Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Bart De Wever en godsdienst!

In zijn column van 8 maart in De Standaard lijkt Bart De Wever (N-VA) een pleidooi te houden om de sociale relevantie van de religie (in casu de christelijk-joodse traditie) niet te verwerpen. Hij stipt aan dat de sociale cohesie die destijds door religieuze normering werd gedragen, moest worden vervangen door ontelbare regels en wetten.
donderdag 10 maart 2011

Meneer De Wever merkt op dat wij ons dan wel bevrijd mogen hebben van de kerkelijke normering, doch niet van de normering an sich. De kerkelijke werd vervangen door de abstract-juridische.

Waar de kerkelijke normering steeds samenviel met moraliteit, doet de abstract-juridische dat niet, zegt meneer De Wever en verwijst daarbij naar de wetten uit nazi-Duitsland; een logica die ik niet volg, want de rassenwet van Nürnberg weerspiegelde de morele principes van de ondemocratische en antisemitische nationaalsocialisten.

Meneer De Wever vervolgt: "wie zegt dat wetten moreel zijn?"  In onze hedendaagse cultuur wordt algemeen aangenomen dat wetten moreel zijn als ze worden gedragen door een democratische meerderheid. Of de normering nu godsdienstig of abstract-juridisch  was, er zal steeds over de morele kanten geredetwist kunnen worden.

De democratie werd o.a. bedacht om die dynamiek van de steeds veranderende/evoluerende moraal maatschappelijk te kunnen sturen. Democratie gaf de stem van God aan het volk en gaf de maatschappij een dynamisch karakter dat niet meer te stuiten viel.

Toch kon en kan enkel godsdienst de mensen een begrijpbaar kader met concrete betekenis geven. Jezus is een figuur die blijft spreken vanuit het evangelie. Zo is ook Mohamed een figuur die mensen zal blijven inspireren. Daarom zullen vele mensen godsdienstige normering verkiezen boven de abstract-juridische. Figuren blijven inspireren op een concrete en begrijpbare wijze. Dat is, op enkele extreme uitzonderingen na, perfect inpasbaar in de pluraliteit van onze democratie en hoeft niet tegenstrijdig te zijn.

Godsdienstnormen trotseren eeuwen en generaties. Juridische normeringen daarentegen worden continue aangevallen, geamendeerd en veranderd. Ze worden afgeschaft en er komen nieuwe bij. Het is te abstract en te chaotisch voor de gewone mensen. Godsdiensten doorstaan de tand des tijds en scheppen op die manier een groot vertrouwen.

In tijden van crisis zullen mensen altijd naar die waarden teruggrijpen. De stem van een god is veel helderder en duidelijker dan de chaotische wirwar van stemmen van het volk. Het lijkt me aangewezen om godsdiensten en democratie te begrijpen als complementaire waarden die samen een evenwicht brengen in onze complexe sociale wereld.

Op 8 maart lijkt meneer De Wever in een column te waarschuwen om godsdienstige waarden uit onze joods-christelijke traditie niet weg te gooien. Maar op 9 maart hoor ik in het Journaal op Één dat N-VA van leer trekt tegen hoofddoeken in het parlement. N-VA pleit voor het behoud van de neutraliteit; ‘abstract-juridische’ neutraliteit, meneer De Wever?

In een ‘neutraal’ parlement is geen plaats voor verschillen en kan de samenleving nooit weerspiegeld worden. Een ‘neutraal’ parlement is een contradictio in terminis. Een parlement lijkt me per definitie te moeten bestaan uit alle geledingen van de maatschappij.

Daar zijn ook gelovigen bij, meneer De Wever. Niet alleen de joods-christelijke, maar eveneens de mensen die hun morele inspiratie vinden in de figuur van hun profeet Mohamed. En uit morele overweging houden vele vrouwen uit die gemeenschap zich er graag aan om zich te tooien met een hoofddoek.

Uw partij, meneer De Wever, lijkt te pleiten voor een neutraal parlement waar de chaotische wirwar van ‘stemmen van het volk’ moet plaatsmaken voor een technocratische neutraliteit binnen een abstract-juridisch denkkader. Zo zet u niet enkel de godsdienst, maar ook de democratie aan de kant en maakt u het systeem zelf tot instrument voor normering. Op die manier belanden we straks terug in Nürnberg…

Wim Vereeken

Wim Vereecken is juridisch bemiddelaar bij de LBC-NVK.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

14 reacties

 • door dwars bekeken op donderdag 10 maart 2011

  zou meneer De Wever - historicus nota bene - zich realiseren dat de islam zich evenzeer inschrijft in de joods-christelijke traditie, in die zin dat zij daar een voortzetting en vervolmaking van zijn, net zoals het christendom zich beschouwt als de voortzetting en vervolmaking van het oud-testamentische jodendom?

 • door Bernard Claeys op donderdag 10 maart 2011

  Volgens De Wever: "Godsdienstnormen trotseren eeuwen en generaties." De godsdienstige onzin die verkondigd werd (wordt) daarentegen doorstaat helaas helemaal niet de tand destijds. De zon draait helemaal niet rond de aarde! Het scheppingsverhaal van Adam en Eva is door de evolutieleer naar de prullenmand gekatapulteerd!

 • door froels op donderdag 10 maart 2011

  Is het cruciale punt dat Wim Vereeken aanhaalt, niet: BartDW pleit voor joodse en christelijke godsdiensten, maar niet voor (of tegen) de Islam? Doet denken aan Animal Farm: "All animals are born equal. But some are more equal than others" (Orwell). Ik vrees dat zulks ook het gesundes Volksempfinden is van nogal wat Vlamingen. Overigens zijn ethieken op godsdienstige basis niet eeuwig en onveranderlijk. Alleen de heilige gedrukte teksten zijn dat. De concrete interpretaties veranderen van dag tot dag, van land tot land, en van de ene tot de andere rabbijn/priester/imam/paus. Hoe ontstaan anders godsdienstoorlogen tussen gelovigen die dezelfde profeet aanhangen? (hoeveel moorden tijdens de reformatie-contrareformatie? - zeker niet in uitvoering van het woord van Jezus; al dachten al die fanatici van wèl).

 • door Wilfried op vrijdag 11 maart 2011

  Religie is de oorzaak van héél véél miserie in de wereld. Vooral de armste sukkelaars van de wereld moeten het ontgelden. Hun wordt enkel gevraagd vooral te willen vechten en sterven voor het geloof, om nà dit leven, gelukkig te zijn, hetzij in de hemel, hetzij met zeven maagden. Leiders à la Bush - Llyod Blankfein (CEO JP Morgan Trust) Tony Blair e.a hebben "hun volk" eerder al laten weten dat ze hun inzichten en visies rechtstreeks van "hierboven" ontvangen, met de opdracht dat onderdanen en de gelovigen, moeten zwijgen, zweten, werken, en vooral hun leven moeten willen geven voor de grote leider, zodat die op zijn beurt dan "het geloof" kan zuiveren van al die vele ongelovigen. Zelfs de hoogste religieuze leider van de wereld was een Nazi, maar dat was blijkbaar niet te vermijden, onvrijwillig, ongewild en onmogelijk om te weigeren. Religie is uitgevonden door vroegere adel, en nu religieuzen van allerlei slag en soort over de hele wereld, om zichzelf te verrijken, hun medemens te onderdrukken en uit te buiten. Merkwaardig genoeg, zijn mensen nog altijd bereid om religieuze onzin te kauwen. Maar goed, als ze zich daar beter bij voelen, het zij zo.

  Dat een politicus als BDW zich nu ook "het licht gezien heeft" is pas onrustwekkend. Veel meer dan BHV of die onwillige Walen.

  • door froels op zondag 13 maart 2011

   Lloyd Blankfein is de CEO van goldman-Sachs. Detail natuurlijk. Zijn uitspraak: "banken doen het werk van god".

 • door Schoolmeesterke op vrijdag 11 maart 2011

  als ongelovige is hij zelfs in de kerk getrouwd

  • door JCLEM op zaterdag 12 maart 2011

   Een "ongelovige" KAN géén sacramenten ontvangen ! Ofwel is de hyphocrisie bij BDW ten top gedreven ! JCLEM

 • door ECHTE katholiek op vrijdag 11 maart 2011

  en dat voor iemand van de LBC, een tak van de KATHOLIEKE vakbond. Laat u dan besnijden en eet geen varkenvlees, LBC-er en wees zo eerlijk tegenover uzelf en de vakbondsleden om naar het ABVV over te stappen, dat leunt aan bij SPallochtoon, de partij voor mohamedanen en politiek benoemden ! Hoe "subtiel" die islamofiele LBC suggereert BDW aan het "nazisme" te koppelen via die processen van Nürnberg !

 • door Tanguy op vrijdag 11 maart 2011

  Het is de hoogste tijd om niet alleen te analyseren waar BDW voor staat, maar ook het gebruik die hij van de media maakt tegen het licht te houden. Is het opportunisme wat hem hier dreef? Was het de bedoeling zijn idee van eenheid te illustreren, of was het om verdeeldheid te zaaien?

  Zeker is wel dat BDW begrepen heeft dat zijn succes, als politicus-criticaster, slechts te bestendigen valt als hij blijft doorgaan voor groot ideoloog. Hij wil zich meten met de geschiedenis. Dat godsdiensten daarbij in het vizier komen is niet verwonderlijk... het lijkt erop dat meester-tacticus Sarkozy hem hierin inspireert!

  Dat het christendom niet alleen een solide "traditie" is, maar voor sommigen veeleer een inspirerend, actueel, verhaal van hoop, bevrijding en sociale rechtvaardigheid is, wordt mooi onder de mat geveegd.

  Dat BDW mensen wil pakken in hun "geloof" valt moeilijk te bewijzen. Mag evenwel duidelijk zijn dat zijn geloof niet de joods-christelijke is: hij is in de eerste plaats een nationalist, toevallig in een christelijke gemeenschap geboren... Zijn leer is dat wat Riccardo Petrella de Universele Kapitalistische Theologie noemt.

 • door Roland Horváth op vrijdag 11 maart 2011

  De wet treedt niet in de plaats van de moraal. De moraal komt voort uit het ‘gezond verstand’ van de maatschappij, waarbij vroeger de maatschappij zich inderdaad behielp met godsdienst. De maatschappij regelt zichzelf. De wet en de daar omheen hangende regels en bureaucratie komen op de 2e plaats.

  Het offensieve nationalisme (ON), dat BDW aanhangt, kent het volk, de ingebeelde, interne en externe vijanden en de machthebbers. Het volk moet de ‘vijanden’ bvb. Walen, immigranten, werklozen, zigeuners en straks misschien ambtenaren, gepensioneerden, vrouwen iets afhandig maken. Dat komt dan toe aan de machthebbers volgens het principe ‘Als 2 honden vechten voor een been loopt een 3e er mee heen’. Vijanden zijn een essentiële voorwaarde voor het bestaan van het ON. Onder andere omdat het volk gedefinieerd wordt via een negatieve definitie: nl. degene die niet behoren tot de vijanden.

  Het ON wil identiteit en zuiverheid. Het kan niet tegen verschillen tenzij om er gebruik van te maken met de bedoeling te discrimineren. Het wil terug naar de gesloten, maatschappelijk niet veranderende, tribale samenleving, de gesloten samenleving in stamverband. Daarin is ook alles voorgeschreven, vast en duidelijk. De persoonlijke verantwoordelijkheid is er minimaal. Het ON wil dus niet terug naar de moederschoot maar wel naar een leven in stamverband. Het is regressief en reactionair.

  Het gesloten karakter van – en de minimale eigen verantwoordelijkheid in een tribale samenleving is verwant aan het gesloten karakter van vele godsdiensten bvb. het roomse katholicisme. Geen wonder dat BDW godsdienst aanprijst en er zelfs een overdreven rol aan toekent.

  Nog iets. Vóór WO II waren Joden slecht voor de nationalisten en voor de katholieken. Nu is er in eens de joods- christelijke traditie. Er was een Joodse en een Christelijke maar niet de 2 samen. En als BDW toch zo oecumenisch wil zijn, mag hij wel spreken van de joods- christelijk- islamitische traditie. Niet alleen omdat de 3 godsdiensten zeer verwant zijn: Ze binnen alle 3 met de God van Abraham en van Mozes. En er zijn/ waren moslims op de Balkan en in Spanje/ Portugal. Maar vooral omdat Europa veel aan de moslims op het Iberische schiereiland te danken heeft: De oude Griekse schrijvers zijn via de Arabieren en Spanje naar Europa gekomen.

 • door Rick op vrijdag 11 maart 2011

  Zou het niet een weldoordachte zet van Bart De Wever zijn, om terug aansluiting te vinden bij de CD&V?(Binnenkort zullen er weer verkiezingen zijn.) Vergeet niet dat hij een heel intelligent politicus is, die alle "trucken van de foor" zal gebruiken om uiteindelijk te behalen wat hij wil;een onafhankelijk Vlaanderen.

 • door Ik-die-niet-weet op vrijdag 11 maart 2011

  AUB, Bart, lees de wereldliteratuur eens na over de veranderingen die de Katholieke Kerk heeft ondergaan onder invloed van haar eigen bewegingen, geïllustreerd in 'De Kinderen van Aristoteles'. En 'Karen Armstrong' heeft hierover ook wel iets te vertellen. Zelfs zonder die werken kan je begrijpen dat 'Joods-Katholieke Geloof' nooit een constante is geweest. Kijk maar even naar hoe de 'Kerk' de Germaanse en Keltische Werelden heeft geassimileerd. Maar zelfs terug in de tijd merk je dat de Joodse Gemeenschappen regelmatig conflicten uitvochten onder elkaar. Blijkbaar heeft niemand de waarheid in pacht. En dat blijkt ook nu. Zeg mij, wie is een ware Christen ? Hij die goed doet of hij die zegt dat hij het doet ? Nu aan jou, Bart.

 • door Bernard Decock op zaterdag 12 maart 2011

  Kan je daar eens een paar voorbeelden van geven? De geschiedenis leert ons juist dat religies zich continue aan de veranderingen van de tijd (maatschappij) hebben moeten aanpassen. De normering in een tribale maatschappij werkt niet in een geïndustrialiseerde maatschappij noch in de post-moderne (wereld)-samenleving. De moraal is continue blijven evolueren (denk bvb. aan de Verlichting) en de verschillende religies hebben daar vlijtig elementen uit meegepikt. Ga maar eens na hoe de oorspronkelijke christelijke moraal er uit zag en hoe ze nu geëvolueerd is geworden.

  De mens zelf bepaalt wat waardevol is. Niet de hersenspinsels van bepaalde mensen uit lang vervlogen tijden. Ik raad je te verdiepen in bvb. De geest van het atheïsme (André Comte-Sponville) of Atheïsticsh manifest en de De onredelijkheid van religie (Herman Philipse) of Atheïstische spiritualiteit (Leo Apostel), ....

 • door dwars bekeken op maandag 14 maart 2011

  binnen de "joods-christelijke" traditie was het blijkbaar nog nodig dat de paus onlangs officieel verklaarde dat de joden niet de moordenaars van christus waren. sommige fundamentalistische protestanten beweren dat nog steeds. gezamenlijke traditie?

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties