Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

"Frontale aanval op sociaal Europa door Van Rompuy en Barroso"

In alle stilte bereidt Europa zich voor op een revolutie. Het competitiviteitspact van Van Rompuy en Barroso is helemaal niet vager of milder dan dat van Merkel en Sarkozy, zoals enkele kranten schreven. “Dit is een frontale aanval op sociaal Europa. Veel erger dan de Bolkesteinrichtlijn”, klinkt het in vakbondsmiddens.
donderdag 3 maart 2011

De draft van het competitiviteitspact van Europees president Herman Van Rompuy en Commissievoorzitter José Manuel Barroso staat al drie dagen online maar haalde nu pas voor het eerst de voorpagina van een Belgische krant.

Andere kranten berichtten eerder deze week al op basis van een artikel in The Financial Times. De commentaar is eensluidend. In vergelijking met de voorstellen van Merkel en Sarkozy van begin februari zijn “de angels er uit”, de voorstellen werden “afgezwakt” en “gemilderd”. De tekst zou ook “vager en opener” zijn.

Niets is minder waar, zegt Ronald Janssen, economisch adviseur van het Europees Vakverbond (EVV). “De teksten worden alleen maar erger. In België staart iedereen zich blind op die index. En het klopt: er staat niet meer dat de automatische loonindexering moet afgeschaft worden, maar wel dat het systeem verbeterd moet worden. Daar kan je natuurlijk nog altijd alle kanten mee uit.”

Belangrijker is echter dat Van Rompuy en Barroso de lonen in de pas willen laten lopen van de stijging van de productiviteit. “Dat betekent dat de vakbonden in alle Europese landen de inflatiecompensatie moeten opgeven”, vreest Ronald Janssen.

Duitsland boven

“In 1999 sloten de Duitse vakbonden een pact met de eerste regering van Gerhard Schröder. Daarin stond toen ook dat de lonen niet sneller mochten stijgen dan de productiviteit. Maar gaat dat over de reële lonen (het loon dat rekening houdt met vermindering van de koopkracht, nvdr) of over de nominale lonen, zo vroeg men zich al snel af in vakbondsmiddens. Tien jaar later kennen we het antwoord: de nominale lonen mogen niet sneller stijgen dan de productiviteit. Met de inflatie wordt minder rekening gehouden”, aldus Janssen.

Ook in de andere hoofdstukken ziet Janssen de Duitse geest rondwaren. “De tekst wil de werkgelegenheid aanzwengelen. Dat wil iedereen natuurlijk. Maar je moet kijken naar de concrete maatregelen die worden voorgesteld. Het gaat dan over 'werknemers makkelijker kunnen ontslaan' en 'Make work pay'. Dat laatste betekent de werkloosheidsuitkeringen verlagen, in lijn met de Hartz-plannen in Duitsland”, aldus Janssen.

In de tekst staat ook dat het loonoverleg moet gedecentraliseerd worden. Dat betekent dus voor België geen interprofessioneel overleg meer, maar enkel nog onderhandelingen in sectoren en bedrijven. Dat zou nefast zijn voor sectoren en bedrijven waar vakbonden zwak staan.

Pensioenleeftijd omhoog

In de draft van Van Rompuy en Barroso staan wel meer dingen die de vakbonden zullen doen steigeren. Zo moet het brugpensioen verder ingeperkt worden en de pensioenleeftijd moet de levensverwachting volgen. Loonlasten moeten vervangen worden door belastingen op consumptie. Bij loonlasten dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten, bij BTW betaalt iedereen (grootverdiener of klein pensioentje) evenveel. De lonen van ambtenaren moeten aan banden worden gelegd.

Van Rompuy en Barroso willen ook een einde maken aan “beperkingen in de handelsector zoals onevenredige beperkingen van openingsuren en bestemmingsplannen”. Moeten de vakbonden binnenkort meer koopzondagen slikken?

Elk land moet het voortaan ook wettelijk onmogelijk maken om grote begrotingstekorten te boeken.

In tegenstelling tot het pan van Merkel en Sarkozy zal de implementatie van de maatregelen gebeuren op het niveau van de Europese Commissie en niet op dat van de lidstaten. Volgens The Financial Times moet die wijziging de kleinere lidstaten over de streep trekken. Volgens Ronald Janssen maakt het weinig verschil. “Het Europees Vakverbond verdedigt de werknemers. Of de aanval nu van Merkel komt of van Van Rompuy en Barroso maakt weinig uit”, zegt Janssen.

Op veel fronten

Het competitiviteitspact is ook maar één van de pijlen op de boog van de liberale Europese hervormers. “Er zijn ook nog de Economic Governance Proposals van de Europese Commissie waar wel sancties aan verbonden zijn voor lidstaten die niet in de pas lopen en de Annual Growth Survey. En er zijn de interventies in landen met financiële problemen zoals Griekenland en Ierland. Op  verschillende fronten probeert men de zaken in beweging te krijgen.”

Volgens Janssen is de aanval op de sociale verworvenheden ongezien. “Dit is veel erger dan de Bolkesteinrichtlijn. Hier gaat men naar het hart van de vakbonden. Dit is een frontale aanval op sociaal Europa. Dit zou in elke krant voorpaginanieuws moeten zijn”, aldus Janssen.

Van Rompuy en Barroso hopen op 11 maart tijdens een informele top met de eurolanden overeenstemming te bereiken over hun pact. Ook de eurotop van 24 maart wordt een cruciale datum.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door Daenekindt Roger op vrijdag 4 maart 2011

  Wat VanRompuy en barosso voorstellen is onaanvaardbaar. Maar dan weer stel ik vast dat europa meer en meer voor het Amerikaanse Liberaal concept kiest. Dit betekent dat de rijken mekaar gemakkelijker vinden, het reserveleger arbeiders onder mekaar uitbreiden, nominale lonen kunnen verlagen, nog grotere winsten kunnen maken en daardoor financieel een super Europa kunen uitbouwen voor zichzelf. Ons deel van de keok eisen als arbeiders zit r niet echt in, omdat het economisch model dit niet toe laat. Zowat alle partijen in het Europees parliament zijn verkocht aan het liberale model. het is tijd om nieuwe wegen te bewandelen maar dan ook krachtdadig.

  Roger

 • door Corse op vrijdag 4 maart 2011

  [title]Goede lonen: Goede lonen dus[/title]Goede lonen:

  Goede lonen dus meer consumptie, dus meer werk voor bedrijven, van de 3 % geprivilegieerde elite kunnen bedrijven niet leven, van wie wel: Van de 8 op 10 gefinancierde door de staat en van enkele gefinancierde door het privaat!

  Lage loonkost = minder consumptie = minder werk = minder verdienste voor bedrijven! Gratis werken = geen consumptie = geen werk = bedrijven sluiten.

  Belgische bedrijven delokaliseren:

  Belgische bedrijven verhuizen naar het Communistisch land China omdat wij nog steeds geen communisme hebben, in de eigen Belgische “liberale” samenleving is niets meer te verdienen! Zodra wij communisme in België hebben, dan komen onze bedrijven uiteraard terug uit China! Er is dus hoop, 8 op 10 burgers worden in België reeds door de staat gefinancierd! (stem KP) Neoliberalisme en kapitalisme? Vastgelopen in de eigen hypocrisie en leugens!

 • door Wouter Braeckman op zaterdag 5 maart 2011

  De 3 magische recepten van het neo-liberalisme, liberalisering, privatisering, en deregulering Ik heb het nooit verstaan, en waarschijnlijk zal ik het nooit verstaan. Ik kan geen rationeel antwoord vinden waarom Europa, met zijn geschiedenis van de sociaal-democratie, ooit is meegegaan in dat neo-liberale verhaal. Dat de Europese Commissie dat effectief heeft gesteund (de Bolkenstein-richtlijn is een prachtige illustratie) En ik heb nochtans al serieus gezocht naar rationele elementen. We proberen een iets of wat eerlijke wereld te creëren, het verschil tussen rijk en arm te temperen, de lasten in de wereld iets of wat gelijk te verdelen. En dan zo een systeem! Als iemand zocht naar absurdistan, dan is dit bij deze gevonden. Het is een verhaal dat in eerste instantie heel mooi klinkt, meer concurrentie, lagere prijzen voor de consument, enz. Maar dan stel ik me de vraag, is het niet aan de politiek om verder te kijken dan haar neus lang is? We laten de politiek niet meer regeren, het is gewoon de economie. De helft van de politiekers is niets meer of minder dan marionetten van de economie. Leve het individualisme!! The “American dream” wordt altijd de hemel ingeprezen. Waarbij wel wordt vergeten (lees: doelbewust genegeerd) dat het verschil tussen de rijken en de armen bijna nergens zo groot is, dat, als we over het groepje rijken praten, we babbelen over hooguit één procent van de bevolking (als het al zoveel is), dat de concurrentie bikkelhard is (de psychologische truc van houdt één ezel een wortel voor, en de rest zal wel volgen), dat je niet meer werkt om te leven maar leeft om te werken, als je ziek bent je een zaak voor hebt en de meesten over de grote plas twee banen hebben. En ik kan waarschijnlijk nog voorbeelden aanhalen, maar ik kan er niet direct opkomen Iedereen wordt er beter van (op korte termijn). Toch een fantastisch verhaal? “The American way”. Een fantastisch verhaal (je moet wel alleen in het nu leven en niet te veel denken aan de gevolgen). Volgens mij is dit een levenswijze van kleine kinderen, alleen het nu, niet denken aan later Overlaatst stond er in de Morgen (18 december) een artikel in over O'LEARY. Het model van lage kosten. Of de positieve woorden over dat model sarcasme zijn, daar ben ik nog niet uit. Ik hoop het echt wel. Met zijn model van heel goedkoop vliegen haalt hij ten eerste onze sociale verworvenheden er onderuit. Elk lid van de crew past zich aan aan de Ierse looneisen. Dat is ook al schandalig, maar tot daar aan toe. Maar dat hij ook de klimaatwetgeving er gaat onderuit halen door uit alle landen weg te trekken die een klimaattax heffen, dat gaat wel ver. En de Europese landen doen dan nog mee met dat spelletje. In plek van allemaal aan één zeil te trekken. “EENDRACHT MAAKT MACHT”. Die woorden zijn hier wel erg ironisch. En het ergste van al. Hij heeft nog de aire om te zeggen dat hij geen standbeeld hoeft. In mijn cursus duurzaamheid (Artevelde hogeschool) heb ik een zinnetje gelezen dat me altijd zal bijblijven. Rondrijden in een 4x4, korte afstanden met het vliegtuig, allemaal fantastisch, allemaal heel goed voor ons ego. Alleen, we moeten godverdomme eens nadenken over de gevolgen. De beschikbare olie raakt op, als toeristen kunnen we met onze rijkdom gaan pronken aan de andere kant van de planeet, door de verspilling van de olie vervuilen we de boel, we zorgen ervoor dat de klimaatproblematiek nog urgenter wordt, moet ik nog verder gaan? Als we met Europa inzake de egalitaire samenleving een voortrekkersrol willen vervullen zijn we echt wel goed bezig, 't mag gezegd!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties