Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Vrouwen nog steeds the nigger of the world

Het Europees Parlement (EP) debatteert op de internationale vrouwendag van 8 maart over meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en brengt oplossingen aan om vrouwen uit de armoede te helpen. Europarlementslid Bart Staes (Groen!) stelt vast dat op deze honderdste viering ook Lennons song nog steeds brandend actueel is: 'Woman is the nigger of the world, the slave of the slaves.'
maandag 7 maart 2011

Hoewel meer vrouwen een universitair diploma hebben dan mannen (58,9 procent vrouwen), ligt hun salaris gemiddeld 18 procent lager. Tweederde van de vrouwen neemt het merendeel van de huishoudelijke taken op zich, wat hen belet voltijds te werken.

Het risico op armoede is groter bij vrouwen door onderbroken loopbanen, lagere salarissen en pensioenuitkeringen. De politieke vertegenwoordiging van vrouwen ligt in sommige Europese lidstaten onder de 15 procent. Vrouwen zijn vaker het slachtoffer van geweld...

Quota in het bedrijfsleven

In twee resoluties pleit het EP dinsdag voor een betere toegang voor vrouwen tot traditioneel mannelijke beroepssectoren en de nieuwe groene technologiesector, voor een krachtdadiger optreden tegen loondiscriminatie en voor ondersteunende maatregelen die de combinatie tussen werk en privé moeten vergemakkelijken.

Het EP roept ook op tot de invoering van quota in het bedrijfsleven.

In de grote ondernemingen is gemiddeld slechts drie procent van de bestuursleden een vrouw. Ook in de politiek zijn vrouwen minimaal vertegenwoordigd. Nochtans is een gelijke vertegenwoordiging in beleids- en bestuursorganen de beste garantie op een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen.

Positief is ook de oproep tot het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen inzake voortplanting en abortus en dwingende maatregelen tegen geweld op vrouwen.

Verder vraagt het EP speciale aandacht voor kansarme groepen zoals migrantenvrouwen, alleenstaande moeders en gehandicapte vrouwen en voor de vervrouwelijking van armoede.

Dit heeft te maken met stereotype denkwijzen, loonsverschillen, de moeilijke combinatie tussen werk en privé, maar ook door de langere levensverwachting van vrouwen en discriminatie in het algemeen.

Meer dan een mediacampagne

Het valt te hopen dat het internationale jaar van de armoedebestrijding en sociale uitsluiting niet alleen een mediacampagne was, maar ook, en eindelijk, leidt tot concrete maatregelen die een effectieve uitwerking hebben!

Het EP reikt oplossingen aan rond tewerkstelling en sociale bescherming, zoals de vraag tot een aparte regeling voor integratie in de arbeidsmarkt na een periode van werkonderbreking of een betere naleving van de arbeidsvoorwaarden.

De erkenning van en sociale toelagen voor zorgtaken die mannen én vrouwen op zich nemen om een ziek, bejaard of gehandicapt familielid te verzorgen, kunnen een noodzakelijk inkomen vormen.

Op dinsdag 8 maart om 11u30 zullen voor het halfrond in Straatsburg jonge vrouwelijke parlementsleden over de partijgrenzen heen oproepen tot "Equal Payday Now". 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door Walt Van Meensel op woensdag 9 maart 2011

    Weinig reactie hierop...mannen zwijgen wijselijk maar waar zijn de dolle minas...komaan Meisjes...laat van je horen...!!!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties