Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Meer klimaatambitie zal Belgische werkloosheid met 2,5% verlagen

Vandaag stelt de Europese Commissie haar ‘Roadmap’ voor een koolstofarme economie tegen 2050 voor. “In lijn met deze visie moeten ook de korte termijn doelstellingen voor 2020 aangescherpt worden. Anders zal België heel wat inkomsten mislopen,” benadrukt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu.
dinsdag 8 maart 2011

Een recente studie van het Potsdam Institute for Climate Protection, Oxford University en de Sorbonne universiteit[1] toont aan dat in België bij een verlaging van de CO2 uitstoot met 30%, in plaats van de geplande 20% het BBP stijgen tot 476 miljard dollar in plaats van 449 miljard dollar, de werkloosheid zal dalen van 7,8% naar 5,3% en het investeringsniveau zal stijgen tot 127,7 miljard in plaats van 101,1 miljard.

20%

30%

Verschil 20% - 30%

BBP

449 miljard

476 miljard

+ 27 miljard

Werkloosheid

7,8 %

5,3 %

- 2,5 %

Investeringsniveau

101,1 miljard

127,7 miljard

+ 26,6 miljard

Gevolgen van een verlaging van de CO2-uitstoot met 30% in 2020 voor België.

Toch lijkt Europa vast te houden aan een doelstelling van 20% CO2 reducties tegen 2020.
Met deze cijfers op tafel kan minister Schauvliege onmogelijk vasthouden aan de huidige doelstelling van 20% CO2-reductie. Het zou onlogisch zijn als zij op de volgende Europese leefmilieuraad op 14 maart niet zou pleiten voor een verlaging van de CO2-uitstoot met 30% in 2020. Net zoals Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Spanje dat in het verleden al hebben gedaan.

Een vermindering van de CO2 uitstoot met 80% tegen 2050 is het absolute minimum om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Willen we deze Europese klimaatambitie binnen bereik houden, dan is er nu al nood aan een daadkrachtig Europees klimaat- en energiebeleid. Maar dat beleid blijft voorlopig uit. Hoewel we de huidige doelstelling van 20% CO2 reductie tegen 2020 zonder bijkomende inspanningen kunnen overschrijden, dreigt Europa vast te houden aan een doelstelling van 20% CO2 reductie tegen 2020. Dit is ruim onvoldoende om ons op weg te zetten voor de noodzakelijke reducties op de langere termijn.

Europa zal meer moeten inzetten op energiebesparing om haar CO2 doelstellingen te halen. Toch blijft ze energiebesparing stiefmoederlijk behandelen. Dit blijkt nog maar eens uit het vandaag voorgestelde energie-efficiënte plan. Het blinkt uit in vaagheid en schuift de invoering van een bindende energiebesparingsdoelstelling, een noodzakelijke hefboom voor meer energiebesparing, nog maar eens op de lange baan. Energie-efficiëntie blijft de meest kostenefficiënte manier is om de CO2 uitstoot te verlagen.
Niets wijst er op dat we de huidige ambitie van een energiebesparing van 20% tegen 2020 met het voorgestelde plan zullen halen. Ook België heeft van energiebesparing geen kaas gegeten. Ons land blijft een van de slechtste leden van de klas en blinkt uit in een gebrek aan een consistent energie en klimaatbeleid. Het blijft nog steeds wachten op een Belgisch en Vlaams Klimaatbeleidsplan dat verder reikt dan 2012.

Sara Van Dyck, beleidsmedewerker energie en klimaat Bond Beter Leefmilieu,

http://www.european-climate-forum.net/fileadmin/ecf-documents/Press/A_New_Growth_Path_for_Europe__Synthesis_Report.pdf

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door Pol op woensdag 9 maart 2011

    In Spanje heeft men in 2009 ook een studie gedaan met héél negatieve resultaten voor de tewerkstelling, energieprijzen en belastingen.

    “Study of the effects on employment of public aid to renewable energy sources”

    “The study calculates that since 2000 Spain spent €571,138 to create each “green job”, including subsidies of more than €1 million per wind industry job. The study calculates that the programs creating those jobs also resulted in the destruction of nearly 110,500 jobs elsewhere in the economy, or 2.2 jobs destroyed for every “green job” created ………….”

    http://www.juandemariana.org/pdf/090327-employment-public-aid-renewable.pdf

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties