we deze sector (energieproductie en distributie) niet beter nationaliseren?, et...) Ook zou ik graag eens verdere info hebben over de CO² uitstoot bij de delving van Uranium. Al ben ik er ondertussen ook wel van overtuigd dat ook bij delving op andere aspecten de werkelijkheid "een zeer vuil verhaal is" (zowel gezondheid, als ecologie, als veiligheid en als maatschappelijk sociaal/arbeidsomstandigheden)

  • door Johan op zaterdag 12 maart 2011

   Gisteren of vandaag nog naar het nieuws gekeken Gert ?

  • door Frans op zondag 13 maart 2011

   [title]Beste Dehaen, We hebben het[/title]Beste Dehaen, We hebben het beleid van de banken en de financiele sector ook overgelaten aan mensen die er iets van kennen en kijk 's hoever we ermee gekomen zijn. Het kan wel zijn dat koolstofdioxide niet de grootste boosdoener is, misschien wordt dat wel het kernafval maar daar moeten mensen die rer niets van kennen natuurlijk niet over nadenken, dat zult u wel in onze plaats doen.

  • door Brigitte9 op maandag 14 maart 2011

   [title]@Gert Dehaen Er wordt wel[/title]@Gert Dehaen

   Er wordt wel degelijk CO2 uitgestoten bij het genereren van elektriciteit door nucleaire energie: namelijk voor het ontginnen en raffineren van uranium (of stel je misschien voor om die raffinaderijen dan maar op groene energie te laten draaien ?) Aangezien uranium ook uitgeput geraakt is men verplicht om steeds armere ertsen te ontginnen, en raad eens wat dat betekent ? Er is hoe langer hoe meer energie nodig om brandstofstaven te produceren. De CO2 uitstoot van een kerncentrale per geproduceerde kWH zal alleen maar toenemen.

   • door Patrick VdV op donderdag 17 maart 2011

    Brigitte, wat stel je dan voor als alternatief? Gascentrales, dat gas moet toch ook ontgonnen worden, en dat gaat waarschijnlijk niet gepaard met CO2? Zonne-energie, ik wil niet weten wat voor natuurverontreinigende elementen er in die cellen zitten, laat staan hoeveel CO2-uitstoot er is geweest om deze te maken. Elke vorm van energie opwekken zal wel zijn nadelen hebben, maar ik heb liever een kerncentrale in mijn achtertuin dan een windmolenpark dat misschien maar 1/100ste van energie oplevert. Men moet investeren in groene energie, akkooord.. maar zo van die simpele argumenten aanbrengen die door geitenwollensokkendragende politiekers word voorgekauwd is ook geen oplossing.

    • door K op maandag 21 maart 2011

     CO2 uitstoot voor kernenergie : ontginning, opwerken tot bruikbaar uranium, transport, gebruik in de centrale zelf = 1/3 van de CO2 die een gascentrale 'produceert' van "de bron tot productie van electriciteit" (well to wheel). Kernenergie is dus niet CO2 vrij én er is geen oplossing voor het afval dat enkele 1000-den jaren hoogradioactief blijft. Om nog te zwijgen over de afvalberg in de buurt van de ontginning : dat is NIET zoals de terrils in Zwartberg en Waterschei. Op die terrils kan / mag je nog op en in de buurt komen / wonen. Zeker af te raden bij de 'afvalberg' van een uraniummijn...

     CO2 uitstoot van zonnepanelen : na 2 jaar in gebruik, hebben zonnepanelen de CO2 al gecompenseerd die bij de productie is vrijgekomen. De komende (minimum) 23 jaar produceren ze CO2-vrije elektriciteit. (er zijn geitenwollensokkendragers die eind jaren '70 zonnepanelen geïnstalleerd hebben : die panelen werken na 30 jaar nog met een rendement van 70 à 75 %. Een splinternieuw paneel heeft in België een rendement van 85 à 90 %.)

     Recyclage van zonnepanelen : in het Vlaams parlement is daar al een vraag over gesteld. Antwoord van de minister : http://www.jokeschauvliege.be/upload/berichten/recyclage_van_zonnepanelen.pdf Samengevat : aluminium en silicium wordt gerecycleerd, het gehard glas blijkbaar (nog) niet ?

     • door K op maandag 21 maart 2011

      Rendement is foutief uitgedrukt in het bovenstaande antwoord.

      Beter zou zijn "opbrengst". Als je 1000 Wattpiek aan zonnepanelen installeert, produceert deze installatie zo'n 850 à 900 kWh per jaar. Vandaar het percentage van 85 à 90 % dat ik heb gebruikt (bij correcte / best mogelijke installatie zoals hellingshoek en oriëntatie).

 • door piet db op zaterdag 12 maart 2011

  En rekening houdend met de laatste ontwikkelingen in Japan is zeer de vraag of het verder aanmodderen met kerncentrales niet "de politiek van het schuldig verzuim" is ? Politiek en media zijn de waterdragers die kost wat kost de economische doelstellingen moeten doordrukken en legitimeren (ten tijde van Tsjernobyl bvb was de uitleg dat een stervend communistisch regime de veiligheid verwaarloosd had, met als slotsom dat dat in de kapitalistische wereld onmogelijk was). De groenen : ach, niet meer dan ongeloofwaardige en naïeve paniekzaaiers. Voor de groeiende sociale onrechtvaardigheid is er de TINA uitleg (er is geen alternatief en/of het op peil houden van de concurrentiepositie). Tot de bom barst natuurlijk (zie ook de bankencrisis of de klimaatopwarming).

 • door Lucie Evers op zaterdag 12 maart 2011

  De belangrijkste reflex die een groot deel van de bevolking maakt, en ook veel technologisch optimisten en andere ingenieurs, is dat we niet kunnen weerstaan aan de 'wetmatigheid' van economisch groeidenken en daarmee business as usual. Ook in het stemhokje zal men steevast kiezen voor het vermijden van een verlieservaring, zelf al biedt de andere keuze een mogelijke winst (in milieukwaliteit , in kwaliteit van leven). Men kiest nu eenmaal veel vakervoor de bekende weg van het ongeluk dan de onbekende weg van het (mogelijks) geluk. Dat mechanisme zit zeer diep en kunnen we niet ontkennen of zelfs veroordelen. We zullen ermee aan de slag moeten, onder andere door energiebehoefte, energievoorziening , energiesoorten, energieverbruik en de finale behoeftebevrediging waartoe ze dient anders te positioneren. Te beginnen met twee suggesties: - begin met het verhaal van de primaire energiebronnen , hun voorraad en de vraag naar/ behoefte aan intra europese energieonafhankelijkheid (en dus niet een Belgische of Vlaamse, want dit zoals NY zou zeggen dat geen 'Amerikaanse stroom' zou willen) - breng een apart verhaal voor alles wat huishoudelijk en gelijkgesteld verbruik is, en een ander verhaal over industriële afnemers. Zowel in energiezekerheid, in ecologische kost en baten, als in economische consequenties zijn die erg verschillend. Ze vragen een andere benadering, een andere outcome en vooral : we kunnen ook enorm een verhaal van opportuniteiten vertellen, ook technologisch én economisch. Ik mag het dan in de feiten eens zijn met de schrijvers, wat niet zo verwonderlijk is, maar de vertaalslag naar de bevolking wil maar niet lukken. Dit is niet alleen een inhoudelijke strijd of een politiek -ideologisch gevecht, maar ook (en misschien vooral) een communicatie oorlog. En ik verwijt de groene kant hun 'voortdurende onhandigheid' en dan druk ik me nog voorzichtig uit. Gelijk hebben is een stuk makkelijker dan gelijk halen, en tot nader order wil ik niet voorbij gaan aan democratie, hoe 'dom' die zich ook gedraagt...

 • door DE FRAINE op zaterdag 12 maart 2011

  Kernenergie wordt nu voorgesteld als DE oplossing,vooral voor de CO2 uitstoot.dat is totaal vals;hernieuwbare energiebronnen hebben geen of een minieme uitstoot. En wat met de uitstoot van radio-actieve isotopen in de buurt van kerncentrales,de normen zijn veel te hoog,wel perfect op maat van de nucleaire lobby.Er zijn ook de thermische verliezen,wat dan resulteert in een ongunstig rendement,volgens de wetten van de thermodynamica.Het kernafval met zeer lange halveringstijden,,gaat men het in de ruimte schieten...? Zelfs in stripverhalen (Cfr. Suske en Wiske) wordt verteld dat een kern- centrale zo goed beveiligd is,dat er practisch niets kan misgaan. Een absurde stelling,er zijn vele factoren van invloed;ook onberekenbare Bijvoorbeeld een pomp en kleppen van de koeling die defect zijn door gebrek aan onderhoud.(Kost heel wat geld ,en we moeten maximale winsten maken,weet je) En zoals nu in Japan een oververhitting van de kern,een quasi "melt down" bewijst dat kernenergie vanaf een bepaald niveau oncontroleerbaar is,ondanks opstellen van scenario's,die bij uitvoering een na een geen enkel effect meer hebben. Men moet er niet aan denken dat een catastrofe in de kerncentrale van Doel of Tihange zeer zware gevolgen geeft voor heel het land en de buurlanden.Ook omgekeerd door de kerncentrales in Borsele en Chooz.Bovendien is kernenrgie ons opgedrongen door de politici en vooral totaal eenzijdige uiterst positieve voorstelling;met de belangen- vermenging van vele politici en media.Journalisten van een "kwailteits- krant" mochten in 1972 op kosten van "Westinghouse" naar de VS, in ruil voor pro-kernenergie artikels,objectiviteit was van geen tel.....

  VAKA-er van het eerste uur.

 • door Freddy Fish op zaterdag 12 maart 2011

  ik heb nog nooit zo'n eenzijdig en misleidend artikel gelezen denk ik. Nadat de politieke kleur van het artikel volledig duidelijk wordt in de inleiding (is het al iemand opgevallen dat dit 'artikel' onder "opinie" staat? Een niet onbelangrijk detail als je het mij vraagt) begint men te spreken over de essentie:

  Citaat: De eerste drie kernreactoren kunnen zoals gepland in 2015 gesloten worden zonder de bevoorradingszekerheid in het gedrang te brengen. Deze kernreactoren zijn overbodig en het licht zal absoluut niet uitgaan als ze in 2015 gedeactiveerd worden. De drie oudste reactoren hebben een vermogen van 1.800 MW en produceren 15.200 GWh elektriciteit. Dit is slechts een tiende van de stroom in België. De drie oudste reactoren in België (Tihange 1, Doel 1 en Doel 2) hebben om precies te zijn samen een vermogen van 1828 MW. Deze 3 vormen 31% van onze nucleaire elektriciteitsproductie en 16,8 % van onze totale elektriciteitsproductie. In het artikel is sprake van "een tiende".

  Maar misschien ligt dat aan de grootheid die ze gebruiken in het artikel want ik ken persoonlijk niemand die een elektrisch vermogen uitdrukt in "stroom". Het artikel is dan ook geschreven door mensen die communicatiewetenschappen respectievelijk biologie en milieuwetenschappen gestudeerd hebben. Waar hebben we dit nog gezien?

  Laat je ook niet vangen hier want hun pleidooi en de cijfers die ze hier gebruiken slaan enkel op de 3 oudste kernreactoren. Als ik mij niet vergis pleiten deze mensen voor een volledige uitstap uit de kernenergie wat zou neerkomen op een gat van 54,4% van onze elektriciteitsproductie die moet opgevangen worden.

  Citaat: Het Duitse Fraunhofer Institut berekende in het kader van de GEMIX-studie dat er in België een rendabel energiebesparingspotentieel bestaat dat op korte termijn kan worden aangeboord en dat voldoende groot is om de sluiting van alle kerncentrales op te vangen. Het ontbreekt ons land echter nog steeds aan een doortastend en gecoördineerd energiebesparingsbeleid. Dit is ronduit lachwekkend. Ben ik de enige die hier leest dat men ALLE kerncentrales wil sluiten (54,4% van het elektrisch vermogen opgewekt in België) door "energiebesparing"?! En als dit niet lukt steekt men het maar op "een gebrek aan een doortastend en gecoördineerd energiebesparingsbeleid". Dit is gewoon niet serieus te noemen. Zowat alle experts zijn het erover eens dat de vraag naar elektriciteit alleen maar zal toenemen in de toekomst, desondanks alle energiebesparingsmaatregelen. Ik heb jammergenoeg geen tijd (ik word er dan ook niet voor betaald) om heel die studie door te lezen maar ik denk dat hieromtrent weinig discussie bestaat.

  Citaat: Stellen dat België steeds meer elektriciteit importeert, doet afbreuk aan de waarheid. Ons land was in 2009 een netto exporteur van elektriciteit. Maar het klopt natuurlijk wel dat er sinds het systematisch in vraag stellen van de kernuitstapwet door de eerste regering Leterme in 2007 nog maar weinig in nieuwe productiecapaciteit geïnvesteerd werd. Het langer openhouden van de kerncentrales zal dit probleem echter niet oplossen, maar net bestendigen. Een puur politiek statement. Er is al jaren aan een stuk niet geïnvesteerd in productiecapaciteit. Ook niet in de paars-groene regeerperiode. Dus dat er "sinds de regering Leterme ..." klopt maar is op zijn minst misleidend te noemen.

  Als ik me niet vergis spreken deze uitspraken (netto-exporteur?) ook het cijfermateriaal tegen die in de Panorama-reportage werden gebruikt. Dan vertrouw ik toch eerder een neutrale journalist dan dit propagandastukje.

  Wordt vervolgd voor de rest van het artikel.

  Copypaste vanop een discussieforum gepost door iemand anders dan mijzelf

 • door Gilbert de Prof op zondag 13 maart 2011

  In countries with nuclear power, radioactive wastes comprise less than 1% of total industrial toxic wastes, much of which remains hazardous indefinitely.[55] Overall, nuclear power produces far less waste material by volume than fossil-fuel based power plants. Coal-burning plants are particularly noted for producing large amounts of toxic and mildly radioactive ash due to concentrating naturally occurring metals and mildly radioactive material from the coal. A recent report from Oak Ridge National Laboratory concludes that coal power actually results in more radioactivity being released into the environment than nuclear power operation, and that the population effective dose equivalent from radiation from coal plants is 100 times as much as from ideal operation of nuclear plants.[71] Indeed, coal ash is much less radioactive than nuclear waste, but ash is released directly into the environment, whereas nuclear plants use shielding to protect the environment from the irradiated reactor vessel, fuel rods, and any radioactive waste on site.[72]

 • door Kasper Van Lombeek op maandag 14 maart 2011

  Staat er in dit artikel.

  Ofwel heb je over de energie problematiek gestudeerd en begrijp je kwestie, alsook de achterliggende economische begrippen, ofwel zwijg je er beter over. Echt waar, jullie maken met zo een artikels die nergens op slaan het milieu kapot.

  • door Brigitte9 op maandag 14 maart 2011

   Is deze reactie. Ofwel geef je inhoudelijke kritiek, ofwel kan je beter zwijgen.

 • door Leo Germeys op maandag 14 maart 2011

  Ik vind het artikel slecht onderbouwd. Met een slecht onderbouwd artikel breng je de eigen opinie meer schade toe. Zeg dan liever gewoon je mening en op welke veronderstellingen die gesteund is, dan te komen met halve waarheden. Hier en daar zijn er stukken bij die aan elkaar hangen. Maar de lijm ertussen kan je beter weggieten. Een schoolvoorbeeld van slechte communicatie. Dat zet niet alleen kwaad bloed, maar keert zich ook tegen het gestelde doel

 • door Vanhaverbeke Lieve op vrijdag 18 maart 2011

  Blij om te merken dat er wordt nagedacht over onze soorten energiebronnen. Als intelligente mens die er verder niets over weet, maar me wel veel vragen stel (ik zou trouwens wel eens wat meer willen weten over de werking van kerncentrales) vind ik toch dat kernenergie niet kan. Er zijn twee redenen voor: het is absurd te denken dat er "nooit iets kan fout lopen", bewijze de ramp in Japan. Japanners zijn absolute experts dus daar ligt het niet aan. alleen zijn natuurrampen soms nog erger dan men ooit kan voorzien,dus vroeg of laat gebeuren er rampen, in Japan, hier en elders. Probleem is dat bij zo'n kernrampen, het rampen van lange duur zijn, heel lange duur, je belast er de volgende generaties mee (zie de kinderen van Tsjernobyl omgeving en de ongezonde leefomgeving waar ze willens nillens geboren werden). Blijft het probleem van de kernafval, men heeft er geen oplossing voor, ook dat zal vroeg of laat voor problemen zorgen. conclusie: geef mij maar een windturbine in mijn achtertuin, en geen kerncentrale! Volgens mij moet het zeker mogelijk zijn met een goed beleid van energiebesparing en hernieuwbare bronnen het energieprobleem goed op te lossen, maar dat laat ik liever over aan mensen die zich ervoor willen engageren!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties