Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Energiezekerheid door kernuitstap

De Panorama-uitzending van vorig weekend (6 maart) over de falende Belgische elektriciteitsmarkt heeft heel wat stof doen opwaaien. Het tekort aan investeringen in nieuwe elektriciteitscentrales in ons land zorgt ervoor dat we meer en meer afhankelijk worden van geïmporteerde elektriciteit.
woensdag 9 maart 2011

Een elektriciteitspanne van het kaliber van de black-out, die in de jaren negentig een deel van de Verenigde Staten lamlegde, lijkt volgens een aantal energie-experten niet meer onwaarschijnlijk.

De wereld op zijn kop

De Panorama reportage wordt door sommigen – waaronder aftredend energieminister Magnette - maar al te graag aangegrepen om te pleiten voor een verlenging van de levensduur van de kerncentrales. Als we die centrales, zoals voorzien in de wet op de kernuitstap, stapsgewijs sluiten, dreigen we volgens hen helemaal in de problemen te komen. Dit is echter de wereld op zijn kop. De sluiting van de kerncentrales is niet het probleem, wel de blijvende onzekerheid over de kernuitstap. Deze onzekerheid zet een rem op de noodzakelijke transitie van ons energiesysteem naar een meer duurzame  hernieuwbare energievoorziening, bestendigt de monopoliepositie van Electrabel en creëert bovendien onduidelijkheid over de noodzakelijke investeringen in het elektriciteitsnetwerk.

Stabiel investeringsklimaat gevraagd

Ondanks herhaalde pogingen om aan de hand van –vaak gecontesteerde - studies het tegendeel aan te tonen, kan vandaag nog steeds gesteld worden dat het realiseren van de kernuitstap onze bevoorradingszekerheid niet in het gedrang brengt. In tegendeel, volgens een recent overzicht van geplande elektriciteitsproductie- projecten, kunnen de eerste reeks kerncentrales in 2015 zonder problemen dicht.

Dat een stabiel investeringsklimaat hiervoor wel een noodzakelijke voorwaarde is, werd duidelijk aangetoond in de Panorama-uitzending. Zo stelde elektriciteitsproducent Essent voorlopig af te zien van de investering in een nieuwe aardgascentrale, omdat er onvoldoende duidelijkheid en transparantie is over de toekomst van onze elektriciteitsmarkt. Of, zoals Distrigas topman Erwin Van Bruysel het vorige week verwoordde in een interview in de krant de Tijd: 'de grootste factor van onzekerheid is de nucleaire politiek. In België zijn heel wat aardgascentrales aangekondigd, maar niemand durft te investeren tot er duidelijkheid is. Als de kerncentrales sluiten, zijn gascentrales het logische alternatief, want ze kunnen snel gebouwd worden.'

Al wilde energiegigant E.ON in de Panorama-uitzending het tegendeel doen geloven, het zijn inderdaad efficiënte aardgascentrales die de transitie naar een 100% hernieuwbare energievoorziening in 2050 zullen moeten ondersteunen. Voor nieuwe steenkoolcentrales, die dubbel zo veel CO2 uitstoten als aardgas, is er in ons land geen plaats. We dachten dat E.ON dat na een reeks negatieve adviezen ondertussen wel zou begrepen hebben.

Politieke duidelijkheid

Het is nu aan onze politici om een eenduidig, duidelijk en krachtig antwoord te geven op de pijnpunten die worden blootgelegd in de Panorama-uitzending. Niet alleen moet de nieuwe federale regering de kernuitstap bevestigen en de nucleaire monopoliewinsten belasten. Bovendien moeten zowel de federale als de gewestregeringen resoluut de kaart trekken van energiebesparing, hernieuwbare energie en investeringen in een aangepast elektriciteitsnetwerk. Enkel deze combinatie kan ons behoeden voor een elektriciteitstekort of uit pan swingende energieprijzen.

Sara Van Dyck

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door Wouter Braeckman op donderdag 10 maart 2011

  Recent een discussie gehad over het al dan niet laten plaatsen van alternatieve energiebronnen (hier is dat dus hoofdzakelijk zonnepanelen en windmolens). En weeralom werd het aloude argument naar boven gehaald waarmee je de aandacht kunt krijgen van quasi iedereen, namelijk de kostprijs. Net zoals in een reclame het woord “gratis” werkt als suiker bij mieren. “Als iedereen het alleen doet, dan is het nooit rendabel. Dat de maatschappij zoveel moet tussenkomen met subsidies is een prachtig voorbeeld. Buiten dat het het landschap ontsiert (nu is ons landschap trouwens zo mooi, met allemaal verschillende bouwstijlen naast elkaar, afgewisseld met een klein stukje grasland, met één of ander dier op), brengt het quasi niets op. Als het begint te renderen, is het al weer tijd voor te vervangen. En ga zo maar door Al de nadelen die ons te beurt zouden vallen bij plaatsing van windturbines (zonnepanelen werden in de discussie al afgevoerd door het weinig rendabel karakter), zoals de slagschaduw, het voortdurende gezoem (het feit dat je bijna overal in Vlaanderen één of andere steenweg kan horen, werd wijselijk niet ter sprake gebracht), en dergelijke meer, werden allemaal nogmaals opgesomd. Heel juist allemaal, allemaal mee eens. Maar hier wordt nogmaals bewezen dat mensen naar de toekomst kijken voor zoverre het hun uitkomt. We zijn, met onze huidige manier van leven, niets meer of minder aan het doen dan onszelf kapot aan het maken. In de psychologie hebben ze daar een woord voor, autodestructief gedrag, suïcidaal. We lijden collectief aan een mentale ziekte. Alleen eentje die niet enkel voor ons fataal is, maar ook voor de biodiversiteit en de planeet (en mocht je twijfelen, de tijd dat we kunnen uitwijken naar een andere planeet is echt nog niet voor morgen) Dus allemaal die argumenten in het achterhoofd houden, hebben ze dik gelijk. Het zou misschien rendabel kunnen zijn als het en masse wordt gedaan, bijvoorbeeld door de overheid. Maar die doet het nauwelijks of niet (het is crisis, weet je nog?). Dus wat rest er ons? Niets doen. Toekijken en klagen. Toegegeven, het is wel goed voor de sociale cohesie. Je hebt altijd iets om over te praten. Een variatie op het weer? Alleszins, premier Dehaene zei toch ook, “problemen moeten maar worden aangepakt, als ze zich aandienen”. En toegegeven, hij is één van de beste eerste ministers geweest in jaren. Ondertussen stijgt de zeespiegel wel, desertificatie neemt jaar na jaar toe, door het smelten van de ijsbergen en het verdwijnen ervan in zee daalt onze hoeveelheid drinkbaar water (er is nog altijd geen middel dat zout water drinkbaar maakt). De vruchtbare landbouwgebieden aan de Aziatische megadeltas (die trouwens het merendeel van ons voedsel leveren) raken steeds meer overstroomd en onbruikbaar door het zoute water. Ook de tijd dat we spraken van een ver-van-mijn-bed-show is al lang passé. In Frankrijk is de grens van de eeuwige sneeuw naar boven verlegd, diverse dorpen liggen niet meer in skigebied, in België kan steeds op hoger hoogte maïs worden geteeld (gaat ten koste van bos!), bepaalde exotische diersoorten overleven hier door een steeds warmer klimaat en verdrijven inheemse soorten. En nu is ook nog eens zwart op wit aangetoond dat we binnen afzienbare tijd in de problemen geraken met onze energievoorziening. Een probleem dat we door volop de kaart te trekken van energiebesparing en alternatieve energiebronnen, grotendeels kunnen oplossen.

  Maar we moeten blijven geloven dat alles wel goed komt. Juist zoals de profetische woorden van premier Dehaene indertijd, “problemen moet maar worden aangepakt als ze zich voordoen” Getuigt dit van naïviteit, of van dommigheid. 't Is natuurlijk waar je de lijn trekt, maar ik gok op het tweede. Wouter

 • door guido Lauwerys op donderdag 10 maart 2011

  1. de meest groene energie is deze die niet verbruikt is; dus maximaal isoleren, energie besparen, enz. Echter, er zal altijd energie nodig zijn om te overleven; dat is al zo sedert men het vuur ontdekt heeft, tenzij we terug willen leven van de jacht en de visvangst, en bereid zijn rauw vlees, vis en goenten te eten. Zelfs om isolatiemiddelen te maken is er energie nodig. 2. zeker op korte en middellange termijn is het onmogelijk de kernenergie te vervangen door "alternatieve energiebronnen". 3. gasgestookte centrales of centrales met gasturbines of "moderne" steenkoolcentrales zijn geen "alternatieve energiebronnen". Dit zijn allemaal centrales die op fossiele brandstoffen draaien, die per definitie eindig zijn (nog enkele decennia en alles is op), die bovendien massa's CO2 uitstoten, om van de luchtvervuiling nog maar te zwijgen. 4. dit landje zit vol navelstarende nimby-ers, die erin slagen elke vooruitgang te fnuiken : 10 j. nodig om een vergunning te bekomen voor een hoogspanningslijn, die op 2j. kan aangelegd worden : hallucinant ! Dank aan de massa's juristen die erin slagen regeltjes op te stellen, waarin ze zelf verstrikt raken, waarover ze jaren kunnen procederen, en klagen dat er een gerechtelijke achterstand is. Vroeger noemde men dat "met zijn tenen spelen tot vermaak van zijn hielen". 5. Wat blijft er dan over ? Juist ja, kernenergie. Ik ben ervan overtuigd dat de huidige generatie kerncentrales slechts een tussenstap zijn naar de fusiecentrales. Hou toch eens op met dat ideologisch geleuter over kernuitstap. Als onze voorouders zo geredeneerd hadden, woonden we nu nog allemaal in een gat in de grond.

  • door ARQ op donderdag 10 maart 2011

   Guido, je hebt hier en daar een klein beetje gelijk, maar je maakt een grote blunder. 1. De duurzaamste energie is de niet gebruikte. Juist, daar kan nog heel veel verbeterd worden. Vlees eten is niet echt nodig, af en toe een beetje zou al veel helpen. Stro is het beste isolatiemateriaal dat je kan vinden en kost relatief gezien geen energie om te maken. 2. Het is inderdaad onmogelijk om op korte termijn kernenergie te vervangen, als we dat op lange termijn willen bereiken, moesten we gisteren al begonnen zijn. 3. Gasgestookte centrales zijn in elk geval veiliger dan kerncentrales. Kernafval is een probleem voor honderden eeuwen! Er zijn nog alternatieven, maar zonder punt 1 (verbruik verminderen), komen we er niet. 4. De belangrijkste vooruitgang die gefnuikt wordt, is de duurzame. Want het brengt op korte termijn te weinig op. 5. Nee, kernenergie moet er uit. Punt! Er zij veel alternatieven, die volstaan als we beginnen bij punt 1 (verbruik verminderen).

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties