Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Genk minder divers dan gedacht

Misschien hebben de Genkenaren 'het gevoel' dat de helft van Genk 'vreemd' is en dat buiten de Italianen en de Turken, ze 'overspoeld' worden door Marokkanen en andere op moslims terug te brengen nationaliteiten, de werkelijkheid in hun hoofd klopt evenwel niet met de werkelijkheid op straat.
woensdag 9 maart 2011

37,5% van vreemde afkomst in Genk

Burgemeester Wim Dries van Genk mag dan wel in DS van 09/03/211 zeggen dat "De helft van onze inwoners van Genk van een andere origine zijn: niet alleen Turken en Marokkanen, maar ook Grieken, Polen en Italianen", in feite is maar 37,5% van de 64.294 (gegevens 2008) inwoners van Genk van vreemde afkomst, in de meest brede telling dan nog, nl vreemdelingen, Belg geworden vreemdelingen en hun natuurlijk- en migratiesaldo (hun nakomelingen) samengenomen.

En Marokkanen vormen daarin maar een erg kleine minderheid, nl 3,2% van de Genkse bevolking naast de 10,2% Turken en vooral de 17,4% Italianen die de helft van de 'vreemde' aanwezigheid in Genk uitmaken. De multiculturele samenleving in Genk is vooral wit en wat niet -Europese afkomst betreft voor 3/4 Turks.

Misschien hebben de Genkenaren 'het gevoel' dat de helft van Genk 'vreemd' is en dat buiten de Turken, ze 'overspoeld' worden door Marokkanen en andere op moslims terug te brengen nationaliteiten, de werkelijkheid in hun hoofd klopt niet met de werkelijkheid op straat.

Hema als zedenmeester

En wie is Hema om te oordelen over de gewoontes en cultuur in België, en hiernaar te refereren als zijnde een vaststaand gegeven om mensen uit te sluiten?

Integratie is zaak van de ontvangende bevolking

De 'mislukking van de integratie' waar nogal wat om te doen is, betreft enkel de mislukking van de Belgische, de Genkse samenleving om het 'verschil' te accepteren en er mee te leven, even goed als de 'integratie van gehandicapten' mislukt is doordat de samenleving er in geslaagd is de gehandicapten verregaand uit het straatbeeld te verwijderen, in aparte woonvoorzieningen, in aparte tewerkstellingsplaatsen, in aparte dagcentra enz.. Een gehandicapte aan de kassa van de Hema of waar dan ook zou misschien ook niet misstaan, maar hun tewerkstellings% bedraagt ook nog altijd minder dan 1% terwijl zij voor 5% in de bevolking aanwezig zijn. Integratie is geen kwestie van de betrokken bevolkingsgroep maar van de ontvangende die meestal haar exclusieven stelt.

Nederlandse toestanden in Belgiê

Hema, en het Nederlandse politieke, ondernemings- en burgerlijke veld hebben er ook historisch een hand van weg om zich aan te passen aan de 'bestaande cultuur', ook als ze van het nationaal-socialisme kwam. Nederland was in WO 2 na Polen het land met het grootste deportatie-en vernietingings% van Joden van alle Europese landen, mede door de medewerking van de bevolking aan wat onder WO 2 de 'gewoonte en cultuur' was. Niet voor niets dat islamofobie in Nederland mede een waarmerk voor politiek geworden.

En gaat België naar 'Nederlandse' toestanden in een al enigszins ver verleden?

Van vreemde afkomst in je gemeente

Wie voor z'n stad of gemeente het % en de nationaliteit van de bevolking van vreemde afkomst wil nagaan voor 2008 en de evolutie ervan tussen 1990 en 2008 is op enkele minuten wijzer langs: http://www.npdata.be/Data/Vreemdelingen/Vreemde-afkomst/1990-2008/tabellen/Portaal/

Jan Hertogen, socioloog
 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

  • door Pleimion op donderdag 10 maart 2011

    Zo kan-ie wel weer: Hema linken aan het nationaal-socialisme omwille van een niet-verlengd interimcontract. Zwak en onder de gordel.

  • door Bernard Decock op donderdag 10 maart 2011

    Het bedrijf Hema in deze discussie betrekken is vrij gratuit. Het ontslag van de betrokkene vindt zijn aanleiding in de perceptie van de klanten. Daar de klanten niet "tevreden" over de de dienstverlening van de betrokkene waren, moet men besluiten dat betrokkene niet langer voldeed aan de vereisten van de job. De focus komt niet te liggen op de reactie van Hema (die ik eigenlijk maar normaal vind - de klant heeft altijd gelijk) maar op het feit van de onverdraagzaamheid van bedoelde klanten. Welke elementen voeden die perceptie? Het is in ieder geval een gegeven dat de term "islam" op internationaal vlak geen te beste indruk maakt en de staten waar de islam als staatsgodsdienst fungeert, treden veelvuldig de universele verklaring van de rechten van de mens met de voeten. Ik stel voor dat de moslims hier te plaatse beter hun pr gaan verzorgen en zich meer assertief gaan opstellen tegen de wanpraktijken in het buitenland waarmee ze hier ten onrechte vereenzelvigd worden. Het zichzelf blijven toebedelen van een status van underdog helpt je geen stap vooruit.

  • door Charlotte op vrijdag 11 maart 2011

    Zozo.. Ik was in de veronderstelling dat er in Nederland zoveel Joden konden worden gedeporteerd omdat Nederland jammergenoeg een uitstekende gemeentelijke administratie had. Maar deze socioloog gooit het ineens over een hele andere boeg.. Het is ook nogal wat om de gehele Nederlandse bevolking af te schilderen als Joden-, en nu Islamieten haters.. Of is Jan Hertogen een Nederlander hater? Lekker makkelijk om met je vinger naar de buren te wijzen alsof in eigen land racisme niet aan de orde van de dag is met jullie belachelijke strijd tussen de Vlaams-, en Franstalige. EN dat dit ontslag gebeurd in België en niet in Nederland!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties