Bent u al steungever van DeWereldMorgen.be?

In september lanceerden we een noodcampagne omdat we dreigden dit jaar niet rond te komen. Jullie massale reacties waren hartverwarmend en moedigden ons aan om door te gaan. We haalden zo'n 22.000 euro op en kregen er heel wat steungevers bij die maandelijks aan ons storten.

Daarmee zijn we helaas niet definitief uit de rode cijfers. Eén derde van onze inkomsten komt van subsidies en die staan onder druk. Een ander derde komt van partnerorganisaties uit het brede middenveld, en bijna allemaal moeten ook zij besparen. Onze hoop is dus op onze lezers gevestigd. Maandelijks zijn dat 300.000 mensen en van hen stort 1% een bijdrage.

Wij hebben geen hartverscheurende beelden om onze campagne kracht bij te zetten. Onze belangrijkste kost is namelijk de loonkost. De wereldhonger kunnen we niet oplossen en ook de zeehondjes gaan we niet redden. Wel beloven we met jullie steun ons uiterste best te doen om maatschappelijk relevant nieuws te brengen vanuit een progressief, sociaal en ecologisch standpunt.

Onze maandelijkse loonkost bedraagt afgerond 22.000 euro (netto verdient een voltijdse kracht bij ons een bescheiden 1500 euro per maand). Help je mee om onze job te vrijwaren om zo DeWereldMorgen in de ether te houden?

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

Giften vanaf 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

about
Toon menu

Te weinig aandacht voor emotionele aspect van seks

Relaties en verliefdheid staan centraal in de ‘Week van de Lentekriebels’ van Sensoa die loopt tijdens de Valentijnsweek. Het centrum wil scholen en organisaties aanzetten om kinderen en jongeren voor te lichten rond seksualiteit en relaties. Ze moedigen ook ouders aan om met hun kinderen te praten.
maandag 31 januari 2011

Volgens Sensoa is er nog steeds onvoldoende relationele en seksuele vorming (RSV) van jongeren, terwijl dat één van de voorwaarden is voor een gezond seksueel leven.

“De weinige voorlichting die jongeren op school krijgen is vaak enkel gericht op de biologische aspecten van seks, zoals menstruatie en hoe een vrouw zwanger wordt. Maar jongeren hebben ook nood aan het emotionele aspect, de beleving van seks, verliefdheid, jaloezie…”, vertelt Boris Cruyssaert van Sensoa.

“Seks en relaties is altijd al een moeilijk onderwerp geweest op scholen. Generaties lang was er het katholieke net dat niet erg happig was om over seks te spreken en ook nu zijn er nog maar weinig volwassenen die er openlijk over praten”, aldus Boris Cruyssaert.

Stiekem kussen

Over seks praten is al moeilijk genoeg, maar hoe zit het met handjes vasthouden op de speelplaats? Volgens Boris Cruyssaert is het voor scholen moeilijk om regeltjes op te stellen over wat mag of wat niet mag op de speelplaats.

Toch is het belangrijk dat het gebeurt. “Of leerlingen mogen kussen en handjes vasthouden mag niet afhankelijk zijn van de toezichthouder van dat moment", zegt Boris Cruyssaert.

Werkmaterialen

Op www.sensoa.be/rsv stelt Sensoa verschillende materialen ter beschikking voor professionals, ouders en kinderen en jongeren.

Voor leerkrachten zijn er lespakketten die je kan downloaden en lijsten met materialen die je kan ontlenen in de Leermiddelenbank van Sensoa.

Voor ouders is er een gids en een brochure met informatie en tips. Kinderen en jongeren krijgen onder meer webpakketten en een doe-pakket.

Valentijn

Omdat de Week van de Lentekriebels focust op verliefdheid en relaties heeft Sensoa toepasselijk gekozen om die te houden tijdens de Valentijnsweek.

Sensoa hoopt dat veel scholen en organisaties van 14 tot 18 februari met kinderen en jongeren aan de slag zullen gaan rond verliefdheid, seks en relaties. Door bij te leren over onder meer relaties leren jongeren omgaan met gevoelens zoals liefdesverdriet.

© 2011 – StampMedia – Nele Lauryssen

reageer

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.